Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009

PHÁ QUÂN bài tổng hợp

PHÁ QUÂN bài tổng hợp.

PHÁ QUÂN nằm trong chòm THIÊN PHỦ âm thủy. Tam hợp luôn luôn có THẤT SÁT hữu hợp. THAM LANG tả hợp. Nhị hợp có THIÊN CƠ.

Sau khi đọc xong bài nầy bạn theo 2 link để xem tiếp một số tính chất của nó trong các bài viết Ngôi sao tình yêu, Ngôi sao Khám phá.

http://vn.myblog.yahoo.com/buudinh49@ymail.com/article?mid=165

http://vn.myblog.yahoo.com/buudinh49@ymail.com/index?&page=17

Các đề tài đã viết trong 2 bài trên:

QUẤN QUÍT.

NẮM BẮT và BUÔNG THẢ. BỎ hay GẮN BÓ.

TƯƠNG ĐƯƠNG và QUÂN BÌNH….

ĐẬP PHÁ, PHÁ PHÁCH, PHÁ TRẬN, PHÁ ĐỒN, KHÁM PHÁ, PHÁ HOẠI, HACKER

Phá bỏ và chắp nối.

Các đề tài mới.

LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY, CẦM ĐẦU:

PHÁ QUÂN thuộc nhóm sao chỉ huy. Nhóm chỉ huy gồm các sao:

TỬ VI: Chủ gánh vác, trách nhiệm, lãnh đạo.

PHÁ QUÂN: Cầm đầu.

CỰ MÔN: Người cầm đầu lớn nhất trong một tổ chức.

PHÁ QUÂN là kẻ cầm đầu thuộc nhóm SÁT PHÁ THAM, so sánh với TỬ VI là kẻ lảnh đạo, bên cạnh PHÁ QUÂN luôn có THAM LANG tham gia thì TỬ VI luôn có THIÊN TƯỚNG sẵn sàng tương trơ. CỰ MÔN cầm đầu nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG ưa gặp THÁI DƯƠNG

NGƯỜI QUÂN TỬ:

 «Quân tử chi ư thiên hạ dã, vô thích dã vô mịch dã nghĩa chi dữ tỉ.» (Đức Khổng nói: Bậc quân tử làm việc cho đời, không có việc gì mà người có ý bỏ, hễ hạp nghĩa thì làm. Quân tử có nghĩa là người gắn bó. Hồ Xuân Hương thầm thì:

…” Quân tử có thương thì gắn bó.

Xin đừng rờ rịt mủ dính tay”. Trong bài thơ vịnh Quả mít.

Câu trên còn có dị bản là: Quân Tử có yêu thì đóng cọc. Xin đừng mân mó nhựa ra tay.

Người quân tử là người gắn bó với những lời đã hứa (chứ không phải kẻ châm chọc nhau như một số người đã làm). Lời minh thệ với non sông, lời thề thốt trong tình yêu, trong công việc mình làm. Qua vườn dưa không sửa giày sợ người ta nghi vấn, qua vườn đào không đưa tay sửa mũ để gieo hoài nghi hái trộm đào. Tất nhiên người quân tử không tự tiện vào nhà mà không lên tiếng, nếu như không nhìn thấy chủ nhân.

Quân tử đại trượng phu câu ta thường nghe. Đó là PHÁ QUÂN  KÌNH.

BẮT, THẢ. TRÓI, ĐÓNG, MỞ. THÁO LẮP...

PHÁ QUÂN chủ bắt, thả. THAM LANG chủ săn lùng, tìm kiếm. THẤT SÁT chủ giết, tha. Săn bắt giết là bộ SÁT PHÁ THAM từ săn bắt thú để bắt, để giết, săn bắt cá đến săn lùng người như trong quân sự, hình sự cũng mục đích để bắt, để giết. Quan trọng là kẻ được quyền bắt, quyền thả, quyền giết, quyền tha. Kẻ bị bắt, kẻ được bắt. Kẻ đi săn lùng hay là kẻ đang bị săn lùng. Kẻ được quyền giết người hay bị người giết.

Phức tạp là hôm nay là kẻ săn lùng, kẻ bắt người, kẻ được quyền giết người, nhưng mai đây là kẻ chạy trốn, lại là kẻ bị bắt, kẻ bị giết.

Trong chúng ta, ai cũng có lần, thậm chí nhiều lần là kẻ bị bắt, kẻ đi bắt không phải bắt cướp, càng không phải bắt giặc. Đó là đuổi bắt tình ái, kẻ thì bắt được một ông chồng, kẻ bắt được mụ vợ để rồi sau đó, có nhiều kẻ lại bỏ cho rằng mình bắt lầm, mà ta biết THẤT SÁT chủ sai lầm, lại tổ chức cuộc săn lùng khác. Cho nên điều quan trọng là bắt cái gì?

PHÁ QUÂN liên quan đến một số động tác khác như: Đóng mở. Tháo lắp...Từ đó liên quan đến một số nghề như sửa xe, sửa máy...tháo ra lắp vào, liên quan đến một số nghề thiên về đóng như thợ mộc, đóng sách, đóng giày dép...

Khi tốt là tháo gở khó khăn, gỡ rối như gỡ rối tơ lòng.

Khi xấu là bị ép buộc gỡ không ra. Bị ép buộc phải có tội như bị buộc tội. Đừng quên luôn luôn có ngôi THẤT SÁT khi xấu là bị ép ở bên cạnh, sáng tỏ hơn xem tiếp.

ÉP BUỘC:

ÉP là THẤT SÁT, BUỘC là PHÁ QUÂN. Tốt là ép buộc được người, khi xấu là bị ép  buộc bằng lời nói và bằng hành động. Quân ta ép quân địch phải rút lui. Buộc nó phải láy vợ, lấy chồng, ép nó phải học hành học hành…Có những cái buộc đáng sợ là: cáo buộc, buộc tội.

Tuy nhiên đừng lẫn lôn ép buộc và cưỡng bức, ức hiếp. Đó là sao ĐỊA KIẾP, vừa ép buộc áp đặt và ức hiếp là sao KIẾP SÁT. Và đừng hiểu lầm PHÁ QUÂN gặp ĐỊA KIẾP là vừa bị ép buộc vừa cưỡng bức, trái lại là Phá Vỡ mọi tai kiếp, Phá vỡ mọi ức hiếp, có thể hiểu ta ép được, ta ức hiếp được… tùy tình hình Hung Cát tinh hiện diện tại chỗ để đoán. Trong chính trị người ta hay dùng từ: ‘kềm kẹp’ như thời kỳ Mỹ Ngụy kềm kẹp… dĩ nhiên khi nghe câu này nhiều người cười thầm, khối phụ nữ chưa chồng thích được ‘kềm kẹp’. Vì thế hạn Sát Sát Tham phụ nữ thường có cơ hội xây dựng gia đình. (Đây là yếu tố chung cho cả Sát và Phá)

BỎ PHÍ, ĐÁNH MẤT… (phá bỏ)

*Bỏ phí thời gian, bỏ phí tuổi xuân, bỏ phí cuộc đời...

*Đánh mất thời gian, đánh mất tuổi xuân, tuổi thơ ngây, đánh mất chính mình...

Bỏ phí và đánh mất là sao gì? Là bộ SÁT PHÁ, SÁT chủ đánh mất. PHÁ chủ bỏ... Một khi bộ SÁT PHÁ xấu là có khuynh hướng bỏ phí, đánh mất nhất là có thêm sao vui chơi, vui vẻ là ĐÀO HOA. Khi hình thành bộ SÁT PHÁ có ĐÀO HOA tức hình thành bộ SÁT PHÁ THAM có ĐÀO HOA Chẳng qua là nói cách THAM ĐÀO một cách ham vui mà ham vui tức bỏ phí, đánh mất thời gian qua cuộc vui suốt sáng trận cười thâu đêm, hoặc công việc vô bổ như bài bạc.

KHÁM PHÁ, PHANH PHUI, VẠCH LÁ TÌM SÂU, KHÁM XÉT, LỤC SOÁT. THĂM DÒ KHÁM PHÁ…(phá vỡ)

PHÁ QUÂN có nhiều cái phá hay tạm gọi là phá vỡ như phá vỡ một âm mưu, phá vỡ sự bí mật tồn đọng từ xưa đến nay trên lá số.

Trên là các từ tuỳ trường hợp để xử dụng. Quan trọng là bị hay là được, có quan trọng không? Khám phá cái gì? Ví dụ:

Khám phá một đường dây buôn lậu. “Phanh phui chuyện đó ra làm chi. Vạch lá tìm sâu. Đó là chuyện riêng của họ”.

Khám pha bí mật ngôi cổ mộ, khám phá được một nơi vui chơi mà ít tốn tiền.

Thăm dò, tìm hiểu...là THAM LANG. Khám phá, khám bệnh, lục soát, khám xét là SÁT PHÁ.

Tốt là khám phá ra, khám xét tìm ra... thăm dò phát hiện ra, tìm hiểu ra điều gì đó. Được quyền thăm dò khám phá, được quyền ra lịnh thăm dò khám phá. Vậy thì muốn khám phá ra cần có TRIỆT, nếu không có TRIỆT khám mấy cũng chẳng lộ ra.

Xấu là bị khám phá, lục soát...hoặc đau ốm bị thăm khám.

Phức tạp là hôm nay khám phá lục soát người ta, mai đây trở thành nạn nhân. Hoặc hôm nay bị nhưng ngày mai lại được.

( Yếu tố chung cho toàn nhóm Sát Phá Tham)

ĐẬP PHÁ:

THẤT SÁT chủ đánh đập,  PHÁ QUÂN chủ phá. Quan trọng là đập phá hay bị đập phá. Đập phá có ra tiền ra của không? (như nghề khoan cắt bê tông) Đập phá cái gì? Cái nầy hư rồi cần phải đập phá, để làm lại. Phá cái nầy đi để vậy gây ra tai nạn. Đúng rồi. Đập phá cái nầy đi vì nó sai để vậy chướng mắt quá.

Nổi điên, nổi giận mà đập phá là Sát Phá Hỏa Hao nó sẽ phát sinh vào các năm tháng có VIỆT HÌNH. Vậy thì cần tìm nhanh lưu VIỆT tại đâu, lưu HÌNH an theo tháng. Đó là lý do người viết khuyến khích bạn tập an sao bằng tay. Phần mềm dành cho nhà nghiên cứu, nhưng chúng ta lại làm ngược lại.

Đập phá ai? Ai đập phá? Rất kị gặp HOẢ HAO.

(Đây là yếu tố chung cho cả Sát và Phá)

RỐI LOẠN, LỘN XỘN, TAN VỠ (phá hoại):

PHÁ QUÂN còn chủ sự rối loạn, lộn xộn, tan vỡ. Ví dụ: Hạnh phúc tan vỡ, tình cảnh lộn xộn, tình thế rối loạn, bệnh rối loạn như tiêu hoá, hoặc thần kinh...

Bể mánh, như “Đỏ đen bể mánh”

Đường dây hụi bị bể gây phá sản. Đồ vật bị bể.

Vỡ mặt trận trong quân sự

Tất cả các trường hợp  kể trên là PHÁ QUÂN. Khi hạn gặp sao nầy lại thêm Kình Đà Linh Hỏa Kỵ Hình là mọi thứ đều rối cả lên, đưa đến tình trạng lộn xôn tùy thuộc vào nhiều ít  hung tinh để kết luận vì PHÁ QUÂN gây ra sự thay đổi rất lớn. Bỏ cái nầy để nắm  cái kia. Bị bỏ, bị phá, bị ép buộc… Chỉ 1 PHÁ QUÂN và ĐÀO HOA thôi cũng rối tinh cả rồi.

PHÁ QUÂN là HAO TINH. PHÁ TÁN cách:

Phần nầy được viết đầy đủ hơn  theo yêu cầu của Tử Phá Song Hành. PHÁ QUÂN còn có tên là Hao tinh chủ sự tiêu tan, hao phí cùng phe nhóm với Song Hao, đi với Đào Hoa còn phí phạm phung phí. Nói chung vào tuổi thanh niên các người có PHÁ QUÂN tại MỆNH thậm chí tại Phúc, tại Tài chưa bao giờ nghĩ đến 2 chữ dành dum là gì. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, khi cần thiết rất chưng hửng bản thân không có ngân sách gì cả (trừ một số trường hợp rất đặc biệt của cách VŨ PHÁ). Nói chung chỉ nghĩ đến tiêu pha, mua sắm mà thôi nhưng được tiếng rộng rãi hào sảng, hào hoa (nếu có Đào Hoa chơi đẹp mà). Ngay cả khi đóng ở cung Phúc tức là xung chiếu với cung Tài:

PHÁ QUÂN đóng ở Phúc, Tài. Đồng tiền lên xuống tựa dòng nước xuôi

PHÁ QUÂN đóng ở Phúc tức Tài cung có THIÊN TƯỚNG, MỆNH cung có THAM LANG xung. Tức lâm vào hoàn cảnh ‘bòn miệng bò chét, nhét miệng con voi’. THIÊN TƯỚNG bòn từng đồng tiền lẽ cả tháng, PHÁ QUÂN tiêu một ngày. Phước là PHÁ QUÂN xung bản cung có THIÊN TƯỚNG chắt chiu từng đồng tiền và còn được tương trợ, tài trợ, viện trợ. Nếu PHÁ QUÂN nằm tại đây (tức THAM LANG tại MỆNH) còn hỏng bét nữa vì ông này cái gì mà chả ham. Nhưng chú ý PHÁ QUÂN đóng tại Tý Ngọ nơi hoạch phát của PHÁ QUÂN cùng lúc THAM LANG tại Thìn Tuất là cơ hội của sao nầy. Kinh doanh rất táo bạo gọi là ”Sóng cồn đại hải cách”. Thành công hay thất bại tùy thuộc Hung tinh định đoạt nhất là Hỏa Linh. (vì MỆNH THAM LANG ưa Hỏa Tinh phát phú, đi với Linh phát quyền)

Phúc cung còn có câu:

HAO (PHÁ QUÂN) ngộ hắc vân (HÓA KỊ) ư Phúc địa. Hạn phùng KHÔNG KIẾP khất cái độ nhật”. Hắc vân đám mây đen là sao HOÁ KỊ. Phúc cung kị gặp PHÁ QUÂN ngộ KỊ han đến KHÔNG KIẾP đi làm cái bang đồ đệ của Hoàng Dung nữ hiệp. Tức MỆNH có THAM LANG xung… Đi làm Cái bang là chuyện ít xẫy ra, nhưng vay mượn chạy chọt là điều không tránh khỏi. KHÔNG KIẾP lúc đó có nghĩa là gặp ‘kiếp’ nạn tui ‘không’ có đồng nào hết.

PHÁ QUÂN đóng tại Phúc còn là dấu hiệu mồ mả không được yên. Nếu bản thân là trưởng tộc cũng chẳng được yên thân lo hiếu sự cũng đủ nghèo.

PHÁ QUÂN đóng ở Điền thì sao?

Cung Mệnh có THÁI ÂM xung tất cung Điền Trạch có PHÁ QUÂN.

PHÁ QUÂN sao ấy xấu sao. Lâm Trạch bán hết lưu lai tổ điền

PHÁ QUÂN của khéo dở dang. Nhược bằng ngộ hãm là tuồng khó khăn

PHÁ QUÂN dù có đắc địa cũng khó gìn giữ di sản cha ông để lại. Có chăng là xây dựng nên cơ nghiệp khác to lớn hơn và nhiều lần thay đổi nhà cửa. Bán nhà nhỏ mua nhà to không nói làm gì, bán nhà to mua nhà nhỏ bé tí, trong hẻm sâu hun hút đúng là âm thầm tại Thiên Di cung. Đó là cái nét đại cương để lý luận thôi. Đi vào thực tế căn cứ vào hóa khí để kết luận. Nếu hóa khí của PHÁ QUÂN là Hóa Lộc thì cái phá đó nên phá, phá ra tiền tại sao không phá?

PHÁ QUÂN đóng ở cung Phối thì sao?

Thậm chí xung với cung phối cũng gây nên cảnh phá của, rất nhiều trường hợp. Nhưng nói rằng: Bỏ nhau vì ngôi sao này thì thấy đúng sai rất phức tạp, cụ thể từng lá số số một mới quyết đoán. Cụ thể có bà THIÊN PHỦ có 4 đời chồng nhưng nhiều trường hợp chỉ một thôi, nhưng khổ về tính phá tán, phá bỏ của ngôi sao nầy lắm. Khổ lây cho THẤT SÁT tại MỆNH nữa. Nhiều câu phú ghi nhận sự không bền của sao này nhưng đi vào nghiên cứu cụ thể thì thấy không đúng mấy. Nhưng cái nhìn chung là có phá. Phá của, phá bỏ… thì không trật vào đâu được.

HẠN tại PHÁ QUÂN tính thay đổi rất cao. Vì luôn luôn có THIÊN CƠ nhị hợp

PHÁ QUÂN khi tốt và khi xấu.

KHI TỐT:

Là quán quân vô địch không ai phá được, không ai ngăn được, không ai cản trở được, không ai bắt được...PHÁ QUÂN phá vỡ mọi thành trì, đồn bót, trận địa, thế trận. Kẻ chiến thắng. Khám phá mọi âm mưu, thủ đoạn, phá vỡ được bí mật... Như khám phá ra Châu Mỹ, khám phá ra vi trùng, khám phá trọng án...

Khám phá những cái hay để học hỏi như bạn đang khám phá vi tính vậy.

Bắt được kẻ xấu, kẻ ác, kẻ thù của dân tộc, của loài người.

“Cầm lên được bỏ xuống được” là gì? Là bắt được tha được, từ bỏ vinh quang đúng lúc, nắm được vòng nguyệt quế tất cũng có thể bỏ nó cũng được… Đến được lui được, nắm được thả được.

Gắn bó với người, với công việc

KHI XẤU:

Dạng xấu. Là kẻ bị bỏ rơi, bị vất bỏ, bị ép buộc bỏ việc, hay chóng chán mà thôi việc. Bị tình phụ hoặc phải phụ tình.

Bỏ trách nhiệm hay từ chối trách nhiệm, hoặc bị ép buộc từ bỏ trách nhiệm

Bỏ của mà đi, bỏ nhà mà chạy, phải rời bỏ quê hương chứ đừng nói chi đến địa vị, thậm chí bỏ cả người thân. Chấp nhận bỏ mạng dọc đường.

Bỏ cuộc, bó tay, buông xuôi mặc cho số phận...Bị ép buộc, bị bó buộc, bị quấy rối, quấy rầy, bị áp lực, bị trói buộc, bị bắt bớ. Là kẻ bỏ cuộc, bỏ súng bên trời, bó tay chịu trói. Hay đầu hàng như:

Bó thân về với triều đình. Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu.” Kiều.

Hoặc là không chịu bỏ cuộc chơi, như:

“Đặng Dung mài gươm dưới ánh trăng.

Trong lòng sôi sục nỗi hờn căm...”

Cũng có thể là:

“Ngày nao múa kiếm trên yên ngựa.

Giờ đã nằm yên dưới nấm mồ.”

Dạng

Hoặc là kẻ chuyên phá phách, phá rối, phá hoại, khủng bố gây ra, tạo ra tai hoạ cho người khác, phá vỡ hạnh phúc, niềm vui của kẻ khác

Là bỏ phí thời gian, bỏ phí tuổi xanh, bỏ phí cuộc đời, bằng những thú vui vô bổ. Xấu quá, cực xấu là bỏ mạng.

VÀI BỘ SAO QUAN TRỌNG của PHÁ QUÂN.

PHÁ QUÂN TUẦN:

Chủ phá đúng, phá trúng, bắt đúng...còn chủ gắn bó với cái đúng, gắn bó với sự trung thành...từ bỏ đúng, như từ bỏ kẻ xấu, thói quen xấu, hành vi xấu. PHÁ QUÂN là sao rất cần thiết phải có TRIỆT và TUẦN. Đó là điều kiện ắt có. Nếu 2 sao này nằm tại thế đương đầu (tức là ngộ) lại càng hay.

PHÁ QUÂN TRIỆT:

* Chủ từ bỏ cái xấu, gắn bó với cái tốt. Phá vỡ làm lộ ra để khám phá tìm hiểu, triệt phá được những âm mưu, những thủ đoạn, triệt phá được đồn luỹ, phe đảng, bè phái của đối phương, kẻ xấu... PHÁ QUÂN mà thiếu TRIỆT ví như người thiếu tay.

* Trị loạn. Tốt là trị loạn

* Giải vây. Giải phóng… Nhẹ nhàng là không bị câu thúc bó buộc vào những lề lối… tức là rất cởi mở, rất thoáng.

Ở cung Phối cung bộ sao nầy chủ không vẹn toàn.

PHÁ QUÂN LỘC TỒN:

“LỘC phùng xung PHÁ cát xứ tàng hung”

PHÁ QUÂN chủ bỏ, phá, thôi nhưng LỘC TỒN cho rằng cứ để vậy, cứ tồn tại như vậy. Và mọi việc không có gì thay đổi hết và tai hoạ, cái chuyện không hay vẫn cứ tồn tại, ẩn tàng tại đó. Trong cái hay là tồn tại lại ẩn trong đó cái hung hoạ.

* Đây là phá cách quan trọng có thể đưa đến chết người, mặc dù được phê là 'cát dả tàng hung' (cái tốt đẹp là giả, cái hung họa ẩn tàng là thật). Cũng còn viết là 'Cát xứ tàng hung' (cái tốt đẹp ẩn tàng tai họa). Mối xung đột mâu thuẩn của PHÁ QUÂN ngộ LỘC TỒN cao hơn THẤT SÁT rất nhiều. PHÁ QUÂN chủ bỏ đi, vất đi, dẹp đi đồng thời là chính tinh quan trọng nhưng LỘC TỒN là bàng tinh cứ cất giữ, dành dụm, để dành… không phải cái gì dành dụm cũng tốt. Càng để dành càng lâu tai họa càng lớn. Ví dụ bom đạn để lâu ngày nó … tự nổ, tiền bạc để trong tủ lâu ngày bị mất giá. Sách vở, vải vóc, gỗ mối mọt nó xơi.

* Có thể đưa đến chết người nếu như có bệnh, biết bệnh mà không chữa trị.

* PHÁ QUÂN cũng là nạn nhân như CỰ MÔN vậy. Vì sao LỘC TỒN lỳ như vậy vì trước có Kình rào, sau có Đà ngăn, bản cung LỘC TỒN lại có kẻ bài xích BÁC SỸ  thành một thế co cụm rất chiến lược. Mệnh có PHÁ QUÂN hạn đến LỘC TỒN chỉ có thế thôi mà chết không biết bao nhiêu người.

 

Bạn chú ý bài viết tạm dừng tại đây, về sau người viết sẽ viết tiếp PHÁ QUÂN đi với Hung Cát tinh một cách đầy đủ. Và PHÁ QUÂN qua các cung một cách rõ ràng hơn và trở thành một bài viết hoàn chỉnh. Việc viết vội sẽ gây sai lầm. Bạn cũng đang ở trong thời kỳ ‘vui học mà thôi’. Biết quá nhiều gây ra ‘rối loạn’ bộ nhớ.

Bài viết kỳ tới là THAM VŨ Thìn Tuất, CƠ LƯƠNG Sửu Mùi, Vô Chính Diệu. Đó là thứ tự. Cái gì cũng được viết, quan trọng là trước hay sau, sắp xếp hợp lý.

Report abuse for this article

haiyentlvn73 haiyentlvn73's photo
4000
 • Private comment
 • Nguyen Duc.lotus Nguyen Duc.lotus
  Bác Bửu Đình ơi, lâu quá không thấy bác vào blog... bác khỏe không! Chúc bác mau mạnh, sức khỏe an khương!
 • Nguyen Duc.lotus Nguyen Duc.lotus
  Chào bác Bửu Đình, em xem blog bác viết đã lâu mà chưa có câu hỏi nào... nhân bài này có nói về Phá cư ngọ thấy bác có nói là vị trí tốt đẹp nhấ..
  Chào bác Bửu Đình, em xem blog bác viết đã lâu mà chưa có câu hỏi nào... nhân bài này có nói về Phá cư ngọ thấy bác có nói là vị trí tốt đẹp nhất cho Phá quân nên em xin bác coi dùm em lá số Thất Sát ngưỡng đẩu này luôn. Vì thực tế đương số là em thấy không giống với các bình luận nào là "Thất sát ngưỡng đẩu tước lộc vinh xương" hay Phá cư ngọ là ở vị trí đẹp nhất... chỉ thấy từ nhỏ tới bây giờ em làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình, hổng ai hiểu, khổ tâm và rất vất vả... nghe nói đại hạn sắp tới có tam hợp Thái tuế là đỡ nhất, nhưng bên lý số có người còn bảo tan cửa nát nhà vì Thai phục vượng tướng nên hoảng quá em phải chạy sang đây cầu cứu bác xem có phải vậy không... lá số này đã đúng giờ sinh cũng như ngoại hình & hoàn cảnh gia đình (em người vừa tầm da hơi ngâm, mắt to & cận thị, có 1 chị khác bào, mẹ hiện bị mù lòa...), em ăn chay trường  đã 20 năm, hơi nóng tính chút nhưng hiền khô, cung mệnh có Thất sát miếu có Thiên hình nhị hợp hổng lẻ cũng làm chuyện đào hoa trăng gió vậy sao trời... híc Lá số của em: 
 • Private comment
 • TƯỜNG TƯỜNG
  Bác viết  bài phá quân thìn tuất đi ạ !
 • TƯỜNG TƯỜNG
  Cháu chào chú ! Cháu cũng có tìm hiểu tư vi.cháu đọc bài viết của chú rất hay. Cháu thấy lá số của cháu cũng có cách sát phá tham.cháu cũng có đi ..
  Cháu chào chú ! Cháu cũng có tìm hiểu tư vi.cháu đọc bài viết của chú rất hay. Cháu thấy lá số của cháu cũng có cách sát phá tham.cháu cũng có đi xem tử vi, người ta nói lá số của cháu sau này là tổng giám đốc nhưng từ trước tới giờ cuộc sống của cháu chưa có gì là thành công cả, thậm chí còn có những nỗi buồn. Thực tế cháu cũng từng suy nghĩ về điều này, cũng chuẩn bị kiến thức cho nó nhưng liệu rằng sau này cháu có thành công không hả chú, liệu cháu có trở thành tổng giám đốc không? Mong chú xem giúp và soi đường cho cháu Chân thành cám ơn chú ! (cháu sinh 8h20 sáng, ngày 19/02/1983 dương lịch)
 • TƯỜNG TƯỜNG
  cháu chào chú ! cháu cũng có tìm hiểu tử vi, cháu đọc bài viết của chú cháu thấy hay quá. đấy cũng là cái duyên. Lá số của cháu cũng có cách sát ..
  cháu chào chú ! cháu cũng có tìm hiểu tử vi, cháu đọc bài viết của chú cháu thấy hay quá. đấy cũng là cái duyên. Lá số của cháu cũng có cách sát phá tham (cháu sinh 8h20 sáng, ngày 19-02-1983 dương lịch). cháu cũng từng đi xem tử vi chú ạ, người ta nói lá số của cháu là tổng giám đốc. thực ra cháu cũng có tham vọng chú ạ, nhưng mà cuộc đời còn lắm ghềnh quá, từ bé tới giờ cháu đã có gì thành công đâu. liệu rằng lá số của cháu có thành công được không hả chú. chú xem cho cháu với. Cháu cám ơn chú nhiều !
 • Tien Hung Tien Hung
  Hì hì :D Tử Vi là con đẻ của hồng học cự Nho, xem sói là kẻ thù số 1, nên khi luận đến bộ ba Sát Phá Tham có hình tượng đàn sói, sao không có cái ..
  Hì hì :D Tử Vi là con đẻ của hồng học cự Nho, xem sói là kẻ thù số 1, nên khi luận đến bộ ba Sát Phá Tham có hình tượng đàn sói, sao không có cái nhìn chê bai rất xấu sao được bác ạ :D Người ta đâu có biết. La Mã cổ đại, Mông Cổ ,... khi xưa thờ sói, nhờ sói mà xây dựng nên những đế chế cực kì huy hoàng. :D Tô tem của họ là sói... Khi xưa dân Hán nông canh nhìn thấy cờ sói, khói sói thì mặt cắt không còn một giọt máu, kết quả là hết lượt này đến lượt khác phải làm nô lệ cho các bộ tộc du mục thờ sói ở phía Bắc, điển hình như thời Nguyên Mông hay thời Mãn Thanh... Cháu không có í ngông cuồng, nhưng nếu bác thấy vấn đề này thú vị, chúng ta sẽ có một cách nhìn hoàn toàn mới về Tử Vi bác ạ :D. Tại sao người ta thờ sói lại có được sức mạnh kinh khủng như phản ứng nhiệt hạch thế (các tộc Mông Cổ cực kì lạc hậu, chữ viết không có, dân số ít, mũi tên còn phải bịt bằng xương thú,... mà khi xưa vẻn vẹn có 10 vạn quân kỵ của Thành Cát Tư Hãn mà tung hoàng từ Đông sang Tây, đánh là thắng...). Cháu có duyên với một cuốn sách về sói, không biết là có phải do Trời xui khiến không bác ạ, tự dưng Tham Lang lại nằm ngay cung Thân của cháu... :D Cháu giới thiệu cho bác cuốn sách ấy nhé? :D
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • demdailammong demdailammong
  Thưa Bác,
  Cháu đang trông thư Bác lắm ạ... không thấy Bác có bài mới nữa... Bác vẫn khỏe chứ ạ??? Cháu lo quá...
  Khi nào Bác rảnh, cháu xin Bá..
  Thưa Bác,
  Cháu đang trông thư Bác lắm ạ... không thấy Bác có bài mới nữa... Bác vẫn khỏe chứ ạ??? Cháu lo quá...
  Khi nào Bác rảnh, cháu xin Bác cho ý kiến về cách Vũ Phá tại Tỵ   ở Mệnh có   Thân cư Quan có Tử Vi dính Tuần, Tài- Tật bị Triệt... không biết đứa bé này có phải là nghiệp chướng mà ba mẹ nó phải trả cho đời hay không ạ?  
  Cháu xin xếp hàng, không mong Bác trả lời ngay. Xin Bác giữ gìn sức khỏe... Khi nào khỏe thật khỏe và có nhiều thời gian, xin Bác check hộp mail phần spam của Bác ạ...
  Mong Bác vui vẻ và hạnh phúc.
 • Nhien Nhien
  • Nhien
  • Jan 22, 2010 3:09 AM
  Cháu chào bác Bửu Đình,
  Đọc bài luận của bác về Phá Quân, cháu thấy lo lắng quá. Cháu có Phá Quân ngồi cùng Lộc Tồn ở cung Nô hội cùng Bác Sỹ..
  Cháu chào bác Bửu Đình,
  Đọc bài luận của bác về Phá Quân, cháu thấy lo lắng quá. Cháu có Phá Quân ngồi cùng Lộc Tồn ở cung Nô hội cùng Bác Sỹ, Kình + Tang đứng ở  Thiên Di, Đà tọa cung Quan, bác phân tích dùm cháu với ạ.
  Cháu cảm ơn bác nhiều.
 • phan phan
  • phan
  • Nov 17, 2009 4:00 AM
  Cháu cảm ơn Bác đã trả lời ah.
  "PHÁ QUÂN đóng ở Phúc, Tài. Đồng tiền lên xuống tựa dòng nước xuôi ”
  PHÁ QUÂN đóng ở Phúc tức Tài cung có T..
  Cháu cảm ơn Bác đã trả lời ah.
  "PHÁ QUÂN đóng ở Phúc, Tài. Đồng tiền lên xuống tựa dòng nước xuôi ”
  PHÁ QUÂN đóng ở Phúc tức Tài cung có THIÊN TƯỚNG, MỆNH cung có THAM LANG xung. Tức lâm vào hoàn cảnh ‘bòn miệng bò chét, nhét miệng con voi’. THIÊN TƯỚNG bòn từng đồng tiền lẽ cả tháng, PHÁ QUÂN tiêu một ngày. Phước là PHÁ QUÂN xung bản cung có THIÊN TƯỚNG chắt chiu từng đồng tiền và còn được tương trợ, tài trợ, viện trợ. Nếu PHÁ QUÂN nằm tại đây (tức THAM LANG tại MỆNH) còn hỏng bét nữa vì ông này cái gì mà chả ham. Nhưng chú ý PHÁ QUÂN đóng tại Tý Ngọ nơi hoạch phát của PHÁ QUÂN cùng lúc THAM LANG tại Thìn Tuất là cơ hội của sao nầy. Kinh doanh rất táo bạo gọi là ”Sóng cồn đại hải cách”. Thành công hay thất bại tùy thuộc Hung tinh định đoạt nhất là Hỏa Linh. (vì MỆNH THAM LANG ưa Hỏa Tinh phát phú, đi với Linh phát quyền) "
  Vậy trường hợp Tham lang mão tam hợp Vũ Phá tỵ hợi cung Tài, thì có Hỏa Linh tại Tài thì có được tính cách "Sống đồn đại hải cách" không Bác. (hay chỉ tính Phá Quân, tí ngọ, Tham Lang thìn tuất thôi bác nhỉ). Hay là cũng có tính nhưng chỉ đạt được 50% so với đúng cách là 100%. Cháu hiểu ý Bác vậy đúng không Bác?
  Trân trọng cảm ơn.
 • Hien Hien
  • Hien
  • Nov 16, 2009 3:03 PM
  Nói chung vào tuổi thanh niên các người có PHÁ QUÂN tại MỆNH thậm chí tại Phúc, tại Tài chưa bao giờ nghĩ đến 2 chữ dành dum là gì. Có bao nhiêu tiê..
  Nói chung vào tuổi thanh niên các người có PHÁ QUÂN tại MỆNH thậm chí tại Phúc, tại Tài chưa bao giờ nghĩ đến 2 chữ dành dum là gì. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, khi cần thiết rất chưng hửng bản thân không có ngân sách gì cả (trừ một số trường hợp rất đặc biệt của cách VŨ PHÁ)
  Bac oi truong hop dat biet cua Vu Pha co phai la kem theo Hoa loc khong bac? Ma Vu Pha Ty Hoi van ap dung cho hoa Loc kem theo luon phai khong Bac?
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Đúng rồi, VŨ Phá có HÓA LỘC mới tính chuyện cầm đồ dành dụm, nếu không có là tên phá của, phá gia chi tử.
 • Private comment
 • dat dat
  • dat
  • Nov 16, 2009 8:14 AM
  thế còn tiểu hạn gặp phá quân thì sao hả bác? Sang năm cháu có phá quân ở Tý gặp đào hồng riêu phi liêm. Sang năm cháu tốt nghiệp đại học liệu thời vận có được không hả bác? mong bác giúp đỡ
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Bác đang có ý viết một loạt bài mang tựa đề: "Những câu hỏi hay". Để các bạn có thể đọc chung. Nhất là các câu hỏi riêng, hoặc hỏi qua mail. Câu h..
   Bác đang có ý viết một loạt bài mang tựa đề: "Những câu hỏi hay". Để các bạn có thể đọc chung. Nhất là các câu hỏi riêng, hoặc hỏi qua mail. Câu hỏi cháu thì thực tế tế thôi. Bác lựa chọn một số câu hỏi riêng để viết thành bài. Cháu chờ khoảng ngày mốt thì có vì bác đang viết bài cho ngày mai.
 • Ngoc Ngoc
  • Ngoc
  • Nov 9, 2009 10:58 AM
  Hay quá bác ơi. Cháu có Tử Phá ở Điền- gặp Triệt và Hóa Lộc- đại vận này cháu đang rơi vào cung Điền, nên vợ chồng cháu có bán đi 1 cái nhà, 1 m..
  Hay quá bác ơi. Cháu có Tử Phá ở Điền- gặp Triệt và Hóa Lộc- đại vận này cháu đang rơi vào cung Điền, nên vợ chồng cháu có bán đi 1 cái nhà, 1 mảnh đất, và bố mẹ cháu cho thêm tiền, chúng cháu mua đc 1 cái nhà đẹp. Nhưng chúng cháu vẫn muốn mua thêm nhà thì có được không ạ? Cung Điền cháu nhị hợp cung Phúc- có thêm Lộc tồn ở Phúc- nhưng gặp Triệt thì thế nào ạ? Thêm nữa cung Điền của cháu lại có thêm Phá toái nữa- Lưỡng Phá ở đây là tốt hay xấu ạ? Cháu xin cảm ơn bác ạ.
  http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/143027051973/0/YN.jpg
 • Private comment
 • thanh thanh
  • thanh
  • Oct 22, 2009 10:09 AM
  ở trên cháu thấy bác trả lời bạn có thiên tướng ở mệnh có phá quân tuần triệt ở cung xung chiếu, trường hợp của cháu phá quân mệnh có thiên tướng..
  ở trên cháu thấy bác trả lời bạn có thiên tướng ở mệnh có phá quân tuần triệt ở cung xung chiếu, trường hợp của cháu phá quân mệnh có thiên tướng , liêm trinh cùng tuần triệt cung thiên di có thể giải thích như thế nào ạ ?
  • Bửu Đình Bửu Đình
   MỆNH có PHÁ QUÂN hội họp có TUẦN TRIỆT chiếu cũng vẫn tốt, quan trọng là PHÁ QUÂN có thấy được TUẦN TRIỆT để biết đúng, sai/ Để cái gì ta cần gắ..
   MỆNH có PHÁ QUÂN hội họp có TUẦN TRIỆT chiếu cũng vẫn tốt, quan trọng là PHÁ QUÂN có thấy được TUẦN TRIỆT để biết đúng, sai/ Để cái gì ta cần gắn bó, cái gì ta cần bỏ. Nhưng hay nhất là PHÁ QUÂN hội họp ngay tại MỆNH, tức đứng góc độ nào ta cũng có PHÁ QUÂN đi với TUẦN TRIỆT. trường hợp cháu thì ở các cung tam hợp lại không thấy bộ sao ấy. Chưa kể THIÊN TƯỚNG bị ngộ TRIỆT 2 chữ trung thành theo ý muốn khó đạt.
 • Kevin Kevin
  • Kevin
  • Jun 10, 2009 2:58 AM
  cảm ơn bác, chúc bác sức khỏe. Mong bác tiếp tục viết những bài về Tử Vi nữa để góp phần giúp cho Tử Vi ViệtNam ngày càng thâm sâu & hòan thiện.
 • Private comment
 • linh linh
  • linh
  • May 25, 2009 8:26 AM
  Yahoo lỗi nên post đi post lại lộn xộn hết trơn, bác cứ xoá hết đi.
  Cách Khoa Kỵ _ kỳ lạ đó bác, tháng này và tháng sau cháu gặp cách đó.
 • linh linh
  • linh
  • May 25, 2009 7:57 AM
  Hì hì, nhiều người hỏi quá nên bác lộn cháu với ai rồi. Cung Phu cháu
  có cách Cơ Lương,có Liêm Phá nhị hợp nhưng ko có Đào.Cung Thân cháu
  cũng k..
  Hì hì, nhiều người hỏi quá nên bác lộn cháu với ai rồi. Cung Phu cháu
  có cách Cơ Lương,có Liêm Phá nhị hợp nhưng ko có Đào.Cung Thân cháu
  cũng ko gặp Triệt,Kiếp,Phá.Qua tháng mới rồi, cháu gặp cách Kì Lạ bác ui PS:Dạo này yahoo bị trục trặc,phải post đi post lại mấy lần.Chúc bác nhiều sức khoẻ.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Ôi bác quá mệt theo lỗi Yahoo, hết lỗi mail bây giờ blog. lập lại các câu hỏi thế mới chết. Bác xóa gần 20 câu rồi. Cách gì mà kỳ? Hôm qua cháu nói ..
   Ôi bác quá mệt theo lỗi Yahoo, hết lỗi mail bây giờ blog. lập lại các câu hỏi thế mới chết. Bác xóa gần 20 câu rồi. Cách gì mà kỳ? Hôm qua cháu nói trong mục tin nhắn lộn xộn bác xóa nhé. Nhiều người hỏi quá không cách gì trả lời được. Nếu trả lời không còn thời gian viết bài. không phải bác lộn mà bác trả lời cho 3 người cùng 1 lúc. trên là cháu. hai câu dưới của 2 người khác. nhưng không hiểu sao nó không hiện nick của họ. Yahoo chơi kiểu này dễ mang họa.
 • Private comment
 • le phuong anh le phuong anh
  Link LS Thân cư Tài có Phá, Liêm hãm lại có Triệt , vậy có sao ko bác Buu Dinh? Cháu cám ơn bác trước.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Bác trả lời ở dưới rồi đó.
 • Private comment
 • Private comment
 • Quynhhuong Quynhhuong
  Chào bác, chúc bác 1 tuần lễ mới tốt lành, luôn vui vẽ trẻ trung, sức khỏe tốt. Sau khi bác viết hết những gì bác đã hoặch định. Bác có thể viết ch..
  Chào bác, chúc bác 1 tuần lễ mới tốt lành, luôn vui vẽ trẻ trung, sức khỏe tốt. Sau khi bác viết hết những gì bác đã hoặch định. Bác có thể viết cho bọn cháu hiểu thêm về 3 vòng. Vòng Thái Tuế, vòng Lộc Tồn và vòng Trường Sinh như thế nào được không ạ? Cảm ơn bác trước.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Riêng Lộc Tồn cần có một bài viết về cái nhìn tổng quát của chòm sao này, hưa hẹn nhiều bất ngờ.
 • seco seco
  • seco
  • May 24, 2009 5:13 PM
    Chú Buu Dinh ơi, thế thằng Phá Quân của cháu đứng ở  cung Phúc này thì tính chất của cung Phúc đó ra sao hả bác? Đã có Phá Quân lại còn có Tử ..
    Chú Buu Dinh ơi, thế thằng Phá Quân của cháu đứng ở  cung Phúc này thì tính chất của cung Phúc đó ra sao hả bác? Đã có Phá Quân lại còn có Tử Vi, lung tung beng bác ạ!   http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/143013061984/1/_seco_.jpg  Cảm ơn bác!
  • Bửu Đình Bửu Đình
   PHÁ QUÂN đóng tại Phúc đó là dấu hiệu mồ mả
   không được yên. Và nếu tốt hưởng cách phát nhanh nhưng mau tàn lụi. Như vậy
   cháu có cách Liêm Tham t..
   PHÁ QUÂN đóng tại Phúc đó là dấu hiệu mồ mả
   không được yên. Và nếu tốt hưởng cách phát nhanh nhưng mau tàn lụi. Như vậy
   cháu có cách Liêm Tham tại MỆNH rồi. Để thỏa mãn cho nhiều trường hợp như cháu.
   Bác có thể viết cách Tử Phá, cách Liêm Tham có như thế việc làm của chú mới đắc
   lực. Cháu cũng biết giỏi lắm là giải đoán 1 ngày 1 lá số TỬ VI. Một năm có được
   là bao. Phương án của bác ai cũng tự mình đoán được TỬ VI cho mình, cho người
   thân và có thể trở thành bậc thầy TỬ VI chân chính, đây là 1 nghề rát dược tôn
   trọng. Trước mắt “tiến vi quan, thối vi… thầy bói” còn hơn là làm những việc
   lao động nặng nhọc. Còn là môn giải trí thú vị. Tri thiên Mệnh mới là người
   quân tử. Thôi chú phải xuống mạng viết cho xong bài Tham Vũ đồng hành.
 • Kyosho Kyosho
  Cháu thân chào bác Bửu Đình ,
  Thưa bác, là một người rất mê các bài viết của bác trong suốt thời gian qua, nhưng mãi cho đến hôm nay, cháu mới có..
  Cháu thân chào bác Bửu Đình ,
  Thưa bác, là một người rất mê các bài viết của bác trong suốt thời gian qua, nhưng mãi cho đến hôm nay, cháu mới có đủ một ít kiến thức về Tử Vi học thông qua những bài viết rất hay của bác, để bắt đầu từ đó hiểu hơn về môn học văn hóa Đông Phương này. Cháu trước đây cũng đọc qua một vài đầu sách và tư liệu tham cứu Tử Vi trên mạng, nhưng việc nhận thấy cách hành văn và lối viết của những người đi trước vẫn có chỗ khiến cho thế hệ những người đi sau như tụi cháu đôi lúc cũng rất khó tiếp cận một cách chính xác và đầy đủ. Đa phần dễ bị cuốn theo một hướng suy nghĩ và tư duy nào đó, một mặt duy nhất của vấn đề mà tác giả của các đầu sách tham cứu trên đang luận giải. Trong khi Tử Vi học lại rất khác, nó không hoàn toàn giống các môn học rập khuôn theo công thức, mặc dù bản thân Tử Vi cũng có những công thức cho riêng nó. Đứng ở góc nhìn cho những nhận xét chủ quan từ phía cháu, cháu nhận thấy tính suy luận, tổng hợp và kinh nghiệm là những yếu tố rất cần cho môn học này. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao những lớp người đi trước, những có tuổi và thuộc thế hệ của các bác lại học môn này dễ dàng hơn bọn trẻ tụi cháu rất nhiều.
  Cách bác viết bài luận Tử Vi rất khác, sự thể hiện của tính khoa học trong các bài viết là rất rõ ràng. Bác luôn cho người đọc thấy được sự tồn tại song song mà hai mặt đối lập của cùng một vấn đề luôn hiện diện ở đó. Điểm nhấn trong các bài viết của bác khiến cháu cảm thấy thật sự thích thú chính là cách sử dụng từ ngữ tiếng Việt rất linh hoạt và chuẩn xác. Cháu chợt nhận ra được bản thân mình đến với môn học này nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn là vì hai chữ - Tiếng Việt. Tiếng Việt có sức mạnh mô tả riêng của nó, và cháu cảm nhận được bác đã thành công trong việc vận dụng khéo léo sức mạnh này. Những câu phú, tục ngữ, ca dao dân gian của ông cha ta lại đến trong những bài viết Tử Vi của bác một cách nhẹ nhàng và hết sức tự nhiên, tựa như một làn gió mát thổi qua trong cái nóng oi bức của mùa hè.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Cám ơn những lời nhận xét rất tốt
   của cháu khiến bác cần cố gắng hơn nữa. Làm sao truyền tải những kinh nghiệm
   của mình đến thế hệ trẻ và làm rạng..
   Cám ơn những lời nhận xét rất tốt
   của cháu khiến bác cần cố gắng hơn nữa. Làm sao truyền tải những kinh nghiệm
   của mình đến thế hệ trẻ và làm rạng danh TỬ VI Việt là điều mong muốn. Thời
   trước, thế hệ của bác thuận lợi trong nghiên cứu nhờ có tạp chí KHHB, từ đó ta
   được biết nhiều khuynh hướng khác nhau. Tự tìm ra lối đi đúng nhất. Sau 45 miền
   bắc chịu thiệt thòi trong vấn đề đó, và miền Bắc hồi xưa rất giỏi về TỬ VI có
   người được phong vua như cụ Ba la, giỏi như cụ bói Lợn, trước nữa còn được Vua
   mời vào triều xem số, xem tướng… Mãi đến gần đây TỬ VI mới phục hồi, những
   người có tài năng (ở miền Bắc) đã khuất bóng hết. Còn miền Nam thì đã
   ngoài 70 mệt mỏi với chữ nghĩa lắm rồi. Bác bây giờ đã 61 vẫn còn tinh tường
   sáng suốt, bác không làm việc này qua 70 cũng chỉ… cười thôi khi nghe bàn luận
   TỬ VI. Và không phải thời điểm nào cũng làm được chuyện này. Vì có lúc lòng
   mình tự nhiên khép lại.
 • Kyosho Kyosho
  (...tiếp theo phần thư phía trên của cháu gửi cho bác)
  Chính sự thân thiện, có vần, có điệu, có ý, có tình, có sự sâu sắc của kinh nghiệm sống đ..
  (...tiếp theo phần thư phía trên của cháu gửi cho bác)
  Chính sự thân thiện, có vần, có điệu, có ý, có tình, có sự sâu sắc của kinh nghiệm sống đi trước mà ông bà ta muốn gửi gắm lại trong kho tàng tục ngữ ca dao dân gian cho con cháu thế hệ mai sau của mình, họ đã tạo nên một nét rất đặc thù, rất riêng, rất Việt Nam. Điều này cũng khiến cho các bài viết Tử Vi của bác dễ thuộc hơn, dễ nhớ hơn và dễ liên tưởng hơn khi cần nhớ để luận. Đó là cháu vẫn chưa kể đến tính khôi hài, dí dỏm trong các hành văn của bác, mà đôi khi cháu đã phải ôm bụng cười suốt, cười rất sảng khoái, cười trong lo lắng, cười trong hồi hộp.. những khoảnh khắc thật khó mà quên khi đến với chương trình Vui Học Tử Vi của bác. Với vốn sống phong phú và sự trãi nghiệm qua những thăng trầm tích lũy được trong suốt quãng đời đã đi qua của mình, một người đi trước, bác đã viết cho tụi cháu, cho những người thuộc thế hệ đi sau, vốn yêu thích môn Tử Vi học này một hệ thống tư liệu có giá trị tham khảo, và truy cứu lâu dài bằng cả cái Tâm của bác. Điều đó thật đáng quý, và cháu rất trân trọng điều này.
  Những dòng cuối thư, cháu kính chúc bác Bửu Đình luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống để bác có thể tiếp tục hoàn tất những mong ước, những hoài bảo của mình, đem đến những tri thức trong học thuật, cũng như giá trị mà những công trình nghiên cứu quý giá bác đã bỏ ra cho bộ môn Tử Vi học này đến được với thế hệ mai sau trong một hướng đi mới, một cách nghĩ mới, hiểu và học Tử Vi hiệu quả hơn, khoa học hơn.
  Chân thành, cháu Nguyễn Minh Anh Tuấn
  P.S: Cháu phải tách bức thư cháu gửi cho bác ra làm hai phần riêng biệt để gửi đến bác là vì Yahoo không cho mình viết quá dài trong phần bình luận. Cháu thiết nghĩ đây cũng là một trong những giới hạn nhất định của ứng dụng này và mong được bác thông cảm giúp cho cháu vì sự bất tiện trên.
 • Yahoo! User
  Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • May 24, 2009 10:31 AM
  Bác Buu Dinh ơi! Thân cháu ở cung Di có Phá Quân hãm địa, may mà có TRIỆT . vậy có đáng lo ko bác? Link LS của cháu; http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/183013111989/1/chau.jpg Cám ơn bác.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Lollipop .
   Cung Thân của cháu không tốt đâu. Vì thân thể không nên gặp TRIỆT
   chủ trừ đi, gặp   Phá chủ bỏ và có KIẾP tức
   thân thể có cái nạn gì..
   Lollipop .
   Cung Thân của cháu không tốt đâu. Vì thân thể không nên gặp TRIỆT
   chủ trừ đi, gặp   Phá chủ bỏ và có KIẾP tức
   thân thể có cái nạn gì đó phải bỏ đi, phải trừ đi. Thân thể nữ nhân không nên bị
   lộ (trừ trường hợp cá biệt). Đại hạn hiện giờ tốt lắm. Chuyện đó khoan lo đã.
 • nghiem nghiem
  Bác Bửu Đính giải hay quá, Sát tức đoạt được chồng, nghe hấp dẫn thiệt, sang năm Phá Đào Hồng của cháu tam hợp với Kình dương, còn Sát Tấu Đường..
  Bác Bửu Đính giải hay quá, Sát tức đoạt được chồng, nghe hấp dẫn thiệt, sang năm Phá Đào Hồng của cháu tam hợp với Kình dương, còn Sát Tấu Đường phù tam hợp với Đà la, vậy hy vọng chắc sẽ có chuyện vui rồi(mặc dù bây giờ vẫn chưa thấy tín hiệu khả quan gì!)
  Bác nói đoạt được chồng dễ như ăn kẹo, còn cháu thấy “chống lầy” được thì quá vất vả với những người lận đận tình duyên !
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Gquỳnh 81 .
   Phu có PHÁ ĐÀO dễ bỏ nhau lắm. Hạn ngộ thì dễ lấy chồng. Bác
   nói dễ như ăn kẹo là đoán dễ. Đào hoa chủ chọn lựa, PHÁ THAM là phu quân hính
   bóng người chồng. KÌNH đừng có KỊ HÌNH là niềm vui dâng lên. 
 • Trong Thong Trong Thong
  ngoc_anh_9989hn_vxt Dạo này không thấy cô bé  lang thang trên các web tử vi. Bác buudinh không phải là theo 1 học phái cụ thể nào cả. Bác chọn lựa số s..
  ngoc_anh_9989hn_vxt Dạo này không thấy cô bé  lang thang trên các web tử vi. Bác buudinh không phải là theo 1 học phái cụ thể nào cả. Bác chọn lựa số sao hay cách bác luận giải là sự đúc kết từ lúc trẻ của bác thông qua sách vở, trải nghiệm thực tế của bản thân bác. Không phải học phái thiên lương hay phúc tông, tử vi viet thông thường. Cảm ơn bác đã viết  về phá quân theo mong mỏi của cháu, chúc bác mạnh khỏe và sống lâu.
 • linh linh
  • linh
  • May 24, 2009 5:53 AM
  Bác ơi, cung điền có Liêm Phá ,đồng cung có Đẩu Quân, nhị hợp Lộc Quyền  thì có đỡ xấu hơn ko?
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Trường hợp của cháu tại Điền cung có cách Lộc Phùng xung phá (muốn thay đổi nhưng vẫn tồn tại) phải qua đại hạn có Cơ Lương nhà cửa mớí như ý ng..
   Trường hợp của cháu tại Điền cung có cách Lộc Phùng xung phá (muốn thay đổi nhưng vẫn tồn tại) phải qua đại hạn có Cơ Lương nhà cửa mớí như ý nguyện 43 tuổi trở lên. Nhóm sao cung MỆNH, THÂN cháu thuộc nhóm sao thiên về nhà đất nên rất quan tâm về vấn đề này.
 • Tường Nguyên Tường Nguyên
  Ước gì Bác ở Sài Gòn nhỉ? (hôm trước Bác có hỏi cháu ở đâu?), để có thể nghe Bác nói chuyện về Tử vi. Hiểu hay không hiểu đối với cháu không qua..
  Ước gì Bác ở Sài Gòn nhỉ? (hôm trước Bác có hỏi cháu ở đâu?), để có thể nghe Bác nói chuyện về Tử vi. Hiểu hay không hiểu đối với cháu không qua trọng, điều quan yếu ở trong Tử vi là "Ngộ", phải không Bác? Đôi lúc cháu thấy con đường đi đến tử vi có khác gì hành trình tìm "bản lai diện mục" của mình để có cuộc sống an lạc hơn. Cháu nhiều khi muốn hỏi Bác vài điều, nhưng nghĩ lại nên thôi. Trình độ mình còn thấp, hỏi lắm lúc làm người viết mất hứng. Vả lại, nhiều bạn hỏi thay cháu rồi . Con đường còn dài, mong Bác có nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình truyền đạt sở đắc của mình cho hậu sinh. Cháu tìm hiểu tử vi trên 10 năm, hôm nay tự nhận thấy mình vẫn còn đứng 2 chân ở ngòai ngó nghiêng vào ngôi nhà Tử vi.
 • Bửu Đình Bửu Đình
  Đúng vậy trường 93 sao vừa Toàn Thư + Một số sao của phái Hà Lạc (chứ không thừa nhận tất cả). Chu yện này không có gì là lạ cả. Có thể đọc một s..
  Đúng vậy trường 93 sao vừa Toàn Thư + Một số sao của phái Hà Lạc (chứ không thừa nhận tất cả). Chu yện này không có gì là lạ cả. Có thể đọc một số bài viết trong mục nghiên cứu TỬ VI.
  Có trả lời cháu nhưng không đính vào được. Chu yện tình yêu thì THIÊN TƯỚNG, TƯỚNG QUÂN đó… ĐÀO HOA thì vui vẻ, chọn lựa (trong đó chọn người thương là yếu tố nhỏ mà thôi, gặp KỴ KIẾP là chọn tai họa..) cháu đọc hết rồi thắc mắc. Và cũng không bắt buộc (Phá Quân) cũng chẳng ép (THẤT SÁT) ai, đi theo con đường của mình. Đây là cái đơn giản chứ không rắc rối thêm. Hiện giờ bác bận làm việc với Trần Nh ật Thành trên mạng, tranh thủ trả lời.
 • Yahoo! User
  Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • May 24, 2009 3:28 AM
  hic! hic! đã có tới 110 bài viết về tử vi của Bác Bửu Đình mà còn có người hỏi Bác theo trường phái nào.
  Đây là trường phái Bửu Đình chứ còn ..
  hic! hic! đã có tới 110 bài viết về tử vi của Bác Bửu Đình mà còn có người hỏi Bác theo trường phái nào.
  Đây là trường phái Bửu Đình chứ còn trường phái nào nữa.
  Xin đừng hỏi lung tung để ảnh hưởng chung đến sự học hỏi của mọi người.
  Khoan hậu
   
 • Bửu Đình Bửu Đình
  Trần Nhật Thành has added a new file to the Tử Vi v3.6.8 (Tử Vi Ứng Dụng) - Dành Tặng Bác Bửu Đình on Box.net
  Sunday, May 24, 2009 2:07 AM
  From:
  "Trầ..
  Trần Nhật Thành has added a new file to the Tử Vi v3.6.8 (Tử Vi Ứng Dụng) - Dành Tặng Bác Bửu Đình on Box.net
  Sunday, May 24, 2009 2:07 AM
  From:
  "Trần Nhật Thành" <support1@box.net>
  Add sender to Contacts
  To:
  buudinh49@ymail.com


  Hello, Trần Nhật Thành has uploaded a new file, " TuVi.exe ", to the " Tử Vi v3.6.8 (Tử Vi Ứng Dụng) - Dành Tặng Bác Bửu Đình " folder on Box.net . To download the file or add a comment, visit this link: http://www.box.net/files#0:item:f_290666902
  Hiện giờ bạn Trần Nh ật Thành đã hoàn tất TỬ VI Ưng Dụng. Bạn theo địa chỉ trên.
  Bạn vào Login đánh mật khẩu như sau:
  Buudinh49@ymail
  Mật khẩu: buudinhnp. Để tải về nếu tải về không được xin báo cho biết.
 • Le Ngoc Le Ngoc
  Vậy cháu cũng chịu ko biết bác theo trường phái nào vì dòng Tử Vi gốc của TQ ko có sao Đào Hoa. Sao Đào Hoa ( tương đương Hàm Trì bên Tứ Trụ ) là ..
  Vậy cháu cũng chịu ko biết bác theo trường phái nào vì dòng Tử Vi gốc của TQ ko có sao Đào Hoa. Sao Đào Hoa ( tương đương Hàm Trì bên Tứ Trụ ) là đc thêm vào sau khi Tử Vi đc dùng rộng rãi tại Việt Nam. Hơn nữa còn nhiều cái khác biệt như là vị trí 12 cung cũng lệch đi....Bác ko có Thiên Ko ( đồng cung Thiếu Dương ) nhưng lại có Đào Hoa,vậy cháu ko đc rõ bác luận chuyện tình duyên ra sao vì Thiên Ko luôn nằm trong tam hợp hoặc đồng cung với Đào Hoa. Vậy cháu cũng chưa đc rõ bác theo trường phái nào để có 1 cái nhìn và thái độ đúng khi đọc các bài viết khác của bác.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Trường phái TỬ VI Ứng Dụng đó. Lấy 93 sao làm chuẩn. Yêu đương thì có THIÊN TƯỚNG và TƯỚNG QUÂN.
 • Le Ngoc Le Ngoc
  Vậy cháu chưa biết bác theo trường phái nào vì dòng Tử Vi gốc ko có sao Đào Hoa, Sao Đào Hoa là sau này người Việt thêm vào. Bác ko có sao Thiên Ko ..
  Vậy cháu chưa biết bác theo trường phái nào vì dòng Tử Vi gốc ko có sao Đào Hoa, Sao Đào Hoa là sau này người Việt thêm vào. Bác ko có sao Thiên Ko ( đồng cung Thiếu Dương ) nhưng lại có Đào Hoa,vậy cháu chưa biết bác luận về tình duyên như nào???? Hay là...bác ở giữa ????
 • Bửu Đình Bửu Đình
  Bác không hiểu sao hôm qua bác đã trả lời hầu hết, trước khi đi ngủ. Thế mà sáng nay mất hết.
  Bây giờ dùng tiểu xảo này khỏi sợ trả lời không l..
  Bác không hiểu sao hôm qua bác đã trả lời hầu hết, trước khi đi ngủ. Thế mà sáng nay mất hết.
  Bây giờ dùng tiểu xảo này khỏi sợ trả lời không lưu được.
  Salange
  PHÁ QUÂN tại THIÊN DI cung đắc Tuần Triệt không có gì phải lo. Không ai bắt mình đâu mà sợ. Nếu có PHÁ KỴ HÌNH (phá phách vi phạm pháp luật…), PHÁ HỎA KÌNH (nổi giận đập phá.., PHÁ KÌNH LINH (chống phá lịnh trên, chống lịnh cách…), PHÁ LINH (bỏ không tuân lịnh…) Nhưng PHÁ QUÂN có QUYỀN thì ai mà bắt. Kẻ bắt người là PHÁ QUÂN + LINH QUYỀN (tôi được quyền bắt).
  Quynhviblog.
  Tức Mệnh luôn luôn có THIÊN LƯƠNG xung là người hiền, dễ bị em các em bắt nạt, áp bức, cháu có HAO nhưng không nói rõ HAO KÌNH hay ĐÀ, ĐÀ thiên về chiều theo, KÌNH thiên về chống đối nhưng khi có Kị HÌNH tinh khác. Nếu KÌNH của cháu đi với nhóm sao vui kể trên, càng thêm vui mà thôi, Niềm vui bốc lên cao. Sang năm hạn các sao trên dù KÌNH hay ĐÀ đi với Hồng Đào Tấu là thiệp hồng phát tán. Sát là đoạt được ông chồng, là đạt được niềm vui. Thật là dễ như ăn kẹo.
  Khoan Hậu.
  Thì khoan… khoan đã vì biết bao điều cần viết. Mong sao mọi người đều đoán được TỬ VI cho chính bản thân mình, và trở thành cao thủ đoán giúp người, làm rạng danh TỬ VI Việt là ước muốn của bác. Chả có điều gì dấu giếm, có điều chưa phù hợp cho tất cả trình độ cùng thỏa mãn một lúc.
 • Hai Hai
  • Hai
  • May 23, 2009 3:54 PM
  Cháu đọc trong cuốn tử vi áo bí cũng thấy nói Phá quân không sợ Tuần Triệt, và nếu sao Tuần xung chiếu với Phá quân, giống như hơi nước bốc lên cò..
  Cháu đọc trong cuốn tử vi áo bí cũng thấy nói Phá quân không sợ Tuần Triệt, và nếu sao Tuần xung chiếu với Phá quân, giống như hơi nước bốc lên còn có chỗ đắc dụng của nó nữa, nhưng không thấy nói đắc dụng thế nào. Nhưng hầu hết các sách TV đều viết cung Di mà có Phá quân bị Tuần Triệt thì ra ngoài dễ gặp tai nạn về sau chết xa nhà, như vậy là đâu có tốt lắm. Cung Di của cháu có cách này nên cũng hơi lo lo.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Như vậy là cháu MỆNH THIÊN TƯỚNG thấy PHÁ QUÂN Tuần Triệt. Tức là chứng kiến cảnh đúng và sai. Và khi ra ngoài tuân thủ theo cái đúng và biết đấy ..
   Như vậy là cháu MỆNH THIÊN TƯỚNG thấy PHÁ QUÂN Tuần Triệt. Tức là chứng kiến cảnh đúng và sai. Và khi ra ngoài tuân thủ theo cái đúng và biết đấy là sai không làm… không độ mũ bảo hiểm là sai… là mẫu người tốt biết gắn bó với cái đúng.
   PHÁ QUÂN bị bắt là các tên: Phá Kỵ Hình quậy phá vi phạm pháp luật. PHÁ QUÂN Hỏa KÌNH LINH nổi điên chống lịnh, hoặc PHÁ LINH cũng đủ bị bắt. Ai được quyền bắt. Tui, xem TỬ VI nào: Phá Linh Quyền. Thật giản dị. An tâm đi cháu ơi!
   Nhưng trả lời như kiểu này bác chết mất.
 • Yahoo! User
  Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • May 23, 2009 2:59 PM
  Bác cho cháu hỏ i cái này ạ !
  Cung Huynh cháu có Phá quân Khôi Đ ào H ồ ng H ữ u b ậ t Đạ i hao, v ậ y là anh em ham ch ơi phả i không ạ ? Cung T Ậ..
  Bác cho cháu hỏ i cái này ạ !
  Cung Huynh cháu có Phá quân Khôi Đ ào H ồ ng H ữ u b ậ t Đạ i hao, v ậ y là anh em ham ch ơi phả i không ạ ? Cung T Ậ T Cháu có l ưỡ ng sát( Th ấ t sát + Ki ế p sát)thì Cháu là ng ườ i hay áp đ ặ t và ép bu ộ c ng ườ i khác h ả Bác?
  Sang nă m Cháu có L ưu niên Đạ i h ạ n ở cung Huynh(Ng ọ ), Ti ể u h ạ n cung T ậ t có Th ấ t sát(D ầ n), v ậ y là có c ơ hộ i l ậ p gia đình trong n ă m này ph ả i không Bác?
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Với chi tiết cháu nêu. MỆNH cháu có THIÊN LƯƠNG xung. Cung Huynh nếu có KÌNH đi với KỴ   HÌNH anh em chống phá nhau. Nếu không có chủ sự vui mừng, vui..
   Với chi tiết cháu nêu. MỆNH cháu có THIÊN LƯƠNG xung. Cung Huynh nếu có KÌNH đi với KỴ   HÌNH anh em chống phá nhau. Nếu không có chủ sự vui mừng, vui đùa tán tụng lẫn nhau nhưng cháu dễ bị anh em ức hiếp, bị gây áp lực mình chịu thiệt cung Tật ách cũng chứng kiến điều này. Bác không tính lưu niên đại hạn, chỉ tiểu hạn và đại hạn và các sao lưu động hàng tháng, hàng ngày tác động lên các hạn cho ta những luận đoán chi tiết. Đói với nữ Hạn Sát Phá Tham đắc Hỉ Hồng Đào là hạn hỉ sự, có Hao Tấu thư là thiệp hồng đấy. Sát lúc ấy có nghĩa: Tui đoạt được một ông chồng.
 • Le Ngoc Le Ngoc
  Lần này cháu vào blog của bác ko phải chủ ý tìm đọc Tử Vi mà vì 1 đường link của cố nhân. Tử Vi qua bao đời đã mọc ra biết bao nhiêu nhánh. " Tử V..
  Lần này cháu vào blog của bác ko phải chủ ý tìm đọc Tử Vi mà vì 1 đường link của cố nhân. Tử Vi qua bao đời đã mọc ra biết bao nhiêu nhánh. " Tử Vi ứng dụng " của bác theo dòng Tử Vi gốc,còn nhiều năm qua cháu học dòng Tử Vi của Việt Nam ( hơn 100 sao ) nên khi đọc những bài viết của bác,cháu bị hạn chế về độ tiếp thu và tư tưởng. Mà cứ đặt câu hỏi thì bác cũng chẳng trả lời kịp,có khi lại có chuyện ko hay ở đây
  Trường phái nào cũng có cái hay và cái hạn chế,nên có duyên với trường phái nào trc thì cháu sẽ theo trường phái đó. Giờ cháu có muốn theo trường phái của bác thì cũng ko đc vì nếu nhìn 1 lá số chỉ hơn 90 sao thì cháu thấy chóng vánh sao đó. Dòng TV của VN có 1 sao rất quan trọng đó là Đào Hoa mà dòng Tử Vi của bác ko có,nếu luận Tử Vi  mà thiếu vắng Đào Hoa thì cháu ko luận nổi. Vì Đào Hoa,Thiên Ko ( ko phải Địa Ko ) đều ko có thì rất khó để luận về nhân duyên.
  Cháu chờ bài Nhật,Nguyệt của bác nữa rồi ko viết linh tinh nữa :)
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Bác có xóa sao ĐÀO HOA đâu. Bác còn khoái sao Lưu hà nữa kìa. Bác thuộc trường phái 93 sao. Thế là chưa đọc hết các bài viết. Đào Hoa bị bác nói hơi nhiều.
  haiyentlvn73 haiyentlvn73's photo
  4000
 • Kyosho Kyosho
  Những dòng cuối thư, cháu kính chúc bác Bửu Đình luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống để bác có thể tiếp tụ..
  Những dòng cuối thư, cháu kính chúc bác Bửu Đình luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống để bác có thể tiếp tục hoàn tất những mong ước, những hoài bảo của mình, đem đến những tri thức trong học thuật, cũng như giá trị mà những công trình nghiên cứu quý giá bác đã bỏ ra cho bộ môn Tử Vi học này đến được với thế hệ mai sau trong một hướng đi mới, một cách nghĩ mới, hiểu và học Tử Vi hiệu quả hơn, khoa học hơn.
  Chân thành, cháu Nguyễn Minh Anh Tuấn
  haiyentlvn73 haiyentlvn73's photo
  4000

  Attention users who are both hearing- and vision-impaired:

  To complete this form you must enter a word that is part of an image or a few digits from an audio recording. If you cannot read the image or hear the audio, Yahoo! is happy to assist you. A representative from Customer Care will need to contact you. Please provide your phone number and email address and send your request by visiting this URL - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html To request assistance with registration, please first read the Yahoo! Terms of Service located at http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/utos-173.html before submitting your request.
 • John John
  • John
  • May 23, 2009 11:23 AM
  Cháu chào bác Bửu Đình,
  Hôm nay được đọc bài Phá Quân này của bác cháu đã vỡ được đôi chút tính chất của sao này. Trước nay đọc các sách, b..
  Cháu chào bác Bửu Đình,
  Hôm nay được đọc bài Phá Quân này của bác cháu đã vỡ được đôi chút tính chất của sao này. Trước nay đọc các sách, bài khác trên mạng chỉ thấy nói là "Phá Quân nhất diệu nan tinh" chủ hao tán rồi chấm hết. Làm cháu cứ ngờ oan cho ông phá quân là một đại ca xã hội đen huyền bí - hôm nay mới biết phá quân còn đường đường là một chính nhân quân tử. Cám ơn bác nhiều, mong bác sớm viết thêm các bài khác về bộ Tham - Vũ thìn tuất.
  Kính!
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Hôm nay trang Blog có một số lỗi. khi lưu được khi không. Bộ Thìn Tuất sẽ ưu tiên viết kế tiêp.
 • Yahoo! User
  Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • May 23, 2009 10:34 AM
  Cám ơn Bác
  Cháu vẫn an tâm chờ đợi bài viết "' PHÁ QUÂN qua các cung một cách rõ ràng hơn và trở thành một bài viết hoàn chỉnh" của Bác. Nhưng m..
  Cám ơn Bác
  Cháu vẫn an tâm chờ đợi bài viết "' PHÁ QUÂN qua các cung một cách rõ ràng hơn và trở thành một bài viết hoàn chỉnh" của Bác. Nhưng mong Bác có thể nói sơ qua về Phá Quân, Phục binh cư cung Quan lộc.
  Cuối tuần lại làm phiền Bác.
  Kính
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Khi PHÁ QUÂN tại Quan tức MỆNH có có THẤT SÁT . Chỉ với 2 chi tiết đó luận đoán như sau: Trước gắn bó với công việc phục vụ nào đó nhưng về sau sẽ bỏ. Vì PHÁ QUÂN là sao chóng chán.
 • Yahoo! User
  Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • May 23, 2009 9:28 AM
  Bác ơi cho Cháu hỏi, Cung Huynh Đệ Cháu có Phá quân(cung Ngọ) đi với Đào Hồng Hữu Bật Đại Hao thì duyên đến rồi đi nhanh ha Bác? Phá quân có ý ngh..
  Bác ơi cho Cháu hỏi, Cung Huynh Đệ Cháu có Phá quân(cung Ngọ) đi với Đào Hồng Hữu Bật Đại Hao thì duyên đến rồi đi nhanh ha Bác? Phá quân có ý nghĩa tốt và xấu, vậy khi phối hợp như thế nào để biết tốt xấu vậy Bác? Có phải đi cùng Sát tinh thì mang ý nghĩa xấu, còn đi cùng Cát tinh thì ý nghĩa tốt?
  Sang năm Cháu có Lưu niên Đại hạn có Phá quân, Tiểu hạn có Thất sát vậy là có khả năng lập gia đình ha Bác?
  Kính chúc Bác một cuối tuần vui vẻ và Hạnh phúc!
 • 2 lúa 2 lúa
  à, bác ơi, cung Huynh đệ cháu có Phá Quân Lộc Tồn, thế nghĩa là sao hả bác? (nhà cháu chỉ có 2 chị em)
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Mọi thứ cứ tồn tại như cũ. Cháu khó thuyết phục được em cháu. Cháu là Phá em cháu là Lộc Tồn, cháu muốn em cháu bỏ cái gì đó  nó chẳng chịu  nghe đâu. Thuộc cách trên bảo dưới không nghe.
 • 2 lúa 2 lúa
  hi hi, bác ơi, cháu thích bài này. Cháu cảm ơn bác. Đọc blog bác mỗi ngày thật là một niềm vui lớn. Cháu chúc bác cuối tuần vui
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Khổ theo blog. Hiện giờ có lỗi đấy bác có hình đính theo bài không kèm được, đến thăm các trang không lưu được.
 • Hai Hai
  • Hai
  • May 23, 2009 8:22 AM
  Cháu cũng nhớ trong cuốn Tử vi Áo bí của Việt Viêm Tử cũng có nói Phá quân không sợ Tuần Triệt, Phá quân thủy gặp sao Tuần hỏa xung vào như hơi nướ..
  Cháu cũng nhớ trong cuốn Tử vi Áo bí của Việt Viêm Tử cũng có nói Phá quân không sợ Tuần Triệt, Phá quân thủy gặp sao Tuần hỏa xung vào như hơi nước bốc lên có cái hay của nó, nhưng trong hầu hết các sách lại nói Phá quân cung Di gặp Tuần ra ngoài hay gặp nạn xe cộ, sau chết xa nhà như vậy có mâu thuẫn không bác? Cung Di của cháu có cách này đấy nhưng từ đó đến giờ chẳng gặp tai nạn xe cộ gì cả ?
 • Tường Nguyên Tường Nguyên
  Cháu đã tải phiên bản mới, nếu Bác chưa tải thì tại địa chỉ này: http://www.box.net/files, cách an sao theo tử vi ứng dụng trong mục lựa chọn.
  Đăng nhận xét