Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

Cách VŨ TƯỚNG Dần Thân


Bài viết ngày 05.5.2009. Bài nầy viết theo yêu cầu của một người.
Gồm 2 sao VŨ KHÚC, THIÊN TƯỚNG, gọi tắt là VŨ TƯỚNG

Bộ VŨ TƯỚNG Dần Thân tương đối hay. Nhưng cần hiểu rõ bộ nầy ta cần hiểu biết thêm về bộ Liêm Phủ, Vũ Phá, TỬ VI cư Tý. Bộ sao nầy nằm trong bố cục hoàn chỉnh TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM. Thực chất là nội Vũ ngoại Phá.

v      NHẬN XÉT:

Cách nầy thường gọi là VŨ TƯỚNG Dần Thân. Thực ra tại đây, bên trong là bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM hoàn chỉnh bên ngoài là PHÁ QUÂN xung. Đây là một cách hay nhưng thành công không dễ. Bên trong còn có các cách TỬ VI đơn thủ, LIÊM PHỦ và cách VŨ PHÁ với nội VŨ ngoại PHÁ, bên ngoài có PHÁ QUÂN thăm dò khám phá. Cho nên cần tìm hiểu các cách kể trên, mới mong hiểu rõ cách nầy. Ngoài ra ta còn có Nhị hợp THÁI ÂM, lục hội có THIÊN CƠ.
Được hưởng các cách hay  TỬ PHỦ  triều viên và  PHỦ TƯỚNG triều viên.
Vị trí nầy có thể gặp cách LINH XƯƠNG LA VŨ, cần kiểm tra có cách nầy không?
(Cần đọc lại các bài liên quan đến VŨ KHÚC, THIÊN TƯỚNG cũng là một cơ hội để ôn bài. Việc hiểu và nhớ là cái khác nhau. Nói thì rất dễ hiểu, nhớ thì khó. Để thấm nhuần người viết  sẽ hướng dẫn bạn đi sâu vào, đi lại mọi việc lúc đó sẽ rõ dần dần. Việc đi quá sâu vào một ngôi sao hay bộ sao sẽ làm bạn hoang mang.)

LUẬN ĐOÁN CÁC CHI TIẾT SAU:

TÀI VÀ TƯỚNG, Tài năng và tướng mạo:
Một sao chủ tài năng (VŨ KHÚC), một sao chủ tướng mạo (THIÊN TƯỚNG ). Tốt là vừa có tài lại đẹp tướng, tài sắc vẹn toàn. Phản tác dụng là bất tài vô tướng. Cho nên cần VĂN KHÚC hưởng cách nhị KHÚC. Gặp HỒNG LOAN hưởng cách TƯỚNG HỒNG. Kị gặp TAM KHÔNG nhất là TRIỆT đương đầu.

SO TÀI, THI CỬ:
Lợi cho thi cử, thi đấu, thi tài. Cần có KHÔI VIỆT hội họp để tài năng có cơ phát triển, dĩ nhiên cần thêm nhóm văn tinh, Khoa tinh và các sao vui mừng khác.

NGHĨA CỬ:
Tạo ra những nghĩa cử tốt đẹp. (như trợ giúp tiền của, dùng sức để can thiệp cứu nguy...) Đây là hình ảnh đẹp của hiệp sỹ, nghĩa sỹ … Nếu thấy có LỰC SĨ là người thiên về dùng sức mạnh cơ bắp, Tuỳ thuộc hung cát tinh để luận đoán kẻ vũ phu lỗ  mãng, hay nghĩa sĩ anh hùng. Còn là tài trợ cách

TÀI TRỢ cách:
Trợ giúp về tài chánh, và cũng hưởng trợ giúp tài chánh cho kẻ khác. (về sau ta sẽ hiểu vì sao). Đồng thời còn là cách hòa giải, đứng ra hòa giải cho kẻ khác như một người cứu giúp.

HÒA GIẢI:
Đứng ra hòa giải cho người và cũng được người hòa giải cho mình. Cách nầy giá trị như ‘trọng tài cách’. Đôi khi trọng tài nầy lại phải nhờ đến trọng tài khác bên vực.

KHÚC NGOẶT CUỘC ĐỜI
Có cơ hội mở ra một bước ngoặc quan trọng. Từ đó vang bóng một thời, lập nên kì tích, sự tích, lập công. Nhiều hay ít , lớn hay nhỏ tuỳ cát tinh tụ tập. Cần gặp: VĂN KHÚC, LỘC  MÃ.
Điểm nầy người viết nhắc lại, cũng nên xem lại ý nầy tại bài VŨ KHÚC đề cập rõ ràng hơn. Cách Vũ Tướng được đánh giá là khá hay nhưng Hung, Cát tinh quyết định só phận, cái mà ta đánh giá chỉ là cái nhìn chung chung mà thôi.

CẮT NỐI, HÀN GẮN:
Lợi cho sự cắt nối như may vá, hàn gắn như thợ hàn, thợ thiếc... Từ đây ta đoán được một số nghề nghiệp liên quan đến 2 động tác nầy và còn nữa.
Lợi cho sự hàn gắn tình cảm trong quan hệ gia đình, bạn bè, tôi tớ...
Lợi cho sự hàn gắn, cắt nối trong y khoa như cắt bỏ một quả thận, rồi gắn vào một quả thận khác…
Nói chung lợi cho sự gắn bó nếu như không bị phá cách.
Nếu đây là hạn là một câu trả lời rất quan trọng cho những ai qua hạn CỰ ĐỒNG mà phải xa cách nhau, hoặc qua hạn DƯƠNG LƯƠNG gặp chuyện không may, gái trai cách biệt, thì chính hạn Vũ Tướng nối lại tình xưa, cũng như tình cảm giao tế nói chung.
Xấu là cắt mà không nối lại. Như Tôn Tẩn bị cắt gân chân trong trường hợp Mệnh có cách này. Ta cần biết đây luôn luôn có PHÁ xung, tức tại đây cắt nối là chính, bên trong cắt nối nhưng bên ngoài ưa cắt bỏ. Bên trong cố gắng hàn gắn bên ngoài phá.
Cũng là một cách phá sản, nhưng không phải là cách phá sản do ta mà do bên ngoài mang lại.

Nội VŨ ngoại PHÁ:
Đây cũng là cách phá sản, nhưng có thể do tác động bên ngoài, hoặc do hoàn cảnh, hoặc do bao che tiến dần đến phá sản. Đây là cách tài sản ở phía bên trong, kẻ phá hoại nằm bên ngoài. Cho nên bị phá từ bên ngoài là chính. Cũng có khi do đối cung ví dụ là cung Phối bị nạn, đau ốm mà sinh phá sản (tốn kém thái quá) và từ đó kẻ ‘Hiệp sỹ’ Vũ Tướng lại nhận sự tài trợ của người khác, như trước đây mình đã trợ giúp người.
Dĩ nhiên trong trường hợp nầy nếu gặp các cách VŨ KÌNH CÔ QUẢ hay VŨ HỎA hay LINH đồng cung là chuyện không hay. Vì các cách kể trên đều liên quan đến tiền bạc.

TÌNH SỬ:
* Giá trị như cụm từ ‘Tình sử’. Như tình sử của Napoléon, hay Võ Tắc Thiên. Dĩ nhiên được viết nên chính bản thân mình. Tốt xấu tùy thuộc hung, cát tinh và dâm tinh. Từ đó còn liên quan đến ‘thủ đoạn tư tình’. Đó là lý do ta đừng quên cung nhị hợp của nó có THÁI ÂM ai đó âm thầm thương nhớ ông THIÊN TƯỚNG  và cung nầy lại lục hội với THIÊN CƠ hình thành cách tư tình. Tư tình có nghĩa là tình riêng, tình trai gái nhưng tình riêng còn là thương đứa con nầy nhiều hơn đứa con khác, thương người bạn nầy nhiều hơn người bạn khác, thương đồ đệ nầy nhiều hơn đồ đệ khác. Nếu có dâm tính thì tư tình theo nghĩa trai gái.
“ÂM tàng, HỒNG, NHẬN, KỊ DIÊU tân liên hàm tiếu. Hạn phùng  XƯƠNG VŨ dâm tứ xuân tình liên xuất phát”
Ta lại bắt gặp KÌNH HỒNG (Hồng Nhận)  đi với Âm tàn (tức Âm hãm) và Kình bài viết trước  đây đã nói.
“TƯỚNG ngộ KHÚC, MỘC, CÁI, ĐÀO thuần tước dâm phong”
Nói chung đây là nơi dễ phát sinh chuyện ‘Tư tình’ dễ đưa đến ngoại tình. Đây là vị trí luôn luôn có THIÊN CƠ lục hại lại có THÁI ÂM nhị hợp.
Do dâm tình nổi dậy. Nếu trước đây vì giận hờn xa cách, ly thân thì đây lại là cơ hội hàn gắn.
Bằng không thì đây lại là một trang tình sử mới được viết ra tạo thành khúc rẽ cuộc đời mà đắt rẻ thì thì chưa biết.

BIỂU TƯƠNG: Nhà đất, Tài sản, Người...
Nhà đất ở đây thật dồi dào lý tưởng. Nhà lớn THIÊN PHỦ, nhà trong TỬ VI, mái hiên VŨ KHÚC. Tài sản ta có VŨ KHÚC
Người ta, Nam là TỬ VI, Nữ là LIÊM TRINH, người già là THIÊN PHỦ. Như vậy là hoàn chỉnh. Nói chung các biểu tượng thuộc dạng lý tưởng.
Mỗi bộ sao đều cho ta những hình ảnh biểu tượng từ đó ta hình dung hoàn cảnh. Cho nên cách VŨ TƯỚNG hoàn chỉnh về người, về tài sản vì vậy nếu rủi ro vẫn có người che chở (THIÊN PHỦ) bao bọc (TỬ PHỦ) an ủi.

CHUYỂN ĐỘNG:
Chuyển động tại đây do tác động của sao VŨ KHÚC khi có các bộ MÃ PHƯỢNG KHÁCH, hoặc LONG HÀ PHI PHỤC, ĐÀO HÀ tất có sự chuyển động đi lại.

Cách VŨ TƯỚNG cư Dần Thân cần gặp và kị gặp.
CẦN GẶP:
TẢ HỮU nhất là HỮU BẬT, PHÙ TRÌ., BINH TƯỚNG. Tướng tướng chi tài +LỘC TỒN Giàu. HỮU BẬT THIÊN TƯỚNG phúc lai lâm. Đồng thời hình thành cách nhất hô bá nặc.
XƯƠNG KHÚC đa tài đa năng, văn kiêm vũ bị, xuất tướng nhập tướng.
QUYỀN LỘC: là ‘Phú gia Vương Khải’. Thêm KHOA là tuyệt vời.
HỒNG, CƠ, TẤU, HỈ, ĐÀO. Câu ca điệu vũ nghề nào cũng xinh
HỒNG LOAN: Đối với nữ là cách ‘Quí nhân hảo phối’
KHÔI VIỆT: Đa vi tài phú chi quan.

KỊ GẶP:
KÌNH DƯƠNG nhất là có thêm  CÔ QUẢ là hình trượng nan đào (dễ ăn đòn), Vị tiền nhi nguy, còn là cách tương kình (là kình chống lẫn nhau).
KÌNH DƯƠNG+ KIẾP SÁT: Giết người không gớm mắt.
TRIỆT bất lợi cho THIÊN TƯỚNG chủ lộ mặt, nhưng cũng có thể lợi cho VŨ vì tài năng cần lộ ra..  Tốt nhất là không nên gặp, đời thường là ngoại tình bị lộ. Chiến binh dễ bị hại vì nhị hợp và lục hội có bộ CƠ ÂM dễ bị âm mưu và thủ đoạn.
HOẢ TINH nhân tài bị kiếp, người có tài mà gặp nạn trong đó dễ nhất là vì một chút nóng vội dùng vũ lực, thành ra bị tai tiếng. Vì thế nếu hội đủ nhiều sao như sau.
KÌNH ĐÀ LINH HỎA: cánh vi hung. Hoặc tác kỹ thuật kinh thương hối. Nhược tại không môn hưởng phúc long. Hội nhiều hung tinh gặp hung họa nên làm khoa học kỹ thuật, kinh thương, hoặc đi tu đễ hưởng phúc dài
KỊ + Sát tinh: bách công thông. Nếu gặp KỴ lại thêm Sát tinh cũng vậy. Vì Kỵ tạo thành cách tương Kỵ cùng nghi ngờ ghét bỏ lẫn nhau. Đứt chư không nối lại.
CÔ THẦN: Dễ gặp tai họa. Vì VŨ kỵ sao nầy do tính độc tài mà ra.
KHÚC, MỘC, CÁI, ĐÀO thuần tước dâm phong.
HÓA KY : Tạo thành cách tương Kỵ cùng ghét bỏ lẫn nhau. Cá biệt đi với nhiều cát tinh đoán là kỳ tài.
KHÔNG KIẾP: Gây bất lợi cho VŨ KHÚC về mặt tài sản, và tài năng.
BINH TƯỚNG TỬ TUYỆT: Kỵ gặp bộ sao nầy dễ có đi không về.
Lần đầu tiên người viết đi sâu vào để luận đoán cách VŨ TƯỚNG

NẾU CUNG NÀY LÀ:
Cung MỆNH:
“THIÊN TƯỚNG lòng thẳng mặt hiền. Thiên tư mỹ lệ KHOA QUYỀN hẳn hoi.
NỮ MỆNH:
“TƯỚNG HỒNG nữ Mệnh quí nhân hảo phối”
“THIÊN TƯỚNG chi tinh Nữ Mệnh triều, tất đương Tử quí cập phu hiền...”
“THIÊN TƯỚNG là mặt con người. Hương trời sắc nước Mệnh ai TƯỚNG HỒNG. Đãn hiềm lấn át quyền chồng. TƯỚNG PHÚC HÌNH KỊ bóng đồng tổn hao”

Cung ĐIỀN TRẠCH: tức MỆNH THÁI ÂM tại Ti hay Hợi
Hợp cách nhất là MỆNH THÁI ÂM tại Hợi. Vì tại cung Điền có bộ VŨ PHỦ (kho tàng và tài sản). Cho nên có câu:
“THIÊN PHỦ, VŨ KHÚC cư Tài, Trạch cánh kiêm QUYỀN, LỘC phú đồ ông”
Dĩ nhiên không có phá cách là KHÔNG KIẾP. Đối với THÁI ÂM hãm vẫn tốt đó là giai đoạn đổi đời. (Xem thêm kỵ gặp và cần gặp) Nếu có KHÔI VIỆT chủ cao lớn, LONG PHƯỢNG chủ xinh đẹp, ĐƯỜNG PHÙ chủ đường bệ thì tuyệt.

Cung TÀI BẠCH: tức MỆNH có TỬ VI Tý.
Rất hợp cách, nếu như không bị phá cách (xem mục Kỵ gặp). Vì tài tinh đóng ở cung tài.
“Tài cư Tài vị ngộ giả phú xa”.
“Ấy ai địch quốc đề đa. VŨ LỘC THIÊN MÃ chiếu toà Tài cung”
“ THIÊN PHỦ, VŨ KHÚC cư Tài, Trạch cánh kiêm QUYỀN, LỘC phú đồ ông”
“VŨ LỘC THIÊN MÃ cùng gia. TỬ PHỦ mà gặp phương xa nhiều tiền”
“VŨ KHÚC thủ ư Tài Bạch đa vi tài phú chi quan”
Hợp cách đề phòng các cách VŨ HOẢ, VŨ  KÌNH  CÔ QUẢ

Cung PHU THÊ: tức MỆNH có THẤT SÁT cư Tuất Thìn.
Ông nầy dễ mất vợ vì ông la Mất (thất) sau nầy chắp nối lại ông la Được (Sát). Rốt cuộc được lại cái của mình. Tuy nhiên cách VŨ TƯỚNG là hình tượng của những cuộc tình ngắn ngủi, cho nên thiên tình sử của y cũng khá dài, có nhưng mối tình ngắn, lại có mối tình dài rồi đứt nối. Thế mà được hưởng các câu phú hay về tính đứng đắn của THIÊN TƯỚNG cư thê.
“THIÊN TƯỚNG đứng đắng lạ thường. LIÊM TRINH đắc địa vợ thường đoan trinh”
“THIÊN TƯỚNG hỉ cư thê vị”
Hợp cách nếu có đứt đoạn ắt dễ nối lại. Vì bộ VŨ TƯỚNG chủ cắt rồi nối như đã nói.

MỘT SỐ CÂU PHÚ LIÊN QUAN:
“VŨ TƯỚNG Dần Thân nhi hội LỘC QUYỀN phú gia Vương Khải”
“LIÊM TRINH THIÊN TƯỚNG KÌNH DƯƠNG hiệp. Đa chiêu hình trượng nan đào”
“THIÊN TƯỚNG chi tinh PHÁ VŨ đồng. DƯƠNG ĐÀ LINH HOẢ cánh vi hung.
Hoặc tác kỹ thuật kinh thương hối.Nhược tại không môn hưởng phúc long”
“HỮU BẬT THIÊN TƯỚNG phúc lai lâm”
“TƯỚNG ngộ KHÚC, MỘC, CÁI, ĐÀO thuần tước dâm phong”
“THIÊN TƯỚNG miếu hãm gặp ngay, TUẦN TRIỆT án ngữ thân nay khó toàn...”
“VŨ KHÚC KHÔI VIỆT cư miếu vượng đa vi tài phú chi quan
“VĂN XƯƠNG VŨ KHÚC cư Thân Mệnh văn kiêm vũ bị”
“VŨ KHÚC VĂN KHÚC vi nhân đa học đa năng”
“Nhị KHÚC đồng cung uy danh hách dịch”
 “VĂN KHÚC VŨ KHÚC câu củng Mệnh viên vi cự phú”

“Lưỡng KHÚC trùng phùng văn võ song toàn”
“VŨ KHÚC nhập miếu dữ XƯƠNG KHÚC đồng cung xuất tướng nhập tướng”
“Nhị KHÚC triều viên phùng TẢ HỮU tướng tướng chi tài”
“VŨ KHÚC lâm CÔ THẦN. Hàn Tướng quốc tần tần tái quỉ
VĂN XƯƠNG phùng QUẢ TÚ Trương Đế Sư bộ bộ tầm tiên”
(Tần tần là luôn luôn, tái quỉ gặp lại ma quỉ, ý nói dễ gặp nguy hiểm. Bộ bộ là đi đâu, đi chỗ nào cũng vậy. Đi đâu cũng gặp tiên, cũng ám chỉ dễ lên thiên đàng. Trương Đế Sư ông tổ của bùa phép.)
“VŨ KHÚC HỎA LINH đồng cung nhân tài bị kiếp”
“VŨ KÌNH CÔ QUẢ vị tiền nhi nguy”
 “THÁI ÂM, VŨ KHÚC, LỘC TỒN đồng. TẢ HỮU tương phùng phú quí ông”
“THAM VŨ tứ sinh, tứ mộ. PHÁ QUÂN, KỊ Sát bách công thông
“Khéo nghề kim chỉ thêu thùa. ĐÀO, HỒNG, TẤU, VŨ ở vừa Mệnh cung”
“HỒNG, CƠ, TẤU, VŨ, HỈ, ĐÀO. Câu ca điệu vũ nghề nào cũng xinh”
“VŨ KHÚC KIẾP SÁT hội KÌNH DƯƠNG. Sát nhân bất biếm nhỡn”
Một lá số nổi tiếng với cách VŨ TƯỚNG tại Thân là:
Mệnh Tôn Tẩn. Ngộ TRIỆT KHOA hội QUYỀN LỘC, LINH XƯƠNG, CÁO PHỤ, PHI LIÊM hội họp còn có TẢ HỮU, TUẦN. Tôn Tẩn bị Bàng Quyên cắt gân chân vì ngộ TRIỆT. Về sau Tôn Tẩn trả được mối thù nầy.
Tôn Tẩn Giáp Thìn ngày 5 tháng 9 giờ Dần.haiyentlvn73 haiyentlvn73's photo
4000

 • Thái Âm Thái Âm
  • Thái Âm
  • Dec 18, 2012 5:05 AM
  • Thưa chú,cháu có đôi điều thắc mắc rất mong được chú chỉ giáo:
  1. Trường hợp nữ mênh,cung mệnh có Vũ Tướng tại Dần (tuổi Nhâm bị Triệt), thân cư..
  Thưa chú,cháu có đôi điều thắc mắc rất mong được chú chỉ giáo:
  1. Trường hợp nữ mênh,cung mệnh có Vũ Tướng tại Dần (tuổi Nhâm bị Triệt), thân cư Phu có Tham Lang hãm địa tại Tý có thể coi là " gái bạc tình Tham Sát nhàn cung không ạ" ?
  2. Trường hợp nam mệnh,cung mệnh tại Dần có Vũ Tướng,thân cư Phúc có Thất Sát hãm địa gặp Địa Không vậy tính cách con người này sẽ ăn theo bộ Vũ Tướng hay bộ SPT hãm địa nhiều hơn ạ. Liệu số này có bị yểu không ạ?
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • Dec 18, 2012 5:21 AM
   • http://blog.yahoo.com/TUVIUNGDUNG/articles/80047/date/200812
   Nên đọc từ đây trờ lên, rồi hãy hỏi. Đừng đọc như đọc truyện. Tại đây không có sao ĐỊA KHÔNG đâu ạ.
 • Spam comment
  • Dong Dong
   • Dong
   • Sep 5, 2012 4:41 AM
   • Ngôi Tử vi của bạn Bang thiếu Tả Hữu, điều kiện cần để lọt vào vòng 2 của Bác Đình. Dễ dãi chấp nhận cho vào vòng 2 thì lại thiếu Tam hoá, Tứ linh..
   Ngôi Tử vi của bạn Bang thiếu Tả Hữu, điều kiện cần để lọt vào vòng 2 của Bác Đình. Dễ dãi chấp nhận cho vào vòng 2 thì lại thiếu Tam hoá, Tứ linh, ..những cát tinh cần thiết..Đã vậy còn gặp Tuần, Triệt, Địa Không. Bạn Bang đọc bài lá số Tử vi cư Tý của Bác Đình để tham khảo thêm hoặc đoạn viết cho công thức của ngôi Tử vi
   • Bang Bang
    • Bang
    • Aug 29, 2012 9:16 AM
    • Cám ơn bác Bửu Đình
    Con có Vũ Tướng tại cung Tài bạch, mệnh Tử vi, lộc tồn, Phúc đức có Hóa Lộc, cả song Lộc chiếu, tam hợp về cung Tài luôn, nhưn..
    Cám ơn bác Bửu Đình
    Con có Vũ Tướng tại cung Tài bạch, mệnh Tử vi, lộc tồn, Phúc đức có Hóa Lộc, cả song Lộc chiếu, tam hợp về cung Tài luôn, nhưng sao con lận đận chuyện tiền bạc lắm.
    Đây là lá số của con:
    http://www.lyso.vn/tuvi/laso.php?lid=33RY5HQF
    • Bửu Đình Bửu Đình
     • Bửu Đình
     • Aug 29, 2012 10:29 AM
     • Suốt cả cuộc đời, nhưng 34-43 dễ chịu hơn một tí.
   • Private comment
    • Private comment
     • Private comment
      • Private comment
       • Private comment
        • Kevin Kevin
         • Kevin
         • Jun 10, 2009 10:14 AM
         • Chân thành cảm ơn bác nhiều lắm, con luôn đợi để được nghe bác góp ý và chỉ bảo. Trân trọng, cháu Cường Nguyễn.
         • Bửu Đình Bửu Đình
          TRẢ LỜI: Trường hợp của cháu, có nét rất đặc biệt MỆNH cháu không có gì đặc sắc nhưng cung Thân lại tốt hơn cung MỆNH và cũng đặc biệt hạn hiện tại của cháu thật tốt. Cho nên ứng hợp với câu phú: MỆNH tốt không bằng Thân tốt. Thân tốt không bằng Hạn tốt. Nhưng điều cháu cần biết hạn tốt hết hạn cái tốt cũng hết và từ đó lại căn cứ vào Hạn khác để đoán tiếp.
          Nhưng trước hết ta nói về MỆNH. MỆNH cháu thuộc cách SÁT PHÁ THAM nhóm 3 sao này ở đây không lấy gì làm đặc sắc, cũng may cháu gặp bộ KHÔNG HÌNH cho nên có làm điều gì đó sai trái cũng không bị trừng phạt, phối hợp với cung Thân có TỬ VI chủ được bao che nhờ vậy tấm thân vẫn được an toàn.
          Hiện giờ Đại hạn 14- 25 tuổi là tốt nên thực hiện những ý định như lòng mong muốn. Nhưng qua Đại Hạn 25-34 tuổi cũng chính cung an Thân có một cách bất lợi là TỬ VI ngộ HÌNH KHÔNG KIẾP HỎA có HỒNG ĐÀO tức dễ tạo ra, gây ra tai họa nguy hiểm cho chính bản thân mình.   Vì hiện giờ tại cung an Thân có sao Lưu Tuần nằm tại đây (tức TỬ VI ngộ Lưu Tuần mà Thân cư tại đó) đến năm 2013 mới di chuyển qua nơi khác. Cho nên chớ manh động làm điều bây bạ mà sinh họa. TỬ VI mạc phùng KHÔNG KIẾP HỒNG ĐÀO là một yểu cách do mình gây ra tai họa. Đáng nói là HỒNG ĐÀO bên ngoài, nó khêu khích, nó nói nó làm và ta làm theo và dính họa. Sao TỬ VI của cháu không tốt như cháu nghĩ đâu. Nếu không có KHÔNG KIẾP được luận đoán là tốt. Nếu có cát tinh hợp cách phải đoán là rất tốt. LỘC TỒN đi với KHÔNG KIẾP là tồn tại những tai họa không ngờ. TỬ VI đi với KHÔNG KIẾP là gánh lấy tai họa vào thân. (Ví dụ Nguyễn Thái Học có ai bắt ông ta khởi nghĩa đâu, để rồi phải lên đoạn đầu đài, giải thích như vậy là cháu rõ. Ông ấy na ná như cháu đấy nhưng tại cung MỆNH)
        • Private comment
         • Hai Hai
          • Hai
          • May 16, 2009 2:25 AM
          “VŨ TƯỚNG Dần Thân nhi hội LỘC QUYỀN phú gia Vương Khải”
          Câu này Lộc tức là Hóa lộc phải không bác, nếu thay Hóa lộc bằng Lộc tồn tính chất có tương tự không ? Cháu nghĩ chắc là không được vì nếu Lộc tồn thì lại bị hai thằng Kình Đà kềm kẹp hai bên, bị trúng cách Kình Đà hiệp Ấn.
          • Bửu Đình Bửu Đình
           Sao cháu lại không nghĩ LỘC nơi khác chiếu về từ cung Tý Ngọ, Dần Thân. Và ngay tại bản cung còn sướng biết bao nhiêu. Có KÌNH chống ở trước, ĐÀ phòng ở sau (bộ sao phòng chống mà). Nhưng trong trường hợp VŨ TƯỚNG lại không hay vô tình hình thành cách LỘC phùng Xung Phá.
           Khi bản cung có LỘC TỒN có KỊ hay KHÔNG KIẾP mới sợ KÌNH ĐÀ làm loạn.
           Khi một câu phú nói LỘC ta có quyền nghĩ Lộc nào cũng được. Mỗi Lộc có một cách hay riêng. Cháu nên đọc nhiều và hỏi ít thôi. Cụ thể hỏi những cái thắc mắc có ngay trong MỆNH cháu và không hỏi riêng, Nếu không câu hỏi ấy về sau bị lặp lại với người khác.
         • Yahoo! User
          Yahoo! User
          • Yahoo! User
          • May 6, 2009 9:05 AM
          • cám ơn bác Bửu Đình
          Nhưng tình..cám ơn bác Bửu Đình
          cháu cũng có cách Vũ Tướng tại cung phu thê (mệnh Thất sát cư Thìn), tình cảnh diễn ra đúng như bác luận bàn.
          Nhưng tình cảm cháu không phải nối lại vì không bị đứt đoạn, có lẽ do cung phu thê của cháu gặp Triệt (hiểu biết), xung chiếu có Phục binh (tuân theo, nghe theo) phải không bác. Kính
          • Bửu Đình Bửu Đình
           • Bửu Đình
           • May 6, 2009 1:17 PM
           • Như vậy cháu tuổi Đinh rồi. Tức có ngôi sao TƯỚNG QUÂN thương yêu quấn quít. Quan trọng là sự hiểu biết, dẫu sao số mạng là điều có thật nhưng cũn..
           Như vậy cháu tuổi Đinh rồi. Tức có ngôi sao TƯỚNG QUÂN thương yêu quấn quít. Quan trọng là sự hiểu biết, dẫu sao số mạng là điều có thật nhưng cũng là cái nét phác thảo của trời, cái phương, cái hướng mình đi tới. Mình có thể kềm chế cái xấu phát huy cái tốt. Trong lòng những người tốt đôi khi cũng dằn vặt nào ai biết. Bác biết cháu âm thầm theo dõi học tập gần 10 ngày nay rồi. Đúng chưa?
           Hôm nay bác bận xử lý ảnh, không có bài mới, đang viết dỡ "Xin Chào Điếu Khách" nhưng có một số mail thắc mắc về Mệnh, Thân, Hạn. Bác phải chuyển đề tài. Vậy thì đó là đề tài ngày mai cháu đọc nhé.
         Đăng nhận xét