Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

NGÔI SAO Yểu.

NGÔI SAO YỂU:

Yểu là chết non và như thế nào gọi là non, bao nhiêu tuổi là non. Cái mà chúng ta dễ thừa nhận đôi mươi, ba mươi chết như vậy ta thường gọi là yểu, chẳng ai buồn tranh cãi. Đúng không? Thế 40, 50 thì sao?. Rồi 60 thì sao?

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

NHAN HỒI Yểu Tử

Sở dĩ hôm nay nói về thầy Nhan Hồi vì người viết vô tình đọc được một tài liệu của đạo Cao Đài. Có câu nguyên văn như sau:
Nhan Hồi kém hơn Đức Khổng Tử 30 tuổi, thiên tư thông minh, nhanh nhẹn, hiếu học, chuộng Lễ, làm việc gì cũng không lầm lỗi đến hai lần, nói điều gì cũng không cẩu thả, khi giận người nầy không giận lây người kia, đứng đầu khoa đức hạnh trong cửa Khổng.

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp.

BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP.
Thỉnh thoảng chúng ta  nghe đâu đó các chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp. Có nơi do thiên tai như động đất, thủy tai... Có nơi do do những biến động quân sự, chính trị trong xã hội. Khi ban bố tình trạng khẩn cấp là lúc cái nguy cơ đang xẫy ra, tình hình rất là xấu cần cứu giúp, hạn chế sự đi lại của một số người, thậm chí cấm đi lại ban đêm, cấm tụ tập đông người... Có bạn sẽ thắc mắc trong lòng, lụt lội hay động đất làm chi mà ghê gớm thế. Vì sau tai nạn thiên nhiên là nạn hôi của. Trong biến động chính trị, quân sự áp dụng để hạn chế hoạt động của đối phương tiện bề đàn áp. Khi tình hình quá xấu người ta mới áp dụng chính sách này.

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI lần thứ.. n

TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI... lần thứ n.
Sau đây là một số câu hỏi có lợi ích chung được chọn trả lời. Những câu hỏi vì lợi ích riêng rất khó trả lời, trước mắt là không có thời gian, thứ hai là người viết có cảm giác mình bị lạm dụng thái quá. Thứ ba là là khẩu hiệu giương ra là “Vui học TỬ VI” chứ không phải vui đoán TỬ VI.

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Kẻ Hà Hiếp.

KIẾP SÁT Phần 2.
KẺ HÀ HIẾP.
MỘT SỐ BỘ SAO QUAN TRỌNG:
Ta cần biết KIẾP SÁT không giao hội với nhóm Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách, Phượng Khốc Mã Cái. Chỉ hội họp với nhóm Đào Hông Hỉ, Cô Quả.

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

KIẾP SÁT Kẻ Cướp Đoạt...

KIẾP  SÁT Kẻ Cướp Đoạt.

KIẾP SÁT  tam hợp luôn luôn có ĐÀO HOA, chỉ đóng tại 4 cung Tứ Sinh, nhị hợp hoặc lục hội với sao THIÊN MÃ. Thuộc bộ ĐÀO HOA gọi chung là bộ ĐÀO SÁT. KIẾP SÁT là một ngôi sao có khuynh hướng xấu rất kỵ gặp các Hung tinh kích thích hung tính các sao này. Bao giờ cũng thế nếu có tốt tất có xấu. Đó là quy luật.