Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

LIÊM TRINH Trong Sáng Màu Trinh Bạch…

LIÊM TRINH Trong Sáng Màu Trinh Bạch…


                                                                                         Bài viết ngày 17 tháng 4 năm 2009

Bài nầy có 2 phần: Phần 1 VŨ SÁT Mão Dậu Cần Gặp và Kỵ Gặp. Phần 2 nói về sao LIÊM TRINH

Phần 1:

Cách VŨ SÁT cư Mão Dậu cần gặp và kị gặp

VŨ SÁT CẦN GẶP:

THÁI TUẾ: Trí dũng có thừa.

XƯƠNG KHÚC

TẢ HỮU

KHÔI VIỆT

KHOA có cả Tam Hóa càng tốt. KHOA cứu giải cho SÁT PHÁ chẳng qua là đem khoa học, hiểu biết về khoa học để tránh tai họa… Ví dụ cái đó để gần lửa, gần điện gây nổ đấy, dùng điện như vậy gây chập mạch cháy nhà… Cái nọ có thể đập, cái kia nên phá, đập bậy bạ nổ cái đùng… thế là rụng rời thất kinh.

VŨ SÁT KỊ GẶP:

CÔ QUẢ: Rất kị CÔ THẦN, chủ tai họa dồn dập. Họa vô đơn chí.

KÌNH  CÔ QUẢ vì tiền mà nguy

HOẢ LINH đồng cung nhân tài ngộ nạn

KIẾP SÁT: Thành cách lưỡng sát. Xung đột mâu thuẩn vì chiếm đoạt.

KÌNH, KIẾP SÁT tàn nhẫn. Cách “Mã ĐẦU ĐỚI KIẾM” phi yểu chiết nhi hình thương.

KỊ HÌNH: Yểu hoặc thương tật

HOẢ HAO: Tai ương, gặp thêm VIỆT HÌNH tai họa giáng xuống khó thoát.

LINH TINH: Tù, thất kinh rụng rời. Hoặc nghe những chuyện rụng rời chân tay từ phía người thân.

DƯƠNG LINH: Làm những chuyện ngược ngạo như chống lịnh cấp trên, chống lại chính quyền, trong nhà thì chống cha, chống mẹ không nghe lời.

KÌNH HÌNH: Gây ra những chuyện xung đột mâu thuẩn có sử dụng cả hung khí.

KÌNH ĐÀ: Cắng kiến tắc thương, chỉ thấy khó khăn và trở ngại.

KỊ HÌNH: Yểu, dễ bị giết.

ĐÀO HỒNG: Sát phu đối với nữ

BẠCH HỔ dễ thất vọng, uẩn khúc khó bày tỏ nỗi lòng với ai. Càng không nên bày tỏ bậy bạ. Con ếch chết vì tiếng kêu. Đó là điều cần biết, mầy không kêu thì người ta không biết mầy.

Sao Lưu niên Kỵ Lưu BẠCH HỔ, KỊ HÌNH, Lưu BẠCH HỔ KỴ KÌNH nhất là đi với ĐẠI

Rất kị tuổi Ngọ. Nhất là Canh Ngọ, Giáp Ngọ. Vì 2 tuổi nầy bị xóc KÌNH DƯƠNG ngay tại hạn. 2 tuổi nầy vốn có ĐÀO HOA nếu gia thêm ĐỊA KIẾP học càng lớn.

Bây giờ giải thích câu thật dễ hiểu, mà dám quyết là mấy ai hiểu thấu.

THẤT SÁT, PHÁ QUÂN nghi xuất ngoại. Chư ban thủ nghệ bất năng tinh”. Nhưng những gì bạn hiểu cũng đúng thôi. Nhưng hiểu như thế nầy mới gọi là chính xác. 2 ông nầy quậy quá đi ở nhà đập phá nên ra ngoài xã hội làm ăn đỡ bực bội. Nhưng bản tính chóng chán. PHÁ QUÂN chủ bỏ, chán việc. THẤT SÁT chủ mất việc, vì thế nay làm nghề nầy mai làm nghề khác. Hiểu như vậy mới đúng.

LIÊM TRINH Trong Sáng Màu Trinh Bạch…

LIÊM TRINH là con mắt của nhóm TỬ VŨ LIÊM là ngôi sao cai quản, cai trị của bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM (5 sao). TỬ VI là ngôi sao chỉ huy, 4 sao còn lại như tứ trụ của triều đình, là rường cột của ngôi nhà TỬ VI. Trái với nhóm 3 sao SÁT PHÁ THAM vững như kiềng 3 chân. Khi 2 nhóm TỬ VŨ LIÊM giao hội với nhóm SÁT PHÁ THAM là thấy ngay hoàn cảnh khó khăn. Va chạm chan chát. Nhóm PHỦ TƯỚNG chẳng biết binh ai, bỏ ai, chẳng biết an ủi ai. Một là ta thấy PHỦ hay TƯỚNG xung chiếu hoặc là không. Y như cha mẹ cũng trơ mắt ngó, hoặc lánh mình đi để tránh cảnh buồn phiền.

Khi hình thành các bộ TỬ PHÁ, TỬ SÁT, TỬ THAM là hoàn cảnh trong nhà không yên, ngoài xã hội không thích.

LIÊM TRINH cần gặp và kị gặp

LIÊM TRINH CÂN GẶP:

BỘ  PHỦ TƯỚNG nếu thiếu bộ sao nầy tức bị uy hiếp bởi nhóm SÁT PHÁ THAM.

LỘC TỒN. Lâu dài, trường tồn.

Cần Cát tinh càng nhiều Cát tinh càng tốt.

LIÊM TRINH  KỊ GẶP:

BẠCH HỔ: Dễ tù tội. Có việc phải bày tỏ trước công đường nhất là BẠCH HỔ có ĐƯỜNG PHU

̀TẢ HỮU, KÌNH DƯƠNG tao hình đạo tặc

KỊ HÌNH: Tù tội

SÁT PHÁ THAM:

Hoàn toàn bất lợi. Xem cụ thể các bộ chính tinh quan trọng

KHÔNG KIẾP:

Bị mất tác dụng, phản tác dụng. Thay vì liêm khiết trở thành vô liêm sĩ, bất chính thất đức.

CÁC BỘ SAO LIÊM TRINH  QUAN TRỌNG:

LIÊM TRINH TUẦN:

* Chủ Trung chính, trung trinh, vừa trung vừa liêm. Trung Liêm cách. Tuân thủ đạo đức. Thủ trinh. Thủ tiết như thủ tiết thờ chồng.

* Chủ Nghiêm chỉnh. Như nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

* Chủ Nghiêm trọng. Sự cố, sự việc, sự tình có tính nghiêm trọng

* Chủ: Đề phòng. Phòng và theo dõi.

Tốt là  có uy tín, thanh danh trong sáng nắm giữ công việc có tính chất quan trọng, nghiêm trọng để đề phòng theo dõi.

Xấu là kẻ vô liêm, thất đức bị nằm trong sự đề phòng và theo dõi của kẻ khác.

Tốt là có thêm Cát Tinh. Quyền tinh, Quý tinh… Xấu là có KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH. Xem tiếp càng rõ hơn.

….

LIÊM TRINH TRIỆT:

* CAI TRỊ, CHÍNH TRỊ và BỊ TRỊ

Ví dụ: Hồn ma cai trị. Cần hiểu rõ về từ cai trị, nếu cai trị chính đáng ta gọi là chính trị. Cái người ta thường hay hiểu lầm người đấu tranh về chính trị bị gọi là ‘người làm chính trị’. Người làm chính trị tức là người đang cai trị ăn lương của nhà nước. Một tu sỹ có thể đấu tranh vì (về) chính trị (tức chính sách cai trị) nhưng làm chính trị mất đi vẻ đẹp của kẻ tu hành. Một tu sỹ đang ngồi tại Quốc hội là người làm chính trị (vì ông ta đề ra chính sách cai trị. Một tu sỹ tranh đấu vì bị va chạm chính trị, thì họ là người tranh đấu mà thôi, gọi họ làm chính trị là không đúng, từ ngữ phải rõ ràng, có tội thì tội cho đúng)

Dĩ nhiên kẻ cai trị cần có HÓA QUYỀN cộng với Cát tinh. Kẻ bị trị cũng cần có HÓA QUYỀN đễ bảo vệ quyền công dân, thiếu HÓA QUYỀN dễ vi phạm pháp luật.

* ĐIỀU TRỊ: Khi có nhóm sao y dược như DIÊU Y, BỆNH PHÙ…

* Sự Trong Sáng Lộ Ra. Sự liêm khiết lộ ra, đạo đức lộ ra. Nếu như sự thanh cao của Nguyễn Công Trứ không lộ ra, ai mà biết ông ta liêm khiết, trong sáng… qua một thử thách nào đó người ta phát hiện thấy đức độ của người khác. Vậy thì TRIỆT  vô hại với LIÊM nhưng chớ gặp thêm HÓA KỴ.

* Xấu là từ bỏ con đường đạo đức.

….

LIÊM TRINH KHÔNG:

Một phá cách của LIÊM TRINH. Dẽ gặp từ 1 đến nhiều điểm sau đây.

* VÔ ĐẠO ĐỨC. Bất chính. Vô liêm sỉ. Không có đức độ. Không trong sáng, liêm khiết.

* Không dài lâu, bền vững

* Không kiểm soát nổi.

* Không ngờ mà bị dò xét, theo dõi ngầm…

* Người con gái không trong sáng.

….

LIÊM TRINH KIẾP:

* Người thiếu nữ bị nạn. Đó là hình ảnh mà ta có thể thấy được. Nhưng nếu ta là nhi nữ ta dễ lâm vào hoàn cảnh ấy. Và dưới đây là tình huống.

* Bị cướp đoạt sự trong sáng. Ngược lại là cướp đoạt sự trong sáng kẻ khác. Nếu có KỴ HÌNH là can tội ấy.

* Bị tai họa do có kẻ rình mò, theo dõi hoặc ngược lại là tội đi rình mò theo dõi mà mang họa.

* Dễ tù tội nếu LIÊM TRINH tại Tỵ.

Ví dụ; Do bị theo dõi mà mọi bí mật của phe ta đối phương đều biết.

Ví dụ 2: Ta theo dõi và đối phương phát hiện: ‘A tên gián điệp đây rồi’. Thế là chờ chết.

Vương Bột đầu hà PHÁ QUÂN hãm THIÊN THƯƠNG ư thuỷ địa

Vương Lương ải ngục LIÊM TRINH hãm ĐỊA KIẾP ư  Hoả cung

Tức là tình huống LIÊM KIẾP tai Tị câu 2. Còn câu đầu là PHÁ QUÂN + THIÊN THƯƠNG tại Hợi.

LIÊM TRINH LINH:

*Chủ lịnh theo dõi. Ví dụ: Nay lịnh cho Yahoo theo dõi tất cả các blogger xâm nhập trái phép. Báo cho Đình biết. Nhưng muốn làm vậy ta phải có QUYỀN. Có khi ta bị làm gián điệp bất đắc dĩ như: Con cái tui ở gần anh đó, để ý nó học hành hay đi chơi. Quan trọng là ta bị ‘Lịnh theo dõi’ hay ta được quyền theo dõi. Nếu thấy KỴ HÌNH là bị đấy.

* Người thiếu nữ lẻ loi, người thiếu nữ ra lịnh. Nhưng lịnh lạc của thiếu nữ nầy rất bí mật (vì tam hợp có TỬ VI) và rất buồn cười. Như: Anh chờ em nơi chuồng bò, đừng để ba mẹ em biết. Nhưng anh đến lộn nơi chuồng chó, chó sủa gâu gâu náo động cả lên.

LIÊM TRINH đi với HỎA LINH có thể vô hại nhờ tam hợp có TỬ VI ái  mộ bộ sao nầy. Trong Quân sự các trinh sát sẽ ra đi khi có lịnh rõ ràng, không được quyền nổ súng bậy bạ.

LIÊM TRINH HOẢ:

“LIÊM TRINH, PHÁ QUÂN, HOẢ TINH cư hãm địa ải tử đầu hà”

“LIÊM, HOẢ, KHÔNG, KIẾP, PHÁ QUÂN. Hãm cung thắt cổ trả xong nợ đời”

LIÊM đi với HỎA cũng vô hại có chăng là bản tính nóng vội của LIÊM và HỎA cả 2 sao đều là hành Hỏa, kỵ gặp thêm PHÁ QUÂN có sao nầy đồng nghĩa đánh mất đạo đức, và bộ HỎA PHÁ bốc lên khiến người ta ải tử (thắc cổ) hoặc đầu hà (nhảy sông) nhất là dễ gặp HAO nếu có KHÔNG KIẾP càng khó tránh được. Ví dụ một người tốt, phút giây không kềm chế được bản thân vì hạn ngộ LIÊM PHÁ HỎA đánh mất, bỏ mất 2 chữ đạo đức, tất nhiên uất hận (vì có VŨ) vì một phút sai lầm (THẤT SÁT luôn tam hợp) tự tử đỡ nhục nhã. Đây là những tình huống ta thường thấy trên báo chí. Cho nên đoạn đường ai có qua cầu mới hay. Nhất là đừng khêu khích người đang nổi nóng, rất nguy hiểm vì cơn hỏa bốc lu mờ tất cả. Chính mình là người có lỗi, mà họ là người có tội đó. Bởi thế Đình phân biệt chia nhóm các sao Sai lầm tội lỗi là vì vậy.

Nhưng chỉ LIÊM HỎA thôi không có gì bận tâm. Chủ sự khẩn cấp theo dõi cái gì đó. Hai là tính chuyên môn theo dõi (nếu không chuyên nghiệp thì biết theo dõi cái gì đây). Hoặc là dễ cáu giận vì bị theo dõi. Điệp viên theo dõi moa tức vợ moa, cứ theo dõi moa mail, chat với ai không? Xem cái gì bậy bạ không. Khi nào cũng văn bản hoặc chơi game thôi. Theo dõi một tâm hồn trong sáng cũng phát cáu chứ.

LIÊM TRINH  KÌNH:

TẢ, HỮU, TRINH, DƯƠNG tao hình đạo tặc.”

Nếu như LIÊM ĐÀ thuận theo con đường mòn đạo đức chấp nhận những thiệt thòi. Cách LIÊM KÌNH làm điều trái ngược và nhất là có thêm bè bạn (TẢ HỮU) khuyến khích. Một cách LIÊM KÌNH thôi có khi  là kẻ đi ngược, kẻ ngỗ ngược. (Tả Hữu Kình giúp nhau chống đôi, giúp nhau tranh giành… trợ tinh đắc lực nhất cho TỬ VI đang tam hợp). Tuy nhiên câu phú nầy thái quá khi kết luận “đạo tặc” (đạo ăn trộm, tặc là giặc). Cho nên chỉ hạn chế như sau để khỏi oan ức cho ai đó lỡ có là: Có hành vi chống đối, hoặc chống lại đạo đức còn trộm cướp hay không phải chờ thêm các sao khác tụ tập để kết luận.

* Trường Kỳ Kháng Chiến.

Tốt là kháng chiến chống ngoại xâm.

Xấu là kháng chiến nổ ra trong gia đình, gia tộc, trong cơ quan, trong nội bộ. Có người kháng chiến với anh em, kháng chiến với xóm giềng, kháng chiến với tôn giáo có đối tượng rõ ràng. Lại có người kháng chiến với HIV, với bệnh tật chính trong thân thể của y, kháng chiến với đói nghèo ngu dốt… có hằng trăm cách kháng chiến khác nhau, mục tiêu khác nhau. Và để chính danh ta gọi ‘chống’ đói nghèo lạc hậu, chống thiên tai… (trên nguyên tắc có đánh đấm mới được gọi là chiến).

Đây là cách chống đối dài lâu… nội dung của nó ta chưa biết. Các sao đuôi của nó chưa thấy, các cung của nó ta không biết. Ví dụ cung TỬ Tức có cách nầy con cái cứ chống đối ta dài lâu. Nhất là đứa nào có KÌNH DƯƠNG tại MỆNH.

* ĐỀ KHÁNG cách. Còn liên quan đến sự quan tâm khi sử dụng thuốc, kháng thuốc… Đây là nghiệp vụ của Y, Bác sỹ. Cái bận tâm của họ là sự kháng thuốc. Cái quan tâm của ta hay nhất là nghe lời bác sỹ. Dùng bậy bạ chết vì kháng thuốc không hiểu tại sao.

* ĐỀ PHÒNG và CHỐNG là nội dung của cách nầy. Nếu bộ LIÊM KÌNH của ta vô hại có nghĩa là ta giỏi về đề phòng và chống cái gì đó.

* Đề cao. Như đề cao cảnh giác…, đề cao vai trò làm thầy…, đề cao việc tốt…

* Đi ngược với đạo đức. Là khi có hung sát tinh.

LIÊM TRINH ĐÀ:

* Đeo đuổi sự trong sáng. Thuận theo đạo đức. Tiềm đức (đức hạnh của ẩn sỹ)

* Trường Kỳ Theo Đuổi. Đeo đuổi dài lâu.

Theo đuổi cái gì? Theo đuổi ai? Có bỏ cuộc không?. Ví dụ: Anh còn đeo đuổi nghiên cứu TỬ VI không? Bạn còn theo đuổi lập trường đó không? Và còn chạy theo con bé đó không?. Chú ý phá cách của LIÊM là gì?. Có người trường kỳ theo đuổi công việc như đo gió, đo thủy triều, đo sự xâm thực của biển, đo huyết áp, đo đường huyết… Và cái trường kỳ đeo đuổi giúp ta đoán được nhiều chi tiết thú vị đến quan trọng…

* Theo Dõi và Đề Phòng. Cảnh giác. Canh phòng

Ai theo dõi, ai đề phòng? Nếu ta bị rõ ràng đáng sợ. Đề phòng là chuyện bình thường nhưng kém vui trong cuộc sống, gây cảm giác không yên tâm. Có đề phòng nhưng không hiệu quả? Đề phòng không đúng chỗ, đúng người. Đó là chi tiết thú vị cần quan tâm.

* Xây Dựng Bền Vững. Xây dưng dài lâu

Xây dưng bền vững một cây cầu, một cơ ngơi… đến xây dựng bền vững với đối tác làm ăn, xây dựng bền vững mối quan hệ với ai đó.

* Thuận theo đạo đức. Chống lại đạo đức là LIÊM KÌNH đã nói ở trên.

* Xâm Lược Chính Trị.

Xâm lược chính trị là gì? Mọi đoàn thể, tổ chức, đảng phái… đều có cách cai trị riêng ta gọi là tổ chức, nội quy… một khi có thế lực bên ngoài can thiệp, can dự vào người ta gọi là xâm lược, xâm lăng trong chính trị. Tầm vĩ mô là quốc gia (thậm chí cao hơn thế nữa) tầm vi mô là gia đình. Trong gia đình ta, ai đó bắt ta phải để cái tivi chỗ nầy, bàn thờ chỗ nọ, không được đối xử với vợ con như thế nầy thế nọ, như vậy có nghĩa là bị xâm lược chính trị. Với chính sách thực dân mới, người ta xâm lược chính trị là chính, việc xâm lăng bằng quân sự là hạ sách (Dễ bị đánh quấy rối bằng du kích, bằng khủng bố… Cho nên bạn an tâm đi, ta ở gần tên hung hăng nhất cũng cóc sợ. Chỉ mất 1, 2 năm là có đạo quân quấy rối trên biển, rẻ tiền nhất, dễ thực hiện nhất)

* Xấu là trượt dài vào, sa lầy lâu dài.

LIÊM TRINH THIÊN HÌNH:

* TƯ PHÁP. Ngành cán cân công lý. Dĩ nhiên cần có QUYỀN nhất là có thêm KHOA. Nếu đối mặt với cách LIÊM HÌNH không có 2 sao kể trên lại có HÌNH KỴ là tội nhân. Không có HÌNH KỴ là nạn nhân. Và Cát hung tương bán là hôm nay quan tòa mai đây là tội nhân.

* THEO DÕI TÌNH HÌNH. Theo dõi tình hình bão lụt, theo dõi tình hình tai nạn, tình hình dân số… Và chúng ta đa phần là theo dõi tình hình thời sự để lếu láo nhận xét với bạn bè

* THEO DÕI để TRỪNG PHẠT. Một tù nhân lơ là trong công việc và ngọn roi da bay xuống để lại vết hằn trên lưng nạn nhân. Đó là chuyện trong phim. Ngoài đời là Quản đốc, hiện đại hơn là Cam era dễ ghét, bố trí trên đường phố, trong siêu thị, cả nơi nhân công làm việc khiến cảm giác bị soi mói bởi LIÊM TRINH khiến ta khó chịu.

LIÊM TRINH HÓA KỴ:

Bộ sao nầy luôn luôn có tại Can Bính. Tức người chữ Bính không hợp với sao LIÊM. Người có sao LIÊM khổ vì năm Bính.

* Lòng trong sáng bị nghi ngờ, đạo đức bị nghi vấn. Dĩ nhiên có vấn đề người ta mới nghi kỵ.

* Nghi ngờ và theo dõi

Đây là bộ sao rất kị gặp thêm THIÊN HÌNH, BẠCH HỔ…

Vậy thì LIÊM TRINH trong sáng màu trinh bạch không dành cho người tuỏi Bính. Mỗi người kỵ mỗi sao.

Report abuse for this article

haiyentlvn73 haiyentlvn73's photo

Attention users who are both hearing- and vision-impaired:

To complete this form you must enter a word that is part of an image or a few digits from an audio recording. If you cannot read the image or hear the audio, Yahoo! is happy to assist you. A representative from Customer Care will need to contact you. Please provide your phone number and email address and send your request by visiting this URL - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html To request assistance with registration, please first read the Yahoo! Terms of Service located at http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/utos-173.html before submitting your request.
4000
 • Sakura Sakura
  th­ưa bác Bửu Đình, vậy liêm trinh không hợp với can Bính, có phải là không trong sáng không, cháu có cô bạn gái Mệnh có Liêm trinh,và rất nhiều sao..
  th­ưa bác Bửu Đình, vậy liêm trinh không hợp với can Bính, có phải là không trong sáng không, cháu có cô bạn gái Mệnh có Liêm trinh,và rất nhiều sao xấu như Thiên Riêu,  Hoá Kị, Lưu Hà, Phục Binh, Thiên Hỉ và Đà Lava65y   lúc nào cháu cũng có sự nghi ngờ,không có nhiều lòng tin vậy theo bác Mệnh xấu như vậy có gì hoá giải không 
 • Neptunelt Neptunelt
  Cháu chào bác! Bài viết hay quá bác à, phải nói là không có chỗ nào để chê.Thấy cái đoạn chuồng chó chuồng bò hú hí là đoạn đỉnh công phu nhất. ..
  Cháu chào bác! Bài viết hay quá bác à, phải nói là không có chỗ nào để chê.Thấy cái đoạn chuồng chó chuồng bò hú hí là đoạn đỉnh công phu nhất. Đại hạn và Tiểu hạn của cháu đang có SÁT PHÁ THAM đấu với TỬ VŨ LIÊM mà PHỦ TƯỚNG đứng ngoài thờ ơ như gà mờ đứng chờ vẫn bị hớ giống bác đã viết, mỗi cung 2 sao tam hợp đánh loạn xạ thế này mà luận chắc xỉu bác ạ. Tốt nhất học xong về nhà nằm xem bài Tử Vi của bác Đình cho an phận chứ tình thế rối ren, hành động dễ ăn đạn. Cháu cám ơn bác, chúc bác vui!
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Bác tìm đọc lại đoạn đó, bác cũng phì cười. Ví von siêu nghệ thuật. Hẹn hò với linh lạc.
 • Private comment
 • Thanh Dinh Thanh Dinh
  bác ơi, cho cháu hỏi, tiểu hạn gặp Liêm trinh có không, kiếp, phục hình, thiên hình, kỉếp, Đào, Hồng thì sao hả bác? còn Đại Hạn 10 năm gặp thì như..
  bác ơi, cho cháu hỏi, tiểu hạn gặp Liêm trinh có không, kiếp, phục hình, thiên hình, kỉếp, Đào, Hồng thì sao hả bác? còn Đại Hạn 10 năm gặp thì như thế nào Còn Đại Hạn 10 năm gặp Vũ, Phủ, Đào tam hợp  có Liêm trinh có không, kiếp, phục hình, thiên hình, kỉếp, Hồng, Qủa tú thì sao hả bác? Tiểu hạn thì sao Còn Đại Hạn gặp Cự Môn, thái Dương, Địa kiếp, không, thiên Mã Triệt, Lộc Tồn thì luận sao vậy bác? mong bác chỉ giáo dùm cháu ạ Xin cám ơn bác
 • Private comment
 • Private comm
Đăng nhận xét