Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008

Những tảng đá trên đường đến với Tử Vi

                      

NHỮNG TẢNG ĐÁ TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI TỬ VI
THE OBSTACLES ON THE ROAD TO TU VI
Bài viết của Bửu Đình bản dịch của Trần  Quang Hoan và Mai Anh.

TỬ VI không có thầy để dạy ta học.
TỬ VI không có phòng thí nghiệm để ta cân, đo, đong, đếm.
TỬ VI không có báo chí để học hỏi thêm.
TỬ VI không có câu lạc bộ để ta thảo luận
Và TỬ VI không có sách hay để ta tìm hiểu. Thôi thì vớ được cuốn sách nào đó ta đọc là may lắm rồi. Còn đòi hỏi chi nữa.
Than ôi! đoạn trường ai có qua cầu mới hay.

In TU VI Faculty:
There isn’t any teacher to teach us
There isn’t any laboratory to weight, to measure.
There isn’t any magazine to reference to.
There isn’t any club to discuss.
And there aren’t many good TU VI book for our research, we are lucky to find one, let alone ask for many.
Alas! Only those who had ventured understand how difficult the journey is.

Bạn là người tập tành nghiên cứu TỬ VI. Đó là con đường tôi từng đi qua, đến nay bao nhiêu năm nhỉ? Tôi cũng giống các bạn thôi. Đọc sách, tin sách thuộc lòng phú như… cháo. Tôi tin rằng cứ 5, 7 năm nghiên cứu bạn đâm ra hoang mang. Mười người bỏ TỬ VI hết chin. Một phần mười số còn lại vẫn tiếp tục đi… nhưng chân còn run lắm. Vì có tới quá nhiều cái không  như đã nói trên. Tự mình mầy mò tự mình tìm hiểu, tự mình phát hiện, tự mình nghi ngờ… đến khi hiểu được mất sơ sơ vài chục năm trường. Tức "Tam canh bảo vân nhi song hận".

You are a beginner in Tu Vi falculty. I was once a beginner like you many years ago. I was just like you, learnt by heart and trusted everything I found in books. I believe after 5,7 years of research, you become very confused that is why 9 out of 10 person who once followed Tu Vi quitted. The remaining 10% continue on this journey with shaking knees because of so many “NO” as mentioned above. I did all by myself. I ventured by myself, found out by myself, discovered by myself, doubted things that myself once believed in. Until I finally understood, looking back, it had been a few decades. Similarly to the Phu saying: “Tam canh bao van nhi song han” (~understanding too late, looking back it has been a long time). 

Và đây là những tảng đá trên đường đến với TỬ VI. Có câu: " Một quyển sách hay là người bạn tốt". Với tôi, sách là người thầy tốt nữa cơ!. Mới học thì ta phải tin tưởng vào sách, vào phú TỬ VI là khuôn vàng thước ngọc. Ta càng tin tưởng các bậc tiền bối TỬ VI với 40, 50 năm tuổi nghề, họ phán xét ta phải tin. Có đúng thế không các bạn. Bạn thấy sai không dám sửa, bạn nghi ngờ không dám nói, bạn biết xạo nhưng không đủ trình độ để luận bàn. Nhưng thôi ta đến với những tảng đá trên TỬ VI bất cứ trên sách nào cũng có từ xưa cho đến nay, từ cổ cho tới kim, từ Trung cho đến Việt.
And here I lay out for you all the obstacles on the road to Tu Vi. There is a saying: “A good book is a good friend”. With me, books are also great teachers! As a beginner, we have to trust books, Tu Vi Phu are our golden compass. We also have to believe in the masters who had been in the Tu Vi faculty for 40,50 years already, they judge, we believe. Right, everyone? Even you find it wrong, you can’t voice your question. Even you find it uncertain, you cannot ask. You know it is wrong, but you are not qualified for debating yet. Nonetheless, let’s discuss the common obstacles renowned by all books from ancient time until now, from China to Vietnam.
TẢNG ĐÁ 1
Tất cả cách sách TỬ VI từ xưa cho đến nay thường chia chính tinh ra làm 4 nhóm (cái nầy thì không sai).
Nhóm TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG (sai)
Nhóm SÁT PHÁ LIÊM THAM (sai)
Nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG (không sai)
Nhóm CỰ NHẬT (không sai)
Ta bàn chỗ sai, chỗ đúng bàn làm gì cho mất công.
Nếu là nhà nghiên cứu nghiêm túc bạn nên an lá số bằng tay (thậm chí an được trên bàn tay) thuộc cách an sao như cháo.

Obstacle No. 1
All the Tu Vi books from ancient until modern days classified Major Stars into 4 groups (this is in fact correct).
The TU PHU VU TUONG group (wrong)
The SAT PHA LIEM THAM group (wrong)
The CO NGUYET DONG LUONG group (right)
The CU NHAT group (right)
I shall not discuss the right-wrong here, because if you study Tu Vi with a serious manner, you, of course, know how to arrange all the star by heart without referencing to the formulas (or even arrange them on your four fingers), then you shall know why the above is wrong.

TỬ VI cầm đầu một chòm sao ( chùm sao, chuổi sao ta nên gọi như thế) gồm có 6 chính tinh làTỬ VI, LIÊM TRINH, THIÊN ĐỒNG, VŨ KHÚC, THÁI DƯƠNG, THIÊN CƠ.
TỬ VI cầm đầu luôn nhóm sao TỬ VI VŨ KHÚC LIÊM TRINH. Gọi tắt là nhóm TỬ VŨ LIÊM. Từ vị trí TỬ VI trên địa bàn nhìn vào thiên bàn ta luôn luôn có LIÊM bên trái, VŨ bên phải là một nhóm sao không thể chia ly cách rời nhau được, đi đâu cũng đi với nhau mà thôi.
* Bộ 3 sao nầy rất hay tuy chưa hoàn chỉnh Biểu trưng cho tài năng là VŨ, đạo đức là LIÊM và lãnh đạo chỉ huy là TỬ VI. Đó là 3 điều chúng ta thường nghe. X là người có tài vừa có đức lại lãnh đạo giỏi. Y là người vô tài nhưng có đức, nhờ vậy làm lãnh đạo. Hoặc là hằn chẳng có đức nhưng được cái có tài nên cấp trên tin dùng cho lãnh đạo.
* LIÊM là con mắt, là sự theo dõi.. báo cáo về TỬ VI, TỬ VI suy nghĩ đoán định giao cho VŨ giải quyết.
* VŨ là tài sản, LIÊM là coi ngó, TỬ VI quyết định chi tiêu việc gì.
* LIÊM TRINH là thiếu nữ, TỬ VI là nam nhân đang vui vẻ, múa hát…. Và còn nhiều nữa.

TU VI is the leader of a constellation (Cluster of star, series star, we should call like that) including 6 Major stars: TU VI, LIEM TRINH, THIEN DONG, VU KHUC, THAI DUONG, THIEN CO.
TU VI is also the head of star group TU VI, VU KHUC, LIEM TRINH. Call in short: TU VU LIEM group. From the TU VI position on the Ground Stem, looking into Heavenly Stem we always see that LIEM TRINH resides on the left side, VU KHUC resides on right side. They always form a group of star which cannot be separated. This is true in every chart.
*This group is very good but it is incomplete. The symbol of talent is VU KHUC, ethic is LIEM TRINH and leadership is TU VI. They are 3 factors that we often hear. Such as: Mr. X is a talented and moral person, at the same time he is a good director. Mr.Y is a person without talent, but due to he is a moral man, he still became the leader. Or: He is immoral person, but due to he has talent, the superior appoint him as leader.

*LIEM TRINH keeps track of situation and report to TU VI. TU VI thinks, decides and assigns VU KHUC to solve the situation
*VU KHUC is property, LIEM TRINH is surveillance, TU VI decides how to spend.
*LIEM TRINH is the virgin, TU VI is dancing-man...and there are many things.

Như đã nói bộ sao nầy chưa hoàn chỉnh. Vì sao? Quá thiên về hành động mà thiếu lời nói. Quá thiên về nam nữ mà thiếu mẹ cha. Và nó cần có nhà, có phủ để ở. Vậy thì nó cần gì? đó là cần bộ PHỦ TƯỚNG thế là hoàn chỉnh. Khi đó được gọi là TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM. Không có lý do gì đem vợ mình cho thằng SÁT PHÁ THAM, không có lý do gì đem đạo đức của mình cho người khác…
Tại sao người ta không hết lời ca ngợi TỬ VI cư Tý Ngọ, TỬ PHỦ Dần Thân, TỬ TƯỚNG Thìn Tuất bởi nó hoàn chỉnh. Từ đó ta có các bộ sao hay như VŨ PHỦ, LIÊM TƯỚNG, LIÊM PHỦ, VŨ TƯỚNG… Luôn luôn có 1 sao của nhóm SÁT PHÁ THAM đứng gác cỗng tại THIÊN DI cung
Và một khi nhóm TỬ VŨ LIÊM giao hội với nhóm SÁT PHÁ THAM tức đôi uyên ương TỬ VI LIÊM TRINH có vấn đề. Cái đạo đức bị ảnh hưởng, địa vị bị lung lay, bất ổn trong cuộc sống… cay đắng trong cuộc đời, nhiều vô số kể. Vô tình hình thành bộ 7 sao kể cả THIÊN DI cung, mà thấy số 7 là thấy sự thất kinh. Chư a có câu phú nào ca ngợi 3 sao TỬ VŨ LIÊM giao hội với 3 sao SÁT PHÁ THAM. Mà chỉ có nói 2 nhóm sao nầy giao hội với nhau là dâm, là khó khăn…
“TỬ, PHÁ, THAM LANG vị chí dâm”
“VŨ, PHÁ, LIÊM, THAM xung hợp khúc toàn cố quí” (thấy toàn trắc trở)
“VŨ KHÚC dữ LIÊM TRINH. THAM LANG cập THẤT SÁT hội họp tiện tác kinh thương”
Nên buôn bán đừng nghĩ chuyện công danh, nói chi chuyện lãnh đạo.
Nhiều vô số kể.

As well as I mentioned above, TU VU LIEM group is incomplete. Why? Because this group focuses too much in action but lack the verbal communication. They has too much romance but lack parenthood. And they also need a place to live. So what do they need? They need the Phu Tuong Group to become complete. In this case, they are called the TU PHU VU TUONG LIEM group. There is no reason to give the wife (Liem Trinh) to the guy SAT PHA THAM. There is no reason to give our morality (LIEM TRINH) to others.
Why do people worship the style TU VI in Ty, Ngo; TU PHU in Dan, Than; TU TUONG in Thin, Tuat; because they are complete. From a complete style we have good combination such as VU PHU, LIEM TUONG, LIEM PHU, VU TUONG, etc. There is always a door guard in THIEN DI belong to SAT PHA THAM group.
Once TU VU LIEM group combine with SAT PHA THAM group then there is a problem with the couple TU VI + LIEM TRINH. The moral is affected and the social status is shaken in life. There is bitterness arises in life, so many cases arose. Accidentally, in this case, from Menh we see 7 Major stars at once and in our language, the number 7 implies a deep shock. There is not a single Phu saying that applaud the combination of TU VU LIEM + SAT PHA THAM. They only stated that these two bring up the lewdness, difficulty.
“TU VI+PHA QUAN+THAM LANG equal lewdness”
“VU, PHA, LIEM, THAM together bring only difficulty”
“VU KHUC meet LIEM TRINH, THAM LANG near THAT SAT, if they combine together you should engage in business activity”
It means you can only blossom in business, don’t think about climbing social status, and don’t even think about leadership.
There are so many things to discuss with this style.

* SÁT PHÁ THAM.
Cả 3 sao nầy nằm trong chòm THIÊN PHỦ, chòm THIÊN PHỦ gồm 8 sao là THIÊN PHỦ, THÁI ÂM, THAM LANG, CỰ MÔN, THIÊN TƯỚNG, THIÊN LƯƠNG, THẤT SÁT, PHÁ QUÂN.
3 sao nầy bản thân tự nó đã hoàn chỉnh. Tuy chỉ 3 sao thôi nhưng nó có đầy đủ cả. Biết bao câu phú ca ngợi nào là THẤT SÁT Dần Thân, Tý Ngọ. PHÁ QUÂN Tý Ngọ. THAM LANG Tuất Thìn. Chỉ có 3 anh SÁT PHÁ THAM thôi làm nên chuyện lớn. Nhưng đi với TỬ VŨ LIÊM trở thành bó tay cho cả 2 bộ sao. Như đã nói ở trên.
Vậy thì trong chính tinh. Có 4 bộ sao quan trọng.
Bộ 5 sao TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM
Bộ 4 sao CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG
Bộ 3 sao SÁT PHÁ THAM
Bộ 2 sao CỰ NHÂT.

* SAT PHA THAM
These three stars belongs to the THIEN PHU constellation. The THIEN PHU constellation consists of 8 stars which are: THIEN PHU, THAI AM, THAM LANG, CU MON, THIEN TUONG, THIEN LUONG, THAT SAT, PHA QUAN.
These three stars are complete standing by themselves. Even though they are just three stars they contain all the traits necessary. There are so many Phu saying applauding THAT SAT in Dan, Than; in Ty, Ngo; Pha Quan in Ty, Ngo; Tham Lang in Tuat, Thin. Only 3 guys SAT PHA THAM but they accomplished many good things. However, when they combine with TU VU LIEM, they create hardship for both sides. As mentioned above, among Major Stars, there are 4 groups:
The 5-star group TU PHU VU TUONG LIEM
The 4-star group CO NGUYET DONG LUONG
The 3-star group SAT PHA THAM
The 2-star group CU NHAT

Khi lá số vào đúng bộ vị thì hay thật là hay. Khi nó xâm phạm lẫn nhau. Y như rằng có cuộc chiến tranh trên lá số. Nếu TỬ VŨ LIÊM và SÁT PHÁ THAM làm khổ lẫn nhau. Thì bên CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG và CỰ NH ẬT cũng vậy.
Điều đáng nói bước khởi đầu vào TỬ VI đã bị vô tình hay cố ý của man thư nào đó, đã đẩy ta đi chệch hướng. Thật ra cũng chẳng quan trọng gì, thậm chí nói ra cũng chẳng được gì. Tôi tin có nhiều người thấy được điều đó. Nhưng đã nghiên cứu cần tường tận rạch ròi, không thể để yên như vậy được.

When the chart fall into the right position, it is very great. When they interfere with each other, there will be a war on the chart. If TU VU LIEM combine with SAT PHA THAM they create harem for each other. It is the same when CO NGUYET DONG LUONG combine with CU NHAT.

The notable things are when you entering TU VI faculty, accidentally some misleading notes lead you off track. In fact, it is not important, even worthless to point out. I believe many of us had discovered that. However, being a researcher, it is impossible to overlook the wrong details and ignore the facts. Thus was why I wrote this article. 

 • Cn Cn
  • Cn
  • Feb 6, 2012 5:48 PM
  Dạ giờ thì cháu hiểu cách (chứ không phải bộ như cháu đã nói) Tham Vũ được sinh ra từ bố là  Tử Vũ Liêm và mẹ là Sát Phá Tham. Dạ cháu hỏi thêm ạ Bác nói "Khi lá số vào đúng bộ vị thì
  hay thật là hay. Khi nó xâm phạm lẫn nhau. Y như rằng có cuộc chiến
  tranh trên lá số . Nếu TỬ VŨ LIÊM và SÁT PHÁ THAM làm khổ lẫn nhau. "  Tham Vũ đồng hành là cách tốt nhất là về thương mại kinh doanh. Cháu chưa rõ nếu có cuộc chiến tranh trên lá số (nơi xung đột của 2 bộ TVL và SPT) Tham Vũ lại được coi là tốt được ạ. Do cháu mới tìm hiểu tử vi trên blog của Bác có nhiều điều cháu chưa rõ nên hỏi nhiều mong Bác thứ lỗi
  • Private comment
   • Ha Ha
    • Ha 
    • Apr 14 2011 4:26
    chào bác, con đọc bài viet này cua bác mà thấy hoang mang quá vì lá số cua con có bộ tử vũ liem và sát phá tham tại cung mệnh, quan, tài thêm thiên di...tao thành bộ 7 sao nhu bác nói. Ko biết con hieu có đúng ko. con nữ, kỷ mùi, sinh ngày 5-9 duong lich, 6h sáng.
    • Bill Bill
     • Bill
     • May 29, 2009 2:55 PM
     Thật sự cháu đọc các bài viết của Bác thấy rất thuyết phục, thấy mọi sự đều rất hợp lý, tự nhiên (Đạt tới cái Đạo :)?). So với việc bỏ thời gian đọc các sách tử vi từ trước tới giờ thì so sánh "vén mây mù thấy trời xanh" quả là không ngoa, vì giúp lý giải được nhiều mâu thuẫn vốn có khi học tử vi (và cháu nghĩ ngoài đời cũng vậy), biết đâu là cái căn bản, cái cốt yếu, giúp mình có cách tiếp cận mới mà không lạc trong cái rừng rậm kiến thức và giả kiến thức, nản lòng quay ra nếu không muốn bị lạc sâu trong đó. Người ta bảo chân lý thường đơn giản, có lẽ là vậy chăng.  Cái khó của cháu bây giờ là làm sao ko tạo thói quen "mặc định chấp nhận" các bài viết của Bác :D, nhưng mà trình độ thì còn non quá, khi nào mà có phản biện tìm ra được một cái sai dù nhỏ trong các bài viết này cũng sẽ là niềm vui ko nhỏ :). 
     • Bửu Đình Bửu Đình
      • Bửu Đình
      • May 29, 2009 7:50 PM
      • Trước mắt nên tạm thời " mặc nhiên thừa nhận". Khi phủ nhận được là siêu việt. Thừa nhận là vô tình hưởng trên 40 năm nghiên cứu, một nấc thang không dễ có, mà người đó cũng không phải tầm thường.
    • Bill Bill
     • Bill
     • May 29, 2009 2:55 PM
     Qua cách tiếp cận trong các bài viết của Bác, có vẻ như cháu đã lờ mờ thấy một cách tiếp với cận tử vi mới (cho mình), dẫu biết vẫn chiêu thức đó, cao nhân thi triển thì hiệu lực vô cùng, nhưng với newbie thì có thể lại rất ngô nghê, buồn cười, và không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma khi cân lạng (nội  lực) ko đủ mà đã thi triển :). Ví dụ như sau khi nắm chắc các nguyên lý cơ bản thì việc tìm hiểu triết tự chữ Hán, đi tìm hiểu các nghĩa khác nhau của tên các sao trong các hoàn cảnh khác nhau, suy xét sự phối kết hợp của các ngữ nghĩa đó trong từng hoàn cảnh từ đời thường sẽ giúp ích rất nhiều (cả cho việc hiểu và thẩm định lại các câu phú???). Cao nhân ẩn dật, kỳ nhân ít xuất hiện :). Internet làm được nhiều điều kỳ diệu, giúp xóa nhòa khoảng cách, tăng cơ duyên, cơ hội cho mỗi người. Được tiếp cận với Bác và những bài viết của Bác với cháu và nhiều người là một cơ may, mọi người đều mong chờ các bài viết của Bác, những bài viết mà chắc chắn giúp ích cho rất nhiều cho họ - những người ham thích Tử Vi, và qua đó là đến những người quanh họ. Cháu mong niềm vui khi giúp đời, từ sự cổ vũ của mọi người khi thăm blog của Bác sẽ là niềm động viên to lớn tiếp thêm sức lực cho Bác để thường xuyên có những bài viết mới. Bác ơi cháu đặt hàng Bác viết về những người có cách cuộc mà cuộc đời của họ tạo ra giá trị mới cho xã hội được không ạ? Họ có thể là người thay cũ đổi mới, lĩnh ấn tiên phong khai phá (có thể được ghi nhận hoặc không được ghi nhận) để người khác có con đường mà đi...Ko biết có phải họ là những người có cách cuộc không mấy thuận lợi, luôn có sự mâu thuẫn giằng co, hay ôm trong mình các sao thay cũ đổi mới...ko có gì toàn hay, ko có gì toàn dở..nên những cách cuộc như Liêm Trinh - Thất Sát chắc cũng phải có gì hay chứ ạ? BiT
     • Bill Bill
      • Bill
      • May 29, 2009 2:49 AM
      Thật là là bài bài viết "đá tảng" này lại không có lời bình hay câu hỏi nào? Ko hiểu do kiến thức quá cơ bản hay là do bài viết quá lâu từ hồi blog bắt đầu :)? Cháu đang đọc lại kỹ từng bài viết của Bác, cố gắng đi chậm mà không vội như trước đây khi đọc về tử vi. Cháu có 2 thắc mắc thế này Bác ạ: 1) 12 thế đứng của tử vi là 12 bức tranh, 12 quang cảnh khác nhau, 12 mẫu bản đồ khác nhau phản ánh cái bao lấy, cách cuộc, xã hội, môi trường, etc. Nếu phải đưa ra một sự sắp xếp trên dưới thì Bác sẽ xếp thứ tự từ 1-12 thế nào ạ? Và nếu là một lời bình ngắn gọn cho mỗi bức tranh thì sẽ là như thế nào Bác ơi? 2) Trong mỗi 12 thế đứng, Mệnh Thân lại xoay với trụ là sao Tử Vi, vậy sự khác biệt của 2 vị trí khác nhau (thay đổi điểm nhấn, gam màu chính :)???) trong mỗi bức tranh có thể là những gì ạ, và biên độ thế nào ạ? BiT
      • Bửu Đình Bửu Đình
       Rõ ràng những phát hiện của bác là
       đúng, không thể chối cãi được. Nhưng đây cũng là những bài viết cái thuở ban đầu
       e ấp. Bác nghĩ những điều bác viết rất mới lạ sẽ bị nhiều người hỏi lung tung,
       bác cần có cả trăm bài viết để làm nền móng xây dựng cơ sở và cũng ngại ngùng
       khi tiết lộ nhưng cái mới lạ, lòng tự hỏi có ích hay có lợi gì đâu khi bản thân
       mình không màn danh tiếng hão huyền, ngoài đời chỉ có người thân mới biết bác
       là giỏi TỬ VI, bây giờ chẳng ai biết bác cụ thể ở đâu (ngay VuaLocVung khi nào
       ra DN bác mới gởi số điện thoại qua mail).
       Bác chỉ ra cái sai lầm to tổ bố từ
       xưa cho đến nay, từ Tàu qua ta. Ngầm hỏi, sao anh giỏi mà anh không thấy điều
       đó. Để vẽ 12 bức tranh đó việc bác đang làm bây giờ là mô tả   các bộ chính tinh đấy. Vì sao THAM VŨ hay, CỰ
       CƠ hay… Nói chung cách TỬ VI cư Tý Ngọ là hay nhất, trừ vị trí THAM LANG. Nếu
       ta có bản đồ sao ấy, ta di chuyển trong đó dễ hạnh thông hơn các bản đồ sao
       khác. Thời gian sẽ giúp cháu nhìn ra những cái đó.
       Đối với những người mới tập tành TỬ
       VI bài này chẳng có giá trị chi cả nhưng với cao thủ TỬ VI lại là choáng váng.
       Cái sai to đùng xưa nay sao mình lại không thấy.
     Đăng nhận xét