Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008

Bạch Hổ Có Bao Nhiêu Loài?


                                       Bài viết Bửu Đình bản dịch Trần Quang Hoan và Mai Anh.

There are how many kind of White Tiger (BACH HO) in Tu Vi?
                                                                            
Có bao nhiêu loài hổ trên TỬ VI? Có 60 loài đại diện cho 60 tuổi. Có người than rằng nhiều quá khó nhớ cho xuể. Nhưng chưa nhiều đâu mỗi loài có đến 14 chủ nhân, tức là các chinh tinh cai quản HỔ, nhân lên ta thấy chóng mặt, hết muốn nghiên cứu.
How many kind of tigers there are (Bach Ho star is symbol of Tiger) in Tu Vi? There are 60 representing 60 kinds of years. Some may whine that it's impossible to remember all. But it is not all, each kind has 14 masters, that’s to say one kind of BACH HO can combine with 14 Major Stars to create enormous number of BACH HO style. When looking at these numbers, some of us do not want to study anymore.

Ta tập trung 60 loài cơ bản. Lập trang Web, nếu tôi không lầm, trong trang Web có nhiều SITE. Ta gọi những con HỔ tốt nằm trong site hổ tốt.com. (Đọc là hổ tốt chấm com). Công việc bắt đầu.
If we gather all the 60 basic kinds of Tiger and create a website for them. If I’m not mistaken, there are numerous site on a web. So we gather all the good Tigers into the site: goodtiger.com (read “good tiger dot com”). Now the work begins.

* Hỡi các HỔ hãy nghe đây! Các HỔ nào có đuôi PHƯỢNG CÁC được tôi xếp vào site hổ tốt. com. Những hổ còn lại tạm gọi HỔ lạc loài.
* Dear all Tigers (BACH HO), listen to me! If you happen to possess a PHUONG CAC tail (BACH HO + PHUONG CAC), then you are put by me into the goodtiger.com site. The remaining of you, let’s just call you the “lost tigers” for now.

Các HỔ đạt tiêu chuẩn Sửu Mùi khoái chí vào ngay. 2 loài Thìn, Tuất phân vân vì PHƯỢNG một nơi mà HỔ một ngả. Tôi chấp nhận cho vào luôn.
The Tiger of Suu, Mui year are rejoiced and immediately join in. The two tigers of Thin and Tuat year are not so sure because BACH HO is in one position and PHUONG CAC is in the opposite section. However, I welcome them in anyway.

Các HỔ còn lại nhao nhao phản đối. (thói đời là vậy). Tại sao chỉ có PHƯỢNG CÁC mà ưu tiên quá vậy. Cho là hổ đắc địa. Các HỔ hãy nghe đây.
The remaining tigers roared up in disagreement (such is the way of life). Why having PHUONG CAC is such a priority? Why BACH HO is advantageous in that position. Well, listen up Tigers!

BẠCH HỔ là gì? Là sao chủ sự bày tỏ, thổ lộ, tâm tình, biện bạch… (người viết chọn chữ bày tỏ để nói chung chung). PHƯỢNG CÁC là gì? Là sao chủ sự ngưỡng mộ, ngẩng cao đầu… Vậy thì BẠCH HỔ bày tỏ điều mình nói được sự ngưỡng mộ của quần chúng. Vậy thì nó không đắc địa thì gọi bằng gì. Đắc địa thực chất là đắc ý, tức hợp lý, hợp lẽ. Chứ không phải là ưa phong chỗ nào đắc địa thì phong. Rồi tìm cách giải thích ngũ hành sinh khắc là tự mình lừa dối mình để thuyết phục người khác tin như vậy.
Tell me what is BACH HO? Besides the meaning Tiger, it also rhyme with expressing, telling, defending, revealing a thought… (I use expressing as the general meaning). What is PHUONG CAC? It is a star denoting admiration, pride, keeping your head up… So then, whenever BACH HO expresses his feeling, he receives many admiration from the crowd. If such is not advantage then I don’t know what it is called. Advantageous positions are simply a position where the star is content, logical and reasonable. It is not something that you can just put a name on it and then deliberately but unreasonably explain it by Yin and Yang and the Five Elements. That is self-deceiving and later on deceive even other people.

Chỉ có đáng bàn là Thìn Tuất PHƯỢNG một nơi, và HỔ một ngả. HỔ nầy không hay bằng Sửu Mùi tự tin những gì mình nói ra. Hổ Thìn Tuất nói ra được bên ngoài ngưỡng mộ đánh giá (chờ quần chúng đánh giá).
However, the case of Tiger of Thin and Tuat year is worth discussing because PHUONG CAC is one place and BACH HO is on the opposite position. This Tiger is not as confident as the ones who born in Suu or Mui year. The Thin Tuat Tigers when expressing usually has to wait for the evaluation of the outside world. 

BẠCH HỔ của 4 tuổi nầy luôn luôn nằm trong bộ Tứ Linh. Bộ sao nầy là gì? là sự ngưỡng mộ, là số dzách, là quí trọng, là thần tượng, là Fan thậm chí được tôn sùng mãi mãi, đời đời… Đó là lợi thế 4 tuổi kể trên. Các HỔ còn lại không nên ganh tị. Khi nói sao KHỐC thì Tí Ngọ ăn đứt, khi nói ĐÀO HỒNG thì Mão Dậu hơn người. Vậy thì hãy an tâm đi, đừng buồn. Hãy xem con MÃ của tuổi Sửu kém hay, chứng minh một điều: Được cái nầy mất cái khác. Vậy thì đừng ganh tị với những gì mình không thể có.
BACH HO of the above mentioned years always belong to the Four Sacred Animals. What is this group? They are the admiration, the number one, the respected, the idols, the fans, or even forever worshipped. Such is the advantage of the above years. The remaining Tigers please do not be jealous. When speaking of THIEN KHOC star of Ty Ngo years offer the best THIEN KHOC star, when speaking of DAO HONG, Mao Dau Year offer the superiors. So rest assure, don’t be sad. Look at the bad case of THIEN MA in Suu Year, it proves one fact: if one side tips down, the other leverages up (you cannot have both ways). So don’t be jealous with what we can never attain.
ü      BẠCH HỔ và TẤU THƯ:
Các HỔ hãy nghe đây. Kể cả HỔ lạc loài và HỔ đắc địa. Hãy vạch đuôi mình lên xem có chữ TẤU THƯ không? nếu có là HỔ đắc ý, đắc lợi còn ngon hơn là đắc địa mà không có sao nầy. Có người thắc mắc vì sao lại hay? Không thắc mắc, không chịu hỏi, tin tưởng một cách mù quáng, như một công thức, không tiến bộ được. Trong toán học khi hình thành công thức, buộc phải chứng minh. Đúng chưa? Hỡi những người giỏi toán đang đọc bài viết nầy.
ü      BACH HO and TAU THU:
All the Tigers listen up again!! Both the Lost Tigers and the Advantageous Tigers. Look down at your tail and look for TAU THU. Do you have it? If yes, you are one satisfied Tiger, one lucky Tiger. It is even better than being advantageous and not having this star. Are you curious why? If you do not question, do not ask, and you blindly believe in whatever people tell you, like a fixed formula, how can you improve yourself? In math, when a formula is formed, you have to prove its legitimacy, yes?  I’m asking those who are math genius reading this article.

TẤU THƯ chủ biên tập, biên chép, viết, trình bày… dĩ nhiên khó hơn là nói. Ví dụ bạn hỏi tôi BẠCH HỔ là gì? Nói ra rất dễ. Viết thì rất khó phải không? Giải thích một điều khó hiểu để mọi người cùng hiểu, phải hành văn sao đây cho khỏi khô khan, từ phải thông dụng không sáo rỗng… Vậy thì HỔ TẤU khi nó quá giỏi có thể viết văn, làm thơ, soạn nhạc… để lại cả một kho tàng văn hóa, kể cả các con HỔ TẤU của TỬ VI để lại các câu:
"HỔ mà gặp TẤU đồng cung. Công danh thi cử nên công dễ dàng"
            TAU THU denotes editing, scribing, writing, presenting… of course it is more difficult than speaking. For example, you ask: what is BACH HO? If I say it it shall be very easy, but writing it out in an article is very difficult. When trying to explaining something in the word form so that everyone could understand, you have to pay attention to your writing tone, how can it be more interesting? How can it be less phony, less cliché… so HO TAU when it is too talented, it could write a book, write poems, composing music… leaving behind a treasure of art. We had the HO TAU in the Tu Vi Field who wrote:
            “Ho if stand together with Tau, it is so easy to score high in competition and achieve high social status.”

ü      BẠCH HỔ và XƯƠNG KHÚC:
Các HỔ hãy nghe đây. Vạch đuôi lên xem thử có chữ XƯƠNG KHÚC hội họp đâu đó không. Nếu có cũng như là hổ đắc địa mà thôi. Mà còn hay hơn thế nữa.
"TUẾ HỔ PHÙ hợp KHÚC XƯƠNG. Có tài hùng biện văn chương hơn người".
Đây là con HỔ ngon lành nhất, không dùng từ hè phố. Thậm chí ngại cả viết tắt sợ ngộ nhận, nói toàn chuyện văn chương nghệ thuật, đối diện với y đôi khi ta bị… hổ ngươi, hổ thẹn. Chu ng quanh chỗ ở của y toàn sách với vở, chỗ ngủ cũng vậy thôi. Cảm giác y dùng sách vở dọa ta, ta ghét y quá ta gọi y là con… mọt sách.
ü      BACH HO and XUONG KHUC
Listen up all the Tigers!! Look down at your tail again and find the XUONG KHUC stars, or if they are near you. If you have it, it is equal to the advantageous positions, or even better. “TUE HO PHU combined with XUONG KHUC shall make the person very charismatic and good at literal art.”
This is the best Tigers, they don’t use slangs, they don’t even use abbreviation in fear of misunderstanding. They always speak about literature and arts, sometimes when speaking to them, we feel very ashamed and embarrassed (both has the word HO in it). Surrounding this Tiger is books and books, even in bed. We feel like they use books to scare us, so we grudgingly call them “bookworms.”
ü       
ü      BẠCH HỔ và HÓA KỴ :
"Hổ bị đánh dấu". Là từ người viết tạo ấn tượng để bạn dễ nhớ. Các tình huống của HỔ nầy như sau:
* Đừng nói thế. Như " Đừng nói với em những lời nào tràn đầy cay đắng"…
* Cấm bày tỏ. Từ đừng không được chuyển qua cấm đoán. Cấm bày tỏ. Và Kỵ là sao rất ly kỳ chuyển thành…
* Nghi ngờ những lời nói ấy. Như vì sao? Tại sao? Lý do gì nó lại nói như vậy… đằng sau lời nói ấy là gì?.
* Bày tỏ phạm vào chỗ cấm kỵ. Cái chỗ không đáng nói đến lại nói đến. Như xúc phạm đến tôn giáo, chính quyền, đến địa phương, gia tộc… Nếu đọc trên báo chí trường hợp nầy không hiếm. Các vụ tranh, thơ, biếm họa về Hồi giáo là các dạng bày tỏ của BẠCH HỔ. Nếu HỔ KỴ có thêm THIÊN HÌNH là họa đấy. Họa do bày tỏ.
HỔ KỴ tức có đuôi đánh dấu bằng KỴ có con không chịu nói, có con bị cấm nói, có con nói điều cấm kỵ… do đâu? Do chủ nhân của nó. Là ai? Là 14 chính tinh cai quản nó. Ta chưa bàn xong các loài bàn đến chủ nhân của nó càng thêm rối trí. Đúng chưa?
Đa phần HỔ KỴ cái đuôi nó không đẹp, ngắn quá, nhỏ quá, rụng mất lông, thậm chí có con dấu cả đuôi, nó thấy ta lãng tránh đi xa. Nhưng coi kìa, đàng kia kìa… có con lạ lắm kìa, có con hình như là con hổ mà không phải hổ, ta có triệu tập nó đâu?. Vạch đuôi cho tui xem nào. KỴ KHOA. A! con kỳ lân đây rồi. Tức kỳ nhân đây rồi. Tại sao lại ở chốn bụi trần, xin mời vào Site hổ tốt.
ü      BACH HO and HOA KY
“The marked Tiger” is what I name this style to make an impression so that you may remember easier. The following may happen due to this style:
·        Do not say so! Similar to “Please do not tell me bitter words”
·        Expression is prohibited. From don’t it escalates to prohibition. Prohibition of expression. And because HOA KY is a very thrilling star..it may turn to…
·        Your expression has violated something that should remain unsaid. What should not be said has been said. For example, humiliate a certain religion, government, clan… In newspaper, you read about this a lot. The comic strip mocking Islamic religion is a form of BACH HO expression. If Bach Ho + Hoa Ky and THIEN HINH it becomes a calamity. The disaster due to expressing.
HO KY means this Tiger has the HOA KY tail, some may stay silent, some is forced to stay silent, some speak the taboo… Why? Because they have different master. Who are their masters? The 14 major stars who rule them. Because we have not yet understand about Tiger, let’s talk about their master in a different topic to avoid confusion.
Most of HO KY has ugly tail because it is too short, too small, or has no hair; some even hide away their tails, they even hide themselves when they see us. But look! Over there… What is that animal that look very much like a Tiger but is not a Tiger. We did not summon one like that? Look at its tail, we see KY KHOA (HOA KY + HOA KHOA). Oh! This is the Qilin (a magical form of Tiger + Dragon in Asian mythology). It means who has this style is a genius. Why are you wondering in the normal world? Please join the GoodTiger.com
ü       
ü      BẠCH HỔ và THIÊN HÌNH
"Hổ khép nép". Đi đứng rụt rè nhưng có con tỏ ta oai vệ. Ăn nói có vẽ lễ độ nhưng có con tỏ ra răn đe. Vì sao vậy ta. Vì cái sao THIÊN HÌNH tùy thuộc có đắc địa hay không. Chúng ta đang bàn đến con HỔ đã mệt nghỉ, THIÊN HÌNH nằm trang Web của nó.
BẠCH HỔ và KHÔNG KIẾP
CHỦ NHÂN của HỔ là ai?
ü      BACH HO and THIEN HINH
            “The shy Tiger”. Some walk about shyly but some walk very debonair. Some talk very humble but some talk like deterring. Why? Because it depends on whether or not THIEN HINH is advantageous. Well, Tiger has taken up a lot of space just to discuss briefly about, THIEN HINH has its own website.
            BACH HO and KHONG KIEP

            Who is the Master of Tiger? 


 • Nông Phu Nông Phu
  Mệnh cháu: Thất Sát phối hợp cùng Địa Không+Bạch Hổ+Thiên Hình+Hoả Tinh (Thiên Di có Phượng Các) thì luận sao bác Bửu Đình nhỉ?
  • Haru Tokoshie Haru Tokoshie
   Cực cực thích bài viết của bác. Cháu đọc sách Tử Vi cũng thấy đầy rẫy những chuyện kỳ lạ, cũng định múa bút nói xàm vài câu chơi trên blog riêng của cháu (chủ yếu là để cháu nhớ xem mình học tới đâu, thấm tới đâu rồi). Nay đọc được blog của bác, chả khác gì thêm động lực để cháu thực hiện ý đồ của mình ^^ Cháu Bạch Hổ Phượng Các cư Quan, Thiên Tướng hãm, gặp Phi Liêm Địa Kiếp Lưu Hà, có lẽ không phải là tượng tốt. Về cách ăn nói thì, theo người khác phản hồi lại, "rất có cá tính, lời nói châm biếm rất hay, đụng chạm nhiều thứ", vì vậy cháu cũng cảm thấy hơi run ^^ Cuối cùng: Chúc bác an khang mạnh khỏe, tiếp tục những câu chuyện Tử Vi tuy huyền bí nhưng rất đời sống :)
   • NhoNho NhoNho
    Cháu thành fan hâm mộ của bác mất rồi! Cháu sở học còn kém, tuy không dám nói là đọc một hiểu mười, nhưng cách viết thân thiện của bác làm hứng thú Tử Vi của cháu chỉ tăng không giảm. Nhiều lúc đọc được mấy câu bắc viết mà cháu rất đắc ý. Hổ Tấu của cháu thì ở Tật Ách chứ không ở Mệnh, nên nếu ăn nói có gì sai sót bác bỏ qua cho cháu nhé :D Chúc bác luôn vui vẻ khỏe mạnh, tiếp tục những bài Tử Vi Ứng Dụng rất hữu ích này.
    • Private comment
     • alo alo
      • alo
      • Dec 28, 2009 3:56 AM
      Sinh nhật BLOG, hay nhỉ?
      Bác Đình ơi, bé BLOG mới tròn một tuổi thôi. Bé không quen việc Cha vắng nhà đâu, Bé cần hơi ấm của Cha lắm đó. Nhất là mấy hôm nay trời lại trở lạnh rồi.
      Bọn cháu vẫn vào chơi với Bé luôn. Cháu hỏi Bé, thế bác Đình đâu, sao để Bé chơi một mình. Bé bảo: Papa sợ lây cúm cho Bé nên cứ ở cơ quan hoài. Bé nhớ Papa lắm. Cháu dỗ Bé rồi. Thế Bác về nhanh chơi với Bé nhé, Bé mà nhè nữa là cháu không dỗ được đâu
      Bé ơi, CHÚC MỪNG SINH NHẬT Bé nhé!
      • Yahoo! User
       Yahoo! User
       • Yahoo! User
       • Dec 27, 2009 11:07 PM
       Chúc mừng sinh nhật blog gia đình Bác Bửu Đình tròn một tuổi 28-12-2008 đến 28-12-2009
       Mừng các THIÊN ĐỒNG, thành viên blog, trẻ mãi không già
       Mừng ngôi sao sáng, linh hồn blog, sáng mãi như SAO KIM của đất trời
       Mong blog gia đình Bác Bửu Đình không ngừng lớn mạnh, có mặt ở khắp nơi trên thế giới chỉ với một cú nhấp chuột dưới một tên miền tuviungdung.com   .. tuviungdung.net   tuviungdung.org
       Chúc  mừng sinh nhật, ĐẦM ẤM VÀ HẠNH PHÚC
       Chúc mừng niềm vui và nụ cười cho mọi người
       Cháu chào Bác. Kính Bác.
       • Neptunelt Neptunelt
        bác đoán như thần, đúng là cháu có Tang ở Mệnh, Hư và Khách tam hợp chiếu. Nếu ngày trước cháu không quyết định du học thì có lẽ học ở vn xong trước đại hạn hiện tại rồi. Đại hạn hiện tại 24-33 có Liêm Tham Tuế Đà Kị xem chừng vất vả. Học tử vi của bác cháu ngộ ra nhiều chứ đọc cuốn Tử vi Đẩu Số Tân biên của VĐTTL hơi khó hiểu. Cám ơn bác nhiều ạ.
        • Bửu Đình Bửu Đình
         Loay hoay cũng nằm trong số phận cháu ơi! Cho nên ngọ ngọay cho thật tốt. Để tai họa giảm xuống.
       • Neptunelt Neptunelt
        cháu cung Thiên Di có Hổ + Tấu thư xung chiếu với mệnh mà sao cháu thấy thi cử lận đận quá, chắc câu phú này ko đúng. Mệnh cháu có Xương Khúc, Thiê..
        cháu cung Thiên Di có Hổ + Tấu thư xung chiếu với mệnh mà sao cháu thấy thi cử lận đận quá, chắc câu phú này ko đúng. Mệnh cháu có Xương Khúc, Thiên di có Hổ tấu, tam hợp với thiên di có Thái Tuế-> Tuế Hổ + Khúc Xương thiếu mỗi Phù mà Phù ở đây cháu ko biết là Phù gì: Tả Phù? Quan Phù? Bệnh Phù? Tử Phù? Trực Phù... Cho nên thiếu 1 món lại thêm món khác là Hoá kỵ vào chắc thành dở bác nhỉ
        • Bửu Đình Bửu Đình
         Xương Kỵ nó lận đận chứ gì dâu, vì nó chủ bị đố kỵ. Như vậy cháu có bộ Tang Hư Khách tại MỆNH, do sao Hư này là chính đó cháu.  Phù ở đây là Quan Phù. Ba sao này luôn luôn tam hợp với nhau. Tuế Hổ Phù.
       • linh linh
        • linh
        • Apr 2, 2009 6:14 PM
        Bác ah,cháu được nghỉ tới mấy ngày dịp lễ giỗ Tổ. Có thể thư thả đọc lại các bài Tử Vi bác viết(. Bon chen đọc với con cháu bác ) Bác viết tiếp v..
        Bác ah,cháu được nghỉ tới mấy ngày dịp lễ giỗ Tổ. Có thể thư thả đọc lại các bài Tử Vi bác viết(. Bon chen đọc với con cháu bác ) Bác viết tiếp về BẠCH HỔ và KHÔNG KIẾP đi ạ . Còn Hổ Hoả nữa,có phải có cách này dễ dính vào bạch phiến không ? Cháu ngại những nguời mệnh có Hổ . Họ có vẻ rất hùng hổ,mạnh bạo trong cách tranh luận, ý kiến. Giờ cháu biết thêm Bạch Hổ l à sao chủ sự bày tỏ, thổ lộ, tâm tình, biện bạch. 
        • Bửu Đình Bửu Đình
         Bạch Phiến, xì ke, thuốc phiện liên quan đến SÁT PHÁ + HỎA HAO. Giản dị thế thôi. Cháu ở đâu vây?
       • Thiên Phủ Thiên Phủ
        mình rất thích khoa Tử Vi nhưng không có tài liệu , chỉ học lụm lặt một chút trên net , rất hoan nghênh có những blog về học thuật này như bạn để mọi người học hỏi , cho mình hỏi chút mình sinh giờ mão ngày 8-11-1985 ( dương lịch )  tức ( 26-9 ất sửu ( âm lịch ) . Theo cách này cung Thân mình có Thất Sát hội Liêm Trinh tại Sửu gia Linh-Hoả , như vậy có phải mình số yểu không ?
        • Bửu Đình Bửu Đình
         Thật bất ngờ. Mình hôm nay mới làm blog, chưa đâu vào đâu cả, nạp thử 2 bài, bài đầu muốn viết tiêu đề giải phú TỬ VI mà sửa chẳng được.
         Mình cũng tuổi Sửu đây nhưng Kỷ Sửu. Trên nguyên tắc bạn dễ yểu (thậm chí bị giết) đó là kinh nghiệm gặp nhiều lá số (như Ng. Thái Học, Thạch Sùng đó là những người bạn biết, còn không biết cũng nhiều).
         Bạn có một chi tiết rất thú vị. Bạn Mệnh THIÊN PHỦ có nghĩa là ông già (lấy avitar hình đứa bé, buồn cười nhỉ). Đặc biệt mình ưu tiên viết một loạt bài liên quan đến THIÊN PHỦ các cách liên quan đến THẤT SÁT. Bây giờ khuya rồi. Mình định viết blog nầy chỉ cho con cháu đọc thôi.
         Bạn chờ đọc bài mới.
       Đăng nhận xét