Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Ơn Nghĩa Sinh Thành.

Bài viết này chỉ đọc được trên máy tính bàn hoặc laptop mà thôi.
File này có độ rộng là 1000 bị ép xung xuống còn 620. Thực tế là bài học nhẹ nhàng vừa học vừa giải trí trong F. Tại đây các bạn biết công lao nuôi dưỡng là bộ sao nào...


Đăng nhận xét