Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Học Chữ Tranh Thôi Kẻo Muộn Màng


Học chữ “tranh” thôi kẻo muộn màng.

Tranh giành cái gì thế?
Chúng nó tranh giành chiếm đoạt đất đai đánh nhau đến  vỡ đầu...
Qua câu trên chúng ta nhận xét. Tranh + đoạt + túc từ đất đai + trạng từ là vỡ đầu. Chủ từ là chúng nó.
Thay vì tranh giành đất đai. Ta có thể thay vào đó các từ:  tài sản, đào, tiền bạc... đến cả tiền bạc... dỏm chết cả đống người, như, tại bến Thượng Hải ... hùng vào đầu năm 2015.

Người ta thường dùng các cụm từ “tranh giành” huy chương, học bổng, địa vị... và dùng các cụm từ “tranh cướp”,” tranh đoạt”, tranh giành chiếm đoạt tài sản, địa vị...
Các nhà chinh trị lại thường dùng từ tranh đấu. Tranh đấu vì hoà bình, vì độc lập, vì nhân quyền... sau khi đạt được rồi. Ta lại nghe, nội bộ đấu đá lẫn nhau vì tranh giành địa vị, quyền lực. Vì,  từ địa vị mới có quyền lực. Từ quyền lực sinh ra quyền lợi trong đó. Các học viên thường hiểu lầm HOÁ QUYỀN không có tiền. Có quyền là có tiền, có tiền là có quyền. Bao giờ chế độ lương bổng cũng có chế độ chức vụ.
Trong gia đình được gọi là tế bào... da thịt. Người ta dùng từ tương tranh lẫn nhau đưa đến thành ngữ “nồi da xáo thịt”.

Từ tranh giành vật thể đến phi vật thể. Từ tranh giành người đồ vật đến tranh giành tình cảm.

Nếu có những người tranh công... Lại có người tranh con. Bên này được quyền nuôi, bên kia không được quyền nuôi. Thật là lắm chuyện. Cha mẹ không chịu chết đi để con cái chia phần tài sản để có xế hộp, điện thoại xịn xài chơi. Nhà vua chết các hoàng tử không ai lo phần chôn cất. Nhưng sẵn sàng tìm kiếm phe phái để tranh ngôi hoàng đế. Thế là các vua đặt ngôi thái tử khi còn sống. Dân gian cũng chẳng thua kém chi ai. Vua sao ta vậy. Ta lại có các từ đích trưởng tử, trưởng tử, trưởng nam. Đích tôn, đích tôn thừa trọng.  Người ta chỉ tranh giành những cái có lợi, chứ trách nhiệm chẳng mấy ai tranh giành trách nhiệm. Như, tranh giành thờ tự, cúng bái, mồ mả, quân đich lâm le...  Chẳng mấy ai tranh. Lại bảo: Quốc gia hưng vong thât phu hữu trách. Thế là các sĩ phu đẩy trách nhiệm sang thất phu. Các nghệ sĩ bận sáng tác, các tu sĩ bận tu hành, bác sĩ bận kiếm tiền... thất phu đang thất... nghiệp ráng cầm súng, cầm gươm các em à.

Trên đời vô số cái để tranh. Có những cái đáng tranh lại không chịu tranh. Rồi chiến tranh xảy ra từ đó.
“Đoạt sáo Chương Dương độ.
Cầm Hồ Hàm Tử quan.
Thái bình tu trí lực.
Vạn cổ thử giang san”
Ngày xưa. Đức thánh Trần ngài cũng phải tranh giành đất đai với địch. Nhờ công lao đó vua Trần mới giao ấn kiếm cho ngài. Ngày nay người ta cũng tranh nhau ấn kiếm...giấy trong ngày hội đền thánh. Trong khi ấn kiếm thật lại không đi tranh. Từ công trạng mới có địa vị. Éo le cuộc đời là càng không có công trạng càng đòi hỏi địa vị. Không có mà đòi được. Cái nhiều người ta ngai cầm, sợ mang tiếng mê tín lại có kẻ tranh giành. Đem ấn kiếm giả đi đòi làm chức vụ thật câu chuyện ly kỳ.

Không phải trường hợp nào tranh giành cũng thành công. Chỉ có 1 kẻ thành công hằng chục người thất bại. Rất rõ nét, tranh huy chương, tranh cử...  chỉ có 1 người thành công mà thôi. Có khi gặp hoạ vì chữ tranh giành, do tranh đất giành dân với kẻ địch. Thậm chí tranh giành dễ phạm phải tội ác vì chữ tranh giành tài sản, hoặc cái giá phải trả là đánh mất tình cảm. Có người ham tranh giành như cơn mê. Cơn mê quyền lực, cơn mê danh vọng, tài sản... Khi chợt tỉnh cơn mê lại phát hiện đang nằm nơi không đáng nằm.... như, bệnh viện, nhà tù, có khi nghĩa địa. Chúng nó đua xe tranh nhau ai vào bệnh viện trước nhưng ông công an lại đưa lộn vào nhà tù. Chỉ thế thôi mà cũng tranh nhau.
Đủ dạng, đủ kiểu và đủ tầm cỡ cho hai từ tranh giành cho đến các mục tiêu, đối tượng cũng khác nhau.

Các từ tranh có thể chấp nhận được.
Cạnh tranh trong buôn bán, trong nghề nghiệp...
Đua tranh (đua tranh) trong học tập nghiên cứu.
Tranh thủ cơ hội, tranh thủ sự đồng tình...

Các từ tranh phức tạp là tranh cãi, tranh tụng, tranh biện... .
Các từ tranh đáng ngại là chiến tranh, tranh hùng, tranh bá đồ vương (tên của một game, mang ý tranh giành làm chủ giết cả vua).

Thay vì gọi là tranh người ta còn dùng từ giành để thay thế. Như, giành ăn, giành tiền, giành đất, giành lấy, giành được mảnh nằng...... Sự khác biệt của tranh và giành là. Tranh là từ Hán, giành là từ Việt.

Chưa hết khổ vì chữ tranh đâu ạ.
Vì sao? Có lúc lại đoán khen tặng, lại đoán khó khăn, lại đoán là chống đối, khiêu khích,  lại đoán là con dê...  “dê con buồn sừng húc giậu thưa” câu chữ của Hồ Xuân Hương...

Và điều hết sức lạ lùng. Ai ngờ, học Tử Vi lại đi học “trờ anh ... là tranh”.
Cuối cùng là tranh này không liên quan gì đến tranh ảnh. Nhưng tranh biếm họa của tạp chí Charlie Hebdo lại liên quan đến từ khiêu khich, châm chọc, chống... nên lại liên quan đến từ tranh. Vì cái anh vẽ ra để anh chống đối.
Lần nầy quá mệt  vì chữ tranh.

Học chữ tranh thôi kẻo muộn màng.
Tranh giành chẳng ngại ác với gian.
Kìa ai bịn rịn mùi danh lợi.

Một chút hư danh quá bẽ bàng


Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

THAI TUE


THAI TUE.
 Bài viết Bửu Đình. Bản dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh.
            THÁI TUẾ là ngôi sao an theo hàng Chi. Sinh năm nào an THÁI TUẾ tại cung mang tên của nó. Là ngôi sao đứng đầu chòm THÁI TUẾ và chòm này còn dễ gặp 2 sao PHƯỢNG CÁC và HOA CÁI tăng thêm vẻ đẹp cho nó.
THAI TUE is a star arranged based on ground stem. On a chart, it is always positioned on the section which was named after the year of the birth year (if a person is born under the year of Dragon, his/her THAI TUE shall positioned inside Dragon Section). It is the head of the THAI TUE constellation, and this constellation easily encounter two stars: PHUONG CAC and HOA CAI which helps enhance the beauty of THAI TUE.
            Chòm THÁI TUẾ và chòm LỘC TỒN BÁC SĨ kết hợp thành bộ sao Can Chi, tạo ra 1 bản đồ sao, trên đó phối hợp với các sao tháng, sao ngày và sao giờ cho ta lá số Tử Vi. Trên bản đồ sao đó. Do ngày, tháng, giờ sinh khác nhau, mỗi người vô tình lại chọn một vị trí để an cung mệnh, xây dựng trên đó những chính tinh khác nhau. Ngẫu nhiên có người hợp cách có kẻ không.
            THAI TUE and LOC TON BAC SI constellation together create groups of Heaven and Ground stem stars, which leads to a distinct TU VI chart when combining with the stars of month, day and hour. On this chart, due to different days, months, hours of birth, each person coincidentally choose one position that his/her Menh resides with different Major Star. Also coincidentally the combination is suitable for some and unsuitable for others.
Lợi Thế Của Ngôi THÁI TUẾ.
The advantage of the star THAI TUE
v      Người Cao Tuổi.
Ngôi sao mang ý người cao tuổi. Quan niệm Á đông người ngoài 60 tuổi, được kể là thọ. Từ đó trở đi, thêm 10 năm gọi là trung thọ, thượng thọ hoặc trường thọ. Chính tinh mang tính thọ là sao THIÊN LƯƠNG được mô tả cây cao bóng cả. Cũng cần biết đặc tính cơ bản của 1 sao, phải chịu tác động của các sao khác quanh nó.
v      The elderly
This star denotes the elderly. According to Asian conception, if you outlive 60 years of age, it is considered longevous. On that basis, living an addition of 10 years time shall be considered very longevous, highly longevous or longevity. The Major Star that also have the trait of longevity is THIEN LUONG usually being compared to the shade of wisdom of the elderly. It should be noted that a basic trait of a star is affected by the surrounding stars.
v      Ngôi Sao Thái Độ.
            THÁI TUẾ là ngôi sao của thái độ, bên trái của nó có bộ sao QUAN PHÙ LONG TRÌ chủ quan điểm, bên phải của nó luôn có BẠCH HỔ ngôi sao bày tỏ. Ba sao này kết thành bộ TUẾ HỔ PHÙ (THÁI TUẾ, BẠCH HỔ, QUAN PHÙ). Chủ bày tỏ thái độ quan điểm. Từ đó, ta gọi là lập trường, đường lối, quá yêu mến tự tôn phong là lý tưởng. Dù lập trường thế nào cũng có lập trường đúng, sai. Cho dù có đúng đi chăng nữa lập trường của Tý, khác với lập trường của Sửu và mâu thuẫn xung đột với lập trường của Ngọ. Vì thế, trên thế giới có nhiều chế độ chính trị khác nhau. Có nhiều tôn giáo khác nhau. Từ đó đễ đưa đến chỗ mâu thuẫn và xung đột.
            Và ngôi sao THÁI TUẾ cũng thế. Có thể gom THÁI TUẾ có 3 dạng, trong số 60 dạng THÁI TUẾ..
            THÁI TUẾ có PHƯỢNG CÁC hỗ trợ.
            THÁI TUẾ không có PHƯỢNG CÁC
            THÁI TUẾ có ĐÀ LA lại có thêm THIÊN LA, ĐỊA VÕNG.
            Cũng như mọi ngôi sao khác. THÁI TUẾ cũng bị mất tác dụng trước các bộ KHÔNG KIẾP, KỴ HÌNH.
v      The star of behavior
            THAI TUE is the star of behavior, on the left, it has QUAN PHU – LONG TRI which denotes perspective, on the right, it has BACH HO denotes expression. These three stars together create behavior/opinion TUE HO PHU (THAI TUE, BACH HO, QUAN PHU). From there, we have stance, guidelines, when the adoration grows too much, people make it ideology.  No matter what stance it is, there is right stance and wrong stance. Even when the stance is right, the stance of Ty (Mouse) is different from the stance of Suu (Ox) and contradicting with the stance of Ngo (Horse). Therefore, there are so many different political regimes, religions in the world which leads to contradiction and conflict.
            It is the same for the star THAI TUE. Among the 60 different type of THAI TUE, we can distinguish them into three groups.
            THAI TUE with the support of PHUONG CAC.
            THAI TUE without PHUONG CAC.
            THAI TUE with DA LA in addition with THIEN LA, DIA VONG.
            Just like any other star. THAI TUE also lost its effectiveness when combines with KHONG KIEP, KY HINH.  
v      Ngôi Sao Chủ Năm Tháng.
            Trong TỬ VI đã có các sao chủ về thời kỳ là THIÊN CƠ, sao chủ về tháng là THÁI ÂM, chủ về ngày là THÁI DƯƠNG và THÁI TUẾ là ngôi sao chủ về năm. Ngày tháng năm là bộ đếm thời gian. Những ngôi sao này phối trí tốt với nhau, cho ta những tháng ngày tốt đẹp có ý nghĩa.
            THÁI TUẾ luôn luôn có HOA CÁI hỗ trợ, mang ý một năm tốt đẹp. Trái ngược với THÁI TUẾ là THIÊN HƯ TUẾ PHÁ lại mang ý một năm thất bại.
v      The star of year and month.
            In TU VI, there are stars which denotes periods such as THIEN CO, month is THAI AM, day is THAI DUONG, and THAI TUE is the star denotes year. Day/month/year is the computation method (bộ đếm) of time. If these stars combine great together (include the fine stars), we have the good, meaningful days.
            THAI TUE always has the support of HOA CAI, which leads to the meaning a good year. In constrast, if it comebines with THIEN HU, TUE PHA, it means a year of failures.
v      Ngôi Sao Ngôn Ngữ, Lý Lẽ.
            THÁI TUẾ nói riêng và nhóm TUẾ HỔ PHÙ nói chung là nhóm sao ngôn ngữ. Thật tế, ta biết THÁI TUẾ chỉ là thái độ mà thôi. Nói là các sao QUAN PHỦ và BẠCH HỔ, nhưng do 3 sao này tụ tập làm thành 1 nhóm. Đây là nhóm sao vận dụng ngôn ngữ tốt nhất. Nói về ăn nói. Nhóm sao hàng Chi còn có HỒNG LOAN. Nhóm sao hàng Can còn có BÁC SĨ, PHI LIÊM, sao HAO, BỆNH PHÙ, ĐƯỜNG PHÙ. Mỗi sao có 1 cách trình bày khác nhau. Về chính tinh ta lại có. VŨ KHÚC, THIÊN PHỦ, THAM LANG, CỰ MÔN, THIÊN CƠ, THIÊN ĐỒNG. THÁI ÂM. Mỗi sao lại có mỗi cái nghiệp khác nhau. Nghiệp đó là CỰ MÔN hay phản đối, THIÊN CƠ hay cật vấn, THIÊN PHỦ hay phê phán...
            Để tránh các trường hợp các bạn hiểu lầm. Khi so sánh các sao với nhau. Ta có quyền sắp đặt các sao như thế. Chỉ có 1 bộ TUẾ HỔ PHÙ có PHƯỢNG CÁC tất nhiên nhiều người có. Cho dù đạt chuẩn mực như câu phú.
            “TUẾ HỔ PHÙ hợp Khúc Xương.
Có tài hùng biện, văn chương hơn người”
            Như vậy, cần thêm yếu tố thứ 2 là XƯƠNG KHÚC bộ văn tinh. Nhưng chắc gì đã hơn người. Vì giản dị thua xa TUẾ HỔ PHÙ + XƯƠNG KHÚC + HOÁ QUYỀN. Bộ sao lý tưởng này vẫn còn thua TUẾ HỔ PHÙ+ XƯƠNG KHÚC+ KHÔI VIỆT+ KHOA QUYỀN LỘC + LỘC TỒN. Tất nhiên không có KỴ HÌNH và dĩ nhiên không bao giờ có KHÔNG KIẾP, khi đã có XƯƠNG KHÚC. Đây là bộ sao quá lý tưởng. Nguyên tắc luận đoán là thế. Muốn hơn người cũng phải học, hành và thời gian giúp cho ta lão luyện.
v      The star of language, reasoning.
            THAI TUE in particular and TUE HO PHU group in general belong to the group of language stars. In reality, we know that THAI TUE is only the behavior. To speak is the ability of QUAN PHU and BACH HO, since these three stars are always in trine; this group is most efficient it its way of manipulating the language. In term of speaking, among the Ground Stem stars we have HONG LOAN; among the Heaven Stem stars we have BAC SI, PHI LIEM and HAO, BENH PHU, DUONG PHU. Each star has its own way to articulate. Among Major Stars, we also have VU KHUC, THIEN PHU, THAM LANG, CU MON, THIEN CO, THIEN DONG, THAI AM. Each star has its own karma. The karma of CU MON is objecting, THIEN CO is questioning, THIEN PHU is criticizing, etc.
            In order to avoid misunderstanding, when comparing stars, we can arrange them in such sequence like that. TUE HO PHU combining with PHUONG CAC, such combination is not rare. Even if that combination satisfy the saying:
            “TUE HO PHU together with KHUC XUONG,
            Brings about outstanding charisma and literary talents.”
            In that manner, the second most important element is XUONG KHUC, the literary stars. But how can we be sure that it is outstanding, simply because that combination is far less powerful than TUE HO PHU + XUONG KHUC + HOA QUYEN. This ideal combination is still less powerful than TUE HO PHU + XUONG KHUC + KHOI VIET + KHOA QUYEN LOC + LOC TON. Of course, this is the case where there is no KY HINH and of course never encounter KHONG KIEP when there are XUONG KHUC . This is an ideal combination. This is also the logic for predicting; if you want to be outstanding, you have to dedicate time to learn, to practice, over time you could become an adept.  
v      Thật và Giả, Thật và Ảo, Thành và Bại, Tốt và Xấu, Nên và Hư...
            THÁI TUẾ là ngôi sao chủ sự thật. Trái với sự thật là sự giả dối tại vị trí sao THIÊN HƯ TUẾ PHÁ. THÁI TUẾ chủ thành, chủ tốt THIÊN HƯ TUẾ PHÁ chủ bại chủ xấu. THÁI TUẾ chủ nên. Ví dụ. Nên người, nên việc... trái lại THIÊN HƯ TUẾ PHÁ lại chủ hư người, hư việc.
            Sự việc ấy thật hay giả? Công việc ấy thành hay bại? Cái máy này tốt hay là xấu. Liệu nó nên người hay hư hỏng... Đó là những băn khoănchúng ta thường gặp. Để đoán nó chúng ta căn cứ vào bộ THÁI TUẾ và THIÊN HƯ TUẾ PHÁ.
            Để các bạn khỏi lo lắng trong trường hợp bị rơi vào vị trí ảo, xấu, hư... THIÊN HƯ TUẾ PHÁ cũng như THÁI TUẾ chưa phải đáp số cuối cùng. Đáp số cuối cùng nằm tại các bộ KHOA QUYỀN LỘC KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH.
            Vì.
            Có nhiều người thành công nhờ cái giả. Như, hoa giả, răng giả, tay chân giả... Những cái giả đó rất cần thiết. Lại có người mang hoạ lớn vì giả. Vì tạo ra tiền giả, thuốc giả... chết người thì thật. Đừng quên, lời thật dễ mất lòng... thậm chí khóc lóc giả dối không khóc thì hoạ đến...  Cuối cùng người viết nhường cho bạn suy nghĩ thêm 2 chữ thật, giả. Bạn có thích làm vua ảo trên sân khấu không? Vua ảo có khi còn hay hơn vua thật. Vì không ai ám sát ông ta làm gì.
            Vậy đáp số cuối cùng mới là quan trọng.
v      Authentical and fake, reality and illustion, success and failure, good and bad, …
            THAI TUE is the star which denotes truth. In contrast with truth is lies lying in THIEN HU – TUE PHA. THAI TUE denotes success, goodness; THIEN HU – TUE PHA denotes failure, bad. THAI TUE denotes good completion, such as: becoming a good person, the matter comes to good end, etc. In contrast, THIEN HU – TUE PHA denotes bad ending.
            Such matter is authentic or fake? Such deed shall be successful or failing? This machine is good or bad. This person shall be decent or degrading? These are the wondering we usually encounter. In order to predict we have to base on the stars THAI TUE and THIEN HU – TUE PHA.
            In order to rid you of the worry in case you accidentally reside in the position of illusion, bad, degrading, etc. THIEN HU – TUE PHA or even THAI TUE are not the final answer. The final answer lies with KHOA QUYEN LOC, KHONG KIEP KY HINH.
            Because…
            A lot of people are successful thanks to the non-authenticity, such as: fake flowers, ceramic tooth, artificial limbs, etc. such non-authentic matters are essential. There are also people who receive great hapless due to fakeness, such as: fake bills, fake medicine … only deaths are real. Do not forget, truth is painful, sometimes you have to fake tears otherwise it would be the last of you. To wrap it up, I let you ponder more about authenticity and fake. Do you want to be a fake king on stage? Being fake kings are sometimes better than being real kings, because nobody would want to assassinate a fake king.

            Therefore, the final answer is the most important one. Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

PHI TINH ẤT MÙI


Hằng năm đến cuối năm, chúng ta thường bắt gặp loại Tử Vi tiền định với những luận đoán vô cùng bực mình. Nó chỉ bực mình với những người biết Tử Vi mà thôi. Trên flash bạn đã thấy Phi tinh Ất Mùi nam và nữ. Đồng thời cũng là bộ Niên Can năm Ất Mùi. Từ đấy là cơ sở để xây dựng lá số Tử Vi cho những người sinh năm Ất Mùi.

Phi tinh Ất Mùi tác động đến những người đã ra đời và sẽ ra đời trong năm này. Những người đã ra đời chịu tác động mạnh tại các cung đại hạn, tiểu hạn, cung mệnh các cung còn lại tương đối yếu. Có người hợp với năm Ất Mùi có người không.

Chúng ta thường chỉ biết năm Ất Mùi, là năm tuổi của người chữ Ất cũng là năm xung của người tuổi Tân. Năm Mùi còn là năm tuổi của người tuổi Mùi và năm xung của người tuổi Sửu.. Với cách tính giản dị như thế, ta lại có, người tuổi Tân Sửu là tuổi vừa xung thiên Can và xung địa chi. Đi vào thực tế, một số người Tân Sửu sẽ lao đao vào năm này. Có người gặp trường hợp cực kỳ phức tạp.

Và không phải chỉ có những người tuổi Tân, tuổi Ất, tuổi Sửu, tuổi Mùi vì là năm tuổi hay năm sinh gặp nhiều chuyện phiền toái. Nhưng không phải tất cả các tuổi vừa kể bị như thế. Trái lại có một số người không phải các tuổi vừa kể ở trên, có khi gặp hoạ rất là lớn. Vì lý do sau đây.

Do năm Ất Mùi hoá khí của chữ Ất là.
Cơ Lương Vi Nguyệt.
Tức là các sao THIÊN CƠ hoá khí thành HOÁ LỘC, THIÊN LƯƠNG hoá khí thành HOÁ QUYỀN, TỬ VI hoá khí thành HOÁ KHOA và THÁI ÂM hoá khí thành HOÁ KỴ. Vậy thì bất cứ ai có chính tinh THÁI ÂM thủ Mệnh, đại hạn, hay tiểu hạn chịu ảnh hưởng xấu của HOÁ KỴ. Có điều may mắn THÁI ÂM luôn luôn THIÊN LƯƠNG tam hợp vì thế hình thành bộ KỴ QUYỀN.

Bộ KỴ QUYỀN là bộ sao có tính quyền biến, cho thích hợp nhưng vẫn có điểm xấu là quyền lợi, uy tín đến quyền lực của mình vẫn bị đố kỵ.
THÁI ÂM thường dễ gặp sao THIÊN CƠ và có thể hình thành bộ KỴ LỘC bộ sao này lại dễ bị đố kỵ về tiền bạc. Làm cho khi sinh tài lại sinh ra hao tổn, thị phi. Cho nên gọi là bộ sao ám tài. HOÁ KỴ làm phức tạp bộ Quyền Lộc. Trong trường hợp này có HOÁ KHOA sẽ hoá giải được một số tính chất xấu của HOÁ KỴ nhưng HOÁ KHOA không hỗ trợ cho nhóm sao vừa kể chỉ hỗ trợ cho TỬ VI mà thôi.
Một số người có sao TỬ VI tại Mệnh dù là tuổi Tân, Ất, Sửu hay Mùi bị đánh giá sơ bộ là xấu, vẫn hưởng sự tốt đẹp do sao Khoa mang lại. Sao này đi với TỬ VI là khéo léo trong việc giải quyết công việc, có thể giải quyết khó khăn. Cho nên sẽ không có gì ngạc nhiên dù là năm tuổi, năm xung họ vẫn chẳng sao cả. Trừ trường hợp có sát tinh Kỵ Hình tinh diễn biến phức tạp.
Trái lại những người không phải năm xung, năm tuổi lại đau thương vì năm Ất Mùi, do Mệnh, đại hạn hay tiểu hạn có THÁI ÂM nhất là THÁI ÂM tối tăm, lại càng phức tạp hơn, tại đó có HOẢ LINH  KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH. Nếu đã có KỴ cố định nay tất nhiên thêm KỴ lưu động. Hoặc các bộ tam Không, Tam Ám. Tất cả các trường hợp vừa kể tất. Tuỳ nhiều hay ít sát tinh KỴ HÌNH mà từ xấu, rất xấu, quá xấu đến cực xấu..

Cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Dù là năm sinh, năm tuổi cũng chẳng có gì quá đáng. Và dù là năm tuổi vẫn có người vô hại, cá biệt còn có lợi. Vì sao?  Vấn đề vô cùng giản dị. Vì họ sinh ra đời hợp với năm tuổi của họ.

Ví dụ. Trên 12 cung số, một số người sẽ có người chọn nơi xây dựng cung Mệnh. Có nơi được đánh giá cơ bản là tốt. Có nơi bị đánh giá là xấu. cũng chỉ là cơ bản mà thôi.
Với nam nhân vị trí các cung Mão và Hợi được đánh giá là tốt. Không tốt sao được khi đạt 2 vòng sao quan trọng là LỘC TỒN và THÁI TUẾ  Hai vòng sao này mang ý được người đời tưởng nhớ và ngưỡng mộ. Vấn đề còn lại trong đầu người nghiên cứu là: Có thật thế không? Sẽ dễ dàng vô cùng, vì LỘC TỒN nó kỵ sao gì, nếu không kỵ lại còn được hỗ trợ nhóm tam Hoá, quá tuyệt vời còn gì mà thắc mắc. Kiểm tra lại không thấy sát tinh KỴ HÌNH. Tất nhiên đó là lá số tốt.
Nhưng tại sao lại không xếp cung Mùi vào đây? Cung này chỉ có chính tinh THIÊN LƯƠNG hợp mà thôi. Thử hỏi, tỉ lệ may mắn 1/ 14  vì có đến 14 chính tinh. Rồi còn xét đến. Có thật sự như vậy không, hay là ôm theo Sát tinh KỴ HÌNH. Cái tốt đẹp đã mất tác dụng. Càng leo cao càng té nặng.

Với nữ nhân thì sao? Nữ nhân và nam nhân có nhiều quan niệm trái ngược nhau. Vì thế vòng BÁC SĨ xoay khác. Với nữ 2 cung Mão và Mùi được đánh giá cơ bản là tốt. Tại Hợi cung cũng lý luận như cung Mùi nam nhân.

Nếu như ta có nhóm Hợi Mão Mùi, nói chung là tốt. Tất nhiên lại có 3 cung bị rơi vào xấu là 3 cung Tị Dậu Sửu. Xấu nhất là cung Dậu. Tại đây có bộ PHI TANG, bộ sao chỉ nghe tên thôi đã ngao ngán. Chủ tan đàn xẻ nghé, tang tóc tan tác, phi pháp tang chứng, tang chứng và thị phi.... đại kỵ cung Mệnh, đại hạn và Nhất là cung an Thân đóng tại đây. Vì thân thể không thể chôn vùi, cũng không thể phân chia... đại kỵ tại đây có bộ VŨ SÁT, LIÊM PHÁ. Các chinh tinh kỵ gặp tại bản cung là CỰ MÔN (cụ thể là cách CỰ CƠ) PHÁ QUÂN (là cách LIÊM PHÁ), THÁI ÂM sáng tại đây bị hoá khí là Kỵ, lại là Kỵ Quyền Tang Phi hầu hết các chính tinh đều không chịu nổi. Duy nhất là có THIÊN ĐỒNG. Cũng cần là THIÊN ĐỒNG không có KHÔNG KIẾP HOẢ LINH  KỴ HÌNH.
Kinh nghiệm cho thấy PHÁ QUÂN kỵ PHI LIÊM nhiều hơn là CỰ MÔN. Nhưng xét cách CỰ CƠ. Sao CỰ còn kỵ TANG MÔN đưa đến lủng củng nội bộ. Xét thực tế, có sát tinh Kỵ hình chính các sao này làm cho tình hình càng tồi tệ thêm.
Hai cung còn lại là vị trí sao PHỤC BINH ĐIẾU KHÁCH là xấu vì nhóm hung tinh, dễ chịu hơn là sao THANH LONG, mặc dù đi với THIÊN HƯ TUẾ PHÁ. Dù xếp vị trí nào thực tế căn cứ vào cũng căn cứ vào cát tinh, hung tinh, sát tinh Kỵ Hình tinh để luận.

Nếu như ta có. 3 cung Hợi Mão Mùi tạm kể là tốt. 3 cung Tị Dậu Sửu bị gọi là xấu. 6 cung còn lại được xem là đẹp. Ba cung Thân Tý Thìn. Trong đó cung Tý đẹp nhất với bộ Đào KHÔI đối với cả nam lẫn nữ. Cung Ngọ hưởng cái đẹp do bên ngoài mang lại. Nếu như cung Tý hợp rất nhiều chính tinh, cung Ngọ bị hạn chế do ảnh hưởng của sao TRIỆT. Mệnh, tiểu hạn đóng tại đây kỵ các chính tinh TỬ VI, THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG và cả THÁI ÂM. Mặc dù THÁI ÂM tối cần TRIỆT để được lộ ra với đời, nhưng năm này có HOÁ KỴ nên cái lộ này là có thể không tốt. Nhất là các trường hợp, tại đây có sát tinh Kỵ Hình, tam Không, Tam Ám là những cách kỵ THÁI ÂM. Tất cả các cách vừa kể bất cứ chính tinh nào nó cũng kỵ.

Vậy năm Ất Mùi cũng như mọi năm có kẻ tốt người xấu. Do chính tinh thủ Mệnh hay dại, tiểu hạn là THÁI ÂM. Nhất là THÁI ÂM vốn đã xấu (có Sát tinh, kỵ hình tinh) lại càng xấu thêm. Vì thế có người từ xấu, rất xấu, quá xấu đến cực xấu.
Nếu như năm Giáp Ngọ sao THÁI DƯƠNG lao đao. Năm này sao THÁI ÂM dễ mang hoạ, sang năm nữa là sao LIÊM TRINH... Cuộc đời cứ thế xoay vần.
Dù muốn hay không, nghĩa trang sẽ đón nhận 1 số người không phân biệt tuổi gì. Nhưng có lẽ ưu tiên cho người THÁI ÂM thuộc dạng quá xấu, cực xấu. Bệnh viện cũng thế, ưu tiên đón các THÁI ÂM. Các bác sĩ rất giản dị, chỉ cần phân biệt Tuần BỆNH PHÙ nhập viện.. .TRIỆT BỆNH PHÙ xuất viện, chữa trị. Các bác sĩ nói với nhau. Người này cho xuất ra nghĩa trang chứ tam Không Kỵ HÌnh lưỡng Kỵ, lưỡng BỆNH PHÙ. Dù THIÊN LƯƠNG mát tay nhất cũng đành chịu.
Làm gì có chuyện quá lạ lùng. Một người nhập viện bị ác bệnh mà không có các sao thuốc men, lại tin đó là bệnh nhân. Thậm chí, người nuôi bệnh, mua thuốc cho bệnh nhân cũng vướng vào sao BỆNH PHÙ. Đó là 1 trong các lý do sao BỆNH PHÙ bị đánh giá là xấu.
Làm gì có chuyện quá lạ lùng. Người tuổi Sửu năm nay hạn tại Quan Lộc cung. Quá thánh, chỉ có 1/12 tin đó là thánh. Chỉ vì 1/12 ngẫu nhiên trúng ca ngợi ẩu, các thánh càng ba hoa thêm.
Làm gì có chuyện quá lạ lùng. Các sao Tử Vi cho biết, người này, năm này sao Thái Bạch. Học sách Tử Vi nào lạ quá ta.
Làm gì có chuyện quá lạ lùng. Đoán lá số Tử Vi đem Dịch, Tử Bình ra lý luận. Mục đích chứng minh răng. Tui không biết chi về Tử Vi cả.
Có thánh còn đòi lên giời gặp ông Thần Toán số mệnh nào trên đó, để cải sửa số mệnh. Lại có thánh nhìn ra biển Đông thấy đảo Bồng Lai. Thà rằng, thấy Trung Quốc xây đảo, còn thông cảm. Đằng này quả quyết thấy thần này, tiên nọ... Tốt nhất là nên đi khám thần kinh đi các thánh. Đảm bảo các thánh có HOẢ LINH  HƯ KHÔNG KIẾP hoang tưởng đến mức độ như vậy.
Có thánh lại phán. Di Căn Hoán Số tức là thay đổi cung Mệnh đi nơi khác. Cứ làm như cung Mệnh là cái nhà vậy.  Buộc lòng phải hiểu như thế. Chẳng có thay đổi nhà cửa, thay đổi mồ mả nào đem lại sự tốt lành cả. Có chăng là tốn tiền, nghe lời xúi giục mà mang hoạ. Nếu thấy điêu tàn thì nên chăm sóc, nếu thấy bất lợi thì nên di dời.  Chỉ có thay đổi tính cách thì thay đổi được tất cả. Cứ buôn gian bán lận, ném đá giấu tay, bạ ai chưởi nấy, phao tin đồn nhảm, ba hoa chích choè, lòng dạ đố kỵ... Có thay đổi chăng là, thay vì ở nhà lại vô bệnh viện, nhà tù nằm.


Thôi nhé em. Thấy các thánh viết, tui cũng bắt chước viết, thế thôi.