Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Ai Ơi! Học Lấy Chữ Đồng.


Đánh dấu kỷ niệm khai sinh blog trên Yahoo 360, ngày 28 -12 - 2008
           
Tất thị là sao THIÊN ĐỒNG. Có nghĩa là thiên về chữ Đồng, tuy nhiên các chú ba thường viết chữ thiên với nghĩa là trời. Các chú càng làm rối trí bao nhiêu càng tốt  bấy nhiêu. Vả lại các chú học truyền khẩu là chính.

Đồng âm.
            Là cùng một âm thanh giống nhau. Hội nghị Diện Hồng, vua hỏi, nên hoà hay nên đánh? Tất cả đều hô vang “quyết chiến”. Từ đồng âm đưa đến sự nhất trí khi nhận xét 1 vấn đề. “Oi! tài chưa kìa”, tất cả đều nói như vậy. “Xấu quá trời ạ”... nhất trí về 1 vấn đề gì đó, không phải Đồng Âm là nhất trí 1 điều tốt, đẹp. Có người lại hiểu lầm luôn luôn là tốt.

Đồng ấu, nhi đồng...
            Tại sao người xưa lại không đặt tên sao là Thiên Nhi, Thiên Ấu lại gọi là THIÊN ĐỒNG tất cả các từ này đều nói về con nít, trẻ con. Vì từ Đồng hàm những ý khác mà từ nhi, từ ấu không có. Ngay cả từ Đồng thôi vẫn chưa đủ nghĩa, vì thế nó còn kèm tên riêng là Phúc.

Đồng bạc, đồng tiền...
            Đồng có nghĩa là giống nhau, tương đương với, ngang nhau....   Như ngang sức ngang tài. THIÊN ĐỒNG đi với THIÊN LƯƠNG ngôi sao lương thực. Khi ta đưa 1 hoá vật để trao đổi với lương thực. Có nghĩa hoá vật đó giá trị ngang lương thực. Từ đó, đồng tiền ra đời. Ta chỉ đoán đồng tiền, đồng bạc khi thấy 2 sao này mà thôi. Nằm cùng 1 phía mới hay. chứ xung chiếu nhau chứng tỏ buôn bán.
            Trong đời thường ta còn nghe. Đồng tiền vấy máu, đồng tiền bất chính, đồng tiền tội lỗi... Mấy ông bác sĩ còn doạ “40% virus lây lan qua đồng tiền”. Nói vậy, đưa tiền ông vẫn cứ lấy.

Đồng bào, đồng chủng, đồng loại. đồng hương. đồng quận...
            Các từ trên mang ý cùng 1 bào thai, cùng chủng tộc, cùng loài người, cùng quê hương. Cho nên THIÊN ĐỒNG chủ cùng nhau, cùng chung, cùng giống nhau 1 điểm nào đó. Khi cần người ta nói: Hỡi ! đồng bào... Có nghĩa là ta và các người là cùng một mẹ sinh ra. Chao ôi! nghe rất là thích, ta gọi là đồng cảm, đồng tình. Và khi cần người ta còn nói. Nào là đồng chí, đồng môn (cùng ra vào chung 1 cái cổng, ngày nay hiểu là bạn cùng trường. Khi nghiên cứu Tử Vi phải hiểu đang ở vào thời đại ấy), đồng tộc, đồng song (từng cùng ngồi cạnh nhau bên song cửa, chứng tỏ rất là thân, cùng ăn cùng ở...), đồng nghiệp...  các từ rất thân tình nhưng khi sợ  dễ trở thành “đồng phạm”, “đồng bọn”, “đồng loã”... chắc chắn nói rằng “KHÔNG ĐỒNG...”... Bởi thế ông THIÊN KHÔNG lắm chuyện, đang nói chuyện đồng, đồng. Có ổng lại móc thêm chữ không đằng trước.  Hoặc nói Bất Đồng là có ông CỰ MÔN. Hoá ra mọi việc không giản dị.
            Cứ ngỡ...
            Anh cùng em sống đến đầu bạc răng...  đu đưa. Ai ngờ, đưa nhau ra toà hỏi ông chánh án. CỰ MÔN là gì? Ông chánh án mặc dù học chữ Nga, Pháp, Anh. Chữ Hán... tự ...học lấy. Phán câu xanh dờn. Một trong 2 người có người ra khỏi cửa. Bằng không cũng “đồng sàng dị mộng”. Cũng từ đây. Ta lại có, tam cùng (tức tam đồng) cùng ăn, cùng ở, cùng làm, nhưng cùng chung mà cách biệt. Thâm chí không đội trời chung. Hoá ra chữ đồng là cùng nhau, giống nhau phức tạp không giản dị. Vì cũng cùng nhau nhưng cùng nhau ra toà với nhiều lý do khác nhau. Cùng nhau gặp Diêm vương lại hỏi. Tui với hắn sinh khác nhau ngày sinh tháng đẻ, khác nhau cả nơi sinh. Tui chưa gặp hắn lần nào nhưng lần đầu tiên gặp nhau tại nơi đây? Diêm vương lạnh nhạt trả lời. “Cùng chung tai hoạ đừng có nhiều chuyện, tuy khác nhau nhiều điểm nhưng cùng chạy như bay vèo vèo. Thế là có điểm giống nhau đấy”. Thê thảm nhất là cùng chung chiến hào bị bắn lén sau lưng.

Đồng bóng. Lên đồng. Đồng thiếp.
            Là các từ ta thường nghe về đạo mẫu, thờ thánh mẫu Thiên Y A Na  Có ngốc mới đoán tất cả các THIÊN ĐỒNG theo đạo này... nhưng các THIÊN ĐỒNG thường bốc đồng nay thích cái này mai thích cái khác cho hợp với ngôi sao thời cơ là THIÊN CƠ bên tam hợp. Bao giờ cũng thế căn bệnh nặng nhẹ còn tuỳ thuộc vào bộ sao thần kinh, các bộ sao tam Ám nhiều hay ít. Chợt vui, chợt giận làm tê tái lòng.

Đồng bộ, đồng thời... đồng khởi.
            Chao ôi! không có gì hay bằng đồng bộ, máy móc chạy nhịp nhàng. Đầu vào đầu ra mọi cái đều thông suốt. Thế là từ đồng bộ, chữ đồng chuyển qua chữ “thông” nhưng lại nằm trong đề tài khác. Đồng thời còn một ý rất hay là hợp với thời cơ. Và thời bây giờ là mỗi người phải có máy điện thoại di động. Số di động của anh là mấy? Làm cứ như luật pháp bắt mỗi người phải có 1 máy di động không bằng.
            Đồng khởi là cùng khởi sự, bắt đầu cùng 1 lúc. Trong quân sự người ta luôn luôn dùng chiến thuật này. Cùng (là THIÊN ĐỒNG) 1 lúc (là THIÊN CƠ) đánh tùm lum nhiều mục tiêu. Đó là mới chiến thuật. Chiến lược là đánh địch về quân sự, đánh kinh tế, lại tuyên truyền. Tất cả mọi cái đều đồng bộ. Ví dụ rõ nét. Để đánh IS, nào là tuyên truyền cái ác, nào là đánh các kho dầu, đánh bằng quân sự, hạn chế đi lại các nước liên quan, đồng thời... đưa điệp viên vào để làm nhiệm vụ chỉ điểm mục tiêu. Thế là đồng bộ.

Các thành ngữ có chữ đồng cũng nhiều.
Đồng cam cộng khổ.
Cùng chia ngọt, chia đắng. Tương ứng với câu “Đồng ưu cộng lạc” vui buồn có nhau.

Đồng bệnh tương liên.
Cùng bệnh dễ cảm thông lẫn nhau.

Đồng điệu tri âm.
Hiểu nhau nhờ cùng nhịp điệu.

Đồng quan đồng quách.
Lời thề của nam nữ khi yêu nhau nhưng các nấm mộ tập thể thể chẳng ai cần thề. Quân IS bắt tù binh ĐÀO HOA. Tù binh ngơ ngác hỏi/ ĐÀO HOA là gì?/ Đào hố đừng hỏi. Sau khi tù binh nằm dưới hố, quân IS lia vài loạt lấp lại là TANG MÔN.

Đồng nghiệp tương cừu.
Cùng nghề dễ ghét nhau vì cạnh tranh. Hai cô ca sĩ có khen nhau bao giờ.

Đồng tịch đồng sàng.
Cùng chung chiếu chung giường. Thành ngữ này dùng cho vợ chồng. Từ đó 2 bên thông đồng với nhau mà ta đã biết “đồng” cũng là cái bụng. Có nghĩa là 2 cái bụng thông nhau, về sau sinh ra THIÊN ĐỒNG con. Nằm lộn chiếu lộn giường người ta gọi là thông gian.
Những THIÊN ĐỒNG trời ơi sống bầy đàn cũng là cách này.

Đồng sàng dị mộng.
Cùng chung giường nhưng mơ tưởng khác nhau. Sao THIÊN ĐỒNG đã bị phá cách.

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Cùng một âm thanh thì nó ứng. So dây guitar người ta dùng kỹ thuật này. Bấm nốt rề trên dây la, đánh nó, dây rề bị rung cộng hưởng chứng tỏ 2 dây la, rề đã tương ứng. Cứ thế người ta so tiếp. Ý nói cùng chí hướng tất dễ thông cảm với nhau.

Các thành ngữ về chữ Đồng rất nhiều.
THIÊN ĐỒNG tất liên quan đến chữ đồng, và còn liên quan đến các chữ khác như ruộng đồng nương vườn, chữ thông, chữ bụng, chữ lòng, chữ phúc, chữ no, chẳn (đủ đôi, đủ cặp), thâm sâu trái với nông cạn, nông nổi...

Ví dụ ca từ viết. “Nào ai lấy thước đo tất lòng...” Có nghĩa nhạc sĩ đang ngao ngán 1 THIÊN ĐỒNG, ngôi sao tốt bụng nhưng mình gặp lại không tốt tí nào. Vậy thì, tốt xấu đâu phải tại THIÊN ĐỒNG tại các sao vây quanh nó.

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Sát Nhân Joker


Sát Nhân Joker.
Sát nhân tự xưng Joker một nhân vật phản diện trong phim Người Dơi. Tên thật của y là James Eagan Holmes thủ phạm trong vụ nổ súng ở Aurora. Colorado làm chết 12 người và bị thương 58 người. Những người này đang xem phim Người Dơi phần mới nhất “The Dark Knight Rises” bỗng đâu tên sát nhân Joker thật xuất hiện với bài bản trong phim Người Dơi 3, mang mặt nạ chống độc, ném lựu đạn cay, trang bị 2 súng băn xối xả vào đám đông. Vụ việc gây chấn động cả thế giới. Vụ việc xảy ra vào năm Nhâm Thìn 2012 khi y vào đại hạn PHÁ QUÂN  tại Thê, tiểu hạn THẤT SÁT tại Dần.

Hình ảnh tên sát nhân với mái tóc đỏ lòm khi ra toà. Đó là minh chứng cho lá số của y. “Chi tiết này dễ xác nhận nhất”. Đó là cảm nghĩ đầu tiên khi lập lá số. Quả nhiên bộ PHI LIÊM HỒNG LOAN THIÊN KHÔNG nằm ngay chóc tại cung Mệnh.

Đây là một thằng điên. Đó là cảm nghĩ thứ hai. Kiểm tra Mệnh không thấy cách điên, Tật Ách cung cũng thế. Nhưng qua đại hạn, tiểu hạn và Thân cư tại đó. Quả nhiên là 1 thằng điên. Từ từ sẽ nói cách đó sau.  Tên điên này rõ ràng là mới điên, là 1 nghiên cứu sinh tiến sĩ thần kinh học, vừa mới bỏ học nửa chừng. Vì Mệnh y thuộc cách Mệnh Không Thân Kiếp, dễ thấy 1 cái Không là không đến nơi đến chốn. Y chọn môn học thần kinh cũng hợp lý vì Thân y có Hoả Tinh, sao LINH TINH lục hội như thế là có đầy đủ bộ HOẢ LINH,  lại là DIÊU HOẢ KIẾP HÌNH vì nó là 1 bộ sao thần kinh. Đáng lý học môn này tự mình biết mình mắc bệnh thần kinh hay không. Nào là tâm thân phân liệt, nào là lưỡng cực, trầm uất... Y thuộc dạng hưng phấn thái quá. Đó là dạng SÁT PHÁ BỆNH PHÙ HOẢ KIẾP THIÊN HÌNH. Dạng này khi gặp lưu KÌNH ĐÀ hội họp là bùng ra lập tức. Cộng với cung Mệnh có PHI HỒNG HÌNH KHÔNG. Nếu ta có những PHI LIÊM làm chuyện phi thường rất hiếm họi, nhất là cách Phi HỒNG ĐÀO. Người viết thường gọi tắt là Phi Đào, Từ được chọn gọi là “Đào Phai”. Cụm từ được ca ngợi nhất của nó là “Hữu xạ tự nhiên hương”. Một cách cục rất khó gặp. Nhưng đa phần chỉ gặp là đào phai hương sắc, hoa tàn nhuỵ rữa (rữa tức là rữa nát ra, tàn úa) hoặc hoa tàn nguyệt tận... hoa rụng ven sông, hoa trôi man mác biết là về đâu... Vì rất dễ gặp thêm sao LƯU HÀ... Thay vì hương hoa bay ra lại là xú uế toả ra.

Tên điên chuận bị rất kỹ càng, vũ khí chất nổ, đạn lên tới 6000 viên, có thể trang bị cho cả 1 trung đội. Biến nhà y thành kho vũ khí, đồng thời dự kiến khi chơi thế nào cũng bị bắt, nhà cửa bị Sát Phá Tham khám xét nên làm bẫy Đà La Kiếp bằng điện lửa Linh Tinh, được mô tả có cấu trúc rất tinh vi, sát hại bất cứ ai bước vào nhà. Y chơi vố thứ hai cho cảnh sát biết tay. May là cảnh sát cảnh giác cao độ..

Tên điên có bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM tại Mệnh + với bộ PHI HÌNH KHÔNG. + bộ Tam Minh.đã trở thành hỏng bét. Vừa hỏng bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM lại vừa hỏng bộ Tam, Minh.. Nếu như không có bộ HÌNH KHÔNG, tức là TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM + PHI Tam Minh “có thể” là tốt. Cần khẳng định thêm các bộ TẢ HỮU, CÁO PHỤ. Chỉ ngần ấy thôi là tốt. Rất tốt, tốt tuyệt vời là có thêm tam Hoá..

Với bộ sao TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM gặp các bộ Tam Không, KỴ HÌNH dù có tam Hoá đi chăng nữa thì PHI LIÊM này cũng nát bét. Việc làm của PHI LIÊM này rất ư phi thường.

Sát nhân Joker chỉ nhất Không mà thôi đã nát bét cuộc đời.
TƯỚNG LIÊM là cách cục rất hay. Giá trị như cụm từ “chính nghĩa”. Chính là Liêm, nghĩa là THIÊN TƯỚNG ngội sao hiệp sĩ trợ giúp, ngôi sao tình thương... Thay vì đóng vai người dơi. Tên điên này đóng vai Joker trên đời thật. Sao lạ vậy ta? Bỗng dưng nghe tiếng “hừ” mỉa mai của ông THIÊN KHÔNG. “Không có ta ưa nói gì cũng được”. Như thế có nghĩa không phải hiệp sĩ đâu. Sẵn sàng tiếp tay với kẻ ác, không ra gì. Cho nên y không chọn người dơi lại chọn (tức là ĐÀO HOA) Joker. Thì ra là thế. Nhưng LIÊM TRINH là ngôi sao trong sáng màu trinh bạch, ngôi sao đạo đức, bền lậu...? Chao ơi! Thế mà hỏi Không đạo đức đâu thì có. Bền lâu trong tù thì có, bền lâu ngoài đời thì xem như hết rồi. Bây giờ tên đã hiểu SÁT PHÁ THAM ngộ LỘC TỒN là phá cách. BỆNH PHÙ là làm hại, ĐỊA KIẾP chủ nạn bị bắt và HOẢ HÌNH là súng có lửa. Hoả Hình Kiếp là tai hoạ dùng súng hại người gây ra. Và PHI HÌNH KHÔNG lá sai trái không coi luật pháp ra gì.

Nhưng TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM là kín cổng cao tường. Xin thưa? Thì cũng đang kín cổng cao tường đó, nhưng “Không phải là” villa, biệt thự đâu mà.

Thế nó có lên... hương, à quên lên ghế điện không? Chắc là Không đâu, nó là thằng điên đã rõ rồi. Giết nó là quá khắc khe.

Liệu nó có hết điên không? Chắc có, hết đại hạn 33- 42 tuổi có thể hết điên. Mệnh Tât đáng sợ hơn Hạn vì nó mắc vào cả đời.

KHÔNG ĐÀO là sao? Trường hợp như thế này là “Không có chuyện cũng đào ra cho có chuyện”. Có ai ép buộc nó làm như thế này đâu. Đây là chuyện PHI HÌNH sai trái với pháp luật. Không thù oán, không ai chọc giận... nhưng ĐÀO HOA này Không có chuyện cũng đàoì ra cho có chuyện. Đào Hoa PHI HÌNH KHÔNG này quá dễ sợ.

PHI HÌNH là trái với pháp luật, còn phải hỏi. Phi là trái. HÌNH là hình luật. Trái vừa phải thôi còn có đất sống. Trái đến mức trên động THIÊN KHÔNG, dưới động ĐỊA KIẾP. Trời không dung, đất không tha. Ngay cả bậc lãnh tụ có quyền giết tha họ cũng đắn đo. Bản thân mình thuộc loại vô danh tiểu tốt lại làm chuyện kinh thiên động địa.

Nhưng tại sao hồi bé nó dễ thương như sao THIÊN TƯỚNG nó không làm? Phải từ Không qua Kiếp hay từ Kiếp qua Không mới làm. Mức độ gây hại do các sao tại đấy., các kiểu gây hại cũng thế. Có người cầm hoả khí giết người, có người phá hoại đất nước, phá hoại tài sản...

Tất cả cũng tại vì bộ sao DIÊU Y HOẢ HÌNH KIẾP. Bị ám ảnh y như là Joker thứ thiệt. Chao ôi! nếu như không có vụ Nhâm Thìn thì giờ đây đang đầu quân cho IS. Hình (THIÊN HÌNH) ảnh bịt mặt tay cầm AK. Y phục màu đen xao xuyến trong lòng y.

Vì sao y lại chọn năm Nhâm Thìn. Năm này Ách cung thuộc thời kỳ quá độ. Vốn đã có Cự VIỆT KÌNH, năm này thêm lưu VIỆT. Tại Mệnh thêm lưu KÌNH. Tức là PHI LIÊM sai trái nay thêm KÌNH DƯƠNG ngang ngược. Lưu BẠCH HỔ gặp HỒNG LOAN cố định. Hai sao này gặp nhau tất sinh chuyện nhẹ nhất là cãi nhau, nặng nhất là thấy xương trắng máu đào. Tiểu hạn gặp QUỐC ẤN, lưu QUỐC ẤN nhập Tật Ách cho nên Quốc Ấn chuyển thành quốc tế. Việc BỆNH PHÙ của mình ai ai cũng biết. Chỉ có y mới cả gan BỆNH PHÙ HOẢ HÌNH KIẾP. Năm Nhâm Thìn vị trí xấu nhất là cung Tuất, đại hạn và Thân Y đóng tại đó. vô tình Mệnh Kình, Thân lại Tuế Đà Dần Thân (Thân và đại hạn cư tại đó) một cách cục rất xấu  ....


Để xem các sao lưu động tác động trên lá số. Các bạn nhấn chuột vào chữ sự cố trên lá số TỬ VI. Nhấn lại lần nữa trở lại trạng thái ban đầu. Nếu thấy khó đọc bạn “nhấn liên tiếp lên đây thay đổi giấy lót nền”.

Ngày giờ sinh của người này lấy tại trang astro.com.


Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

THAI DUONG

THAI DUONG.
Bài viết Bửu Đình, bản dch của Tran Quang Hoan và Mai Anh
Sao này thuộc chòm TỬ VI, luôn luôn nhị hợp với sao THIÊN PHỦ và đứng trước sao VŨ KHÚC.

This star belongs to TU VI constellation, always has horizontal interaction with THIEN PHU star and always preceeds VU KHUC star.

v      Ngôi Sao Công Khai.
            Nếu như trên lá số Tử Vi có ngôi sao âm thầm, tất có ngôi sao mang tính công khai. Đây là điểm thường gặp ở đời. Có người âm thầm, có người công khai. Lại có người vừa công khai mặt này lại âm thầm mặt khác. Điều đó có thể là tốt ngược lại là xấu. Vì có những cái công khai tốt nhưng cũng có thể xấu. Cái công khai ấy có thể là thật và cũng có thể là giả. Có những cái âm thầm lặng lẻ tốt lại có những cái âm thầm là âm mưu xấu, mập mờ, mờ ám.

v      The overt star
If there is an obscured star, then evidently there is an overt star. This is common in life. There are silent people, there are open people. There is people who are obscured in this aspect but open in others. It could be a good thing, or if not, a bad one. Because there are things which should be revealed but there are things that should not be. The thing we professed might be authentic or it might be fake. Sometimes a covert matter might be good but others might be an evil scheme, a shady, suspicious matter.

v      Ngôi Sao Đàn Ông.
            Trên lá số Tử Vi  ngôi sao THÁI ÂM là phụ nữ. Ta lại có THÁI DƯƠNG là ngôi sao mang biểu tượng của đàn ông, nam tử, con trai, giống đực, nam tính... Sẽ không ngạc nhiên khi người nam mang ngôi sao này thủ mệnh. Một người nữ sao này thủ mệnh có tính cách mạnh mẽ như nam nhân. Dựa vào dữ liệu này, người ta đoán được giới tính nào phù hợp hoặc bất lợi với chủ nhân lá số.

v      The star of Man
On the TU VI chart, THAI AM star is the women. We also have THAI DUONG is the symbol of male, man, sons, masculinity, etc. It would be no surprise if a man has this star ruling in MENH (reside in MENH). If a woman has this star in MENH her characteristic shall be as strong as a man. Based on this information, we could predict which gender shall bring more benefit to the chart owner.

v      Ngôi Sao Ban Ngày.
            THÁI ÂM là ban đêm, chủ tháng. THÁI DƯƠNG là ban ngày. THIÊN CƠ chủ thời kỳ và THÁI TUẾ chủ năm. Trên lá số Tử Vi có đầy đủ  các sao chỉ bộ đếm của thời gian. Căn cứ vào bộ đếm này người ta đoán được những ngày tháng vui buồn, thời kỳ tươi đẹp hay đen tối.

v      The star of day
THAI AM is nighttime, the month. THAI DUONG is daytime. THIEN CO denotes period and THAI TUE denotes year. On the TU VI chart, there are sufficient stars to count the passage of time (day, month, year, period, etc.). Based on these counting stars we could predict the happy or sorrowful dates and months, and glorious or dark periods.

v      Chủ Sự Dậy Lên. Giương Lên Thái Quá.
            Dậy với nghĩa dậy đi thôi, thức dậy vì ngày đã bắt đầu. Và sao này thường dễ gặp sao CỰ MÔN tạo thành bộ CỰ DƯƠNG (CỰ NHẬT) với nghĩa dậy đi thôi một ngày mới bắt đầu. Bộ sao này tốt đẹp báo hiệu ngày mai tươi sáng.
            Dấy lên với nghĩa như: Dấy binh khởi nghĩa, dấy loạn... dấy lên phong trào, dấy lên sự phản đối. Nó còn chủ dậy lên sự bất mãn vì ngôi sao CỰ MÔN là ngôi sao chủ phản đối.
Âm thanh dậy lên... cụm từ này có thể thay thế bằng âm thanh vang lên, âm thanh vang dội. Đoán theo chiều hướng này, khi có THÁI ÂM đi với THÁI DƯƠNG tạo thành bộ ÂM DƯƠNG (THÁI ÂM THÁI DƯƠNG) bộ âm thanh vang lên, dội lên. THÁI ÂM trong trường hợp này không còn âm thầm nữa vì nó đi với sao công khai THÁI DƯƠNG. Do đấy bộ ÂM DƯƠNG đi với bộ văn học XƯƠNG KHÚC được xem là 1 cách hay. Vì đấy là âm thanh của văn chương như tiếng ca, tiếng đàn, tiếng ngâm thơ... Âm thanh ấy không có sao văn học lại đi với tiếng than, tiếng khóc, tiếng la... tất nhiên được quyền đoán là âm thanh vang lên buồn, phiền thậm chí hãi hùng. Tất cả tuỳ thuộc vào hung, sát, sầu tinh tụ tập quanh đấy..
           
            Vậy thì sao THÁI DƯƠNG có những nét giống sao THIÊN VIỆT chủ vươn lên, nhú lên, manh nha, nẩy sinh...  giống với KÌNH DUONG giương lên cao mạnh mẽ. THÁI DƯƠNG là sao giương lên thái quá. Cho nên THÁI DƯƠNG là ngôi sao kiêu hãnh, đắc ý nhất, được mô tả như nở nang mày mặt, phỗng mũi...  Những gì thái quá là không tốt. Đó là lý do THÁI DƯƠNG gặp KÌNH DƯƠNG là 1 cách không hay.

v      Denotes the trend of uprising, excessive raising
Uprising here means waking up, because a new day has come. This star also very frequently encounters CU MON to create the CU DUONG style (CU NHAT) which means let’s wake up because a new day has begun. If this group of star is in good position it predicts a better new day.  
“A raising sound” – this term could be replaced by “a resounded noise”, “a booming noise”. We could predict that trend if there is THAI AM accompanying THAI DUONG to create the AM DUONG style which means the raising sound. THAI AM in this case does not carry the meaning “silence” anymore because it accompanies the overt THAI DUONG. That is why AM DUONG accompanying the literary XUONG KHUC group is considered a good style because such is the sound of art, literature, singing voices, instrument playing, poem recital, etc. When those sounds are not accompanied by literary stars, they become the sorrowful weep, the sob, the cry, etc. we are allowed to predict a sad sound being raised, a terrifying sound even. It all depends on the Death and Hindrance Stars around.
Therefore, THAI DUONG has similar traits to the THIEN VIET star which also denotes rising, sprouting, foreshadowing, arising… similar to KINH DUONG which stand tall powerfully, THAI DUONG is the overbearing elevation. That is why THAI DUONG is considered the most boasting, arrogant star, who usually is extremely satisfied with him/herself, always stands tall and receives many compliments. Whatever too extreme bears no good result; that is also why THAI DUONG accompanying KINH DUONG is a bad combination. 

v      Ngôi Sao Ánh Sáng.
            Ánh sáng là THÁI DƯƠNG. Bóng tối là THÁI ÂM và bóng dâm, bóng mát là THIÊN LƯƠNG. Khi ta nhìn cảnh quan ta ít để ý điều ấy nhưng người hoạ sĩ rất tinh mắt trong vấn đề này, đánh bóng tối sáng làm cảnh quan nổi bật. Dù tài hoa cũng khó vẽ nổi bóng mát cuộc đời.
            Luôn luôn có những người sống âm thầm và có những người ưa công khai. Đến một số cơ quan nhà nước có khi bắt gặp các khẩu hiệu công khai minh bạch rõ ràng. Và cũng dễ đưa đến hiểu lầm được công khai là tốt. Tất cả tuỳ thuộc vào các sao quanh nó. Quan trọng là công khai cái gì? Vì bị công khai tội lỗi, tội ác phơi bày ra ánh sáng lại ước ao chi cuộc sống âm thầm. Ví dụ. Tiền đâu, anh giương nhà cửa lên cao vây?
            Vậy thì cuộc sống âm thầm làm việc tốt, chứ không phải âm mưu, mập mờ, mờ ám tất nhiên khi được phơi ra ánh sáng. Đó là tháng ngày hãnh diện nhất của họ. THÁI DƯƠNG ngôi sao kiêu hãnh khi sáng sủa sẽ gặp nhiều bất lợi khi có TRIỆT nhất là KỴ TRIỆT.
v      The star of light
Daylight is THAI DUONG. Darkness is THAI AM, and shade, shadow is THIEN LUONG. Normal people when viewing a scenery pay no attention to above details but artists and painters are very keen on recognizing these things, they play around with light and shade to create a stunning art form. But no matter how talented a painter you are, you cannot paint the nice soothing shade of life itself.
There are always people who prefer living quietly in compared to those who love a noisy open life. Sometimes when we come to government offices and we see very open, clear slogans which leads to the misunderstanding that being overt is a good thing. It all depends on the surrounding stars. The thing is, which matter should be revealed? Because if it is your crime, your sin being revealed to the light, you might wish you have had a quiet life instead. For example: Where did you get all the money to ‘erect’ such an enormous estate?
Therefore, if you lead a quiet life helping those in need instead of covertly planning on shady evil scheme (the bad trait of THAI AM), then the day all of your deeds be revealed shall be the day you are the most proud (THAI DUONG). THAI DUONG the proud star locating in beneficial position (bright THAI DUONG) shall face many adverse cases if encountering TRIET, especially HOA KY + TRIET.

v      Ngôi Sao Dương Cơ.
            Ngôi sao dương cơ là cách gọi nhà cửa nói chung. So sánh với THÁI ÂM  cách gọi âm phần mồ mả của kẻ đã chết. THÁI DƯƠNG  là dương cơ nên sao này lại hay đi với sao CỰ MÔN chủ cửa ngõ. THÁI DƯƠNG còn là sao chủ về dương thế, dương trần so với THÁI ÂM là cõi âm. Khi 2 sao THÁI ÂM và THÁI DƯƠNG giao hội với nhau tạo thành bộ ÂM DƯƠNG hài hoà rất nổi bật trong TỬ VI.

v      The star of The House for The Living (“Living” as in those who are still alive) (dwelling, real estates)
This is a general way to refer to dwelling in general. In compared to THAI AM which denotes the tomb: The House for The Dead (for the afterlife). THAI DUONG is The House for The Living which usually encounters CU MON which denotes The Gate. THAI DUONG also denotes Earth, the lives of the living whereas THAI AM denotes hell, the place for the dead. When THAI AM and THAI DUONG meet up to create the harmonious AM DUONG (Yin and Yang) it becomes very notable in TU VI.

v      Ngôi Sao Mang Biểu Tượng Mặt Trời.
            THÁI DƯƠNG trong ngộn ngữ Việt có nghĩa là mặt trời, có khi được viết là Nhật tức là mặt trời. Còn có tên riêng Đan Trì (thềm son, chủ sự quý hiển) tất cả đều mang ý mặt trời nhưng có điều thú vị, THÁI DƯƠNG trên lá số TỬ VI không phải mặt trời thật.  Chỉ mượn hình tượng mặt trời để lý luận mà thôi. Ví dụ. THÁI DƯƠNG đi với nhóm ĐÀO HỒNG HỈ. Ta gọi là ngày vui, ta có quyền nhận xét, người này có những tháng ngày tốt đẹp vui vẻ. Nếu đi với nhóm THIÊN HƯ TUẾ PHÁ, TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH. Ta có thể kết luận là ngày buồn.

v      The symbol of The Sun
THAI DUONG in Vietnamese means The SUN, sometimes it is written as NHAT also means the Sun. It was also given a name Dan Tri (which means precious doorsteps, implying prestige). All meaning pointing to the Sun but it is quite amusing that THAI DUONG star in the TU VI chart is not the position of the Sun itself but just an image used to describe the character of this particular star, a basis for our methodology. For example, when THAI DUONG accompanying DAO HONG HI, we call it the happy day, we could comment that this person has good beautiful days. If it accompanies THIEN HU, TUE PHA, TANG MON, DIEU KHACH. We call it sad days.

v      Ngôi Sao Kiêu Hãnh, Khoe Khoang.
            Sao này có tính khoe khoang nhưng dễ hiểu lầm bất cứ ai có sao này thủ mệnh đều kheo khoang. Vì các chính tinh cần có sao hỗ trợ để phát huy tác dụng, có thể gặp  sao mất đi tác dụng. Thay vì nở nang mày mặt lại cúi đầu bước đi.
            THÁI DƯƠNG thường đem tiền bạc, nhà cửa, tài sản ra để khoe. Nếu không có gì đặc biệt đem thân thể ra khoe, đem người thân ra khoe... Cứ nghĩ là khoe những cái tốt, cái đẹp... Lầm rồi. Khoe những nỗi buồn, nỗi khổ... Có văn sĩ lấy bút danh Tôi Chưa Hề Yêu Ai được viết tắt là TCHYA. Đó cũng chỉ là cách khoe thôi.

v      The boasty, bragging star
This star is boasty but do not be mistaken that everyone has this star in Menh shall be boasty because Major Stars need supporting star to reveal certain trait, or nullify it completely. Instead of standing tall, that person might be walking away with his head hung low.
THAI DUONG usually boasts about money, real estates, fortune. If not, they could boast about their bodies or their relatives. You think people only boast about good, beautiful things? No, they also boast about their sadness, sorrow. There used to be a writer under the pen name “TCHYA” which means I-have-not-loved-anybody (in Vietnamese). It is one way to boast about personal life.

v      Những Điều Trông Thấy.
            THÁI DƯƠNG chủ những gì mình trông thấy., tuỳ thuộc vào các sao hội họp với THÁI DƯƠNG, có khi những điều trông thấy ấy chỉ làm đau đớn lòng. Nhưng đi với CỰ MÔN những điều trông thấy ấy khiến người ta lên tiếng phản đối. Bộ ÂM DƯƠNG là phương tiện nghe  nhìn. THÁI DƯƠNG trong cơ thể con người là con mắt. Và cụm từ chướng tai gai mắt và cái miệng lại ngứa ngáy lên tiếng phản đối là bộ ÂM DƯƠNG có CỰ làm cho sự luận đoán trên Tử Vi vô cùng dồi dào

v      What you see

            THAI DUONG denotes seeing, depends on the surrounding stars, sometimes what can be seen only brings sadness. However, when accompanying CU MON, what you see could lead to objection. AM DUONG group denotes listening and seeing. THAI DUONG in body anatomy denotes the eyes and there is a Vietnamese proverb “Hurtful to the ear, painful to the eye” which is the AM DUONG group supplemented by CU MON (the mouth) twitching to object; This is an example that prediction in TU VI is very exuberant. 

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Học chữ "SA" thôi phải thở dài.


Các từ “Sa” ...
Sa sút:
Sa với nghĩa sa sút.
Sa sút về kinh tế, sa sút về địa vị... tương ứng với các từ suy vi, suy sụp, suy thoái. Suy sụp về sức khoẻ, suy thoái về kinh tế, suy vi địa vị...
Đó là “Sa” đi với nhóm TANG HƯ KHÁCH. Chủ yếu là đi với THIÊN HƯ TUẾ PHÁ. lại đi với nhóm TỬ VŨ LIÊM. Thậm chí sa sút cả tinh thần, sức khoẻ. Nếu có bộ sao tinh thần tại đây càng dễ quyết đoán là sa sút về tinh thần. Cho nên cũng là sao THIÊN CƠ nhưng lại gặp trong trường hợp này là sa cơ thất thế...

Sa đoạ.
Sa đoạ là từ dùng để chỉ ăn chơi, trai gái, rượu chè, đua xe... thậm chí đưa đến phạm tội giết người.
Đó là trường hợp “Sa” đi với nhóm dâm tinh có tính ăn chơi sa đoạ, nếu lại thêm KỴ HÌNH đưa đến phạm tội để rồi lại than rằng, sa chân lỡ bước, sa chốn bùn đen. Nói chung thuộc loại sa ngã, sa lầy. Đi với các sao đạo đức, lương tâm lại dùng từ suy đồi.
Từ những sa đoạ đưa đến sa thải. Tức là “Sa” đi với TRIỆT xấu bị loại trừ ra.

Sa xuống.
            Sa xuống... thay vì nói sa xuống, ta có thể nói hạ xuống, rớt xuống, rơi xuống, sa xuống hố bị tai nạn, có thể tự mình gây ra hoặc khách quan. Tốt là hạ xuống an toàn như cụm từ hạ cánh an toàn. Đời nó sa xuống bùn dơ, từ đó... Đó cũng là các trường hợp “Sa” xấu vì đi với nhóm TANG HƯ KHÁCH
            Một ví dụ về “sa xuống” có tính may rủi.
            “Thân em như hạt mưa sa. Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”
            Trường hợp “Sa” rất tốt. Giá trị như giáng trần, giáng sinh...

Sa vào trong...
            Sa vào trong, sa vào tròng, sa vào bẫy... đến sa vào vòng pháp luật, sa vào vòng tù tội.
            Sa vào trong... và người ta còn nói thêm là trong vòng... Nói đến rừ “vòng” là sao Tuần, người trong cuộc. Sa vào trong vòng chưa biết cái vòng ấy tốt hay xấu... Tốt hay xấu là nhìn trong cái vòng ấy, tốt thì nói tốt, xấu thì nói xấu. Sau khi kiểm tra các cung tam hợp xung chiếu liệu có thay đổi ý nghĩa hay không.
            Sa vào trong vòng lễ giáo, trong vòng học đường, sa vào chốn vinh hoa phú quí, nơi quyền lực... Cũng như “Hồn lỡ sa vào đôi mắt em”... Nhưng liệu “Mắt em là cả hồ thu. Thuyền ta bơi lội trong lòng mắt em”... Biết đâu, em là quân IS giết người không gớm mắt. Là con hổ dữ đội lốt người  Là lời mật ngọt giả dối làm chết con ruồi người...
            Điều muốn nói, sa vao trong tức là TUẦN  + sao “Sa” chưa nói lên điều gì cả. Y như câu văn viết dang dở chưa có túc từ, thế thôi. Thế nhưng rất ấm ớ hội tề cả gan đoán “Hồn lỡ sa vào đôi mắt em”... trong đó ngôi sao tình yêu cũng không, mắt mũi cũng không nốt. May mắn trúng phải ngôi sao tình yêu THIÊN TƯỚNG, đôi mắt xanh THÁI DƯƠNG... Biết đâu lại có ĐỊA KIẾP tạo thành cái bẫy. Ta lại có sa bẫy tình, có khi văn hoa răng, lưới tình, bẫy đàn ông, bẫy của đàn bà đến bẫy tiền... Vậy thì hãy nhìn kỹ rồi luận đoán. Chưa hết hồi hộp sao “Sa” còn di động lung tuing hàng năm. Cho ta các trường hợp. Mệnh gặp lưu “Sa”, hạn gặp “Sa “ cố định.... làm cho lá số Tử Vi vô cùng sống động.

            Cũng mong mọi người sa vào trong vòng (trong cuộc) thân ái. Sa vào tay quân IS xem như tận số.

Sa đà.
            Cũng là “sa”, đằng sau cụm từ này thường có túc từ chỉ điều xấu hay điều tốt. Đúng chưa? Đúng quá chứ lị. Thấy sao “sa” bỗng dưng đoán tốt, đoán xấu ai mà chịu. Cái gì cũng phải hợp lý. Cũng như ta nói, anh ta suốt ngày sa đà vào công việc. Hắn ta sa đà vì cờ bạc,  trai gái. Vì sao “Sa” có tính lôi cuốn trong đó.

Vậy “Sa” là sao gì?
            Đó là sao ĐÀ LA. Đến đây có người cho rằng, tưởng gì rất dễ. Mọi việc không dễ như chúng ta nghĩ. Ta đoán ĐÀ LA là “Sa...” trong các trường hợp vừa kể. Và trong flash kèm bài này đưa ra ví dụ 10 trường hợp “sa vào trong”.
            Nhưng sa vào, sa đoạ... chỉ là 1 trong nhiều ý của sao này mà thôi. ĐÀ LA mang nhiều ý. Phía sau, hạ xuống,  hạ bệ,  tràn lan ra, muộn, trễ, hấp dẫn, cản trở (sự trở ngại). Sự lôi kéo, lôi cuốn, làm theo. Sự cản trở, cản ngăn, trở ngại lùi bước. Sợi giây, cái lưới... Tiếng la. Đi với văn tinh là sự hướng dẫn, là giòng mực thắm để lại cho đời...
            Và trong thân thể thì đoán sao? Đó là vật đàn bà có đàn ông không. Nhưng nếu Mệnh Thân Tật và đại hạn gặp ĐÀ LA đi với Sát tinh KỴ HÌNH tất nhiên có liên quan đến các bệnh có chữ “Sa” như sa ruột, sa tử cung, sa giãn dạ dày, sa sút trí tuệ... Điều đáng nói, đoán đúng bệnh không quan trọng. Việc chữa bệnh là của bác sĩ. TỬ VI chứng minh được 1 điều. Người này dễ mắc phải bệnh này nhưng không thể mắc bệnh kia. Vì cơ địa mỗi người mỗi khác nhau.
            Cuối cùng là “Sa” chỉ là 1 ý của ĐÀ LA mà thôi.
            Hot girl này “hấp dẫn” quá. Như thế là ĐÀ LA đấy và có người chia động từ “sa” và sa đà theo gái gú bỏ bê công việc. Rồi cảm nhận rằng, Đà La là cái đàn bà có đàn ông không, sao mà đúng thế.
            Cũng một ngôi sao đó thôi. Với trường hợp này đoán như thế này. Trường hợp kia đoán khác.

Đồng âm với Sa là Xa.

            Như câu: ...Bên nhau sao tình xa vạn lý. Cách biệt mấy sơn khê... Đó là sao CỰ MÔN. Sa này đi với Xa này càng cách xa. Chủ sự lùi bước, thối chí.

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Chữ “ÂN” trên lá số Tử ViTa thường hay nói đến từ “ân” như ân tình, ân nghĩa, ân oán, ân huệ, ân bổng... ân trạch (ân đức sâu rộng), ân thưởng thường đi với từ phong tặng (gọi là ân phong). Lại nghe ân xá (tha tội), ân tứ (trên cho dưới), ân khoa (khoa thi bất thường do vua ban), ân mẫu (mẹ nuôi)...

Tiếng Việt từ ân được thay thế bằng từ ơn. Ta lại có ơn nghĩa sinh thành. ơn đền oán trả, ơn chóng quên oán nhớ đời, ơn tác thành... (...cho đôi lứa), ơn vua lộc nước... Đặc biệt khi mừng vui người ta thường nói “ơn trời...”, ơn trời Phật. Trịnh Công Sơn viết... “tôi xin ơn đời trong cơn mê này’... Có khi may mắn thoát được tai nạn người ta thường nói: “Tạ ơn trời Phật” hoặc “Tạ ơn Chúa”...

Vậy ân là sao gì? Đó là sao ÂN QUANG chủ ân thưởng vẻ vang. Cùng đi với sao này thành bộ là THIÊN QUÝ chủ thiên về quý trọng. Thường gọi tắt là bộ QUANG QUÝ chủ quý trọng ân thưởng. Khi ân thưởng cho ai, người  ta quý trọng mới ân thưởng. Đó là điều mặc nhiên thừa nhận.

Nếu chỉ dựa vào bộ sao này rồi không hết lời ca ngợi là một sự sai lầm khi đoán số. Vì đây chỉ là 1 yếu tố ân thưởng mà thôi. Cũng như khi người ta xét ân thưởng cho ai thường dựa nhiều yếu tố. Công lao, tài năng, sự dâng hiến, đạo đức... hoàn cảnh, như những người không may hy sinh vì nước, vì người.

Bộ QUANG QUÝ đi với chính tinh phù hợp nhất là bộ PHỦ TƯỚNG. Bao giờ cũng thế, trên lá số TỬ VI luôn luôn có chính tinh và bàng tinh cùng nhóm với nhau. Ngoài ra còn có các sao cùng mang ý nghĩa hỗ tương lẫn nhau, làm tăng thêm giá trị lẫn nhau. Ví dụ dễ hiểu nhất. Bạn được ân thưởng 10 đồng cũng gọi là ân thưởng, người khác được ân thưởng số tiền gấp bội lần, cộng với chức vụ, đất đai, bằng khen hay huy chương.... cũng gọi chung là ân thưởng. Đó là nhờ các sao hỗ trợ cho nhau hợp tình hợp lý.

Về bàng tinh, ta lại có bộ CÁO PHỤ, bộ sao chủ phong thưởng bảo ban của kẻ trên, hỗ trợ đắc lực cho bộ PHỦ TƯỚNG cũng như bộ QUANG QUÝ. Sự kết hợp của 2 bộ QUANG QUÝ và CÁO PHỤ được đánh giá là Tứ Vinh, tạo thành bộ ân phong, làm mạnh thêm tính năng ân thưởng và phong tặng.

Trong ân thưởng và phong tặng có hàm ý trợ giúp, nâng đỡ khi nói đến các từ kể trên là bộ TẢ HỮU. Nhờ thế bộ sao này làm tăng giá trị bộ Ân Phong lên 1 tầm cao nữa.

Ân thưởng cùng mang ý với nhóm “cho xin biếu tặng” của bộ Phượng Cái. Bộ sao vừa kể chủ cho và hiến dâng. Để ân thưởng cho ai xuất phát từ tấm lòng của bộ sao này. Về chính tinh ngoài sao THIÊN TƯỚNG đã nói. Còn có sao THIÊN LƯƠNG, ngôi sao thiện lương này sẵn sàng dễ động lòng trắc ẩn, cũng như ngôi sao trợ giúp THIÊN TƯỚNG. Mỗi sao mỗi vẻ, nhìn chung giống nhau nhưng vẫn khác biệt. Một sao nghĩa hiệp, tình cảm, công bằng và 1 sao thiện lương. Và cũng chính ngôi sao THIÊN LƯƠNG này lại dễ được ân thưởng nhất. Nhờ nó là ngôi sao của sự may mắn.

Đoán Tử Vi là từ cái nhìn phân tích đã học thuộc, từ đó, lại có cái nhìn tổng hợp, rồi luận đoán. Cho nên bộ QUANG QUÝ ngoài cái ân thưởng, ân phong tương đối khó gặp. Có khi, phe ta ân thưởng phe ta, lạm dụng từ ân thưởng, ân phong thật ra vì lợi ích riêng tư phe nhóm, tạo vây cánh chuyện cũng thường tình. Lại có khi huy chương, bằng khen... ban phát để che đậy.... thất bại. Có người phạm tội trưng ra bằng khen, huy chương... Vậy thì kẻ đã ân sủng họ nghĩ gì? Trong các trường hợp vừa kể, khó tìm thấy bộ ân thưởng trong hạn cũng không nên hoang mang làm gì cho khổ thân.

Trong đời thường ta thường gặp  bộ QUANG QUÝ qua dạng ân tình, ân nghĩa mà thôi. Bộ sao này đóng tại mệnh là tốt, đóng ở đâu cũng tốt. Vì có ân tình với cung ấy. Đóng ở Điền cũng không đến nỗi vô gia cư. Nếu đạt chuẩn như đã nói ở trên, tất nhiên là may mắn về nhà đất, tự nhiên mà có. Ở các cung về người như Phu mẫu, Huynh đệ, Tử tức thường có người thân kết nghĩa. Như, mẹ nuôi, con nuôi, anh em kết nghĩa.

Bộ QUANG QUÝ còn có 1 nét rất đặc biệt là có thể giao hội với tất cả các bộ sao khác. Khi mới tập tành Tử Vi, bạn dễ hiểu lầm các sao có thể giao hội lẫn nhau. Bộ sao này lấy XƯƠNG KHÚC làm chuẩn, nên thường đồng cung ở Sửu Mùi. xung chiếu nhau tại Thìn Tuất.

Khi nói “ân”, “ơn”, tôi “quý” người ấy... là bộ sao QUANG QUÝ. Quý đây là quý mến. Còn quý nhân như các ông luật sư, bác sĩ gặp mấy ổng là mang hoạ. 

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

THIEN DONG


THIEN DONG
Bài viết Bửu Đình. Bài dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh
THIÊN ĐỒNG và THIÊN CƠ là một nhóm sao vì thế luôn luôn tam hợp với nhau. Gọi là nhóm Cơ Đồng. Sao này nhị hợp với THAM LANG, thuộc chòm TỬ VI.
            THIEN DONG and THIEN CO is a star group, so they are always in trine. It is referred to as the CO DONG group. Its horizontal interaction position has THAM LANG, and it belongs to TU VI’s constellation.

v      Ngôi Sao Trẻ Con.
Như đã biết THIÊN PHỦ là người già. THÁI ÂM là phụ nữ, THAM LANG là gã trung niên... Ta lại có THIÊN ĐỒNG là trẻ con hay hỏi. Như thế trên lá số Tử Vi có đủ đại diện các giới tính, đủ lứa tuổi. Hình ảnh đứa trẻ hay hỏi, bên cạnh người phụ nữ chăm lo lương thực và hay nói những điều tốt lành là hình ảnh thường thấy. Nhờ đó cách CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG được xem là cách hoàn chỉnh.
v      The star of children.
As we’ve become familiar with, THIEN PHU denotes the elderlies; THAI AM denotes women; THAM LANG denotes the middle-ages... We also have THIEN DONG denotes the children with many questions. In other words, Tu Vi has all representatives for gender and ages. The image of a child with many questions besides a women tending for food and speaking of goodwill is a common image. Thus the CO NGUYET DONG LUONG style is regarded as complete.

v      Ngôi Sao Cái Bụng. Ngôi Sao Lòng Dạ.
Trong cơ thể THIÊN ĐỒNG là cái bụng. Đi chung với THIÊN CƠ là cơ thể và da dẻ bên ngoài. Xét tính cách con người về mặt tình cảm THIÊN ĐỒNG chủ lòng dạ con người. Nếu tốt, ta gọi là tấm lòng vàng, người tốt bụng. Đã là lòng dạ con người, tất có kẻ có lòng tốt, có kẻ xấu. Lòng dạ rộng rãi đến lòng lang dạ sói.... Tất cả tuỳ thuộc vào các bàng tinh hội họp quanh đến cho ta quyết đoán.

v      Star of the Abdomen. Star of Heart/Mind.
In body anatomy, THIEN DONG is the abdomen. It always companies THIEN CO denotes body and skin. Speaking of sentiment, THIEN DONG denotes one’s heart/mind. In good case, we called kindness, good-hearted. Because THIEN DONG denotes one’s heart/mind, so of course there are the good-hearted people and there are the bad-hearted people. There are generous or barberous mind, it all depends on the surrounding minor stars to aid with our prediction

v      Ngôi Sao Bắt Chước. Ngôi Sao Sáng Tạo. Ngôi Sao Thông Minh.
Do ngôi sao có tính trẻ con. THIÊN ĐỒNG có tính ưa bắt chước một người nào đó. Và sao này nghĩ rằng. Phải giống với mọi người. Họ ăn mặc sao ta cũng vậy. Người ta có gì mình có cái nấy. Người ta làm cái gì mình cũng làm cái đó... THIÊN ĐỒNG tìm mọi cách chạy theo kịp với ngôi sao thời kỳ, thời cơ và cả thời đại là THIÊN CƠ.
Đó là những THIÊN ĐỒNG xoàng xĩnh. Một THIÊN ĐỒNG giỏi căn cứ các sản phẩm thiên hạ làm ra sáng tạo các sản phẩm hoàn thiện hơn. Ngày hôm nay chúng ta có máy điện thoại di động thông minh. Đó chẳng qua là sáng tạo, tái sáng tạo từ 2 lon sữa bò có sợi chỉ nối 2 cái lon sữa ấy. Một bên kê miệng nói và 1 bên kề tai nghe.
THIÊN ĐỒNG là ngôi sao chủ sự thông minh, hội họp với nó là ngôi sao THIÊN CƠ giỏi tính toán.
v      Star of imitation, creativity, intelligence
Due to its childishness, THIEN DONG tends to imitate somebody else. This star also thinks that it is good to be like others, dress like others, possess what others have, do what others do. THIEN DONG tries its best to be up to date with the star of period, chance and era which is THIEN CO.
But those are the mediocre THIEN DONG. A talented THIEN DONG improves what others had created to perfection. Today we have smartphones, what is smartphones if not an improvment of the two tin cans connected by a single thread.
THIEN DONG denotes intelligence, in trine with THIEN DONG is THIEN CO – a star of strategy.

v      Ngôi Sao Chủ Sự Giống Nhau
THIÊN ĐỒNG còn chủ sự giống nhau. THIÊN ĐỒNG thường giống người thân về hình dáng, hoặc tình tình. Nó giống mẹ nó như đúc. Khi nói giống nhau chúng ta thường nghĩ những cái thông thường. Còn giống nhau về tai hoạ, tai nạn, bệnh tật.
v      The star of similarity
THIEN DONG also denotes the similarity. THIEN DONG often resembles his/her family members with regards to physique or personality. “He is an exact copy of his mother appearance”. When we mention to "the same" we usually think about the ordinary things. But it’s also the same disasters, accidents and diseases.

v      Đối Đáp. Hỏi Đáp.
THIÊN CƠ chủ hỏi, THIÊN ĐỒNG chủ đáp. Nhóm Cơ Đồng thường dễ gặp CỰ MÔN tạo thành bộ 3 sao. Chủ hỏi đáp và phản đối. Khi hình thành nhóm này nếu thấy thị phi tinh tụ tập tất dễ chiêu lấy thị phi. Bằng không đây là bộ sao học hỏi đối đáp với nhau.
v      Retorting. Questions and Answers
THIEN CO denotes asking, THIEN DONG denotes answering. CO DONG group often encounter CU MON to form a set of three stars which denotes asking, answering and opposing. When this group CU DONG CO was formed, if we see gossiping stars converge in trine of CU CO DONG, then slander is expected. If don’t have gossiping stars, then they are a set of stars which learn and retort from each other.

v      Đói và No.
THIÊN CƠ chủ đói. THIÊN ĐỒNG chủ no. Hai sao đói và no luôn luôn đi với nhau. Nhóm sao này dễ gặp sao lương thực là THIÊN LƯƠNG. Do đấy, bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG lại có thêm điểm hợp lý.
v      Hunger and satiation
THIEN CO denotes being hungry. THIEN DONG denotes being full. Hunger and satiation star always go together, easily encounter THIEN LUONG – the star of food. In a sense, CO NGUYET DONG LUONG style has more reason to be a practical group.

v      Ngôi Sao Chủ Sự Phúc.
Được ăn no là có phúc. Quan niệm người xưa như thế. Có thể ai đó không hài lòng Nhưng một khi bị lâm vào hoàn cảnh bị thiếu ăn, bị hạn chế ăn uống, do bệnh hoạn ăn không được, bị giam đói trong ngục tù. Lúc đó mới nhận thấy được ăn no là có phúc. Trong cai trị có lúc người ta dùng cái ăn để răn đe kẻ khác. Cũng như dùng cái ăn để thu phục, mua chuộc người khác.
Tuy nhiên từ phúc của người Á đông hàm ý, có con nối dõi tông đường là có phúc. Việc có con (tức là THIÊN ĐỒNG) duy trì nòi giống là có phúc.
Nhưng hạnh phúc không phải chỉ cơm ăn và áo mặc. Cuộc sống yên vui, khoẻ mạnh không bị quấy nhiễu, không lo lắng, không bị hăm doạ. Như thế là hạnh phúc. Cứ hình dung ở chung với quân IS là thấy vô phúc bất hạnh như thế nào.
Cho nên sao THIÊN ĐỒNG đóng tại Thân, Mệnh tốt đẹp không sợ tai ương. Nhờ ngẫu nhiên xa rời nơi nguy hiểm. Nhờ vô tình không bị ô nhiễm những thứ độc hại đến sức khoẻ. Và cũng chính nhờ sự thông minh người ta có thể tránh được một số tai nạn.
Ngốc chưa kìa. Sao lại để đồ vật dễ cháy nổ gần bếp lò.
v      Blessing star
It is blessed to have a full stomach, that is an ancient belief. Some may disagree, but wait until you are in a situation scarced of food, restricted in devouring, unable to eat, left to starvation in a prison, you shall realize how blessed it is to have food. Starvation was sometimes used as a mean of governing.
In Asian philosophy, “blessing” also implies having a blood related successor to carry out the lienage. Having a child (THIEN DONG is also a child) is a blessing.
But happiness does not revolve only around food and clothes. It is also a life of peace, health, free of stress and threat. Imagining yourself living with the IS to realize how unfortunate that might be.
Therefore, THIEN DONG resides in THAN or MENH section denotes a life free of disasters. It implies coincidently being removed from dangerous events, toxic environment. It also implies that thanks to certain level of intelligence you could avoid accidents.
"How stupid! Why would you put flammable objects near the stove?"
v      Cùng Nhau. Cùng Chung...
Sao này luôn luôn cùng với ít nhất là một người để làm một việc gì. Đó là ngôi sao chủ sự cùng nhau. Ví dụ. Cùng nhau học hỏi Tử Vi. Anh cùng với em sống trọn đời. Cùng chung một chiến hào chống lại quân IS... Có những cái cùng nhau rất hay. Tất nhiên có những cái cùng nhau rất xấu. TỬ VI là thế, bao giờ cũng có nhiều mặt của 1 vấn đề.
Cùng nhau ra toà.
Cùng nhau gặp nạn.
Cùng chung cơ hội là bộ Đồng Cơ.
Cùng nhau phản đối...là bộ CỰ ĐỒNG CƠ
THIÊN ĐỒNG dễ trở thành đồng minh, đồng chí, đồng hữu, đồng môn, đồng nghiệp... cho đến cả đồng tiền. Vì tiền mà đồng lòng thôi. Đó là 1 sự thật.. Sao này luôn luôn bị thúc đẩy tham gia bởi phía nhị hợp có THAM LANG. Hình thành 1 thế đứng Tham Đồng. Một bên có tấm lòng sẵn sàng là đồng minh và 1 bên sẵn sàng tham gia. Vậy THIÊN ĐỒNG luôn luôn có bè bạn bên cạnh.
v      Together, sharing with someone
This star always do everything with at least one more person. It is the star denotes “being together”. For eg., let’s study TU VI together, let’s live our lives together, let’s fight the IS together in the same gutter. There are very together, but there are also very grave together. Such is TU VI, there are always so many sides of one problem.
Let’s sue each other in court.
Let’s have the same accidents.
Sharing the same opportunity is the DONG CO group.
Opposing together is the CU DONG CO group.

v      Lẻ và Chẵn.
Nếu THIÊN CƠ là chủ sự lẻ loi, con số lẻ. THIÊN ĐỒNG chủ sự đủ đôi, đủ cặp, con số chẵn. Bộ CƠ ĐỒNG là những con số toán học cơ ngẫu trên lá số Tử Vi. Tại đây còn có những con số bí mật và cả phép tính cộng là Tuần. Trừ là TRIỆT. Chia là sao PHI LIÊM. Đoán số là đoán ra những con số ấy.
Có một con số đa phần chúng ta ai cũng biết rất rõ là năm sinh.
Kết thúc một cuộc đời. Bên cạnh tên người là năm sinh và năm mất. Con số năm mất mấy ai được biết.
v      Odd and Even.
If THIEN CO denotes lonely, odd numbers. THIEN DONG denotes double, a pair, even numbers. CO DONG group is the random numbers in a TU VI chart. In here, there are secret numbers and mathematical operations. Addition is TUAN, subtraction is TRIET. Division is PHI LIEM. In order to guess the fate, meaning we have to guess secret numbers.
There are a number which almost people know: It’s the year of birth.
When one pass away, written on the gravestone besides one’s name is the year of birth and death. The number of the year of death is revealed to not so many people.
v      Chung và Riêng. Công và Tư.
Chung là THIÊN ĐỒNG, riêng là THIÊN CƠ.
Trong chung cư có những căn hộ. Chung cư là của chung. Đó là THIÊN ĐỒNG. Trong đó có các căn hộ là của riêng của mỗi cá nhân. Phần riêng đó là THIÊN CƠ.
Người cha có thể là cha chung. Mỗi đứa con có thể có mẹ riêng. Đây là trường hợp có 2 người vợ. Cũng như người phụ nữ có nhiều đời chồng. Ta lại có người mẹ chung nhưng mỗi đứa con lại có cha riêng.
Đất nước là của chung chứ không phải của riêng ai.
Người ta thường lấy của chung, với nghĩa của công làm của riêng.
Có người vì lợi chung mà làm việc.
Có người vì lợi ích riêng mà làm việc.
Bộ Cơ Đồng là 1 nhóm sao nhưng bản thân 2 sao có tính cách khác biệt.
v      Public and Private.
Public is THIEN DONG, Private is THIEN CO.
There are private apartments in an apartment complex. The apartment complex is public, which is THIEN DONG. The private apartment is THIEN CO.
            There could be child with different mothers but the same father. This case indicates the man has two wives. There are cases that the woman could have more than one husband during her life. In this case we have a same mother but different fathers.
            Our nation is of everybody, not a single person.
            People usually abuse the public objects or mission to make gain for their own private benefit.
            There are people who devote for the welfare of the public.
            There are people who devote for the welfare of the individuals.
            CO DONG although appears as a group, has distinct characteristics among the two stars.

v      Ngôi Sao Trọng Hậu, Thâm Sâu.
THIÊN ĐỒNG là ngôi sao trọng hậu xem trọng về sau. Đặc điểm có phần giống sao LIÊM TRINH dài lâu. THIÊN ĐỒNG có tính để bụng gọi là thâm sâu, trái với THIÊN LƯƠNG có tính nông nổi dễ phơi bày lòng dạ. Vậy nông cạn là THIÊN LƯƠNG, thâm sâu là THIÊN ĐỒNG.
Luôn luôn có nhiều mặt của 1 vấn đề. Thâm sâu có thể vô cùng nham hiểm, càng về lâu hoạ THIÊN ĐỒNG gây ra càng lớn. Thâm sâu tốt, càng về lâu, về sau cái phúc của THIÊN ĐỒNG càng to. Như thế là trọng hậu, xem trọng việc về sau.
v      The thoughtful and kindly star, the profound star.
THIEN DONG is a star which value the ultimate meaning, the ultimate result. It has common traits with LIEM TRINH – the star of stability. THIEN DONG tends to keep it to themselves in contrast with THIEN LUONG who easily express everything outwardly. Therefore, shallow is THIEN LUONG, deep is THIEN DONG.
There are always two sides to one story. Being deep could mean that one person could be extremely evil, as time goes on, the clamity such THIEN DONG cause tends to intensify. Having good depth means as time goes on, the blessing of THIEN DONG tends to intensify, benefiting the ultimate results.

v      Ngôi Sao Ruộng Vườn.
Về mặt tài sản THIÊN ĐỒNG chủ ruộng, vườn. Trong lúc THIÊN CƠ chủ cơ ngơi. THIÊN LƯƠNG chủ nóc nhà và THÁI ÂM là bóng mát của ngôi nhà ấy. Lại thêm 1 lý do bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh đem lại ích lợi về mặt nhà đất. Bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG là hình ảnh 1 ngôi nhà nằm trong bóng mát của cái vườn. Đó là những gì chúng ta thường thấy.
v      The star of fields and gardens
Speaking of property, THIEN DONG denotes fields and gardens. At the same time, THIEN CO denotes the property. THIEN LUONG denotes roof and THAI AM denotes shade of house. It is one more reason to say that CO NGUYET DONG LUONG group when complete brings about fortune of real estate. CO NGUYET DONG LUONG group is the image of a house lying in the shade of the garden. It is what we usually see.

v      Ngôi Sao Thông Đồng.
Là ngôi sao luôn luôn cùng với người khác để làm một việc gì. Vì thế THIÊN ĐỒNG luôn luôn phải thông đồng với người thứ hai. Việc thông đồng đó có thể tốt hoặc xấu. Có thể đem lại trong ấm ngoài êm. Từ đó, THIÊN ĐỒNG là cảm thông, đồng thuận, thông thuận, thuận lợi. Đôi bên cùng có lợi chính là nhóm CƠ ĐỒNG. Nếu xấu khi đi với dâm tinh là thông dâm. Đi với các sao gây hại là thông gian với kẻ xấu, thậm chí thông gian với kẻ thù phản lại tổ quốc.
v      Star of conspiracy
THIEN DONG is a star which always doing something together with somebody. So THIEN DONG always have to conspire with a second party. Such conspiracy could be good or bad, could bring about goodness. From that, THIEN DONG denotes sympathy, concensus, agreement, smoothness. Mutual benefit is a term referred to CO DONG group. If it is in bad position combining with lustful star, it denotes adultery. When combining with Hindrance Stars it means conspiring with evil force, with the enemies and be called treason.

v      Ngôi Sao Thông Tin.
Từ ngàn xưa,  người ta đã tìm ra cách thông tin đến người khác để thông báo những tin tức quan trọng. Phương tiện được dùng nhiều nhất dùng âm thanh để thông tin. Đầu tiên là tiếng hú nhằm chứng tỏ tôi đang ở đây. Sau đấy có thể là tiếng tù và, tiếng trống, tiêng chiêng... Ngày nay mạng thông tin có thể kết nối mọi người khắp thế giới như ở trong một ngôi nhà chung.
Để tìm cảm thông với ai, trước hết ta cần phải thông tin. Cũng như để thông đồng xấu, tốt ta cũng phải thông tin.
....
v      Star of communication/information
Since ancient times, people have found the way to announce the important news. The most popular means is sound. The first is howling to prove I'm here. Afterwards might be horns, the drums, the sound of the gong... Nowadays the network can connect people around the world as a common house. In order to find sympathy with anyone, we first need information. In order to conspiry (regardless for good or bad intention) we also need information…
v      Kết Luận..
Có thể bạn bất ngờ dữ liệu về sao THIÊN ĐỒNG dồi dào. Ngôi sao đại diện cho nhóm trẻ con thường đi chung với nhóm phụ nữ (Âm Lương). Được xem như nhóm sao dân lành. Thật sự có phải là dân lành vô tội hay không cần xét lại. Điều không thể chối cãi tính chính xác của Tử Vi có đủ dạng người từ chỉ huy, kẻ binh lính đến người dân có mặt khắp nơi trên lá số. Cũng như việc thông tin liên lạc đến âm thanh, sắc màu... đều có trên lá số TỬ VI. Việc thông tin liên lạc ngày nay qua mạng internet hiện đại. Hằng ngàn năm về trước là tiếng trống đáp trả lẫn nhau của người xưa. Không cần phải khoe. Tử Vi là môn khoa học đáng để chúng ta nghiên cứu.
THIÊN ĐỒNG cũng như mọi ngôi sao khác, mất tác dụng trước các Sát tinh KHÔNG KIẾP trở thành vô phúc... Mất tác dụng êm đềm trước bộ HOẢ LINH hay giận hờn lòng dạ không còn an vui nữa. Hình tượng ruộng vườn bị cháy úa do HOẢ, héo rụng do LINH... Và ngôi sao tấm lòng sẽ không còn tốt khi đi với Kỵ HÌNH.
Tuy nhiên ngôi sao này hoá giải được các hung bàng tinh là các sao TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH, BẠCH HỔ, PHỤC BINH, đi với các sao này có nghĩa là làm việc phúc, việc thiện.
v      Conclusion...
Perhaps you are amazed by how abundant is the information about THIEN DONG. The star representing the children group tends to encounter the woman group (AM LUONG). Together they are regarded as the image of the common innocent folks. Whether they are truly innocent needs further consideration; however, undeniable is the accuracy of TU VI with all kinh of leaders, soldiers, common people situating on the chart. As well as communication, information, sound, colors also appear in TU VI chart. Communication now revolves around the modern internet system. Thousand years ago it used to be a answering drum sound. Regardless of boasting, TU VI is a science worth studying.
THIEN DONG is similar to other stars, its goodness shall be nullified by Death stars such as KHONG KIEP to become unblessed. It is no longer peaceful when facing HOA TINH – LINH TINH (HOA LINH) because it always hate or angry or because the field is burnt by HOA TINH,withered by LINH TINH. And the star of goodwill shall not be good anymore when accompanying KY HINH.

However, this star can neutralize hindrance minor stars such as TANG MON, DIEU KHACH, BACH HO, PHUC BINH (TANG HO DIEU BINH). When accompanying these stars, it denotes charity.