Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

LÀM THẾ NÀO LUẬN ĐOÁN HẠN CHUYỂN ĐỘNG.

PHƯƠNG PHÁP CHO ĐIỂM.
Tại Đại hạn.
Nếu thấy Đại Hạn có các sao sau đây hội họp (tức kể cả xung chiếu)
THAM LANG. VŨ KHÚC. CỰ MÔN. THIÊN ĐỒNG bạn cho 1 điểm.
Nếu thấy bộ LONG HÀ PHI hoặc bộ ĐÀO HÀ TRIỆT được thêm 1.5 điểm.
Nếu thấy cung THIÊN DI (kể cả tại MỆNH tức có Di xung) được thêm 1 điểm. (tức các cung Phúc MỆNH DI PHỐI)

Điểm tối đa của bạn chỉ có 3.5 điểm thôi.
Kết luận tạm thời.
1 điểm  không đáng kể, 2 điểm là mạnh, 3 đến 3.5 điểm rất mạnh.
Tại Tiểu hạn.
Nếu thấy Tiểu Hạn có các sao sau đây hội họp (tức kể cả xung chiếu) bạn cho 1 điểm.
THAM LANG. VŨ KHÚC. CỰ MÔN. THIÊN ĐỒNG.
Nếu thấy bộ LONG HÀ PHI hoặc bộ ĐÀO HÀ TRIỆT được thêm 1.5 điểm.
Nếu thấy bộ PHƯỢNG MÃ KHÁCH được thêm 1.5 điểm.
Nếu thấy cung THIÊN DI (kể cả tại MỆNH tức có Di xung) được thêm 1 điểm.
Điểm tối đa của bạn chỉ có 3.5 điểm thôi.
Kết luận tạm thời.
1 điểm  không đáng kể, 2 điểm là mạnh. 3, 3,5 điểm rất mạnh.
Tổng số điểm. Bạn đem số điểm của cả 2 hạn cộng lại
Dưới 2 điểm yếu không đáng kể.
2 đến 3.5 điểm vẫn xem như là yếu.
Từ 4 đến 5 điểm là mạnh. Có giá trị đạt chuẩn chuyển động gần
Từ 5,6 điểm trở lên là rất mạnh. Có giá trị đạt chuẩn đi xa.
Từ 6 trở lên là quá mạnh. Cao nhất là 7 điểm. Có giá trị cao nhất rất là xa.
Điểm thưởng và bị trừ điểm.
Chư a đủ điểm hay đủ điểm rồi còn được thêm điểm.
Trên bản đồ sao lưu động năm Kỷ Sửu. Nếu thấy Đại Hạn đóng tại cung Tý, cung Mão được thêm 1 điểm. (Tức Đại Hạn của bạn tại cung Tý, cung Mão ưu tiên có  điểm)
Trên bản đồ sao lưu động tháng Canh Ngọ. Nếu Đại Hạn tại Thân Tý Thìn bạn được thêm 1 điểm.
Hay nói một cách khác nếu đại hạn đóng tại. Cung Tý, Mão bạn thêm 2 điểm, các cung  Thân Thìn được 1 điểm. Sau khi cộng điểm thưởng cao nhất là tối đa 9 điểm.
Chú ý có giá tri tháng 5 Âm Lịch năm Kỷ Sửu.
Nếu MỆNH có các bộ sao PHƯỢNG MÃ KHÁCH hay LONG HÀ PHI, ĐÀO HÀ TRIỆT được thưởng thêm một điểm nữa. Vì những người này thường có khuynh hướng hay đi lại.
Thân cư Thiên Di cũng được thưởng thêm 1 điểm, vì những người này tấm thân dễ bị động. (Thân bị động chứ không như trường hợp trên là ý luôn luôn thích động)
Bị trừ điểm. Nếu thấy các tại Hạn hay cung Thiên DI hình thành các bộ sao CỰ KỴ, CỰ ĐÀ KỴ, KỴ TRIỆT bị trừ 2 điểm. Các sao KỴ ĐÀ TRIỆT không nhất thiết cố định mà lưu động thấy xuất hiện tại tháng đó là khó chuyển động.
GIẢI THÍCH.
CỰ MÔN chủ cự ly khoảng cách đi xa nhất là có LONG HÀ PHI (rồng chuyển) và PHƯỢNG MÃ KHÁCH (ngựa cất vó). Tuy nhiên sao này nếu gặp KỴ nhất là KỴ ĐÀ dễ bị gây trở ngại do bộ sao này gây ra. Trường hợp bị uy hiếp, ép buộc mà đi (đi với tính chất bị xua đuổi…)
VŨ KHÚC chủ dấu vết người đi xa để lại, như dấu chân trên cát, chứng tỏ người đó đã đi xa rồi, tất nhiên phù hợp với nhóm 2 nhóm sao kể trên.
THAM LANGTHIÊN ĐỒNG 2 này luôn luôn nhị hợp nhau. Có một chi tiết giống nhau THAM LANG thường cùng tham gia, tham dự, tham quan… và THIÊN ĐỒNG cùng với ai đó làm gì, và đi có tính tập thể hay vì công việc chung nào đó. Vì thế 2 sao này thường được đi nhờ, đi theo nhất là khi gặp 2 nhóm sao chuyển động kể trên.
Bộ LONG HÀ PHI, bộ rồng chuyển vì Thanh Long là con ròng, LƯU HÀ chủ sự chuyển động, Phi chủ sự bay. Gọi rồng chuyển nghe hay ho, ấn tượng phải không. Thực chất chủ thu xếp hành trang để đi lại. Như câu: Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé….
Bộ ĐÀO HÀ TRIỆT cố định, lưu động, hàng năm, tháng, ngày bộ sao này luôn luôn xuất hiện khi không hình thành bộ LONG HÀ PHI (hoặc khi hình thành). Ta thấy bộ sao này tự mình gây ra sự chuyển động. Hiện tại tháng Canh Ngọ bộ sao xuất hiện tại cả 3 cung Hợi Mão Mùi. Kích thích sự chuyển động của khá nhiều người, dĩ nhiên nó mạnh hơn nếu tại đây là tiểu hạn, hay đại hạn là Thiên Di cung. Và còn mạnh hơn nữa khi tại đây có các chính tinh ưa động như CỰ MÔN, VŨ KHÚC, THAM LANG, THIÊN ĐỒNG.
Bộ ĐÀO HÀ TRIỆT còn mạnh thêm khi có bộ KHÔI VIỆT hội họp. Như vậy Mùi cung mạnh nhất.
Bộ PHƯỢNG MÃ KHÁCH là hình ảnh một người khách ngồi trên mình ngựa (xe) đang chuyển động. Bộ sao này lệch pha với bộ Long Hà Phi. Khi 2 hạn chiếm lĩnh cả 2 bộ sao này tính chuyển động rất mạnh, hoặc một hạn có bộ sao này cung Thiên di có bộ sao kia.
Trên bản đồ sao tháng Canh Ngọ 3 cung Thân Tý Thìn chịu sự tác động này. Nếu Đại hạn của bạn tại đây nói chung lợi cho đi lại. Đi sâu vào tùy tình hình ta đoán thêm vì thương nhớ mà đi như tại cung Thân (ngộ LỘC TỒN) vì tương trợ gì đó tại Tý cung (TƯỚNG QUÂN) vì xúc phạm, hay vì đau yếu gì phải đi như tại Thìn cung (BỆNH PHÙ)
Để làm sáng tỏ thêm vấn đề người viết đưa hình ảnh bản đồ sao lưu động tháng Canh Ngọ. Chỉ cho thấy Mùi cung mạnh nhất.

Bạn hãy hình dung tiểu hạn tại Mùi cung, Đại hạn tại Thân cung. Tính chuyển động mạnh. Tại Mùi cung là Thiên Di, lại có chính tinh ham đi, Tại Đại hạn cũng có nhóm sao ham chuyển động tất sự đi lại lên cao.
Vài bộ sao về THIÊN MÃ thường gặp. Đáng tiếc chưa viết bài THIÊN MÃ.
Theo các sách TỬ VI Hao Mã gọi là dâm Mã nên quên chuyện đó đi. Nó chủ lộ phí. Chủ sự tốn kém về xe cộ, hay thay đổi về xe cộ.
MÃ ĐÀ chủ xuống ngựa, coi như đi xong rồi, hoặc chạy 1 vòng thăm viếng, đi tuần chứng tỏ có sự đi lại thăm viếng. Còn chủ sự hoàn tất của chuyến đi. Đi rồi đi xong việc ấy rồi. Quên cái chuyện các sách gọi. Chiết túc Mã ngựa què giò rồi đi đâu cũng lo ngay ngáy.
MÃ KÌNH chủ lên ngựa, tính chuyển động tất mạnh hơn. Lên ngựa tất phải đi.
MÃ TRIỆT chủ ngựa trên đường, đi được nửa đoạn đường tức hàm ý còn đi đang đi. Nếu bị KỴ nửa chừng bị quay trở lại. Nhất là MÃ BINH KỴ TRIỆT.
TUẦN MÃ chủ đã đi xong trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ tự đề ra, hoặc ai đó giao phó. Đi và đã quay về… Và quên cái chuyện Mã Tuần, Mã Triệt là Tử Mã để sự đi lại được an tâm.
Các trường hợp sau đây không nên đi:
MÃ HỎA: Hình tượng xe cứu hộ, cứu thương, xe khẩn cấp như cứu hỏa… đó là hình tượng có tính đặc biệt, chuyên ngành dùng đến nó còn tạo ra tai nạn huống gì chúng ta vì thế, không nên đi lại dễ gặp nguy hiểm (xe cứu thương đưa về) nhưng ác thay khi gặp bộ sao này chúng ta thường có việc khẩn phải đi, MÃ HỎA chủ đi vì chuyện khẩn, giận hờn gì đó tức mình mà đi dễ gặp tai nạn.
MÃ HÌNH: Hình tượng con ngựa bị thương vì vật sắt nhọn, tay chân dễ bị thương tích, dao kéo bác sỹ thăm hỏi, đồng thời dễ bị vi phạm pháp luật khi đi lại, tức phạm luật giao thông đấy. Tất nhiên có KỴ thêm rách việc, nhận lỗi lầm về mình để tránh gây tức giận về phía khác, đã sai còn cãi.
LỘC MÃ TUẾ KHÔNG KIẾP:
Nếu thấy hình thành bộ sao này đi lại rất đáng sợ. Không đi họa cũng đến. Nó chủ sự sụp đổ. Đó bộ sao có THIÊN MÃ gây ấn tượng xấu nhất.
Đến đây như bạn đã thấy. Ta chỉ cần nắm một số chính tinh ưa chuyển động và một số bộ sao, cung Thiên Di, khảo sát các sao Lưu động của Năm, Tháng tức động lên đó để luận đoán. Không dùng Lưu Niên, Lưu nguyệt không chính xác những phương pháp này chứng tỏ tiền nhân của chúng ta bỏ công phí sức để tìm ra nhưng đáng tiếc là không có kết quả, qua nghệm chứng thấy rõ, từ đó mày mò người viết phối hợp sao Lưu động của năm tháng lên Tiểu hạn, Đại hạn và các cung nhận thấy vô cùng chính xác và dễ vô cùng. Tất cả đứng im tại chỗ lấy bầu trời của tháng mới áp đặt vào. Nếu quan tâm đến đi lại xem cung Di, quan tâm đến tai ách xem cung Tật, tiểu hạn không thấy thị phi nhưng cung Tật thì náo loạn cả lên. Tiền bạc thì xem tài cung, hoặc nhóm sao tài lộc là VŨ KHÚC, THIÊN LƯƠNG may mắn, THIÊN ĐỒNG phát phúc có được lưu KHÔI VIỆT hay không, nếu có thì gọi phát. Bởi thế kỵ gặp KHÔNG KIẾP lưu KHÔI VIỆT. KỴ HÌNH lại lưu thêm KHÔI VIỆT.
XUNG ĐỘT vì lý do đi lại.
Đó là các trường hợp. Cụ thể chỉ xét trên tháng 5 Canh Ngọ mà thôi.
Ví dụ Đại hạn (và cả cung Thiên Di của bạn tại Dần cung. Có bộ LỘC MÃ cố định, chỉ có tuổi Giáp mới có cách này. Sẽ bị xung đột vì đi lại vì hiện giờ tại Thân cung có bộ LỘC MÃ y hệt như vậy xung chiếu. Từ đó gây ra những xung đột mâu thuẩn. (hai bộ sao giống hệt nhau nhưng nằm ở vị trí xung chiếu nhau).
Cũng vậy Đại Hạn, Tiểu hạn, cung Thiên Di đang tại Mão cung ngộ LƯU HÀ (chữ Canh an tại Mão) sẽ gây nên xung đột mâu thuẩn với Đại hạn, cung Thiên Di đang ở tại Dậu cung có LƯU HÀ cố định. Tất nhiên người ấy là tuổi Giáp. Mới có LƯU HÀ tại đó.
Đi lại là mối nguy cơ dễ gây té ngã rất cao. Trong cách Tang Mã hàm chứa sự té ngã nó chủ tang tích ở tay chân. Ta quan phòng nó khi có bộ sao cùng tên (tức Lưu Tang Mã) ở dạng lưu động xuất hiện ở vị trí xung chiếu hay xuất hiện tại cung Tật ách (tức bàn đến vấn đề ấy dưới dạng tai ách, có khi là tai ách của người thân).
Bài viết có thể gây khó khăn cho các bạn mới tìm hiểu TỬ VI nhưng không khó mấy cho các bạn có trình độ nhưng chưa có cơ sở.
Bao giờ cũng vậy, hôm nay chưa hiểu ngày mai sẽ hiểu.
Tháng này chưa hiểu tháng sau sễ hiểu, thậm chí phải nhiều năm sau mới hiểu.
Qua bài viết này chắc chắn bạn ít nhiều hiểu rõ khái niệm đi lại và nhóm sao cần gặp. Để phát huy tính năng của nó. Cũng như cái cung ta cần quan tâm là Thiên Di có động đậy hay không.
 • neo
  • neo

  • Jul 11, 2010 7:44 AM


  Càng đọc càng thấm hí hí. Bác Đình ơi, một ngày có 12 h, một năm có 12 tháng thì các giờ tháng ấy sẽ an thế nào trên lá số để mình biết đường mà dự đoán giờ tháng  của ta lúc ấy ạ :x ?
 • Private comment
 • Nguyen
  Vẫn ngồi gốc mai như thủa trước
  Tóc xanh xưa dù đã bạc màu
  Thời gian nối hai nụ cười ấy  
  Anh hùng dáng vẫn vẹn nguyên
 • Nguyen
  Vẫn ngồi gốc mai như thủa trước
  Tóc xanh xưa dù đã bạc màu
  Thời gian trải hai nụ cười ấy  
  Anh hùng dáng vẫn vẹn nguyên
 • My
  • My

  • Jun 22, 2009 8:17 AM


  Cảm ơn bác đã hồi âm. Chúc bác vui khỏe ạ
  Mèo Ú
 • My
  • My

  • Jun 20, 2009 7:12 PM


  Cháu mới thi xong ạ. Trước đó, cháu bận rất nhiều nhưng vẫn cố dành thời gian để copy 125 bài của bác để đọc sau này . Cháu chưa có điều kiện đọc hết và chiêm nghiệm. Bài viết của bác rất dí dỏm và hình tượng. Ví dụ như bác nói sao Bệnh Phù chủ dơ. Ngẫm nghĩ lại đúng thật, hồi nhỏ cháu có sao đó nên toàn chơi đất cát dơ ơi là dơ. Không hiểu sao khi thoát khỏi đại vận đó là hết dơ Hì hì Mỗi ngày cứ phải vào blog của bác xem có bài gì mới hay không.
  Ở bài trên, cháu có thắc mắc việc áp sao lưu của tháng vào 12 cung lá số. Trong trường hợp này mình vẫn coi là cung Mệnh nguyên thủy và áp sao lưu vào đó để giải đoán 
  HAY LÀ coi cung tiểu hạn là cung lưu Mệnh và áp sao lưu vào giải đoán?
  Hy vọng câu hỏi của cháu không bị lủng củng, mong bác trả lời giúp ạ
  Mèo Ú
   
   
  • Bửu Đình
   Lá số vẫn nguyên thủy như vậy, Hạn và M vẫn như cũ đưa sao lưu động của tháng vào, xem nó xuất hiện tại đâu, nó có tại đại hạn hay tiểu hạn là quan trọng nhất là lưu Hóa kỵ, mình đã có Kỵ cố định lại thêm Kỵ lưu hội họp tức là rất xấu, xấu nhất là nó xung vào hạn, vào M nhất là nó kết hợp thành bộ như Kỵ Đà, Kỵ KÌNH càng xấu. Nhờ phương pháp lưu sao này giải thích được nhiều trường hợp tai họa không xuất hiện tại hạn mà nó xuất hiện tại Tật. Đây là lý do người ta chế ra lưu đại hạn, nhưng bác tìm hiểu thấy chẳng đúng, chẳng qua sao lưu động tác động lên lá số của mình. Cũng như cháu trang điểm vậy thôi, vui thì trang điểm kỹ, buồn thì không.
 • My
  • My

  • Jun 20, 2009 10:04 AM


  Bác ơi, cho cháu hỏi một chút nhé.
  Để đoán hạn chuyển động mình có thể kết hợp sao cố định và sao lưu được không ạ?
  Ví dụ:
  hạn mình có sẵn sao Lưu Hà + thêm 2 sao lưu ở đó là Lưu Thanh Long, và Lưu Phi Liêm thì có được tính không?
  Ở bài trên, bác nêu cách tính điểm cho đại hạn, tiểu hạn. Thế bác có tính cho lưu niên đại hạn không ?(cách đếm tại tiểu hạn đếm nghịch đến tháng sinh và đếm thuận đến giờ sinh ấy)
  Cháu cảm ơn bác.
  My1975vn
   
   
  • Bửu Đình
   Phương Pháp TỬ VI của bác không cần lưu niên của Đại hạn (quên nó đi) bác chỉ cần Đại và Tiểu hạn và áp dụng các sao lưu động lên đó. Cách tính điểm của bác bác có 2 người đánh giá là rất hay, áp dụng rất đúng đấy. Hình như cháu chưa đọc hết các bài viết của bác?
 • Truong
  Kính gửi Anh Buu Dinh, Anh có viết trong bài Xem hạn di chuyển : " Trên bản đồ sao tháng Canh Ngọ 3 cung Thân Tý Thìn chịu sự
  tác động này. Nếu Đại hạn của bạn tại đây nói chung lợi cho đi lại. Đi sâu vào
  tùy tình hình ta đoán thêm vì thương nhớ mà đi như tại cung Thân (ngộ LỘC TỒN)
  vì tương trợ gì đó tại Tý cung (TƯỚNG QUÂN) vì xúc phạm, hay vì đau yếu gì phải
  đi như tại Thìn cung (BỆNH PHÙ) " Trương Khoa có thắc mắc là : Tại sao lại chọn hệ sao Lôc tồn để đi sâu vào đoán thêm chi tiết mà khônmg chọn các sao khác. Trong hệ sao Lộc tồn , anh có thể cho biết ý nghĩa chi tiết của từng sao được không? Kính Trương Khoa
  • Bửu Đình
   Bạn có vẽ như là chưa đọc hết các bài viết của mình. Chưa có bài viết riêng có lẽ là sao BỆNH PHÙ mà thôi. Vì chòm Lộc Tồn nói đến tình huống chòm thái tuế nói đến trạng thái. Mấy cái này viết đã nhiều rồi. Thôi, tốt nhất như tất cả mọi người đã làm là chịu khó đọc từ đầu để nắm bắt tất cả.
 • Fresinath
  Dạ, thật sự là cách cho điểm của Bác rất hay, rất logic và dễ ứng dụng ạ. Cháu nghĩ Bác là người đầu tiên áp dụng cách cho điểm như vậy vào cách tính hạn ạ.
  Cháu,
  Th.
 • Fresinath
  Bác ơi,
  Cháu nhầm, cháu định hỏi là Tư vi cư Tý (không phải cư Ngọ) ạ :-) (vừa email cho Bác vừa đọc các bài khác của Bác nên bị "tẩu hỏa" ạ).
  Cháu học theo lời chỉ của Bác, xem hạn chuyển động cho mình. Xem tới xem lui không co đủ bộ gì cả ạ (chỉ được Long Phi thiếu Hà).  Tuy nhiên, cháu ngẫm ra là: Thân của cháu cư Di, bản thân đã là đã luôn chuyển động, luôn biến đổi rồi, đúng không Bác ? Đại hạn của cháu lại đang ở Hợi (Thái âm), trong tam hợp của Di Phúc Phu.
  Thật ra cháu không rành về tủ vi lắm, chỉ học được vài thứ từ Bố cháu. Nhưng cháu thấy cái hay của tử vi là giúp mình chiêm nghiệm và ngộ ra được nhiều thứ ạ. Cháu nhớ cách đâu hai năm, khi Đại Tiểu hạn trùng phùng (tại Hợi), cháu đùng một cái đầu năm đi Anh cuối năm đi Mỹ...chơi cho vui ạ ...heheheh Không tiền, không thân thế không gì cả mà tự nhiên được đi một cách bất ngờ như vậy âu chắc cũng là cái số, phải không bác. Năm đó, cháu đi rất nhanh (phi liêm) lại may mắn (nhờ Quan Phúc và Bộ Tứ Quý trong tam hợp Di Phúc Phu ) nhiều thứ ạ.
  Cháu,
  Th.
  • Bửu Đình
   . Thân cư Di  (luôn luôn có 1 điểm thưởng rồi đó) Qua đại hạn kiến Di lại thêm 1 điểm nữa, tiểu hạn trùng phùng lại thêm một điểm, nếu chính tinh thuộc nhóm sao ưa lưu động thì có thêm 2 điểm. Coi bộ cách cho điểm của bác hiệu nghiệm.
 • TênTên
  • TênTên

  • Jun 8, 2009 9:47 AM


  Không ít những bậc đáng kính chấp nhận ở lại Việt Nam thật cao cả quá, Mệnh có gặp vài người như ông, hồi xưa anh hùng giờ sau giống bậc chân tu quá, vậy cũng là kết cục đẹp cuối đời dành cho họ phải không anh Đinh còn hơn cả đời không nghệ ra gì. Cái gì cũng có mặt tốt của nó
  • Bửu Đình
   "Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay". Đất nước này là của mình mà, dù có giận hờn ai đó. Thì đất vẫn là đất của cha ông mình, nước cũng là nước của mình, không phải vì không cùng quan điểm với một nhóm người, mà xem đất nước của mình trở thành xa lạ. Đất nước không phản bội chúng ta, chỉ có chúng ta phản bội đất nước. Chống nhau là chống cái đường lối mà thôi. Ai cũng có quyền yêu nước nhưng đừng để mất nước. Đó mới là quan trọng.
 • Private comment
 • Private comment
 • TênTên
  • TênTên

  • Jun 7, 2009 2:33 PM


  Mình hông có ra Huế và ít tiếp xúc với ai lắm, mình ở Châu Phi mới về nên VN lần đầu, để mình tra ông đó coi là thần thánh phương nào, mà có cùng theo hệ phái Nam Tông không vậy.
  • Bửu Đình
   Nam Tông có gì mà điều tra. Ông ấy ít nói về bản thân mình, mình tìm hiểu ông ấy qua bạn bè cùng lâm nạn, những người này đa phần đi HO rồi. Ai cũng kính phục ông ấy hết. Khi nào ông cũng bảo mình là tiểu thừa (cổ xe nhỏ) lo tu cho mình thôi Đình ơi!. Đi ngang nhà Đình lúc nào cũng đông khách (vì nhà kinh doanh), ngại quá không dám vô. Ăn nói hiền hòa lắm.
 • Private comment
 • Yahoo! User
  • Yahoo! User

  • Jun 6, 2009 8:14 PM


  Cám ơn bài viết về "luận đoán hạn chuyển động" của Bác.
  Cháu chưa hiểu hoàn toàn, nhưng sẽ cố gắng nghiên cứu bài này lâu dài. Tuy nhiên, có điều cháu thấy nội dung bài viết này hoàn toàn khác lạ so với tất cả những gì mà cháu đọc được trong các sách tử vi (download trên mạng) mà cháu có, và chưa có ai đề cập như thế. (bản thân cháu cũng an tâm vì không còn bị ám ảnh về Mã tuyệt - ngựa cùng đường)
  Cháu có in bài viết của Bác và bàn luận với mấy người bạn, cháu nhận thấy:
  - những người có cơ bản về tử vi, nhưng không bị ảnh hưởng về người Thầy nào thì dễ tiếp thu các bài viết của Bác hơn, có lẽ họ không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự khác biệt giữa cái cũ và cái mới.
  - người nào giỏi Toán thì tiếp thu nhanh hơn người khác, có lẽ cách trình bày của Bác đi vào hướng suy luận, nên phù hợp với những người có tư duy toán học.
  Nhưng nói chung tất cả rất thích thú với cách hướng dẫn học tập và kiến thức của Bác.
  Chúc Bác weekend vui vẻ bên gia đình.
  Kính
  • Bửu Đình
   Cám ơn cháu. Lâu ngày mới thấy cháu lên tiếng. Hồi trước bác cũng định kiến trong đầu đắc hãm, sau quên nó đi mới nhẹ nhàng trong luận đoán, hiện giờ thì thấy cũng như không, bác vẫn thường xem các lá số trình bày lung tung nhưng cũng không ảnh hưởng chi mấy. Bác chỉ cần nhìn cái ta cần thấy mà thôi.
 • Fresinath
  Bác ơi,
  Bác hồi trẻ ..đẹp trai quá ạ... vừa thư sinh vừa có chút anh hùng. Chắc là lúc trẻ Bác đào hoa lắm ạ. Hai tấm hình của Bác, cháu tâm đắc nhất là cách ngồi. Khi ta trẻ, ta ngồi để thể hiện mình, để chút ngang tàng với đời, mai như làm đẹp thêm cho ta. Khi ta lớn, cũng đã trải nghiệm nhiều, cũng đã lắm mất mát đau thương, ta dựa vào mai như cùng tìm chút vui vẻ, bình an bên người bạn già lâu năm. Bác ơi, nhìn hình của bác, cháu trộm nghĩ: Mệnh Tài Quan của "anh lính đẹp trai" ấy chắc không thể nào là bộ Sát Phá Tham, đúng không ạ ? (hihi....Bác thông cảm, cháu hơi văn vẻ chút, tại có Xương Khúc mà bác ;-).
  Cháu
  Th.
   
   
   
  • Bửu Đình
   Cháu Văn Khúc còn bác nhị khúc lận.
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Vua Lộc Vừng
  Cháu chào Bác!
  Bác vừa về quê ư? Thảo nào cháu thấy vắng bài của Bác.
  Vườn nhà Bác rộng và đẹp đến thế sao Bác! Quả thật cháu thấy mê làm sao. Cháu biết người Huế rất chú tâm và mất nhiều công sức cho khu vườn nhà mình. Nghệ thuật làm vườn kiểng và non bộ cũng đạt đến đỉnh cao tại Huế.
  Gốc mai mà Bác ngồi tựa vào đó lớn thế sao , chắc gốc mai này tuổi cũng không kém Bác đâu phải không Bác? Nhìn Bác cười thật mãn nguyện , niềm vui khi về lại quê nhà mà.
  Cháu kính tặng Bác hình ảnh hoa lộc vừng nừa chớm nụ. Cháu kính chúc Bác và gia đình luôn hạnh phúc!

   

  • Bửu Đình
   Bác ra đời thì nó lớn lắm rồi. Cho nên: Bên gốc mai xưa ai đã trồng. Đến nay kẻ biết với người không. Uổng thay công sức bao vun đắp. Cho kẻ yêu hoa lỡ vun trồng. Trước đây có 2 cây đối xứng ở bồn hoa, năm 80 có cơn bão lớn gãy mất một cây. Bây giờ còn một cây, độc cô mai. Ở Huế họ lá non của cây Lộc Vừng làm gia vị như ăn với thịt dê chẳng hạn. Như vậy chứng tỏ nó không độc, và trồng quanh làng để chắn gió. Chỉ có bác ngây thơ về giống cây này. Bác đến hồ Mưng xem cây có cây có sọc như cháu nói, có cây có, có cây  không, và có cây đâm bông xanh như hình cháu tặng đây.
Đăng nhận xét