Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008

Ngôi sao Vô Địch

NGÔI SAO VÔ ĐỊCH
                                                    Bửu Đình 31-12-2008.  Vui Học Tử Vi
  

CHAMPION STAR.
                                                                      Bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh. tháng 12/2015
                          
Đọc báo sáng hôm nay vẫn còn tựa đề Chức Vô Địch AFF của bóng đá VN. Đây là tựa đề dễ nhất, các tựa đề còn lại viết lang mang viết đến bao giờ mới hết. Còn có một số tựa đề do Yahoo đưa ra như chết chóc, sập đổ, ly dị… Dẫu sao cũng mang tiếng đầu năm mới, viết chi ba cái chuyện nhiều người nhát gan không dám đọc, lấy đâu mà hiểu. Cho nên không tín cũng chìu lòng người mê tín.
 This morning, when I read the newspaper I still saw the title “The Vietnamese Men Soccer Team won the AFF Cup championship”. This is an easy-reading topic, the rest were not getting to point. Some topics were posted by Yahoo such as death, accident, divorce... Who would post such a thing on the so-called “New Year”, some weak souls out there might not have enough courage to read it, let alone understanding it. Sometimes even though you were not superstitious but you still need to go along with those who were.

 Vô địch trong các cuộc thi đấu có tính chất thể thao vận dụng tay chân, khác với môn thi đấu trí tuệ như cờ, trèo lên tụt xuống Olympic, càng xa lạ với môn khoe sắc đẹp người vô địch được gọi là hoa hậu.
Champions in sports competition use muscle unlike those of intellectual competition such as chess (which jump on and off the Olympic competitions list several times) and very much unlike those pageon contest in which the winner is called “Miss…”.

 Trong Thể Thao có nhiều chi tiết giống như quân sự. Phải chiến đấu vất vả bằng tay chân. Tức phải có THIÊN MÃ , dĩ nhiên nó phải ngon lành, khỏe mạnh  và cần ngôi sao chiến thắng là PHÁ QUÂN tốt là trở thành  vô địch. Thật giản dị, nhưng muốn được như vậy không dễ, vì cả một tập thể ít nhất trên 2 phần 3 số người ấy đang ở vận tốt, không có KỴ HÌNH vi phạm, nếu có bị thẻ đỏ mất tiêu rồi. (thậm chí không đá ngồi chờ cũng bị phạt). Người Huấn Luyện Viên cũng cần có nhiều  Cát tinh, Hỉ tinh chứng tỏ sự vui mừng. Nếu thấy Sầu tinh, Thị Phi tinh dễ thấy cảnh “anh hãy giải thích tại sao quân ta giỏi mà thua. Lấy đâu mà vô địch. Đó là phía ta. Phía đối phương (nhiều người coi phía đối phương như địch, chẳng thấy tinh thần thể thao nằm ở đâu, khi đối phương ghi bàn cả vận động trường chết lặng như tờ) phải xấu hơn ta là cái chắc, nếu tốt hơn họ vô địch mất. Trong môn bóng đá do cả một tập thể lớn như vậy được vô địch là một điều kiện khó, cũng đáng vui mừng.
Sport has many similarity with military in which muscle is used extensively. Which means there is Thien Ma star converging in and this star is good, strong; if there is the Champion Star: PHA QUAN in good position, then of course we have a champion. It sounds very simple but it is utmost difficult to achieve because in a group, at least two third of the participants are in good term, without the violation group KY HINH (If so he/she sure shall be given a red card, even just waiting in the stand-by area). The trainer also needs a lot of Joyous, Good Stars to predict a happy ending. If we see a lot of Sad and Gossiping Stars then it is easy to encounter the following situation: “Can you explain to me why our team is very good but we still lose, how can we be champion now?” That is our side, the opponent side can’t be better than us, otherwise they shall be champion. (Some participant team consider the opponent team their enemy which is not the athletic spirit at all, it is wrong to cheer when the opponent lose and let the whole stadium be quiet when the opponent win). Soccer has a big amount of competitors so it is very difficult to be a champion; therefore it is joyous if your team could win. 

Trở lại với PHÁ QUÂN khi tốt là quán quân, là vô địch. Bên trái PHÁ QUÂN luôn luôn có THAM LANG giỏi tham mưu, bên phải có THẤT SÁT một sao giỏi đoạt (như bài hôm qua mới bàn về chữ đoạt). Nếu MỆNH có THẤT SÁT cũng có giá trị như PHÁ QUÂN, vì lúc đó PHÁ QUÂN ở bên trái, THAM LANG ở bên phải. Nhưng MỆNH  có THAM LANG thì không hay bằng 2 sao kia. Có thể ví von như sau: PHÁ QUÂN là Trạng Nguyên, THẤT SÁT là Bảng nhỡn, THAM LANG là Thám Hoa.
Returning to PHA QUAN, when it is good PHA QUAN is the winner, the champion. On the left side of PHA QUAN always is THAM LANG which is good in advisory, on the right side is THAT SAT – a star is good in usurpation. If MENH has THAT SAT, then it’s valueable as PHA QUAN, because PHA QUAN standing in leff side and THAM LANG standing in right side of THAT SAT. But MENH has THAM LANG is not well like those 2 stars. For the sake of comparison: PHA QUAN is the first doctoral candidate, THAT SAT is second laureate, THAM LANG is third highest academic title in old system.

 Nhưng dễ giải thích PHÁ QUÂN vô đich như vậy không thuyết phục phải không? Giải thích rõ ràng hơn kéo dài bài viết sang những đề tài khác ngoài ý muốn. PHÁ QUÂN tốt giỏi Phá (dĩ nhiên còn nhiều cái giỏi khác, bị hạn chế chưa tiết lộ, rồi từ từ cũng tiết lộ thôi, chết có đem theo được đâu). Phá tốt là phá được thế trận của đối phương, phá được thành trì, phá được mưu đồ (ghét ta gọi mưu sâu kế hiểm). Thậm chí phá được trong lòng địch phá ra, phá ngoài phá vô. Chưa phá được cũng la làng phá rồi, đoạt rồi khiến đối phương rối tinh như hẹ (Ai bày mưu hiến kế đó. THAM LANG nói tui đây). Bên nầy PHÁ QUÂN bắt, bên kia THẤT SÁT giết thế là thắng
 PHÁ QUÂN thực chất là ông Vua thứ 2 trên lá số TỬ VI. Cho nên khi PHÁ QUÂN đồng cung với TỬ VI. Sách TỬ VI la làng bằng nhiều câu phú nghe thái quá, Lạc đề rồi phải không?
Maybe it is not very persuasive to explain in such way about how PHA QUAN is the champion; however, I shall be rambling about if I keep talking about another topic which is not discussed today. A good PHA QUAN is good at destroying (and many other things but I cannot disclose the secret right now due to objective circumstances, be patient then one day all shall be revealed, because it is no benefit for me to bring it to my grave). A good PHA QUAN could destroy the opponent’s scheme, fort, evil scheme (if we don’t like them). They can even destroy from the inside out or from the outside in. Even they did not destroy anything yet, they yell out their victory to confuse the enemy (who provdes such scheme? THAM LANG raises his hand said: I DID). One side PHA QUAN seizes and the other side THAT SAT kills; in other words, PHA QUAN is the second king on the TU VI chart. That is why when PHA QUAN is in the same Section with TU VI, some TU VI book yell out several exaggerating PHU. It seems like I’m diverted from the main topic again..   

Trở lại, đi theo lề bên phải, đội mũ bảo hiểm và không nên tự mình bịt miệng mình lại.
PHÁ QUÂN khi tốt là vô địch nhưng cũng có một thời điểm nào đó thôi. Ngay cả PHÁ QUÂN tốt như Quan Công, ngài chạy ra chạy về là kẹp dưới nách một tên tướng địch, rê rê đà đao bỏ chạy là sắp sửa giết một người. Thế nhưng kẻ bắt người có ngày bị bắt, kẻ giết người có ngày bị giết. Quan Công mặt đỏ tựa lòng son, cuối cùng cũng bị bắt, bị giết. Bí mật nằm ở đâu? Cái nầy có nên tiết lộ không?  THAM LANG vừa cố vấn là: Ai hối lộ thì mới tiết lộ. Như vậy là tham nhũng, tham ô chăng?  Mi có quan chức gì đâu mà được lên chức tham nhũng. Tham lam thì được? Nhưng than ôi! THAM LANG của tôi nó ngộ TRIỆT mất rồi. Lòng ham muốn của tôi đã chết. Tiết lộ nhiều chẳng được chi. Có chăng tổn thọ, mất công suy nghĩ. Mỗi người nên ôm một mối suy nghĩ, để mà nghĩ, nghĩ không được thì nghỉ (dấu hỏi). Và dấu chấm là hết.

Please allow me to get back to my main topic, riding on the right hand side of the street, with my helmet on and shall not cover my mouth.

When a PHA QUAN is good it is the champion star for a certain amount of time. For example a good PHA QUAN like QUAN CONG (An ancient Chinese General) who every time he set out for a conquest returning with the body of the enemy’s general; everytime he set out with his long sword he was about to take the live of someone. However, a capturer can one day be captured; a killer can one day be killed. QUAN CONG whose face was as red as his loyal heart could not escape the fate of being captured and killed. Where does the secret lie? Should this secret be disclosed? THAM LANG just consulted me: only disclose to those who bribe well. Does it mean the same with corruption? But I have no status to be called corrupted. It means THAM LANG here is only greed. Oh my! But my THAM LANG is in the same place with TRIET, my greed has vanished. Too much disclosure does me no good; it only shorted my life span because of too much thinking. Each person should have something to think about, if you can’t think through then feel free to rest and end it with a period “.”
Đăng nhận xét