Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

VÔ CHÍNH DIỆU là gì?

Vô Chính Diệu
Có bao nhiêu trường hợp Vô Chính Diệu? Có 24 trường hợp Vô Chính Diệu. Ta có thể tóm gọn như sau.
Vô Chính Diệu có NHẬT NGUYỆT hội họp (miễn sao có 2 sao này tam hợp như Vô Chính Diệu có CỰ ĐỒNG xung, một sao hợp một sao xung chiếu như Vô Chính Diệu có CƠ ÂM xung, Đồng Âm xung)
Vô Chính Diệu có THÁI ÂM xung (như CƠ ÂM, ÂM DƯƠNG xung)
Vô Chính Diệu có THÁI DƯƠNG xung ( CỰ NH ẬT)
Vô Chính Diệu có THIÊN LƯƠNG xung (như Cơ Lương, Đồng Lương,)
Vô Chính Diệu có THAM LANG  xung (như Liêm Tham, Tử Tham, Tham Vũ)
Vô Chính Diệu có CỰ MÔN xung (như CỰ CƠ xung)
Có thể rút gọn xuóng còn 4 dạng Vô Chính Diệu có NHẬT hay NGUYỆT cả NHẬT NGUYỆT  hội họp. Và quan trọng là NHẬT NGUYỆT sáng hay tối. Và 3 trường hợp khác là Lương, Tham, Cự xung.
Vô Chính Diệu là gì? Là không có chính tinh tại bản cung, như một ngôi nhà vô chủ, như một con người không có lập trường rõ ràng. Vì thế nó bị ảnh hưởng của chính tinh xung chiếu. Ta cần biết lá số TỬ VI vuông vức như bạn thấy, thực tế phải vẽ cho tròn trịa mới hợp lý nhưng vẽ tròn coi bộ khó quá. Thôi thì vẽ vuông vức cũng được miễn sao hiểu rằng: cung chính chiếu ngay trước mắt, như ngôi nhà đối diện bên kia đường nhà bạn. Cung Vô Chính Diệu không có chủ tất bên kia nhảy vào làm chủ ngôi nhà hoang.
Nhưng trong này còn có Bàng tinh như KÌNH DƯƠNG, KHÔNG KIẾP… nó đâu chịu? Bàng tinh chẳng qua là đồ dùng mà thôi, bạn ơi! Toàn bộ chòm THÁI TUẾ  là sao chỉ cá tính, trạng thái (tốt xấu) vui buồn. Chòm BÁC SỸ là đồ dùng, các sao khác chẳng qua là tình trạng, tình hình báo cho biết xấu tốt. Dùng được hay không dùng được, dùng sinh họa hay dùng sinh lợi các sao Hóa khí sẽ báo cho ta biết.
Ví dụ cũng KÌNH DƯƠNG là cây viết, cây viết sẽ viết trên tờ giấy ra văn phẩm XƯƠNG KHÚC, nếu không có, đành chờ đáo hạn XƯƠNG KHÚC đem ra sử dụng (khổ nổi có người đem theo có người thấy không dùng được vất đi rồi).
KÌNH DƯƠNG không còn là viết thì có thể là dụng cụ nhà nông như cuốc, mai… công cụ như dao… có điện, lửa chớp chớp biến thành vũ khí (ngày xưa múa gươm, vũ khí nói chung ánh sáng lấp loáng). Giải thích như vậy để bạn hiểu Bàng tinh như là công nhân. Chính tinh như một chủ nhân. Nhìn công nhân ta biết chủ nhân. Công nhân trồng chè tức chủ nhân là nhà nông nghiệp, chẳng lẽ một Văn sỹ (có chăng mới bỏ nghề). Nhìn Bàng tinh ta khẳng định vai trò Chính tinh. Như TỬ VI là ngôi sao hành động, hành vi, gánh vác trách nhiệm… gìn giữ biên cương với cây súng trong tay, đích thị là trách nhiệm rồi. Chăm sóc một ngôi trường, một lớp học cũng là trách nhiệm, cho đến chăm sóc quán hàng riêng tư cho gia đình cũng là trách nhiệm với gia đình và khách hàng. Vấn đề còn lại là trách nhiệm với ai. Từ chỗ đó đoán được chân tướng TỬ VI.
Những lập luận trên cho thấy Vô Chính Diệu chấp nhận Chính tinh một cách dễ dàng. Trong khi mình không có chủ nhân nên mong chờ người khác đến làm chủ. Vì thế có câu ”MỆNH Vô Chính Diệu bất minh…” (bất minh không minh bạch rõ ràng, hôm này thế này mai thế khác) sẵn sàng tiếp thu những chính tinh khác khi đáo hạn khác. Một người có chính tinh tại MỆNH như PHÁ QUÂN gặp hạn CỰ MÔN nó suy nghĩ khác, một phá gặp một phản… thì dễ làm phản. Nhưng Vô Chính Diệu gặp Cự cũng chỉ ngang mức cự mà thôi.
Vô Chính Diệu lấy cung xung chiếu mà luận đoán. Vì tại bản cung không có chính diệu nào tọa thủ đương nhiên 2 chính tinh nầy xâm phạm vào cung MỆNH. (chúng ta đang ở trên một vòng tròn gọi là Thiên Bàn, cung xung chiếu đi ngang đường thẳng đi qua tâm, cắt 2 nửa vòng tròn bằng nhau y như trong toán học). Ví von cho dễ hiểu Vô Chính Diệu  như người không cha, không mẹ chịu tác động bên ngoài vậy, như tờ giấy trắng bên ngoài viết chi cũng được. Nếu ta có chính tinh tức sẽ có 2 trường hợp tương thích hoặc đối kháng với chính tinh bên ngoài. Đằng nầy không có chính tinh, chỉ có bàng tinh tức chịu sự chỉ huy dẫn dắt bên ngoài, dễ thích nghi với hoàn cảnh bên ngoài. Ngay như Khổng Minh Vô Chính Diệu cũng bị Lưu Bị dẫn đi. Ví dụ như vậy cực kỳ dễ hiểu, Vô Chính Diệu tam phương tốt nhất định là tốt, còn ngon lành hơn có chính tinh mà nó không chịu hợp tác với nhau. Như nhóm SÁT PHÁ THAM tại MỆNH cực kỳ vất vã mới như ý muốn.
* Ngoài ra luận theo ngũ hành để luận đoán MỆNH phù hợp với chính tinh nào. Ngay cả có chính tinh cũng luận theo ngũ hành để đoán. Người ta cho mỗi sao mỗi hành đâu phải để mà chơi. Đừng đem cái hành của ngôi sao ấy lý luận với cung, với sao đi với nó, đây là sai lầm dễ phạm phải rồi lúng ta, lúng túng tìm cách giải thích trẹo cả lưỡi, chính bản thân mình không hiểu lấy đâu người khác hiểu. Cho nên, chắc gì có TỬ VI tại MỆNH mà mang được trọng trách của TỬ VI.
* Nếu được diện kiến với người có lá số, hoặc biết được cá tính người ấy. Vấn đề tương đối dễ dàng là nghiệm chứng qua hình dáng cá tính. Ngay cả với có Chính tinh thủ MỆNH chứ đừng nói Vô Chính Diệu. Ta cần phân loại Vô Chính Diệu như đã nêu trên, đi sâu vào cần phân loại tiếp.
TUẦN TRIỆT và Vô Chính Diệu.
Nếu như MỆNH có TUẦN hay TRIỆT hay dở phức tạp tùy thuộc chính tinh tại bản cung có thích Tuần hay Triệt không. Như TỬ VI kỵ gặp các sao này. THAM LANG thì ưa.
Cần biết Tuần Triệt có những đặc tính hay. Như Phòng Trừ , Vâng lời đi cả bộ là tuân thủ triệt để, giáo dục, hiểu biết, tiếp thu và loại trừ …. Cho nên Vô Chính Diệu đắc TUẦN hay TRIỆT án ngữ ngay bản cung để tiếp thu và loại trừ. Nhưng không phải Vô Chính Diệu nào cũng cần đến TUẦN TRIỆT nhất là Vô Chính Diệu có Cự Cơ xung. Phúc Đức cung Vô Chính Diệu cũng kỵ TRIỆT Vì là Phúc Đức không thể loại trừ được. Có câu: “Phúc Vô Chính Diệu tu cần KHÔNG tú (Tuần) Kỵ ngộ TRIỆT tinh
* Bản thân TUẦN, TRIỆT cũng là sao cho nên khi Vô Chính Diệu có 2 sao nầy giá trị như không còn là Vô Chính Diệu nữa. Vì tôi có TUẦN đây, tôi có TRIỆT đây. Uy lực của nó chế ngự cat 2 cung. Nếu không có 2 sao nầy đích thị là Vô Chính Diệu. Vô Chính Diệu có 2 sao nầy là may mắn, nhưng có chính tinh tốt đẹp xung chiếu lại kỵ TUẦN TRIỆT là điều cay đắng. Nhưng thôi, dẫu sao nó cũng được gọi chung là Vô Chính Diệu.
* Trong trường hợp MỆNH đã Vô Chính Diệu, THÂN cũng lại Vô Chính Diệu. Ta có 2 trường hợp 
A MỆNH TRIỆT THÂN TUẦN.
B MỆNH TUẦN THÂN TRIỆT.
C. MỆNH (TUẦN hay TRIỆT) THÂN có chính tinh.
D. MỆNH Vô Chính Diệu không có Tuần hay Triệt. THÂN cũng Vô Chính Diệu.
Cả 2 đều Vô Chính Diệu. Trường hợp A hay hơn là B. Vì MỆNH có thể TRIỆT nhưng THÂN không thể TRIỆT được (vì nó là thân xác, thân phận… TRIỆT đi dễ trở thành phế nhân…)
Cho nên có câu:
“Mệnh TRIỆT, Thân TUẦN tu cần vô hữu chính tinh. Vãn niên vạn sự hoàn thành khả đãi.”. Tuổi càng cao càng dễ thành công.
Trường hợp B có thể ngoan hơn nhưng chưa biết số phận về đâu.
C là trường hợp MỆNH Vô Chính Diệu có TUẦN, hay TRIỆT. Cung an Thân có Chính tinh, luận theo chính tinh ấy tốt xấu tùy thuộc đắc hãm. Đừng quên rằng cung an Thân nó quan trọng hơn cung MỆNH. Lấy câu "MỆNH hảo bất như THÂN hảo. Thân hảo bất như Hạn hảo" (MỆNH tốt không bằng THÂN tốt. THÂN tốt không bằng Hạn tốt). MỆNH chỉ là ý chí mà thôi. Thân hình hài cần phải khỏe mạnh, tốt đẹp. Mượn tạm hình ảnh nhà bác học ngồi xe lăn bên Mỹ để lập luận. Ví như ông ta là người MỆNH tốt mà THÂN xấu.
Trường hợp D phải kể là xấu. Vì yếu tố phòng trừ không có.
Tiếp là MỆNH Vô Chính Diệu nhưng không có TRIỆT hay TUẦN. xem ở dưới
Vô Chính Diệu nhưng không có TUẦN hay TRIỆT án ngữ:
* Lại có Hung Tinh tọa thủ ta gọi là Hung tinh độc thủ. Có Cát tinh ta gọi Cát tinh tọa thủ. Như Vô Chính Diệu KÌNH DƯƠNG độc thủ, Vô Chính Diệu THIÊN HÌNH  độc thủ, VĂN XƯƠNG độc thủ nếu thấy cả 2 ta gọi XƯƠNG KHÚC tọa thủ. Kết hợp với chính tinh bên ngoài mà luận đoán, quan trọng là có phù hợp hay không
Vô Chính Diệu lại không có bộ Phòng Trừ tọa thủ bản cung bị đánh giá chung là xấu, là không an toàn. Chư a chắc đã xấu ví dụ có TỬ VI xung bên trong ta có TRIỆT ông TỬ VI không dám vào giúp đỡ. Như vậy khó tìm ra một công thức chung, mẫu số chung cho các trường hợp Vô Chính Diệu.
MỆNH Vô Chính Diệu có yểu không?
Mệnh VCD phi yểu chiết nhi hình thương”. Phi yểu chiết nhi hình thương là sao? Không yểu MỆNH cũng thương tật.
Mệnh VCD có thể rất yểu, Mệnh  VCD phải vay mượn chính tinh bên ngoài nhưng đôi khi chính tinh không phù hợp với bản Mệnh, như Mệnh  Hỏa mà chính tinh lại Thủy. Mệnh VCD cung an Thân cũng VCD, đây cũng là lý do rất dễ yểu.
Mệnh VCD vay mượn chính tinh bên ngoài, mạnh nhất là NHẬT NGUYỆT hội chiếu nhưng cùng lúc cả 2 chính tinh nầy đều ngộ TUÀN TRIỆT thành ra hoàn cảnh quá tối tăm. Đó cũng là lý do yểu.
Mệnh VCD lại có Sát tinh nhập Mệnh. Đây cũng là trường hợp yểu.
Cho nên câu Mệnh VCD không yểu cũng hình thương cũng không phải câu nói quá đáng. Vì vậy để tăng thọ cho cách nầy người ta cho rằng:
Mệnh VCD nhị tinh diên sinh
Tức là thay đổi tên họ, thọ cao. Khi thay tên đổi họ tức thì cái tên ấy, danh tính ấy đã chết đi tức là chết cái tên, cái danh, cái họ chứ bản thân không chết. Điều nầy nghe có vẽ như là vô lý phản khoa học phải không? Mắc chi thay cái tên, cái họ lại thọ. Vô lý quá. Vâng có lẽ vô lý thật nhưng nếu bạn là người Do Thái ở vào thời điểm Đức Quốc Xã cai trị, bạn có cho rằng thay đổi được tên họ tất thị được sống. Đúng quá phải không? Nếu bạn là Bin La Den (hoặc ở vào hoàn cảnh na ná) trong tay bạn hiện có nhiều thẻ thông hành phải không? Nếu có bộ râu truyền thống tôi cũng e rằng: râu giả? Thậm chí bạn còn muốn Bin La Den giả chết để Bin La Den thật sống. Vậy thì chuyện thay tên đổi họ mà thọ không có chi là huyền bí hết, tuổi thọ lại cao. Những người hoạt động chính trị vài ba chục tên giả là chuyện thường, thậm chí tên giả còn nổi danh hơn tên thật.
Ở đời, đôi khi có người  không ưa cái tên, cái họ của bạn, chừng đó thôi cũng đủ chết. Chứ chưa nói đến có tư thù, tư oán... Bạn không hoài nghi việc bầu cử chỉ vì cái tên, cái họ, cái giới tính, cái nguồn gốc... gạch bỏ không thương tiếc một người có tài năng mà bạn chẳng chịu tìm hiểu. Vậy thì thay đổi tên họ có thể thay đổi cả vận mạng con người. Bạn đồng ý chưa? Biết đâu nhờ cái tên bạn vào phòng mổ sớm 1 tí mà được cứu sống, ngược lại bạn chết vì sự muôn màn.
Và nhìn những Nickname thì có những cái nghe thôi đà sinh bệnh. Lại đổi nickname, đổi nửa nhưng quan trọng là nên đổi cá tính đi.
Các văn sĩ không ai ép buộc chi, chỉ có kinh tế ép thôi. Đôi khi cũng thay tên đổi họ chuyển qua viết dạng ‘mì ăn liền’, dạng ‘bồi bút’, dạng ‘khêu dâm’...
Ngày xưa trùng húy với vua, buộc phải thay đổi danh tính. Thậm chí thân phụ của người viết, trùng tính với quan Thượng Thư mà buộc phải thay tên, nếu không thay tức hoạn lộ không bền, còn kéo theo mạng sống không bền. Thân phụ lại là người Mệnh VCD.
Mệnh VCD thọ.
Không có Hung Sát tinh hội họp hay độc thủ lại có các sao như:
THÁI TUẾ chủ người cao tuổi.
CÁO PHỤ chủ lời bảo ban của bậc cha ông, tức cùng hàm ý thọ.
Hoặc khi có THIÊN LƯƠNG thủ Thân và nhất là THIÊN LƯƠNG xung chiếu MỆNH, như các cách Vô Chính Diệu có ĐỒNG LƯƠNG, CƠ LƯƠNG, DƯƠNG LƯƠNG xung. Đó là nói tổng quát, chứ đừng vin vào đó, quan trọng là có phá cách không. Chính người viết đưa lá số Vô Chính Diệu có ĐỒNG LƯƠNG xung mà bị giết để làm mẫu đấy.
Vô Chính Diệu nào vẽ vang nhất.
Đó là các trường hợp Vô Chính Diệu có NHẬT NGUYỆT hội họp. Hoặc DƯƠNG LƯƠNG xung dù có hãm vẫn còn là tốt. Trường hợp Vô Chính Diệu tại Mùi có DƯƠNG LƯƠNG tại Mão và THÁI ÂM tại Hợi. Được xem như hay nhất. Vì sao Vô Chính Diệu có NHẬT NGUYỆT lại hay (hay là hay về công danh) vì NHẬT NGUYỆT là bộ sao: “Chính bất như chiếu, chiếu bất như giáp”. Cách THAM VŨ Sửu Mùi vốn đã hay còn hưởng thêm cách giáp NHẬT NGUYỆT được phê ‘phi vinh tắc phú” (không sang cũng giàu). NHẬT NGUYỆT ví như ngọn đèn pha chiếu lên sân khấu. Nhìn là nhìn nhân vật đứng trên sân khấu. Một người mà có 2 vầng NHẬT NGUYỆT chiếu vô MỆNH như vậy là quá đẹp. Được gọi là NHẬT NGUYỆT tất nó ưu tiên phát xạ so với các chính tinh khác. Bởi thế mới gọi nó là NHẬT NGUYỆT mặc dù người xưa thừa biết nó không phải mặt trăng, chẳng phải mặt trời nhưng đã ví nó như NHẬT NGUYỆT phải lý luận như NHẬT NGUYỆT thật sự. Biết bao câu phú ca ngợi cách này. Trường Hợp Vô Chính Diệu tại Sửu có cách kia vẫn còn hay mặc dù NHẬT NGUYỆT bị lạc hãm. Ví von dễ hiểu như là rạp hát ế khách chứ không phải là không có khách.
Nhưng chú ý Vô Chính Diệu có cả CỰ NH ẬT, ĐỒNG ÂM, CƠ LƯƠNG 6 sao cùng chiếu ồn ào hơn một cái chợ.
Đứng hạng nhì là trường hợp Vô Chính Diệu có THAM VŨ xung. Thực chất bên trong có bộ Phủ Tướng bên ngoài có THAM VŨ xung nên rất là hay.
VCD có SÁT TINH độc thủ:
Nếu có KÌNH DƯƠNG ta gọi là KÌNH DƯƠNG độc thủ, cũng vậy nếu có ĐÀ LA ta gọi là ĐÀ LA độc thủ, HỎA TINH độc thủ, LINH TINH độc thủ.
Dĩ nhiên có các Sát Tinh độc thủ không phải là hay, cần xét  nó có đắc ý không, có phù hợpù hợp hay không? Nhất là KÌNH ĐÀ vì bản thân nó chưa hẳn là hung tinh.
VCD có ĐỊA KIẾP ta gọi là ĐỊA KIẾP độc thủ. Ví du: như câu:
ĐỊA KIẾP độc thủ, thị kỷ phi nhân. THAM LANG độc cư đa hư thiểu thật
VCD có lại thêm Mệnh Không Thân Kiếp.
“Mệnh KHÔNG Thân KIẾP lai hội SONG HAO. Vô Chính Diệu thiểu học đa thành.”
Đây cũng là trường hợp hiếm có, chỉ sinh tháng 10, phải có Song Hao, lại Vô Chính Diệu. Học ít thành nhiều. Thực tế người viết chưa gặp trường hợp này không dám kết luận. Song Hao đạt yêu cầu phải là tuổi Đinh Kỷ Quý mới hay.
 CÁC CÂU PHÚ LIÊN QUAN:
Mệnh Vô Chính Diệu đắc TAM KHÔNG hữu SONG LỘC phú quí khả kỳ
Phú Quý Khả Kỳ là giàu sang một thời, chỉ một thời cũng vẽ vang lắm rồi. Vì trong cách này có chứa cách tam KHÔNG cho nên 3 cái không phải trả.
Mệnh Vô Chính Diệu bất minh. PHỤ BẬT gia thủ đem mình ly tông
Vì những lý do trên mà Mệnh VCD có lập trường không rõ ràng, không minh bạch. Trong tình huống đó có sự trợ giúp của PHỤ BẬT dĩ nhiên là dễ rời bỏ tổ tông, vì bật qua bên nầy không được, bật lại bên kia không xong, bật đi xa mơ hồ chưa biết thành bại, thường dễ làm người ta lựa chọn không cần phải là VCD mới lìa bỏ tổ tông, mà có chính tinh đi kèm cũng ưa lìa bỏ. Có câu: “TẢ, HỮU đơn lâm MỆNH viên ly hương sở nghiệp.” Vì tất cả các trường hợp có TẢ HỮU tại MỆNH, tức cung Phụ hay Huynh đều có sao HÌNH, chỉ một sao HÌNH này thôi, ở cũng không yên trong lúc luôn luôn có bạn bè, kẻ trên giúp đỡ Vô Chính Diệu lại càng mau đi nữa.
 “Mệnh TRIỆT, Thân TUẦN tu cần vô hữu chính tinh. Vãn niên vạn sự hoàn thành khả đãi.”
Câu này nếu MỆNH TRIỆT, Thân TUẦN Vô Chính Diệu tuổi cao thành đạt, tức tuổi trẻ khó thành. Nhận xét chung trường hợp này có tính phòng bị thái quá.
 “Thân Mệnh đồng cung Tí Ngọ hoặc cư tuyệt xứ. Vô chính tinh khủng kiến MÃ, LINH, HÌNH, KIẾP. Chung thân hoa khai ngộ vũ mãn kiếp phi yểu chiết nhi hình thương.”
Vô Chính Diệu Tại Tý Ngọ lại thêm Thân Mệnh đồng cung. Kỵ gặp MÃ LINH HÌNH KIẾP 4 sao này thấy tay chân tật nguyền rồi. Suốt đời như như đóa hoa nở gặp mưa gió dập vùi, không yểu cũng thương tật.
Thân Mệnh đồng cung tối hiềm nhập mộ hoặc cư Tuyệt xứ. Vô Chính Diệu hoan phùng TẢ HỮU SINH VƯỢNG hoá hung vi cát chung thân vượng hưởng phúc tài.”
Vô Chính Diệu tại Tứ Mộ cung, hoặc tại Hợi. Kỵ Thân Mệnh đồng cung TẢ HỮU SINH VƯỢNG lại tốt, suót đời hưởng 2 chữ phúc và tài lộc
PHÚC Vô Chính Diệu tu cần KHÔNG tú (Tuần), Kị ngộ TRIỆT tinh, nhược phùng SINH, HÌNH, KỊ, VIỆT vi nhân tiêu trưởng.”
Cung Phúc Vô Chính Diệu cần Tuần kỵ Triệt (Vì TRIỆT chủ bị trừ, xem nhẹ coi thường… phải xem trọng, quan phòng… cung này chưa bà con trong đó) Nếu có các sao kể trên là người không thể thành đạt, thành họa thì có... Bộ KỴ HÌNH đã mệt hung rồi, thêm VIỆT chủ phát sinh, thêm Sinh để nẫy họa. (từ hung là phương ngôn người Huế nói riêng, như mệt quá, chư không phải hung dữ hay hung họa).
Bài viết này là mở đầu cho những loạt bài Vô Chính Diệu về sau, khái niệm về Vô Chính Diệu, cụ thể sau nầy muốn viết Vô Chính Diệu có TỬ THAM xung… những khái niệm trong bài viết này đem ứng dụng cho tiện lợi.
Và sau khi bài viết này Post lên người viết phải chuẩn bị đi HUẾ để thăm mẹ già theo chu kỳ 2 tháng 1 lần. Cho tròn (tuần) chữ Hiếu (Tướng Binh, THIÊN TƯỚNG), cứ nghĩ tháng này mong ngóng Đình về, sao không thấy nó về, thôi thì về sớm ngày nào bà an tâm ngày đó. Vì thế mọi thắc mắc của bạn không thể trả lời được. Bạn không nên hỏi những chuyện riêng tư vì làm mất thì giờ của người viết, bạn cũng không nên phơi bày lá số của mình trên mạng, điều đó không hay cho chính bạn sau này.
Bài kỳ tới. Làm thế nào để đoán hạn có chuyển động. (vì thế mà lần này người viết đi Huế không bay bướm như những lần trước)


haiyentlvn73 haiyentlvn73's photo


At

4000

 • Private comment
 • Private comment
 • linh linh
  • linh
  • Feb 16, 2012 8:30 AM
  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguyen+linh&date=1987,1,9,12,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2  Đây là lá số của cháu, mong bác xem giúp cháu ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
 • Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thanh Tùng
  Ch áu  thấy lá số này có 2 cách trong bài viết của bác. Mong bác xem giúp cho hung cát thế nào? Cảm ơn bác rất nhiều!   Trường hợp Vô Chính Diệu tại Mùi có DƯƠNG LƯƠNG tại Mão và THÁI ÂM tại Hợi. Được xem như hay nhất.
  “Mệnh KHÔNG Thân KIẾP lai hội SONG HAO. Vô Chính Diệu thiểu học đa thành.” 
  http://www.tuviglobal.com/tuvi/laso/xem/B.1125.29.10.1989.html
 • Tu (Andy) T Tu (Andy) T
  Chao bac Buu Dinh,
  Chau chinh la nguoi co la so cua cau
  " Vô Chính Diệu nào vẽ vang nhất .
  Đó là các trường hợp Vô Chính Diệu có NHẬT NGUYỆT hội họp. Hoặc DƯƠNG LƯƠNG xung dù có hãm vẫn còn là tốt. Trường hợp Vô Chính Diệu tại Mùi có DƯƠNG LƯƠNG tại Mão và THÁI ÂM tại Hợi. Được xem như hay nhất. Vì sao Vô Chính Diệu có NHẬT NGUYỆT lại hay (hay là hay về công danh) vì NHẬT NGUYỆT là bộ sao: “Chính bất như chiếu, chiếu bất như giáp”."
  " VCD có lại thêm Mệnh Không Thân Kiếp .
  “Mệnh KHÔNG Thân KIẾP lai hội SONG HAO. Vô Chính Diệu thiểu học đa thành.”
  Đây cũng là trường hợp hiếm có, chỉ sinh tháng 10, phải có Song Hao, lại Vô Chính Diệu. Học ít thành nhiều. Thực tế người viết chưa gặp trường hợp này không dám kết luận. Song Hao đạt yêu cầu phải là tuổi Đinh Kỷ Quý mới hay."
  <img src=" http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/163014111983/1/andy.jpg " />
   
  (Ngay 10 Thang 10 Quy Hoi Gio Than)
  Chau co doc tai lieu ve Tu Vi nhung that su khong hieu ve Vo Chinh Dieu. Mong bac huong dan them.
  Cam on bac,
  Andy
 • Tong Anh Tong Anh
  Chao bac Buu Dinh! Chuc bac luôn vui va manh khoe.
  Bua truoc chau nho bac coi gium la so cua chau. Chau sinh 4h 05phut ngay 17 thang 10 nam 1976 duong lich, tinh lich am la 24 thang 8 nam 76. Nhung nam 76 thi thang 8 nhuan, vay la so cua chau theo lich am la 24 thang 9 nam 76 phai khong bac?
  Nho bac coi gium ho chau nhe. Cam on bac!
 • Tong Anh Tong Anh
  Bài viết của bác rất hay. Cám ơn bác!
  Nhờ bác coi giùm lá số của cháu: sinh 04 giờ 05 phút sáng ngày 17 tháng 10 năm 1976 (dương lịch)
 • abc egh abc egh
  Thưa bác , bác xóa giúp cháu link ở trên, cháu đưa nhầm bác ạ. Con trai cháu sinh ngày 20/06/2002 , 19h30. Cháu có lá số tử vi mệnh vô chính diệu, nhờ bác xem dùm ạ
 • abc egh abc egh
  Thưa bác, bác có thể xem giúp cho cháu trai nhà em được không ạ. Link sau đâu là đường dẫn tới lá số của cháu . Em cảm ơn bác nhiều http://www.tuviglobal.com/tuvi/laso/xem/YWJjfDF8MXwyfDIwfDZ8MjAwMnwxfDF8MXwxfGQzYWRkMjk5ZWZkNWNjN2Y3ZWE0YjM1MmVlNjIzNWU1.html
 • abc egh abc egh
  Thưa bác, bác có thể xem giúp cho cháu trai nhà em được không ạ. Link sau đâu là đường dẫn tới lá số của cháu . Em cảm ơn bác nhiều http://www.tuviglobal.com/tuvi/laso/xem/YWJjfDF8MXwyfDIwfDZ8MjAwMnwxfDF8MXwxfGQzYWRkMjk5ZWZkNWNjN2Y3ZWE0YjM1MmVlNjIzNWU1.html
 • abc egh abc egh
  Thưa bác, bác có thể xem giúp cho cháu trai nhà em được không ạ. Link sau đâu là đường dẫn tới lá số của cháu . Em cảm ơn bác nhiều http://www.tuviglobal.com/tuvi/laso/xem/YWJjfDF8MXwyfDIwfDZ8MjAwMnwxfDF8MXwxfGQzYWRkMjk5ZWZkNWNjN2Y3ZWE0YjM1MmVlNjIzNWU1.html
 • vu vu
  • vu
  • Nov 1, 2011 2:07 PM
  nhờ bác Bửu Đình xem hộ lá số của tôi sinh vào 8h15 phút sáng, ngày 10 tháng 10 năm 1976 âm lich
 • le le
  • le
  • Jul 5, 2011 2:47 AM
  Thưa bác Buu Dinh,
  Cháucó Mệnh VCD tại Mùi có DƯƠNG LƯƠNG tại Mão và THÁI ÂM tại Hợi; có Đồng Cự xung
  chiếu, Tuần cũng nằm tại cung xung chiếu; Thân VCD cư Phúc Đức có Triệt án ngữ.
  Trong cung Mệnh có các sao phụ như: Thái Tuế, Kình Dương, Hoa Cái. Địa Giải,
  Lực Sĩ. Mệnh của cháu vậy liệu có tốt không? cháu có cần phải đổi tên không?
  Rất mong hồi âm của bác...
 • tam tam
  • tam
  • Jun 9, 2011 7:29 AM
  Cháu chào chú Bửu Đình, Cháu đã đọc bài viết về VCD của chú và cháu rất thích. Do kiến thức về tử vi không có, nên cháu rất mong chú xem giúp lá s..
  Cháu chào chú Bửu Đình, Cháu đã đọc bài viết về VCD của chú và cháu rất thích. Do kiến thức về tử vi không có, nên cháu rất mong chú xem giúp lá số tử vi bản thân cháu. Cháu sinh 10-12-1973; 10.15 giờ sáng. Cháu đặc biệt quan tâm đến cung tử tức và cung phu, cháu thấy vất vả quá ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều:
 • Lan Anh Lan Anh
  Cháu chào bác, hôm nay tình cờ tìm với từ khóa "mệnh vô chính diệu" mà cháu biết được blog của bác và đọc được những câu chữ rất mới mẻ. Mặc dù cháu không biết liệu rằng bác có vào blog này nữa không (vì cháu thấy bài viết đã từ năm 2009), nhưng cháu cũng xin cảm ơn bác rất nhiều.  Và theo như bác viết:  "VCD có lại thêm Mệnh Không Thân Kiếp . “Mệnh KHÔNG Thân KIẾP lai hội SONG HAO. Vô Chính Diệu thiểu học đa thành.” Đây cũng là trường hợp hiếm có, chỉ sinh tháng 10, phải có Song Hao, lại Vô Chính Diệu. Học ít thành nhiều. Thực tế người viết chưa gặp trường hợp này không dám kết luận. Song Hao đạt yêu cầu phải là tuổi Đinh Kỷ Quý mới hay."  Nếu cháu không hiểu sai, thì cháu có một lá số có mệnh VCD, mà lại có Mệnh Không Thân Kiếp, chỉ tiếc không thuộc tuổi Đinh Kỷ Quý. Vậy cháu xin gửi lại lá số lại đây, nếu có cơ may bác ghé lại, mong bác giải giúp cháu.  http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/2/043024111986/1/locchoc123.jpg Cháu kính chúc bác sức khỏe và mọi sự bình an!  
 • Khan Khan
  • Khan
  • Apr 19, 2011 8:29 PM
  Cháu có lá số Tử Vi cũng VCD nhưng Thân Mệnh đồng cung tại Mùi, lại có Triệt án ngữ. Cách cục là Nhật Nguyệt Tịnh Minh nhưng Nguyệt ở Hợi lại có Tuần án ngữ, còn có Không Kiếp. Vậy xin hỏi bác là trong trường hợp này phải luận đoán thế nào ạ (không biết là nên theo cách cục Nhật Nguyệt Tịnh Minh hay là mệnh VCD kiến Tam Không)?
  Cháu là nữ sinh giờ Tý ngày 3/8/1985 (dương lịch), rất mong nhận được hồi âm của bác, cháu xin cảm ơn.
 • Huy Kha Huy Kha
  bác ơi cho cháu hỏi, nếu mệnh vcd ở mùi có dương lương ở mão, thái âm ở hợi, cung mệnh kiến tam không,mà cung ở hợi lại có kiếp sát, và có tuần nữa, vậy có làm cho thái âm tối đi không và có ảnh hưởng gì tới cách cục này ko ạ
 • Bảo Liên
  Bảo Liên
  • Bảo Liên
  • Mar 30, 2011 6:44 AM
  Bac Buu Dinh oi
 • thuan anh thuan anh
  mình  không hiểu về cái này miễn bình luận.
 • thatlongyeuem_sl84 thatlongyeuem_sl84
  minhf không hiểu về cái này miễn bình luận
 • Yêu người tôi yêu
  Yêu người tôi yêu
  • Yêu người tôi yêu
  • Mar 10, 2011 8:35 AM
  Cháu chào Bác ! Cháu cảm ơn Bác về những bài viết của Bác, rất hay và rất dễ đọc. Bác ơi, nếu Bác có thời gian xin xem giúp cháu. Cháu sinh ngày 22/11/1989 (DL) 25/10/1989 (AL), 18h20" (Giờ dậu). giới tính: Nam  Cháu Mệnh VCD, mệnh không thân kiếp, thân tại di có triệt là triệt đáo cung kim, thân có đồng lương tọa thủ. Cháu mới tập làm quen với tử vi nên rất mơ hồ, ở trên có phải là xấu không Bác? Mệnh và thân đều nhược phải không Bác? mail của cháu: mingzhe89@yahoo.com Cháu cảm ơn Bác !
 • Nguyễn Nguyễn
  Bác Bửu Đình ơi, ko biết cháu viết lúc này còn kịp ko nữa ? Vì cháu thấy bác viết  bài này cũng lâu rồi, cháu cũng vừa mới biết đc cách an các sao trong lá Tử Vi thôi, Mệnh của cháu là MVCD, :(, cháu sinh lúc 15h30 ngày 29-4-1985, nếu có thể bác dành chút thời gian xem qua cho cháu lá số của cháu với , cháu hi rất hi vọng được bác xem ch0, cháu cảm ơn bác  :).
  Mệnh của cháu đặt tại Dậu có: Phi Liêm,Thiên Quí, Phượng Các,Giải Thần, Bạch Hổ, Dưỡng.
  Thân của cháu đặt tại Sửu (Thân cư Quan Lộc) có: Phủ, Thanh Long, Thái Tuế, Phá Toái, Hoa Cái, Tử.
  Cung xung chiếu của cháu có: Tử Vi, Tham Lang,Hóa Khoa, Lộc Tồn, Bác Sĩ, Bát Tọa, Tang Môn,Địa Không, Suy.
  http://www.mediafire.com/?k4u599ag85azqz8
 • Chj
  Chj
  • Chj
  • Mar 5, 2011 4:38 PM
  cháu chào bác. bác có thể xem giúp cháu lá số vô chính diệu này có cách tốt nào ko ạ...theo cháu thấy thì cả cung mệnh và cung phúc đưc đều xấu quá....mà cung Thân lại có triệt nua...bác thấy sao ạ..?
 • Private comment
 • quoc tuan quoc tuan

  Kính gửi Bác Bửu Đình, Bác ơi, giúp cháu luận giải lá số VCD này với, vừa có Cơ Cự xung, Nhật Nguyệt chiếu, sát tinh thủ mệnh.. Mong bác cho cháu vài lời về lá số VCD này http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/033024111986/1/ff.jpg Chúc bác và gđ năm mới sức khỏe
 • ngongduc_langque ngongduc_langque
  chào bác cháu trước đây từng đọc một bài viết của bác về tử vi. Đêm nay lại trở lại thấy MVCD rất trùng với cháu.quả thực cháu đọc bài viết của ..
  chào bác cháu trước đây từng đọc một bài viết của bác về tử vi. Đêm nay lại trở lại thấy MVCD rất trùng với cháu.quả thực cháu đọc bài viết của bác nhưng thấy mình ko giống trường hợp nào. Lá số vô chính diệu của cháu mệnh có kiếp, thân có không và có đà la thủ mệnh. Nếu có thời gian mong bác xem qua dùm cháu. Cháu chân thành cảm ơn! địa chỉ của cháu: thaivanky1981@gmail.com lá số của cháu: lá số kỷ
 • TênTên
  TênTên
  • TênTên
  • Jan 8, 2011 2:41 PM
  Con chào bác! Hiện tại con đang có vuớng mắc sự nghiệp học hành, con nửa muốn đi nuớc ngòai nửa không? xa gia đình con chưa có đủ lòng tin, nên con mong bác xem cho con để con có huớng đi đúng cho tuơng lai của mình, con cảm ơn bác, chúc bác và gia đình mạnh khỏe. [IMG]http://ca2.upanh.com/19.0.23667032.3Kc0/1.jpg[/IMG] Bác gửi vào email này cho con nhé. ttd.sai.789@gmail.com. Con chân thành cảm ơn bác rất rất nhiều.
 • nq nq
  • nq
  • Nov 26, 2010 1:50 PM
  Bác ơi, bác giúp cháu 1 tí về 2 cung Vô Chính Diệu (Phúc và Quan Lộc) của cháu được không? Vì anh họ cháu đang tập xem tử vi thế nào bảo rằng cháu "phi bần tắc yểu", bảo cháu nếu giàu sẽ chết sớm hoặc bệnh tật hành hạ. Cháu nay đang có ý định nộp đơn xin học tiến sĩ bên nước ngoài, do cũng có nhiều cơ hội. Thời gian qua, về đường học vấn, cháu có nhiều điều may mắn, từ cấp 2 đến nay. Vừa qua cháu có cơ hội du học trong 6 tháng, đã xong thạc sỹ với điểm cao. Vì vậy, cháu muốn xin học tiếp nữa. Nhưng nghe nói vậy cháu thấy sợ quá. Vì học tiến sĩ thì để dành tiền cũng nhiều, giàu thì không dám nhưng cháu sợ hổng biết số mình VCD mà trèo cao thì té đau. Năm nay cháu cũng đang chữa bệnh K- giáp, nhưng chị cháu bảo ko sao, cháu vẫn đi học được. Hơn nữa, cung Phu Thê, có phải cháu cưới người nào thì người đó sẽ bị tai nạn hay mất mác gì phải không do Bạch Hổ chiếu. Mong bác coi giùm cháu. Cháu cám ơn bác rất nhiều. Cháu sinh ngày 5 tháng 10 năm 1985 (DL) vào giờ Thìn, 7h20phut sáng.
 • Private comment
 • Private comment
 • thien thien
  • thien
  • Aug 27, 2010 8:17 AM
  Bác ơi, cháu có Nhật Nguyệt chiếu nhưng lại toàn hãm địa. Xem mệnh VCD thật là phức tạp bác xem hộ cháu với. Cháu có nên đổi tên không ạ?Có người bảo cháu có khiếu đi tu không biết có đúng không ạ? Cháu cám ơn bác. ^ ^
 • Sakura Sakura
  chào bác ! hôm nay tinh cờ đọc được bài viết của bác về cung VCD vậy cho cháu hỏi ở cung Quan loc đóng tại Hợi VCD có Liêm Tham xung chiếu thì như thế nào?có người nói vậy cũng không được gì.  Cháu tìm kiếm câu trả lời vẫn chưa có mong bác giúp cám on bác !
 • VKhanh VKhanh
  Cháu vừa mới đọc bài trả lời của bác bên mục Thái Âm.Bác lấy ví dụ tình hình chính trị bên Thái thật dễ hiểu ^^.Cháu chỉ tập tành chút tử vi thôi,nên cũng có chút thắc mắc về nhiều điểu không hiểu.Mong bác chỉ dạy thêm .
  Cháu muốn nói về lá số cháu bác đã luận bên dưới đó ạ.
  Kể từ đại hạn 16 tuổi đến 25 cháu chịu ảnh hưởng bộ PHÁ QUÂN VĂN XƯƠNG, đây là bộ sao văn học, nếu có cả VĂN KHÚC tạo thành bộ sao văn học nghệ thuật mới hay, đại hạn 36 tuổi trở lên mới đủ bộ, bộ sao này cũng hợp với người có sao THIÊN ĐỒNG hội họp vì sao này có tính sáng tạo
  Cháu xin nói về những suy nghĩ của cháu về cung Quan lộc của mình.Thiên Không tại Quan chỉ sự chậm trễ ,khó lên .Đồng Âm tại Ngọ thì Đồng tại Ngọ chủ kinh doanh ,buôn bán,Âm hãm theo như bác viết cũng có thể chị sự âm thầm đi lên.Cháu nghĩ sau này có thể có khả năng cháu theo nghề kinh doanh để nuôi và chờ cho Âm sáng (nghề nghệ thuật) sau khi bị Thiên Không "đày ải".Theo như bác nói thì sau 36 tuổi khi có đủ Văn Khúc ,kết hợp với Thiên Đồng thì đường nghệ thuật của cháu mới đạt thành,cháu thắc mắc tại sao không phải kết hợp với Thái Âm hả bác?Thế Thái Âm trong lá số cháu chỉ là chỉ sự chậm chạp,thoái chí thôi hả bác?
  Mong bác cho cháu chút ý kiến.Cháu cảm ơn bác đã bỏ thời gian cho cháu!
  Mà bác ơi,bác nói lá số cháu có cái hay cũng có cái khuyết hãm,xin bác có thể nói rõ hơn cho cháu chiêm nghiệm được không hả bác?Cháu cám ơn
 • VKhanh VKhanh
  Cháu thật sự cảm ơn bác đã bỏ thời gian cho cháu.Cháu cảm ơn!
 • Private comment
 • skeleton_corpse2108 skeleton_corpse2108
  Thưa bác, tài bạch vô chính diệu gặp triệt, có song hao, lại gặp 6 sao cự nhật, đồng âm, cơ lương cùng chiếu mà theo bác là "ồn ào hơn cái chợ" thì trường hợp này phải giải ra sao?
 • Yahoo! User
  Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • Mar 31, 2010 12:17 AM
  cháu sinh vào 8h 30 phút sáng ngày 20.12.1985 ạ !
 • Yahoo! User
  Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • Mar 31, 2010 12:15 AM
  Xin bác xem hộ lá số mệnh Kim VCD , CN CNDL  của cháu !
  cháu cảm ơn bác !
  [img]http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/083020121985/1/MayMuaBong.jpg[/img]
 • Nguyet Nguyet
  Bác ạ, comment của cháu vào bài này không biết bác có đọc không? Mệnh cháu VCD, thân cư thiên di lại gặp triệt nhưng cung quan khá tốt! Liệu cháu có thể thành công được không? Con đường học hành của cháu không tốt lắm dù cháu học khá tốt( cháu thường đứng đầu trường thời PT và học khá ở đại học) vì cháu không có điều kiện đi học xa, cháu lại hay cô độc và không dễ bắt nhịp với cuộc sống. Giờ thì cháu đã tự tin hơn rồi nhưng thực cháu có thể trở thành nhà nghiên cứu hay nhà văn được không? Một số thông tin là nhà cháu có nhiều chị em gái và có chị em mất khi còn nhỏ. Tính cháu ngay thẳng. http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/183017071982/0/Sabrina.jpg
 • NC NC
  • NC
  • Mar 21, 2010 5:44 AM
  Quoted: "VCD có lại thêm Mệnh Không Thân Kiếp .
  “Mệnh KHÔNG Thân KIẾP lai hội SONG HAO. Vô Chính Diệu thiểu học đa thành.”
  Đây cũng là trường hợp hiếm có, chỉ sinh tháng 10, phải có Song Hao, lại Vô Chính Diệu. Học ít thành nhiều. Thực tế người viết chưa gặp trường hợp này không dám kết luận. Song Hao đạt yêu cầu phải là tuổi Đinh Kỷ Quý mới hay." Tôi có gặp một lá số thực tế đúng cách này, tặng ông Bửu Đình nghiền ngẫm chơi
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Trường hợp này không đúng với câu phú đề ra. là MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU tại đây Thân VÔ CHÍNH DIỆU. Thân rất cần có chính tinh, Thân không có chính tinh lại có Kiếp rất dễ bị nạn, mặc dù tại dây có TRIỆT nhưng TRIỆT cũng không hay khi đóng tại Thân.
 • Yahoo! User
  Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • Mar 21, 2010 5:22 AM
  Chao Bac Buu Dinh! Toi co 2 con menh VCD,2 chau menh VCD,Nho bac xem giup toi dua con ut.Day la la so cua no.Cam on nhieu
 • Private comment
 • anh hoang anh hoang
  Chào bác Bưu Đình!
  Bác xem giúp con tại sao lại lận đận trong đường tình duyên vậy!
  Số con mệnh thiên tướng có triệt án ngữ, thân vô chính diệu có liêm tham xung chiếu.
  Con xin cảm ơn!
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Cháu gởi lá số không giống như cháu mô tả.
 • mot_chut mot_chut
  Cháu chào bác ạ  Cháu sinh 7/2/1989 . 10h30. Mệnh và thân đều vô chính diệu . Hix . Buồn quá bác ạ . Ở phần trên bác có đề cập đến mấy trường hợp mệnh VCD và thân . Nhưng hình như không có của cháu . Cháu mệnh Triệt , thân VCD không tuần mà cũng chẳng Triệt. Thân cư cung Phu Thê VCD. Mệnh tại Dậu , có CƠ CỰ ở Mão xung chiếu ( Tiểu hao Đ ở mệnh , Đại Hao Đ ở Thiên Di ). Ngoài ra còn có Nhật nguyệt đồng cung Đ ở Sửu ( cung Quan Lộc) , Thiên Lương  H ở Tỵ ( cung Tài bạch) tam hợp chiếu . Mệnh của cháu thì cũng bình thường thôi . Hix . Nhưng Thân của cháu xấu quá . Đã VCD lại hình như không có cát tinh . Toàn là sao xấu thôi à . Thân lại còn liên quan đến Đức lang quân tương lai của cháu nữa . Đã xấu là xấu tất phải không bác . Xin bác chỉ giáo thêm cho cháu . Cháu biết không phải bất cứ lá số nào bác cũng xem . Nhưng bác đọc qua những lời của cháu là cháu cũng vui rồi . Chân thành cảm ơn bác . Cháu chúc bác nhiều ngày vui vẻ .
 • Q N Q N
  • Q N
  • Oct 10, 2009 11:09 PM
  Than chao ong Buu Dinh,
  Hom nay tinh co vao doc bai VCD cua ong that hay. So cua toi cung la VCD nhung vua co Kinh Duong doc thu, Cu Nhat tam hop chieu tai Quan, Tuan Triet tai THIEN DI (Than), mang tho. Xin ong vui long cho biet y kien ve cach VCD nay. Khong biet phai vi cach nay ma cuoc doi van chua duoc toai chi khong.
  Cam on ong rat nhieu.
  Quoc Anh
  PS: Toi khong co font VN nen khong bo dau. Xin thong cam.
 • Private comment
 • Private comment
 • Tuong Tuong
  • Tuong
  • Sep 19, 2009 10:41 AM
  Thưa bác, nếu mệnh Âm Dương (sửu) có tuần, Thân (mùi) có triệt, phúc đức tại Mão có Cự Cơ chiếu lên, vậy có gọi Thân này xấu không hở bác? Sao ch..
  Thưa bác, nếu mệnh Âm Dương (sửu) có tuần, Thân (mùi) có triệt, phúc đức tại Mão có Cự Cơ chiếu lên, vậy có gọi Thân này xấu không hở bác? Sao cháu thấy sợ cái Thân mà bị Không hay Triệt quá, nghe cứ như là mình sẽ "không tàn thì phế" vậy
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Thân có TRIỆT là không được tốt, dễ phế bỏ, xóa bớt... đó những yếu tố không hay dễ trở thành thương binh mà chẳng có trợ cấp. Nếu là chiến binh Thân lộ TRIỆT lại càng không hay.Nhưng chỉ có một TRIỆT thôi không xấu là bao, như 1khiếm  khuyết nào đó, đa phần Thân ai cũng có một trong vài khiếm điểm, mấy ai hài lòng vì cái thân thể của mình. trừ trường hợp cháu có TRIỆT KỴ HÌNH hội họp tại Thân mới đáng ngại. Các năm cháu quan phòng cái Thân là các năm ẤT Canh. Căn cứ vào câu hỏi của cháu bác còn biết Tật ách cung cháu có KHÔNG KIẾP đi với LIÊM chủ dễ bị bệnh tật mãn tính.
 • Yahoo! User
  Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • Sep 10, 2009 8:54 AM
  Dạ thưa bác! Bác cho con hỏi trường hợp VCD ở Mùi có Tham Vũ ở Sửu xung chiếu nhưng lại ngộ tam không thì lúc đó coi như mình hỏng ăn cái cách Nhật Nguyệt hỗ trợ cho Vũ Tham và cách Phủ Tướng trong nội các cũng hỏng mất Phủ vì gia Không Kiếp đúng không bác? Vậy VCD có Tham Vũ xung trong trường hợp này đâu còn đẹp nữa hả bác? Con đính kèm lá số: Con cảm ơn bác!
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Không phải lá số nào VCD có tam Không đều hay. Chỉ có một số trường hợp VCD có Song Lộc   được gọi là đắc Tam Không nhưng phú quý cũng chỉ có một thời kỳ mà thôi.
   Tuy không có Song Lộc cũng có thể gọi là đắc tam Không, miễn sao những Không đó không gây hại cho chính tinh tọa thủ. Nếu bất hợp lý   nên còn gọi ngộ tam Không vì những cái Không đó gây ra sự bất lợi.
   THIÊN TƯỚNG ngộ Hỏa Tuần tuy rằng có phần xấu nhưng chấp
   nhận được, nhưng hình thành bộ KHÔI HỎA tro tàn, KHÔNG KIẾP HỎA (chủ tai họa
   đến nhanh trở tay không kịp) và nhất là THIÊN PHỦ ngộ KHÔNG KIẾP, THIÊN PHỦ
   hoàn toàn mất tác dụng mà có tác dụng ngược bị phủ lấp, nhiều tai nạn... bộ ĐÀ
   KIẾP dễ sa bẫy, mắc bẫy... nói chung cả đống Hung tinh KHÔNG KIẾP KÌNH ĐÀ KỴ
   HỎA có THIÊN KHÔI càng thêm họa lớn (Khôi nạn), đám cháy càng to... Đây là ngộ
   tam Không, tình huống xấu. Đâu phải THAM VŨ nào cũng hay quan trọng là "nôi các"theo ý cháu có lộn xộn hay  không mới là quan trọng.
 • lu lu
  • lu
  • Aug 9, 2009 9:22 AM
  Thưa bác buudinh lá số cháu mệnh VCD ko gặp tuần triệt ,Thân VCD gặp tuần .Phúc cũng VCD ....cháu sinh 26/06/1979 giờ tỵ
  lá số :http://xemtuong.net/KHHB/tuvi/print.php?PHPSESSID=3b7fef3337659050e39202a17e124b36&topic=1+19796269+ch%E1%BB%93ng+1+1979+6+26+9+00+6+8+6+6+3&security_code=7dtfw&submit=Submit
  lá số cháu nhiều người có xem nhưng nói ko có đúng !phải chăng là cách mệnh thân phúc đều VCD phải ko bác ?mong bác bớt chút thời gian xem giúp cháu với ạ!!!!
  cuộc đời là một chuỗi ngày buồn bác ạ.hiện cháu bế tắc túng quẫn quá!!mong bác giúp cháu !!!cháu cảm ơn bác Dinh !!
 • Tường Nguyên Tường Nguyên
  Cháu cảm ơn Bác nhiều, mong mỏi mỗi ngày để đọc được các bài viết Tử vi Ứng dụng của Bác. Cháu đang tập quên những gì mình thiên kiến trong tử vi lâu nay để học Bác. Cháu, Tường Nguyên.
 • Tường Nguyên Tường Nguyên
  Bác ơi! cho cháu hỏi: - Trường hợp một cung là vô chính diệu (cung Thân) có xung là Cơ -Âm Tuần (Dần), tam hợp là Nhật Triệt (Tí), Cự Đà (Thìn) hội về. Lúc này ta có thể nói: cung vô chính diệu này có ngoài Tuần trong Triệt hay là Nhật Nguyệt nhờ Tuần và Triệt nên sáng lên chiếu về. Cũng trường hợp này: cung vô chính diệu tại đây (cung Thân) có Linh - Xương - Hao - Thái Tuế tọa thủ. Lúc này cung này phải luận đoán thế nào? Câu hỏi ấu trỉ mong Bác giảng dạy thêm!
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Câu hỏi này trả lời khá dài dòng, bác chưa viết về bộ CƠ ÂM, rồi bài Vô Chính Diệu có CƠ ÂM xung. Tuy nhiên trả lời vắn tắt NHẬT NGUYỆT hãm đắc Tuần Triệt như trường hợp này là tốt.
 • Fresinath Fresinath
  Bác ơi,
  Cháu nhầm, cháu định hỏi là Tư vi cư Tý (không phải cư Ngọ) ạ :-) (vừa email cho Bác vừa đọc đủ thứ nên bị "tẩu hỏa" ạ). Cháu,
  Th.
 • Private comment
 • seco seco
  • seco
  • Jun 8, 2009 12:58 AM
     Cháu chào bác, tình cảnh ngoài đời của cháu cũng giống Fresinath bác ạ, Mệnh có Khúc , quan có Xương, Mệnh VCD gặp Tuần ( tại Hợi) học hành bỏ dở mấy lần. Đến bây giờ mới lại đang tu trí lại ( cháu 26 tuổi âm mất rùi).      Cháu được cái giống bác, có cả bộ Xương ( quan), Khúc ( mệnh), Kình ( quan), Tấu ( Tài), chắc cũng lọ mọ viết blog giống bác thoai!      Cháu vẫn cứ ước được một ngày bác ngó qua lá số cho cháu!
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Fresinath Fresinath
  Bác ơi,
  Cháu cảm ơn các nhận xét của Bác. Thế mà bấy lâu nay, cháu cứ nghĩ là các bộ văn tinh, nghệ thuật của cháu không phát huy được (ví dụ: từ nhỏ đến lớn, cháu cứ học đàn vài lẫn rồi lại bỏ :-)). Như vậy, có lẽ: làm gì hay bỏ dở nữa chừng hoặc nếu quyết tâm làm thì cũng phải hai ba bận mới thành công là ảnh hưởng của Tuần Triệt đúng không ạ. Sự thật, việc Mệnh của cháu đắc Tuần Triệt như vậy, cháu có biết là không xấu (cháu rất thích cách dùng từ của Bác ở đây ạ: chính tinh lạc lối ..... tuân thủ triệt để :-). Tuy nhiên, cháu hay  băn khoăn  ở những bộ sao kèm theo và Tuần Triệt có ảnh hưởng gì lên các bộ sao này không. Cháu có một ví dụ khác ạ: Mệnh cháu có Khôi, Thân (Mùi) có Việt, đây là cách Tọa Quý Hướng Quý. Nhưng có phát huy được trong trường hợp Tuần - Triệt ở mệnh không ạ ? 
  Mệnh Thân của cháu không có Kỵ, Hình, Đà, Diệu ạ. Tuy nhiên, cung quan lại có: Cơ Kỵ Hình :-). Cơ Kỵ là đúng cách, Kỵ Hình là cách đáng sợ như bài viết của Bác về Hóa Kỵ. Vậy Cơ Kỵ Hình thì sao ạ (??) . Có phải vì vậy mà cháu làm luật là đúng cách không Bác.
  Bác ơi, nếu cháu nhớ không lầm, có một lần nào đó, Bác có nhắc qua là Mệnh của Bác cũng có bộ Văn tinh đúng o ạ ?
  Cháu Thy
  PS: Bác ơi, Bác thức khuya quá ạ. Cháu thấy bài viết trả lời cho cháu lúc 11h35PM ạ. Bác giữ gìn sức khỏe.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Cách Cơ Kỵ Hình bác có nói trong bài Thiên Cơ Sửu Mùi đó. Tốt là CƠ KỴ đi với Hình Quyền cần có 1 trong 2 sao này. Có nghĩa tôi được quyền bắt lỗi, quyền cật vấn (như dân biểu đấy). Nếu thiếu bộ sao này thì có tính xét nét hay bắt bẻ dễ đưa đến bất mãn mà còn bị vi phạm, vì không phải việc gì mình cũng có quyền bắt bẻ, vượt qua giới hạn hiểu biết của mình vô tình dễ vi phạm. Trong trường hợp của cháu có bộ văn tinh khôi tinh mạnh như vậy. Cháu thuộc dạng phê bình những sai lầm, sai sót trong sách vở đấy. Từ chỗ biết Đúng Sai (tuần, triệt) mới viết được. Bộ Tuần triệt còn là quan trọng, ngoại lệ làm cho Văn tinh càng rực rỡ, tức là viết những chuyện quan trọng, cao siêu, không phải chuyện tầm phào, nếu có Hóa Lộc (tất sinh tiền, sinh bạc) có Hóa Quyền càng hay phải không là ngòi bút có uy tín. Loay hoay rồi cũng nhờ các bộ sao ấy đáng giá sự thành công của mình trên phương diện nào đó. (Chả lẽ bịa ra nói đúng chưa).Bác cũng có bộ Xương Khúc thêm Kình Tấu mới viết blog chứ, còn đắc nhiều cái hay nữa kìa...
 • Quynhhuong Quynhhuong
  Thưa bác 1- Về tánh tình thì tốt. 2- Về công danh theo như anh ấy kể thì rất lận đận có thể nói " ba chìm bảy nỗi chín lênh đênh". 5 lần mất việc do hãng xưởng đóng cửa hoặc bán đi. Đây là kiểu thất nghiệp tập thể do Đồng Kiếp gây ra. Hiện thời đang ở hậu vận nên cuộc đời thấy thoải mái hơn chút so với lúc còn trẻ. Theo anh ấy kể thì cái gì bon chen với đời là anh ấy không bằng người ta. Còn sống an vui tự tại, chấp nhận cái mình đang có dù chẳng có gì đi nữa thì may mắn tự nhiên đến và đến rất bất ngờ, không cầu mà được, không xin mà được cho. Có lẽ do Dương Lương tại Mão trực chiếu cung VCD có Thiên Không.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Đáng lẽ bác trả lời cháu hồi sáng, quên mất. Ừ ít ra là như vậy. Đúng số đấy bộ Thiên Đồng ngộ KK là thấy vô phúc rồi, dễ dính chuyện tai họa tập thể... bộ này thôi cũng đủ viết bài lê thê về nó. Dễ bị ức hiếp mà tệ nhất là kẻ dưới ăn hiếp, đành chịu nhin...Vì thế theo bộ sao mà đoán khó tìm thấy mẫu số chung.
 • Quynhhuong Quynhhuong
  quynhhuong có dịp tiếp xúc với người này ở HN và thấy anh ấy tốt thật.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Theo cháu thì tính tình tốt hay công danh tốt
 • Quynhhuong Quynhhuong
  Thưa bác, Có 1 lá số quynhhuong có thấy qua. Tuổi Bính Thân thuộc hành Hỏa sinh tháng 10 (Mệnh Không Thân Kiếp). Mệnh đóng cung Dậu VCD có Thiên Không,  trực chiếu có Dương Lương. Tuần Triệt tại Tỵ tức cung Tài. Có phải đây là cách Đắc Tam Không mà sách vở nói đến hay là cách hung tinh Độc Thủ của Thiên Không ăn mạnh cho người mệnh Hỏa? Cảm ơn bác.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Như vậy Quan Lộc cung ngộ KIẾP có CỰ ĐỒNG đúng chưa? Người ấy thực tế có tốt thực không?
 • Fresinath Fresinath
  Dạ, Mệnh cháu tại Sửu, Cự Đồng hãm địa. Nhưng lại có cả Tuần lẫn Triệt ạ. Tuần Triệt có làm cho Cự Đồng càng ngày càng bớt xấu đi (cái này cháu có nghiệm thấy qua những năm qua của mình ạ), nhưng bù lại cũng làm cho bộ Xương Khúc, rồi Thiên Khôi, Quốc Ấn, Tướng Quân không phát huy gì được ạ. Vì vậy, sau này, cháu thường để tâm đến cung Thân và cũng muốn tìm hiểu rằng: liệu Mệnh bị "chia cắt, bị bọc" lại bởi Tuần Triệt như vậy thì cung Thân, dù nằm trong thế huy hoàng, sẽ phát huy được bao nhiêu tác dụng (??) :-(.
  Cháu,
  Thy
  • Bửu Đình Bửu Đình
   trường hợp của cháu là tốt đấy. Chính tinh lạc lối được Tuần Triệt có nghĩa là tuân thủ triệt để, với bác là đắc Tuần Triệt đấy. Các ngôi sao cháu kể không ảnh hưởng chi hết. chủ biết phân biệt đúng sai, xuất đầu lộ diện khi cần thiết. Trừ phi cháu gặp bộ Kỵ Hình, Kỵ Đà Diêu, KÌNH HÌNH... mới gọi là xấu. 2 sao Không Kiếp đứng bên Dần Thân rồi. Người có bộ Văn Tinh tại M bao giờ cũng là người có văn hóa.
 • Truong Truong
  Chào Anh Buu Dinh, Lâu nay muốn viết lời bình mà không biết vào mục nào để viết . Nay biết cách rồi nên có vài lời hỏi thăm anh . Trương Khoa đã đọ..
  Chào Anh Buu Dinh, Lâu nay muốn viết lời bình mà không biết vào mục nào để viết . Nay biết cách rồi nên có vài lời hỏi thăm anh . Trương Khoa đã đọc sơ qua ( vì mới biết blog này ) những bài viết của anh  thấy cách tư duy của anh về tử vi rất mới lạ . Chúc anh vui khỏe. Trương Khoa
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Cám ơn bạn mới làm quen. Mới và lạ vì thế mới viết. Giống với mọi người thì viết làm chi. Bạn cố gắng đọc xong rồi có yêu cầu điều gì thì cứ hỏi, vì lợi ích chung không có lyd do gì không trả lời.
 • Fresinath Fresinath
  Bác ơi,
  Vậy nếu Thân (Mùi) Vô chính Diệu có Nhật Nguyệt (tại Mão Hợi) có thể áp dụng các nguyên tắc của Mệnh vô chính diệu có Nhật Nguyệt chiếu được không ạ ? Hay lúc này, vẫn phải xét đến "gốc rẽ" là Mệnh để xem Thân có được hưởng trọn cách không ? Cháu mạng Hỏa, theo một vài bình giải thì sẽ được hưởng trọn vẹn cách Vô Chính Diệu có Nhật Nguyệt chiếu, đúng không ạ ?
  Cháu,
  Thy
   
   
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Mệnh là chủ yếu, để đoán bước tiến thủ, ý chí người ấy. Thân tốt cũng chỉ sướng thân thôi. Tính trên tay Nếu Thân cháu có cách ấy. M cháu đóng ở vị trí nào bác thấy cũng dễ gặp cách tốt.
 • Private comment
 • Thiên Phủ Thiên Phủ
  trong tử vi có cách nào liên quan đến giác quan thứ  6 không bác , đêm qua cháu mộng thấy ba mẹ cháu cãi lộn trong nhà , cháu bênh vực mẹ hỏi ba t..
  trong tử vi có cách nào liên quan đến giác quan thứ  6 không bác , đêm qua cháu mộng thấy ba mẹ cháu cãi lộn trong nhà , cháu bênh vực mẹ hỏi ba tại sao lại la mẹ , nhưng sau đó lại thấy cháu chăm sóc ba chứ không chăm sóc mẹ . Từ  ngày cha mẹ cháu chia tay nhau đến giờ cháu không thể theo mẹ được chỉ theo cha , có lẽ giấc mơ này ý chỉ cháu không có duyên với mẹ ?
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Sao Linh Tinh đó, ngôi sao Linh Ứng hay nhất là M có Thiên Đồng, xem lại bài ấy đi. Cháu không hợp với mẹ hơn là cha, bác nghĩ tiềm thức sinh ra mà thôi.
 • ThangBinh ThangBinh
  Cháu chào bác Đình Bác ơi, bác có viết rằng mệnh VCD có "DƯƠNG LƯƠNG xung dù có hãm vẫn còn là tốt". Thế cháu hỏi trong trường hợp mệnh VCD tại Dậu, có Dương Lương tại Mão gặp TRiệt xung chiếu thì phải luận ra sao ạ? Cháu cũng muốn hỏi thêm về khái niệm VCD đắc tam không. Cháu thấy nhiều sách vở phân loại đắc tam không, kiến tam không... Không biết bác có luận theo kiểu thế không? Và nếu VCD có Địa không toạ thủ và Tuần, Triệt chiếu về có được coi là đắc tam không không ạ? Ngoài ra bác có thể giải thích thêm câu phú "“Mệnh KHÔNG Thân KIẾP lai hội SONG HAO. Vô Chính Diệu thiểu
  học đa thành.” tại sao lại thế không ạ? Cháu biết lần này hỏi hơi nhiều, mong bác dành thời gian giải thích giúp cháu. Cháu cảm ơn bác Chúc bác vui Cháu Khoabang
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Kiến Tam Không là thấy, tốt là có Tuần ở M mơí gọi là đắc. chỉ có trình độ mới quyết đoán đắc, lâu ngày cũng quen thôi cháu ơi! Như trường cháu hỏi Dương Lương sáng sủa ngộ Triệt là kém hay, Ví dụ cụ thểBác muốn giúp cháu nhưng cháu nghi ngại không phát huy hết tác dụng của Dương Lương. Cũng ví dụ này nếu cháu có Tam Không thì bác gọi kiến Tam không. Câu phú đó giải thích khá dài thành một bài viết, hẹn cháu dịp khác.
 • Châu Nhật Thành Châu Nhật Thành
  Kính chào Bác, Hôm nay, ngày 03/06/2009, Cháu đã cập nhật các chỉnh sửa mới vào trình tử vi ứng dụng cho Bác. Bác có thể tải về dùng ở địa chỉ cũ. Nếu có gì sai sót, Bác cho Cháu biết liền nhé. Thân ái chào Bác!
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Bác đã xem tin tối nay xem cụ thể báo tin cũng chỗ này. Cháu vất vả quá bác mới từ HUẾ về, đem theo ít giống cây trong vườn, đâm ra thấy cực.
 • Thu Hà Thu Hà
  Cám ơn Bác,
  Nghe tin bác về thăm Huế ( mà cháu cũng quê ở Huế đó bác ) cháu cứ nghĩ phải đợi bác lâu lâu , hôm nay nhận được tin luôn cháu mừng hết biết luôn .
  Bác ơi, trường hợp cháu hỏi bác là của con gái cháu , tuổi Kỷ Mão - ngày 20-4 âm lịch giờ Sửu . Đúng là được hưởng cách Nhật Nguyệt Tịnh Minh, nó học hành sáng láng ( tuy còn nhỏ tuổi ) nhưng cháu thấy cung Quan đó đều dính cả Tuần lẫn Triệt nên hỏi bác . Dường như thế sẽ rất lận đận , nhưng may nó là con gái , được cung PHU thiệt tốt là quá OK rồi , nhưng là cha mẹ vẫn muốn thấy con cái của mình rực rỡ thành đạt , có sự nghiệp riêng chứ không muốn nó là bóng mờ của chồng ....
  Cám ơn bác .
 • TênTên
  TênTên
  • TênTên
  • Jun 2, 2009 9:54 AM
  Bữa hổm là giỡn chơi cho vui thôi. Đời giờ buồn quá. Bây giờ mới giỡn thật nè. ghé qua
  xem bài hay nhất blog tôi nè. Hông phải ai tôi cũng mời đâu. Yêu quý lắm mới được
  tôi mời đó. Mà không qua là coi như đã làm một chuyện có lỗi lắm với tôi đó.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Qua xem giỡn thật, bữa hổm là giỡn vui. Mai là giỡn giả, mốt là giỡn giả mà thật, Kia là giởn thật mà giả... Như vậy là có chủ đề rồi đó.
 • Thu Hà Thu Hà
  Thưa Bác Đình,
  Vậy trường hợp cung vô chính diệu là cung Quan vị trí cung Thân bị cả Tuần lẫn Triệt như vậy có thể gọi là tốt không , cung xung chiếu là Đồng Lương đắc vị  Dần cung ? Trường hợp này cung Quan có được hưởng tính tốt đẹp từ PHU chiếu sang không hay lại bị ngăn trở hết rồi ?
  Cám ơn bác .
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Cháu tuổi gì mà có Tuần ở Thân Dậu? Tuổi này lớn lắm nghe. Mệnh THÁI DƯƠNG sáng không bị tam Ám, Hình Kỵ là tốt, nếu thấy THIÊN KHÔNG là ngộ TAM KHÔNG kỵ cho THÁI DƯƠNG sáng. Tại vị trí này là tuân thủ triệt để tức là tốt, nhưng quan Lộc cung kỵ gặp TRIỆT dấu hiệu đổ vỡ, bỏ nghề. Nếu đại Hạn đi qua đó. Kỵ năm Giáp, Đinh.và nói chung cháu cũng kỵ năm, tháng, ngày Giáp, Đinh, Ất
 • Bill Bill
  • Bill
  • Jun 2, 2009 7:17 AM
  Một bài viết rất "Vô Chính Diệu" :), nói về VCD nhưng lại gợi mở nhiều điều về cách giải đoán tổng quát, ko dính gì đến VCD cả :).  Bác ơi hình như chưa có bài nào về áp dụng Âm Dương, Ngũ Hành thế nào trong giải đoán Tử Vi thì phải? Mà cháu không thấy bác đề cập trường hợp Mệnh có chính tinh, thân VCD. Chúc bác chuyến đi vui.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Hình như cháu cũng vừa học qua cách an sao bằng tay. Cháu cũng biết rồi đó khi an sao ta phải vân dụng Âm Dương, rồi Âm nam Dương nữ, mới hình thành được lá số TỬ VI. Vậy thì khi có lá số vô hình chung đã hình thành nhờ quy luật Âm Dương và Ngũ Hành. Cũng vì Âm Dương mà hạn ta chạy xuôi chạy ngược. Ngũ hành vẫn còn được dùng để luận đoán khi trường hợp có 2 chính tinh.
   Ví dụ Liêm Tham một hỏa và một mộc nhưng hành Kim thì ăn với sao Vũ Khúc bên ngoài nhiều hơn. Thậm chí một chính tinh cũng nên xét đến Ngũ Hành nhất là nó khắc với chính tinh, vì thế MỆNH có chính tinh TỬ VI chắc gì ăn vào TỬ VI khi MỆNH có hành thủy, khoái ông THIÊN TƯỚNG nhiều hơn. Điều này bác đã từng nói đến rồi.
   Thuộc sơ cấp. Nhưng đừng luận Hành của MỆNH và cục sinh khắc, sinh nhập làm gì.
   Vì có nó mới nên lá số. An lá số bằng tay được tất phải biết rõ. Từ cục ta mới an được TỬ V theo ngày sinh. Đúng chưa? Cái nay bác cũng đã nói rồi.
   Bài viết này chẳng qua bài viết làm nền, nhấn mạnh tầm quan trọng của các trường hợp Vô Chính Diệu mà thôi, sau này đề cập đến Vô Chính Diệu khỏi lập đi lập lại nhiều lần.
 • Private comment
 • Private comment
 • linh linh
  • linh
  • Jun 2, 2009 3:21 A
  Sau này lấy chồng rồi,cái đầu tiên bị mất chính là cái tên của mình bác ui.
  VCD có SÁT TINH độc thủ :Bị triệt thì đâu còn cách này phải không bác?
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Lấy chồng thì phải mang tên chồng, đâu cần phải Vô Chính Diệu mới được mang tên. Trường Hợp của cháu Gặp TRIỆT hay hơn Tuần. Triệt được nạn, trị được cướp... nhưng gặp Tuần là trọng nạn...

6 nhận xét:

Phu Tho Dinh nói...

Thưa bác..cháu đã rất may mắn khi đọc các bài viết của bác..Cho cháu hỏi ..Mệnh cháu có Dương Lương đào hoa gặp thiên không ở mão có bị phá cách ko ? và mình nên luận giải như thế nào ? Tam không là gì vậy bác thiên không, địa không, tuần lộ không vong hay triệt lộ không vong ...

Buu Dinh nói...

Hình như là cháu tuổi Dần. Đúng như thế. TVUD không có sao này. Làm sao chỉ có 2 sao mà quả quyết. Có chăng đoán liều nhưng... dễ trúng là tính trăng hoa. Đọc bài này sẽ hiểu
http://tuviungdung.blogspot.com/2013/01/cach-tham-a.html
Tam Không là Tuần trung không vong, Triệt Lộ không vong và Thiên Không Không Vong (tức là sao Địa Không theo các sách khác). 3 sao này cùng có đuôi là "không vong". Cũng như file có đuôi dll (xoá file này là chương trình không chạy nhé).
Tam Không là tuỳ trường hợp để đoán trời ạ:
Không địa vị, không tài năng, không đạo đức.
Không vợ, không con, không gia đình.
Không may, vô phúc lại không nghe lời...
Không, không, không anh không còn, anh không còn yêu em nữa. PHỦ TƯỚNG ngộ tam Không.
Cái cần gắn bó lại không gắn bó. Cái cần chiếm đoạt lại không chiếm đoạt. Cái cần tham gia lại không tham gia.
Không học hành, không bằng cấp... dễ gặp cái không thứ ba là Không có chi cả.
Không nghe, không biết và không thấy.
...
... Hì hì thế là tam Không đấy. Nhiều vô số kể tuỳ trường hợp mà luận.

Trí Lê nói...

Bác ơi, cháu mệnh Vô chính diệu tại Mùi có Âm Dương Lương tam hợp nhưng mệnh Triệt, Thái Âm Kỵ, Thái Dương Hỏa tinh...cháu biết Thái Âm sợ Linh Hỏa, Thái Dương ghét Hóa Kỵ, VCD có nhật nguyệt chiếu ngại Tuần Triệt...vậy sau này cháu có thuận lời công việc ko ạ?
Cháu đắc cả ba vòng Thái Tuế, Lộc Tồn, Tràng sinh nhưng ngoài mệnh-tài-điền-quan thì không cung nào là ổn. Cung Nô cháu bị Tham Đào Hồng, Hình Diêu Y không biết ra ngoài nên kết nhiều bạn không.
Bài Cự Đồng cách của bác có nói đến Cự Đồng với Thanh Long, Tang Phục là hợp cách nhưng chỉ nhắc đến cung Thê (lão bạng sinh châu), của cháu cung di liệu có được hưởng cách cục tốt này không ạ.
Cháu tự nhận thấy cháu là người ham học hỏi, gặp nhiều cơ hội tốt...nhưng dạo này hơi mất phương hướng nên tìm về với huyền học, mong bác chỉ dạy. Cháu cảm ơn :)

Phu Tho Dinh nói...

Dạo này cháu cũng khá chán nản với công việc hiện tại nên cũng muốn tìm hiểu thêm về lá số của mình..Bác ở Đà Nẵng hả ? Cháu ở Hội An... Cháu sinh 7/12/1986 Dương Lịch 6h chiều..Nếu bác có thời gian mong bác xem giúp cháu và cho cháu vài lời khuyên..Cháu xin cảm ơn bác..Mong sớm nhận hồi âm của Bác...

Trí Lê nói...

Bác ơi, chỉ cho cháu vài lời với

Trí Lê nói...

VCD có Triệt thấy khó hiểu quá, không biết cuối cùng là tốt nhiều hay xấu nhiều, ảnh hưởng trong giai đoạn nào. Cháu thấy vì con triệt này mà bao nhiêu thứ cháu từng rất thíh cũng bỗng bỏ ngang, nhiều lắm ạ