Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

CÔ GIA hay QUẢ NHÂN?

Bài viết của Bửu Đình ngày 29 tháng 4. Bàn về 2 sao CÔ THẦN và QUẢ TÚ.
CÔ THẦN luôn luôn tại các cung Dần Thân Tỵ Hợi và QUẢ TÚ luôn luôn tại các cung Thìn Tuất Sửu Mùi. Kết thành bộ CÔ QUẢ là bộ sao giao lưu với tất cả các sao trong nhóm hàng chi.
LUẬN ĐOÁN CÁC CHI TIẾT SAU:
CÔ GIA hay QUẢ NHÂN?:
CÔ QUẢ khi tốt là cô gia, quả nhân tiếng tự khiêm xưng của bậc vương gia ngồi nơi tôn quí. Cô gia là người cô độc với nghĩa ít bạn bè, cô thân cô thế. Quả nhân là ít người thân cận, ít được người gần gủi, thiếu đức. Dĩ nhiên họ là người mà chúng ta không thể gần gủi một cách từ nhiên, vỗ vai, vỗ vế, rủ rê đi chơi, dù là thời đại nào cũng vậy. Mẫu mực của thiên hạ, nhìn thẳng đi ngay, điệu bộ nghiêm chỉnh. Ngày xưa người ta cư xử  rất khiêm cung. Gọi người lớn tuổi hơn mình bằng đại huynh (người anh cả), hiền huynh (người anh hiền từ của tôi)… Gọi vai dưới bằng hiền đệ. Tự khiêm gọi mình là ngu huynh, ngu đệ… ngay các bậc vương gia cũng ăn nói khiêm tốn.
Để trở thành một cô gia hay quả nhân ấy chỉ có thể gặp trên lá số cực tốt. Vô hình chung CÔ QUẢ làm cho HÓA QUYỀN trở thành chí tôn, duy nhất với nghĩa chỉ có ít người được sử dụng quyền nầy mà thôi. Ví dụ quyền được xuất nhập cung cấm, quyền được giết tha, quyền được cấm đoán.
 SỚM CÔ ĐỘC, CÔ ĐƠN, MỒ CÔI, GOÁ BỤA
Chủ sớm cô đơn, cô độc. CÔ THẦN chủ sớm mồ côi cha mẹ, QUẢ TÚ chủ chủ sớm goá bụa.
Những lá số mồ côi cha mẹ, ít anh em, góa bụa, không may trên bước đường tình duyên thường có bộ sao nầy ở Mệnh hoặc ở các cung liên quan. Nhưng không phải tất cả điều đúng như vậy, vì nó còn chủ sự cô đơn sống xa cách người thân, hoặc gần gủi mà không hòa hợp, gần mà xa. Có cũng như không, có cũng bằng không.
Ngay những người thành vợ thành chồng, trong đời sống vợ chồng cũng bị lạnh nhạt, ít được người phối ngẫu chăm sóc, đi lại thường khi chỉ một mình. Vì trong CÔ QUẢ vô tình hay cố ý để lại trong lòng người khác một sự khó tha thứ. Với người thì người ta bao giờ cũng nghĩ: cố ý mới nói như vậy.
Trong đời sống vợ chồng người có CÔ QUẢ có lợi thế thọ hơn, để mà cô độc, cô đơn cũng không vì 2 sao nầy để đổ tội cho người Cô QUẢ.
Vậy CÔ QUẢ thuộc nhóm sao Cô Đơn như: VŨ KHÚC, THẤT SÁT, LINH TINH…
Do yếu tố vừa kể và yếu tố cô độc, co đơn bộ CÔ QUẢ thường hay có mặt ở hạn chết (vì ra nằm lẻ loi ngoài nghĩa địa)

v      ÍT, KHÔNG NHIỀU:

Chủ ít, hiếm  đóng các cung chủ về người (Nô Bộc, Huynh Đệ, Phụ Mẫu) như ít anh em, hiếm con,  ít bạn bè. Hoặc không được gần gủi, không hòa hợp. Càng hiếm hơn khi gặp KHÔI, TIỂU HAO.

v      NHẤT, ĐỘC NHẤT, DUY NHÂT

Đi với nhóm sao chủ ít như VŨ KHÚC, LINH, KHÔI … chủ độc nhất, duy nhất. Đưa đến độc tài khi có QUYỀN. Cá biệt ta có:
Nhất, độc nhất, duy nhất: Hay là '' nhất tiếu thiên kim" (1 tiếng đáng giá nghìn vàng), "Nhất tự thiên kim" (1 chữ đáng giá nghìn vàng).

v      KẾT QUẢ, KẾT THÚC, THÀNH QUẢ, HẬU QUẢ, HIỆU QUẢ

Bộ sao này đi với cát tinh là kết quả, hiệu quả, thành quả đi với Hung tinh là hậu quả. Nói chung chủ kết thúc một sự kiện tốt hoặc xấu tuỳ Cát tinh, Hung tinh tụ tập. Đặc biệt kị gặp VŨ KHÚC có tính kết thúc bất lợi.
Điều cần biết là sử dụng từ cho chính xác. Trường hợp nào có thể dùng các từ kết thúc, chấm dứt, thành quả, hậu quả…. Như kết thúc một cuộc tình, cuộc đời... Vì sau đó không còn đề cập nữa. SỰ CỐ Ý
Bộ sao này tính quả quyết rất mạnh cho nên mang ý sự cố ý, cố tình đi với các bộ sao vi phạm pháp luật tất có tội, như cố ý vi phạm pháp luật, cố ý làm sai nguyên tắc, cố ý gây tai nạn... Cũng vì những lý do vừa kể, những người tự sát thường có sao nầy tại Mệnh hay tại Hạn.

v      GÌN GIỮ một kết quả:

Cô Quả thực chất là ngôi sao gìn giữ một kết quả và cái kết quả đó có thể tốt xấu, và có gìn giữ được hay không? Gìn giữ cái gì? Gìn giữ thân mình cho trong sáng. Hay gìn giữ di sản của cha ông để lại. Vì vậy CÔ QUẢ đóng tại Điền, Tài được đánh giá là hay “CÔ QUẢ Điền, Tài phản vi giai luận”. Phản vi giai luận, phải luận ngược lại là tốt, thực chất là sao chủ giữ gìn được khen là hay. Đi với LỘC TỒN (kẻ dành dụm) là kẻ hà tiện, nhất là có bộ KỴ HÌNH, bộ KỴ HÌNH ở đây giá trị như là ‘bí quyết tiêu một ngày 1 đô vậy’.
Với kẻ sỹ còn có trách nhiệm gìn giữ non sông. Từ cố gắng gìn giữ chuyển thành cố thủ đối với chiến binh, không may trở thành tử thủ, tử trận để trở thành… cổ nhân. Nghĩ cũng buồn cười từ ‘cô’ chuyển thành cố đi qua cổ nhân, do gặp KHÔNG KIẾP.
Và gìn vàng giữ ngọc cũng là đây.

v      CÓ TỘI, PHỤ RẪY, PHỤ LÒNG

CÔ THẦN là sao chủ sự có tội, thuộc nhóm sao ‘Sai lầm tội lỗi’ bộ  CÔ QUẢ chủ có tội. PHI LIÊM chủ sai trái. LƯU HÀ chủ lỗi lầm. THẤT SÁT chủ sai lầm. Ví dụ : CÔ QUẢ, PHI LIÊM. Có tội cố ý làm sai trái...dĩ nhiên là cần có thêm bộ KỊ HÌNH. Cô quả khi xấu có nghĩa: ‘Kẻ có tội xin cúi đầu hàng phục’. Cô Quả khi xấu có nhiều dạng phụ lòng người, gây ra sự có tội hoặc bị phụ rẫy. Chủ có tội chịu đầu hàng.

v      MUA VÀO:

Đi với HAO chủ mua vào, đi với TIỂU HAO chủ mua sắm nhỏ, với ĐẠI HAO mua sắm quan trọng. Hao Cô Quả tức là tốn kém nhưng có kết quả tức là mua sắm. Nhưng nếu có KHÔNG KIẾP chẳng khác gì mua tai, mua họa về.

v      MUA CHUỘC:

Đi với ĐIẾU KHÁCH có tính mua chuộc, đi với PHỤC BINH có tính chiều chuộng rất cao.                 

v      CÔ THẦN có tính bất trắc thuộc nhóm sao gây bất ngờ.

CÔ QUẢ có tính bất trắc. Như vô tội chuyển qua có tội, có tội chuyển thành vô tội. Đáp số đó tùy thuộc vào Hung, Cát tinh diễn biến phức tạp. Cũng sự cố đó nhưng trước thời điểm ấy là vô tội nhưng sau thời điểm ấy là có tội. Nơi nầy xử có tội, nơi khác xử vô tội. Với người nầy ‘Như thế là tội ác’ nhưng với người khác ‘Như thế đâu phải là tội ác’.

v      CÔ QUẢ xung chiếu:

Ta có thể gặp các cách như CÔ THẦN xung và QUẢ TÚ xung. Tính chất của nó còn nguy hại hơn khi đồng cung hoặc tam hợp chiếu. Vì cái cái lỗi ấy, cái tội ấy, cái kết quả ấy do bên ngoài gây ra  hoặc đánh giá ta không thể khắc phụ được, ta sửa sai không được. QUẢ TÚ xung là kết quả do phía bên ngoài đánh giá. Từ đó QUẢ TỨ biến thành quả tạ.
CÔ QUẢ khi tốt và khi xấu:

v      KHI TỐT:

Là cô gia, quả nhân gìn giữ được non sông cho tổ quốc, không để mất một tấc đất nào về tay  địch.
Là người giữ gìn di sản, địa vị cha ông để lại, để truyền lại đời sau. Giữ gìn được địa vị của mình để truyền lại cho con cháu.
Tốt là tạo được thành quả, kết quả, hoặc là hiệu quả, kết thúc tốt đẹp. Quả báo đáp đền, kiếp này hoặc kiếp sau, hoặc ứng vào con cháu thụ hưởng.
Một người có tâm hồn tốt, đâu cần gieo để gặt, phải thấy cái ích lợi mới làm. Gieo cho đời một niềm vui thế là vui rồi, lấy niềm vui người làm niềm vui mình.

v      KHI XẤU:

Cũng có nhiều dạng khác nhau:
Là mồ côi cha hoặc mẹ nhiều khi cả hai người, có khi ra đời không cha, không mẹ vì ly dị, ly thân, đôi khi bị bỏ rơi vô thừa nhận không biết cha mẹ là ai.
Là kẻ chỉ thấy có kết quả có lợi cho bản thân mình thì làm, không lợi thì thôi.
Là kẻ bị cô độc người người xa lánh, hoặc lánh xa mọi người, sống nơi cách trở, nơi hoang vắng. Cũng có thể là sống giữa lòng đô thị đông vui nhưng trong lòng cô độc, đi về một bóng, không hoà thuận được với ai. Còn là người cô thân, cô thế không nương cậy vào ai được. Thậm chí có kẻ chết trong cô độc chẳng ai hay.
Cố ý, cố tình gây nên tội ác. Kẻ chịu tội.
Hoặc là kẻ bị ép buộc phải nhận tội thay người.
Xấu là gây ra hậu quả, kết thúc bi thảm. Quả báo ứng liền, hoặc để lại cho đời sau. Thậm chí chết vẫn để lại hậu quả nghiêm trọng cho người khác.

v      MỘT SỐ CÂU PHÚ LIÊN QUAN:

 “VŨ KHÚC lâm CÔ THẦN. Hàn Tướng quốc tần tần tái quỉ
VĂN  XƯƠNG phùng QUẢ TÚ. Trương Đế Sư bộ bộ tầm tiên”
“VŨ KÌNH CÔ QUẢ vị tiền nhi nguy”
CÔ QUẢ cần gặp và kỵ gặp.

v      CẦN GẶP:

Cát tinh, Quyền tinh, quí tinh là cô gia, quả nhân.
TẢ HỮU: Hợp cách.
“TẢ PHÙ cát tinh bất vi yểu chiết. HỮU BẬT phùng QUẢ TÚ tất dã  TRƯỜNG SINH”
Có lợi đóng tại Điền, Tài

v      KỊ GẶP:

VŨ KHÚC như VŨ KÌNH CÔ QUẢ, VŨ HOẢ CÔ QUẢ nhất là CÔ THẦN kị VŨ KHÚC dễ gặp chuyện nguy hiểm chết người, ví như đoạn kết.
VĂN XƯƠNG cũng dễ gặp chuyện nguy hiểm
HỒNG LOAN đồng cung. Nỗi cô độc lớn.
MỘT SỐ BỘ SAO CÔ QUẢ:

v      PHI LIÊM CÔ QUẢ :

Chủ các điều sau: Cố ý làm sai trái...Có tội do cố ý làm sai trái... Có tội cho phỉ báng mạ lỵ... Còn chủ chia rẻ và cô độc, cô độc và tan rả. Hậu quả của sự phỉ báng hoặc chia rẻ, sai trái...  nói chung bộ sao có khuynh hướng sai trái, cố ý. Rất kỵ gặp KỴ HÌNH chủ sự cố ý làm sai trái pháp luật.
Cả 2 sao đều thuộc nhóm ‘Tội lỗi sai trái’

v      PHỤC BINH CÔ QUẢ:

* Quả báo cách. Có thể là tốt cũng có thể là xấu tuỳ thuộc vào Hung, Cát tinh hội họp.

v      HỮU BẬT QUẢ TÚ:

Phú viết:
“TẢ PHÙ cát tinh bất vi yểu chiết. HỮU BẬT phùng QUẢ TÚ tất dã  TRƯỜNG SINH”
Thực chất đây là kết quả tốt đẹp đem lại từ bạn bè ngang hàng hoặc dưới một tí, đến sự nâng đỡ từ bậc cha anh cao hơn giúp đỡ qua tai nạn, lúc ốm đau lúc hoạn nạn nhờ đó tuổi thọ tăng cao chứ không có phép màu đem lại. Cụ thể các tấm gương hy sinh vì bạn, vì con em nằm trong cách nầy người có cách nầy được thụ hưởng. Đau ốm được bạn bè đóng góp chạy chữa, nhất là gặp phải bạn thân là Y, Bác sỹ ưa nằm viện mấy ngày chẳng được.

v      ĐÀO HOA  CÔ QUẢ:

* Hoa và Quả.
Tốt là tạo ra kết quả tốt đẹp. Đây là bộ sao có lợi trong hôn nhân nhất là có thêm HỒNG LOAN. Chủ kết hôn bộ sao lưu động này hội họp tại Đại hạn, hay cung phối hôn sự dễ xẩy ra.
Xấu là tạo ra hậu quả tai hại
Bộ sao này kị gặp VŨ KHÚC, KHÔNG KIẾP
Nếu không bị phá cách đây là kết quả đẹp. Ra hoa kết quả hợp với nhóm Văn đoàn. Còn chủ:  “Nhân Quả cách’ Gieo và gặt.’, gieo gì gặt nấy. Tạo ra một kết quả. Kết quả do ta tạo ra.
Cố ý tạo ra. Có thể là điều tốt, xấu tuỳ thuộc Hung, Cát tinh. Ví dụ: Cố ý gây thị phi, cố ý gây sự, cố ý phạm pháp…
Vâng, chỉ có 2 hoặc 3 sao nầy thôi, nhà  Phật đề ra cả một học thuyết nhân quả, nhằm răn đe việc làm xấu đem lại kết quả xấu, và nhà Phật còn cho là khi ta gieo tốt gặt xấu là do tiền kiếp ta gieo điều xấu, cho nên kiếp nầy ta cần gieo tốt không gặt được kiếp nầy sẽ gặt được ở kiếp lai sinh. Có thể tóm tắt thuyết nhân quả là như vậy. Từ phương diện TỬ VI ta thấy hoàn toàn đúng. Dù cố gắng đi mấy nữa khi CÔ QUẢ hội họp với KHÔNG KIẾP đáp số là con số không, nếu có tất chỉ có tai họa. ĐÀO HOA đi với KHÔNG KIẾP là tạo ra tai họa cho mình, cho người, đôi khi 2 bộ ĐÀO QUẢ không giao hội với nhau ta không thấy hậu quả hay kết quả. Cụ thể tuổi Tý từ cung Dậu có ĐÀO HOA và cả các cung kiến (thấy) ĐÀO HOA cũng không hình thành bộ ĐÀO QUẢ. Nhưng tuổi Sửu thấy bộ sao nầy tại các cung Dần Ngọ Tuất có thể tạm kết luận tuổi Sửu cảm nhận cách nầy rõ hơn, còn tuổi Tý chưa thuyết phục được y. Hay nói chính xác hơn, 1 thời gian sau y mới nhận được kết quả y làm, tức là khi hạn đến CÔ QUẢ y nhận được kết quả y gieo có thể tốt xấu các năm tháng xa xôi thậm chí là không nhớ khi nào? Tại đâu? Cái gì? Ai?
* Kết quả tốt đẹp. Đi với Cát tinh xa lánh Sát tinh, KỴ HÌNH là kết thúc tốt đẹp, các từ có thể dùng là hiệu quả. Hoặc gìn giữ cái tốt đẹp đó. Như gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp của ta và nước láng giềng.

v      TANG MÔN CÔ QUẢ:

* Tang tóc và cô đơn, buồn đau vì mất người.
* Tang chứng và hậu quả. Lo buồn vì tang chứng.
* Nhẹ nhất là cảm giác cô đơn, cô độc chất chứa trong lòng.
Từ bộ sao nầy dễ gặp thêm THIÊN KHỐC là thêm tiếng khóc, càng phức tạp thêm như có dấu hiệu của oan khốc (ĐƯỜNG PHÙ , LA VÕNG).
Để chấm hết:
Chúng ta phải gìn giữ (Cô Quả) trọn vẹn (Tuần) non sông (QUỐC ẤN) cha ông để lại (PHỤC BINH). Bộ CÔ QUẢ TUẦN, ẤN, TƯỚNG BINH có tại niên can Kỷ Sửu tại cung Dần.


haiyentlvn73 haiyentlvn73's photo

4000

 • Dong Dong
  • Dong
  • Dec 21, 2012 8:17 AM
  • Bài này cháu đọc vài lần rồi, hôm nay ngồi đọc lại gần 1 tiếng mới xong, vừa đọc vừa nghĩ, đã quá Bác ạh.
 • Private comment
 • Private comment
 • Hang Hang
  • Hang
  • Mar 28, 2010 5:21 PM
  Cháu được biết sao Đẩu Quân cũng chủ về cô đơn nhưng ngoài ra không biết gì hơn về sao này. Nếu có dịp bác viết một bài về sao này được không ạ? Cháu cảm ơn bác. Mệnh Quan Tài Di của cháu hội đủ "Tứ đại cô đơn" là Quả Cô Đẩu Vũ.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Chỉ cần bộ 3 Vũ Cô Quả là thấy cô đơn rồi. Vì nó cùng phe cùng nhóm với nhau, được khẳng định như một chủ nghĩa. Các sao có giá trị khi có cùng một nhóm. Giống như tổ hợp số.
 • Hien Hien
  • Hien
  • Jan 10, 2010 3:57 AM
  Bác Bửu Đình ơi, Cháu có một người bạn, nữ, thấy tội nghiệp lắm vì lận đận đường chồng con. Đã 3, 4 lần quen, đều đi đến việc cưới hỏi nhưng đều bị vấn đề gì đó xảy ra và không cưới nữa. Và đến giờ đều phải ở một mình. Cháu thắc mắc nên xem tử vi (9 tháng tư giờ Mão năm tân dậu-ngày tháng âm lịch). Thấy cung mệnh có Quả Tú, cung Quan có Cô Thần. (còn có Thiên lương, xương khúc, hóa khoa, kỵ) Có phải là không có chồng không bác. Nhung sao qua cung phu thì thấy tốt đẹp lắm, nên cháu bị phân vân không biết giải thích ra sao? Bác có thể xem giúp cháu được không ah để có gì trả lời cho người bạn đấy để buồn. Cảm ơn bác.
 • A^n xu` A^n xu`
  Hic, đúng quá bác ạ. Cự Đà đến nơi thì cửa đã đóng, cháu lâm vào vài lần, lúc người ta ngỏ ý giúp thì mình chưa cần, lúc mình cần thì cơ hội qua mất rồi. Cháu đúng là nhanh nhẩu quá, bác thông cảm, vì cháu cũng giống Thiên Phủ, đang băn khoăn nghề nghiệp của mình. Cháu đợi bài viết về Cự Nhật của bác. Chúc bác cuối tuần vui vẻ, nhiều công lực để viết tiếp
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • May 29, 2009 12:26 PM
   • Có thế mới là sư phụ. khi nào viết Cự Nhật bác phân tích luôn.
 • Private comment
 • Private comment
 • A^n xu` A^n xu`
  • A^n xu`
  • May 28, 2009 3:45 PM
  • Bác ơi, vậy cung Thiên Di có Cô Thần Thiếu Dương Hồng Loan Thiên Không sẽ gây ra điều gì cho mệnh ạ. (Cung Di của cháu có Cự Môn, Thái Dương, Đà La, Kiếp Sát, Thiên Giải, Lực Sỹ và Phong Cáo nữa ạ)
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • May 28, 2009 5:31 PMCháu đọc hết các bài của bác rồi hỏi. Nhưng với các sao cháu mô tả ra ngoài, tiếp xúc bất lợi, dễ bị cô độc, cẩn thận ăn nói.
 • Private comment
 • Private comment
 • A A
  • A
  • Apr 30, 2009 6:10 AM
  • Dạ thưa bác, cháu cũng xin cảm ơn bài viết này của bác. Bác viết bài nào cũng hay và có nhiều điều cần phải suy ngẫm.
  Cháu xin chúc bác những ngày lễ vui sum họp.
 • 2 lúa 2 lúa
  • 2 lúa
  • Apr 30, 2009 1:32 AM
  • bác ơi, cháu cũng thích bài này nữa. Cháu cảm ơn bác nhiều vì những sự chia sẻ hải hà của bác với mọi người
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • Apr 30, 2009 3:14 AM
   • Thay đổi model, coi bộ model nầy đẹp hơn.
 • Vua Lộc Vừng Vua Lộc Vừng
  Bác ơi!
  Cháu rất cảm kích những gì Bác đã viết , đã làm , đã góp ý với cháu và các anh chị em khác suốt thời gian qua. Lâu rồi cháu không làm thơ , nay ngẫu hứng viết bài này kính tặng Bác. Cháu kính chúc Bác và gia đình nghỉ lễ thật vui.
  Ghi chú : "Ta hạnh phúc với quãng đời hậu chiến"
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Cám ơn Hông Phúc, Bác lấy tấm hình bỏ vào Flash coi bộ hay đấy.
   Làm gần xong rồi. Bài thơ có ý hay. Khi cuộc chiến tàn nơi nầy lại mọc lên nới kh..
   Cám ơn Hông Phúc, Bác lấy tấm hình bỏ vào Flash coi bộ hay đấy.
   Làm gần xong rồi. Bài thơ có ý hay. Khi cuộc chiến tàn nơi nầy lại mọc lên nới khác, ông thần chiến tranh thật là tồi tệ. Vì 2 chữ Cô Quả là gìn giữ mà gây tốn người hại của.
 • Vua Lộc Vừng Vua Lộc Vừng
  "Tàn cuộc chiến máu không còn rơi nữa
  Để mẹ hiền không khắc khỏai hằng đêm
  Để non sông hết lửa đạn , bom mìn
  Sông Bến ..
  Tàn cuộc chiến!
  "Tàn cuộc chiến máu không còn rơi nữa
  Để mẹ hiền không khắc khỏai hằng đêm
  Để non sông hết lửa đạn , bom mìn
  Sông Bến Hải hết chia lìa đất nước.

  Tàn cuộc chiến , từ nay tàn cuộc chiến
  Ta  về đây nghiền ngẫm mệnh con người.
  Hòang thành ơi ta còn nhớ khôn nguôi
  Bao kỉ niệm một thời ta trẻ dại.

  Và hôm nay bên sông Hàn trôi mãi
  Ta luận bàn Thái Tuế với Kình Dương ...
  Mang tử vi cho hậu thế soi đường
  Ta hạnh phúc với quãng đời còn hậu chiến!
  Tàn cuộc chiến , thôi tàn thôi cuộc chiến !

  Kính tặng Bác Bửu Đình với tất cả lòng kính trọng.
  Cháu Hồng Phúc
  30.4.2009
Đăng nhận xét