Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Nhân Định Thắng Thiên?


Ta thường nghe “Nhân định thắng thiên”, rồi lại nghe “ Đức năng thắng số”. Có vẻ như là 1 học thuyết, 1 quan điểm Nhân Định Thắng Thiên. Người ta sẵn sàng vớ ngay câu, Thúc Sinh gặp Thuý Kiều nói.
“Sinh rằng: Giải cấu là duyên,
Xưa nay nhân định thắng nhiên cũng nhiều”... .
Hoặc cải biên là
‘Có trời mà cũng có ta.
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”...
Cũng có khi tô đậm sắc màu bằng câu:
Đức năng thắng số.
Có người còn ẩu tả cho rằng, đó là quan niệm của Nguyên Du. Điều này xin bàn sau.

Trước hết, thử bàn thiên định cái gì. Thiên định cái gì mới được chứ. Cái anh đang làm biết đâu là cái thiên định, anh nhận vơ là nhân định. Khi anh thành công, anh không tin vào số mệnh. Anh cho rằng, anh là người có tài, là nhận định. Khi thất bại anh đổ thừa tại trời. Trời định cái gì làm sao mà biết được. Tốt nhất là đi hỏi các ông thầy bói. Các ông chữ “định” là chữ gì cũng không biết. Thường phán bừa, có ý hăm he... Và cũng thường đem câu “Đức năng thắng số” biện minh, biết đâu mình đoán sai. Nhờ phước đức ông bà, mồ mả, cúng bái.... Cứ thế, từ coi bói, kéo theo không biết bao nhiêu hệ luỵ. Rốt cuộc chẳng giải quyết được gì.

Nếu nhân định thắng thiên, các thầy sẽ không hành nghề coi bói, coi tướng, địa lý, phong thuỷ... Thắng thiên, thử làm thượng thư, tham tri... coi thử. Hay là, quay lại thừa nhận. Tui vô phúc anh à. Nếu thừa nhận vô phúc. Vậy thắng thiên chỗ nào? Nếu vô phúc biến thành có có phúc. Như thế, mới gọi là thắng thiên.

Trong khi thiên định cái gì không biết. Cả gan nói nhân định thắng thiên.
Nếu bạn cho rằng, nhân định thắng thiên. Bạn thử hát, thử vẽ, thử chơi cờ, thử soạn nhạc, viết văn, làm thơ... E rằng, bạn bảo, hát hò là bán vui cho thiên. Chơi cờ ư, mất thì giờ, dành cho bọn lắm mưu nhiều mẹo. Viết văn, làm thơ là bán chữ kiếm sống...Không hợp với tôi... Chính trị, cai trị... là cái đại dễ ghét.
Bạn có đủ lý lẽ để biện minh. Bạn không thắng được chính bản thân của mình lấy đâu mà nhân định thắng thiên.

Hỏi bạn rằng; Tại sao bạn thích cái này, bạn ghét cái kia? Loay hoay rồi cũng trả lời. Tại cái số như thế.

Cái thành công, cái thất bại. Cái mình thích, cái mình ghét... Tất cả đều là thiên định. Người ta thích như thế, người ta làm như thế. Sao anh làm công việc nguy hiểm như thế. Lợi nhuận không, lợi ích không... vất vả nguy hiểm lại có. Vì người ta thích như thế, nghiệp người ta là thế. Có người ham cái này, có người ham cái kia... Cái đó là thiên định.

Nếu anh thừa nhận có may mắn và rủi ro. Thế thì tại sao  anh không được may mắn.
Anh cho là di truyền ư? Đồng ý là có di truyền nhưng cũng đừng quên rằng; gien lặn và gien trội. Cái tốt không truyền lại truyền cái xấu. Con của các nghệ sĩ đâu phải trở thành nghệ sĩ tất cả. Cha viết sách con đốt sách cũng là chuyện bình thường trong xã hội. Có thế mới có câu: Cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Số phận cho anh suất ăn giá 1 đô. Anh cải số nhân định thắng thiên, bằng cách ăn 100 đô cho bỏ ghét.
Có trời mà cũng có ta.
Vượt qua số phận mới là người ngon.
E rằng; sớm quay về 1 đô. TỬ VI là chữ định, chữ phận, chữ phần... Tất cả cũng từ Tử Vi mà ra. Phần anh chỉ ngần ấy. Vì phận anh chỉ làm công việc ấy.

Tin rằng “Đức năng thắng số”. Cứ cho là cái được gọi là “đức” ấy, là thật, không tô vẽ. Thử hỏi, các tu sĩ có bị tai nạn, tai ách, bệnh tật không? Có lẽ không cần đưa ra bằng chứng, một số các tu sĩ Phật giáo giỏi về ngành y, dược.  Có lẽ là ... bùa chú, nước phép không thể giải trừ bệnh hoạn. Có chăng giải trừ tâm bệnh mà thôi.

Những người làm việc nghĩa (THIÊN TƯỚNG), việc phúc (THIÊN ĐỒNG), việc thiện (THIÊN CƠ). Chẳng qua là cái tâm tốt đẹp của họ, Trời cho họ cái tâm như vậy. Họ làm việc ấy, không phải vì cầu mong tăng thọ, để đức cho con. Nhưng nếu để đức cho con. Con cháu cũng không ưa đâu, bạn à. Chúng nó chỉ ưa để tiền cho con cháu.

Tóm lại 1 cái. Các việc vừa kể không hợp với tui anh ạ. Có thể là số phận của tui không hợp. Loay hoay cũng trở về thừa nhận có số phận. Ngay cả tính cách con người chưa thay đổi được, đòi hỏi gì thay đổi định mạng. Bởi thế. Ta lại có “Non sông dễ đổi, bản tính khó dời”.

Có một số người, trước làm việc xấu, phục vụ cho cái ác. Đến 1 thời điểm chợt tỉnh cơn mê, hoàn lương. Sự thay đổi đó cũng do định mệnh sắp đặt. Cho nên, có người  ngựa quen đường cũ, khư khư giữ lấy một con đường dù biết rằng đường đi không đến đích. Những điều này cũng do định mệnh sắp sẵn, nói cũng vô ích mà thôi.

Luôn luôn trên đời có các thái cực, kẻ tốt người xấu, kẻ trung gian giữa 2 thái cực. Các tệ nạn xã hội, có từ thời con người biết sinh hoạt trong cộng đồng xã hội. Tuỳ hoàn cảnh xã hội, nơi nhiều nơi ít thế thôi.

Trở lại với Nguyễn Du. Đây là đoạn cuối, Nguyễn Du luận như sau.
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai.
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần.

Trong quá trình viết truyện. Nguyễn Du có thể cho các nhận vật đưa ra nhận xét này nọ. Quan điểm của Nguyễn Du vẫn là thuyết Định mệnh an bài. Kể cả việc viết Truyện Kiều cũng là định mệnh an bài.

Trong Kiều còn vô số đoạn viết.

Cho hay muôn sự tại trời,
Phụ người, chẳng bỏ khi người phụ ta !
Mấy người hiếu nghĩa xưa nay,
Trời làm chi đến lâu ngày càng thương

Trời làm chi cực bấy trời,
Này ai vu thác cho người hợp tan

Rủi may âu cũng tại trời,
Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên.

Vậy thì,

Bắt phong trần phải phong trần.
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

Sửa đổi được định mệnh đoán Tử Vi trật lất. Phải không các thầy?

Định mệnh đang chờ chúng ta đang đi đến.

Không có nhận xét nào: