Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU


Kiếp Nào Có Yêu Nhau

01. Đừng nhìn em nữa anh ơi

Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
02. Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên cười.
 03. Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng thu gảy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
 04. Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.
05. Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?
06. Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa... anh ơi! 
XXXXXXX

Trên là ca từ của Phạm Duy. Tôi mến mộ Phạm Duy vì ông ấy viết được nhiều thể loại. Từ nhi đồng ca, chiến đấu ca, tuyên truyền ca, bụi đời ca, dân ca… tất nhiên tình ca là không thể thiếu. Ngôn từ giản dị, gần gũi, đi sâu vào lòng người.  Dưới đây là ca từ của người viết, nếu Phạm Duy viết nữ THÁI ÂM, Bửu Đình viết ngược (KÌNH DƯƠNG) là nam THÁI DƯƠNG. Mục đích làm dồi dào thêm phần giải thích TỬ VI ở phần cuối.
08. Đừng nhìn anh nữa em ơi,
Tuổi xanh đã qua rồi.
hương yêu đã tan rồi.
09. Đừng nhìn anh - đừng nhìn anh nữa -  em ơi, 
tay anh đã buông xuôi, mắt môi đã quên cười.
10. Hỡi người, hỡi người  sao nỡ  quên ta,
Bao năm tháng ta chờ.
Tan theo áng mây mờ.
11. Giận hờn chi, giận hờn chi nữa em ơi!
Ai xui khiến đôi mình. Ai chia cắt chữ tình
12. Kiếp này lỡ thương đau.
Hẹn em ở kiếp mai sau.
Tim anh như hoa  nở,
tình anh vượt qua lo sợ.
Bao giờ có yêu nhau thì xin tha thứ cho nhau.
em ơi, em đây rồi, nhưng em ơi ta mất rồi ?
13. Đừng hờn trách oán em ơi,
xa nhau bởi cuộc đời.
Ôi chinh chiến tơi bời.
14. Đừng nhìn nhau nữa THÁI ÂM ơi!
THÁI  DƯƠNG đã buông xuôi.
Trôi theo sóng cuộc đời.
15 Ngậm ngùi chi, ngậm ngùi chi nữa em ơi,
Con tim ứa máu tươi, bao năm tháng không cười
16 Đừng nhìn nhau nữa em ơi.
Mang ám ảnh không vui
Theo bước chân vào đời.
17. Giữ gìn trong sáng em ơi!
Con tim sẽ xinh tươi.
Hẹn kiếp sau gặp người.
GIẢI THÍCH BẰNG TỬ VI.


01. Đừng nhìn em nữa anh ơi Hoa xanh đã phai rồi Hương trinh đã tan rồi
Đừng nhìn tức là cách THIÊN TƯỚNG ngộ KỴ (cấm xem). các cách tương đồng là THẤT
SÁT KỴ (cấm quan sát), THÁI DƯƠNG KỴ cấm ngó.
Hoa xanh ý mô tả tuổi thanh niên là THANH LONG. hoặc ĐÀO HOA.
Phai tàn là PHI LIÊM. Kỵ gặp THẤT SÁT chủ mất lại thêm phai màu. Màu là sao ĐÀO HOA. Tác
giả vẽ nên bộ SÁT PHI ĐÀO.
Hương thơm là bộ PHI ĐÀO đi với THẤT SÁT là mất mùi thơm.

02. Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi. Đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên cười.
Buông xuôi là thả tay không cầm nắm nữa. Là PHÁ QUÂN khi thích là cầm, khi chán
thì thả. Nói chung khi không nắm vững tình hình PHÁ QUÂN đành thả dù có thích cũng chịu. Vì không phait PHÁ QUÂN nào cũng giỏi, ngàn người có 1.
Môi răng đã quên cười, cười làm sao mà quên có chăng là không cười. Nếu là không
cười là KHÔNG ĐÀO.
03. Hẳn người thôi đã quên ta Trăng thu gảy đôi bờ. Chim bay xứ xa mờ.
Các sao Vong chủ quên.  Khi tập trung 3 Vong tại Mệnh dễ quên, chỉ hợp VCD.
Gảy tức là PHÁ QUÂN. Tháp, nối là THIÊN TƯỚNG. Hai sao này luôn luôn xung chiếu nhau.
04. Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta. Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.

Gặp ai là TẤU THƯ chủ tụ tập nhóm họp, cần gặp thêm sao KHÁCH. Đem sâu gối ơ
thờ. Là THÁI ÂM đi với các cô độc tinh khác.

05. Kiếp nào có yêu nhau. Thì xin tìm đến mai sau. Hoa xanh khi chưa nở. Tình xanh khi chưa lo sợ. Bao giờ có yêu nhau. Thì xin gạt hết thương đau. Anh đâu anh đâu rồi? Anh đâu anh đâu rồi?
KIẾP là sao ĐỊA KIẾP. Kiếp yêu nhau là đi với THIÊN TƯỚNG hay TƯỚNG QUÂN.
Lo sơ là các sao BỆNH PHÙ, HÓA KỴ, CỰ MÔN đều chủ lo sợ. Anh đâu rồi. Là THÁI DƯƠNG
đi với LƯU HÀ lại thêm CỰ MÔN càng xa.
06.
Đừng nhìn nhau nữa anh ơi. Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi. Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi. Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời. Đừng nhìn nhau nữa... anh ơi!
Xa nhau là CỰ MÔN. Nước mắt là THIÊN KHỐC.
Tác giả mô tả  bộ ÂM DƯƠNG CỰ, hoặc bộ THIÊN TƯỚNG PHÁ QUÂN. Tất nhiên tác giả mô tả theo cảm tính tự nhiên của mình. Có thể một hạn thật sự của tác giả tại bộ CỰ NHẬT và 1 hạn tại bộ TƯỚNG PHÁ, cảm xúc viết nên ca khúc này.  Mệnh Phạm Duy VŨ SÁT tại Dậu.

08. Đừng nhìn anh nữa em ơi, Tuổi xanh đã qua rồi. Hương yêu đã tan rồi.
Tuổi xanh: bộ TUẾ THANH LONG.
Hương yêu; Bộ PHI ĐÀO đi với THIÊN TƯỚNG. Nếu đàn bà có hương trinh thì đàn ông có hương yêu để trị.
09. Đừng nhìn anh - đừng nhìn anh nữa -  em ơi, Tay anh đã buông xuôi, môi răng đã quên cười.
Mi em đã buông xuôi nhưng tay anh đã buông xuôi mô tả tình trạng khẩn cấp hơn. Tay anh đã buông xuôi là PHÁ MÃ. Anh không còn dùng tay để quây nữa.

10. Hỡi
người, hỡi người  sao nỡ  quên ta. Bao năm tháng ta chờ. Tan theo áng
mây mờ.
Bao năm tháng ta chờ: Tức bộ Âm Dương ngộ LỰC SĨ tất  có HAO KÌNH ĐÀ trong đó.
11. Giận hờn chi, giận hờn chi nữa em ơi! Ai xui khiến đôi mình. Ai chia cắt chữ tình
Giận hờn là LINH HỎA. Xui khiến các sao LINH XƯƠNG LA VŨ kể cả TỬ VI đều có tính chất xui khiến. Cắt bỏ là VŨ PHÁ, cắt bỏ cuộc tình là VŨ TƯỚNG, cắt nối cũng là VŨ TƯỚNG, nối không được đành bỏ.
12. Kiếp này lỡ thương đau. Hẹn em ở kiếp mai sau. Tim anh như hoa  nở, tình anh vượt qua lo sợ. Bao giờ có yêu nhau thì xin tha thứ cho nhau. Em ơi ! em đây rồi, nhưng em ơi, ta mất rồi!
Kiếp này lỡ thương đau. Là KIẾP đi với KHỐC là đi với nước mắt.  Có câu: Kiếp Phù KHỐC KHÁCH mạc ngộ CỰ NHẬT, Chung thân đa lệ phối duyên. Kiếp nạn mang tiêng khóc vì chồng xa. Hẹn nhau là
các cách ĐỒNG ÂM, hay TỬ  và TƯỚNG xung nhau. Hoa nở VIỆT ĐÀO. Vượt qua lo sợ là KỴ VIỆT, vượt qua được là vượt qua sợ hãi. Tha thứ cho nhau là bộ HÀ TƯỚNG QUÂN. Mất là THẤT SÁT.
13. Đừng hờn trách oán em ơi, xa nhau bởi cuộc đời. Ôi chinh chiến tơi bời.
Hờn trách: Là bộ LINH HỎA KHỐC. Sinh ra có CỰ hay PHÁ gia LINH HỎA dễ làm trai thời ly loạn. Ly tức CỰ MÔN. Loạn là PHÁ QUÂN. Cuộc tức là sao TUẦN. Có TUẦN vui cuộc đời mới vui nổi. Mệnh ngộ TUẦN buồn chỉ thấy chuyện buồn.
14. Đừng nhìn nhau nữa THÁI ÂM ơi! THÁI DƯƠNG đã buông xuôi. Trôi theo sóng cuộc đời.
Ý muốn mô tả THÁI DƯƠNG đi qua vận PHÁ QUÂN yếu, đành buông tay, trôi là LƯU HÀ. Bèo giạt hoa trôi là bộ HÀ ĐÀO.
15 Ngậm ngùi chi, ngậm ngùi chi nữa em ơi, Con tim ứa máu tươi, bao năm tháng không cười
Con tim TỬ VI chủ sự sống và chết, hợp HỒNG LOAN chủ dòng máu. Đi với Tam KHÔNG hay KHÔNG KIẾP nhịp đập của nó không còn nữa.
16 Đừng nhìn nhau nữa em ơi. Mang ám ảnh không vui  Theo chân bước vào đời.
Ám ảnh tức là bộ HÌNH DIÊU Y. Người viết  mô tả người đàn ông tội nghiệp, thương tích đầy mình không muốn người yêu cũ nhìn y trong dáng dấp ấy.
17. Giữ gìn trong sáng em ơi!
Con tim sẽ xinh tươi.
Hẹn kiếp sau gặp người.
Giữ gìn trong sáng là 1 PHÁ QUÂN tốt, quân tử cách. Cả ngàn ông chưa được 1. Không những gìn giữ cho mình, và gìn giữ cho người yêu mình. Nếu không thành thì chẳng có điều gì ân hận cho nhau. Vui, khi người mình yêu cũng có hạnh phúc.
Con tim là TỬ VI, là hành động, con tim đẹp hành động nghĩa cử đẹp.
 • Private comment
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Trong F16 có 1 lỗi, đường link đến mục Hỏi Đáp trùng với Phú TV. Bạn nào ưa bản mới. gởi mk về cho nhanh, bằng không F17 sửa luôn 1 lần. F17 có lẽ là 30/10 mới bay được.. Rõ 1 điều phải mất 15 ngày mới hoàn thành tốt.
   • Private comment
    • Bửu Đình Bửu Đình
     F bay về muôn phía.
     Bay bay từ Việt Nam.
     Hồn theo từng cánh chim bay...
     • Bửu Đình Bửu Đình

      Chương trình Word bị lỗi. Mặc dù save mở ra kiểm tra vẫn thấy tốt. Vì đã bị 1 lần rồi. Bây giờ chuyển file qua F lại thấy không có. Không thể gởi đến các bạn cái mình không ưng ý.
      Bài vở không dồi dào. Phải cài lại bộ Office thôi. Dù muốn hay không cũng gởi đi trong sáng mai.
      Ta giải quyết trong F17. Rất cảm động các bạn đáp ứng yêu cầu. Nhưng đành chịu không thể gởi trong đêm được. Bài cung Nô Bộc dài, không cách chi viết lại nổi.
      • neo neo
       • neo
       • Oct 13, 2012 9:14 AM
       Bác làm việc thật vất vả quá :(
     • Bửu Đình Bửu Đình
      Gởi tin nhắn đên các bạn. F16 chưa gởi đi, bạn muốn nhanh gởi mk về giúp tiện tìm mk và mail. Hôm qua ăn cưới về, chóng mặt quá chẳng làm việc được.
      • Private comment
       • Bửu Đình Bửu Đình
        F16 mãi đến chiều tối 12/10 mới bay đi được. Vì hôm nay bị thất lạc 1 số bài viết do save mà lại bị trống, phải viết lại. Hôm nay phải tiếp khách, n..
        F16 mãi đến chiều tối 12/10 mới bay đi được. Vì hôm nay bị thất lạc 1 số bài viết do save mà lại bị trống, phải viết lại. Hôm nay phải tiếp khách, ngày mai phải dự đám cưới. F16 có bài Ky Nữ, là do H.Y. xúi viết, văn phong mới lạ. Nếu không thích cứ nhắm HY mà chưởi.
        Đừng hỏi vì sao viết lạ kỳ thế. Ha ha...
        • Private comment
         • Dam xuan Hanh Dam xuan Hanh
          nếu có cảm hứng mong bác bình bài thơ "hai sắc hoa ti gon"
          http://community.vdict.com/showthread.php?t=2121
          nhạc:http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=0pqFInUOkQSi
          • Bửu Đình Bửu Đình
           Dự kiến chơi bài Định Mệnh (Ôm ấp chi 1 định mệnh buồn...) bài này nội dung phù hợp với tất cả mọi người. Bác xếp hàng Hai sắc hoa ti gôn sau.
         • Private comment
          • Private comment
           • Bửu Đình Bửu Đình
            Có người xâm nhập bất hợp pháp vào nhóm Gia Đình tưởng tôi không biết sao?
            Cái đó là phải có sự đồng ý. Tôi chặn bạn vẫn được đấy.
            • Spam comment
             • Bửu Đình Bửu Đình
              Chào người thân mến năm nào.
              Chờ mãi đến nay gặp nhau.
              Ai ơi! Ta chờ đã lâu.
              • xuan
               xuan
               • xuan
               • Oct 1, 2012 11:06 PM
               kình phượng khôi khách
               đà tuế âm dương ,tử tấu hỉ việt khốc
               dương cự khách ! tuế đà đà tuế
              • Bửu Đình Bửu Đình
               Giỏi đấy.
             • Private comment
              • Khiêm Khiêm
               Cháu cũng đọc được bài viết đó Bác!
               • HOÀNG HÙNG HOÀNG HÙNG
                Hình như chú Cửu Bình là thầy giáo @@~
                • Bửu Đình Bửu Đình
                 Có vẻ hình như đọc nhiều trang chính trị nhé.
               • Bửu Đình Bửu Đình
                Bạn nào đọc được bài này báo ngay cho mình biết.
                Yahoo mắc lỗi không hiển thị bài viết, không trả lời comment.
                Yahoo bị sao ĐÀ LA ám.
                • Ngoc Bao Ngoc Bao
                 Bác ơi cháu vừa đọc xong ạ. Đây có phải sẽ là bài trong F mới không bác.
                 Cháu
                 Ngọc Bảo
                • Bửu Đình Bửu Đình
                 Cám ơn cháu nhé. Cái này bác đăng hôm qua nhưng không hiển thị. Chính xác mới hiển thị, tức thời. Hình như lỗi từ máy của bác đưa lên. Bác mới Ghost lại.
                • SONG HỈ SONG HỈ
                 Hôm qua cháu vào yahoo, thấy yahoo ko mở được email, hom nay mới mở được. Có lẽ lỗi do yahoo Bác ạ!
                 Chúc Bác luôn khỏe
                 Cháu SH
                • Bửu Đình Bửu Đình
                 Đúng rồi, phần ca nhạc của F16.

               Đăng nhận xét