Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

LƯU HÀ

LƯU HÀ.
Bửu Đình viết ngày 1 tháng 7 năm 2009.
An theo hàng can. Đây là sao có nhiều cách an khác nhau.
Giáp an tại Dậu. Ất an tại Tuất. Bính an tại Mùi. Đinh an tại Thân. Mậu an tại Tị. Kỷ an tại Ngọ. Canh an tại Mão. Tân an tại Thìn. Nhâm an tại Hợi. Quý an tại Dần.