Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Video NGHIỆP và ÁCH

Video Nghiệp và Ách do Tứ Linh KHÔI VIỆT đọc.
Được chú thích thêm làm sáng tỏ các từ Nghiệp, Ách và Nạn.