Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Những Vòng Tròn Quanh Ta.

Những Vòng Tròn Quanh Cuộc Đời Ta.

Quanh ta có những vòng tròn nhưng không để ý, chúng ta không hề hay biết.
Nhưng trước mắt cần định nghĩa hình tròn là gì? Là những điểm cách đều 1 điểm trên 1 mặt phẳng. Nếu hình tròn có khoảng hở  tí ti, toán học người ta không gọi là hình tròn lại gọi là cung tròn.

Vòng tròn người viết muốn nói không tròn vo như hình tròn. Nhưng có thể thấy được, sờ được nếu không cũng cảm nhận được. Không những một vòng tròn mà vô số vòng tròn ràng buộc chung quanh chúng ta. Nếu có người bị ràng buộc dĩ nhiên có người không bị ràng buộc vào những cái vòng tròn ấy. Đó cũng là lẽ thường tình. Bao giờ cũng thế, một vấn đề luôn luôn có nhiều mặt.

Chúng ta bị ràng buộc trong cái vòng tròn đạo lý. Nếu làm con thì có đạo làm con. Nếu đã lên bậc cha mẹ tất có đạo lý làm cha, làm mẹ... Ở trong gia đình dù không theo 1 tôn giáo nào cả, vô tình cũng tuân theo đạo lý làm người. Nói nôm na là cách ăn ở. Người viết không đi sâu vào 2 từ “đạo lý” làm gì. Nhưng muốn nói, đó là những hạn chế trong vòng tròn cho phép. Cha mẹ không thể dùng quyền lực đòi hỏi ưa chi được nấy. Con cái cũng vậy thôi. Tất nhiên có kẻ tuân thủ có kẻ không. Như đã nói, một vấn đề có nhiều mặt. Người viết chỉ chứng minh rằng; Ở trong nhà cũng có 1 cái vòng tròn. Ai đó đừng hiểu lầm, người viết nói chuyện đạo lý làm người. Thuần tuý là chuyện Tử Vi thôi ạ. Đó cũng là 1 vòng tròn người viết bị hạn chế trong ấy. Chỉ nói chuyện Tử Vi mà thôi giúp làm sáng tỏ 1 vấn đề.

Nếu ở trong nhà bị hạn chế đã đành. Khi bước chân ra khỏi nhà vô tình bước vào các vòng tròn lễ giáo, xã giao, luật pháp... Khi tham gia giao thông dù đi bộ trên hè phố,  buộc lòng phải tuân thủ triệt để luật lệ giao thông. Dĩ nhiên có người không tuân thủ, thậm chí nhiều người không tuân thủ. Đến nổi ông Tây đi đường, thấy chướng mắt làm cảnh sát giao thông tạm thời. Người viết chỉ chứng minh 1 điều. Có những vòng tròn chỉ có thể cảm nhận được khi chúng ta tham gia giao thông, cũng như khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài phải tuân thủ luật pháp. Có thể bạn không tuân thủ luật pháp. Nhưng chắc chắn thừa nhận rằng; Có những vòng tròn hạn chế quanh ta khi giao lưu với xã hội bên ngoài. Tuân thủ hay không, đó là quyền của bạn. Nếu bạn không tuân người viết càng mừng.

Ủa! Sao có chuyện lạ lùng vậy. Có gì đâu mà lạ. Người viết chỉ chứng minh nhiều mặt của 1 vấn đề. Có người tuân thủ, có người không tuân thủ, thế thôi.

Có thể bạn đến công sở,  đến 1 học đường hoặc đến bất cứ nơi nào cũng vậy. Vô tình cũng phải tuân thủ những hạn chế nơi ấy đặt ra. Đó là những nơi không phải nhà nước quản lý, thay vì luật pháp những nơi ấy đặt nội quy, lệ làng... Nếu là giới tu sĩ (với nhau) là giới luật. Bạn có thể tự tay sờ mó cái được gọi là khuôn viên, là bờ thành, hàng rào... Thậm chí không có rào giậu gì nhưng một khi đã bước chân vào phải tuân thủ.

Đó là những vòng tròn thấy được hoặc chỉ cảm nhận được. Khi ta chấp nhận bước chân vào hoặc bị ép buộc bước vào phải tuân thủ. Các vòng tròn đó có thể là vui cũng có thể là buồn. Tự mình tìm đến hoặc tự nhiên nó đến như đau ốm phải vào bênh viện. Có những vòng tròn phiền muộn, tang tóc cũng phải đến. Vì đó là thân nhân chẳng lẽ không đến. Trong khi gần đấy lại có vòng tròn vui, thậm chí rất vui. Gọi là khu giải trí lại không có dịp để vào.

Điều người viết muốn nói. Có những vòng tròn tốt đẹp không chịu vào lại tìm đến vòng tròn xấu xa. Vòng tròn cờ bạc, vòng tròn hút chích... dễ sa ngã vào những vòng tròn xấu xa. Một khi vòng tròn của anh không được khép kín. Nó chỉ là 1 cung tròn không chịu tuân thủ. nếu lọt vào vòng tròn tốt đẹp cũng tự vạch lối tìm ra. Vì không chịu tiếp thu những cái tốt, chỉ chấp nhận những cái xấu.

Vậy vòng tròn là sao gì? Đó là sao TUẦN TRUNG. Vòng tròn không khép kín là cách gì? Đó là trường hợp TUẦN TRUNG ngộ THIÊN KHÔNG. Xấu hơn nữa là TUẦN ngộ tam KHÔNG. Cá biệt, có thể gặp thêm KỴ HÌNH HOẢ LINH.

Do TUẦN chủ tuân thủ, nhờ thế nên gọi là vâng lời, ngoan ngoãn, dễ dạy... các từ này biến hoá từ TUẦN mà ra. Từ chổ biết tuân thủ. TUẦN  trở thành trung thành hưởng tiếp yếu tố thứ 2 của TUẦN là TUẦN TRUNG. Nhưng một khi có THIÊN KHÔNG KHÔNG VONG sao TUẦN đã đi theo phe đảng của nó là KHÔNG VONG. Tuân thủ chỉ là 1 khía cạnh của sao TUẦN mà thôi.

Các sao trên lá số Tử Vi cũng như con người, có phe có phái... Đúng rồi, con người thường có phe có phái. Càng đúng hơn, chính số phận làm người ta chấp nhận phe nầy phe kia. Khó mà tồn tại 1 tập thể vừa thật thà lại vừa dối trá. Vừa đạo đức lại vừa gian ác.... Một trong 2 cái phải có cái ra đi, trả lại bộ mặt thât. Có thể, tự mình, tự loại trừ khỏi vòng tròn xấu. Nếu xấu xa dễ bị loại bỏ hoặc khai trừ khỏi vòng tròn tốt đẹp. Cho nên có câu;
Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã là thế.

Mỗi người tự mình tìm đến 1 cái vòng tròn mà người ta ưa thích.
Đăng nhận xét