Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Tử Vi Ứng Dụng là gì?

Tử Vi Ứng Dụng là gì?
Sự khác biệt.
Về cách An Sao có thể tải tại đây do người viết đưa lên.
Lập lá số theo Tử Vi TVUD.
Dùng trình duyệt để an lá số.
Lập lá số theo trình Tử Vi 8 portable Trần Nhật Thành.
An theo Tử Vi Ứng Dụng như sau:
Thẻ Công cụ/ Điều chỉnh/ Chọn Cách An sao/ đánh dâu check vào Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình/ nhấn đồng ý.
Ngoài ra, còn có 1 số phần mềm lập lá số do học viên lập theo Excel

Về quan niệm.
Không có quan niệm.độ số
Lá số Tử Vi hình thành từ cục mà ra. Có cục mới tạo nên lá số TỬ VI. Lá số Tử Vi là kết quả của cục. Vì thế không có “độ số” làm tăng giảm tính chất tốt xấu của Tử Vi.

Quan niệm về TUẦN TRIỆT:
Không có các quan niệm sau đây.
“Tam thập niên tiền khán Mệnh ...”
Cũng không quan niệm đầu hạn khán Triệt, cuối hạn khán Tuần.
Đó là quan niệm của người khác.

Hãm địa đắc địa.
Không quan tâm về đắc địa hay hãm địa.
Đắc địa chẳng qua là hoàn cảnh thuận lợi.
Hãm địa là hoàn cảnh khó khăn.
Vì đắc địa đưa đến hiểu nhầm là thành công. Hãm địa mang ý thất bại. Từ đó luận đoán lung tung. Các sao đánh dấu thành công hay thất bại là bàng tinh tụ tập quanh đấy.
Cũng như 1 người sinh ra đời hoàn cảnh thuận lợi có thể dễ dàng đưa đến thành công, nhưng cũng lắm người lại thất bại. Đã thế còn đi phá phách, phá hoại...
Trái lại có người sinh ra đới hoàn cảnh khó khăn, từ đó vươn lên thành công. Cũng có thể trở thành con người xấu. Vì hoàn cảnh vốn đã xấu lại càng xấu thêm.
Vậy đắc địa hay hãm địa không nói lên được điều gì cả. Chỉ dễ tạo ra hiểu lầm.

KHÔNG KIẾP vô luận
Người sinh tháng 4 dễ gặp Mệnh Kiếp Thân Không.
Và sinh tháng 10 luôn luôn là Mệnh Không Thân Kiếp.

Sinh Tháng 4.
Luôn luôn có VĂN XƯƠNG tại Nô Bộc cung.  Đây là 1 cách xấu nhưng không phải cung này xấu. Vô tình đem lại cái xấu là bố cục lá số xấu nằm tại cung Mệnh và Di. Vì lý do sau đây.
THIÊN KHÔNG luôn luôn tại Thiên Di cung.
Dễ gặp cách Quế Sứ Hoa Thương gia thêm THẤT SÁT. Đây là 1 cách cục xấu, được phê đa khổ tai ương, dễ gặp hoạ này hay hoạ khác. Dù không gặp THẤT SÁT nhưng bộ XƯƠNG KHÚC đi với THƯƠNG SỨ kỵ gặp thêm các bộ thị phi khác như KỴ HÌNH dễ gặp tai tiếng xấu.
Thấy THIÊN KHÔNG tại Di tìm xem ĐỊA KIẾP ở đâu, tai hoa không ngờ có liên quan đến giao lưu ngoài xã hội.
Có câu: “Thiên Di tối kỵ KHÔNG KIẾP lâm vào”. Vì ra ngoài dễ gặp tai họa không ngờ, dễ bị lừa đảo... Tối kỵ gặp THIÊN LƯƠNG vì hình thành cụm  từ không may, bất hạnh. Khi anh dùng đến các cụm từ này có nghĩa anh gặp nạn.

Sinh tháng 4 vào các giờ.
Giờ Sửu, Mùi ĐỊA KIẾP tại Tài cung có bộ HÌNH KIẾP hội họp .
Giớ Mão, Dâu  ĐỊA KIẾP tại Mệnh. thuộc cách Bán thiên chiết sí
Giờ Tị, Hợi  ĐỊA KIẾP tại Quan. Mệnh có bộ HÌNH KIẾP hội họp
Các giờ sinh còn lại
Giờ Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất tức là sinh giờ dương. ĐỊA KIẾP luôn luôn ở các  cường cung còn lại là Phúc, Di, Phối.

Vô luận là cách chơi chữ của người ta. Chứ trình độ tác giả dạy an sao trên lá số bằng tay, thừa biết. Thắc mắc cứ tìm người viết để hỏi. Đừng hỏi người viết không viết, sinh chuyện.

Quan niệm của Tử Vi Ứng Dụng là:
Mỗi bộ sao mang 1 ý nghĩa khác nhau.
KHÔI khác với VIỆT và ngược lại.
TẢ khác với HỮU.
KHÔNG khác hẵn với KIẾP.
Em không có em đi ăn cướp.
Em có nhưng em vẫn thích ăn cướp.
Em bị ăn cướp khác với em ăn cướp.
Em bị lừa khác với em đi lừa.
Em bị nạn khác với em gây ra tai nạn....
PHONG CÁO khác với THAI PHỤ.
VĂN XƯƠNG khác với VĂN KHÚC.
TUẦN khác với TRIỆT.
KÌNH khác với ĐÀ.
Vân vân và vân vân...

Mỗi ngôi sao chịu ảnh hưởng của ngôi sao khác.
Từ những suy luận này, có đến 60 ngôi sao THÁI TUẾ khác nhau,  và các sao khác cũng thế vì có 60 tuổi. Giản dị hoá là có 30 ngôi sao THÁI TUẾ khác nhau. Chịu tác động với 14 chính tinh, cho ra 420 lời giải khác nhau, nhưng vẫn còn chịu lệ thuộc vào KHÔNG KIẾP, HOẢ LINH, KỴ HÌNH, CÁO PHỤ, XƯƠNG KHÚC, TẢ HỮU... Có nghĩa, chịu ảnh hưởng các sao giờ, tháng, ngày sinh để có quyết đoán cuối cùng.

Phân tích các bộ chính tinh.
Tử Vi Ứng Dụng phân tích các chính tinh thành các bộ chính như sau:
TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM,
SÁT PHÁ THAM
CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG,
CỰ NHẬT.

Phân tích sâu hơn.
TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM.
PHỦ TƯỚNG
TỬ VŨ LIÊM + SÁT PHÁ THAM.
SÁT PHÁ THAM
CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG.
CỰ ĐỒNG CƠ.
ÂM DƯƠNG LƯƠNG.
CỰ NHẬT.
VCD có 12 trường hợp.
VCD có TỬ VI xung.
VCD có THAM LANG xung.
VCD có CỰ MÔN xung.
VCD có THIÊN LƯƠNG xung.
VCD có THÁI ÂM xung.
VCD có THÁI DƯƠNG xung.

Vậy có 72 bộ chính tinh cần học.

Bàng tinh quan trọng hơn chính tinh.
Bàng tinh là đáp số của chính tinh. Căn cứ vào đấy để luận đoán.
Cũng như chính tinh là động từ, bàng tinh là túc từ.

Quan niệm về Hạn.
Đại hạn đầu tiên đóng tại Mệnh.
Chỉ có đại hạn, tiểu hạn và đề cao Mệnh Hạn.
Không có lưu đại hạn
Mệnh Hạn là từ đặc trưng của Tử Vi Ứng Dụng. Ý muốn nói mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày chúng ta có tâm trạng khác nhau.
Đại hạn là quãng đường ta đi, tiểu hạn là đoạn đường đang đi, nguyệt hạn, nhật hạn là thời điểm. Mệnh hạn là tâm trạng vào thời điểm đó.

Và Nguyệt Hạn của Tử Vi Ứng Dụng khác thiên hạ. Tất nhiên bạn không nên biết quá sâu làm gì.

Hạn nhi đồng.
Không tính hạn nhi đồng theo kiểu. Năm 1 tuổi tại cung A năm 2 tuổi tại cung B nào đó.
Hạn nhi đồng cũng chịu ảnh hưởng của tiểu hạn.
Ví dụ dễ hiểu, hạn nhi đồng năm Bính Thân. Nam hay nữ đều tại Tuất, sang năm Đinh Dậu, nam 2 tuổi tại Hợi, nữ tất nhiên 2 tuổi tại Dậu.
Cá biệt, 1 số nhi đồng đã có đại hạn là Thuỷ Nhị Cục đã vào đại hạn. Một số khác chưa vào hạn là Mộc Tam cục... Hoả Lục Cục. Chưa vào hạn mệnh số vẫn còn bấp bênh. Khi có đại hạn rồi, ta có thêm cơ sở dữ liệu để tăng phần quyết đoán. Cũng đừng hiểu nhầm rằng đã vào đại hạn là tốt.

Quan niệm Phi tinh quan trọng hơn sao cố định.
Phi tinh là đặc trưng của Tử Vi Ứng Dụng.
Những sao an được theo hàng Can và Chi đều là Phi tinh, kể cả tứ Hoá.. Hay nói cách khác. Can Chi của năm hiện tại tác động đến tất cả mọi người.
Người sinh năm ấy lấy Can Chi làm cơ sở để xây dựng lá số Tử Vi của mình.
Những người đã ra đời rồi vẫn chịu tác động của Can Chi năm mới. Phối với Can Chi cố định cho ta những đáp số khác nhau.


Và lần đầu tiên công khai hoá những khác biệt Tử Vi Ứng Dụng là gì. Đâu phải chỉ là TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM với TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG đâu ạ. Có khác biệt như thế mới dựng xây 1 môn phái học thuật Tử Vi. Gọi là Tử Vi Ứng Dụng.
Đăng nhận xét