Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

TAU THU


TẤU THƯ
Bài viết Bửu Đình. Bản dịch Tran Quang Hoan và Mai Anh
TẤU THƯ nằm trong chòm BÁC SĨ, đối diện có QUAN PHỦ xung. Tam hợp luôn luôn có ĐẠI HAO và LỰC SỸ. Ba sao này hình thành 1 nhóm là LỰC TẤU ĐẠI (LỰC SĨ , ĐẠI HAO, TẤU THƯ).
TAU THU belongs to BAC SI’s constellation, the opposite of TAU THU is QUAN PHU star. It is always in trine with ĐAI HAO, LUC SI. These three stars form a group which called LUC TAU DAI (LUC SI, TAU THU, DAI HAO)
Tính chất cơ bản.
The basic traits
v     Viết Lách, Viết Thư, Ghi Chép, Biên Soạn, Viết Văn...
Sao TẤU THƯ chủ sự viết. Từ viết văn, làm thơ, biên soạn, ghi chép... đến viết đơn từ thưa kiện. Từ vị trí sao TẤU THƯ, luôn có bình đựng mực ĐÀ LA, và mực là sao HAO... Mực càng hao bao nhiêu, tác phẩm càng dày bấy nhiêu. Ngoài ra còn có cây bút KÌNH DƯƠNG luôn luôn chống lên để viết. Thư tịch biên chép là TẤU THƯ. Còn có LỰC SĨ là người miệt mài với sách vở. Đi với XƯƠNG KHÚC là văn bản, văn chương được viết ra. Đó là bộ văn phòng tứ bảo. Bất cứ ai mang nghiệp viết lách đều có.
Từ bộ sao kể trên. Đi với các bộ TUẾ PHƯỢNG được ngưỡng mộ, KHÔI VIỆT vượt trội hơn người, HOÁ KHOA có tính chuyên ngành. Nếu có HOÁ LỘC là thành công về tiền bạc. Có HOÁ QUYỀN chủ uy tín.
v     Writing, write letters, to take notes, compilation, creative writing…
TAU THU denotes writing, from writing a piece of story to poetry, editing, inscribing, and filing a complaint to the court. From TAU THU position, it always sees DA LA the ink pot, and the ink is the HAO star. The more ink there is, the thicker the book is going to be. Besides, there is also the pen KINH DUONG always pucker up to write. Inscribing is TAU THU. We also have LUC SI is the person who devote with books, when accompanying XUONG KHUC we have the documents, the piece of literature being written. This group is called “VAN PHONG TU BAO” a group which anyone who earn a living by writing has.
When a person have the above star group accompanying with “TUE PHUONG” group (THAI TUE, PHUONG CAC), then he/she is admired. In addition, when accompanying with THIEN KHOI, THIEN VIET  then he/she is outstanding, if combining with HOA KHOA then he/she is expert, if combine with HOA LOC, he/she is successful about money. And with HOA QUYEN denotes prestigious.
v     Nơi Gởi TẤU THƯ. Nơi Nhận QUAN PHỦ.
Không phải mọi người có TẤU THƯ đều trở thành văn sĩ vì không đạt chuẩn. Biên chép, viết thư trao đổi là nghiệp dĩ của những người có học. Việc biên chép là TẤU THƯ, trao đổi tin tức là ĐẠI HAO. Nơi gởi đến là QUAN PHỦ ở đối cung. Cuối cùng làm LỰC SĨ để  đợi chờ.
Not everybody whose TAU THU is in Menh could become writer because it doesn’t satisfy the standard. Writing, compiling and exchanging words are the work of the educated people. Compiling is TAU THU, exchanging the news is DAI HAO. The destination of TAU THU is QUAN PHU which stands in the opposite section. And LUC SI is a place that waiting the news.
v     Thư Tịch, Thư Tín... và Đơn Từ.     
Không phải bao giờ TẤU THƯ cũng gởi đi những tin tức bày tỏ niềm thương nhớ. TẤU THƯ còn là những thư tín mang nhiều nội dung. Từ báo tin vui buồn, xúc phạm, lừa đảo đến những tin nhắn giả dối. TẤU THƯ còn là đơn thư nhờ cậy chính quyền qua các thủ tục hành chính, đến tố cáo, kiện cáo, khiếu nại...
Vậy, nội dung của TẤU THƯ cực kỳ quan trọng. Những con chữ nhảy múa, có khi còn nguy hiểm hơn cái miệng đang phùng mang trợn mắt nói những điều bỉ ổi.
Nếu có những áng văn chương tuyệt vời để lại cho đời. Cũng có những loại văn chương vô cùng tai hại làm xấu đi thế hệ về sau.
Một khi khả năng viết không có. TẤU THƯ chuyển qua tâu bày bằng mồm. Chúng ta lại trường hợp nói tràng giang đại hải. Đến khi đọc lại rặn từng từ một.
v     Letter, Mail…Petitions
TAU THU does not always send the feeling or the longing and nostalgia. TAU THU also is a letter that contains many contents.  From good/bad news, insolent news, scams and lies. TAU THU also is petitions that people need to send to authority: from “processing administrative procedures” to “denouncing”, “suing”, “complaining”….
So, the content of TAU THU is very important, sometimes the “dancing letters” are more lethal than the vulgar words from a big mouth. 
If there are wonderful work of literature that inspire the future generations then there certainly are literature that affect gravely which worsen the latter generations.
When the writing ability is missing, TAU THU turns to reporting by speaking. We then have the case when a person is talking nonsense non-stop but could not make out a word when being told to read.
v     Giao Du.
Từ TẤU THƯ,  việc viết vài dòng tin nhắn để trao đổi với người khác, trở nên vô cùng dễ dàng của thời đại thông tin. Việc giao du qua mạng đã không còn xa lạ với nhiều người.
Lợi dụng tính chất này, người ta tuyên truyền, kêu gào, quảng cáo, quảng bá, dụ dỗ... với mọi hình thức. Thật có, giả có bị lừa gạt cũng từ chỗ giao du mà ra.
Với những nickname xa lạ, người giấu mặt tha hồ viết.
Với người thân quen qua thư tín, họ cũng giấu đi  khoảng 40 % sự thật.
Với người  thân quen gặp gỡ trò chuyện, họ cũng không thể nói hết sự thật.
Vậy thì, không có lý do gì kết giao với người không biết tên thật, không biết tuổi, giới tính, không biết địa chỉ. để nghe  lời nói hão huyền.
v     Socializing
From TAU THU, the act of writing a few lines to exchange information becomes very easy in this era of information technology. The act of socializing through internet is not unfamiliar to the public.
Exploiting this technology, people use it to spread propagandas, to scream, to advertise, to lure… under all forms. Truth and lies and get cheated all thanks to socializing.
Under a strange nick name, the anonymous writer is free to write whatever he/she pleases.
Even for people who are close to us, 40% of the truth is hidden in letter.
With close friends who we could meet and talk, it is not likely that they could tell the whole truth.
So, there is no reason to become friend with someone we do not know the real names, the real age, the real gender, address just to listen to words of no meaning.
v     Tụ Tập, Nhóm Họp... Ngôi Sao Đoàn Kết.
Sau khi thư tín gởi đi báo tin, mọi người tụ tập lại. Tuỳ vai trò của mỗi người. Ta lại có đại hội, hội nghị thảo luận, cuộc gặp mặt bạn bè, tham dự lễ thành hôn.... Đến, cuộc họp bí mật chi bộ chỉ có 2 người, một nam và 1 nữ.... Với rất nhiều tình huống xảy ra.
Ta lại thường nghe, hội nghị thành công tốt đẹp. Từ đó, TẤU THƯ hàm ý đoàn kết.
Nhưng nếu có những cuộc họp thành công tốt đẹp, tất nhiên  cũng có những cuộc họp mặt thành công không tốt đẹp.
Chúng nó tụ tập bàn cãi, cuối cùng bàn ghế bay lung tung.
v     Congregate, gathering… uniting star
After the email/letter being sent out as announcement, everybody gathers together. Depending on each one’s role, we also have congress, conference, friends meeting, wedding…Even secret meeting only two people, one male and one female in the section level… With so many possible situation could occur.
We often hear that, the congress summit is great success. From that, TAU THU implies solidarity.
If there are a successful congress summit, of course there are congress summit which is not entirely successful.
They gathered to exchange angry words, finally the furniture was flying around the room.
v     Ngôi Sao Thong Thả, Thư Thả, Thong Dong, Rảnh Rỗi...
TẤU THƯ còn là ngôi sao thư thả, rảnh rỗi. Từ đó, viết thư, biên soạn, làm thơ, soạn nhạc, chơi đàn... thừa giấy vẽ voi sinh ra hoạ sĩ. Rỗi hơi ca hát sinh ra ca sĩ karaoke.  TẤU THƯ ngôi sao rảnh rỗi rồi tụ tập, đàn đúm...  với nhiều mục đích khác nhau. Sự thong dong đồng nghĩa với thất nghiệp. Vì từ vị trí TẤU THƯ luôn luôn có KÌNH ĐÀ, biểu tượng bút nghiên với người này nhưng nó lại là bộ sao khó khăn và cản trở với người khác. Vì thiếu Văn tinh, Khoa tinh. Do đấy, TẤU THƯ gặp trong đời thường là tụ tập, nhóm họp vui chơi, quậy phá hoặc cờ bạc, chè chén..
Vậy, TẤU THƯ, từ biên chép, qua thư tín, đến tụ tập nhóm họp cũng chỉ 1 sao này mà thôi. Và nó còn biến hoá vô cùng tận như vòng xoay cuộc đời.
v     Unhurried, relaxed, leisure, unoccupied
TAU THU also is a leisure star. From it, he/she has time to compile, make poems, write music, play instrument… non-sense doodling could lead to a future painter. Too much time to sing along could become sing-along singer. TAU THU is a leisure star which denotes gathering together to have fun with different purposes. Leisure sometimes is because of unemployment because from TAU THU position we always see KINH DA which are the symbol for pen and ink pot for some but for others they are the obstacles because he/she lacks literature and diplomatic stars. So that, TAU THU who encounter many obstacles in life often gather around, sing and drink to have fun, or to make a mess.
So, TAU THU, from inscribing to writing letters, to partying is all but one star. It is also has boundless manifestation just like the cycle of life.
v     Ngôi Sao Tiến Hành, Xúc Tiến...
Khi viết thư gởi đi, ngoài 1 số đề tài thăm viếng, báo tin... TẤU THƯ  là ngôi sao giúp chúng ta tiến hành, xúc tiến, tiến tới, bước tới...  một công việc nào đó. Tất nhiên có thể gặp những khó khăn cản trở ... Mục đích báo tin để tiến hành công việc.
Ví dụ. Trong thương mại là xúc tiến việc mua bán. Nếu không hàng hoá bị tồn đọng.
Trong công việc cần phải tiến hành. Bằng không công việc vẫn trì trệ.
Trong quân sự, thể thao  người ta dùng từ tiến công.  TẤU THƯ đi với KÌNH DƯƠNG thiên về thế tấn công. TẤU THƯ đi với ĐÀ LA thiên về phòng thủ.
Ví dụ: Tiến độ thi công có nguy cơ trễ hạn. Công việc tiến hành không trôi chảy.
Cũng như mọi ngôi sao khác. TẤU THƯ tốt có, xấu có, vô hại cũng có. Đi với mỗi chính tinh mang mỗi ý khác nhau. Những điều ấy chỉ tìm thấy các sao tụ tập chung quanh sao này để kết luận.. Để biết mình là ai, không có gì khó khăn cả, nhìn đám bạn bè tụ tập quanh mình. Họ sao, chính ta cũng vậy.
v     The star of proceeding, expediting
When writing a letter to send, besides from common topics about news exchange, asking about well-doing… TAU THU is also a star which helps in proceeding, expediting the process, advancing, upgrading some matter. Of course such process may encounter obstacles. The purpose of announcing is to proceed with the work.
For example, in commerce it is expediting the trade, if not, there shall be overstocking.
In work, we have to proceed with the task otherwise the work shall become stagnant.
In military, sport, they use the word: attack. TAU THU when accompanies KINH DUONG tends to attack whereas with DA LA they tend to defend.
For eg.: The construction procedure is at risk of not meeting deadline, the work flow is not smooth.
Just like any other star, TAU THU can either be good, bad, or harmless depends on which Major Star it tells a different story. It is to be decided by the surrounding stars. In other to know who we are, it is not difficult, just look at those who we socialize with. Whatever they are, we are the same.
Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

LUC SI


LỰC SĨ.
Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.
LỰC SĨ  thuộc chòm BÁC SĨ. Nằm trong nhóm LỰC SĨ, TẤU THƯ, ĐẠI HAO. Gọi tắt là bộ LỰC TẤU ĐẠI. Luôn luôn có HỈ THẦN xung.
LUC SI belongs to the BAC SI constellation, in the LUC SI – TAU THU – DAI HAO group (LUC TAU DAI group in short). It always in opposition with HI THAN.
Tính Chất Cơ Bản:
The basic traits:
v     Kẻ Có Học, Người Gắng Sức Học Hành.
LỰC SĨ là kẻ có học. Bao giờ cũng thế, người đi học phải gắng sức để học hành, mong tìm kiếm việc làm phù hợp với kiến thức đã học. Đã học hành cần phải có sự gắng sức, cố gắng trong đó. Không gắng sức học tập thành công không lớn.
Dù cố gắng hay không cố gắng, số phận mỗi người mỗi khác nhau. Người gắng sức dù hoàn cảnh nào cũng học tập tốt. Dù không học ở trường học, họ cũng tự học ở trường đời. Tự học tốt hơn là bị ép buộc phải học tập. Thành công do các sao khác quyết định.
v     The scholar, the one who devote to studying
LUC SI is the scholar. It is inevitable that one must be willing to devote time to study when going to school in order to find a job suitable to the knowledge one has obtained. Once you decide to study, you have to try hard, if not, you shall not have big success in school life.
Either trying hard or not, each person’s fate is different. For a person who always try very hard, in any situation he/she shall succeed in school. Even if not having the chance to go to school, they can still learn in life. For studying, it is better that you do it at your own wish than being forced into studying. Being successful or not, however, shall be decided by other stars. 
v     Kẻ Gắng Sức Làm Việc. Nỗ Lực.
Từ thuở là học sinh, LỰC SĨ gắng sức để học hành. Đến khi vào đời, sao này trở thành người gắng sức làm việc  Làm hết nỗ lực của mình. Không phải ai cũng được như thế. Không thiếu gì những người làm việc cho có lệ, nhưng chơi bời lại hết mình.
Tất cả đều do các sao quanh đấy kết luận.
Có người gắng sức làm việc bằng đầu óc.
Gắng sức bằng ý chí. Gắng sức trau giồi đức hạnh, gắng sức để chiến đấu, gắng sức thuyết phục...
Có kẻ gắng sức làm việc bằng tay chân.
Có người gắng sức làm việc bằng chính thân thể của họ. Như, vận động viên, vũ công...
Có người chẳng bao giờ gắng sức làm việc. Có người gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thành công. Nhưng chắc chắn người thành công là kẻ gắng sức.
v     A person devoted or endeavoured in work
Since the time when he/she is young and going to school, LUC SI tries his/her best to study. When entering adult life, this star becomes devoted to work until his/her last breath. Not everyone could say the same thing. There are those who work just for the look of it but devoted to leisuring instead.
It all depends on the surrounding stars.
There are those who endeavor to work by mental power.
Endeavouring could mean having a strong will, develop a better moral, trying hard to train for battle, trying hard to persuade…
There are those who endeavor in labor work.
There are those who endeavor to work by their own bodies such as athletes, dancers…
There are those who do not endeavor in working at all. There are those who has tried everyway but still unsuccessful. But I am sure those who have succeed were those who tried their best. 
v     Kẻ Đợi Chờ.
Với người gắng sức học tập, họ đợi chờ một ngày mai tương sáng. Cái đợi chờ của người có chí lớn. Thành công hay không do số phận định đoạt.
Người bán hàng đợi chờ khách mua hàng.
Người nông dân đợi chờ vụ mùa.
Người ở lại đợi chờ người đi xa quay về.
Người xa nhau đợi chờ một tin tức....
Đó đây, khắp chốn mọi người đang đợi chờ. Mỗi người đều đang đợi với những mục đích khác nhau.
Có kẻ đang đợi bài viết mới trên trang blog này.... Bọn lừa đảo đang đợi chờ  một con mồi. Một nơi nào đó, có những người đang cầm súng đợi chờ quân thù. Có người ngóng đợi một sự thay đổi nào đó, để thay đổi cuộc đời .... Tất cả đều là đợi chờ. Từ gắng sức học tập, đến gắng sức làm việc rồi đợi chờ chỉ một sao này mà thôi.
v     The one who awaits
Those who devoted to study await a brighter future. It is the waiting of a person who possess an ideology. Whether or not he/she is successful is decided by fate.
The merchant awaits customers.
The farmer awaits harvesting seasons.
The one who stayed awaits the return of those who left.
Those who are aparts awaits each other’s news.
Here and there, every where, there are people who are awaiting something. Everyone is waiting with different purposes.
Some are waiting for a new entry in this blog… the con-artists are waiting for a new victim. Somewhere, there are people who are holding their guns waiting for the enemies to attack. There are those who wait for a certain opportunity to change their lives. All are waiting. From devoted to study to devoted to work and awaiting is just one star. 
v     Thế Đứng LỰC SĨ HỈ THẦN.
Có người sinh ra làm kẻ đợi chờ. Một phần tư số người trên thế giới là kẻ đứng đợi, ngồi chờ. Công việc của họ chỉ là chờ đợi rồi giải quyết. Có kẻ thành công có kẻ không.
Kẻ đợi chờ luôn luôn có TẤU THƯ tam hợp  để viết một tin tức,  lại có sao ĐẠI HAO để trao đổi. Ví dụ. Sau khi viết gởi mail (tin nhắn...) lừa đảo xong. Nó ngồi đợi con mồi sập bẫy.
Kẻ đợi chờ la lớn một tin tức để người khác tụ tập vào. Ta có ví dụ. Anh ơi! vào đây mua hàng.
Đối cung với LỰC SĨ là HỈ THẦN, vui mừng có người đang đợi mình. Nhưng mọi việc trên đời đều không như người ta mong muốn.Kẻ đợi chờ lại không gắng sức đợi chờ làm HỈ THẦN mang niềm vui bất trắc.
Kẻ đợi chờ mong chờ người này lại gặp người khác. Kẻ đợi chờ thường gặp những điều không như mình mong muốn. Có khi uổng công làm kẻ đợi chờ.
Cái mong chờ không đến, lại đến cái không mong chờ.
v     The LUC SI – HI THAN position
There are those who were born to wait. One fourth of the world population are those who either sit or standing to wait. Their jobs involves only waiting and then solving. Some are successful, some are not.
The one waiting always has TAU THU in trine in order to write a news, and then DAI HAO to exchange. For example, after writing the scam mail (email), he waits for the victim to fall for his trap.
The waiting one shall yell out a news so that people shall gather around. For example, gentlemen!! Come see our merchandise!!.
In opposition with LUC SI is HI THAN, which means the joy of having someone waiting for me. Nonetheless, all matters in life do not happen the way we plan. The waiting one is not devoted to waiting which leads to HI THAN carrying the joy of misfortune.
The waiting one awaits someone but meeting someone else. The waiting one usually encounter things that he/she didn’t wish for. Sometimes it is a waste to wait all this time.

The thing we expect did not arrive, what arrived was the thing we didn’t want to see.  


Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Cung Thiên Di


THIEN DI (MOBILITY )section.
Bài viết BỬU ĐÌNH bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.
Là cung xem về sự đi lại. Từ cung này, chúng ta chứng kiến, giao lưu, tiếp xúc... Từ đó, ta có bạn bè, tìm kiếm được người phối ngẫu. Cũng là nơi ta gặp gỡ gần bà con. Đó là lý do cung Thiên Di nhìn thấy cung Phúc, cung Phối. Một số người cung Di còn nhị hợp với cung Tật, Nô, Phụ, Điền, Tử, Huynh... những cung nhị hợp hay lục hội đó làm tăng thêm lý do, do đâu mà đi lại, đi lại vì ai.  Ví dụ. Tôi phải đi xa để chữa bệnh anh à.
            THIEN DI is a section in which we examine the movements. From this section, we witness, exchange and make contact with the outside world…From that, we have friends and we find our spouses. THIEN DI also is place that we socialize with our relatives. That is the reason why THIEN DI section is always in trine with PHUC DUC (The ancestral blessing and relatives section) and PHU THE (Spouse section). For some, their THIEN DI section is in horizontal/vertical interaction position with TAT ACH (illness/karma), NO BOC (friendship/alliance/assistant), PHU MAU (Parents), ĐIEN TRACH (Property), TU TUC (Offspring), HUYNH DE (Siblings)….These horizontal/vertical interaction position contribute to the reason why we move or due to someone we must go. For ex: I must go far away for a medical examination.

Cung Thiên Di được đánh giá là cung cường, cung quan trọng đối với Mệnh, cung này luôn luôn nhị hợp hay lục hội với các cung nhược, làm tăng mối liên quan với cung ấy.
THIEN DI section is judged as a strong section, an important section for MENH section. This section is always in in horizontal/vertical interaction position with weak section, it adds more relationship for those weak sections.

Thiên Di cung còn nói lên 1 số nghề nghiệp, vì đó là nơi, ta giao lưu tiếp xúc trao đổi, buôn bán. Liệu điều ấy có thuận lợi không.
THIEN DI aslo denotes some professions, because it is a place where we contact, exchange, business…The most important thing is whether it is smooth or not?

Cung Thiên Di là nơi ta chứng kiến, liệu những sự chứng kiên ấy, ta có can thiệp vào không. Hay chính bên ngoài can thiệp vào ta.
THIEN DI is place where we witness everything outside but does witnessing possibly lead to interfering or shall we be interfered?

Cung Thiên Di là cung đặc biệt không cần tốt hơn Mệnh. Nếu cung Di mạnh hơn cung Mệnh chẳng khác gì ta là khán giả, còn cung Di là khán đài. Cung Thiên Di là hoàng cung, ta là lính gác. Cũng có thể ví cung Thiên Di như sân khấu, ta là khán giả. Vì giữa diễn viên và khán giả chưa biết ai giá trị hơn ai.
THIEN DI is a special section in which it does not need to be better than MENH section. If THIEN DI is stronger than MENH, it’s no different from we are spectators while THIEN DI is the stage. THIEN DI is palace while we are doorkeeper. But we also can compare that THIEN DI is the stage and we are spectators. Because, we haven’t known who is higher reputation: actor or spectator?

Cung Thiên Di là cung giao lưu, đi lại...
THIEN DI is a section which denotes the exchange, the movement….
Miễn sao cung Thiên Di không nguy hiểm cho cung Mệnh là tốt, nếu xấu, có thể là ta chứng kiến, vì cung này còn là khách hàng của Mệnh, cũng là đối thủ của Mệnh. Tuỳ trường hợp cung này cần tương tác với Mệnh. Đem lại may mắn lợi nhuận, lợi ích cho Mệnh. Mệnh có Tham Vũ Thìn Tuất Sửu Mùi được ca ngợi là cách Mệnh và Di phối hợp tốt. Thuộc cách tìm kiếm tài năng, bên có tài bên tìm kiếm... nói chung mang nhiều ý hay, kể cả trường hợp VCD có THAM VŨ xung.
As long as THIEN DI doesn’t cause danger for MENH, then it is good. If it’s bad, maybe we just seeing the outside, because this section is also the customers of Menh, the opponents of Menh. Depending on certain case, this section needs to interact with MENH and bring to lucky, advantage for MENH. When MENH belongs to “THAM VU style” in Thin, Tuat, Suu, Mui (THAM LANG, VU KHUC stands at 4 postions: Thin, Tuat, Suu, Mui), then it was hailed as good. It is a style that, MENH and THIEN DI have a good combination. It also is style which denotes “looking for the talent”, one side have talent, the other side is looking for talent… generally, this style carries many good things, includes the case that MENH have no Major star at Suu or Mui, at the same time THIEN DI has VU THAM (VU KHUC, THAM LANG ) affects to MENH.

Cung Thiên Di sẽ trở nên nguy hiểm nếu như có Sát tinh, Mệnh cung không thể chế ngự nổi.
THIEN DI becomes a dangerous section if it contains Death Stars and MENH cannot contain them.
Bởi thế có câu “Thiên Di tối kỵ KIẾP KHÔNG lâm vào”. Ra ngoài dễ gặp cướp, ức hiếp, lừa đảo, tai hoạ không ngờ. Nhất là tại đó có sao THIÊN ĐỒNG ...
So, there are a saying that : “The most taboo of THIEN DI is THIEN KHONG, DIA KIEP resides in here”. If THIEN DI has them then we easily encounter robbers, scammers, unforeseen accident when going out, especially in that (THIEN DI) has THIEN DONG star…

Một số nghề nghiệp cần Thiên Di xấu, với nghĩa là yếu hơn cung Mệnh. Như,  chiến binh, vận động viên... Có như thế ta mới thắng được đối phương. Nếu quân địch mạnh hơn bạn, có lý tưởng hơn bạn... Rõ ràng cái thua nằm ở trước mắt. Giới bác sĩ, thầy bói... cũng thế. Thân chủ là đám đau ốm, bệnh tật có hữu sự xấu.
In some career, we need THIEN DI to be weaker than Menh, such as athletes, competitors… Because it is evidently that we shall win where our opponents lose. If the enemies are stronger, more idealistic, then lying in front of us is our own defeat. For fortune tellers, doctors, it is the same. Their customers are those who are sick, unfortunate.

Một số nghề nghiệp cần Thiên Di hỗ trợ như ca sĩ, người mẫu, diễn viên...
In other careers, we need the support from THIEN DI such as singers, models, actors…
Một số người buôn bán, làm nghề dịch vụ, cung Thiên Di cần phối hợp tốt với Mệnh kỵ trường hợp gây ra mâu thuẫn xung đột.
For merchants, servicemen, THIEN DI needs to coordinate well with MENH; it should never encounter contradiction, violence.

Một người cung Mệnh xấu, cung Di quá đẹp cũng là niềm an ủi. Nhờ cung ấy cứu vớt kiếm sống. Miễn sao cung ấy tiếp nhận cung Mệnh.
If a person’s MENH is too bad, a spectacular THIEN DI is still a console because this section shall help the person make a living for as long as it receives MENH.

 Thân cư tại Thiên Di cung.
Sinh vào giờ Mão, Dậu tất Thân cư Di. Thân cư tại đâu đặt trọng tâm của mình tại đó. Nơi gởi gấm tấm thân, nên thân cư Di cuộc đời dễ trôi xa, hoặc quan tâm tới tiếp xúc bên ngoài xã hội. Nếu cung Mệnh, cung an Thân không có chính, bàng tinh chuyển động nhưng đến hạn chuyển động mạnh tất cũng phải trôi nổi. Vì quan niệm ưa giao du với bên ngoài dã có trong tiềm thức.
“Thân cư Di cung TRIỆT, TUẦN hãm nhập vãn tuế hồi hương phương túc cát, nhược hội kiến  Sát tinh sự nghiệp viên thành ngoại xứ.”
Thân cư Di có Triệt Lộ chẳng khác gì, Thân đang đi trên đường. Thân có TUẦN tại Di cũng thê, nhưng TUẦN có tính phòng tránh, tuần hoàn dễ quay lại cố hương. Triệt Lộ dễ đi luôn vì nó là con đường thẳng. Sao Tuần còn chủ xem trọng mối đi lại, Sao Triệt khống chế được sự đi lại. Khi vãn tuế tức vào đại hạn tại Thiên Di cung. Ý thức hồi hương rất lớn, vì nhìn thấy cảnh quan Phúc, Phối là cảnh cũ, vì từng qua các đại hạn tại đó. Nhưng nếu có Sát tinh ái ngại trở về vì chính nó ức hiếp bản mệnh khiến mình đi xa. Nên ái ngại quay trở lại. Nếu không có Sát tinh việc quay lại cố hương là rất tốt.
BODY section resides in THIEN DI.
If you are born in Mao Dau Hour, your body shall reside in THIEN DI. Where ever your body resides, you put your balance there, your peace there. If the body is in DI, you are more likely to live far away from home, or more concern about socializing. If Menh or Body section does not have a Major Star or Minor Star denoting movement, still you shall move when transiting to Terms that have strong movement combination. Because the idea of going out, socializing is formed in your sub-consciousness.
“Body is DI encountering TRIET, TUAN in disadvantage position, if you return to hometown when the age is old everything shall become great; if unfortunately this section has too many Death Hindrance Stars, then your success shall blossom in the foreign land.”
If Body in Di has TRIET LO, it is the image of a body traveling on a path (TRIET LO = pathway). It is similar for Body has TUAN TRUNG; however, TUAN has a tendency to avoid, circle so it is easy to come back to hometown later. TRIET LO is easy to go forever because it denotes a straight line. TUAN also denotes prioritize traveling. TRIET, on the other hand, control the travel. Old age here means when you enter the Term in THIEN DI section. At that time, the urge to come back to your hometown becomes very strong because we see the old image of PHUC and PHOI because we used to pass through there. Nonetheless, if in THIEN DI we encounter many Death and Hindrance Stars, we are reluctant to return because those are the ones that forced us to move in the first place. If there are no Death or Hindrance Stars, returning to hometown is a great thing.

Vậy, cung Thiên Di được đánh giá tốt đẹp, đa phần bất lợi cho cung Mệnh. Chẳng khác gì chúng ta tham quan toà Bạch ốc. Và những người làm việc tại đấy, lại nghĩ, nên đề phòng cái đám khách nhàn du ấy. Hoặc là người ta đến Bach ốc để làm việc. Còn ta đến Bạch ốc để cắt cỏ, nấu ăn, canh gác...
Cung Thiên Di xấu nhất là có THIÊN KHÔNG toạ thủ ngay bản cung. Càng xấu hơn nữa tại đó có sao THIÊN ĐỒNG . Báo hiệu những tai hoạ không thể lường trước khi di chuyển bên ngoài.
Nếu bị như thế hạn chế đi lại, giao du. Chứ chẳng có bùa phép nào giúp bạn cả. Tự mình cứu lấy mình mà thôi. Có chăng là nghe lời lừa đảo, tiền mất mạng vong.
            So, if THIEN DI is too beautiful, in most case it is a bad sign for MENH. It is no difference from we visiting the White House and the people who work here think: “We should be careful of those slacker tourists.” Or people come to the White House to work, and we come to do the garden, to cook, to guard…
           The worst case of THIEN DI is THIEN KHONG residing exactly there. It is even worse if THIEN KHONG has THIEN DONG there because it indicates unpredictable accidents when traveling.
          If you has such style, it is advisable to limit traveling and socializing. Rest assure that no charm or magic could save you, only you can save yourself. Do not listen to scam and lose both money and lives. 


Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Cung No Boc


NO BOC SECTION
Bài viết của Bửu Đình, bản dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh.
Là cung bè bạn, kẻ dưới, tôi tớ… Nói chung ngang vai, ngang vế và dưới ta. Rõ hơn là bạn học, nhân viên, binh sĩ, học trò, kẻ ăn người ở trong nhà cũng thuộc cung này quản lý. Cũng đừng hiểu lầm đồng nghiệp, đồng sự nằm ở cung này. Tuy rằng; đồng nghiệp do công việc phải tiếp xúc nhưng quan hệ không hẳn là bạn bè.
This is the Section which contains our friends, subordinates, servants… In general, those whose level of social status is either equal to or less than us. To be more precise, they could be our classmates, lower level staffs, our soldiers, students, house servants.. All of them are governed by this Section. Please do not be mistaken that our colleagues or business partners are in this Section because even though colleagues are those who we have to socialize because of work, but the relationships are not quite similar to that of friendship.

Đối với một số người cung này rất quan trọng. Vì sao? Vì cung Mệnh của họ nhị hợp hay lục hội với cung Nô Bộc, tức là những người Mệnh tại Mộ cung. Loại người thứ hai còn quan trọng hơn có thể là như thế, tùy thuộc vai vế trong xã hội, càng cao danh vọng, e rằng cung này lại càng trở nên quan trọng. Những người này, họ cần cung Nô phối hợp tốt với cung Mệnh dễ thành công trên đường đời. Nô cung là những người giúp Mệnh thành công.
For some people, No Boc Section is very important. Why? Because Menh has horizontal or vertical interaction with No Boc Section; In other words, their Menh positioned in “Mo” Area (Thin-Tuat-Suu-Mui). For the remaining group of people, this section perhaps is even more important depending on their social positions; the higher fame you achieve, the more important this section becomes. These people requires a good No Boc Section to coordinate well with Menh in order to succeed smoothly in life. The people in No Section are those who help Menh succeed.

Những người bình thường cũng cần cung Nô tốt. Cung này cũng là niềm an ủi, trợ giúp khi cần thiết. Thành ngữ có câu: Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Do vậy, cung Nô rất quan trọng với một số người. Đặc biệt, từ vị trí cung này nhìn ra là các cung Phụ Mẫu, Tử Tức, Huynh Đệ, nơi có số lượng người nhiều nhất trên lá số Tử Vi. Nếu cung này có sự thị phi, tính sôi động rất cao, kéo theo toàn bộ các đối tượng vào cuộc. Cung này quá tốt, các cung Phụ, Tử, Huynh tốt theo, làm cung Mệnh bị lu mờ. Vì vậy cung nầy trở thành 1 cung rất đặc biệt, không thể quá tốt làm Mệnh trở nên kém thế. Cũng không thể quá xấu khiến cho không biết nhờ cậy ai. Cung này này tốt hay xấu còn ảnh hưởng đến các cung Phụ, Tử.
Ordinary people also requires a good No Section; it shall become a consolation, a helping hand when needed. There is a Vietnamese saying “Wealth is thanks to friends; elegancy is thanks to wives”; Therefore, No Section is very important to some people. Especially when looking out from this section, we see PHU MAU (parents), TU TUC (offsprings), HUYNH DE (siblings); this position converges the most sections with people in the TU VI chart. If this section contains gossips, it shall lead to a lot of commotion that involves all the surrounding subjects. If this section is too good, which makes PHU MAU, TU TUC, HUYNH DE also too good, Menh shall be faded into the background. That is why this section is very special in which it should not be too advantageous otherwise Menh shall be disadvantageous; however, it should either be too bad then there is no one to turn too when Menh needs support. The good or bad position of this section is also relating closely to PHU MAU and TU TUC.

Cung Nô và Mệnh phối hợp, hòa hợp với nhau rất tốt. Nô bất lực, Mệnh khó thành công. Nô phản Mệnh rất nguy hiểm. Mệnh phản Nô để tiếng xấu lại đời sau. Một số vua chúa khi thành công thường đem những khai quốc công thần ra xử tội, quên đi những thuở hàn vi sống chết có nhau. Để lại uất hận cho cho con cháu người bị hại. Từ đó, có các thành ngữ “Được chim bỏ ná, được cá quên nơm”. Hán ngữ có; “Điểu tận cung tàn”, hết chim không cần đến cây cung. Còn có; “Thố tử cẩu phanh”. Thỏ chết, chó săn cũng bị phăng thây.
When No and Menh coordinate harmoniously with each other. If No is helpless, Menh cannot succeed. If No betrays Menh then it becomes dangerous. If Menh betrays No then it shall lead to bad reputation for later generations. Some Kings, after successfully usurped the sovereign, shall execute those who helped him in the revolution forgetting how they were having each other’s back in the hard time. They left vengeance for the family of those who were executed. From there, we have the proverb “When you catch the bird you forget which trap helped you capture it in the first place”. There is an old Chinese saying “if there is no bird, there is no use for the bow” or “if all the rabbits are gone, the hounds shall be butchered.”

Nếu vận hành thuận, đại hạn đi từ Quan qua Nô, có nghĩa, sau khi ta có nhiều đồng nghiệp, ta dễ kết giao thành bạn bè. Vân hành nghịch đi từ Di qua Nô, có nghĩa là ta đã giao lưu ngoài xã hội và chọn lựa 1 số bạn bè. Dù vận hành nào cũng thế, cung Nô góp phần quan trọng trong quan hệ Phụ Mẫu và Con Cái. Có những cái ta không nhờ được Phụ, Tử đành nhờ cậy bạn bè.
If the Major Term transition clockwise, it shall transit from Quan Loc to No Boc, which means after getting to know the colleagues, they could become our friends. If the Term transits counterclockwise from Thien Di to No Boc, it means after socializing with the outside world, we selectively gain new friends. With either directions, No Boc still plays a prominent part in the relationship with Phu Mau and Tu Tuc. There are things that we could not count on our parents so we have to count on our friends.

Ngoài ra, cung Nô còn chứa 1 ngôi sao quan trọng là THIÊN THƯƠNG, tức là thương lượng. Có nhiều việc, ta đành nhờ bạn bè thương lượng giùm, vì không thể nhờ cha mẹ (quá già, hay vì lý do khác) hay con cái quá nhỏ. Số lượng người tại Nô cung là rất lớn. Vì nó hàm chứa rất nhiều đối tượng như ta đã biết. Thậm chí. Bạn ơi! Mầy kiếm cho tao con vợ. Mầy dàn xếp với bố mẹ cô ta giùm tao một tí. Nói về thương thảm thì cung này do quan hệ rộng, tai họa cũng nhiều, nên thương thảm cung này cũng nhiều không thua gì họ hàng. Nếu ở xa xứ, xa quê thì cung Nô Bộc càng cần thiết hơn cả họ hàng.
In addition, No Boc also contains an important star: THIEN THUONG which means negotiation. There are delicate things that we have to depend on our friends for help because we could not count on our parents (too older and weak, or other reasons). They negotiate with others on behalf of us. The number of people in No Boc section is large as we have known. Even, “My dear friend, please to find for me a…..wife! And please coming to an amicable agreement with her parents for me”.  On the other hand, THIEN THUONG also denotes grievous, tragic, sadness… due to this section contains a lot of social relationship, so it can easily lead to tragedies. Speaking this matter, it is not inferior to PHUC DUC section. If we are in exile, away from home, the No Boc section is more neccessary than kindred.

Cung này có nét rất đặc biệt, rất kỵ sao VĂN XƯƠNG, nhất là toạ thủ tại đây. Hình thành cách THUONG XUONG. Cung này còn kỵ cả sao VĂN KHÚC, cách THƯƠNG KHÚC. Lại càng xấu hơn, tại đây hội họp có bộ Sát Phá Tham. Bộ sao trên mang ý, bạn bè thương tiếc ta gặp chuyện không may.
This section has a special trait, it fears VAN XUONG star, in particular VAN XUONG stand in here. To perform “XUONG THUONG style”. This section also fears VAN KHUC star, “THUONG KHUC style”.  It’s worse when SAT PHA THAM group converging in that. This group (SAT PHA THAM + XUONG (KHUC) + THIEN THUONG) implies our friends mourns us because of mishaps happening to us.

Cung Nô Bộc khó ai hoàn toàn tốt đẹp. Khi đánh giá một cung, cho ta cái nhìn tổng quát. Cũng không phải vì xấu, ta nhìn mọi người bằng cặp mắt ác cảm. Vì mỗi người ứng hợp với 1 số sao tại đó. Hiếm hoi, Mệnh cung người ấy trùng hợp ly kỳ giống hệt cung Nô của ta. Đó là người của định mệnh đến.
It’s hard to find a perfect No Boc section. When we evaluate a section, we should look at the overview arrangement. We shouldn’t look at everyone with contempt just because of our bad No Section, because each persono shall be correlating to a particular group of stars, not all of them. If in a rare case his/her Menh coincidentally resemble exactly our No Section than that person and our encounter with them is sealed by fate.

Nô cung cần sao TUẦN hơn là TRIỆT. Vì Tuần chủ quan tâm, tôn trọng... và các cung được ảnh hưởng theo là Phụ, Tử. Hai cung liền kề với Nô là Quan Lộc, hoặc Thiên Di cũng được chính Mệnh cung đặt trọng tâm vào. Vấn đề còn lại là bên trong sao Tuần (tức cung Nô) và bên ngoài sao Tuần là các cung Phụ, Tử, Huynh chỉ cần tốt hay đẹp để thu hút, tập trung vào.
No Boc section needs TUAN more than TRIET. Because TUAN denotes “take care”, “respect”… it leads to the positive impact to the other sections in trine as PHU MAU, TU TUC. Two sections adjacent to No Boc is Quan Loc or Thien Di also receives the positive effect when MENH put the focus on these sections.

Nô cung có TRIỆT tức là mình trị được Nô, xem thường Nô... Do Nô cung đứng giữa Quan Lộc cung và Thiên Di cung. Việc TRIỆT tại cung Nô ảnh hưởng đến 2 cung này. Đó cũng là dấu hiệu đổ vỡ trong công danh, nếu là cung Quan. Đối với Thiên Di cung là nơi giao lưu cũng không nên loại trừ ra. Cung Di có thể gặp TRIỆT để chế ngự bên ngoài nhưng cùng lúc TRIỆT tại Nô, Di là không hay. Nhưng nếu Nô cung có Sát tinh, TRIỆT tại Nô là điều cần thiết.
When No Boc section has TRIET star, which means we can control this section, looking down to this section…Due to No Boc stands between Quan Loc section and Thien Di section, so when TRIET appears in No Boc then it affects to these 2 sections. That is sign that denotes collapse in the social status and fame if TRIET stands between No Boc and Quan Loc. For Thien Di section, this is a place that denotes social exchange, so we should not exclude this section. Thien Di can combine with TRIET to control outside, but at the same time TRIET appears at NO and DI, it is not very good. But No section has Hindrance and Death Stars, TRIET stands between No and Di is necessary.

Các cung trên lá số Tử Vi đều quan trọng, tuỳ lúc và tuỳ người.
Every section in Tu Vi chart is all important, depend on the moment and the people.