Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

THIEN HINH THIEN DIEU THIEN Y.Bài viết của Bửu Đình, bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.
THIÊN HÌNH, THIÊN DIÊU, THIÊN Y là 1 bộ sao được viết tắt là HÌNH DIÊU Y.
Bên trái THIÊN HÌNH luôn luôn có THIÊN DIÊU và THIÊN Y. Nhóm 2 sao này gọi tắt DIÊU Y.
HÌNH DIÊU Y là một bộ sao an theo tháng. Trong Tử Vi có sao an theo năm, có sao căn cứ vào tháng, có sao an theo ngày, theo giờ. Lại có sao an phối hợp nhiều yếu tố thời gian. Mệnh và Thân cung căn cứ vào tháng và giờ. Vậy tháng và giờ là những yếu tố quan trọng. Dữ liệu này phù hợp với năm sinh là tốt, không phù hợp với năm sinh lại xấu.
THIEN HINH, THIEN DIEU, THIEN Y are a group of star that could be called “HINH DIEU Y” for short.
On the left side of THIEN HINH, there is always THIEN DIEU and THIEN Y. These two stars could be called DIEU Y for short.
HINH DIEU Y is a group arranged based on month of birth. In Tu Vi, there are stars that arranged based on birth year, or birth month, or birth day, birth hour. There are stars that arranged based on multiple elements of time. Menh and Than Section are arranged based on month and birth hour. So, birth month and birth hour are important elements. If month and hour are compatible with birth year it is advantageous, if not, it becomes disadvantageous.

Tính Chất Cơ Bản của Sao.
The basic traits of stars
v      Hình Như Là... Y Như Là... Hoài Nghi.
Sao THIÊN HÌNH chủ sự hình như là... Vì tam hợp luôn luôn có sao THIÊN DIÊU một cái gì mù mờ, không rõ ràng. Và THIÊN Y, chủ sự y như là cái mà ta hình dùng trong đầu. Mặc dù cái vật thể ta nhìn không rõ ràng nhưng ta lại hình dung, đó là ... UFO. Còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, thời điểm, tính cách con người. Hình như là... con ma.
Những cái “hình như là”, “y như là” từ những điều mù mờ nhất. Có người lại mù quáng tin rằng; hình như là... người ấy ngoại tình, hình như là người kia là tên ăn cắp... Trong Tử Vi còn có những sao thật, giả, không ngờ, nghi kỵ, điên khùng... có thể phối hợp với bộ sao này, làm cho bộ HÌNH DIÊU Y. Từ hoài nghi, chuyển qua khẳng định như là thật.
v      Seems like… Most certainly… Suspicion
THIEN HINH denotes “It seems like…” because in trine of it there is always THIEN DIEU denotes something shady, unclear and THIEN Y denotes something “resembled exactly what we had in mind”. Even though we see an unclear object in the sky, we immediately imagine that it is...UFO. Depending on the situation, the time, and the characteristic of a person. Sometimes, it seems like there is...a ghost.
Things such as “It seems like..” “It is most certainly…” are the most unclear things. Some people may blindedly believe: It seems like..that person is having an affair/it seems like this person is a thief… In Tu Vi there are also stars that denotes real and fake, the unexpected, the jealousy, the madness… by combining these stars together with HINH DIEU Y, suspicion shall become assertion as if what we imagine is entirely accurate.

v      Kẻ Tình Nghi...
Từ hình như là... tên khủng bố, lại gặp thêm ngôi sao HOÁ KỴ mang tính nghi kỵ, ghen ghét... có sẵn trong lòng. Phối hợp thành bộ KỴ HÌNH. Ta lại có kẻ tình nghi. Thế là kẻ tình nghi bị bắt, bị đánh đập... Và vố số tình huống xảy ra.
v      The suspect
From… it seems like that person is a terrorist, if encountering HOA KY (which denotes dislike suspicion, jealousy that exists already inside), they form the KY HINH group, and from there we have the suspect. The suspect shall then be captured and tortured… leading to many other circumstances.

v      Mù Quáng, Mê Muội, U Mê...
Nếu đứng tại vị trí THIÊN HÌNH chỉ hình như là... tính hoài nghi cao chưa dám khẳng định. Nhưng đứng tại vị trí THIÊN DIÊU, THIÊN Y.lại dễ mù quáng, mê muội tin vào điều đó. Y như là thật. Từ đó, trong thế gian hình thành cụm từ mê tín. Có những người sẵn sàng tin vào những gì mình thấy, tin vào những gì mình nghe. Bị ám ảnh bởi số đông tin như thế. Cho nên có 1 số tôn giáo, gọi là bái vật giáo. Bất cứ cái gì cũng phong là thần linh. Tất nhiên được tôn thờ, sùng kính.
Bình tâm suy nghĩ. Con người và con vật loài nào giá trị hơn. Có những con người đáng tôn thờ và kính trọng, vì họ làm những việc hữu ích cho xã hội. Họ nói điều hay, làm việc tốt, sáng tạo ra những công cụ hữu ích... Chừng đó thôi, cũng đáng mến mộ tôn thờ. Chưa hề nghe con vật nói câu gì tốt lành cả. Có người mê muội vào những lý thuyết vớ vẩn. Có người mù quáng vì tiền. Có người chẳng tỉnh cơn mê chạy theo địa vị quyền lực. Quá nhiều người si mê đến người khác phái, bỏ tất cả chạy theo tình yêu. Đến khi qua cơn mê, chợt tỉnh lương tri lại bỏ nhau.
Sự mù quáng tăng cao khi có thêm ĐÀ KỴ (ĐÀ LA HOÁ KỴ) kết thành bộ tam Ám. đem lại nhiều xui xẻo trong cuộc đời.
v      Blindly, dim-wittedly, confusedly…
Standing in the shoe of THIEN HINH, we see “It seems like..” which implies a high suspicion without a certain assertion. However, standing in the shoe of THIEN DIEU and THIEN Y it is easy to blindedly, dimwittedly believe in the “It seems like…” hypothesis as if it is truth. From there, we have the word “superstition.” There are people who are more than eager to believe in whatever they think they hear or see. They are haunted by what are believed by the majority of people. Such is why religions like Fetishism exist. They shall make anything they feel like become Gods and worship, respect that object.
When thinking about it calmly, which are more valuable: human or animals. There are respectable people who deserved to be worshiped and respected because they did many meaningful things for the society. They said beautiful things, did wonderful deeds, invented effective tools for the people. Just those things are enough for us to admire or worship them. We have never heard of animals saying wonderful words. There are those who blindedly believe in some silly theories. There are those who blinded by money. There are those who never wake up from the dream of social status and power greed. There are those who are hopelessly romantic and abandon everything to chase love and when they wake up from their dream and consciousness comes back they abandon each other.
The level of blindness increase when there are DA KY (DA LA - HOA KY) which form the THREE SHADY COMPANIONS, the culprit of many misfortune in life. 

v      Hình Ảnh, Hình Bóng, Bóng Dáng, Chiếc Bóng.
Từ những đam mê, sao THIÊN HÌNH thấy hình dáng ấy,  vội nghĩ đến người mình yêu. Cái hình bóng ấy lay động con tim, cái bóng dáng ấy gợi lên cả kỷ niệm.. Với người này là kỷ niệm một thời đang yêu. Với người kia là một thời chinh chiến. Với người khác là quê huong với nét đặc thù của dân tộc...
THIÊN HÌNH là hình ảnh khó phai mờ, không nhất thiết  là hình ảnh đẹp. Có khi là hình ảnh hãi hùng từng đã gặp trong đời. Nó ám ảnh người ta, nhìn cây cong lại tưởng đến cây cung. Vì thế, trong tiềm thức của một số người, sinh ra đã bị ám ảnh một nỗi sợ hãi.
THIÊN HÌNH là tấm hình ghi lại khoảng khắc một thời. Nó gợi nhớ một thời kỷ niệm. Vậy THIÊN HÌNH có thể sờ mó bằng tay, đến những hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ. Qua hình dáng người này lại liên tưởng đến hình bóng người khác. Làm cho chúng ta chìm vào thoáng hư vô.
THIÊN HÌNH là cái hình, THIÊN DIÊU, THIÊN Y là cái bóng của THIÊN HÌNH.
v      Image, Silhouette, Shadow, Solarity
From the passion, THIEN HINH sees some silhouette and thought that was his/her beloved. Such silhouette stirs up the emotions, such silhouette evokes memory. For some, the memory is about a time in love, for others it is a time of war, or the image of the hometown with cultural distinction.
THIEN HINH is the everlasting image (not necessarily beautiful). Sometimes it is the tragic image we encounter in life that haunts us. Sometimes we see a bend tree and immediately imagine it is a bow. Therefore, in the subconciousness of some people, fear is an imprint that they carried since birth.
THIEN HINH is the picture that capture a moment in life. It reminds us of a time. In that case, THIEN HINH could be touched physically. In some other cases, it is the vague image in our memory. We see the image of this person but we correlate it with another person and sooner or later we are lost in the nothingness of nostalgia.
THIEN HINH is the image, and THIEN DIEU - THIEN Y is the shadow of THIEN HINH.

v      Hình Thức, Tráng Bị, Y Phục.
THIÊN HÌNH còn là ngôi sao hình thức, cái vẻ bên ngoài của người và vật. Từ những hình thức ăn mặc áo quần đến hình thức của đồ vật... Không thể tu sĩ, binh lính... hình thức áo quần giống thường dân. Cũng không thể hình thức thư tín thông thường giống đơn thư. Một cuốn sách để học tập có hình thức khác với cuốn tiểu thuyết.
Trong đời sống thường nhật. HÌNH DIÊU Y là y phục, trang bị bên ngoài của mỗi người. Có người quá chú trọng hình thức bên ngoài. E rằng bên trong chẳng có gì.
v      Appearance, apparatus, outfit.
THIEN HINH is also a star which prioritize outlook and appearance of both man and objects. From the outfit to the appearance of objects. It is not convincing if monks and soldiers shall dress up just like a civilian. Official forms cannot be normal as a love letter. A text book has to look different from a novel.
In everyday life, HINH DIEU Y is the outfit, the apparatus that each person put on. Some people are very concerned about appearance, perhaps because inside they have nothing to show.

v      Mẫu Mực, Khuôn Mẫu, Tạo Mẫu, Người Mẫu...
Từ hình thức chuyển qua mẫu mực cũng 1 sao THIÊN HÌNH mà thôi.. .
Người tu sĩ Thiên chúa giáo có mẫu mực riêng. 
Đơn xin việc phải theo mẫu như thế này...
Từ đó, THIÊN HÌNH trở thành khuôn mẫu. Tất nhiên phải có người tạo mẫu... Đó là cách ĐÀO HOA THIÊN HÌNH, tạo ra mẫu mực tốt đẹp để người khác làm theo.
v      Exemplary, Templates, Prototypes, Models…
From appearance we come to exemplary which is the same THIEN HINH star.
A catholic cloister has his own distinct exemplary.
A job application form has to follow certain standards.
From there, THIEN HINH becomes the templates. Of course there should be someone who create the prototype, such is the style DAO HOA - THIEN HINH roughly meaning creating a beautiful model for others to follow. 

v      Phép Tắc, Khuôn Phép. Mực thước, Tấm Gương...
Từ những ý kể trên. THIÊN HÌNH trở thành phép tắc, khuôn phép phải tuân theo.
THIÊN HÌNH không còn trở thành hình như là...  mơ hồ nữa. Lại mang ý khác khi đi với HOÁ KHOA, ĐÀO HOA. Nhưng vẫn “hình như là” đúng như số phận của nó. Hình như là ... vô lễ. Đó là lý do THIÊN HÌNH cần đi với XƯƠNG KHÚC, trở thành bộ lễ phép. Còn là khuôn mẫu để viết văn làm thơ. Nếu phá cách (PHÁ QUÂN + THIÊN HÌNH) thơ tự do cũng phải có vần trong đó.
THIÊN HÌNH trở thành mực thước trong đời sống con người, kể từ khi biết văn hoá là gì. Là con đối với cha mẹ ông bà. Là trò đối với thầy... Thầy đối với trò... Chồng đối với vợ. Người có THIÊN HÌNH tốt đẹp sống trong cái khuôn phép ấy. Ngôi sao tự mình hành hạ lấy mình. Biết xử thế đúng sai, gìn giữ vai vế của mình. Làm được những điều như thế. THIÊN HÌNH là tấm gương sáng cho đời soi chung. Đó là bộ THIÊN HÌNH LINH TINH (HÌNH LINH) một bộ sao dễ bị những phá cách để trở thành tấm gương xấu cho đời mỉa mai. Tất cả tuỳ thuộc vào các sao tụ tập quanh nó xác nhận.
TỬ VI là thế đấy, chỉ thêm bớt một sao mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau.
v      Rules, manners, role model…
From the above traits. THIEN HINH becomes the rules, the manner we have to follow.
THIEN HINH is no longer vague or seemingly. It also carries different meaning when accompanying HOA KHOA, DAO HOA. Nonetheless it still “seems” like it is the destiny. It “seems” impolite. That is why THIEN HINH needs to accompany             XUONG KHUC to become courteous, become the exemplary in writing poem, literature. If in case of improvising (PHA QUAN + THIEN HINH) to create a free-style poem, the poem still needs to rhyme.
THIEN HINH becomes the standard in human life since we become aware of culture, manner. How a young person should treat parents and grandparents; how a student should treat teachers; how a teacher treat the students; how a husband treats a wife. A person with THIEN HINH in MENH that assumes a good position lives within that model. It is a star of self-torture. It is a star that knows how to react in the right way to maintain the dignity. If such could be achieved, THIEN HINH becomes the bright role model for other people to look at. Such is the style THIEN HINH – LINH TINH (HINH LINH) a group of star that easy to be in a disadvantageous position which lead to a bad role model that people ridicule. It all depends on the surrounding stars.
Such is TU VI, one more star or one less star shall lead to contrasting results.

v      Luật Pháp. Luật Lệ... Trừng Phạt.
Từ THIÊN HÌNH là hình thức phải tuân theo, trở thành mẫu mực, khuôn phép. Với xã hội. THIÊN HÌNH là luật pháp của quốc gia, có khi chỉ là luật lệ, hương ước của làng xã. Trong đó, nói về cách cư xử trái phép, định tội như thế nào qua những hành vi của người đối với tổ quốc, và người đối với người...  Ta lại thấy được tầm quan trọng khi THIÊN HÌNH đi với bộ TƯỚNG QUÂN QUỐC ẤN . Mang ý, nắm lấy luật pháp quốc gia để trừng phạt. Muốn được như thế cần có sao HOÁ QUYỀN, xa lánh bằng được sao HOÁ KỴ. VÌ kết thành bộ KỴ HÌNH, chủ sư vi phạm điều luật pháp cấm kỵ.
v      Law, rules, .. .punishment
From THIEN HINH the exemplary to follow, it becomes the role model, the rules. For the society, THIEN HINH is the national law, or sometimes just the rules of the town. In which, it regulates how to be considered going against the rule, how to punish if say violation happens based on what the person has done with the nation, the people. We see clearly the significance when THIEN HINH accompanies TUONG QUAN, QUOC AN which in this case becomes the national law that regulates punishment. However, such a case can only be possible when in trine with HOA QUYEN and steers completely clear of HOA KY. Because KY HINH denotes violating the forbidden laws.

v      Bắt Bẻ, Hành Hạ, Trừng Phạt.
Khi sống trong xã hội dân chủ, mọi hành vi con người sai trái bị luật pháp nhà nước trừng phạt.
Khi sống trong một gia đình, dù ở xã hội tiến bộ. Không lấy gì làm chắc chắn luật pháp nhà nước vươn tới. Khắp nơi đó đây, vẫn thấy cảnh THIÊN HÌNH biến thành bắt bẻ, đay nghiến, trừng phạt, trừng trị. Giữa ông bà, cha mẹ với con cái, cũng như giữa vợ và chồng. Ngôi sao trời hành này thường đem lại những chuyện không vui.
v      Retorted, Torture, Punish.
When residing in a democracy, every wrong doing against the law shall be punished by the law.
When living in a family, even in a modern society, there is no certainty that the national law could reach out to everyone. Here and there, we still see domestic violence, which is THIEN HINH that starts to retort, torture, punish between grandparents, parents, children or husband and wife. This God-punish star often brings about unhappiness. (THIEN = God, sky; HINH = torture). 

v      Y Thuật
THIÊN HÌNH còn là ngôi sao y thuật trong y học.. Là những phương pháp sử dụng thuốc, bắt buộc phải tuân theo. Nếu không mất tác dụng của thuốc, hoặc kháng thuốc (KÌNH DƯƠNG, THIÊN HÌNH). Kết hợp với BỆNH PHÙ là toa thuốc tạo thành bộ bệnh án và sử dụng thuốc.
v      Medicine
THIEN HINH is also the medical skill in practical medicine field. It is the method of medicine usage that we have to follow; if not, the effect of the medicine shall be annulled or the body shall reject to absorb it (KINH DUONG, THIEN HINH). When combining with BENH PHU which denotes the prescription, we have a complete group of assessment and prescription. 

v      Tình Hình, Tình Trạng, Tình Huống...
THIÊN HÌNH còn là tình hình sức khoẻ của bản thân, nếu như đóng tại Mệnh Thân,Tật.
Hoặc tình hình sức khoẻ, tài chính, hạnh phúc... của các người thân yêu, nếu THIÊN HÌNH đóng tại các cung ấy. Nó trở thành ngôi sao hình khắc nếu như gặp phải Ám tinh. Thị phi tinh, Hung sát tinh khác.
Còn là tình hình thời cuộc, chiến sự, thiên tai.... Ví dụ. Tình hình ở đó như thế nào? Chiến tranh vẫn còn anh à. Tình trạng của tôi rất khẩn cấp. Ta lại có bộ HOẢ HÌNH, một bộ sao mang nhiều ý xấu.
v      The situation, the condition, the circumstance…
THIEN HINH also denotes the health condition of a person if it resides in MENH, THAN, TAT ACH sections.
Sometimes it is the health situation, financial situation, the happiness of a person or their beloved if THIEN HINH resides in such section. It becomes the star of mistreating if encountering Shady Stars, Gossiping Stars, Death and Hindrance Stars.
It is also the situation of the nation, the war, the calamity… for example: how is the situation over there? (situation in Vietnamese is “tinh HINH”). Answer: the war is still going on, my friend/ I have an urgent situaton. We also has other bad meanings if accompanying HOA LINH group.

v      Giết
THIÊN HÌNH là một trong các sao chủ giết. Ngoài THIÊN HÌNH còn có THẤT SÁT, KIẾP SÁT, LƯU HÀ các sao này đều mang ý giết. Các sao này tập trung tại một nơi.  ý ấy sẽ nổi bật. Tối kỵ gặp thêm HOÁ KỴ KHÔNG KIẾP. Nhẹ hơn chữ giết là trừng phạt tù. Nhẹ hơn nữa là răn đe, hành hạ.
Nếu có kẻ bị giết. Có kẻ được quyền giết, quyền tha. Chỉ một ngôi sao đó thôi mà ý nghĩa của nó lại tuỳ thuộc vào các ngôi sao khác quyết định. Cũng như vân mệnh của một người lại do người khác quyết định. Thậm chí vận mệnh một quốc gia, dân tộc lại do 1 người dân tộc khác quyết định. Đó là điều có thật trong lịch sử.
v      To kill
THIEN HINH is a one of the stars which denote killing. Besides THIEN HINH, we also have THAT SAT, KIEP SAT, LUU HA which also carry the meaning “to kill”. If these stars gather together such meaning is even more profound. It should never encounter HOA KY and KHONG KIEP. Less strong than killing is imprisoning, even less is threatening, torturing.
When it involves homicide. There are people who are given right to kill or to spare a life. Only one star but its meaning depends on other stars decision. It is like the fate of one person is decided by another person. Or even the fate of a nation, a race is decided by another race. Such has happened throughout history.

v      Phù phép. Bùa Chú, Thầy Pháp, Pháp Sư, Pháp Thuật...
Vậy, THIÊN HÌNH cần gặp các sao Văn Tinh, Khoa tinh, Quyền tinh, Cát tinh... Tự nó hoá giảị,  từ xấu trở thành tốt. Không có  phép mầu nào ở đây cả. Nếu bạn nhẹ dạ cả tin, mê muội vì những lời nói của HÌNH DIÊU .. Chính nó là ngôi sao phù phép, bùa chú của các thầy phù thuỷ, pháp sư. Đa phần công việc của họ là trấn an tinh thần của bạn mà thôi. Cũng như trị liệu bằng tâm lý.
HÌNH DIÊU Y thường gặp trong đời thường là ngôi sao hình khắc, bắt bẻ, hành hạ.... từ những cái mơ hồ. Đưa đến những bất hạnh trong cuộc sống, trở thành lặng lẽ như chiếc bóng của chính mình.
v      Curse, witchcraft, witches, mage, magician…
So, THIEN HINH should encounter Literary Stars, Diplomacy Stars, Prestige Stars, Happy Stars… In this case such stars shall solve the sharp edge making THIEN HINH good from bad. There is no such thing as magic. If you are gullible to believe the hocus pocus words of HINH DIEU… they shall become the magic, witchcraft of magicians. The main thing such people do is creating an illusion to calm you down. Such is similar to a psychological therapy.

HINH DIEU Y that we usually encounter in life is the people who hate, retort and torture others because of very vague reasons; they, in turn, create a lot of mishaps in life and leading a lonely life like a single shadow…

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

TUONG QUAN


Bài viết Bửu Đình, bản dịch của Trần Quang Hoan và Anh Lê.
TƯỚNG QUÂN nằm trong chòm BÁC SĨ. Xung chiếu luôn luôn có PHỤC BINH, thường đồng cung với QUỐC ẤN. Tam hợp có LỘC TỒN và BỆNH PHÙ.
TUONG QUAN belongs to BAC SI’s constellation. In every chart, TUONG QUAN stands opposite with PHUC BINH, and often stands together with QUOC AN. It is always in trine with LOC TON and BENH PHU, creating TON TUONG PHU group. (LOC TON, TUONG QUAN, BENH PHU)

v    Tính Chất Cơ Bản.

v    Thương Yêu, Găn Bó. Hoà Thuận...
TƯỚNG QUÂN là ngôi sao tình cảm. Chủ thương yêu gắn bó với người. Thường tưởng nhớ đến LỘC TỒN và ấn tượng xấu với BỆNH PHÙ do gặp sỉ nhục trong đời. Từ thương yêu và gắn bó tưởng nhớ với người, nhờ đấy bên ngoài PHỤC BINH lui tới phục vụ, thăm viếng.
TƯỚNG QUÂN thuần tuý là sao tình cảm của con người. Hoà thuận, hoà hợp với nhiều chính tinh khác. Ngoại trừ 2 sao PHÁ QUÂN và CỰ MÔN bị phản tác dụng. Có thể đi với THIÊN HÌNH vô hại.
Đến đây các bạn đã phân biệt được. Người tôi thương và người thương tôi khác nhau như thế nào.

v    The basic traits.

v    Loving. To have a strong attachment to somebody. Concord
TUONG QUAN is a star of sentiments. It denotes loving, attachment to somebody. TUONG QUAN often commemorates LOC TON, and have a bad impression with BENH PHU due to having received shame that caused by BENH PHU in life. Thanks to loving and remembrance of people, PHUC BINH from outside could have a chance to visit, offer service.
          TUONG QUAN is a star which denotes pure sentiments of people. It is suitable with many Major Stars, except PHA QUAN and CU MON, with which brings out its countereffect. TUONG QUAN could combine harmlessly with THIEN HINH.
          Up to this point, you could distinguish between the people who I love and the people who love me.

v    Ngôi Sao Cần Thiết Của Lãnh Tụ.
Người làm tướng, làm chỉ huy, người lãnh đạo cần biết sức người của kẻ thuộc hạ. Biết đặt họ đúng nơi, đúng chỗ. Cần biết tình cảm, hoàn cảnh của họ. Có như thế, người chỉ huy và cấp dưới thống nhất một ý chí. Trong TỬ VI giữa chính tinh và bàng tinh phối hợp hài hoà. Cái ta cần là tình cảm ấy chân thật, hoặc ít ra là sự vui vẻ. Không cần đến tình cảm giả dối. Đó là lý do sao này đi với nhóm TANG HƯ KHÁCH kém hay.
Cũng như các ngôi sao khác. TƯỚNG QUÂN cũng bị mất tác dụng trước nhóm TANG HƯ KHÁCH và THIÊN KHÔNG. Và trở nên khắt khe trước bộ KỴ HÌNH.
Tình cảm con người là thế. Thật có, giả có và phức tạp cũng có. Biến hoá tuỳ lúc, tuỳ người.

v    A star that is essential for leaders
The commander, the leader needs to know the ability of their followers. Based on that, the leader arrange them in positions that they can bring into play their full potential. The leader needs to know their thoughts, their situations… Only then can the superior and the followers be united. In TU VI, the combination between Major Stars and Minor Stars needs to be harmonious. We need sentiments that are real, or at least the sentiments should be cheerful. We don’t need sentiments that are fake. That is why this star when combining with TANG HU KHACH shall not be very good combination.
          Just as any other star, TUONG QUAN also its effect when combining with TANG HU KHACH and THIEN KHONG. It shall be come very strict with KY HINH.
          The sentiment of human is like that, it is real, it is fake, it is complicated, it changes depends on the time and person.

v    Tương Trợ. Cứu Giúp, Hỗ Trợ, Viện Trợ... Hà Hơi Tiếp Sức.
Từ thương yêu TƯỚNG QUÂN chuyển qua tương trợ, giúp đỡ... là chuyện bình thường. Từ tình cảm ấy, TƯỚNG QUÂN có thể vô tình hay cố ý tiếp tay với kẻ xấu, kẻ ác. Điều dễ gây hiểu lầm không phải bao giờ TƯỚNG QUÂN cũng tốt, nó chỉ là ngôi sao tình cảm mà thôi. Không nên lấy làm lạ, bọn giặc dữ luôn luôn hà hơi tiếp sức cho kẻ xấu, kẻ ác. Cũng như kẻ xấu, kẻ ác sẵn sàng đầu quân cho giặc dữ. Nó thương yêu quấn quít với bọn này.
Cũng một ngôi sao TƯỚNG QUÂN, có lúc chúng ta dùng từ này, có lúc dùng từ khác để luận đoán cho đúng nghĩa thật của nó.
Tuỳ phe, tuỳ nhóm. Ta lại có, Mỹ đang viện trợ cho Iraq nhưng nếu ai đó nói. Mỹ đang hà hơi tiếp sức cho đồng minh cũng không nên lấy đó làm lạ. Ngôn ngữ biến hoá theo người dùng. Người luận đoán căn cứ vào các sao hội họp với nhau để quyết đoán.

v    Interdependence. Helping. Support. Aid…Abetting
From loving, TUONG QUAN transforms to supporting, helping…such is a normal. From that sentiments, TUONG QUAN could accidentally or intentionally help the bad guys. We easily mistake that TUONG QUAN is always good, but it is just a star of sentiment. Do not be surprised if the bullies always support the evils. Same as the bad guys always want to join to the bullies. They love and bond together.
          Only one TUONG QUAN star, denpending on the situations sometimes we use these words, sometimes we use other words to depict its true meaning.          Depends on which side we are on, we have the USA is aiding Irag, but some people could say that USA is supporting its ally. The choice of words varies depends on the person who is speaking. We predict based on the surrounding stars.

v    Chọn Lựa.
Khi bạn thương ai, tương trợ ai... vì sao bạn thương người này, bạn không thích người kia. Bởi vì trong đó có hàm ý chọn lựa. Vậy TƯỚNG QUÂN là ngôi sao có tính chọn lựa để rồi thương yêu, găn bó, giúp đỡ tưởng nhớ. Để rồi kẻ kia lui tới với mình là sao PHỤC BINH.
Còn mang ý chọn lựa, ta còn có THIÊN TƯỚNG đứng hàng đầu các sao chọn lựa để thương mến. Nó khác với TƯỚNG QUÂN là không cần phải gần gũi, quấn quít bên cạnh. Thương là thương tính cách hay hoàn cảnh thế thôi. Thương là thương thế chỉ ngần ấy thôi.
Ngôi sao thứ ba có tính chọn lựa là ĐÀO HOA. Có tính chọn lựa. Như, chọn sản phẩm, chọn lựa việc học hành, chọn lựa 1 con đường... Tất nhiên trong đó có cả chọn lựa người mình thương, nếu ĐÀO HOA đi với THIÊN TƯỚNG hay TƯỚNG QUÂN.

v    Selecting
Why do you love this person, support this person but not the others? Because it implies a certain choice you made. So, TUONG QUAN is the star who likes to choose and then proceed to loving, bonding, helping, remembering. So that the other person shall return the sentiment and create a relationship which is PHUC BINH.
Another star that loves choosing is THIEN TUONG, the top of of the star who likes to make selection in love. It is different from TUONG QUAN in which it does not need intimacy nor being close to each other. It loves only the situation, the personality, and that is it. Its love is confined in a certain boundary.
The third star who love selecting is DAO HOA. It is picky, about shopping, about studying, about choosing a path… of couse it is also picky in selecting the person to love, if DAO HOA accompanies THIEN TUONG and TUONG QUAN.

v    Tiếp Tục, Kế Tục...
TƯỚNG QUÂN còn có đặc điểm lợi thế hơn người khi Mệnh có sao này. Khi chào đời được người thân thương yêu. Nhờ đó, nó lợi thế như các sao kế tục, thừa kế sự nghiệp, di sản cha ông để lại. Góp phần quyết đoán trong vấn đề  thừa kế. Đắc lực khi đi với bộ PHỦ TƯỚNG, bộ CƠ LƯƠNG.

v    Inheriting
TUONG QUAN is advantageous even more when MENH has this star. Since birth the person is loved by the family. Because of that, it is very beneficial for inheriting career, property, heritage from the ancestors. It is a contributing factor in predicting interitance. It is at its most powerful when combining with PHU TUONG, CO LUONG.

v    Tình Nước, Người Yêu Nước.
Có người sinh ra chỉ yêu vật chất hãnh diện với những gì mình có, hoặc đắc ý với địa vị của mình.  Có người yêu gia đình, có người yêu người thân... Việc nước non là “Cha chung không ai khóc”.
Nước chẳng yêu người nhưng người sinh ra thường yêu nước.
Đó là tình cảm của TƯỚNG QUÂN dành cho sao QUỐC ẤN. Có nhiều người sinh ra đời hiến dâng cuộc đời mình cho tổ quốc, nặng về tình yêu nước. Chúng ta hãy trân trọng tình cảm của họ.
Đó cũng là lý do TƯỚNG QUÂN QUỐC ẤN phối hợp tốt đẹp với bộ TUẾ HỔ PHÙ có PHƯỢNG CÁC.

v    Love for the country, the patriot
Some people are born to love the material world and proud of what he/she possesses, or feeling smug with the social status he/she achived. Some people love the family (the clan), the family members… the matter of the nation is something Vietnamese has a saying “We shall not weep for the father because he belongs to no particular person, he is of everyone’s.”
The nation shall not love a particular person but some are born to love the nation.
It is the love that TUONG QUAN has for QUOC AN. Some people are born to offer themselves to the nation, their love for their country is strong. We should value such sentiment.

It is also why TUONG QUAN and QUOC AN create a beautiful group that combines well with TUE HO PHU and PHUONG CAC. 


Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Cung Tử Tức.


Cung Tử Tức luôn luôn có Nô Bộc và Phụ Mẫu tam hợp và cung Điền xung. Liền kề với 2 cung Phối và Tài. Cung Tử là cung gắn bó chặt chẽ với cung Mệnh. Có thể ở xa cha mẹ, anh em nhưng mấy ai ở xa con cái, nhất là khi nó còn nhỏ. Có khi con cái sống với cha mẹ hết cả cuộc đời. Cái người ta thường hãnh diện hoặc tủi nhục đa phần do con cái mang lại, nhiều hơn là cha mẹ hay anh em. Cái mà chúng ta được tương trợ mạnh nhất là giữa cha mẹ và con cái. Không nhất thiết tại đó có ngôi sao trách nhiệm thật tốt, ngôi sao tình thương thật đẹp... Vì đó là bản năng tự nhiên, thiên chức tự nhiên của con người.

Cung Tử Tức có nghĩa là cung con (tử) và cháu (tức). Cung con cái hay cung con cháu. Nếu đã có cháu. Nếu có cả dâu, rể đều nằm chung tại đây. Cung Tử Tức là nơi quản lý đám con cháu, dâu, rể. Tất nhiên có đứa ăn vào bộ sao này, đứa kia ăn vào bộ sao khác. Chính vì thế, làm nổi bật vấn đề đó lên. Dễ hiểu, cung Tử Tức chứng tỏ con cái có hiếu. Trong đám con cháu đó, đứa nào có hiếu nổi bật tính cách đó lên.
Cung Tử Tức cho ta một nhận định chung, đánh giá chung vầ các con và cháu. Phù hợp hay không, quan tâm đến hay không, có đủ trai gái hay không, vinh hay nhục vì con, gần gũi hay xa cách, nhờ cậy được hay là không, con nhiều dòng...

Cung Tử Tức luôn luôn xung với cung Điền, cho nên vấn đề nhà cửa trở nên quan trọng, tam hợp với Phụ Mẫu vì thế con cháu và ông bà có thể cùng chung với nhau một mái nhà, và cũng từ đó có những nhận xét tốt xấu về cung MỆNH, khác với sự đánh giá người bên ngoài xã hội. Khi ta đánh giá tính cách của một người, chúng ta đánh giá qua cung Mệnh. Nhưng cha mẹ, anh em, bạn bè, con cái đánh giá ta khác. Cũng như ta đánh giá họ khác. Con cháu còn liên quan đến bạn bè. Góp phần quan trọng trong đời sống tình cảm của Mệnh. có thể cậy nhờ, cũng có thể ức hiếp lẫn nhau với muôn ngàn tình huống.

Cung Tử Tức còn nhị hợp, lục hội với 1 số cường cung quan trọng. Tác động đến  dòng họ. Nếu nhị hợp với Mệnh cung, Phúc cung, Quan Lộc cung, Thiên Di cung, Tài Bach cung và Phối cung. Ảnh hưởng tốt xấu đến các cung đó.
Do thế đứng tại cung Mệnh, Mệnh đóng nhị hợp và lục hội với cung Tử, bận tâm nhiều hơn kẻ khác. Mệnh cung những nơi khác ít quan tâm hơn, trừ các trường hợp cung an Thân nhị hợp hay lục hội với cung Tử, hoặc sao TUẦN đóng tại Tử.

Nếu Mệnh đóng tại các cung Dần Thân Tị Hợi. Mệnh luôn luôn nhị hợp lục hội với các cung Điền và Tử. Cung Tử nhị hợp hay lục hội đến cung nào, tất nhiên sẽ tác động xấu hay tốt đến cung đó.
Ví dụ cung Tử có THÁI DƯƠNG ngôi sao công khai, ngôi sao nam giới, ngôi sao của ngày tháng… luôn luôn nhị hợp THIÊN PHỦ  và lục hội với THẤT SÁT. Công khai cái gì với các cung liên quan và cung ấy là cung gì.

Đối với nữ giới. Cung Tử Tức là cung quan trọng còn hơn cả cung Phu. Vì phu tử tòng tử, ngày nay cho thấy, ly phu cũng thường tòng tử. Điều kỳ lạ này tìm thấy ngôi sao THIÊN ĐỒNG luôn luôn tam hợp với THÁI ÂM.
 Người nữ thường gắn bó cuộc đời mình vào con cái nhiều hơn. Việc tốt xấu cung Tử ảnh hưởng rất mạnh đến nữ giới. Thời điểm đi qua cung Tử hay đối diện với cung này, thiên tính làm mẹ người nữ thôi thúc rất là cao, hôn nhân muộn có thể từ cung Tử do nhu cầu làm mẹ...

Cung Phụ Mẫu và cung Tử Tức có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu như quan hệ của mình với bố mẹ, kể cả bố mẹ vợ hay chồng,  không tốt đẹp. Đa phần là quan hệ của mình với con cái cũng vậy. Có thể nói như quả báo xấu nhãn tiền. Trường hợp mình cư xử tốt đẹp với tứ thân phụ mẫu, chưa chắc mình nhận được ân tình từ con cái. Vì nó có thể tạo ra nghiếp chướng và nhận lấy hậu quả cũng nhãn tiền từ con cái của nó.

Truyền tinh:
Các con cháu có truyền tinh với cung Tử không? Cung Tử thuộc nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG con cái cũng nhóm ấy là truyền tinh. Hoặc nhóm Bàng tinh TUẾ HỔ PHÙ, KHÔI VIỆT, ĐẠI LỰC TẤU... hoặc nhóm Hung Sát tinh,  cũng có tại Mệnh con gọi là truyền tinh. Tất nhiên truyền những cái tốt mới hay. Cũng truyền nhưng lại truyền những ngôi sao xấu vô tình như nghiệp chướng.
Điều này phù hợp với khoa học. Với các gien di truyền lặng và nổi.

Truyền tính:
Có truyền tính với cung Mệnh. Ví dụ Mệnh có SÁT PHÁ THAM con cháu cũng nhóm sao này là truyền tính. Tức là truyền cái tính cách của Mệnh. Nếu Mệnh có hung, sát tinh. Con cháu cũng có các sao đó là truyền tính xấu.

Truyền cung:
Truyền cung, cung Tử của mình nằm tại Tý, Mệnh con cũng nằm tại Tý là truyền cung.
Người được truyền cung thường được gần gũi với Mệnh. Nói chung, Mệnh con cái đóng tại các vị trí Quan, Tài, Mệnh Di thường gần gũi bố mẹ. Là các cung Mệnh cần thấy nhau. Hoặc có thể nằm các vị trí khác như sau. Mệnh con nằm tại cung Tử là, hợp lý nhất. Đó là vai trò con cái. Chứ leo trèo nằm tại cung Phụ Mẫu có điều bất ổn.

Và 1 số vị trí nên nằm là tại cung Điền,  Nơi Mệnh con (tất nhiên kể cả con cháu, dâu rể) không nên nằm là cung Tật Ách của bố mẹ (tức là ta), nhì là cung Phối.
Nếu nằm ở Tật Ách vô tình cha mẹ phải gánh lấy tai ách, tai hoạ, bệnh hoạn của người con.cứ như của mình. Hoặc làm những điều tai hoạ trở thành cái ách mình phải đeo vào.
Nằm ở Phối cung là sự đòi hỏi thái quá. Ví dụ. Mầy là con tao, đâu phải là bố mầy đòi hỏi thái quá…

Thông thường người ta thường xây dựng hôn nhân tại đại hạn Phối hay Phúc, nếu hôn nhân xảy ra tại cung Phụ hay Huynh thuộc loại sớm, tại Tử, Điền thuộc loại muộn. Khi đại hạn đáo Tử Tức 1 vấn đề đặt ra là Tử Tức, Phụ Mẫu, Nô Bộc. Chính 2 cung Phụ và Nô thôi thúc Mệnh cung đến với hôn nhân. Vì thế hạn đến cung Tử bạn bè thường hay hỏi, con cái như thế nào, cũng là 1 hành động thôi thúc, hoặc bố mẹ nói mầy không lo việc con cái cứ theo đám bạn bè… Bởi thế tính thôi thúc xây dựng gia đình tại cung Tử rất mạnh mẽ, thường có sự thương lượng của bố mẹ và bạn bè.

Sinh mổ và số phận.
Cung Tử Tức là cái cung trời đã định rồi. Thế gian thường nói “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Cha mẹ nghèo lao động vất vả nhưng người con chăm chỉ học hành hơn người cũng là chuyện bình thường. Không thiếu những thủ khoa xuất thân bần hàn. Về sau xuất thế vinh hoa. Lại quá nhiều cậu ấm, cô chiêu không thiếu các phương tiện,  tiện nghi trong cuộc sống nhưng lại thiếu kiến thức.

Cha mẹ càng đầu tư đầy đủ bao nhiêu về sau càng dễ thất vọng bấy nhiêu. Lại áp dụng câu:
“Muốn sang thì bắc cầu kiều.
Muốn con hay chữ phải yêu mến thầy.
(Cầu kiều là cái cầu đẹp đẹp. Cầu khỉ, cầu tam bợ làm cho có gọi là cầu mà thôi).
Tất nhiên các bậc cha mẹ hy sinh đời bố củng cố đời con, không thể quên các ngày lễ tết, ngày Phụ nữ, ngày Nhà giáo... Nhưng đến khi thi, có ai hỏi chuyện đó đâu.

Vậy thì số phận đã như thế. Có muốn thay đổi cũng không được. Ngay cả tính cách của bản thân đã thay đổi được chưa. Nếu cứ ăn tục nói phét, đố kỵ hoài nghi, xu viêm phụ nhiệt... làm sao thay đổi số phận mình chưa xong lấy đâu thay đổi số phận người.

Nhiều chuyện buồn cười có, đau lòng cũng có... Liệu mình có hiếu thảo, trọn đạo với bố mẹ mình chưa? Sao lại đòi hỏi con như thế. Liệu mình có đủ tài năng cầm kỳ thi hoạ không? Sao lại ước muốn con mình được như thế bắt nó học, nó làm những cái không thích... Tài năng, sự yêu thích... tất cả do trời đã định rồi.

Cung Tử Tức tốt là hãnh diện nhờ con cháu.
Cung Tử Tức xấu tủi nhục vì con cháu.
Cung Tử Tức sinh quý tử, thần đồng số phận đã định như thế...
Có người sinh con rất dễ nuôi, có người vất vả vì con...
Cung Tử Tức sinh quái tử cũng không thể thay đổi được xấu thành tốt. Nếu thay đổi được Tử Vi cũng sai mất rồi còn gì..

Vậy thì câu hỏi được đặt ra. Liệu có thể chọn được giờ sinh mổ tốt có được không?
Chắc chắn là không. Vì có nhiều lý do.
Bản thân người đưa ra giờ sinh cũng không biết tốt xấu như thế nào.
Dù có giỏi cũng không thể tìm ra giờ tốt để mổ. Vì ngày đó, tháng đó, năm đó không có giờ sinh nào tốt cả.
Không thể có chuyện mẹ cha xung đột mâu thuẫn thậm chí là phụ bạc lẫn nhau. Cha mẹ kiện con, con tố cha mẹ, bố mẹ sinh con vất bỏ, thậm chí phá thai. Và giữa từ “thai” và từ “nhi”. Chỉ là định nghĩa mà thôi. Cho nên 1 số tôn giáo không thừa nhận. Trên phương diện Tử Vi thì sao? Đó là sự sống.

Chọn giờ sinh mổ để có con quý tử, hiếu thảo, sang giàu... chưa hết, lại quá tham lam phải thọ, vô ưu hoạ ách, lưu danh thiên cổ... Toàn những chuyện bản thân mình làm không được đòi hỏi con cháu làm được. Mình làm không được, vin vào tại “số” như thế. “phận” hèn... Đã tin như thế, lại đòi thay đổi số phận của chính mình qua đường con cái. Như thế đã mâu thuẫn không? Nếu số phận không may về đường con cái. Lại đòi hỏi tìm giờ sính quý tử đảo lộn số phận quá lạ kỳ.

Có chăng là nghe lời xúi giục vì cách Linh Xương La Vũ, hoặc nghe lời lừa đảo. Qua chiêm nghiệm chỉ thấy sinh mổ do Mệnh, Thân, Tử Tức, Hạn có sao THIÊN HÌNH ngôi sao dao kéo và sao này lại luôn luôn có ngôi sao DIÊU Y mù mờ, mê muội... tin điều sằng bậy.

Nếu có người sinh trùng giờ với vua Lê Thái Tổ thì đoán sao nhỉ? Nên học ngành luật. Chứ không phải 1 lá số 2 cuộc đời đâu ạ. Vì thời thế tạo anh hùng.

Đây là bài viết  mở đầu trước khi đi sâu vào cung Tử Tức.