Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

LOC TONLỘC TỒN.
Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch của Tran Quang Hoan và Anh Le
            LỘC TỒN là sao đứng đầu các sao hàng Can, luôn luôn đồng cung với sao BÁC SĨ. Một số tính cách của BÁC SĨ bị ngộ nhận là LỘC TỒN. Thật tế, LỘC TỒN cầm đầu chòm sao gồm KÌNH DƯƠNG, ĐƯỜNG PHÙ, QUỐC ẤN, ĐÀ LA.
            LOC TON is the first among Heavenly Stem Stars, always standing together with BAC SI. Some traits of BAC SI star was misunderstood for that of LOC TON’s. In fact, LOC TON is the first in a constellation which contains KINH DUONG, DUONG PHU, QUOC AN, DA LA.

v      Ngôi Sao Chủ Sự Tồn Tại, Còn Đó. Còn Lại.
Khi ta hỏi. Công ty ấy còn tồn tại không? . Cửa hàng ấy còn ở vị trí đó không? Ông ta còn sống hay đã mất.... Nếu được nghe. Công ty ấy vẫn còn hoạt động. Cửa hàng thay đối vị trí khác rồi anh ạ. Ông chủ cửa hàng không còn, vợ ông ta tiếp tục kinh doanh nên vẫn còn đó. Vẫn còn nghĩa là đang tồn tại và đang sống. Ta dễ có cảm nghĩ tồn tại là tốt đẹp.
Vẫn còn đó nỗi buồn, nỗi khổ. Bệnh tật vẫn còn không hết. Hai đứa vẫn còn xa cách nhau. Còn đó bao nhiêu điều bất mãn. Còn tai, còn hoạ thì sự còn lại để làm gì.
Điều muốn nói là cái còn lại có thể là tốt cũng có thể là xấu. Cái tồn tại chưa hẳn đã hay. Qua biết bao ngàn năm những tệ nạn vẫn còn. Biết bao con người phản đối, biết bao con người đánh phá. Tồn tại vẫn cứ tồn tại, có lúc được thừa nhận, có khi lại được tiếp tay...  Cái tồn tại cần phải tốt đẹp mới là điều đáng quí.
LỘC TỒN vẫn như mọi ngôi sao khác, chịu tác động các ngôi sao, chung quanh nó. Từ đó, có thể thể đưa đến xung đột mâu thuẫn hoặc làm mất tác dụng của sao này. Đó là lý do vì sao LỘC TỒN gặp PHÁ QUÂN hay CỰ MÔN dễ gặp chuyện không hay.
v      Star denotes existence, remnants, remain of something
When we ask: Does that company still exist? Is that store still in the same location? Is he still alive or has passed away?....If we get the reply: The company is still operating. That store was moved to the other position. The store owners has passed away, his wife is still continuing to business. So that store still exists. "Still exist" means existing and living. We shall logically think, still existing is a good thing.
The sorrow, pain is still there. The illness is still not cured. We are still apart and not together. There remains so many discontent. If accident and misfortune is still existing, what good is that?
What I want to convey is: existing, remaining are the good or maybe the bad. In this case, existing and remaining are not good signs. Human has lived through thousands of years but social evils still exist. Countless have opposed, fought back but it still exists. Sometimes social evils are even approved of, supported… what to be exist needs to be good in nature, such existence is truly precious.
LOC TON is still similar to other stars, it is affected by stars surrounding it. From that, it could lead to conflict or lost of affect. That’s why LOC TON combining with PHA QUAN or CU MON often leads to unfavorable things.

v      Thăm Hỏi. Tưởng Nhớ.
LỘC TỒN là ngôi sao có tình cảm tốt và cả xấu. Tưởng nhớ đến những người nó thương yêu và thương yêu nó. Đó là ngôi sao TƯỚNG QUÂN tam hợp với LỘC TỒN. LỘC TỒN cũng không thể nào quên những sỉ nhục trên đường đời. Đó là tình cảm rất tự nhiên của con người, do sao BỆNH PHÙ gây ra. Vậy LỘC TỒN luôn luôn tồn tại sự tưởng nhớ trong lòng đến kẻ tốt và xấu.
v      To visit, to pay tribute
LOC TON is a star which contains both bad and good sentiments. LOC TON misses its beloved and whom loves it. Such is also the trait of star TUONG QUAN who always in trine with LOC TON. On the other hand, LOC TON also can not forget the humiliation it has received in life. It is very natural for human to feel that way, and such is the trait of BENH PHU. Therefore, LOC TON always keeps in his/her heart who is good and who is bad to it.

v      Ngôi Sao Chủ Sự Dành Dụm. Cái Kho.
            Là ngôi sao chủ sự dành dụm, để dành, dồn cất... trái với tính tiêu pha mua sắm của sao HAO, và ngược hẳn với sao PHI LIÊM ưa san sẻ ra mỗi người mỗi phần. Mỗi ngôi sao mang trong mình nó một tính cách. Với tính cách như thế LỘC TỒN biến thành cái kho. Cái kho cần phối hợp với nhà kho là THIÊN PHỦ. Giá trị nhà kho, hay cái kho nằm nơi vật chứa trong ấy. Vì thế người ta ca ngợi bộ PHỦ VŨ LỘC TỒN là thế.
            Từ cái kho người ta có thể đoán ngân khố quốc gia, xuống thấp là kho phế liệu. Thấp tận cùng là cái túi quần bị thủng 1 lỗ to tổ bố.
v      The star denotes saving. Storage
LOC TON denotes saving, accumulating, cumulating…It differs from HAO star which likes to spend and consume, and it is the direct opposite of PHI LIEM which likes to share to everybody. Each star carries within itself a trait. With such trait, LOC TON transforms to storage. The storage should be combined with warehouse - THIEN PHU. The value of warehouse, or the storage is things which contains in that. Therefore, people often praise the combination of VU KHUC, THIEN PHU, LOC TON.
From the storage, we can predict it's the national treasury, lower is scrap warehouse, and lowest is a pants pocket with a big hole.

v      Vật Nuôi...
            Mỗi ngôi sao ngoài tính cách tình cảm, còn có biểu tượng về nhà đất, thân thể và các con vật quanh ta. LỘC TỒN ứng hợp với các vật nuôi như heo, trâu, bò, nai..  Đối với người nuôi, vật nuôi là  tài sản có giá trị.
v      Pets…
Beside denoting characteristics, sentiments, each star is a symbol of estate, body parts, and animals around us. LOC TON corresponds to animals as pigs, cattle, deer .. For farmers, livestock are valuable assets.

v      Kẻ Học Rộng, Bài Xích, Bài Bác..
            Kẻ sĩ, kẻ học rộng, kẻ bài xích, bài bác... thật ra không phải là sao LỘC TỒN. Đó là tính cách của sao BÁC SĨ, do sao này luôn luôn đi chung với LỘC TỒN nên gán ghép cho LỘC TỒN. Sự ngộ nhận này vô hại. Do là kẻ có học, có hiểu biết rộng nên việc bài xích, bài bác những cái u mê là chuyện dễ xảy ra. Ngoài ra do PHI LIÊM hay phỉ báng, sai trái, chia sẻ... đứng tại đối cung. Vì thế LỘC TỒN bắt buộc phải bài xích, bài trừ, bài bác. Sự phối hợp của LỘC TỒN chủ tồn tại và BÁC SĨ chủ bài xích, tao thành cách bảo thủ. Xung đột với các sao mang tính chia rẽ, các sao mang tính thay đổi. Vậy, LỘC TỒN có tính thị phi, cần xa lánh các ngôi sao thị phi khác làm tăng tính thị phi cho nó.
v      Knowledgeable people. Critics. Repellence.
Scholars, knowledgeable people, the repellence… in fact, it isn’t LOC TON. It is BAC SY. Because BAC SY always accompanies together with LOC TON, then people ussually attributes those traits to LOC TON. This mistake is harmless. Because he/she is a knowledgeable people, he/she shall prone to criticize the ignorance, such is also due to PHI LIÊM denotes defaming, false,... standing at the opposite position, LOC TON is forced to criticize, proscribe, refute... The combination of LOC TON – denotes existing and BAC SI – denotes criticizing creates the “conservative style”. It creates conflict with stars which has deviding trait or stars which favor innovation. So LOC TON has the scandalous trait, it shall amplify the affect other scandalous stars.

Phần nhắn tin chung:
Người viết gởi lời chào mừng đến các học viên K4 đang háo hức đợi chờ.
Ngoại trừ các học viên có các địa chỉ hotmai, yahoomail hay gmail. Các địa chỉ khác sẽ được người viết gởi thử nghiệm. Vì hoài nghi các địa chỉ này (cơ quan, công ty...) không cho phép nhận file tự chạy (exe). F4BD là phần mềm tự chạy. Vì thế, các bạn nên có thêm địa chỉ mail thông dụng.

Đăng nhận xét