Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

THAM LANG

THAM LANG.
v      Ngôi Sao Tham Vọng.
            Tham Lang là ngôi sao tham vọng, từ đó, người ta nuôi dưỡng thành hy vọng. Hy vọng là THAM LANG, thành công là  THẤT SÁT chủ đoạt được. Nắm bắt cơ hội là sao PHÁ QUÂN. Ba sao này luôn luôn đi với nhau thành 1 nhóm. Ba cái ham muốn  mục đích THAM LANG nhắm đến. Thông thường là ham muốn tài sản, ham muốn danh tiếng và ham muốn địa vị. Khi cơn khát tài sản đã có, người ta lại nhắm đến địa vị để tạo danh tiếng. Và cứ như thế THAM LANG quay cuồng trong cái tham vọng của mình chẳng hề mệt mỏi.
            Thay vì tham vọng người ta còn dùng các từ khác.  Mơ mộng, mong muốn,  ham muốn, ước mơ, đam mê, khát vọng... Tất cả tuỳ thuộc vào các bàng tinh tụ tập tại đấy, mỗi người tự tìm cho mình 1 từ thích hợp nhất. Thậm chí tự lừa dối chính mình. Tôi chẳng có tham vọng gì cả. Chẳng qua là bạn có mong muốn bé bỏng sống yên vui, đã mong muốn, ước mơ là đích thị THAM LANG rồi.  Rất cụ thể, Trung Quốc với “Giấc mơ biển Đông” biến cái của thiên hạ thành cái của mình. Từ vụ việc này ta lại thấy. Liệu THAM LANG mơ mộng có thực tế hay viển vông. Cái anh mơ có đúng hay là sai. Cái anh mơ đó sinh ra tai hoạ hay hạnh phúc... Ai cũng có quyền mơ mộng, hy vọng giúp chúng ta có niềm tin lẽ sống. Giúp chúng ta có cái chờ đợi hằng ngày nhưng phải có lý lẽ đừng vượt quá tầm tay, mơ mộng hảo huyền. Để rồi giấc mộng tàn phai, giấc mơ hư ảo. Đa phần là cái ta mơ ước thường không đến. Cái không mong lại đến. Ta lại có hy vọng là THAM LANG, thất vọng là THẤT SÁT .
            Mong muốn là một đặc điểm của loài người. Có người lấy ngôi sao này thủ mệnh. Có người vô tình ngôi sao này trở thành tai ách. Vì nó nằm ngay tại cung Tật Ách. Có người nằm tại cung Điền Trạch, ta lại có những mục tiêu khác nhau... Tất cả những điều đó nằm trên lá số Tử Vi. Chúng ta chưa biết cách đọc mà thôi.
Do tính cách ham muốn đó mà THAM LANG ngôi sao chịu nhiều tai tiếng hơn là thành công. Những tai tiếng do THAM LANG gây ra là tham ô, tham nhũng, tham dâm, tham tàn, tham lam... rất dễ gặp trên đời. Những cái tốt đẹp của THAM LANG lại khó gặp như tham mưu, cố vấn, tham khảo....
v    Ambitious Star.
THAM LANG is an ambitious star; ambition could be nourished into hope. Hope is THAM LANG; success is THAT SAT – also denotes to seize; catching the opportunity is PHÁ QUÂN. These three stars are always in trine in a group. The three most popular yearnings of THAM LANG are: (most commonly) wealth, fame and social status. When wealth is achieved, one usually turns to social status to create fame. In such manner, THAM LANG is entwined tirelessly in his own ambition. 
            Instead of using the word "ambition", we also use other words, such as: daydreaming, wants, desires, dreams, passions, desires... All depends on the minor stars surrounding it. Each person finds for himself a word that is most appropriate. Sometimes we lie to ourselves when saying “I have no dream at all”. It means that you wish for a small but happy life, any kind of hoping, yearning is indeed the nature of THAM LANG. Another discreet example: China with their “South China Sea Dream”, wishing to claim things that belong to others. From this example, we could infer whether the dream of THAM LANG is realistic or unrealistic; right or wrong; premeditating catastrophe or happiness… everyone has the right to dream, to hope to carry on a faith in life, to harness something for us to wait upon day by day. However, dream should have some sort of reason and not too overreaching, too vain and then they fade away too quickly, becoming a dream of illusion. Most of our dreams will not come true; more of the things we don’t hope for do come true. We have THAM LANG as hope and we have THAT SAT as disappointment.
Lust is a trait of human kind. Some of us have this star in Menh. Some accidentally has this for karma because it resides in TAT ACH Section. Some has this in DIEN TRACH and the position changes the purpose entirely… All of this is presented in the Tu Vi Chart, it’s just that we have not learnt to predict it yet.
Due to such lust, THAM LANG tends to have bad reputation rather than success. The most common bad reputations THAM LANG has are being corrupted, lustful, cruel, greedy, etc. these traits are so easy to encounter in life. The better trait of THAM LANG such as counseling, advising and referencing are less likely to be met.
v      Ngôi Sao Tìm Kiếm.
            Từ hy vọng THAM LANG đi tìm kiếm, thăm dò, thám hiểm, thám sát, tham khảo, tham cứu...  Với mục đích làm giàu THAM LANG có thể đi tìm kiếm kho báu, cũng có thể đi tìm kiếm tài nguyên địa chất, tài nguyên tri thức trong sách vở, người ta gọi là tham khảo... Mỗi THAM LANG đều có 1 mục đích và phương tiện tìm kiếm khác nhau. Có THAM LANG đi tìm vinh hoa ở chốn quan trường, ở đó THAM LANG được quyền ăn, quyền nói. Tất nhiên có kẻ tìm thành công trên thương trường qua tham khảo thị trường. THAM LANG cũng không có thể thiếu mặt chốn hí trường vui chơi... THAM LANG có mặt khắp mọi nơi. Nếu có những từ ngữ tốt đẹp chỉ THAM LANG tất có những từ ngữ xấu xa, như, THAM LANG giỏi đánh hơi, chó săn, do thám.... Bao giờ cũng thế. Có THAM LANG tốt tất có THAM LANG xấu.
            Ngày nay lên mạng không mấy ai không biết trang tìm kiếm Google. Vua tìm kiếm tri thức là đây. Từ trang này chúng ta tiếp cận những thông tin cần đọc tuỳ mục đích của mình. Đa phần các bạn đọc được những dòng chữ này đã từng qua trang google. com đến được đây. Mục đích của các bạn là tìm hiểu Tử Vi. Có bạn lầm lẫn (THẤT SÁT) đến đây rồi vội vàng ra đi tìm mục đích của riêng mình. Vậy thì, từ mong muốn chuyển qua tìm kiếm trạng thái thứ 2 của THAM LANG năng động hơn biến ước mơ thành sự thật. Bây giờ qua trạng thái thứ ba.
v      Searching Star.
            From hoping, THAM LANG begins to search, reconnoiter, explore, probe, and research... In order to get rich, THAM LANG could become treasure hunters or searching for natural resources, intellectual resources in books, in that case they call it “referencing”. Each THAM LANG has his own purpose and searching mean. Some THAM LANG finds success in politics where THAM LANG possesses power to speak loudly. Of course there are others who succeed in business through market research. THAM LANG would also not miss the playground of merriment. THAM LANG appears everywhere. If there are good words about THAM LANG then of course there are bad words, such as good at sniffing, scouting, hunting... It's always like that. There is good THAM LANG and there is bad THAM LANG.
            Nowadays, everyone is familiar with the searching page: Google. This is the King of Knowledge Researching. From this page we approach information that suits our best interest (purpose). Most of you who are reading this page found it through google.com. Your purpose was to learn about Tu Vi. Some of you have mistaken (THAT SAT) about things and hastily left to seek for your own purpose. In short, from the 1st state: searching, THAM LANG has transformed to the 2nd state: turning dream into reality. Below is the 3rd state:
v      Tham Gia, Tham Dự, Tham Mưu...
            Trong nhóm Sát Phá Tham. THAM LANG bị đánh giá là yếu nhất trong 3 sao này. Nếu như PHÁ QUÂN vô địch hạng nhất, THẤT SÁT đoạt hạng nhì, THAM LANG xếp hạng 3. THAM LANG cũng dự phần trong đó, là ngôi sao sẵn sàng tham gia khi có người cầm đầu là PHÁ QUÂN và THẤT SÁT. Ngôi sao THAM LANG thôi thúc bởi ngôi sao THIÊN ĐỒNG đồng minh nhị hợp.  THAM LANG thấy ưng ý với 1 tổ chức nào đó THAM LANG sẵn sàng tham gia.
            Nếu tốt ta có THAM LANG giỏi tham gia thêm sức mạnh, tham mưu, cố vấn, bày mưu hiến kế cho nhóm Sát Phá Tham .
            Nếu xấu, bao giờ cũng thế. Nếu có tốt tất nhiên phải có xấu. Sẽ ôm hận đau thương khi nghĩ rằng những kẻ tham gia đều có ý tốt. Bất cứ tổ chức nào cũng vậy thôi kể cả chính quyền. Ta lại có các THAM LANG dài tay can thiệp, đàn hặc sách nhiễu, ton hót, nịnh bợ... đến tham gia cho có mặt là quí lắm rồi.
v      Participating, Attending, Counseling ... 
                In SAT PHA THAM group, THAM LANG is considered the weakest. If PHA QUÂN is the champion, THAT SAT is the second runner up, THAM LANG is the third. THAM LANG still participates but only so willing when the leader is PHA QUAN or THAT SAT. THAM LANG is motivated by THIÊN ĐỒNG (alliance) in horizontal interaction position. If THAM LANG is pleased with a certain organization, THAM LANG is willing to participate.
In a good case, a talented THAM LANG shall be an addition of strength, schemes, and counseling for SAT PHA THAM group.
In a bad case, (If there is good, of course there must be bad), sorrow shall follows if we think all the participants cherish good will. It is the same for any organizations, government included. We also have the kind of THAM LANG who imperiously intervene, harass, flatter, schmooze...and show up just for the sake of showing up.
v      Gã Trung Niên.
            Hình tượng sao THAM LANG là gã trung niên đại diện cho nhóm Sát Phá Tham. So với LIÊM TRINH là thiếu nữ. Ta lại có người già là THIÊN PHỦ. Đứa bé là THIÊN ĐỒNG. Nam giới là THÁI DƯƠNG. Nữ giới là THÁI ÂM và CỰ MÔN tên đứng đầu một tổ chức hay cãi. Đó là 7 nhân vật đại diện cho chính tinh trên lá số Tử Vi.
            THAM LANG còn là ngôi sao ăn nói giỏi nhất trong nhóm Sát Phá Tham, lo toan phần lương thực,  luong tiền cho nhóm này. THAM LANG là ngôi sao dễ thiện dễ ác. Đặc biệt hợp với sao TUẦN và cả TRIỆT. Đi với 2 sát tinh LINH HOẢ được đánh giá là tốt. Nhưng 2 sao SÁT PHÁ cùng nhóm với THAM LANG gặp 2 sao kia lại bị đánh gía là không tốt.
v      Middle-aged Man
            THAM LANG is the image of a middle-aged man, who is the representative of SAT PHA THAM group; In comparison with LIEM TRINH who is a young maiden. We also have THIEN PHU, the elderly; THIEN DONG, the child; THAI DUONG, the male; THAI AM, the female and CU MON, the head of the disputative organization. These are the 7 representatives for Major Star Group in Tu Vi Chart.

THAM LANG is also the most charismatic star in the SAT PHA THAM Group, seeing to food and money for this group. THAM LANG is prone to both good and evil. It is particularly special in being compatible with both TUAN and TRIET. It is considered good when accompanying LINH HOA (LINH TINH – HOA TINH). However, the two SAT and PHA although in the same group with THAM LANG, are considered not good when accompanying LINH HOA. 


Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Câu Hỏi Tháng 6


Ảnh trích laj của trang Wiki.

Có 4 bạn đạt điểm 10 là Ngọc thinh, huyen nguyen, Long Nguyen, Hoang le huy, Nam Phương
Có 2 bạn được 9 điểm Trang Quan Hoan, Hai Anh Nhiếp và Hoàng Nguyễn.
CÂU HỎI 1:
Trung Quốc tuy là nước lớn nhưng bên trong  mâu thuẫn nội bộ, bên ngoài tranh chấp với các nước lân bang. Bạn hãy đưa ra  một bộ sao Can Chi mô tả: To lớn nhưng mà hư nên yếu. Và bộ sao nhỏ nhưng lại mạnh.

ĐẤP ẤN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Dat Nguyen
Đại HƯ và TIỂU THÁI. Mô phỏng,  Trung Quốc là Đại Hư Đà hội họp tại Mệnh. Các nước nhỏ ngoan cường chống lại là Tiểu Thái Kình phía Thiên Di cung..

CÂU HỎI 2:
Chỉ 1 sao mà thôi, không được viết 2 sao.
Sao nào mở mang bờ cõi.
Sao nào xâm lược.
Sao nào bị xâm phạm.

ĐẤP ẤN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Dat Nguyen
Đó la sao ĐÀ LA  tuỳ theo bàng tinh hội họp. ĐÀ LA là ngôi sao mở mang đất nước, phát triển cơ sở làm ăn, mở rộng khắp mọi nơi... Tuỳ theo bàng tinh tinh tụ tập ĐÀ LA là ngôi sao lấn chiếm, dễ gặp là lấn chiếm hè phố, đất công, đất tư. Từ đó, người ta tìm các từ cho thích hợp để mô tả. Một ngôi sao đó thôi nhưng đi với bàng tinh này mang ý khác, với bàng tinh kia lại mang ý khác.

CÂU HỎI 3:
Trong Can Chi Giáp Ngọ.
Bạn chọn lấy 1 cung tuỳ ý.
Bạn chọn 1 chính tinh đóng chung với cung ấy. Bạn cho là tốt nhất.
Ví dụ: Tôi chọn cung Thân với chính tinh PHÁ QUÂN.

ĐẤP ẤN:
Tất cả mọi người đều có điểm trong câu hỏi này. Miễn sao bạn chứng minh được là tốt trong câu hỏi 4.
Người trả lời đúng đầu tiên là Dat Nguyen


CÂU HỎI 4:
Cũng câu hỏi như trên.
Cũng với chính tinh bạn chọn. Bạn cần thêm sao gì để nó thật sự tốt đẹp. Quan trọng là phải hợp lý. Ví dụ vừa có Tả Hữu lại có HÌNH là không thể chấp nhận được. Sao được thêm vào tất nhiên không phải nhóm Can Chi, nhóm Chính tinh thuộc nhóm các sao khác.

ĐẤP ẤN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Dat Nguyen.
1 Nguyễn Đạt
Tả hữu ( tháng 1) + cáo phụ, xương khúc. Mệnh trùng thân song lộc.
Mệnh LIÊM TRINH Dần tức Mệnh có thêm XƯƠNG HỮU CÁO PHỤ KHOA Song LỘC. Rất tốt đạt chuẩn.

2. Tran Quang Hoan:
THIÊN ĐỒNG Mão +  Tả Hữu Tam Hoá. Có vẻ hiểu lầm câu hỏi. Đây là năm Giáp Ngọ cho nên không thể hình thành Tam Hoá, bị HOÁ KỴ thêm KÌNH, bộ Cự Đồng Kỵ Kình khả năng gặp KHÔNG KIẾP rất cao. Nếu Mệnh đóng tại Mão tháng 8 giờ Ngọ mới có TẢ HỮU, tất có KHÔNG KIẾP. Tháng 4 giờ Dần. Tháng  10  giờ Thân. Không đạt chuẩn trong câu này.

3. Ngoc Thinh:
Tử Phu cư Dần + TẢ HỮU tức là có thêm Song Lộc + Khoa. Rất tốt đạt chuẩn.

4. Anh Le:
THÁI ÂM THANH LONG tại Thìn đắc Tuần nhưng bên ngoài có bộ THÁI DƯƠNG KỴ BỆNH PHÙ QUAN PHÙ thế bên ngoài đố kỵ và làm hại. Trong khi Mệnh không có Tam Hoá đối phó với HOÁ KỴ thành ra Mệnh bị bất lợi, Bên ngoài tính thị phi rất mạnh Cự KỴ BỆNH PHÙ THÁI TUẾ. Mệnh hiền dễ thua thiệt nên đi ngành Y hợp với cung Di bên ngoài.

Tất cả các đơn cách dù tốt hay xấu rất cần thiết hỗ trợ các bàng tinh khác để thành công, hoặc bị khắc chế. Cũng như một khuôn mặt đẹp cần mắt, mũi, miệng đều xinh. Nếu có 1 bộ phận không hoàn chỉnh không thể nói người đẹp được.
THÁI DƯƠNG là gã đàn ông thế thôi, nó rất cần KHÔI VIỆT để vượt trội hơn người, ra vào nơi quyền quí Thai Toạ, cũng cần có tiếng nói THANH LONG nhưng muốn được lên tiếng cũng cần tam Hoá hỗ trợ. tiếng nói có giá trị. Càng giá trị hơn có văn học, văn chương trong đó. Nói vu vơ thì ai nói chẳng được.
Bác khó tin điều kiện lấy chồng của cháu rất giản dị “ Miễn sao là đàn ông là được”.

5. Nam Phuong:
TỬ VI cư Tý. Nếu là nam tức cách TỬ VI ngộ HƯ, BINH. Quan cung ngộ Liêm Phủ ngộ Tuần, Tài cung có cách VŨ KHÚC THIÊN TƯỚNG ngộ TRIỆT. Mặc dù có bộ Quyền Khoa. Cũng chỉ là hư vinh. Không thể có đủ tam Hoá (HOÁ QUYỀN đi với PHÁ QUÂN), Dù có TẢ HỮU cũng không thể thay đổi đáp số. Nếu là nữ cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Cả nam và nữ đều là cách dụng binh. TỬ VI là ngôi sao địa vị, việc làm cần bền vững... Rất kỵ đi với Tang Hư Khách.

6. Hoang Le Huy.
LIÊM TƯỚNG tại Ngọ + XƯƠNG KHÚC (giờ Thân Tuất). TẢ HỮU (tháng 9 à 11). Nếu đủ 2 bộ này nằm tại Di và Tài. Trong này có nhiều cách hay lưỡng Tướng, Nhị Khúc, KHOA Song LỘC. . Cách này rất đạt chuẩn nhóm SÁT PHÁ THAM có TUẦN TRIỆT không chế. CỰ MÔN thuộc nhóm CỰ ĐỒNG CƠ có TUẦN chế ngự cũng tốt.

7. Hoàng Nguyễn.
Với Giáp Ngọ thì TỬ VI ở ngọ gặp TẢ PHỤ  hội XƯƠNG KHÚC SONG LỘC ..v.v. là rất đẹp. Đạt chuẩn theo yêu cầu. Trong cách này tạo ra vô số cách hay.

8. Nhiếp Hải Anh.
Liêm Phá Vũ Dương. Cháu chọn cung Mùi với Tham Vũ. 
4. Thêm Xương Khúc để tạo thành cách Nhị Khúc nổi tiếng.
Chọn cách THAM VŨ là có tính tự tin.  Đây cuộc sống khó khăn đầy sôi động, gian nan mà thành. Cách này có đầy đủ bộ tam Hoá, nhị Khúc. Nổi tiếng, đồng thời cũng là cách vượt khó mà thành. Tuy rằng không êm đềm như các cách các bạn chọn.

9. Long Nguyễn.
Chọn TỬ VI cư Ngọ có Tả Phù hay đủ bộ Phụ Bật. Đạt chuẩn, tiêu chuẩn đầu tiên là TẢ HỮU. Tại đây tuổi Giáp có thêm Song LỘC KHOA. Mặc dù THÁI TUẾ tại đây không có PHƯỢNG CÁC nhưng không phải TUẾ ĐÀ là tốt lắm rồi.

10. huyen nguyen:
Chọn Vũ TƯỚNG tại Dần tất có có cách Khoa Song Lộc. Lại mơ hồ khi chọn tháng lẻ dễ gặp TẢ HỮU. Có ngày giờ tháng và Can Giáp Ngọ mới ra được cách VŨ TƯỚNG. Lật bảng an sao tìm ra khó khăn gì. Tại vị trí này chỉ có thể gặp thêm Tả Hữu, Quang Quí, Cáo Phụ, XƯƠNG KHÚC, Thai Toạ. Không thể gặp KHÔI VIỆT vì năm Giáp. Có XƯƠNG KHÚC không thể gặp KHÔNG KIẾP. Có Tả Hữu rất cần thiết, nếu có HÌNH tại đây cũng không quan trọng vì không thể sinh cách Hình Kỵ, lại có KHOA sẵn. Đó là những ngôi sao làm đẹp thêm cho cách VŨ TƯỚNG. Vũ Tướng vừa có tài vừa có tướng, các sao vừa kể làm đẹp thêm như các trang bị, trang điểm trên cơ thể con người. Cho nên cũng cách Vũ Tướng một người như rồng như phượng, một người mặt bị sẹo... Tất cả những tình tiết đó nhờ các sao tụ tập quanh đấy để chúng ta kết luận.
Nói chung cháu cũng đạt chuẩn đấy. Nhưng phải rõ ràng đừng ăn gian mơ hồ tội cho sư phụ.

CÂU HỎI 5:
100% các vụ ly dị bắt nguồn từ kết hôn.
Vậy ly dị là sao gì? Chỉ nói 1  căn bản mà thôi.

ĐẤP ẤN:
Người trả lời đúng đầu tiên là ngoc thinh
Nói đến từ “ly” là của CỰ MÔN trừ ly tách. Các từ ly dị, ly biệt, ly thân.... chia ly là của CỰ MÔN. Còn PHÁ QUÂN chủ “bỏ”. Cần phân biệt “bỏ” là “xa” khác nhau như thế nào.
Sao bỏ vợ mà không ly dị? Bỏ bê cho bỏ ghét chưa đáng để ly dị. Mệnh Hạn gặp các sao này xấu dễ sinh chuyện nhé. Mai mốt học thêm chữ đoạn tuyệt cho đủ mùi vị cuộc đời.
Nói bỏ và ly dị thường hay nghĩ đến chuyện vợ chồng. Nó còn áp dụng cho tất cả các cung về người nữa.

CÂU HỎI 6:
Quân nổi dậy. Quân kháng chiến. Phiến quân là quân gì?
Bộ sao nào mô tả nổi dậy.

ĐẤP ẤN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan
Tất cả mọi người trả lời có KÌNH DƯƠNG đều đúng nhưng vô tình lại sai cột bậy bạ vào ông CỰ MÔN. Người viết hỏi mô tả “nổi dậy”. Do Kình chủ dấy lên, dậy lên... VIỆT chủ phát sinh ra, cũng là sao manh nha, nổi lên. Đào Hoa chủ tạo ra, gây nên... chứ không ai ép buộc.
Đó là bộ KÌNH VIỆT (phát sinh sự chống đối...), KÌNH ĐÀO (tạo ra sự chống đối...) cá biệt ta có bộ KÌNH VIỆT ĐÀO như năm Giáp Ngọ mạnh tại cung Mão và các cung Hợi, Mùi.
- Nổi dậy chống đối đưa đến chiến tranh.
- Nổi dậy sự phản kháng đưa đến tranh cãi xa nhau. Thiên về “Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!”... của Tôn Thất Lập.
- Đến nổi dậy dâm tính sinh chuyện. Hì hì...người ta nổi dậy kiểu này, có người nổi dậy kiểu khác. Cái này giành cho các ông THAM LANG có sẵn ĐÀO HỒNG BỆNH PHÙ. Tuỳ theo các tính mỗi chính tinh mỗi ông “nổi dậy” mỗi khác.
- Nổi dậy để làm ăn kinh doanh vì lâu nay bế tắt không hoạt động... Ý người viết hỏi là thế.
Hiểu theo nghĩa quân nổi dậy để kháng chiến là cách PHÁ KÌNH còn cách CỰ KÌNH có tính phản kháng bằng mồm mà thôi (đưa đến tranh cãi nhau), Cách CỰ BINH (khởi binh) mới gọi là khởi nghĩa, kháng chiến. Một khi lá số TỬ VI hình thành cách Phá KÌNH, vô hình trung cũng hình thành cách CỰ BINH. Toàn bộ lá số sặc mùi chiến tranh. Bởi thế có câu:
“SÁT PHÁ hung trợ KÌNH DƯƠNG”. Sát Phá có tính táo bạo, cần KÌNH DƯƠNG để giương.
Để dùng từ cho chính xác cách Cự Binh là cách khởi nghĩa. Cách SÁT PHÁ Kình là cách nổi dậy.
Nếu nổi dậy  chính là PHÁ QUÂN KÌNH có lập trường chính nghĩa là quân kháng chiến. Không có chính nghĩa lý tưởng rõ ràng là quân làm loạn gọi là phiến quân. Cũng 1 thằng KÌNH DƯƠNG đó thôi. Phe này gọi là quân kháng chiến, phe kia gọi là phiến quân.

CÂU HỎI 7:
Quả báo là bộ sao gì? Chỉ có 2 sao mà thôi. Đừng viết lung tung mà sai.
ĐẤP ẤN:
Người trả lời đúng đầu tiên là ngoc thinh.
Đó là bộ QUẢ TÚ PHỤC BINH đi với nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG là rất tốt. Được đền đáp, báo hiếu... tối kỵ đi với nhóm SÁT PHÁ THAM có Sát tinh là dễ gặp cách bắt quả tang do việc ác mà làm nên quả báo ác lãnh ngay lập tức.  Chỉ 1 bộ sao đó thoi nhóm này gặp thì tốt, nhóm khác gặp thì hoạ. Đó là cái điên đầu TỬ VI nếu không có người giải mã.
Vậy thì quả báo rất tốt và rất xấu.

CÂU HỎI 8:
Tài phán là từ thường nghe. Vậy tài phán là bộ sao gì? Gồm có 2 chính tinh.

ĐẤP ẤN:
Đây là câu hỏi rất khó nhưng lại có nhiều người trả lời đúng. Nghi rằng, nghiên cứu bài của đồng môn.
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan
Đây là câu hỏi người viết đánh giá là khó nhất. Tuy vậy có bạn vẫn đoán đúng.
Tài phán:  Tài là giải quyết (Vũ Khúc), phán là phán xét (Thiên Phủ). Tức bộ VŨ PHỦ Toàn bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM đều hưởng cách này. Tất nhiên có sao HOÁ QUYỀN mới được quyền phán xét. Càng cao hơn có HOÁ KHOA và các cách khác hỗ trợ.

CÂU HỎI 9:
Dối trá hại người là bộ sao gì.? Gồm có 2 bàng tinh
ĐẤP ẤN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Dat Nguyen
Đó là bộ HƯ BỆNH PHÙ, nếu trả lời HƯ KHÔNG cũng được kể là đúng.

CÂU HỎI 10:
Kể các sao bị xếp vào cô độc tinh mà bạn biết.
Lại kể các sao tuy rằng không phải cô độc tinh nhưng nó làm tăng tính chất của cô độc tinh.

ĐẤP ẤN:
Người trả lời đúng đầu tiên là  Dat Nguyen
Các sao cô độc là VŨ KHÚC = QUẢ TÚ, CÔ THẦN, THẤT SÁT chủ đơn chiếc, LINH TINH chủ lẻ loi một mình.
Các sao làm tăng tính cô độc là các sầu tinh TANG KHỐC đi chung với nhóm sao kể trên.
Các  Vong tinh đưa đến mất người đi với cô độc tinh.
Các bộ KY HÌNH hình khắc đố kỵ lẫn nhau, bắt bẻ làm cho PHÁ QUÂN đành bỏ, CỰ MÔN đành xa chưa nói đến VŨ, SÁT thứ thiệt.
Các sầu tinh, vong tinh, hình khắc làm tăng giá trị... xấu lên cao đưa đến cô đọc, cô đơn, sầu lẻ bóng. Chưa kể các bộ sao HỒNG QUẢ (kẻ sầu bi) tứ mộ cung.
Và cuối cùng bộ sao đi với nhóm sao cô độc tinh vô duyên nhất là KHÔI VIỆT. Vì nó chủ phát sinh chuyện cô đơn, chuyện ly tan làm cho tình hình tồi tệ thêm.

CÂU THƯỞNG: Câu đoán mò.
Bạn đoán thử. Hiện tại, trang blog TVUD quốc gia nào có số lượt đọc được xếp hàng thứ ba. Chú ý nhất, nhì rất dễ trúng. Thứ ba mới khó đoán.
Nếu bạn không có cơ may đoán đoán đúng câu 1 còn hy vọng ở câu 2.
Hai là trong số các nước Asean quốc gia nào đọc TVUD nhiều nhất. Tất nhiên không kể Việt Nam.

ĐẤP ẤN:
Nước xem TVUD đứng hàng thứ 3 là nước Pháp. Không ai đoán đúng nước này, nước thứ 4 là Úc. Tất nhiên nước thứ nhì là Mỹ.
(Thứ tự là Việt, Mỹ, Pháp, Úc, Canada, Nhật, Đức, Phần Lan, Indo, Nga theo đúng thời điểm ngày hôm nay, trước đó Sing thế chỗ của Indo. Xếp hàng 9,10 luôn luôn thay đổi vị trí, thay đổi quốc gia)
Nước trong khu vực Đông Nam Á là Singapore thường xếp thứ tự là 9 hay 10.
Đây là thời điểm khi đặt câu hỏi. Nhưng hiện giờ là Indo, bạn trả lời Sing xem như đã trúng. Đó là các bạn Ngoc Thinh, Nam Phương, Hải Anh Nhiếp Hoàng Nguyễn và huyen nguyen. Các bạn đã có thêm 1 điểm. Đoán mò trúng là yếu tố rất quan trọng trong bói toán. Vì ngôi sao linh cảm của bạn tốt.
Người viết sẽ hỏi 2 lần đoán mò nữa. Coi thử ai đạt 2 điểm. Chứ 3 điểm là chuyện quá khó.

Chưa gì có người đòi F.
Bác ơi Bác vẫn khỏe chứ ạ? Mong chờ F quá đi thôiii!!!

Tối mai mới có F. Vì điện khu vực bị mất.

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

THAT SAT

THẤT SÁT. 
Bản dịch của Tran Quang Hoan và Anh Le
Thất Sát nằm trong nhóm Sát Phá Tham, tam hợp phải có THAM LANG, tam hợp trái có  PHÁ QUÂN. Xung chiếu có THIÊN PHỦ, lục hội có sao THÁI DƯƠNG. THẤT SÁT hành kim âm tính.
            THẤT SÁT belongs to SÁT PHÁ THAM group, It is in trine with THAM LANG on the right and PHÁ QUÂN on the left. Its opposite position has THIÊN PHỦ, vertical interaction position has THAI DƯƠNG. Its element is Metal, negative (-).
THẤT SÁT chủ các điều sau đây:
v      Ngôi Sao Chiếm Đoạt.
            THẤT SÁT là sao tự tiện chiếm cứ của người làm của mình. Tính cách khác với sao THIÊN LƯƠNG là lấy của mình đem cho người. THẤT SÁT bên cạnh có sao THAM LANG dễ nổi lòng tham, Thất Sát nhìn thấy lại nổi lên sự chiếm đoạt và PHÁ QUÂN cầm lấy. Xấu xa hơn từ chiếm đoạt là cướp đoạt, xấu nữa là giết người để cướp đoạt. Cái THẤT SÁT thường chiếm đoạt là địa vị. Như: Chiếm đoạt ngai vàng, địa vị... Các vụ lộn xộn tại Thái Lan gần đây là chiếm đoạt địa vị, tranh giành quyền lực... Đây là câu chuyện dài từ xưa đến nay. Hai là chiếm đoạt của cải, vật chất. Ví dụ. Trung Quốc chiếm biển của Việt Nam. Ba là chiếm đoạt thanh danh. Ví dụ. Cho mình là hoà bình, là thân thiện, là đạo đức... Từ đó, bao nhiêu từ ngữ bị hiếp dâm tự do, dân chủ... bị lạm dụng nhiều nhất.
            Kẻ chiếm đoạt và kẻ bị chiếm đoạt cũng chỉ 1 sao đó thôi. Kẻ vận dụng được sao Thất Sát và kẻ không vận dụng được nó. Khiến cho những người nghiên cứu TỬ VI dễ điên đầu. Có những cái chúng ta chiếm đoạt hợp lý, hợp pháp. Ví dụ. Con tôm, con cá của thiên nhiên không ai làm chủ. Bằng cấp, huy chương trong thi đấu, đất đai của dân tộc bị mất về tay giặc. Một người chiếm đoạt được làm trăm người khác thất vọng. Một người thành công trăm người thất bại...
            Vì thế, thành công hay thất bại, thất vọng cũng là chính sao này. Ngược với các trường hợp kể trên là khủng hoảng địa vị, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng thanh  danh.
THAT SAT denotes the followings:
v      The Star of expropriation.
That Sat is the one who indiscriminately claims what belong to others to be his/her. Its trait is different from THIÊN LƯƠNG who gives what of his/her own to others. Beside THAT SAT is THAM LANG who is easily greedy; THAT SAT sees and starts to expropriate and PHA QUAN takes a hold of. The worse word “expropriate” is “confiscate”, much worse is murder to rob. The thing which THAT SAT often expropriate is social status. Such as: expropriate the throne, the status, etc. The recent disorder in Thailand is all due to status claiming, power struggle…This has always been the long story in history. The second most for expropriation is properties, asset, etc. For ex: China is trying to expropriate Vietnam Sea. The third most is reputation. For ex: faking to be a pacifist, a friendly person, a person of ethics, etc. Hence, lots of words’ meanings had been raped from its true meaning. Freedom and democracy are the most exploited.
Expropriating or being expropriated is in fact just one star. They are those who can make use of THAT SAT and those who cannot. This makes TU VI learners deeply confused. There are things which we expropriate sensibly, lawfully. For ex: the shrimps, the fish which do not belong to anyone. Diplomas, medals in competitions, national land lost to invaders. One person expropriates, one hundred others disappoint. One person succeeds, one hundred others fail…
Therefore, success or failure (disappointment) is also this star. In contrast to the above case is status crisis, financial crisis, reputation crisis.
v      Được Hay Là Mất.
 THẤT SÁT là sao mang 2 yếu tố trái ngược nhau. Được hay là mất nhưng cái dễ gặp là mất nhiều hơn là được. Ví dụ: Việc Trung Quốc đưa giàn khoan xâm phạm chủ quyền Việt Nam là được lòng những người hiếu chiến bên nước họ. Cũng chính tại nước họ không ít người bất mãn mất lòng. Vì việc làm này có thể gây ra chiến tranh, hận thù hai dân tộc. Giá trị mỏ dầu thật ra không mấy lớn, vô tình đánh mất đi tình cảm của 2 nước. Muốn xây dựng tình cảm đó không phải 1 sớm một chiều mà có.
Cứ cho là Việt Nam bị mất đi một ít tài nguyên. Bù đắp lại Việt Nam và cả thế giới được thấy rõ bộ mặt gian dối, xảo trá, cực kỳ nguy hiểm kẻ xâm lược, kẻ đi chiếm đoạt. Vì thế kẻ mất có khi lại là kẻ được. Được sống thoải mái hơn, an tâm hơn khi xa lánh kẻ gian ác. Đó cũng là lý do vì sao người ta phải ly dị, phải ly thân, phải bỏ đi... làm như thế là mất nhưng được an vui. Vậy 2 chữ được mất rất phức tạp. Chưa chắc là đã được chưa hẵn là đã mất.
Từ hai chữ được mất. Biến hoá, thay đổi tuỳ trường hợp trở thành lợi hay hại, thắng hay thua, lời hay lỗ...
v      Gain or Lose  
            THAT SAT is a star which contains two conflicting factors: gain or lose, yet the “lose” is more frequently encountered. For ex: when China evadingly put the oil rig in the sovereignty of Vietnam, it pleased many warmongering individuals in their country. However, luckily there are many others who were discontented because this could be the cause for war and hatred to arise between two nations. In fact, the value of the oil reserve is not so huge in compared with the current friendly terms between two countries. Peace was not forged overnight.
            Let’s say that Vietnam could possibly lose a little resources, on the other hand, the whole world shall witness clearly the deceitful, deceptive, and dangerous nature of the invader, the confiscator. Hence, the one who lose maybe the one who gain more since he/she could gain a more comfortable life, rest assure that they are for away from the bad force. That is why sometimes it is best to divorce, to separate, to leave, etc. Even though we lose something/someone, we gain peace. So 2 words "lose" and "gain" is very complicated. It is not entirely loss, it is not entirely gain.
From those words “lose” or “gain” the meaning transform upon situation to become advantage/disadvantage, win/lose, profit/loss, etc.
v      Thấy Nhưng Không Thấy.
            Một THẤT SÁT tốt là thấy được tất cả. Một THẤT SÁT xấu thấy cũng như không thấy. Bốn  người lính Trung Quốc chung lưng đấu cật đứng gác trên đất nước của họ. Họ làm sao thấy được ai là du kích, ai là kháng chiến quân, ai là khủng bố, ai là kẻ nhàn du... Còn chúng ta nhìn vào là thấy ngay nỗi lo sợ của chính quyền Trung Quốc.
v      Had seen but had not seen. 
            A good THAT SAT sees all. A bad THAT SAT sees but it is no more than does not see. Four Chinese soldiers stand together to guard their country but how do they distinguish between the guerilla, the resistance, the terrorist, the traveler, etc. We, on the other hand, see clearly the fear of Chinese Government.
v      Kẻ Đàn Áp, Áp Bức.
            Nếu THẤT SÁT thấy kẻ yếu hơn mình lăn xả vào chiếm đoạt ngay, thậm chí hiếp, cướp, giết. Nạn nhân của THẤT SÁT không ai khác hơn cũng chính là các THẤT SÁT yếu kém bị đàn áp, áp bức, đánh đập. Chỉ khác nhau bên được và bên bị. Kẻ giết người là THẤT SÁT và kẻ bị giết cũng là THẤT SÁT. Kẻ gieo rắc kinh hoàng là THẤT SÁT, kẻ hãi hùng thất kinh cũng là THẤT SÁT.
            THẤT SÁT nằm trong nhóm sao Sát Phá Tham đầy hung tính do lòng ham muốn của THAM LANG. Ưa bắt bớ đánh đập là Sát Phá. Đây là sao đàn áp mạnh khi có Hung tinh trợ lực, Sát tinh trợ sức lại thêm các sao quyền lực không có việc gì chúng không dám làm. Chỉ 1 THẤT SÁT thành công hằng vạn, hằng triệu THẤT SÁT khác trở thành nạn nhân của sự kềm kẹp. THẤT SÁT là ngôi sao của áp lực, từ áp lực tinh thần đến áp lực có thật đè lên người. Nói đến các từ đè, tông, va chạm... là THẤT SÁT.
v      Oppressor, Oppression.
            If THAT SAT sees someone weaker, he/she fervently dwells into confiscating, or even raping, robbing, killing. The victim of THAT SAT is no other than the remaining THAT SAT who is the one being suppressed, oppressed, abused. The only difference is one side inflicts the action and one side suffers the infliction. The murderer is THAT SAT, the victim is also THAT SAT. The terror bringer is THAT SAT, the frightening startled one is also THAT SAT.
            THAT SAT belongs in the SAT PHA THAM group. The violence nature of this group mainly comes from the greed of THAM LANG. Those who are prone to harassing, abusing are SAT PHA. These are strong oppressive stars when aided by Hindrance Stars, Deathly Stars or even Power Stars, by then, they are unstoppable. While one THAT SAT succeed, there could be million, and billions of others becomes victim of suppression. THAT SAT is the star of pressure, from the mentally pressure to the physical ones. The words: press, hit, collision, etc. all represent THAT SAT.             
v      Liên Quan Đến Con Số 7.
            THẤT SÁT liên quan đến con số 7. Đây là con số thường sinh ra lắm chuyện. Cứ y như 7 ngày trong tuần ngày nào cũng có chuyện. Ngày làm có chuyện nơi làm, ngày nghỉ có chuyện ở gia đình. Hiện giờ chỉ có 2 nhóm Nga Trung và Mỹ Nhật Việt Phi tính ra mới 6 thôi. Mai đây thêm Đài Loan hoặc Hàn Quốc vào là có chuyện ngay. Đây là 2 quốc gia dễ có “duyên kiếp” giọt nước tràn ly.
            THẤT SÁT như 7 sắc cầu vồng, như 7 nỗi thất tình hiện ra trong 1 ngày. Y như Trung Quốc khi thì đòi rút kiếm, lúc nói hoà bình, lúc thì cho mạnh nhất, lúc nói bị ăn hiếp. THẤT SÁT là ngôi sao thất thường.
v      Related to the number 7.
THAT SAT is related to the number 7, a troublesome number. It is so much like the 7 days in a week, all filled with troubles. Working days bring troubles at work, weekend brings family problems. For now the world has only two active groups: China and Russia; the US, Japan, Vietnam and Philippines. That is total of 6 countries. Sooner or later Taiwan and Korean shall join and there shall be troubles. These two countries have fate entwined with the phrase “the last drop of water” (aka “The straw that broke the camel’s back).
THAT SAT is similar to the 7 colors of rainbows, 7 heartbreaks within one day, similar to China who talks about attack and then peace, about strength and then being bullied. THAT SAT is an erratic star.
v      Ngôi Sao Giỏi Săn Lùng Và Khám Phá.
            THẤT SÁT giỏi là giỏi săn lùng, săn tìm... Giỏi khảo cứu, khảo sát ... Là khoa học gia giỏi khám phá. Giỏi giết giặc, diệt trừ kẻ ác... Nhưng những con người tài ba như thế lại rất ít. Thường gặp là những kẻ săn lùng đào, săn lùng nơi ăn chơi, săn tìm nơi vắng chủ, kẻ yếu thế ức hiếp cướp đoạt.  Khảo của bịa đặt là khảo cứu, khảo cổ. Tống tiền lại cho là kinh doanh. Tống tình lại cho số sát đào... Đó là những THẤT SÁT tiếp tay với kẻ ác. Tất nhiên nơi đến là lao tù, nơi qua lại là toà án. Số phận của nó là âm mưu bị phơi bày ra ánh sáng. Vì cung Ách báo hiệu như thế. Với các tội đa phần liên quan đến chữ đoạt. Như đoạt mạng sống, đoạt của cải, đoạt trinh tiết... đến đoạt nhà, đoạt đất, đoạt tư liệu, đoạt văn và đề tên rõ ràng là THẤT SÁT biên soạn.
Đa phần còn lại là nạn nhân của THẤT SÁT cũng là THẤT SÁT ngẩn ngơ thiên về mất, bị ăn đòn, bị đoạt nhà đoạt cửa. Thậm chí bị đoạt cả vợ con. Chưa ngao ngán bằng đoạt mất đất đai tổ quốc, sợ hãi không dám khiếu kiện vì sợ bị trả thù. Khủng khiếp đến là thế khi nghe tên THẤT SÁT. Các chính tinh thủ Mệnh chỉ có TỬ VI, VŨ KHÚC, CỰ MÔN  mới chịu đựng ngang ngữa mà thôi. Tất cả dễ trở thành nạn nhận của THẤT SÁT.
Hạn ngộ THẤT SÁT thấy mất mát tí chút, hay mất sức khoẻ là may mắn lắm rồi. Được yên vui là quá phước. Đây là ngôi sao đáng sợ nhất trong 14 chính tinh.
v      The star excellent in hunting and discovering
            THAT SAT is excellent in hunting, tracking, etc. in researching and surveying, etc. It is the scientist specialized in discovering. It is the elite warrior, the hero who defeats evils, etc. However, such superior beings are rare. It is more common to encounter those who are Don Juan (seeking for lovers), seekers for recreation, seekers for deserted venues, weakling (to harass, to rob). Treasure hunters disguised to be archeologists, researchers. Blackmailing is said to be business. Love blackmailing is said to be attractiveness. Those are the THAT SAT who join hands with the bad side. Evidently their final destinations shall be prison and their hang-out spot shall be the courtroom. Its destiny is being the revealed conspiracy because it is indicated in Tat Ach Section. It is being charged with crimes mostly relating to the word “expropriate” such as: expropriate a life, a property, virginity to a house, a land, a document (clearly edited and published by a THAT SAT).
            The rest are mostly victims of THAT SAT, it is also the stunned THAT SAT being stolen, beaten and confiscated of properties or even family. It is not as shameful as losing even the motherland and having not enough courage to sue due to fear of vengeance. That is why it is horrifying hearing the name THAT SAT. Only those who have TU VI, VU KHUC, CU MON in Menh could balance out the force. All else are easy to become the victim of THAT SAT.
            When term encounters THAT SAT, a little loss is expected, even loss in health could be considered lucky. If you could be peaceful during this time it is great blessing. This is the most horrifying star among 14 major stars.
v      Ngôi Sao Đơn Chiếc.
            THẤT SÁT thường gặp trong đời là sao thất phu lỗ mãng khó kết giao với mọi người, dễ gặp thất tình, thất vọng, thất kinh. Do bản tính không ưa mất mà chỉ ưa đoạt. Cá biệt mới gặp các THẤT SÁT tài ba, bách chiến bách thắng trong quân sự, trong thể dục thể thao hoặc giỏi khám phá trong khoa học, trong hình luật. Giỏi khảo cứu khảo cổ trong văn học. Với bản tính ưa áp đặt đưa đến mất mát tình cảm nhiều người dễ bị bỏ rơi và xa lánh.
            Cho nên thường gặp là THẤT SÁT đơn chiếc, THẤT SÁT bị đàn áp, áp bức, THẤT SÁT bị mất mát, THẤT SÁT bị khủng hoảng tinh thần. THẤT SÁT bị mất của mất nhà, mất đất đai thậm chí mất luôn tổ quốc. Trước khi mất bao giờ cũng được để rồi sau đó nói đánh mất. Sau đấy PHÁ QUÂN bị bỏ rơi, THAM LANG đi lang thang, . Tất cả do THẤT SÁT không muốn mất mà chỉ muốn được. Không muốn học lại muốn có bằng, muốn ăn lại không muốn làm... Vậy để khỏi được trước mất sau. Tốt nhất là mất trước được sau. Chỉ có mất công học hành đạt được trình độ, mất công làm việc đạt được địa vị... Có như thế vận dụng tốt 2 chữ được mất.
v      The Star of solitary
The common case of THAT SAT in everyday life usually are those of barbaric nature, easy to encounter heartbreak, disappointment, horror because they are prone to taking other than losing. It is exceptional to meet a gifted THAT SAT, who is unbeatable in battles, in competition or competitive in researching (archeology, literary history), in law enforcement. The trend to impose things on others brings about the loss in affection and those are often shied away or even abandoned by others.

That is why it is common to witness a solitary THAT SAT, a suppressed or oppressed THAT SAT; a THAT SAT who faces deep loss, mental crisis, and loss of properties, estates, lands or even nation. You have to possess something before you lose it. After losing, PHA QUAN is abandoned and THAM LANG starts to wander aimlessly. It is all due to THAT SAT who just wants to gain and not to lose. He/she does not spend time to study but want to gain a diploma, does not want to work but still demand luxury, etc. In order to avoid the situation “gain first, lose later”, we had better exercise “lose first, gain later”. Only the loss of time in studying shall help you gain knowledge; the loss of dedication in working shall help you gain status.  That is good manipulation of the two words “Lose” and “gain”. 

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Chủ Quyền Quốc Gia

Chủ quyền quốc gia bị xâm phạm là danh dự dân tộc bị xúc phạm.
Đoàn kết lại chống Trung Quốc xâm lược chỉ có một con đường duy nhất mà thôi.
Vinh danh các học viên được điểm trên 10 là Tran Quang Hoan, Hai Anh Nhiep. 10 điểm là Thắng Nguyễn Hữu. Các học viên còn lại đều có số điểm cao .

CÂU HỎI 1:
Con người đâu phải là cái túi đựng cơm. Cũng không ai bắt ép phải ăn, đa phần thích gì ăn nấy.
Con người đâu phải là cái giá để móc lên đó áo quần gì cũng được. Chính chúng ta tự mình chọn lựa quần áo gắn lên đó. Nhưng đa phần mặc vào cho đẹp hù doạ hoặc khoe ra với thiên hạ. Trang phục không đi đôi với tính cách con người, khiến cho lộ ra những nét tương phản. Cứ y như hồn Trương Ba da hàng thịt vậy.
Con người ta ai cũng một lần chết có ai thoát chết được đâu. Nên chết sao cho đẹp. Nếu không chính thân thể già nua  bệnh tật nó giết mình. Nơi chết là cái giường.
Người chiến binh oai hùng nhất là đứng ngoài mặt trận đối đầu với quân đich, quân thù. Vũ khí trên tay hướng về phía chúng nhắm bắn. Người chiến binh chết đẹp nhất là ngoài mặt trận. Cho dù là tử tướng, bại tướng, tuẫn tướng tất cả đều là danh tướng. Bạn hoài nghi đều ấy ư? Các anh hùng, anh thư  bà Trưng, bà Triệu, Trần Bình Trọng, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu... đều chết trong chiến đấu và thất bại nhưng các vị ấy là chiến tướng dù rằng trách nhiệm chưa tròn, lực bất tòng tâm không ai phủ nhận các vị ấy không phải là danh tướng. Với giới quân sự thành bại là chuyện thường tình.
Lịch sử nước chúng ta trải qua hơn hai nghìn năm với các danh tướng lưu danh thiên cổ. Văn có Nguyễn Trãi..., văn võ song toàn có Nguyễn Công Trứ... thật ra số lượng ây không lấy làm chi nhiều. Một phần đất nước thanh bình dù võ tướng tài năng cũng khó có cơ hội trỗ tài để lưu danh thiên cổ. Chỉ có khi quốc biến mới biết ai văn dốt võ dát, kẻ trung người nịnh. Trong cái cảnh quốc phá gia vong ấy lại nổi lên những anh hùng như: Nguyễn Trung Trực, Trương Công Đinh, Phan Đình Phùng...Trong đó có cả những người chân đất chưa qua trường lớp, chưa hề nhận môt đồng lương nhỏ nhoi, hoặc tước hiệu vua ban như Hoàng Hoa Thám... Người lập công cho đất nước, người yêu nước chân chính đâu cần gì tước hiệu, tước phong, chức vụ... lại không thích ràng buộc áo mũ cân đai. Dẫu sao Hoàng Hoa Thám vẫn may mắn lưu danh thiên cổ, còn hơn hằng trăm anh hùng vô danh khác.
Càng vô danh hơn nào là thượng thư, lãnh binh, tổng đốc, hiệp biện đại học sĩ, tiến sĩ ... những loại người này nhiều vô số kể. Chỉ có lưu danh trong gia phả với chức vụ to đùng nhưng vô tích sự. Tên tuổi trong lịch sử tìm mãi chẳng thấy tên. Thậm chí các sĩ chẳng nặn nổi một câu nói hay để lại cho đời.
HỎI:
“Thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”
           Đây là câu nói của ai? 0,5 điểm.
           Tên người ấy ứng với ngôi sao nào trong Tử Vi ? 0,5 điểm.
ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan
 Là danh tướng Trần Bình Trọng bị địch bắt không chịu đầu hàng và mua chuộc..

Đó là sao TUẦN. Tên đầy đủ là Tuần Trung Không Vong. Lấy chữ trung làm trọng. Thất cơ lỡ vận. Tuần biến thành tuẫn tiết với non sông. Mất tác dụng trước sao Không biến thành bất trung. 

CÂU HỎI 2:
                Từ công lao mới có công trạng, lập nên công danh. Cũng từ cái công đó, ta có thể phân biệt: chiến công, văn công, đại công trạng... xuống là công cốc. Hoặc một mai công thanh danh toại.
HỎI: Sao nào chủ chữ “công”.
ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan

Đó là sao VŨ KHÚC ngôi sao tài ba, tài năng. Có tài năng mới lập nên sự nghiệp là Tử Vi để gánh vác. Nhìn vào sao này đoán biết công trạng lớn nhỏ, thành bại... công trạng không thể bị chôn vùi cần lưu lại đời sau lưu truyền muôn đời. Có những kẻ lưu lại đời sau tiếng ác, lưu lại chứng tích tội lỗi, lưu lại sự hèn nhát...

CÂU HỎI 3
Làm trai cho đáng nên trai.
Đập tan xâm lược diệt trừ xâm lăng.
Đánh cho hết giận, hết căm.
Vẻ vang 2 tiếng Việt Nam anh hùng.
HỎI: Diệt trừ bộ  sao gì. Đây là bộ 2 sao.
ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan
Diệt trừ là bộ TRIỆT SÁT và các bộ HÌNH TRIỆT (Nguyễn hữu Thắng) chủ trừ khử (trừ nó đi, khử nó đi).
Nói đến diệt, tức là giết như diệt trừ sâu bệnh, diệt khuẩn. Diệt là làm tan nó đi, làm cho nó mất đi. Như, diệt trừ 1 băng đảng. Đó là sao THẤT SÁT
Nói đến trừ là sao TRIỆT. Loại trừ nó ra (ĐÀO TRIỆT), trừ khử (TRIỆT HÌNH), xoá bỏ (TRIỆT PHÁ), trừ hại (TRIỆT BỆNH PHÙ).
Như vậy Diệt Trừ là bộ TRIỆT SÁT quan trọng là được quyền diệt trừ và bị diệt trừ mà thôi. Diệt Trừ phải có lý lẽ. Diệt chuột có ai phản đối không? Diệt trừ cái ác có ai phản đối không? Giết 1 người cứu muôn người có ai phản đối không? Đó là bộ sao cơ bản chưa biết được hay bị và diệt trừ cái gì.
Diệt và Trừ là 2 yếu tố hỗ trợ với nhau làm cho mạnh lên. Thiếu mất 1 yếu tố chẳng hình thành bộ diệt trừ.

CÂU HỎI 4:
Một tên cán bộ cao cấp về hưu của Nam Trung Hải sợ đòn “đập hổ diệt ruồi”, cái miệng còn tanh mùi máu đến chùa cầu khẩn Phật.
- Thưa đồng chí Phật tổ Như Lai, ngài bảo bỏ đao xuống thành Phật. Em bỏ đao xuống rồi chẳng thấy thành Phật chi cả.
Phật Như Lai mỉm cười bảo:
- Ta nói bỏ đao xuống thành Phật chứ có nói bỏ kiếm, bỏ súng, lựu đạn đâu. Nói xong Phật tổ vội vàng biến mất.
HỎI: Đập và Diệt là bộ sao gì?
ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Nguyễn Hữu Thắng
Đây là cái bẫy của người viết cũng là bộ SÁT TRIỆT, có thể chấp nhận là các bộ SÁT HÌNH (đánh và giết... đánh đập và hành hạ)  PHÁ TRIỆT (triệt phá, xoá bỏ...) cũng không sai là mấy. SÁT PHÁ là bộ sao đánh phá (bằng lời nói hoặc bằng tay chân). Nói đến đánh đập là THẤT SÁT. Nói đến đánh phá là Sát Phá. THẤT SÁT kề cận mục tiêu mới đập được, giết được. Đập vỡ cây đàn, đập là THẤT SÁT, vỡ là PHÁ QUÂN. Ví dụ: Đập hổ diệt ruồi. Hay nói cách khác: Đả hổ diệt ruồi. Trừ gian diệt bạo, trừ gian diệt ác. Cũng chỉ là cách Trừ và Diệt mà thôi. Nhưng để chứng tỏ ta đây cũng bạo tàn không kém, ưa nổi, dùng từ “đập” (đả). Ngay cái cách dùng từ cũng nói lên tính cách hung hăng của 1 con người. Hổ và ruồi do mình gây ra và tạo nên, tha hồ đập. Một bầy thú hung dữ, một đám ruồi nhặng vo ve. Tự mình khoe ra cho mọi người thấy. Cao hơn hết là con quái thú ăn hổ liếm ruồi. Con hổ tuy hung dữ nhưng thật sự không nguy hiểm bằng con người quái thú này.
Để làm sáng tỏ TRIỆT PHÁ và TRIỆT SÁT:
Tàu của chúng ta bây giờ mới triệt phá với nghĩa là quậy phá mà thôi, chưa đạt mục đích đề ra. Chưa tiếp cận giàn khoan được. Tiếp cận được, sát vào được mới là TRIỆT SÁT mục tiêu. Cần phân biệt mục đích và mục tiêu khác nhau.
Cư dân mạng chúng ta đập diệt chúng bằng HỒNG LOAN hoặc TUẾ HỔ PHÙ đi với TẤU THƯ mà thôi. Các chiến sĩ đang đối đầu với chúng là TRIỆT SÁT bằng TANG HƯ KHÁCH THIÊN MÃ . Đến đây có lẽ các bạn đã thấy rõ vấn đề.

Đập diệt  bằng phương tiện gì. Rồi đúng hay sai đáng ngưỡng mộ hay là không, thành hay bại do cách sao khác quyết định. Từ những luận đoán giản dị, cơ bản rồi đến những luận đoán phức tạp.

CÂU HỎI 5:
Một lũ yêu tinh đội lốt người
Một bầy Hán tặc cứ trêu ngươi.
Rút gươm múa mép rồi hăm dọạ
Cứ tưởng rằng hay. Đó trò cười.
Nhân Dân Nhật Báo đã dùng tướng La như một công cụ tuyên truyền mỗi khi biển Đông căng thẳng.
Ông này luôn miệng khẳng định Bắc Kinh có quyền "hợp pháp” khai thác dầu ở biển Đông. Các nước xung quanh, nhỏ hơn Trung Quốc dù có thấy phiền lòng cũng phải chấp nhận và nên làm quen với bối cảnh này. (trích báo Tuổi Trẻ)
BÌNH LUẬN:
Trung Quốc quen nhìn bối cảnh Hồng Công, Ma Cao nằm trong tay người ngoại quốc. Chịu đựng đến 50 năm. Quen mắt nhìn 2 quần đảo Kim Môn, Mã Tổ như 2 mũi nhọn cách Phúc Kiến chưa đến 10 km nằm trong tay Đài Loan, sau 2 lần thử sức đã quen thua, nên đã quen lễ độ xin phép mỗi khi đưa tàu chiến ngang qua eo biển này phải báo trước 24 giờ. Hai trận thua đau ở eo biển Đài Loan, quen miệng đưa chiêu bài tự an ủi bản thân: “Người Hoa không đánh người Hoa”.
Chấp nhận và làm quen phía đất đông bắc của Trung Quốc nằm trong tay người Nga.
Quen tay chiến đấu với bọn sinh viên với chiến thắng vĩ đại Thiên An Môn ngày 4/6/1989.
Cũng lại quen tay đấu đá với nhóm võ sĩ dỏm Pháp Luân Công và đại thắng dễ dàng.
Và bây giờ lại sắp sửa quen mắt nhìn bối cảnhTân Cương độc lập, thành lập quốc gia ....stan. Moa đoán chữ đuôi là như thế. Chữ đầu là để dân tộc họ tự chọn. Nếu không mang tiếng can thiệp vào nội bộ.
            Trung Quốc quen như thế nhưng Việt Nam lại không thể quen như thế mới khổ.
HỎI:
Vậy đoán là sao gì? 0,5 điểm
HỎI: Chỉ có đạo đức đưa đến bền vững. Bạo lực xưa nay chỉ thấy ngắn ngủi. Hành sử phải suy nghĩ.
Người viết mô tả bộ sao nào? Câu này 0,5 điểm.
ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan
Đoán là sao TỬ VI.

Mô tả nhóm Tử Vũ Liêm.
CÂU HỎI 6:
Trung Quốc Ra Toà vụ Phi kiện Trung.
Chánh án quốc tế hỏi:
- Trung Quốc hãy cho bản toà biết Tưởng Giới Thạch là gì của ngươi? Quan hệ như thế nào lại thừa nhận đường lưỡi bò 9 khúc... “Như vò chín khúc như chau đôi mày. Rằng ngu thì thật là ngu. Phơi ra thiên hạ cười ngu chúng mầy”...
Tên Trung Quốc vò đầu bứt tai không biết trả lời sao.
- Dạ Tưởng Giới Thạch là Tạch Giới Thưởng.
- Đừng láo. Đây không phải chỗ ngươi nói láo, nói càn. Vệ binh đâu thị uy cho ta.
10 tên vệ binh pháp đình cầm 10 cái chuỳ với gai nhọn lởm chởm, được gọi mỹ danh “dùi cui trị cẩu”, đồng loạt dộng đùi cui xuống nền. La bai bãi “Chớ vô lễ, vô lễ”.
Tên Trung Quốc xâm lược đang mơ màn giấc mộng biển đông, giấc mơ Trung Quốc so tài với Mỹ hoảng hồn quay về thực tế phũ phàng.
- Dạ Tưởng Giới Thạch là ... bố của ngộ ạ. Nên ngộ được quyền thừa kế chín khúc ruột dồi.
- Quá láo! Quá láo! Muốn thêm cái tội con đánh cha chiếm nhà, chạy ra biển ở nữa há. Nghe cho rõ bè lũ chúng mầy. Muốn được thừa nhận là con cái của Tưởng Giới Thạch hãy vất bỏ cái lá cờ Ngũ Sao Ly Tan đi, thay vào đó lá cờ Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng. Sau khi chịu làm con nuôi, con rơi, đứa con bất hiếu của Đài Loan rồi có quyền công bố “Nhật Ký” đời cha tui có vẽ biển Đông nước Việt có kho vàng các con ạ. Đài Loan là bại trận chứ đâu có bại vong. Đài Loan không dám công bố ra tại sao mầy lại công bố. Nếu chỉ thừa nhận biển Đông trên cái bản đồ tí hon ấy. Biển Hoa Đông dâng hiến cho ai . Nói.
- Ngộ công bố ra mấy người không thừa nhận cứ chưởi Đài Loan. Nếu không ai thắc mắc gì là cơ hội của ngộ. Chứ ngộ có vẽ đâu, ngộ mới học lớp ba thôi, bố ngộ học lớp 2 có biết gì đâu đường ranh giới lãnh thổ, lãnh hải, đường nội thuỷ... Ngộ tập tành làm vua chưa qua trường lớp đào tạo ạ, ngộ không chịu trách nhiệm, ngộ nói rõ ràng rồi. Tưởng Giới Thạch vẽ, ngộ chỉ đem ra trưng bày thôi. Miễn tranh cãi là thế. Có thù là thù Tưởng Giới Thạch... Du chứ đừng thù ngộ, tội ngộ, ngộ hướng tới tai ương, hoà bình dẹp bỏ. Cùng lắm ngộ gởi 2 chữ vàng  xin lỗi bạn vàng hữu nghị Philippines. Vụ này ngộ chưa thảm sát người dân Phi nào cả là may cho họ lắm ạ.
HỎI: Bại vong là bộ sao gì?
ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan

Các trường hợp sau đây đều bại vong. Nhưng đúng nhất là THIÊN HƯ TUẾ PHÁ chủ bại, THIÊN KHÔNG chủ Vong. Tức bộ Hư KHÔNG. Các bộ khác là Tam Không nhiều cái không thành, giá trị như bại vong.
CÂU HỎI 7:
Trung Quốc Ra Toà Lần 2. Vụ Trung Quốc  Việt Nam.
Cảnh quan vẫn như cũ. Quan toà quốc tế thấy mặt Trung Quốc đứng trước vành THIÊN MÃ ngài than thở.
- Sao cứ thấy ra toà hoài vậy?
- Dạ đại hạn xui quá có lẽ gặp sao CỰ MÔN gì đây, Ngộ cúng bái nè, dâng sao giải hạn nè, ngộ ăn thai nhi niệm Phật nè...
- Ăn cái gì cơ?
- Ăn chay, ăn chay... niệm Phật, đọc Thuỷ Hử nè, Cô Gái Đồ Long nè...
- Cái đó giúp ích gì?
- Lịch sử Trung Quốc đấy.
- Thôi đi. Nghe toà hỏi. Có phải năm 1974 Trung Quốc bắt tù binh của nước Việt Nam Cộng Hoà tại đảo Hoàng Sa đánh đập, thủ tiêu có hay là không?
- Đâu có, đâu có. Bắt được bao nhiêu trả lại bấy nhiêu rồi. Trả lại qua ngả Hồng Công đừng nói oan như thế, tội ngộ à.
- Như thế là thừa nhận có bắt tù binh đúng chưa?
Ủa?...  Hơi bị đúng. Ngộ thấy họ bơ vơ tội nghiệp mời về Trung Quốc nuôi dưỡng. Nước họ đòi ngộ trả họ về, nhiều người làm chứng cho ngộ lắm. Cho ngộ thề...
- Thôi thôi miễn thề.
- Có thừa nhận dùng vũ lực chiếm đảo Hoàng Sa không?
- Cái lầy của ngộ, xứ ngộ gọi là Tây Sa.
- Thế nị có biết phương hướng không?
- Cái lầy ngộ giỏi lắm à.
Quả nhiên tên Trung Quốc xâm lược nhìn lên tấm bản đồ quốc tế to bự chảng treo ở đấy chỉ chỏ rất điệu nghệ. Quan toà lạnh nhạt hỏi.
- Hướng tây Trung Quốc đâu? Tên Trung Quốc chỉ ngay đúng hướng Tây. Lại nghe.
Tây Sa đâu? Tên Trung Quốc thò ngón tay lông lá lên tấm bản đồ vạch 1 đường thẳng từ Bắc Kinh về hướng Tây dừng lại trên nước Anh, gõ gõ và nói đây ạ.
Từ trên hàng ghế bồi thẩm đoàn nữ hoàng nước Anh lăn đùng ngã ra bất tỉnh. Toà phải tạm đình. Kim Jong Un cũng ở trong nhóm bồi thẩm đoàn vội mở gói sâm Cao Ly trút nguyên gói vào miệng nữ hoàng, quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm, nữ hoàng lai tỉnh than thở. Hoạ đến già này rồi. Mặt trời tắt ngỏm trên nước Anh.
Vụ án lại được xử tiếp qua phút giải lao bất đắc dĩ. Chánh án hỏi:
- Như vậy Tây Sa và Hoàng Sa là 2 nơi địa lý khác nhau. Đúng chưa?
- Dạ đúng. Để ngộ trả lại Hoàng Sa cho Việt Lam ngộ đi xâm chiếm Tây Sa Anh Quốc. Nước ngộ vừa to vừa bự đảo lớn chứ đảo nhỏ không thèm đâu.
- Nghe đây. Trung Quốc can tội phá hoại hoà bình, xâm lược nước khác gieo tang thương cho đất nước Việt Nam. Cho phép luật sư biện hộ cho bị can trước khi toà tuyên án.
Từ hàng ghế luật sư tham gia biện hộ cho bị cáo Trung Quốc. Luật sư Putin đứng lên phát biểu nguyên văn như sau:
- Thưa quan toà chánh án quốc tế, các vị bồi thẩm đoàn đại diện cho các quốc gia. Thân chủ của tôi là tên Trung Quốc xâm lược. Trong nước, đàn áp dân chúng qua các vụ Thiên An Môn, Pháp Luân Công, Ngô Duy Nhĩ. Ngoài nước gieo rắc, tranh giành lấn chiếm, cướp đất giành ăn các nước lân bang. Tội của thân chủ tôi trời không dung, đất không tha, ma cũng oán quỉ cũng la...
Trước biện hộ lạ lùng của luật sư Putin ai cũng chưng hửng. Chánh án quốc tế gõ búa cái rầm.
- Yêu cầu nói thẳng vào vấn đề.
- Như thế là thẳng vào vấn đề rồi đó. Đề nghị bắn bỏ nó đi.
- Tại sao luật sư lại không binh vực cho thân chủ lại kết án gay gắt như thế.
- Nó còn thêm tội lừa đảo nữa ạ.
- Toà chỉ xử khi có người khiếu kiện.
Nghe thế Putin giong cao tay.
- Có tui. Nó lừa đảo tui biện hộ cho nó. Nếu thắng trả tui 20 chữ vàng. Nếu thua nhận 10 chữ. Nó đưa trước 10 chữ để tôi an tâm tìm tài liệu chứng cứ. Ai ngờ đem 10 chữ vàng ra chợ trời bán bị dân chúng đập một trận vì tội bán vàng giả. Thế có oan không chứ. Nó nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng. Bắn nó vài lần cũng chưa hết tội. Đuổi cổ ra khỏi Liên hiệp quốc đưa Đài Loan vào trở lại. Ngồi cạnh nó dây bẩn vào người làm ô uế uy danh Liên Hiệp quốc.

Lời bàn:
Sau khi đọc truyện này Trung Quốc cóc dám ra toà để xử.. Không ra toà xử tất bị loại khỏi thành viên Liên hiệp quốc. Đã gia nhập vào tổ chức nào đó buộc lòng tuân thủ nguyên tắc, các qui định đề ra. Nếu Trung Quốc giở thói côn đồ không tuân lịnh toà án quốc tế Nuremberg, loại trừ Trung Quốc cho đứng bên lề luật pháp quốc tế. Nếu không làm được việc này, toà án quốc tế cũng chỉ là cái trò mua vui mà thôi, góp phần hề vào toà án các nước thiếu dân chủ. Toà án quốc tế có nhiệm vụ nhận đơn khiếu nại của các dân tộc bị chính quyền bức hại tan cửa nát nhà không biết khiếu kiện ở đâu. Ví dụ, vụ Đạt Lai Lạt Ma, Thiên An Môn... Có như thế mới ngăn chận được nạn đàn áp. Chính vì cái nạn này sinh ra khủng bố. Làm đươc như thế chính nghĩa mới sáng ngời, ngăn mầm mống độc tài từ xa. Góp phần đem lại an vui cho toàn thế giới. Các quốc gia gia nhập Liên Hiệp Quốc cảm thấy mình danh dự.
HỎI:
Giải hạn, chính xác là giải trừ tai nạn. Vậy giải trừ là bộ sao gì?
ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan
Đó là bộ VŨ TRIỆT. Sao VŨ chủ giải quyết, giải pháp là VŨ HÌNH, đồng thời cũng là sao chủ giảm, như giảm biên chế, giải trừ vũ khí... Nói đến trừ là TRIỆT và sao này còn chủ hiểu biết, kiến thức, xoá bỏ... Hai sao này gặp nhau thành bộ giải trừ. Nếu có ĐỊA KIẾP hội họp nó thừa khả năng giải nạn, trừ trường hợp đủ tam Không và bộ KỴ HÌNH.
Tất cả tai hoạ do con người gây ra với nhau, chứ đâu phải ma quỉ thần thánh. Ai gây ra xung đột biển Đông. Chính là con người. Ai mua tàu to súng lớn, tuyển mộ binh nhiều. Từ chỗ này nghĩ chuyện xâm chiếm hăm doạ. Tất cả đều do con người mà ra... nổi điên nổi khùng vì lời ăn tiếng nói láo, ngạo, châm chọc do con người. Ma quỉ đâu có nói. Cho nên việc cúng bái rất vớ vẩn. 
 
CÂU HỎI: 8 Xem hình
4 tên ở trong nói với nhóm ở ngoài:
- Bọn tao làm bia 1 giờ thôi bọn mầy vào thế chỗ nhé.
Bọn ở ngoài nói.
-          Bọn tao làm lá chắn sống cho tụi mầy rồi đòi gì? Bọn tao bảo vệ cho bon mầy đó.
-          Sợ là sợ bọn trên cao ốc bắn tỉa kìa.
-          Trong hay ngoài giống nhau thôi. Bọn tao đứng ngoài còn sợ hơn bọn mầy nữa.
-          Thấy cái gì ném đến là chạy nhé. Dân chúng cho nước đừng uống nhé. Cho ăn đừng ăn nhé. Đừng cho dân chúng đến gần nhé.... Ối trời ơi! đứng trên đất nước mình mà sợ như thế này. Bốn phía đều thụ địch. Qua Việt Nam sợ thôi cũng đủ chết. Trong gạo Việt Nam có chông đấy, cây cỏ Việt Nam sắc gươm đấy. Tụi bây ráng nhớ nhé. Cái bóng của mình ngã về phía nào là phía bắc đấy. Ban đêm nhìn bắc đẩu, bắc cực  mà chạy.... Nhớ... nhớ... đến Vạn Lý trường thành thì thôi chạy. Ông tổ của mình Tần Thuỷ Hoàng có trối trăn lại. Chạy ngang đây thôi các cháu à.
-          Đáng tiếc mả tổ của chúng ta bị Mao Trạch Đông đào bới khảo của rồi. Sinh ra không biết bao nhiêu là tai hoạ. Vợ thì tù tội, con chỉ còn 1 đứa bị khùng điên lại vô tự. Bọn lũ đất nung sống lại gây bao tang thương. Đất nước sinh ra không biết bao nhiêu chuyện.
-          Ê! Tụi bây nói 4 thằng tao là đất nung hả?
-          Chúng mình là lũ đất nung chứ còn gì nữa. Đứng đây chờ chết.
-          Tao không thể chết như thế. Tao là cậu ấm, tao có trách nhiệm về thờ cha thờ mẹ. Kể cả thờ bố mẹ vợ.
-          Chúng tao có khác chi mầy đâu, chúng ta là dân con một mà.
-          Tuyệt chủng hết rồi chúng mầy ạ. Ước chi hoà bình đừng trỗi dậy. Trỗi cái chi lạ vậy.
HỎI: Khảo của là bộ sao gì? Gồm 2 sao.
ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan

Đó là bộ VŨ SÁT nếu trả lời VŨ PHÁ cũng không sai.
CÂU HỎI: 9
Người ta thường nói “Chính nghĩa thắng gian tà”. Nhưng lịch sử chứng minh rằng, quá nhiều lần gian tà thắng chính nghĩa. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu. Một ngàn năm ấy gian tà thắng chính nghĩa. Những người có chính nghĩa của nước ta chết tuẫn tiết rất là nhiều. Bên Trung Quốc cũng vậy, các triều đại Kim, Nguyên, Thanh... chả lẽ lại là chính nghĩa. Nhà Tống, nhà Minh thì sao? Thế đây.
Trong Tử Vi nhóm sao nào được hưởng danh chính nghĩa cũng chỉ là cơ bản mà thôi.
Nhóm sao nào dễ bị qui chụp là gian tà. Từ 2 nhóm sao cơ bản này ta lại xét đến các hung tinh khác. Vì chính nghĩa có chính nghĩa giả. Gian tà biết đâu là hùng tính mà thôi.
Bạn giới thiệu 2 nhóm sao chính tinh đó.
ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan
Là bộ TỬ VŨ LIÊM chủ chính nghĩa. Dễ gặp bộ Phủ Tướng vỗ về phủ dụ.
Bộ SÁT PHÁ THAM chủ đánh phá do tham vọng.
Đó là cơ bản mà thôi. Thực tế đội lốt (là Phủ Tướng)  chính nghĩa giả dối. Vừa đánh thiên hạ vừa xoa, cây gậy (VŨ KHÚC) và củ cà rốt (THIÊN PHỦ). Nhóm Sát Phá Tham đi với hung tinh, sát tinh mới là gian tà, phục vụ cho cái ác.  Đa phần không phải như thế là nạn nhận bị đàn áp. La lên như thế là tàn ác, chống lại là anh hùng. Cho nên Sát Phá Tham đi với LỘC TỒN là tồn tại với cái ác, có ngày sẽ đổ vỡ. Chỉ tốt đẹp ban đầu vì thế gọi là Cát xứ từng hung. Đi với Thanh Phi Phục là phục vụ cho cái ác. May ra có ngày phản tỉnh cơn mê. Cho nên Sát Phá Tham ngộ Hao Kình được mô tả là hay nhất nhưng phải biết đúng sai (TUẦN TRIỆT), lập trường (TUẾ HỔ PHÙ) lấy độc trị độc. Tự do bao giờ cũng đổi bằng máu. Đó là điều nhiều người đã khẳng định. Lịch sử cũng chứng minh như thế.

CÂU HỎI: 10.
Hằng năm đến khoảng rằm tháng giêng lễ hội đền Trần hằng vạn người đến lễ hội xin ấn. Nhưng đáng tiếc cái được gọi là ấn ấy chỉ là tờ giấy mà thôi. Vậy thì ấn kiếm thật ở đâu?
Đức Hương Đạo Vương trả lời rằng: “Ấn kiếm ta treo lủng lẳng trên giàn khoan Hải Dương Thạch Du. Ra đó mà lấy”.
Ôi! địa vị thì cứ mơ làm việc thì không dám. Thấy cái cảnh chen nhau xin ấn sao mà khôi hài quá. Tài năng sinh ra ấn kiếm. Ấn kiếm không sinh nổi nhân tài.
Ấn Kiếm là bộ sao gì?
ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan

Đó là bộ THIÊN HÌNH QUỐC ẤN. Đã nắm Ấn tức là có quyền trừng phạt THIÊN HÌNH  mới oai. Đó là 1 trong các lý do bộ Binh Hinh Tướng Ấn hợp cách.
CÂU THƯỞNG:
Nếu bạn là một trong các lãnh tụ của nước Trung Quốc khi về hưu rồi bạn làm gì?
Một là:
Du lịch thăm viếng các nước lân bang, thăm Tân Cương dạo chơi mua sắm, đi picnic.
Hai là:
Xây cái villa, nuôi bầy chó ngao, thuê thêm vệ sĩ canh gác. Ngồi du lịch ảo trên máy vi tính. Tự mình quản thúc tại gia.
Ba là:
Tuỳ bạn ưa viết gì thì viết.
ĐÁP ÁN:
Tất cả mọi người đều có điểm trong câu này. Dù quan niệm thế nào đi nữa. Nhưng đúng nhất có lẽ là Anh Le
Ngày xưa, một số người xem Mao như là minh chủ lại không thích họ Tưởng. Những con người ấy có lý tưởng khá rõ ràng. Thích Mao, mang lý tưởng kháng chiến,  số phận chưa biết đi về đâu. Vì trước mắt là cuộc chiến gian khổ. Số người như thế nay không còn nữa. Lớp bây giờ chỉ ham muốn quyền lực mà thôi. Cứ y như bà  Võ Tắc Thiên từ cung nhân lên ngôi hoàng đế chưa thoả mãn lên làm Phật. Cũng may hồi đó chưa biết quả đất tròn méo như thế nào. Nếu biết, bà làm bá chủ thế giới mới vừa lòng.
Ngày nay lớp đàn em của Mao chỉ nhắm vào địa vị, quyền lợi, tranh giành đội đạp nhau mà sống. Chắng có lý tưởng rõ ràng quan chức đa phần là tham nhũng, tham ô, tham dâm, tham tàn. Chỉ 1 tỉnh Quảng Đông thôi có đến 1000 quan chức “trần trụi” có nghĩa là đã đưa gia đình ra Hồng Công hoặc nước ngoài, chờ có dịp là thoát thân cho dễ.
Vậy thì người tốt, người tài ở đâu. Người tốt chẳng bon chen lên cao, chưa bị loại, chưa vào tù là may. Người tài giỏi thiếu chi công việc để làm trong khoa học, kinh tế, văn học... Lên tới tầm lãnh tụ, lãnh lương mai đây lãnh đạn. Ví dụ, như Chu Vĩnh Khang là trùm an ninh Trung Quốc. Khi về hưu rồi thấy công an đến nhà sợ chết ngất. Ngày ấy huy hoàng thấy Chu Vĩnh Khang ai cũng chết vì khiếp. Bây giờ thấy dân ngu khu đen ồ ạt chạy vô thăm chắc chết luôn.
Bạn nghĩ chúng là tài ư, giỏi ư? Tài tương tàn, tương sát lẫn nhau. Giỏi phe phái, leo trèo đội đạp nhau kiếm chút vinh hoa tạp bợ. Trong đám đó không có người tốt đâu. Người tốt dây dưa vào đó làm gì. Làm sao trong đám ma cô lại có bậc hiền sĩ. Tất nhiên Trung Quốc thiếu gì kẻ có tài năng và đức hạnh, âm thầm sống đời bình thường.

Quan nhất thời, dân vạn đại. Mai đây về làm dân chẳng ra dân, chẳng dám gần dân. Sống cô đơn, lẻ loi trong tăm tối.