Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

KHOI VIET

THIEN KHOI THIEN VIET.
(Bản dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh)
Viết tắt là KHÔI VIỆT. Hai sao này an sao theo hàng Can. THIÊN KHÔI mang  nghĩa là thiên về lớn. THIÊN VIỆT là thiên về sự việc mới phát sinh. Hai sao này khác biệt nhau nhiều điểm.
            THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT are abbreviated to KHÔI VIỆT. These stars are arranged according to Heavenly Stem. THIÊN KHÔI trends to the meaning: big and grand. THIÊN VIỆT trends to newly arising matters. The differences between these two stars are numerous.
v  SỰ KIỆN.                                                            
 Bộ KHÔI VIỆT là bộ sao chủ tình huống, sự kiện phát sinh ra, Ví dụ. 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2014. Những sự kiện đó có thể là rất tốt hoặc rất xấu nhưng nói chung là nổi bật nhất.
v  EVENTS.
 KHÔI VIỆT are a pair of stars denoting the situations, the events which may arise. For ex: “Top 10 outstanding events of 2014”. Such events thereof may be very good or very bad, but collectively said, they are outstanding.
v  PHÁT SINH ĐẾN BỘC PHÁT
 Sao THIÊN VIỆT chủ phát sinh, manh nha, nhú mầm, nẩy mầm... như 1 đoá hoa vừa ké nụ.Sao THIÊN KHÔI chủ đã bộc phát thành to lớn. Như 1 đóa hoa đã mãn khai. Mọi sự kiện đã lên đến cực điểm.
v  FROM AN ARISING OF A SITUATION TO AN OUTBURST.
 THIÊN VIỆT star denotes arising, sprouting, germinating, …just like a germinating flower. THIÊN KHÔI star denotes an outburst to grandness. Similar to a flower which has fully bloomed, all things reach a culmination.
Vây bộ KHÔI VIỆT có nghĩa là từ phát sinh đến bộc phát toàn bộ một sự kiện..
In other words, the  KHÔI VIỆT pair contains the meaning from an arising to an outburst of an event.
Ví dụ tốt:
Cây nẩy ra 1 chồi mầm là THIÊN VIỆT. Khi thành hoa hay quả ta gọi là THIÊN KHÔI.
An example of a good case:
From a branch appears a sprout, it is THIEN VIET. If such a sprout become a flower or a fruit, it is THIEN KHOI.
Ví dụ xấu:
Đó là manh nha (mầm mống), sau này phát sinh ra bạo loạn đấy.
Nói như thế đừng hiểu lầm THIÊN VIỆT là nguyên nhân. Vì có cả ngôi sao chỉ nguyên nhân, lại có cả ngôi sao nguồn gốc. KHÔI VIỆT  là sự kiện để đi đên diễn tiến tốt hoặc xấu.
An example of a bad case:
Right now the conflict is just an egg, but it is possible, that later, rioting shall arise.
It is not to mistake THIEN VIET as the cause. There is a star which denotes cause and even another star denoting the origin. However, KHOI VIET are the events which lead to a good or a bad scenario.
Lại thêm ví dụ:
Do ăn uống, do sinh hoạt có thể đưa đến ưng thư đấy. Nếu chớm bị ta gọi là THIÊN VIỆT. Đỉnh điểm, vỡ oà ra ta gọi là THIÊN KHÔI.
Thế là bạn đã có khái niệm rất rõ về KHÔI VIỆT. Bộc phát ấy tốt hay xấu là do các sao chung quanh nó kết luận.
More examples:
            Daily diet and activities could lead to cancer. If it is budding, we refer to THIÊN VIỆT. If it is an outbreak we refer to THIÊN KHÔI.
            So now you may have a very clear concept about KHÔI VIỆT. Whether the outburst is good or bad is a conclusion based on what the surrounding stars are.
KHÔI VIỆT là bộ sao chủ phát sinh ra 1 sự kiện, sự việc, phát sinh ra niềm vui và nỗi buồn.... và vô số cái bộc phát khác. Phát may, phát tài, phát công danh, phát sinh sự thương yêu, phát sinh sự phản bội... đến phát bịnh, phát tai hoạ. Tất cả đều do các sao vây chung quanh nó, căn cứ vào đó dự đoán nó phát sinh theo chiều hướng nào.
             KHÔI VIỆT is a pair of star which denotes the arising of an event, matter, merriment, sadness….and countless other outbursts.  It could be an arising of fortune, fame, love, betrayal …even disease, tragedy. The surrounding stars are the basis to predict the trend which shall arise. 
v  ĐỨNG ĐẦU VÀ VƯỢT TRỘI HƠN HƠN NGƯỜI.
 THIÊN KHÔI có khuynh hướng đứng đầu và THIÊN VIỆT ưa vượt trội cho bằng người. Kể cả cái tốt và cái xấu. Nguyên tắc TỬ VI là thế. Nếu có kẻ đứng đầu cái tốt tất có kẻ đứng đầu cái xấu. Trong TỬ VI lại có rất nhiều ngôi sao chỉ huy, cầm đầu. Lại có ngôi sao được ngưỡng mộ, mến mộ. Có sao được sự quan tâm của nhiều người. Có sao được miễn lệ ngoài trừ bất khả xâm phạm...
v  THE LEADER – SOMEONE WHO IS MORE OUTSTANDING THAN OTHERS
             THIEN KHOI tends to be the leader and THIEN VIET tends to outstand in  order to compete with others. According to the principles of TU VI: all meaning contains positive and negative effect. There are leaders of the good than certainly there are leaders of the evil. TU VI contains numerous stars which denotes commanding, leading. There are also stars which denotes admiration, the attraction of many people. There is another which denotes exemption, sacrosanct…
Và KHÔI VIỆT góp phần kích thích các ngôi sao có cùng một tính chất này hoạt động. Từ đó đi với cát tinh KHÔI VIỆT là người đứng đầu vượt trội hơn người. Trở thành quí nhân trong xã hội. Nếu KHÔI VIỆT đi với Hung, Sát,  Kỵ, Hình tinh lại là kẻ tội lớn nhất.
            And KHÔI VIỆT contributes to stimulate the common traits in stars. Therefore, when accompanying Fine Stars, KHOI VIET becomes the superior Leader, the gemstone of the society. If KHÔI VIỆT accompany Hindrance, Deathly, Shady, Punishment Stars, they become the chief culprit.
v  THIÊN KHÔI LÀ BÁU VẬT CỦA ĐỜI.
THIÊN KHÔI đi với cát tinh với các sao chủ hiếm, ít lúc đó là báu vật của đời.
Cũng THIÊN KHÔI nhưng đi Hung, Sát tinh lại thêm nhóm sao ít, hiếm có là quái vật trên đời.
v  THIÊN KHÔI IS THE TREASURE IN LIFE.
When THIÊN KHÔI accompanies Fine Stars or stars denoting rarity, scarcity, it becomes the treasure in life.
 But when THIEN KHOI accompanies Death, Hindrance Stars together with stars denoting rarity and scarcity, it then becomes the monster in life.
v  THIÊN VIỆT CHỦ VƯỢT.
 Với nghĩa vượt. Ví dụ.  Vượt quá giới hạn cho phép. Vượt qua sự khó khăn. Vượt qua đói nghèo...
            Vượt với nghĩa chuyển động. Ví dụ: Vượt qua 1 khoảng cách. Vượt đường xa, vượt biển, qua núi... THIÊN VIỆT là một yếu tố phát sinh giúp cho các bộ sao thích chuyển động phát sinh sự di chuyển.
v  THIÊN VIỆT DENOTES BEING OVER SOMETHING
 Figuratively, it means get over the limit, overcoming hardship, poverty, etc.
 In action, it means passing over with quite a distance behind, travel pass a long journey, over oceans, over mountains, etc. THIEN VIET is the arising element contributing to the mobility of Star Groups that love to move around.
v  THIÊN KHÔI CHỦ CÁI CŨ. THIÊN VIỆT CHỦ CÁI MỚI.
 THIÊN KHÔI chủ cái đã cũ. Người bạn cũ, vùng đất cũ, kỹ niệm cũ... tuân theo nề nếp cũ, có tính bảo thủ.
 THIÊN VIỆT chủ cái mới. Người bạn mới, con đường mới, kỹ niệm mới... có tính đổi mới. Đi với nhóm sao ưa thay đổi THIÊN VIỆT sẽ phát sinh sự đổi mới.
Chi tiết này gần giống với bộ KÌNH ĐÀ. Kình chủ trước. Đà chủ sau. Điều này nói lên TỬ VI có những dữ liệu dồi dào.
v  THIÊN KHÔI DENOTES THE OLD THINGS. THIÊN VIỆT DENOTES THE NEW THINGS.
 THIÊN KHÔI denotes the old things such as an old friend, an old land, an old memory…in compliance with the old ways, its trait is conservative.
 THIÊN VIỆT denotes the new things such as a new friend, a new land, a new memory… its trait is innovative. If accompanying tangible Stars, THIEN VIET shall make new things arise..
It is almost similar to KINH DA Group (KÌNH DƯƠNG, ĐÀ LA).  KÌNH denotes of the former. ĐÀ denotes the latter. Looking into this we could see that TU VI has a very broad range of information.
v  THIÊN KHÔI CHỦ CÁI ĐẦU. THIÊN VIỆT CHỦ CÁI VAI.
 Trong cơ thể con người THIÊN KHÔI chỉ cái đầu nhưng đỉnh đầu là THIÊN LƯƠNG. Vì sao này chỉ cái cao nhất. THIÊN VIỆT chỉ vai.
 Trong đồ vật THIÊN KHÔI chỉ cái to lớn nhất, những cái quí báu và những cái cũ kỹ.
 Trái lại THIÊN VIỆT chỉ những cái mới và cũng có giá trị. Đó là những nét chính của bộ KHÔI VIỆT.
v  THIÊN KHÔI DENOTES THE HEAD. THIÊN VIỆT DENOTES THE SHOULDER.
 In the body, THIÊN KHÔI is the head, but top of the head is THIÊN LƯƠNG (because this star denotes the top point). THIÊN VIỆT is the shoulders.
 In objects, THIÊN KHÔI denotes the things which are the biggest, most precious and oldest.

 On the opposite, THIÊN VIỆT denotes the new things yet still valuable. The above are the major traits of KHÔI VIỆT.

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Thà Như Giọt Mưa


THÀ NHƯ GIỌT MUA.
Nguyên là Khúc Tình Buồn của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, được Phạm Duy phổ nhạc.  Với tài hoa của Phạm Duy bài thơ mượt mà rất là nhiều. Khi chuyển qua nhạc mang tên mới Thà Như Giọt Mưa rất dễ nhớ.
            Nguyễn Tất Nhiên viết những câu, những từ mang điềm xấu. Như:

Người từ trăm năm
về như dao nhọn
ngot ngào vết đâm
ta chết âm thầm
máu chưa kịp đổ..”

“Thà như giọt mưa
gieo xuống mặt người
vỡ tan vỡ tan
nào ta ân hận
bởi còn kịp nghe
nhịp run vời vợi
trên ngọn lông măng..”
           
Bạn đang nghe tiếng hát Băng Kiều thể hiện bài hát này.
Để làm tốt những câu hỏi liên quan đến TỬ VI. Người viết sửa lại như sau.

Thà làm ngựa hoang hí lên 1 tiếng.
Thà làm con chim  bay đi tìm kiếm.
Đừng như câm nín, khóc vang thành tiếng.
Có còn hơn không, chứ đừng như không.
Có còn hơn không, chứ đừng như không.

Người từ xa xăm buồn cho số phận.
Người từ trăm năm lòng không oán hận.
Ai mất cuộc tình, ai bỏ cuộc vui,
Ai xót xa một đời, ai đắng cay ngậm ngùi.

Người từ xa xăm bỗng nghe tiếng vọng..
Người từ xa xăm lòng như chấn động.
Ta chạy mù đời, ta chạy mù khơi.
Nào có hay một người vẫn nhớ thương một người.

ĐÁP ÁN:
Các bạn được điểm 10 và trên 10 là:
tranquanghoan. anh le. tocamvan.
các bạn 9,5 điểm là ngocthuy, Hoanglehuy.
CÂU HỎI 1:
“Thà làm ngựa hoang hí lên 1 tiếng”...  Có những con ngựa không biết gọi bầy. Con ngựa hí là con ngựa như thế nào?

TRẢ LỜI:
Người đầu tiên trả lời đúng là Hoang le Huy.
Đó là cách MÃ HAO.
Con ngựa không đi với nhóm TUẾ HỔ PHÙ và ĐÀO HỒNG HỈ. Chỉ còn hy vọng khi đi với Hao và THANH LONG mà thôi. Đi với HAO là ngựa hí, đi với THANH LONG là ngựa ... biết nói.

CÂU HỎI 2:
“Thà làm con chim bay đi tìm kiếm”...
Trường hợp nào là con chim bay đi tìm kiếm. Không phải con chim nào cũng biết tìm kiếm. Bay đi tìm kiếm. Gồm 3 yếu tố con chim, bay, tìm kiếm.
TRẢ LỜI:
Người đầu tiên trả lời đúng là Hoang le Huy.
Chính xác là cách THAM LANG HỒNG LOAN LƯU HÀ PHI LIÊM. Trong đó THAM LANG chủ tìm kiếm.  HỒNG LOAN LƯU HÀ PHI LIÊM là hải âu phi xứ, con chim này nó bay được chứ không hót líu lo. PHI LIÊM thiếu LƯU HÀ có khi chỉ là thị phi, ném vũ khí vào nhau mà thôi. PHI LIÊM có LƯU HÀ mới chuyển động. Hợp với các chính tính tinh CỰ VŨ THAM ĐỒNG.

CÂU HỎI 3:
“Ta ngoắc mòn tay”. Dùng tay để ngoắc là bộ sao gì?
TRẢ LỜI:
Có 2 người trả lời gần đúng là
Anh Le Thiên Mã + Phục Binh + Đà La (PHỤC BINH và ĐÀ LA chỉ có thể nhị hợp với nhau. PHỤC BINH quay trở lại vì ĐÀ LA kêu gọi).
To Cam Van Phá quân, thiên mã, đà la.
Nếu chỉ có THIÊN MÃ không có Đà La được nửa điểm
Hai người này đều được 1 điểm.
Đa phần trả lời: PHÁ QUÂN THIÊN MÃ. Cách này là gắn bó với xe cộ làm gì chưa biết. Ví du. Quan Công gắn bó trên mình ngựa để chiến đấu Phá Mã Kình Hao.
Trên mặt trận... tình cảm là tay cầm tay, tay nắm tay. Sau đấy là thả tay, thatay.com. botay.com là đây. Cầm hoài chán quá bỏ thôi. Tìm kiếm bàn tay khác thơm hơn.
Đó là cách MÃ ĐÀ dùng tay để lôi kéo, từ xa vẫy gọi (có Hao trong đó) khi đến gần cầm tay mà lôi kéo. Như gái vẩy, trai vẩy lôi kéo người ta lên xe, vào ăn ... cơm tù... sau đó chém đẹp. Ngoắc và vẩy vẩy cũng 1 thứ mà thôi. Nhưng nói ngoắc mòn tay là có sự kiên trì gắng sức của sao LỰC SĨ. Mã Đà Lực là ráng sức dùng tay để lôi kéo (như kéo lưới, kéo xe...). Khi hình thành bộ sao này, phía cung xung chiếu luôn luôn có KÌNH DƯƠNG THÁI. Sẽ bị thái độ chống đối với sự lôi kéo như thế. Dùng tay lôi kéo (luôn luôn có sao Khách) có thể đưa đến tranh giành khách với bên ngoài xảy ra mâu thuẫn xung đột đột. Thậm chí giết nhau vì tranh giành khách.
Chiêu sinh thực tế là ngoắc... bằng lời nói. Tức là cách TUẾ ĐÀ, nếu thấy La Võng, KHÔNG KIẾP  sau khi nạp học phí xong chẳng thấy thầy giáo đâu cả.
Bởi thế ĐÀ LA mới đươc xếp vào nhóm sao Giáo dục, tất nhiên đi với văn tinh.
Nguyễn Tât Nhiên ngoắc mòn tay là THIÊN TƯỚNG, PHÁ QUÂN đi với ĐÀ MÃ. Bài học của ông ta là: Ôm ai ai ôm là PHÁ QUÂN. Love story là THIÊN TƯỚNG.
Cảm hứng tức thời là đồng thời (vừa chấm bài đồng thời vừa làm thơ. Có thế mới gọi đồng thời tốt. Từ đó THIÊN ĐỒNG mới được xem là thông minh):
“Bàn tay nào quấn quít tay tôi.
Mà giờ đây đi nắm tay người.
Cuộc tình nào cũng thế mà thôi.
Có gì đâu để sầu ai ơi!”

CÂU HỎI 4:
Nguyễn Tất Nhiên viết “vỡ tan vỡ tan”... là bộ sao gì?
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là tranquanghoan
Là bộ PHI PHÁ phá tan tành. PHÁ QUÂN chủ vỡ, PHI LIÊM chủ tan. Hai sao này cộng lại là vỡ tan. Cách Cát xứ tàng hung. Nếu thấy thêm HOẢ KHÔI thì tan như tro bụi. Giản dị lắm à.
Tử Vi PHI LIÊM chỉ bộ sao này thôi có quyền suy luận, có nhiều người làm công việc phân phối, phân phát, phân chia đất đai, phân định ranh giới...
Như: Nam quốc sơn hà nam đế cư. Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm.     Như thế là ôm Tử Vi HƯ.

CÂU HỎI 5:
“Sợi tóc vướng chân người”. Vướng là sao gì? Sợi tóc là sao gì?
Câu hay nhất trong bài này. Có lẽ Phạm Duy chèn vào. Theo bạn. Ý Phạm Duy nói gì?
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là nam naml.q.
Nếu chi đúng 1 sao được nửa điểm. Ví dụ, tocamvan có 0.5 điểm trong câu này.
Trong cơ thể con người chỉ có vật thể bay bay được là PHI LIÊM. Thỉnh thoảng lấy tay vuốt tóc (chỉnh trang) làm đi làm lại là PHỤC BINH, cho gọn gàng là THANH LONG. Bộ PHI PHỤC THANH ai cũng có bộ sao này nằm đâu đó trên lá số Tử Vi.

Anh yêu em, anh vuốt tóc em, anh hôn tóc em... chuyện rất đời thường. Giờ thấy bóng dáng em, hình dáng em (THIÊN HÌNH) những sợi tóc linh động bay bay ấy. Anh không thể bỏ đi được, có cái gì níu chân anh lại. Đó là sao ĐÀ LA nỗi vướng bận trong lòng anh. Ngôi sao gây ra sự cản trở, trở ngại, lôi kéo, vương vấn, vấn vương, vướng vào, sa vào... nhưng không phải lôi kéo bằng tay mà bằng hình bóng của 1 người.
Bởi thế ĐÀ LA KIẾP là 1 bộ sao xấu. Ví dụ, đang chờ đèn đỏ. Một xe điên mất quyền làm chủ lao đến. Thế là tai hoạ xảy ra.
PHI LIÊM và ĐÀ LA không bao giờ đồng cung với nhau. Nhưng nó vẫn đồng cung với nhau khi 1 sao cố định và sao kia lưu động. Đây là điều cao siêu của TỬ VI bạn chưa thể học tới.

Để làm sáng tỏ. PHÁ QUÂN chủ cột, trói... và so với ĐÀ LA chủ vướng, dây dưa vào... Vậy thì 2 sao này đi với nhau tính ràng buộc rất chặt chẽ. Như sợi giây cột lại. Cũng là cách Phá trỏi, cởi trói, cản phá rất là hay.... Trong thể thao, quân sự lợi cho việc làm hậu vệ, phòng thủ phía sau. Chống sự tấn công của bọn Kình Dương xông vào.
Ví dụ vì bị ràng buộc.
Anh bị công việc ràng buộc bận lắm em à. TỬ VI (làm việc) PHÁ QUÂN ĐÀ LA (ràng buộc)
Hoặc. Vì vướng bận thê nhi (Đà tại Tử Thê) anh không tham gia được.
Vì vướng bận gây ra trở ngại. Từ ngữ được chọn lựa mô tả đầy đủ nhất của ĐÀ LA trong trường hợp xấu là trở ngại.
Phi Phá là cách phá tan tành. Có chăng bị mái tóc người mới cột vào, về đập phá mái tóc cũ. Chuyện đời hay xảy ra như thê.
Cũng 1 sao đó thôi. Đi với chính tinh này đoán khác có thêm hung, cát bàng tinh khác lại có lời đoán khác. Cũng là ĐÀ LA nhưng khi tốt là hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ... không cần đến SEO, quảng cáo. Dùng tay mà lôi, vẩy gọi là hạ lưu. ĐÀ LA tốt ngon hơn thượng lưu dỏm là KÌNH HƯ.

CÂU HỎI 6:
Bạn đặt 1 câu có đủ bộ 3 sao TỬ VŨ LIÊM. Bạn viết theo mẫu người khác bạn không được điểm. Theo ví dụ dưới đây:
Nó làm việc (Tử Vi) để lấy ngắn (Vũ Khúc) nuôi dài (Liêm Trinh).
TRẢ LỜI:
Ngươi viết vui mừng các bạn cho ví dụ rất chính xác. Điều này chứng tỏ các bạn hiểu bài.
Chỉ có trường hợp này không thể không nói đến. Đó là Long Nguyễn.
Đường dài (TỬ VI) mới hay (Liêm Trinh) sức ngựa (Vũ Khúc).
Câu này nghĩa đen: Đường dài mới biết con ngựa giỏi.
Nghĩa bóng là chứng tỏ người tài giỏi (VŨ KHÚC) sau 1 thời gian dài (LIÊM TRINH) làm việc (TỬ VI). Quả thế, có những người tài năng càng tiếp xúc với họ ta càng khâm phục.
Nhưng viết như kiểu Long Nguyễn có thể gây ngộ nhận TỬ VI là “con đường dài”, “mới hay” là LIÊM TRINH. Có thể viết như thế này dễ chấp nhận.
Đường dài  mới hay (Tử Vi Liêm Trinh) sức ngựa (Vũ Khúc). Long Nguyễn vẫn có điểm trong câu hỏi này.
Nhưng chán gì ví dụ.
Điều tra (LIÊM TRINH) vụ (Tử Vi ) mất tích bí ẩn (Tử Vi) xác chết bị chặt ra từng khúc (VŨ KHÚC).
Chúng ta đang theo dõi (LIÊM TRINH) các mảnh vụn (từng khúc, từng khúc, tức là Vũ Khúc) vụ (Tử Vi) máy bay Mã Lai mất tích (tích tức là VŨ KHÚC). Chuyện xảy ra sờ sờ đấy.

CÂU HỎI 7:
Ta vừa đánh địch trên mặt trận quân sự, đồng thời đánh cả kinh tế và chính trị.
Mỹ công bố lênh trừng phạt, đồng thời để ngỏ cánh cửa đối thoại với Nga (bản tin ngày 20 tháng 3/2014).
“đồng thời” là bộ sao gì?
TRẢ LỜI:
Đó là bộ CƠ ĐỒNG. Người đầu tiên trả lời đúng cũng là người tiên phong hoanglehuy.
Đồng là THIÊN ĐỒNG. Thời là THIÊN CƠ ngôi sao thời gian, thời kỳ, thời cơ...
Chỉ 2 sao này mà thôi. Biết bao câu chuyện xoay quanh đến nó. Nếu có thêm ngôi sao thứ 3 có thể làm mất đi ý nghĩa tính “đồng thời’ bạn bị trừ 0,5 điểm.

CÂU HỎI 8:
Cái đó không phải là tiền lương, cũng không phải là bổng lộc. Đó là phúc lợi xã hội.
“Phúc lợi” xã hội là bộ sao gì?
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là hoanglehuy.
Bộ CƠ ĐỒNG đi với PHỤC BINH chính xác là THIÊN ĐỒNG + PHỤC BINH.
Tất cả các hình thức từ thẻ an sinh xã hội (bên Mỹ) đến các lợi ích cộng đồng miễn phí hoặc thu phí ít (hoặc) tượng trưng đều là phúc lợi xã hội. Cụ thể như nhà nuôi dưỡng người cao tuổi, vô thừa nhận, trẻ con bơ vơ... trợ cấp thất nghiệp.
Phúc là THIÊN ĐỒNG. Lợi là THIÊN CƠ. PHỤC BINH đi với THIÊN ĐỒNG làm lợi cho tập thể. Đi với THIÊN CƠ làm lợi cho cá nhân. Bởi thê có câu:
“Tang Hổ Điếu Binh vị chi Tứ Hung nhược ngộ Đồng tinh nhi hoá cát”
Tất cả mọi việc làm đem lại phúc lợi cho xã hội đưa đến đôi bên (THIÊN ĐỒNG cùng có lợi (THIÊN CƠ). Nhà nước có lợi gì? Xã hội an vui hơn, vì đói nghèo sinh ra trộm cắp...
Cá nhân làm phúc lợi xã hội được gì? Họ làm phúc thế thôi. Chẳng làm đầy tớ cho ai cả.

CÂU HỎI 9;
Trong Tử Vi có 2 ngôi sao ai sờ vào cũng thất kinh. Đó là 2 sao gì?
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là tranquanghoan.
Đó là bộ HOẢ LINH, bộ sao điện và lửa. Điều buồn cười đoán trật lất hơi bị nhiều và mơ hồ. Làm ơn chỉ cho tui cái Thiên La nằm ở đâu, chỉ có khái niệm mà thôi. Địa Võng có thể sờ mó và thấy được. Đó là vùng đất trũng xuống dễ bị ngập và xảy ra tai nạn. Chỉ có điện, lửa sờ thử không la làng mới lạ kỳ. Tất nhiên cũng có người lạ kỳ như thế chứ không phải là không.

CÂU HỎI 10: Câu hỏi liên quan đến múi giờ.
Bạn nhấn chuột vào từ “Múi giờ thế giới“ sẽ đưa bạn đến bản đồ múi giờ.
Bây giờ con chuột của bạn thành dấu cộng. Bạn để con chuột dấu cộng gần nước Nga nhấn thêm lần nữa. Bạn có bản đồ Múi Giờ gần nước Nga lớn nhất.
Câu hỏi đặt ra là:
Tại Mát cơ va (Moscow) lấy múi giờ nào. Điều đó đúng với thực tế thời gian thật không?
Thời gian thật của Saint Peterburg, Moscow và Samara là mấy giờ.
TRẢ LỜI:
Đa phần các bạn trả lời đúng. Có điểm trong câu này.
Trên là hình chụp lại trang Múi Giờ của Wiki . Địa danh màu đỏ do người viết thêm vào cho rõ mà thôi. Người viết muốn nói sự khó khăn khi nghiên cứu lá số Tử Vi người nước ngoài. Gom nhiều múi giờ vào với nhau không đúng với thời gian thực. Người nước ngoài nghiên cứu Tử Vi Việt lại càng khó khăn hơn. Đa phần chúng ta, nhất là người xem số, khó hiểu và chấp nhận khi chúng ta tăng giảm giờ cho đúng với thời gian thực. Ở phương Tây còn có thêm nạn tăng giờ lợi về điện năng. Khiến giờ giấc càng rối tinh thêm. Lại không thống nhất về thời điểm tăng giờ.
Ngày nay với các đồng hồ điện tử chính xác đến từng sao. Thật tế, tồi tệ hơn con gà gáy, hoặc như câu nói giản dị nhưng rất rõ ràng: Con sinh buổi sáng, một lúc sau mọi người mới bắt đầu làm việc.

CÂU THƯỞNG:
Theo bạn. Sinh ở đâu lấy giờ sinh ở đó hay là chuyển về giờ Việt Nam.
TRẢ LỜI:
Đa phần các bạn trả lời đúng. Nơi người ta sinh ra bầu trời sao trên đầu, tác động vào trí não lúc đó như một bộ nhớ chưa ghi nhận 1 dữ liệu nào cả, về sau trở thành tâm lý cá tính của người ấy.
Cũng ví như  bạn mở máy ảnh kỹ thuật số chụp hình bầu trời, tại thời điểm ấy.
Việt Nam đâu phải là cái rốn vũ trụ. Có chăng là cái rốn tham nhũng. Cũng thời điểm đó Việt Nam lại nhìn thấy 1 bầu trời khác. Đó là những suy luận vô cùng vớ vẩn.
Khoảng 22 giờ 01 phút tại Việt Nam, bên Nhật, bên Úc đã qua ngày khác.

Tuy nhiên vẫn có những người có quan điểm khác thường như thế. Bao giờ cũng vậy luôn luôn có kẻ đúng và người sai.


Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

DAO HOA

ĐÀO HOA.
                                    Bản dịch Anh ngữ của Trần Quang Hoan và Mai Anh
Điều có thể người nước ngoài ngạc nhiên thích thú là trong lá số Tử Vi có hoa, trái, cây cỏ  Và càng ngạc nhiên hơn, với người này ta đoán là hoa quả với người khác ta lại không đoán thế. Đó là những lý luận trong kỹ thuật luận đoán.  Cho nên với người này ta đoán là hoa quả, với kẻ khác ta đoán là ồn ào...
Foreigners who are interested in TU VI may be fascinated by the fact that the TU VI Chart contains Blossoms (Hoa (có thể sẽ cho quả), sự nở hoa), Fruits, Plants. Even more surprising, to some we may predict fruits, to others we have to predict otherwise. That is the theories for prediction techniques. Therefore, to some, we see fruits, to others, we see boisterousness (sự huyên náo).
Đặc biệt ĐÀO HOA chỉ đóng tại 4 cung Tý Ngọ Mão Dậu mà thôi. ĐÀO HOA nằm trong 1 nhóm sao, vì nó luôn luôn tam hợp có sao KIẾP SÁT. Vì thế để hiểu cơ bản về nó ta tìm hiểu toàn nhóm sao này. Gọi vắn tắt là nhóm ĐÀO SÁT.
In peculiar, DAO HOA only appears (resides) in 4 places: Tý Ngọ Mão or Dậu. DAO HOA belongs to a group, it always has KIEP SAT in trine. In that manner, we have to get to know this group in order to basically understand about DAO HOA (or DAO SAT Group in short).
Vui mừng đoạt được một niềm vui.
KIẾP SÁT chủ đoạt được, cướp đoạt được. ĐÀO HOA chủ vui mừng. Vậy bộ ĐÀO SÁT là vui mừng do đoạt được niềm vui nào đó. Ví dụ, thi đổ, được học bổng, thăng quan tiến chức, thành công trong công việc, xây dựng gia đình, sinh thêm con cháu, thắng lợi trong một vụ mùa... Ở đâu trên thế gian này đều xem đó nói là việc vui mừng. Một điều thú vị khác, bất cứ ngôi sao nào trong TỬ VI cũng có thể bị mất tác dụng, hoặc có thể bị phản tác dụng bởi các ngôi sao khác. Vì thế ĐÀO HOA có thể vui với người này, nhưng có thể sinh ra chuyện ồn ào náo loạn với người khác.
Rejoice when acquire a merriment.
KIEP SAT denotes acquisition. DAO HOA denotes merriment. Therefore, DAO SAT Group means rejoice when acquire a merriment. For example, you acquire the certificate of graduation, a scholarship, a promotion; you succeed in your profession; you build up a family, have more children, successful in a harvest… Wherever you are in the world, those things are considered joy. Another interesting fact that is, the trait of any Tu Vi Star could be reversed because of another specific star. Therefore, for some DAO HOA could mean joy, for other it is boisterousness (ồn ào, huyên náo) or turbulent (náo loạn).
ĐÀO HOA một đoá hoa hồng.
Như đã nói ĐÀO SÁT chỉ thật sự là vui mừng, khi đi với nhóm sao khác hỗ trợ cho nó. Đó là nhóm HỒNG HỈ (HỒNG LOAN THIÊN HỈ) loan báo một tin vui. Và thật sự là đoá hoa hồng khi đi với nhóm chính tinh CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG (THIÊN CƠ, THÁI ÂM, THIÊN ĐỒNG, THIÊN LƯƠNG nhóm sao này thiên về nhà đất ruộng vườn, cây cối). Trong trường hợp này, đó là đoá hoa hồng nở ra trong vườn nhà bạn. Niềm vui dấy lên trong lòng của bạn. Nói rằng, đoá hoa hồng chẳng qua mượn nó làm đại diện cho tất cả các loài hoa khác. Thật tế là hoa lúa nước, hoa lúa mì, hoa tu líp.... niềm vui của người làm vườn, của giới nhà nông.
DAO HOA is a rose.
As mentioned before, DAO SAT only means merriment when accompanying certain stars supporting it which is the HONG HI (HONG LOAN – THIEN HI) denotes an announcement of a good news. It truly became a rose when accompanying Major Group: CO NGUYET DONG LUONG (THIEN CO, THAI AM, THIEN DONG, THIEN LUONG which trend to building, land, farms and plants). In this case, it is the Rose blossoms in your garden. It is the joy blossoms in your heart. We borrow the image of the Rose to represent all other flowers. In reality, it could be the rice blossoms, wheat blossoms, tulips, etc. the joy inside a gardener’s or a farmer’s heart. 
Từ hoa cho ta trái ngọt cây lành. Vì thế bộ ĐÀO HỒNG HỈ (có tên gọi riêng là tam Minh) kết hợp với nhóm CÔ QUẢ. Đi với bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG là lúa gạo, lúa mì là cây trái, như , quả chuối, quả cam, quả lê... Và bạn có thể cầm “ngôi sao” đó trên tay không có gì là hư ảo cả. Hầu hết chúng ta sống nhờ vào thực vật là chính.
From the blossoms we shall have sweet fruits, that is why DAO HONG HI (which was assigned the name Tam Minh Group) combine with CO QUA Group and CO NGUYET DONG LUONG Style shall represent rice and produce like banana, orange, pear, etc. and we could hold this “star” in our palm, it is not a fantasy. We human survive mostly on vegetables.
Bàn đến ĐÀO HOA nhưng lại là không phải là hoa.
Sometimes it is DAO HOA but it is not a blossom.
Đào hố trồng cây đến đào hố chôn mình.
DAO HOA could mean digging up the ground to plant a tree or digging up the ground to bury yourself.
Ngôi sao học tập.
Star of Education
ĐÀO HOA là một trong 3 sao quan trọng trong việc học hành. Trong đó ĐÀO HOA chủ học tập và đào tạo. TUẦN TRUNG chủ sự giáo dục. ĐÀ LA chủ sự hướng dẫn. Được hỗ trợ của các Văn tinh (XƯƠNG KHÚC), Khoa tinh (HOÁ KHOA) và các sao vượt trội hơn người như KHÔI VIỆT. Việc học tập có thể đến chỗ thâm sâu.
ĐÀO HOA is one of  three important stars in education. In that, ĐÀO HOA denotes learning and training. TUẦN TRUNG (TUẦN KHÔNG) denotes education. ĐÀ LA denotes guidance. If they are be supported by the Literary Stars, Academic Stars and stars which denote the superiority as THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT, then the progress of learning could be profound.
Nếu  học tập cái tốt, tất cũng có cái học tập xấu. Để làm một người lính phải học, đên làm tên tên khủng bố cũng phải học. Nói như thế chỉ để bày tỏ, quan trọng là học cái gì. Muốn đánh bài, chơi cờ giải trí thôi cũng phải học.
If we could learn good things, then it is evitable that we could learn bad things. Whether to be a soldier or even a terrorist, you have to learn. It is just an expression to emphasize that it is vital what you choose to learn. In order to entertain ourselves with cards or chess, we still have to learn.
Ngôi sao ồn ào.
Noisy (Boisterous) Star.
Với nhóm sao vừa kể, ĐÀO HOA là đoá hoa có thể biến đổi thành quả. Nhưng đi với chính tinh khác. Như nhóm TỬ VŨ LIÊM lại là ồn ào do công việc mang lại. Hoặc đi với CỰ MÔN ồn ào về chuyện học hỏi, kén chọn, chuyện phản đối... Đi với nhóm PHỦ TƯỚNG lại là chuyện yêu thương tình cảm. Có người, chuyện yêu thương của họ ồn ào đến mức cả thế giới ai cũng biết. Nếu đi với nhóm SÁT PHÁ THAM (THẤT SÁT, PHÁ QUÂN, THAM LANG) có lẽ là ồn ào nhất. Vì đây là nhóm sao chủ sự ham muốn tìm cách găn bó và chiếm đoạt. Đến hết ham, chán nản, vất bỏ, có thể bị mất tác dụng là bị bỏ rơi đên bị phản tác dụng bị tước bỏ, đoạt mất.
Together with the aforesaid Groups, ĐÀO HOA is a blossom that could transform into fruits. But when accompanying other Major stars, such as TỬ VŨ LIÊM GROUP, it becomes the noise from the work place. When combining with CỰ MÔN, it is the noise from learning, selecting, protesting…Combining with PHỦ TƯỚNG GROUP, it is noise from love stories. For some people, their love lives are so scandalous that it is known worldwide. If combining with SÁT PHÁ THAM GROUP (THẤT SÁT, PHÁ QUÂN, THAM LANG), perhaps this case is the noisiest since this group denotes desire to bond and seize. It may come a time when the desire shall fade, being left aside or the trait is nullified and they mean being abandoned; worse is when the trait is reversed and they denotes being dispossessed and confiscated.
Vài ví dụ để bạn hiểu vấn đề.
Quân thắng trận, ồn ào với bắt được giặc, đoạt được đất, giết được kẻ thù. Vui mừng với vòng hoa chiến thắng, dựng khải hoàn môn thêm hoan hô nghênh đón. Lại  pháo hoa đầy trời mừng thắng lợi, .
Quân thất trận cũng ồn ào không kém. Kẻ bị bắt,  kẻ bị bỏ rơi, kẻ tự sát, kẻ bị giết, có người thất lạc, có kẻ tìm kiếm... Rồi sau đấy là đổ thừa đổ lỗi lên đầu của nhau. Phỉ báng lẫn nhau không ai chịu cho mình sai trái hay sai lầm.
Some example to help you understand this further.
The army of the winning side is filled with noise from being able to capture enemies, confiscate land, kill enemies. They’re happy because of their victorious wreath and of being welcomed under the triumphal arch with the air full of firework to celebrate their victory.
The defeated army is not less noisy. Some are captured, some abandoned, some killed themselves, some lost, some are seeking the lost, etc. Then comes the blame, the defaming each other; none acknowledges his/her fault.

Lại thêm ví dụ khác.
Vui mừng báo tin với tất cả mọi người, kiếm được một người tình ưng ý. Thế là sau đấy ồn ào về chuyện cưới hỏi. Vui mừng của kẻ đoạt được hạnh phúc. Nhưng biết đâu sau đấy lại ồn ào không kém chuyện ly dị, phân chia trách nhiệm con cái, phân chia tài sản... Lại làm phiền đên cả toà án can thiệp.
Another example.
A person is delighted to announce his/her soul mate. Then, there comes the noise from preparing the wedding. It is the noise of joy from someone who has snatched happiness. But, who knows, after that, the noise of divorce, custody, the dividing of property may follow with the help of a legal court.
Ngôi sao chủ động.
Initiative Star.
ĐÀO HOA là ngối sao có tính chủ động cao. Nó chủ tạo ra và gây nên. Đi với cát tinh, hỉ tinh tạo ra những việc vui mừng. Đi với hung tinh, sát tinh, Kỵ tinh (HOÁ KỴ) Hình tinh (THIÊN HÌNH) là gây ra những tai hoạ cho người và cho cả chính mình.
ĐÀO HOA is a star of high self-initiatives. It denotes the action of realization and the cause. When it combines with Fine Stars, Happy Stars , it causes happy events. On the other hand, when it combines with Hindrance Stars, Deathly Stars, Shady Star ( HÓA KỴ), Punishment Stars (THIÊN HÌNH), it will cause accidents to others and to ourselves.
ĐÀO HOA đóng tại Mệnh hay tam hợp với Mệnh do ta chủ động. ĐÀO HOA đóng tại Thiên Di cung, hay cung xung chiếu (khi xét về hạn) do bên ngoài chủ động, ta bị động.
ĐÀO HOA resides in MỆNH section or in trine with MỆNH, meaning we hold the initiative. ĐÀO HOA resides in THIEN DI section, or the opposite position (when reading TERM), the opponent hold the initiative and we are defensive.
Nếu ta chủ động làm 1 việc gì đó vui, có ích cho người. Đó là việc nên làm.
If we take the initiative to do something joyful, meaningful to others, we certainly should do it.
Nếu ta chủ động làm 1 việc lợi mình hại người hoặc gây thù chuốc oán. Việc đó không nên làm. Số mệnh là điều có thật, những cái do người gây ra khó tránh. Những cái do ta gây ra, ta có thể tránh được.
If we take the initiative to do something profitable for us but harmful to others or create resentment, we should not do it. Fate is real, things that are caused by others are hard to prevent, but things that are caused by us, we can prevent.
Những điều nói về sao ĐÀO HOA hết chưa? Vẫn còn đấy.
Is that everything about DAO HOA? No, not quite yet.
Nó còn là ngôi sao chủ khéo tay, thích chọn lựa, ưa phung phí, có dâm tính, chạy trốn khi thua thế hoặc gây ra tai hoạ...
ĐÀO HOA is also a star which is crafty, picky, extravagant, lusty and tend to evade after defeat or causing troubles.
Các ngôi sao TỬ VI mang trên mình nó nhiều đặc tính Và sao này có đặc tính giống sao kia thì tính chất đó nổi bật. Cũng như bạn, với người này bạn nói chuyện chính trị nhưng với người khác bạn nói chuyện huyền bí. Thế đấy các ngôi sao Tử Vi cũng vậy thôi.
The stars in Tu Vi always carry  many traits. If a trait is similar among stars that stand together, that trait shall outstand. Similar to you in everyday life, to this person, you discuss politics but to another you discuss metaphysics. It is the same for Tu Vi Stars. 

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Mùa Đông Của AnhMÙA ĐÔNG CỦA ANH.
Bạn đang nghe bài Mùa Đông Của Anh nhạc Trần Thiện Thanh (Nhật Trường). Tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên.
Sau đây 1 số cảm hứng của người viết để tiện đặt câu hỏi.

Trời lập đông chưa em - Anh ngỡ như đông chí ngập tràn.
Giờ này ta xa nhau. - Ôm giá băng dày vò trong tâm trí
Chưa hôn em một lần - mà đau thương trọn kiếp.
Chưa một câu ân tình - giờ đây anh hối tiếc.
Em hỡi em - Đấy là tình băng giá hay tình nồng hỡi em?

Anh đâu phải là người điên - cho mà không dám lấy.
Anh đâu phải người say - mù mờ không nhận thấy.
Anh ra đi, chinh nhân không muốn khóc - và chinh nhân không muốn buồn.
Những cuộc tình nhân gian muôn đời thường rất ngắn.
Nhưng người vẫn tìm vui - trao nhau niềm cay đắng.
Như đôi ta cũng là người nhân thế -  tầm thường như thế nhân...

Ngày lập xuân quen nhau - qua đông chí thì tàn.
Ngày thu phân em ơi! -  cứ ngỡ như ngày đại tuyết.
Khi chia tay ra về - cắn môi anh luyến tiếc..
Em hỡi em - có phải tình băng giá, tình nồng nào đẹp hơn.
Em hỡi em - Tình nào đẹp nhất thế gian này hỡi em?

Đáp án.
Nhiều điểm nhất là Ngọc Thuý, Tom Ryan được 9 điểm
Các bạn khác được từ 8 điểm đến 8,5 điểm là  Anh Lê (tức Mai Anh) Trần Quang Hoan, Long Nguyễn, nam naml.q

CÂU HỎI 1
Bạn hãy cho biết ngày Xuân Phân, ngày Hạ chí, ngày Thu Phân và  ngày Đông chí là ngày tháng nào trong dương lịch?
TRẢ LỜI:
Tất cả đều trả lời đúng.
Đông chí: 22/12 Hạ chí: 21/6 Xuân phân 21/3 Thu phân 23/9 dao động ±1 ngày
Đây là các thời điểm chuẩn nhất trong năm rất dễ nhận biết.
Quả đất tự xoay quanh mình nó nhưng lại nghiêng  1 góc theo trục thẳng là 23độ 439 (gợi nhớ, gần trùng vĩ độ của Cao Bằng). Tạo ra với mặt trời 1 góc lệch như vậy. Cho nên có lúc phơi bắc bán cầu, có lúc phơi nam bán cầu về phía mặt trời. Từ đó tạo ra mùa..
Ngày Xuân Phân là O độ. Thu Phân 180 độ.
Ngày Hạ Chí 90 độ so với kinh độ mặt. Mặt trời đi lên cao nhất trên bắc Bán cầu đến vị trí được gọi là Hạ Chí Tuyến Bắc. Ngang với vĩ tuyến 23° 26' 22" bắc
Ngày Đông Chí (giữa đông) tạo với kinh độ mặt trời 1 góc 275 độ. Bắc bán cầu mùa động, trái lại nam bán cầu là mùa hè. Mặt trời đến 1 nơi Hạ chí tuyến nam bán cầu.
Các ngày Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông là các ngày bắt đầu vào mùa.
Tiết khí giúp âm lich giống như dương lich. Đã là Đông chí bao giờ cũng vào ngày 21, 22 tháng 12 trước Noel.
Âm lịch cho ta biết trăng tròn trăng khuyết. Dương lịch không biết. Từ đó, Âm lịch biết triều lên, triều xuống..
Âm lịch còn giúp nhà nông làm các vụ mùa.
Lập thu mới cấy lúa mùa
Khác nào hương khói lên chùa cầu con.
Âm lịch vừa vận dụng tuần trăng làm tháng. Lấy mặt trời làm năm. So ra âm lịch hay hơn Dương lịch rất là nhiều. Việc tìm hiểu âm lịch giúp các bạn an tâm, vì Âm lịch cũng chính xác như Dương lịch. Yếu tố ngày tháng là dữ liệu để lập nên lá số TỬ VI là những yếu tố cực kỳ quan trọng.
Một yếu tố nữa là Âm lịch phân biệt được 60 năm tức là tìm ra chu kỳ 60 năm.
Từ đó TỬ VI Tây Phương không thể sánh bằng Tử Vi Á Đông được.

CÂU HỎI 2.
Năm này nhuận 2 tháng 9. Bạn hãy giải thích vì sao lại không nhuận 2  tháng giêng để vui chơi nhiều hơn. Tại sao lại phải tháng 9, liệu tháng 10 có được không?
TRẢ LỜI:
Câu này là giúp, là khuyến khích các bạn tìm hiểu về lịch mở mang kiến thức (là TRIỆT). Bạn từ chối là bạn không hưởng điểm. Không tìm hiểu không bao giờ trở thành người tài giỏi. Tài giỏi không phải tự nhiên mà đến. Học hỏi và tìm hiểu. Từ đó chuyển qua nghiên cứu.
Nếu giải thiết nhuận 2 tháng giêng. Ngày xuân phân (giữa xuân) lại xảy ra vào tháng 4 Dương Lịch. Chưa kể tiết “Thanh Minh trong tiết tháng 3. Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh” Lại xảy ra trog tháng 2 Âm Lich. Thoạt kỳ thuỷ người ta cũng chèn bậy bạ như vậy thấy vô lý. Cuối cùng tìm thấy chỗ trung khí là hợp nhất điều hoà được tất cả. Về sau rút kinh nghiệm người  ta tìm được chu kỳ nhuận là 19 năm.
Và nếu năm này nhuận, 19 năm trước cũng có tháng nhuận và 19 năm sau cũng vậy,.Nhưng đừng hiểu lầm cũng nhuận 2 tháng 9.

CÂU HỎI 3.
... “Chưa hôn em một lần mà đau thương trọn kiếp”...
Trọn kiếp là bộ sao gì. Chỉ cần 2 sao là đủ nghĩa.
TRẢ LỜI:
Đa phần các bạn trả lời câu này đúng.
Là bộ Tuần KIẾP. TUẦN chủ trọn vẹn, trọn đời, tròn 1 chu kỳ.... Vì thế đi với THIÊN TƯỚNG là trọn đời thương nhau.

CÂU HỎI 4.
Đấy là tình băng giá hay tình nồng hỡi em?
Bạn mô tả nét cơ bản. Tình băng giá và tình nồng
TRẢ LỜI
Hầu hết là trả lời đúng là THIÊN TƯỚNG LINH TINH và THIÊN TƯỚNG HOẢ TINH. Đa phần trả lời đúng. Cơ bản là Tướng Hoả tình nồng, thái quá là tình cuồng, yêu cuồng sống vội.. Càng thái quá thậm chí giết nhau do quá cuồng si. HOẢ KIẾP KỴ ĐÀO
Mong sao các bạn nữ vẫn nồng nàn như xưa. Các bạn nam nên tình băng giá. Vì sao? Có thế mà hỏi, cứ nghĩ trong đầu chuyện tình yêu, tình dục chăng bao giờ thành anh tài. Đàn ông nên học tập, làm việc, mở mang kiến thức... Sống quanh cái váy phụ nữ đâu có gì đáng hãnh diện.

CÂU HỎI 5.
Anh đâu phải là người điên - cho mà không dám lấy.
Anh đâu phải người say - mù mờ không nhận thấy.
Sao gì có thể là người điên?. Sao gì là người say?.
TRẢ LỜI: Đa phần trả lời đúng.
Người điên là HOẢ LINH. Người say là DIÊU Y. Vì Diêu Y chủ sự mù quáng.  Có câu: “Diêu Kỵ tửu sắc lắm đường ngã nghiêng”. Trong đó có THIÊN Y, “y như là” không uống cũng say. Say này là say tình

CÂU HỎI 6.
Ngày lập xuân quen nhau - qua đông chí thì tàn.
Ý nói cuộc tình đã tan. Tình tan là bộ sao gì?
TRẢ LỜI:
Là THIÊN TƯỚNG ngộ PHI LIÊM. Cùng lúc PHÁ QUÂN ngộ LỘC TỒN. Cả 2 bên đều nát bét. Phần nhiều trả lời đúng.
THIÊN TƯỚNG ngộ HƯ: Là tình cảm dối trá không thực. Chân tình là THIÊN TƯỚNG TUẾ PHƯỢNG.
Nếu trả lời Tướng TRIỆT vẫn đúng. Vì đây là cách xoá bỏ 1 cuộc tình. Anh Lê vẫn được 1 diểm trong câu này.

CÂU HỎI 7.
...“Nhưng người vẫn tìm vui - trao nhau niềm cay đắng”.
Trao nhau niềm cay đắng là bộ sao gì. Chỉ 2, hay 3 bàng tinh là đủ nghĩa.
TRẢ LỜI:
 Đa phần trả lời sai, hầu như không ai đúng. Suýt đúng là Nguyễn Hữu Thắng. Bộ sao này mang ý viết thư trao đổi báo tin buồn. Để khuyến khích tức là KÌNH DƯƠNG bạn được 1 điểm trong câu này. Ngọc Thuý được nửa điểm bộ KỴ ĐƯỜNG PHÙ. Đây đúng là bộ sao cay đắng và ngọt ngào chết người. Khi viết, trao nhau niềm cay đắng, người ta được quyền viết thành câu như thế. Thực tế là trao nhau nỗi buồn mà thôi.
Theo Anh Lê, HOA CÁI KỴ BỆNH PHÙ là cho những lời nói tủi nhục nhất, cay chua nhất. Thuộc loại mạt sát nặng nề. Trong ý bài viết  chỉ là “Thôi em à, đến với nhau chỉ là khổ mà thôi”. Ngay từ câu đầu tiên cho thấy. Mỗi độ đông về họ vẫn nhớ tới nhau. Họ chỉ tiếc rẻ là không nói những câu ân ái nhất, họ sợ người nữ buồn lòng. Họ đóng băng cuộc tình, họ thấy và hiểu tất cả nhưng không tiến đến, vì tiến lên chỗ u buồn để làm gì.
Trao là ĐẠI HAO. Cho là HOA CÁI, hiến dâng là PHƯỢNG CÁC
Trao nhau niềm cay đắng là Đại Tang Khốc. Trao cho nhau nước mắt yêu thương làm gì. Yêu nhau trong tình huống như thế thì nên dừng lại. Bài mô phỏng của người viết, mô tả người nam thấy đau thương trước mắt nên ái ngại. Họ không phải vô cảm trước tình yêu.
Mua bán là trao đổi với khách hàng sinh lời (có khi sinh lỗ).
Bạn hoài nghi giải thích rất cụ thể dễ hiểu nhé.
Cái mà tôi viết tại blog là tôi cho, hay nói cách khác là dâng hiến (Cái Phượng) cho đời.
F là cái bạn phải mua, trao đổi bằng học phí.
Trao đổi vui thì nên trao. Trao đổi buồn thì trao nhau làm gì.
Bây giờ thích ĐẠI HAO rồi phải không. Coi chừng trao thân gởi phận, đưa đồ cũng là sao này đấy.
3 từ này không nên nhầm lẫn. Đáng tiếc, học viên mới chưa học. Học viên cũ không biết vận dụng, không thuộc bài. Và TỬ VI tuyệt vời phân tích rạch ròi cho mua biếu tặng và trao đổi, đến trao đổi tặng vật. Từ trao đổi là căn bản để đoán mua, bán, thuê, mượn... đến những cái mà bạn không thể ngờ tới.

CÂU HỎI 8 Câu đối.
“Tăng phúc tăng quyền tăng phú quí.
Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa”
Tăng và tấn là một sao hay 2 sao? Kể tên ra.
TRẢ LỜI:
Người đúng duy nhất là nam naml.q
Đa phần sai câu này vô lý hết sức. Người viết vô cùng thất vọng vì các bạn không phân biệt được các từ “tăng” và “tấn”. Tại đây không có từ ‘phát”. Nếu có, phát tài, phát lộc khác với tăng tài, tăng lộc. Đây là dịp so sánh các từ tăng, tấn, phát. Đồng thời thấy sự tuyệt diệu của Tử Vi.
TUẦN chủ cộng vào, thêm vào.... là dấu cộng. Tháng này có thăng thêm thu nhập không anh?/ Ngoài tiền lương còn có tiền bán thêm bầy heo. Tức là tăng. Thêm lương tức là tăng lương. Có ai nói tiến lương đâu, Giảm lương là TRIỆT lương, dầu trừ.
KÌNH chủ tiến lên phía trước. Đà thối lui về sau. Tấn và tiến chỉ là 1 ý thôi. Không hiểu sao các bạn viết lung tung.
Tăng Phúc là TUẦN THIÊN ĐỒNG. Tăng QUYỀN là TUẦN QUYỀN. Bộ này là tập trung quyền lực lại một chỗ.
Tấn tài là VŨ KÌNH (trừ Kình CÔ QUẢ tranh chấp về tài sản), LƯƠNG KÌNH  (hoặc KÌNH HOÁ LỘC).
Còn KHÔI VIỆT chủ phát tài, phát lộc, phát uy quyền nếu đi với các sao kể trên.
Tất nhiên TUẦN đẹp, KÌNH DƯƠNG đẹp. Tăng thêm, tập trung mạnh vào tiến lên hoặc đưa lên cao.
TUẦN KÌNH HƯ đừng kể vào. Vì nó chủ tăng thêm sự khó khăn. Chống đỡ rất vất vả. Tập trung tất cả sức mạnh lại chống đỡ nguy cơ thất bại của THIÊN HƯ TUẾ PHÁ. Vì kình này là kình khó khăn.
Vậy Tăng là Tuần. Tấn (tiến) là KÌNH. Phát (phát sinh, phát hoạ phát may) là THIÊN VIỆT. Từ nhỏ phát thành to đùng là Việt Khôi. Từ hợp lý cho Việt Khôi là bộc phát..

CÂU HỎI 9 Câu tục ngữ Ả Rập.
Cái chết con người nằm giữa hai hàm răng.
Bạn hiểu như thế nào về câu này. Từ đó bạn suy ra sao gì?
TRẢ LỜI:
Đó là sao HOÁ KỴ. Đa phần trả lời đúng, e rằng học lóm Trần Quang Hoan do đi tiên phong, tức là Kình tiến lên phía trước. Câu này dễ hiểu lầm do ăn uống mà ra. HOÁ KỴ là cái lưỡi so với cái mồm CỰ MÔN. Chỉ trích bậy bạ dễ làm người ta ghét và xa lánh. Cũng là cách CỰ KỴ, Truyện cổ tích hàm ý ngụ ngôn. Ngon nhất là cái lưỡi, dở nhất cũng là cái lưỡi.

CÂU HỎI 10.
Câu thường nghe “Lên voi xuống chó”.
Kiểm tra lá số có cách này hay không rất là nhanh. Do đâu? Chỉ cần mô tả 4 bàng tinh với nhau
TRẢ LỜI:
Chính xác là KÌNH THÁI và ĐÀ HƯ (Lên thì đẹp, xuống thì hỏng). Khi lá số hình thành cách Kình Thái (Kình đi với nhóm TUẾ HỔ PHÙ có PHƯỢNG CÁC rất tuyệt) tất có cách Đà HƯ (Đà đi với nhóm TANG HƯ KHÁCH). Càng thấy Tử Vi trên cả tuyệt vời. Đáng nói là trường hợp không có cách này bị lên voi xuống chó mới đau. Do gặp bố cục khác..
Nếu trả lời Kình Đại Đà Tiểu không đủ nghĩa. Đại buồn hay đại vui. Tiểu vui còn sướng hơn đại buồn.
Lại bắt gặp bộ sao hoang đường Kình Phục. Bộ này cũng có đấy với điều kiện 1 sao cố định và 1 sao lưu động.
Nam am được 1 điểm. Ngọc Thuý chỉ có nửa điểm trong câu này.

CÂU THƯỞNG:
Theo bạn, tình yêu trai gái tình nào đẹp nhất? Coi chừng câu thưởng mà không được thưởng..
Đề nghị các bạn suy nghĩ kỹ rồi làm bài. Đừng sửa đi sửa lại ra sữa chua nhé.
TRẢ LỜI:
Đó là tình chung thuỷ. Chỉ có 1 người là Ngọc Thuý trả lời đúng, trường hợp này quá lý tưởng. Trai gái thì yêu nhau khi thành vợ thành chồng trở thành tình nghĩa. Tức là có nghĩa vụ với nhau, chăm sóc lẫn cho nhau. Chứ đừng ra chợ ăn hết con vịt quay, mua bó rau muống về bắt chồng ăn.
Thật quá vớ vẩn.
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa…
Đó là câu viết cho vui thế thôi. Người ta được quyền viết những gì người ta thích. Hồ Dzếnh đâu phải người dị chí, đâu có phải người đơn thân. Ông ta lấy vợ đàng hoàng, vợ chết 4 năm sau lấy vợ khác. Tin vào điều đó là cách Linh Xương La Vũ đấy. Thích không, F5 dang dở cho đẹp, không có F 20 đâu ạ. Câu trả lời là: Sướng quá, khỏi học hành đau đầu. Ước chi nghe được câu này.
Mô phỏng tình chung thuỷ.

Từ ngày em yêu anh. Em sống trong nhung nhớ đợi chờ.
Từ ngày em thương anh. Em thấy cuộc đời mình đầy ý nghĩa.
Em ôm anh một lần, dầu đau thương trọn kiếp.
Em thơm anh một lần. Không quên mùi hương ấy.
Anh hỡi anh!  Có phải tinh chung thuỷ là tình đẹp  trên thế gian.
Anh hỡi anh! Giữ gìn tình chung thuỷ cho vẹn toàn hỡi anh.


Tình chung thuỷ là Tuần TƯỚNG. Chủ thương yêu trọn vẹn. Ngôi sao này bị vòng tròn Tuần hạn chế lại. Từ vị trí này thấy THIÊN KHÔNG là hỏng bét.