Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

BACH HO

BẠCH HỔ.
                         Bài viết của BỬU ĐÌNH. Dich giả Trần Công Hoan và Mai Anh.
Trên lá số tử vi Á Đông có hình tượng các con vật, rõ nét nhất là BẠCH HỔ với nghĩa cọp trắng. Con cọp đa phần là hung dữ nỗi lo sợ của loài người, cũng con cọp đó thôi thôi, có thể biến dị thành các loài thú tương cận với cọp hoặc nằm trong họ nhà mèo. Hạn BẠCH HỔ có nguy cơ bị ác thú cắn đá.Vì thế Bạch Hổ bị xếp vào hung tinh.
The Asian Tu Vi Chart contains images of animals, one of the most defined is the BẠCH HỔ Star meaning White Tiger. Most tigers are ferocious and are the fear of human. On the other hand, the tiger could be the symbol of similar animals or in the same cat family. Terms that encounter BẠCH HỔ could lead to being hurt (bitten, kicked) by animals. Therefore, BẠCH HỔ belongs to the Hindrance Class.  
Bạch Hổ là lời nói, lời bày tỏ, lời thổ lộ của một con người. Lời nói ấy có khi quá hung dữ, thiếu văn hoá. Cho nên nhìn một số người nói chẳng khác gì hổ gầm. Nhưng Tử Vi nhìn một ngôi sao để quyết đoán là 1 sai lầm trầm trọng nhất. Vì trên Tử Vi có 60 tuổi tức có bấy nhiêu loài hổ. Hay nói cách khác có 60 mẫu người mang ngôi sao BẠCH HỔ ngay chính trong cung Mệnh của họ. Từ 60 mẫu này lại phối hợp với  14 chính tinh, và  hung, cát tinh khác.. Ta lại có vô số các mẫu người mang ngôi sao BẠCH HỔ tại Mệnh và tính cách mỗi người lại khác nhau.
           BẠCH HỔ is the spoken words, the articulation, the expression of oneself. Words could sometimes be too aggressive or vial, that is why some people speak but it seems like roaring. Nonetheless, predicting the trend based on only one star is the utmost critical mistake since the number of Tigers equal to the number of Lunar Years which is 60. In other words, there are 60 types of people who carry the star BẠCH HỔ in their MENH. From this 60 types combining with 14 Major Stars and other Fine or Hindrance Stars, there are uncountable types of people with BẠCH HỔ in MENH and each of them has a distinct personality.
Cũng một lời nói ấy. Có kẻ gầm gừ, có người gầm thét, có người thong thả bày tỏ, bộc bạch tâm trạng của mình. Lại có những con hổ giỏi viết thành văn chương thi nhạc. Tất cả những điều đó tuỳ thuộc vào hung, cát tinh đi với BẠCH HỔ giúp ta quyết đoán. Thế là bạn đã hiểu, nguyên tắc luận đoán là phối hợp các sao để cho ta một nhận xét hoàn chỉnh.
          Words everywhere are the same. However, some growl, some yell, some serenely articulate to express their moods. There are also Tigers who are great with composing literature and music. All are dependent on the type of stars (Fine or Hindrance) accompanying BẠCH HỔ. From here you must understand: the principle for prediction is associating the stars so that the final judgment shall be full-constituted.
BẠCH HỔ là con cọp trắng, thế thì tại sao nó lại không mang màu sắc khác. Như là hắc hổ, hay hoàng hổ hoặc không mang trạng thái khác như mãnh hổ, linh hổ...  Vì đây là trạng thái thứ 2 của BẠCH HỔ. Màu trắng là màu tượng trưng cho sự thật, màu có tính trong sáng, cũng là màu có vấn đề tang tóc, buồn phiền. Một khi phải bày tỏ 1 vấn đề gì đó. Có nghĩa đang vướng vào 1 vấn đề. Vấn đề đó, có khi chẳng quan trọng mấy, có khi lại rất trầm trọng. Tất nhiên là tuỳ thuộc vào các sao tụ tập quanh đấy để kết luận. Có khi chỉ vì màu sắc mà xung đột mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh đổ máu. Đó là chuyện màu cờ sắc áo không giản dị như chúng ta thoạt nghĩ.
          BẠCH HỔ means White Tiger. Ever wonder why it hasn’t been another color? Such as HAC HO (Black Tiger) or HOANG HO (Yellow Tiger) or why it hasn’t been another state of personality such as Ferocious Tiger, Sacred Tiger, etc. The reason is, the color white represent truth, innocence, also mourning and sorrow (White is the color of Asian Funeral). When you are in need to confide something, it means you are in some kind of trouble. The trouble might be trivial or serious depends on the surrounding stars. Sometimes only the conflict of colors could lead to blood-shedding war. The matter of the color of a country (its flag, its uniforms) is not as simple as one might think.
BẠCH HỔ là màu trắng màu của trinh nguyên, còn chủ sự sạch sẽ cả nghĩa đen và bóng, luôn luôn xung chiếu với TANG MÔN chủ bẩn
 BẠCH HỔ is the color white of virginity, it also denotes cleanliness (literal and figurative), it is always in opposition position with TANG MON – means the unclean.
Mỗi ngôi sao Tử Vi đều  mang trên mình nó nhiều tính chất. Chúng ta đã biết BẠCH HỔ là lời bày tỏ, tính cách ăn nói của một một con người. BẠCH HỔ thuộc nhóm sao chủ màu sắc, với màu trắng. Trong cơ thể con người là bộ xương. Khung xương của con người gắn lên đó các bộ phận cơ thể. Đó là lý do BẠCH HỔ cần tốt đẹp để có 1 thân thể khoẻ mạnh và tinh thần mạnh mẽ.
Each star in TU VI contains numerous traits. We have come to know that BẠCH HỔ is the expression, the trend of speaking. BẠCH HỔ also belongs to the Color Group with the color White. Anatomically, BẠCH HỔ is the skeleton. Since other organs shall cling to it for survival, BẠCH HỔ must be good to have a healthy body and a strong spirit.
Trên là đặc tính cơ bản của ngôi sao mang tên BẠCH HỔ.
All of the above is the basic traits of the Star named BẠCH HỔ.
Đi sâu vào nghiên cứu, chúng ta sẽ bắt gặp những con hổ vô cùng hung dữ. Thậm chí loài người ăn thịt cả loài người còn dữ hơn cả hổ thật. Và những con hổ sẵn sàng xé xác đồng loại bằng súng, dao để làm vui, chứ chưa nói đến vì những lý do khác. Đến những lời bày tỏ nghe thong thả nhưng nội dung xâm phạm đến lãnh thổ của người khác.
On the path of further study, we shall encounter some very ferocious Tigers. Some devour human lives which is worse than the real Tiger in nature, some are eager to rip human apart by guns, knives for their own pleasure not to mention other reasons. We shall encounter some very untroubled expressions however intrude others’ territory.
Ngược lại có những con hổ lời nói trấn an được dư luận, có thể ảnh hưởng đến an ninh cả thế giới. Lại có những con hổ viết văn làm thơ bày tỏ tình cảm, quan niệm của mình hoặc bán vui cho người người khác.
On the other hand, there are Tigers whose words could reassure the public, affect the order of the world. Other Tigers compose literature to express love, concepts or amuse others.
BẠCH HỔ luôn luôn nằm trong tam hợp TUẾ HỔ PHÙ (THÁI TUẾ, BẠCH HỔ, QUAN PHỦ). Bộ 3 sao chủ bày tỏ thái độ quan điểm tức là lập trường của 1 con người. Lập trường ấy đúng sai, tốt xấu, có đạt được hay là không lại tuỳ thuộc vào các ngôi sao khác quanh đấy. Rõ một điều là trên thế giới này không bao giờ có 1 lập trường duy nhất. Vì BẠCH HỔ của tuổi Tý không bao giờ hoà hợp với BẠCH HỔ của tuổi Ngọ. Và BẠCH HỔ của Sửu không hài lòng với BẠCH HỔ của Mùi.
BẠCH HỔ is always in the TUE HO PHU Trine Group (THAI TUE, BẠCH HỔ, QUAN PHU). This group denotes one’s attitude, point of view which means the stand-point of a person. Whether this stand-point is just or wrong, good or bad, achievable or non-achievable depends on the surrounding stars. It is evident that there is nothing as a sole stand-point true for the whole world. Therefore,  BẠCH HỔ of Tý doesn’t get along with BẠCH HỔ of Ngọ and BẠCH HỔ of Sửu is not pleased with BẠCH HỔ of Mùi.
Một ngôi sao BẠCH HỔ thôi nhưng đi sâu tìm hiểu nhiều vô số kể.
It is just one star: BẠCH HỔ, but in depth there are numerous matters to study.
Tại anh bày tỏ mới biết anh là người có nhiều tham vọng. Như thế là có thể gây ra mâu thuẫn.
Your expression resembles your ambition and this could lead to conflict.
Tại anh bày tỏ người ta mới bắt anh. Vì anh có ý đồ xấu.
From your expression, you could be arrested, since your intention is bad.
Vì anh nói tôi mới biết anh là người xấu hoặc trình độ yếu kém
From your words, I come to know that you are bad or lack of knowledge.
Nhờ anh nói tôi mới biết anh là con người tốt.
From your words, I come to know that you are a good person.
Nghe anh nói tôi mới biết anh là kẻ có tài.
From your words, I come to know that you are talented.
.....
Một lời nói ra vô tình bộc lộ ra tất cả. Như thế là BẠCH HỔ đấy. BẠCH HỔ có khi trở thành kỳ lân với người này, nhưng cũng có thể trở thành tủi hổ, xấu hổ với người khác.
One spoken word accidentally expresses it all. That is BẠCH HỔ. For some, BẠCH HỔ is the kylin, for others, it is embarrassment, shame. 
Chỉ xét về các sao an theo hàng CHI, ngôi sao BẠCH HỔ hay nhất là BẠCH HỔ PHƯỢNG CÁC của tuổi Sửu Mùi. Xét về Can Chi có lẽ con HỔ PHI PHƯỢNG của tuổi Ất Sửu là hay nhất. Xét về thực tế, con hổ nào có nhiều cát tình phò trợ là con hổ hay nhất.
When considering only the Ground Stem Stars, the best BẠCH HỔ are those accompanying PHUONG CAC in the year Sửu or Mùi. Considering both Ground and  Heavenly Stem, perhaps the HỔ PHI PHƯỢNG of Ất Sửu is the best. In reality, the best BẠCH HỔ is the one with the most Fine Stars surrounding it.  
Con hổ xấu nhất là đi với Sát tinh KỴ HÌNH. 

The worse BẠCH HỔ is the one accompanying KỴ HÌNH (HÓA KỴ - THIÊN HÌNH)


Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Biết Đến Bao Giờ.


Biết Đên Bao Giờ.
Hằng đêm vào lúc 19 giờ 30 tối và 3 giờ 30 phút sáng. Từ chùa Linh Mụ thong thả vọng ra 108 tiếng chuông. Hồi chuông kết thúc đúng 1 giờ. Để xoá đi 108 nỗi buồn nhân thế. Tu sĩ đánh chuông là người hạnh nguyện.

Có lẽ bạn ngạc nhiên khi có đến 108 nỗi buồn phiền. Đối với bạn quá nhiều, có đâu mà lắm thế. Có thể bạn hoài nghi điểm đó. Vâng, đúng vậy. Có thể bạn vấp phải những nỗi buồn như học hành không ưng ý, từ đó địa vị không như mong muốn. Chuyện tình duyên không như sở nguyện... Có những cái không bao giờ nghĩ đến lấy đâu mà buồn. Vì chưa bao giờ nghĩ đến nên không bao giờ cảm thấy.

Trên lá số tử vi nhóm sao hàng Chi chủ tâm trạng, trạng thái của con người. Tất nhiên ngôi sao buồn, sầu tinh nằm ở hàng Chi. Các ngôi sao hàng Can làm tăng giảm trạng thái nó lên cao hay xuống thấp. Do sự không may của định mệnh, có người chào đời với các ngôi sao buồn thảm quanh cung Mệnh. Nhìn đâu cũng thấy xám xịt một màu buồn. Tính cả Can Chi ta có 60 tuổi tất có khoảng 60 nỗi buồn nhân thế. Vậy thì lấy đâu ra con số 108?

Thật ra số nỗi buồn trên Tử Vi còn cao rất là nhiều. Mỗi nỗi buồn đi với một chính tinh mang mỗi ý nghĩa khác nhau. Nói chung là buồn đấy. Nhưng TỬ VI có cái buồn của TỬ VI và THÁI DƯƠNG có cái buồn của THÁI DƯƠNG. Cứ thế, một vấn đề nhưng 14 chính tinh tinh có nỗi buồn khác nhau. Vậy thì không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Có người nỗi buồn đóng tại Mệnh, có người nỗi buồn đóng tại cung an Thân. Có người nỗi buồn đóng tại cung nhà đất... Vì thế, có vô số nỗi buồn phiền trong cuộc đời. Buồn cho chính ta, buồn cho người... có khi buồn cho non sông đất nước. Cứ thế mà buồn, buồn là từ Việt, sầu là từ Hán.
“Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi! Nhện hỡi nhện chờ mối ai”.
Chỉ thế thôi cũng có người buồn đấy.

Bạn đang nghe bài Biết Đên Bao Giờ của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng ca của Tâm Đoan. Cụm từ “Đời là vạn ngày sầu...” nổi tiếng còn hơn tựa đề của ca khúc. Cứ ngỡ nhạc sĩ viết ca khúc này vào tuổi xế chiều mới phải. Ai ngờ, vừa đúng y 1 vạn tuổi đời. Lam Phương sinh năm 1937 viết ca khúc này năm 1965 vào năm 28 tuổi.

Ngày buồn ngày càng dài. Đi tìm vui lại sầu.
Vui là vui của ai, đi tìm mua lấy mỉa mai.
Ngày anh lên đường chiến đấu. Ai ngờ chinh chiến thua đau.
Khi về ta đã lạc mất nhau. Trời ơi! Sao là buồn.

Trải một vạn ngày sầu. Tóc bạc phai mái đầu.
Nay ta gặp nhau, ngỡ ngàng không nhận ra nhau.
Lòng như vạn mũi tên đau. Môi hồng má thắm em đâu.
Lửa hồng chinh chiến tàn lâu. Mà thương đau ngập đầu.

Đây là hình ảnh có thật không phải chỉ riêng một ai, có thể gặp ở nhiều người. Kể cả kẻ thắng cuộc cũng như thua cuộc.

CÂU HỎI và ĐÁP ÁN.

Vinh danh các bạn nhiều điểm là;
Trần Quang Hoàn 8 điểm.
Đạt Nguyễn. Hoàng Lê Huy. Ẩn danh là Ngọc Thuý. Các bạn có số điểm từ 7 đến 7,5 điểm.
Nói chung khoá 3 bị hỏi những điều chưa học đã tham gia chứng tỏ các bạn xứng đáng để vinh danh.
F có lẽ không kịp gởi ngày nay. Vì bài chấm này rất phức tạp. Nếu bạn cho là số điểm của bạn được 7 điểm. Bạn có quyền báo lại nhé.

Câu 1:
Buồn phát khóc. Gồm có 3 sao.
TRẢ LỜI:
Việt Tang Khốc.
Hầu hết trả lời đúng câu này.
Không có sao VIỆT bị trừ nửa điểm. Vì nó là ngôi sao phát sinh.

Câu 2:
Những tháng ngày buồn phiền. Có 4 sao gồm 2 chính tinh 2 bàng tinh mới đủ nghĩa. Chú ý cụm từ “buồn phiền”.
TRẢ LỜI:
Đúng nhất và chính xác là ÂM DƯƠNG TANG TOÁI.
Đa phần đều trả lời đúng. Nguyễn Hữu Thắng bị trừ nửa điểm trong câu này, mất yếu tố buồn. Vì biết đâu phiền toái do ai đó vui vẻ ồn ào.

Câu 3.
Những tháng ngày buồn tủi. Chú ý  “buồn tủi” là có nhục nhã trong đó. Có 4 sao 2 chính tinh, 2 bàng tinh.
TRẢ LỜI:
Đúng nhất là ÂM DƯƠNG TANG BỆNH PHÙ.
Đa phần cũng trả lời đúng câu này. Nếu không có BỆNH PHÙ là không được điểm. Ngôi sao dễ gặp chuyện tủi nhục.

Câu 4.
Ngày mai tươi sáng. Ví dụ, lá số này ngày mai tươi sáng đấy, giai đoạn đầu thì chưa. hoặc vất vả. Bạn mô tả bằng sao mà thôi, khỏi mô tả bằng từ. Tối thiểu có 1 chính tinh và vài bàng tinh. Chú ý. Ngày mai tươi sáng dễ lầm về sau tốt đẹp. Ngày mai  tươi sáng có chữ ngày, về sau tốt đẹp không có chữ ngày, chỉ có tính chung chung mà thôi.
TRẢ LỜI:
Đúng là các trường hợp sau.
Phải có chữ ngày tháng (tức có ÂM DƯƠNG) nhưng nó nằm ở vị trí không ưng ý, dễ thất chí được gọi theo nghĩa thông thường là lạc hãm.  Tuổi thiếu niên bất lợi (tối tăm mặt mũi) về hậu vận tốt đẹp. Muốn thế bản cung phải có cát tinh mạnh mẽ. Cát tinh hợp nhất là XƯƠNG KHÚC, rồi KHÔI VIỆT, nhóm Tam Hoá nếu có. Bàng tinh TUẾ PHƯỢNG hoặc Tam Minh, hoặc THAI TOẠ an nhàn nếu không tháng ngày quá vất vả..
Bị trừ 0,5 điểm trong câu này là Đạt Nguyễn vì Linh Tinh là sao kỵ gặp. Cá biệt gặp ai đó tốt (có thể thành vì sao sáng) nhưng không có nó lại càng tốt hơn. Chủ yếu là ÂM DƯƠNG tối đi với cát tinh. Có thế mới được “ÂM DƯƠNG phản bối công danh vãn tuế tất thành”.
Nếu ÂM DƯƠNG sáng tốt đẹp ngay từ thiếu niên. Nếu không khẳng định tối bạn mất điểm nửa điểm.

Câu 5.
Đi tìm mua lấy mỉa mai. “Mua lấy sự mỉa mai” theo bạn là cách gì. Tốt nhất là bạn nên đọc lại toàn văn đoạn người viết sáng tác.
TRẢ LỜI:
Hầu như không ai trả lời đúng.
Tức là cách CÔ QUẢ BỆNH PHÙ, ĐÀO CÔ QUẢ BỆNH PHÙ. Kết quả rất tủi nhục, cái kết quả này do chúng ta tự mua vào hay tạo ra. Nói rất thực tế nhưng đừng buồn, bạn tốn học phí để học Tử Vi đúng chưa? Bạn có tin rất nhiều người bị bác Bửu Đình nện te tua đấy. Dù muốn dù không cũng phải học 1 sự thật. Mà sự thật thì mất lòng. Như thê là vô tình mua lấy mỉa mai đấy. Bỏ chạy không dám học tiếp.
CÔ QUẢ BỆNH PHÙ lại còn có thêm HƯ nữa kìa.
Toàn câu văn: “Vui là vui của ai, đi tìm mua lấy mỉa mai.”... Rất thực tế, buồn đi xem phim. Ai ngờ phim này chưởi bóng, chưởi gió mình. Thậm chí chưởi cả giòng họ mình nữa.
Tò mò thì hỏi ông này nè: Dominique Strauss-Kahn mua vui đâu không thấy mua nhục, không mỉa mai là gì.

Câu 6.
Có 1 thân hữu gởi đến người viết những câu nói hay. Trong đó có câu:
“Tôi nhin không phải tôi hiền
Chính bạn không đủ tư cách làm phiền đến tôi”
“Nhịn” là sao gì?
TRẢ LỜI:
Đa phần trả lời đúng là KÌNH DƯƠNG vì KÌNH DƯƠNG đưa lên cao chưa chắc dám đánh xuống. Nên nuốt giận vào lòng. Tức nuốt dao vào trong lòng. Cho nên KÌNH DƯƠNG còn có tên riêng là nhẫn. Còn ĐÀ LA phía sau, đâu có thấy gì phía trước, lại là sao có tính can ngăn chứ không có tính chống đối, nhu mì, mềm yếu,... nhu nhược tuỳ cách dùng từ .
“Ngăn chận sự khiêu khích” tức là Đà Kình. Bên này quyết ngăn chặn, ngăn cản ngoài kia họ khiêu khích. Bạn hãy bôi đen cụm từ trong ngoặc kép, chọn tìm kiếm Google. Sẽ thấy điều kỳ diệu, những gì người ta nói luôn luôn có sẵn trên lá số Tử Vi. Một khi đã ngăn chăn không được ĐÀ LA xuống tay, tức là hạ thủ đấy.

Câu 7.
Chạy xe (di chuyển phương tiện) vượt quá tốc độ vi phạm pháp luật. Một câu hỏi thực tế. Bạn mô tả cách “vượt quá tốc độ vi phạm pháp luật” cách này qua các sao không cần thiết phải có chính tinh. Nhưng phải có đủ tối thiểu 5 sao mới đủ ý nghĩa.  Chú ý cụm từ “vượt quá”
TRẢ LỜI:
Đúng nhất là VIỆT HÌNH KỴ LINH (hoặc HOẢ) và LƯU HÀ (hoặc THIÊN MÃ). Trong đó bộ  sao cơ bản là VIỆT HÌNH chủ vượt quá. Khi làm cái gì thái quá tai hoạ dễ giáng xuống. Vậy VIỆT HÌNH cũng là tai hoạ giáng xuống. Xấu hơn nữa là VIỆT KỴ HÌNH vi phạm pháp luật của người, còn là bộ sao vi phạm luật trời nữa. Hoàng Lê Huy thừa chữ Phi, đa phần thừa chừa chữ này (chịu ảnh hưởng của bài “Vết thù trên lưng ngựa hoang”, trên đường cao tốc chạy chậm cũng vi phạm pháp luật. Cứ làm như chạy nhanh mới bị phạt. Người ta quy định cho chạy trên 80 dặm, anh chơi 20 dặm. Và lúc đó PHI LIÊM chỉ là ngôi sao sai trái mà thôi. Vì Hoả Linh đã chủ nhanh mau rồi. Nếu không có LƯU HÀ hoặc THIÊN MÃ cái gì đó nhanh mau... như bão tố, UFO, nói nhanh mau nghe không kịp... “Vượt quá tốc độ vi phạm pháp luật” chủ đề ẩn trong này là phương tiện. Đúng chưa? Thiếu phương tiện trừ nữa điểm. Một câu văn có khi không có chủ đề, vì chủ đề nằm ở mệnh đề trước đó, hoặc nằm ở đằng sau.
“Vượt quá tốc độ vi phạm pháp luật” tất cả ai cũng hiểu nói về xe cộ chạy nhanh mau. Tất nhiên bạn phải chứng minh có xe cộ hay sự chuyển động nào đó chứ.
VIỆT THÁI HÌNH: Là thái độ quá đáng. Thay vì nói các anh sai rồi. Lại nói chúng mầy sai rồi. Từ đó sinh thêm chuyện.

Câu  8. Danh ngôn
“Nếu trái tim là đoá hoa hồng. Miệng bạn sẽ thốt lên lời ngát hương”.
Bạn hãy dùng TỬ VI giải thích ngắn gọn dễ hiểu nhất.
TRẢ LỜI:
Câu trả lời đúng nhất là:
TỬ VI đi với ĐÀO HỒNG. CỰ MÔN đi với TUẾ HỔ PHÙ PHƯỢNG.
Nếu câu danh ngôn viết là:
“Miệng bạn là 1 đoá hồng. Con tim chân chính mọi người tán dương”.
Có thể đảo lại: CỰ MÔN ĐÀO HỒNG. TỬ VI TUẾ HỔ PHÙ PHƯỢNG.
Đây là những cách cục có thật trên TỬ VI. Lời nói đi đôi với hành động. Tướng pháp có câu: “Cẩm tâm tú khẩu” tim gấm miệng đẹp.
Chỉ có duy nhất Đạt Nguyễn trả lời chính xác. Nhì là Hoàng Lê Huy, Trần Quang Hoan, Anh Lê (Tử Vi Đào Hồng, Cự Thanh Hoa Cái). Tom Ryan có tới 2 Đào điềm xấu rồi. 1 Đào đã thấy oải rồi. 2 Đào, tim này phải xẻ làm đôi. Nên biến thành nửa điểm.
Nói gắn gọn là TỬ VI tốt và CỰ MÔN cũng tốt.

Câu 9.
Hai người nói chuyện với nhau.
Ông ta đứt mạch máu não rồi chết./ Đứt có vỡ ra không?/ Tất nhiên rồi, đứt ra rồi mới vỡ mạch máu, máu tràn tùm lum tất phải chết.
Đứt và vỡ là bộ 2 sao gì? Chỉ hỏi đứt vỡ mà thôi.
TRẢ LỜI:
Đứt vỡ là bộ Tử Phá. Đứt là TỬ VI đứt từng khúc là Tử Vi và VŨ KHÚC. Chia lìa đứt đoạn. Đứt là Tử Vi, đoạn là VŨ KHÚC  Không tin hỏi Nguyễn Thái Học nhé. Người trả lời đúng đầu tiên là Nhiếp Hải Anh. Tử Phá xấu là dễ đứt và vỡ mà thôi. Tốt là không để đứt vỡ cái này hơi bị khó. Vì thế Tử Vi tốt là sum vầy. Tử Phá; Ví dụ. Ai ơi! đừng để đứt vỡ một cuộc tình. Xấu là bị vây bị bắt. Tốt là vây được bắt được. Muốn được như thế do trời định sẵn. TỬ VI là trời định thế rồi.
Đa phần trả lời Vũ Phá. Chủ cắt và vỡ, cắt và bỏ. Ví dụ. Bàn tay bị máy dập 1 cái nát bét. Tức là vỡ, thôi thì cắt bỏ luôn.
Nếu chỉ có PHÁ QUÂN thôi chỉ nửa điểm.

Câu 10. Tin VOV viết về đám cháy tại Hà Đông. Đoạn cuối như sau.
“Tại khu vực giữa, đám cháy vẫn tiếp tục âm ỉ, lính cứu hỏa phải dùng xe cẩu để phun nước từ trên cao nhằm dập tắt đám cháy hòan toàn, ngăn chặn sự bùng phát trở lại”.
Hỏi: “Ngăn cản bùng phát” là bộ sao gì? Gợi ý 3 bàng tinh., nếu hỏi “ ngăn cản bùng phát trở lại. Lại là 4 sao. Ngăn cản ngọn lửa bùng phát trở lại là 5 sao.
Gợi ý: Bùng phát là 2 sao. Câu hỏi này giúp bạn sáng tỏ 1 vấn đề. Càng nhiều sao càng dễ giải đoán. Vì hướng đi rõ ràng. Chứ không phải càng nhiều sao càng rối trí.
TRẢ LỜI:
Đúng nhất là TRIỆT KHÔI VIỆT ngăn chặn tốt sự bùng phát tai hoạ, TRIỆT làm tốt công việc  ngăn cản bùng phát một tai hoạ, đồng thời làm lộ ra những gì tốt đẹp. Đây là tai hoạ do lửa, TRIỆT HOẢ là cách trị hoả, chữa cháy. 5 sao là TRIỆT KHÔI VIỆT HOẢ BINH.
ĐÀ HOẢ là ngọn lửa tràn lan. Khi KÌNH ĐÀ gặp HOẢ LINH  làm cho 2 sao điện lửa bốc cao và tràn lan.
TRIỆT và ĐÀ có nét giống nhau. Ngăn cản, ngăn chận, can ngăn... nhưng ĐÀ LA theo xu hướng tốt hay xấu. Còn TRIỆT thì chặn xấu lộ tốt. Chỉ bị mất tác dụng khi có KỴ HÌNH
Người trả lời gần đúng nhất là Nguyễn Hữu Thắng. TRIỆT VIỆT HOẢ với bộ này có thể đoán ngăn chặn cơn giận (chế ngự cơn giận) hay ngọn lửa.
Các bộ ĐÀ LA THANH LONG. KÌNH PHỤC... là do tưởng tượng mà ra. Cứ như Tử Vi gia Huỳnh Liên ngày xưa không bằng.

Câu thưởng, thiên về kiến thức.
Hình chú tiểu có gì mâu thuẫn? Bạn giải thích càng ngắn càng tốt.
Các chú tiểu, chú điệu Việt Nam (trừ Nam tông có thể khác) luôn luôn có miếng vá trên đầu. Các điệu còn để miếng vá trên đầu dài đến độ vắt qua lỗ tai được. Vì đó còn thời kỳ học đạo.
Ngoài 20 tuổi đến 40 tuổi mới có khả năng trở thành đại đức, học tập rất vất vả nhất là vào mùa an cư kiết hạ, gọi nôm na là vào hạ, 3 tháng cấm túc. Để quyết tâm theo Phật người ta châm hương trong thời kỳ này. Mục đích làm cho xấu đi. Sắc tức thị Không. Đứng rất gần mới thấy dấu sẹo. Chứ không như phim ảnh Trung Quốc bôi mấy dấu đen lên đầu,
Chỉ có thượng toạ, hoà thượng tuổi già sức yếu mới dùng tràng hạt, thay vì quỳ lạy họ lần chuổi hạt. Chuỗi thông thường la 108 hạt. Chuỗi ít nhất là 14 hạt vừa đủ vòng quanh lòng bàn tay.
Việc quỳ lạy trông giản dị như thế nhưng rất vất vả. Bạn không tin điều đó ư? Cứ khấu đầu sát đất lạy thử 50 lạy không hổn hển là chuyện khó tin đấy.

Hình mà chú tiểu bạn thấy là bên ... Hàn Quốc. Nên nó không giống như ở Việt Nam lại còn ai đó bịa thêm dấu chấm.
Trong sinh hoạt mặc đồ trắng cũng có, màu khói lam nhạt (khói hương) bạc màu cũng như màu trắng. Trong lễ nghi các chức sắc dùng màu nâu, màu vàng tuỳ theo chức sắc. Đạo hữu dùng màu lam.
Nếu trả lời chuỗi hạt, hay dấu chấm (do photoshop tạo ra)  đều được điểm trong câu này.

Để kết thúc tốt đẹp.

Đời càng dài càng buồn. Ai ngồi đong nỗi sầu.
Đong bao nhiêu cho vơi. Chi băng quăng bỏ người ơi!
Cuộc đời nếu biết trước. Khi cười nhớ kẻ không vui.

Khi sầu chớ để lệ rơi. Đừng mang trong tim chữ hận đời.

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Tu Vi Chart is a portrait of a person

Tu Vi Chart is a portrait of a person
                                                Bản dịch của Trần Quang Hoàn và Mai Anh.
Tu Vi Chart is an image of a person’s lifetime. On this, there are also representatives of body parts, almost all body parts, such as: appearance, organs, body, limbs to bones and blood.

On the other hand, a chart also contains circulation (for example, the circulation of blood). It contains the digestion and the excretion. In a Tuvi Chart, there is the most important star named TU VI which rules Life and Death. Due to the importance of this Star,  Its name was given to the Tu Vi Faculty!

Our new branch of Tu Vi: Tu Vi Ung Dung was founded on the basis of revealing many secrets of this astrological science. After so many years, Tu Vi has lost its glory, a part of it due to the concealing of knowledge, an other part due to the lack of competent successors. All of that lead to Tu Vi become an even more mysterious subject. Some consider this practice superstitious which made others forget about its scientific nature. Tu Vi, in fact, is a forecasting science of fairly accurate results about the personality and events in a person’s lifetime.

In simpler definition, we can understand that with such personality could lead to this or that events. Tu Vi Chart is a lively image of a person. In Tu Vi we have Stars with sentimental trend, containing joy or sadness; we also have Stars that tell us about characteristics, dictating the state of good or bad, failure or success. All of that constitutes a person’s personality. The characteristics of person (The characteristics of Menh section in the chart) when interfacing with other Sections shall create events (Good or Bad). Depends on the situation it could be called events or incidents.

As  planned by fate, the person with a Tu Vi Chart shall have the body part represented by the Star being his/her Self-governing Star. The traits of the Star thereof become the person’s traits in life. Since each person is affected by his/her Star’s traits, it defines their personality which is pretty difficult to change.

The interesting fact is that each Star contains numerous traits. These traits either get along with or conflict with the traits of other Stars. Stars in Tu Vi chart can be considered as groups in human society, they are either for or against each other.

Some Stars even contain within it opposite traits. Such as:

Pha Quan (Phá Quân) has the following traits:
Hold on or let go (nắm hay buông)
Seize or Relinguish (bắt hay thả)
Repress or being repressed (ép buộc hay bị ép buộc/đàn áp hay bị đàn áp)
Close or Open (đóng hay mở)...

That Sat (Thất Sát) has the following traits:
Gain or Lost (được hay mất).
Win or Lose (đoạt được hay đánh mất/thắng hay thua)
See or Unseen (thấy hoặc không thấy)
Execute or Release (giết hay tha)...

In order to determine the trend, the inclination, the tendency of a Star trait, we need the 2nd or 3rd Star around it and many more (combined together ) to determine whether he/she is successful or unsuccessful.

Most Stars need mutual support to lead to success. Therefore, the position is utmost important. However, this concept about position could create very grave misunderstanding. Some people are so sure that a Star in this position means success and other position means failure. In fact, it is rather: “This position is favourable/advantageous and this position is disadvantageous/difficult”.

More marvellous facts, besides the person’s image, in Tu Vi Chart, we also see the image of his/her relatives, parents, siblings, offsprings, etc. and the relationship of the aforesaid with the Menh Section.

A Tu Vi Chart could represent a small group of people with all kind of personalities. It also could be grander than that depends on the Role of Menh. Therefore, from the Chart of a significant person, it is no surprise that major events could be predicted. If such events happen in this significant person life, it shall lead to the incident in the society; this is because the life of a significant person affects the fate of many others. Based on that reason, lots of Kings in Nguyen Dynasty keep their hour of birth a secret, or even real names, gender of birth. The marvellous mystery of Tu Vi is still waiting to be explored. On the Chart there is even colors, such as: Yellow, Green, Black, White and Red. From the color in the Chart, it is apparent why some people like this color and dislike the others, or why there is conflict because of colors. Also based on these colors, the profession of a person could be predicted, whether you are a painter or a house decorator depends on the coordination or presentation of Artistic Group (đổi thành Group of Artistic Stars), Reputation Group (Group of Reputation Stars).

In this seemingly silent Tu Vi Chart, there arises noise, the sound of laughter or cry, a groan or a whine, etc.

From such sounds, we predict a life of a singer or a song writer, etc.

And much more, in the Tu Vi Chart, we see different real estate, grand and small, endurance or damaged, castle or a regular townhouse, etc.

Does all that wrap up the content of Tu Vi Chart? Not even close. (Đã hết chưa? Chưa hết đâu.) There are even rivers, streams, mountains, moon and sun and so much more presented in it.

From this silent Tu Vi Chart, we could read a person’s thoughts, plots and his/her success or failure.
 Fate was predestined and the person in each Tu Vi Chart is coming toward this fate planned for him/her.

A predestined fate is real is real but it does not  mean it is unchangeable. From the knowledge we know, we shall be better prepared, feel content even with loss, shall eliminate the hatred that are tormenting us and dream of more realistic goals within our capacity.


Tu Vi Ung Dung are lessons that are: the more you understand them, the more you love them. This is well proven in that fact that many Tu Vi Ung Dung students have had a change of heart after learning and they wish to be able to learn even more and more. 

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang.


Bạn đang nghe bài Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang của nhạc sĩ Phạm Duy. Có lẽ nhạc sĩ lấy nguồn cảm hứng sau khi đọc tác phẩm văn học Vết hằn trên lưng ngựa hoang của Duyên Anh. Kể về cuộc đời của một du đãng với kết thúc buồn.
Để chuyển ngữ qua Tử Vi nhằm giải thích các tình huống dễ gặp. Chỉnh sửa một số từ cho phù hợp. Từ Duyên Anh vết hằn, qua Phạm Duy vết thù rõ nét hơn. Vết hằn có khi là vết hằn của thời gian và ai trong chúng ta cũng có thể gặp phải. Vết thù là dấu vết để lại trên thân thể do kẻ khác gây ra. Nếu ta gây ra, như kiểu ưa chơi trội, như vết xăm, vết thương tự huỷ hoại thân thể là khác. Và khi bị kẻ khác gây ra. Một vấn đề cũng đặt ra là thù hay không mà thôi.
Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
Tuổi trẻ tình yêu cả cuộc đời. 
Ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông
Và trên lưng cong oằn những vết roi vẫn in hằn

Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình
Thanh thản niềm tin cõi lòng mình
Ân tình rộng cửa ra đón mình.
Ngựa hoang bỗng ước mơ
Bỏ quên những oán thù.

Ngựa hoang muốn về lối xưa- nhẫn nhục
Dòng sông vỗ về mát trong – thơm ngọt.
Ngựa hoang quên thù oán căm.
Từ nơi tối tăm về miền tươi sáng

Ngựa hoang về tới bến sông đời.
Cứ ngỡ từ đây lập cuộc đời.
Nhưng đời làm niềm tin chết gục.
Vì trên lưng nó ôi! còn nguyên dấu tích thù.

(Và để có kết thúc êm đẹp hơn. Lại chỉnh sửa như sau)
Ngựa hoang về tới bến sông đời.
Đã trải lòng ra với mọi người. 
Và người mở rộng tay đón mời.
Những hằn roi vết thương, còn đây chứng tích buồn.

Điều kỳ diệu của cuộc đời.
Không ít người tự cho mình, hoặc bị gán ghép là ngựa hoang, ngựa chứng. Mặc dù họ không phải tuổi Ngọ, quan niệm của mọi người đều cho rằng Ngọ là ngựa. Thật khó gột rửa quan niệm sai lầm từ Trung Quốc truyền sang. Tất cả các tuổi đều có thể là con ngựa, đó là điều có thật. Nếu như Mệnh hay cung an Thân có ngôi sao THIÊN MÃ.
Ngựa chỉ là 1 trong số các con vật trên lá số Tử Vi. Xét về đồ vật THIÊN MÃ  là phương tiện. Trong thân thể là chân tay. Chân đi và tay làm việc, cho dù làm việc bằng trí óc đi nữa cũng cần đến bàn tay rất nhiều. Bằng chứng những dòng chữ này chuyển tải đến các bạn bằng bàn tay. Điều ly kỳ một khi Mệnh có THIÊN MÃ, tại Tật Ách cung luôn luôn  có nhóm Đào Hồng. Có nghĩa là con ngựa ra đi, vì nghe tiếng hót líu lo của con chim tạo ra. Đó là nói theo ngôn ngữ Tử Vi nhìn thấy sao nói vậy. Nói theo người đời. Ra đi vì nghe  theo lời ai đó nói.

Sau đây người viết chuyển đến các bạn 10 câu hỏi. Dễ cũng có và khó cũng có. Để tránh cho bạn ôm một con số không tròn trĩnh.

Trước hết, người viết yêu cầu các bạn trả lời ngắn gọn. Không được “bảo vệ luận án” làm cho những người nhẹ dạ cả tin, lập trường chưa vững vàng. Tin theo tội nghiệp cho họ.

ĐÁP ÁN.
Vinh danh các bạn có tên sau đây.
Nguyễn Đạt 10 điểm.
Hoàng Lê Huy 9.5 điểm.
Hải Anh Nhiếp 9 điểm. Từ đúng sửa về sai. Tuần không ưa thích Triệt.

Câu 1:
Ngựa dẫm nát tơi bời. Bạn chú ý nhé. Chỉ hỏi ngựa dẫm nát cái gì đó, không cần thiết tơi bời. Chỉ có 2 sao mà thôi là mô tả đầy đủ. Ngựa dẫm nát tơi bời trong cơn giận dữ. Có đến 4 sao mới mô tả được.
Ngựa dẫm nát là 2 sao gì?
Trả lời:
MÃ PHÁ hay MÃ SÁT đều đúng. Dùng tay chân đập phá cái gì đó là cách này. Ví dụ:
Sao đập phá tan banh ngôi nhà (nấm mồ, chiếc xe...) ?
Vì nó hư nên phải đập phá ra để sửa bác  Đình à.
Không vi phạm pháp luật hả?.
Trả tiền tương xứng mới làm. Bọn này phá ra tiền đấy.

Câu 2.
Xét cả Can Chi con ngựa nào dễ thuần dưỡng nhất. Tức 1 Can và 1 Chi, thực chất chỉ hỏi 1 sao mà thôi.
Trả lời:
Đó là TUẦN MÃ. Vì Tuần dễ dạy bảo, ngoan, tuân thủ, trung thành. Cho nên Mã Tuần, hay nhất là Mã Tuần Phượng. Đa phần chọn Mã Đà dùng xe, hay dùng tay hướng dẫn. Hướng dẫn đi đâu làm sao biết được. Chắc bị mấy em vẫy vẫy ám ảnh chọn Mã Đà. Đên gần các em dùng tay lôi vào. Như thế là Mã Đà đấy. Ngôn ngữ Tử Vi là dùng tay lôi kéo.

Câu 3.
Theo bạn con ngựa đóng cung nào là hay nhất.
Trả lời: Đúng nhất là cung Phối. Các bạn trả lời không đúng vẫn hưởng nửa điểm. Vì quan niệm mỗi người có thể khác. Quan niệm chưa hoàn chỉnh thế thôi.
Vì lý do như sau:
THIÊN MÃ là tay chân nên rờ vào cung Phối khỏi sinh chuyện. Các nhân vật quan trọng đi đâu (ra Thiên Di cung) cũng đem người phối ngẫu theo. Có câu: THIÊN MÃ cư Thê phú quí hoàn đương phong tặng. Vì Mã tại Thê dù hay đi mấy không thể bằng Mệnh có TUẾ HỔ PHÙ vì vai trò người nam cần cao hơn nữ. Cái phong tặng rõ nhất là bên phía nhà vợ thấy con rể tính cách hay hơn con gái. Càng rõ hơn nữa là TUẾ HỔ PHÙ có PHƯỢNG CÁC. Người ta ca ngợi cung Thê chứ không ca ngợi cung Phu. Vì nữ cao giá mà chồng lại lép vê, đâm ra khó lấy chồng.
Rờ cung Nô khác giới chưa biết đi về đâu. Nhóm ĐÀO HỒNG mới nghĩ ra chuyện này mà thôi. Để ở Di nghe chừng cũng có lý. Xe cộ có sẵn ngoài đường. Nhưng THIÊN MÃ là tay chân của Mệnh, còn hàm ý người thân cận của Mệnh. Việc dùng tay giao du với đời chưa hẵn đã hay. Mã tại Tật có nhiều cái không hay, nói năng bậy bạ bị ăn cái tát.  Tay chân của mình dễ bị thương hay tật bệnh... Vì “Bàn tay ta làm nên tất cả...”  và cái tay có tật hay sờ mó bậy bạ... Và cái hay còn ở câu 9. Vậy thì MÃ tại Phối cung là hay nhất. “Người ấy” là tay chân của tôi. Nhưng có bạn lại than thở rằng: “Người ấy dùng tay chân đánh đập con, không đúng đâu bác à”. “Thương chưa, đây chỉ là cách chung chung thôi. Chi tiết nhìn vào đấy để kết luận”.

Câu 4.
Ngựa phi như điên cuồng...
Bạn mô tả ngựa phi như điên cuồng theo ngôn ngữ Tử Vi.
Trả lời:
Đa phần đều đoán đúng câu này. Thiếu PHI LIÊM bị trừ (TRIỆT) nửa điểm.
MÃ PHI HOẢ LINH.
Ngựa di chuyển có 3 cách. Ngựa đi nước kiệu. Ngựa chạy. Ngựa phi là 2 chi sau cùng 1 động tác và 2 chi trước cũng thế nhưng ngược lại.

Câu 5.
Bạn mô tả con ngựa hoang. Tất nhiên theo ngôn ngữ Tử Vi.
TRẢ LỜI:
Trả lời MÃ Lương (Tị Hợi) hay MÃ ngộ KHÔNG KIẾP có hay không TUẦN vẫn đúng.
Đa phần đều đoán trật câu này.
LỦƠNG MÃ Tị Hợi là cách “túng du vô yếm” ăn chơi không chán. Chỉ biết xe cộ với lương thực. Leo lên xe đi ăn.
MÃ ngộ KHÔNG KIẾP
MÃ ngộ KHÔNG KIẾP là con ngựa không chịu làm việc. Tay chân không ưa làm gì cả. Cách “Kỳ nhân khước hiệp” từ chối hợp tác. Đi với PHI LIÊM biến thành đi bụi. Tuy nhiên cũng có trường hợp bị đàn áp, hình khắc quá cũng đành đi hoang, đi tị nạn.
Đã là hoang là không có mục đích gì rõ ràng. Từ đó sinh ra không biết bao nhiêu là chuyện. Mã KHÔNG KIẾP còn mang ý hoạ về xe cộ, tay chân. Cũng là Kiếp con ngựa để người đời cưỡi.
“ Ngựa hoang tự dẫm nát đời mình.
Làm khổ mẹ cha biết bao người.
Bởi vì ngựa KHÔNG biết nghe lời.
Hẹn chi đến KIẾP sau. Sửa sai để nên người”.
 Mã này đi với nhóm SÁT PHÁ THAM quậy tưng bừng. Có Kỵ Hình mà không “tu huyền” có lẽ lộn giờ sinh. Cho nên Mã gặm Khúc Xương mới hay. Ủa mà sao ngựa ăn xương được nhỉ... Chà khó hiểu không nhỉ. Thôi đành dịch ra tay cầm sách là hay nhất. Chưa ngon bằng tay súng, tay viết. Chơi cái gì cũng tốt.

Câu 6.
Theo bạn con ngựa nào là con ngựa chứng. Ví dụ. Ngựa Chứng Trong Sân Trường, một tác phẩm của Duyên Anh. Ngựa chứng tối thiểu phải 3 sao.
TRẢ LỜI:
Đa phần đều trả lời đúng. MÃ KÌNH LINH, Mã chống lịnh. Những con ngựa này kẻ chỉ huy có tài mới sử dụng được. Ngựa hay cần người cưỡi giỏi. Nếu không nó đá cho 1 phát.

Câu 7.
Con ngựa có vết roi in hằn là cách như thế nào.
TRẢ LỜI:
Đó là Mã Hình. Mã bị trừng phạt. Bị ăn roi THIÊN HÌNH. Một cách dễ bị thương tích vào chân tay. Mã Hình Khốc là cách oai hùng trong binh nghiệp vì nó thương tích đầy mình, kinh nghiệm chiến trường. Việc đánh đập người khác gây thương tích để lại mối thù.
Mã Hình Kỵ: Là dùng tay chân phòng vệ quá đáng, đưa đến vi phạm pháp luật bằng tay. Ví dụ: Em mới “để” một cái nhè nhẹ, ai ngờ nó bị thương nặng thế. Em dùng 12 thành công lực chắc là nó “đi” luôn. Bọn xì ke, ma tuý xương cốt, phủ tạng đều rệu rã đụng vào nó dễ mang hoạ.

Câu 8.
- “Ông ta sống và làm việc”.... Về sau “chết vì” bệnh nghề nghiệp.
- À như thế là “sinh nghề tử nghiệp”.
Các từ trong ngoặt kép mô tả 1 ngôi sao. Sao gì?
TRẢ LỜI:
Hầu hết trả lời đúng là sao TỬ VI

Câu 9.
Bạn hãy nghe mẫu đối thoại sau đây:
- Thằng A là tay sai của tên X.
- Không phải thế, thằng B là tay sai, thằng A là tay chân của tên X.
Nghe 2 từ tay sai, tay chân có bạn hơi ngại. Mẫu thoại sau đây dễ thương hơn.
- Em chẳng khác gì là tay chân của anh.
- Anh chỉ là tay sai của em mà thôi.
Theo bạn, sao nào dễ mang tai tiếng là tay sai. Sao nào là tay chân.
TRẢ LỜI:
PHỤC BINH là tay sai. THIÊN MÃ là tay chân.
Hầu như trả lời sai. Gây bất ngờ, bài viết, viết rất rõ ràng THIÊN MÃ là tay chân. Trả bài lại không chịu thừa nhận, đa phần chọn PHỤC BINH hay TANG MÔN hoặc các sao khác.. TANG MÔN là đồ đệ, tín đồ, đồng môn, đồng chí... xuống thấp là đồng bọn. Mầy với tao là đồng bọn, đồ đảng làm quái gì mà sai phái tao.
PHỤC BINH là kẻ phục vụ, dịch vụ xuống thấp là đầy tớ, tay sai. Phục vụ cho 1 người là đầy tớ. Phục vụ cho đám đông không phải là đầy tớ.
TẢ HỮU: Vai vế cao hơn hoặc bằng mình, có kém mình cũng không thua kém bao nhiêu. Nhóm bằng hữu, phụ tá.
THIÊN MÃ là người thân. Như, anh em như thể tay chân. Vợ chồng là tay chân của nhau. Vợ chồng gọi nhau bằng mình ơi! rất thân tình. Nâng khăn sửa túi, lục ví lấy tiền... Quay lại câu thứ 3 càng sáng tỏ. THIÊN MÃ là 1 phần thân thể của mệnh. Lá số Tử Vi là của mình mà. Được ví như tay chân là người rất thân cận. THIÊN MÃ có khi còn ngon. Tuyên bố nghe xanh rờn. “Ưa ăn ngon nấu lấy mà ăn”.
Một khi TANG MÔN hoặc ĐIẾU KHÁCH đến thăm nhà. THIÊN MÃ lo phần cơm nước. Cho nên 3 sao này thường tam hợp với nhau. Những người thân cận mới được gọi là tay chân.

Câu 10:
Phú viết:
Phá Tham ngộ Mã giao nhau.
Nam thì lãng đãng nữ mầu đa dâm.
Bạn chọn câu nào.
A đúng.
B sai.
C võ đoán (là hời hợt vội vàng kết luận ngay).                                                                                                            
TRẢ LỜI:
Một số người ham thích xe cộ, một số người chuyên nghề mua bán, sửa xe cộ, phục vụ cho xe cộ. Lại có vận đông viên đua xe. Công việc của họ là gắn bó gần gũi với chiếc xe. Phải có sao DIÊU mù quáng đồng cung mới chỉ tạm kết luận.
Để kết thúc.
Ngựa hoang đừng dẫm nát cuộc đời.
Đừng để mẹ cha tủi vì người
Cuộc đời như dòng sông trong đục.

Nhục vinh có lúc thôi. Miễn sao sống nên người. 

                                                                                                
ĐÁP ÁN sẽ có vào ngày 15/2/2014. Vinh danh 3 bạn có nhiều điểm nhất. Nên suy nghĩ rồi hãy làm.