Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Trang Thử Nghiệm Các Đường link

Đây là trang thử nghiệm các đường link Flash của Bửu Đình.
Bài Thu Sầu:
http://www.swfcabin.com/open/1377489170

14 Chinh tinh

Bìa F13

Cuộc thử nghiệm kể như thành công. Với các file có âm thanh, file có độ rộng lớn nhất là 1000 là file bìa F13. File nặng nhất là file Thu Sầu 2,57 MB. File có thể hiệu chỉnh là file 14 chính tinh.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 13)

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 13)
Dec 8, 2009 1:09
CÂU HỎI LÀ BÀI HỌC HAY (13)
Câu 1
Vua còn đâu nữa mà mơ.
Mà mơ đỗ trạng vinh quy về làng.
Mà mơ chuyện lính dẹp đàng.
Võng anh đi trước, võng nàng theo sau... (thơ của một thi sỹ nổi tiếng...)
Mà mơ là một sao hay bộ sao nào?
Câu 2
Người ấy đa tình lắm.
Đa tình là sao hay bộ sao nào?
Câu 3
THAM ĐÀ đoán chung là (nên nhớ chỉ có Tham và Đà mà thôi, không khẳng định nó nằm ở đâu, cũng không phối hợp với Hung, Cát, Dâm tinh)
Câu  4 chữ đáng..
Như: VN thắng xứng đáng... Đó là người chính đáng.... Đáng được tự hào.... Đáng chê trách... Đáng chú ý...Đáng ăn đòn... Đáng tìm hiểu. Trên là ví dụ với chữ đáng ở đằng trước và ở đằng sau. Vậy đáng là sao nào? Chúng ta mới tìm hiểu chữ đáng thôi, đáng khen, đáng chê lại là việc khác.
Câu 5.
F. Bacon viết như sau: Đầu tiên là suy nghĩ kỹ càng, sau đó cần quyết định dứt khoát, cuối cùng làm việc miệt mài.
Ông ta mô tả một ngôi sao nào thế?
Câu 6:
Bộ KHÔNG TRIỆT. Bạn đoán sao? Bạn viết ngắn gọn. Đánh giá là tốt hay xấu.
Câu 7.
Câu giông giống với...
Ông Putin trông ông ấy giông giống với một người Nga nổi tiếng.
Giông giống là sao nào?
Câu 8:
Cung Nô Bộc là cung xem những người thuộc hạ, tôi tớ, bạn bè, học trò...
Tôi có quen một người bạn, người ấy danh giá hơn tôi về nhiều mặt. Chúng tôi xem nhau như bạn bè nhưng thật ra trong lòng tôi rất nễ trọng người ấy. Vậy thì người đó nằm tại cung Nô Bộc hay tại đâu?
Câu 9.
Xe nào chạy khẩn đường xa.
Lại thêm còi lịnh khiến ta nhường đường
Bạn viết bộ sao này ra.
Câu 10.
Mã nào là Mã chiến binh.
Để anh trang bị tùng chinh lên đường.
Bộ sao nào?
Câu may mắn:
Thỉnh thoảng đọc trong các sách cổ có câu: Năm Ất Vị, nhà vua đem quân đi đánh...
Theo bạn trên phương diện TỬ VI câu trên đúng hay sai?
Kể từ nay mỗi tuần có 2 bài tập. Vào các ngày thứ 4 và thứ 7. Vào các giờ như đã ấn định, có như thế bác mới có thời gian rỗi để viết các đề tài khác.
Việc tìm hiểu các từ ngoài đời ứng hợp với TỬ VI là điều rất cần thiết trong luận đoán. Càng nhiều bao nhiêu tất trình độ càng cao bấy nhiêu. Người ta hỏi nên rút lui hay nên tiến lên. Bản thân mình không biết sao nào lui, sao nào tới thì dựa vào cơ sở nào để luận đoán.
ĐÁP ÁN (13)
Quân tiên phong lần này vẫn là Thiên Đồng  Neptunel. Đội hình vẫn như cũ.
Câu 1
Vua còn đâu nữa mà mơ.
Mà mơ, tức đừng mơ chuyện ấy làm gì. Như “Tôi không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng...” . Đây chỉ là chuyện mơ mộng, cũng không phải giấc mơ. Trả lời đúng câu này chứng tỏ có trình độ và óc suy luận cao. Lợi cho việc đoán TỬ VI.
Đó là cách THAM TRIỆT.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel
Câu 2
Người ấy đa tình lắm.
Đa là THIÊN PHỦ. Tình là THIÊN TƯỚNG. Chung chung là đa tình, đa cảm, chứ khoan vội nghĩ chuyện trai gái, cần kiểm chứng điều ây.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel
Câu 3
THAM ĐÀ đoán chung là (nên nhớ chỉ có Tham và Đà mà thôi, không khẳng định nó nằm ở đâu, cũng không phối hợp với Hung, Cát, Dâm tinh)
Thiên Đồng cho là Luận rộng ra là … quyết tâm thực hiện
Neptunel cho làBành trướng tham vọng, tham gì đâu mà tham dữ.
Đoán chính  xác khi không có Hung Cát Tinh Dâm tinh gì đặc biệt là Theo Đuổi Tham Vọng (ham muốn, đam mê... là Tham. Đeo đuổi, bám theo... là Đà). Còn có thể là ham muốn nhưng bị cản trở (tìm yếu tố cản trở). Bành trướng lòng ham muốn tức bá quyền, bành trướng thế lực...
Một ví dụ về Tham Đà. Bạn còn ham muốn theo đuổi TỬ VI không?
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu  4 chữ đáng..
Như: VN thắng xứng đáng... Đó là người chính đáng.... Đáng được tự hào.... Đáng chê trách... Đáng chú ý...Đáng ăn đòn... Đáng tìm hiểu. Trên là ví dụ với chữ đáng ở đằng trước và ở đằng sau. Vậy đáng là sao nào? Chúng ta mới tìm hiểu chữ đáng thôi, đáng khen, đáng chê lại là việc khác.
Đáng là sao LIÊM TRINH, chữ chính cũng là sao này. Chính đáng là Liêm Trinh, Chính nghĩa  là Liêm Tướng, Chính trị là Liêm TRIỆT.... Rất kỵ gặp sao Kỵ vì sự chính đáng bị nghi ngờ, đạo đức, liêm khiết bị nghi kỵ là đáng chê trách. Trong nhóm 3 sao TỬ VŨ LIÊM, Tử Vũ chịu được được Kỵ còn Liêm thì không, từ vị trí sao Liêm thấy Kỵ xung cũng rắc rối nhiều.
Các bạn lầm với sao Tuần chủ đúng. Tuần Liêm chủ sự chính xác, mặt tính cách chủ sự trọng đạo, nghiêm chỉnh tuân theo, trung trinh cách, trọn vẹn thủy chung...
Không ai đoán đúng câu này.
Câu 5.
F. Bacon viết như sau: Đầu tiên là suy nghĩ kỹ càng, sau đó cần quyết định dứt khoát, cuối cùng làm việc miệt mài.
Ông ta mô tả một ngôi sao nào thế?
Suy nghĩ, quyết định, làm việc cả ba yếu tố đó là sao TỬ VI. Câu nói trên tác giả chỉ mô tả 1 sao TỬ VI mà thôi. Đây là câu thuộc loại khó đoán.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel
Câu 6:
Bộ KHÔNG TRIỆT. Bạn đoán sao? Bạn viết ngắn gọn. Đánh giá là tốt hay xấu.
Không Sai tức là đúng. Trừ (tránh) được sự không ngờ. Không ngờ mà trừ (tránh, chữa, triệt...) được....
Ví dụ không ngờ mà chữa được căn bệnh (cái máy....). Những cái ngỡ như không thành mà làm được. Khi đoán bộ sao này chú ý chính tinh tọa thủ có hợp với TRIỆT không, nếu không tốt xấu đều bị triệt tuốt.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu 7.
Câu giông giống với...
Ông Putin trông ông ấy giông giống với một người Nga nổi tiếng.
Giông giống là sao nào? Là sao THIÊN ĐỒNG. Ví dụ sao nó giống bố nó thế. Thường là MỆNH có THIÊN ĐỒNG, chủ sự giống ai đó.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu 8:
Cung Nô Bộc là cung xem những người thuộc hạ, tôi tớ, bạn bè, học trò...
Tôi có quen một người bạn, người ấy danh giá hơn tôi về nhiều mặt. Chúng tôi xem nhau như bạn bè nhưng thật ra trong lòng tôi rất nễ trọng người ấy. Vậy thì người đó nằm tại cung Nô Bộc hay tại đâu?
Tại cung Thiên Di. Cung quan coi về đồng nghiệp, ai đó quan hệ về tiền bạc tại cung Tài. Những người giao lưu ngoài xã hội đều nằm tại Thiên DI. Ai muốn làm vợ thì vào cung Thê mà nằm. Ai muốn làm con nuôi nằm tại Tử Tức. Ai muốn làm cha mẹ nuôi thì cung Phụ Mẫu... Vấn đề đã rõ. Cho nên chữ bạn bè ở cung Nô có nghĩa là bạn rất thân, sai phái được. Ví dụ. Mầy sai tao như sai đầy tớ vậy? Ủa mầy là bạn thân mà. Mầy muốn làm khách hả?
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel
Câu 9.
Xe nào chạy khẩn đường xa.
Lại thêm còi lịnh khiến ta nhường đường.
Trong này có 3 chữ khẩn là Hỏa và Lịnh là Linh Tinh. Là MÃ LINH HỎA là những xe được quyền ưu tiên, chạy nhanh vì có việc khẩn. Xe quân sự hành quân cũng là xe có việc khẩn. Mã Linh Hỏa cũng là xe chiến đấu. Thêm Đào vào là không ổn vì Mã và Đào là lệch pha. Thêm Hoa Cái vào thì được.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu 10.
Mã nào là Mã chiến binh.
Để anh trang bị tùng chinh lên đường.
Mã Linh Hỏa Ngựa mang lịnh khẩn, Mã Kình trên mình ngựa. Mã Hình Khốc ngựa vung gươm la hét (như: xung phong theo lịnh tôi). “Mã ngộ HÌnh Khốc. Công Hoàn phát võ” nhưng cũng rất dễ bị thương, chết. Khi bị tất thị cũng la “ối”, “a”... gì đó.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu may mắn:
Thỉnh thoảng đọc trong các sách cổ có câu: Năm Ất Vị, nhà vua đem quân đi đánh...
Theo bạn trên phương diện TỬ VI câu trên đúng hay sai?
Người đầu tiên đoán đúng chính xác câu này là Yến Nhi.
Trường hợp bạn nói câu này sai là không có điểm. Ất vị là Ất Mùi. Cách đây chưa tới 50 năm cha ông ta đọc là Ất Mùi. Trong Việt Nam Sử Lược Trần Trọng Kim, vị Thủ Tướng này còn viết đầy ra đấy. Mùi và Vị không liên quan gì đến con dê cả. Đây là một minh chứng hùng hồn, con dê mới bịa đặt gần đây.

Người nhiều điểm nhất là Neptunel 9 điểm. Yến Nhi 7 điểm. Thiên Đồng 6 điểm.

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BẠN

TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BẠN.
1)bác ơi, có phải thân là thân phận ứng với tử vi, danh là vũ khúc ngộ không ngộ triệt mà thành ra vậy.nhưng trước đó cũng phải có thân phận và công danh thì mới nói như thế.
2) Bác cho cháu hỏi mệnh có kình lực có thể tạm đoán là luôn cố gắng vươn lên, tam hợp có đại hao.Khi qua hạn vô chính diệu tại dậu có cự cơ xung.Liệu mình có sự thay đổi không khi tại dậu có thằng tướng quân, tức tam hợp có lộc tồn.bị cách cự phùng tồn tú.mà thằng cơ cự bên ngoài rất đẹp có khoa quyền lộc tả hữu xương khúc thanh long(không có tam không).Bộ âm dương lương chỉ có thằng thiên lương tại tỵ bị triệt thôi bác ạ không có kị hình, không kiếp.

TRẢ LỜI:
Làm gì có chuyện ảo tưởng phong TỬ VI  là thân. Có chăng sao TỬ VI là phận. Như:
“Phận sao phận bạc như vôi.
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng”.... Kiều.
Đó là ví dụ phận xấu.
Nếu TỬ VI ngộ KHÔNG KIẾP HỒNG ĐÀO mà không nước chảy hoa  trôi còn thêm lỡ làng, bẽ bàng, phũ phàng... Đúng tuyệt đối. Còn đúng luôn cho tất cả các Mệnh có các sao TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM. Sống là may lắm rồi .
Câu hỏi vô cùng giản dị.
Thân Bại Danh Liệt là cách gi?
Tại sao lại cột TỬ VI vào Thân trong khi nó được người viết xác nhận là phận, là địa vị... trường hợp có TỬ VI tại Mệnh có thể gọi là thân phận, định mệnh  và nhiều cái là khác
Nếu cột thằng THIÊN CƠ vào cũng nghe chừng như có lý vì cơ thể.
Thằng THIÊN PHỦ cũng tạm ổn vì lục phủ ngũ tạng là nó.
Chứ thằng TỬ VI là ngôi sao suy nghĩ rồi hành động từ đó có địa vị trời giành cho nó.
Quá giản dị và quá dễ nằm sờ sờ trên lá số TỬ VI lại không thấy. ưa hoang đường, ảo tưởng, phóng đại tô màu.
Tất cả các lá số TỬ VI do người viết tự làm, chữ THÂN được tô màu đỏ, nét đậm.
Cứ nhìn vào đấy thân bai, nói là bại. Thân tàn ma dại. Bán thân nuôi miệng. Thân thể xinh đẹp, nhìn thân thấy thương, nhìn thân thấy ham, như “Em ngon như là táo chín”, Nhìn cái thân ngứa con mắt. Như nhân vật Lữ Khách sau 1 thời gian ngao du trở về thân thể điêu tàn, nhà vua thấy thế xúc động. Cái Thân cứu được cái Mệnh. Chuyện quá rõ. Cung chứa Thân chính là thân thể là xác phàm. Đã xác định từ lâu. Nay mất công lập lại.
Mệnh là tính cách con người. Nếu thật sự tốt đẹp phong là nhân cách. Nói chung là tính tình tư cách người đó. Từ đó, ta có những mẫu người ham chuộng công danh, ham mê tiền bạc, ham đào, ham tu hành... Có người nuôi dưỡng đạo đức, làm việc thiện... Từ cái tư cách của Mệnh được người đời phong thầy, phong thánh, phong vua... Nếu có kẻ được phong tất có người tự phong. Nào là vua, là anh hùng, là vô thượng sư, là thần tiên. Tất nhiên lại có người khác phong... lại: vua cỏ thì có, anh khùng thì đúng. Còn các bậc tự phong thần tiên, chắc chắn là yêu ma quỉ quái... dễ sợ hơn bọn buôn thần bán thánh, hỗn láo xếp ngang hàng với thần tiên. Nếu thần tiên có thật. Mười vị hết chín không muốn xuống hạ giới ô trọc này làm gì cho dây bẩn.
Trong TỬ VI tự phong nhiều lắm à. Chưa học TỬ VI lấy 1 ngày, tự phong nghiên cứu. Chưa đoán được lá số chính bản thân nhưng cả gan in sách doạ thiên hạ chơi.
Điều người viết muốn nói. Mệnh là cái danh của mình đấy. Từ cung Mệnh người ta đoán được có nổi danh hay là không. Có nhiều người khao khát nổi danh. Như:
“Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông”. Nguyễn Công Trứ.
Danh thì có danh thơm (phương danh) tất có kẻ danh thúi (ô danh). Ta có quốc sĩ  (kẻ làm vang danh quốc gia) lại cũng có quốc sỉ (những kẻ làm bẽ mặt quốc gia, ô nhục đất nước). Có người nổi tiếng có người tai tiếng. Có người sinh ra trong âm thầm chết đi trong lặng lẽ. Không danh, không tiếng những người này rất là nhiều, may phước chưa làm chuyện ô danh cho gia đình, gia tộc và xã hội.
Danh tức là Mệnh. Ai cũng hỏi: Tôi có thành công hay không, có nổi danh hay không, có giàu không...? Đa phần còn chưa phân biệt các phạm trù khác nhau. Giàu, tài, nổi danh, đạo đức, quyền lực, uy tín... Đa phần nghĩ là giàu là có tài. Có ông Karl Marx nói “Tư bản là bóc lột”. Ưa cãi nhau không, cứ tìm đúng người mà cãi. Người viết chỉ nói giàu và có tài 2 phạm trù khác nhau. Có người có cả 2, có người chỉ có một. Có người không có cả 2. Hai trong một, bạn thích cái nào? Chọn 1 hay chọn luôn cả 2 chứng tỏ tính cách của bạn. Từ đó, danh của bạn là có Tài, hay có Tiền hoặc vừa có Tài vừa có Tiền... Như thê là danh đấy. Từ tiền, ta lại đoán đồng tiền bất chính. Đồng tiền xương máu, đồng tiền dơ dáy, đồng tiền bóc lột trên sức lao động của kẻ khác... đến đồng tiền chân chính.
Tất cả nhằm chứng minh Mệnh là danh. Các sao BÁC SĨ, LỰC SĨ, PHƯỢNG CÁC, KHÔI VIỆT, THÁI TUẾ, THANH LONG, tam Hoá và các cách làm tăng giá trị cái danh của Mệnh. Nếu có sao tăng tất có sao giảm.
Đó là những bí quyết của TVUD.
Ngay cả cụm từ TỬ VI Ứng Dụng cũng có người hiểu lầm là TỬ VI Linh Ứng. Hai từ này này phản nghĩa với nhau thì có.
Bây giờ các bạn nhất trí cung Mệnh là “danh”, với nghĩa danh giá con người ấy được đánh giá từ cung Mệnh.
Có người nổi danh nhờ tài cai trị, kể cả cai trị tàn ác.
Có người nổi danh về chiến công, kể cả thất bại.
Có người nổi danh văn tài, kể cả dâm thư playboy (chắc có playgirl đâu đó, có âm tất có dương, chưa phát hiện hoặc chưa ra đời, có thể trình độ người viết yếu kém trong vấn đề này).
....
Bây giờ vấn đề còn lại quá dễ.
Mệnh và Thân đều tốt. Danh phận hiển đạt. Mệnh hảo Thân hảo đáo lão vinh xương. Vinh xương là vẻ vang lâu dài. Nếu cố tình cố ý hiểu, đến lão mà còn gặm xương là tuỳ bạn.
Mệnh và Thân đều xấu. Mệnh suy, Thân suy chung thân khất cái. Bởi thế Thân và Mệnh cùng lúc đóng tại Bại và Vong dễ biến thành khất cái. Mệnh không có chí hơn người, Thân thì có bệnh tật. Tất ngữa tay xin thôi. HOA CÁI xung dễ ăn mày vì xuất ngoại đa ái. Ra ngoài có nhiều người thương cho tiền. Nếu bạn nào có HOA CÁI xung khoan run. Đây chỉ là 1 yếu tố để luận đoán. Cách này buôn bán rất là hay, dễ được giúp đỡ. TVUD luôn luôn mượn nhiều yếu tố để quyết đoán 1 vấn đề. Vì Thân suy (THIÊN HƯ TUẾ PHÁ) luôn luôn có HOA CÁI xung. Nếu Mệnh cũng đóng trong tam hợp đó là hỏng bét.
Tức Thân bại Danh liệt. Nói chung tất cả các trường hợp Mệnh xấu, không cần thiết phải tam Không. Bị đánh giá là xấu không thành. Cung an Thân cũng xấu. Là thân bại danh liệt.
Mệnh tốt và Thân xấu.  Tức Danh hiển Thân bại. Cũng như người có chí, có tài nhưng thân thể không khoẻ mạnh, nay ốm mai đau. Cụ thể, thánh Gandhi gió thổi mạnh cũng bay. Đúng chưa? Nhưng ý chí ông ta cực kỳ mạnh mẽ. Cái quan trọng nhất là cái Mệnh, ý chí nằm ở đó. Không phải vì tai nạn, bệnh tật nằm 1 chỗ rồi mất đi sự trọng vọng. Không phải vì đem thân thể họ giam trong ngục tù làm mất đi sự kính trọng của kẻ khác. Đối với các người được công chúng ngưỡng mộ, đem giam giữ, đánh đập họ chỉ tổ quảng cáo cho họ mà thôi... vô tình hạ thấp mình xuống.
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có lẽ không giàu, chắc chắn là không khoẻ mạnh và có thể cuộc sống cũng không hạnh phúc. Cũng chẳng có địa vị quan trọng... Người ta tìm đến ông vì vấn đề tài trí hơn người.
Mệnh xấu Thân tốt.
Tức là danh bất hiển, thân thể khoẻ mạnh, có thể là xinh đẹp. Người đẹp mã, ngôn ngữ bây giờ hay dùng dễ gây lộn là “óc ngắn”. Thỉnh thoảng lại có quảng cáo. Cần tuyển một số nam nữ có ngoại hình đẹp. Nói đến đây lại nhớ đến Gaddafi với bầy vệ nữ xinh đẹp. Tất nhiên các cô chưa chồng là điều kiện thứ 2. Lại đến đây có kẻ mơ màn được làm Gà Đá Phi này dù một ngày. Với luận thuyết Tuế Đà: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Còn hơn là le lói suốt đêm thâu”. Phù hợp với học thuyết này còn có “Có còn hơn không”...
Đên đây các bạn thoả mãn với chữ ‘danh’ tại Mệnh cung chứ đâu xa. Bao gồm các cách nổi danh như: thọ cao, đạo đức tốt, bê bối, lạm dụng... tốt và xấu. Bền vững hay là không. Muốn đánh giá chính xác bạn phải mất công học hỏi. Biết đúng biết sai. Tẩu hoả nhập ma rất là dễ. Vì cái tội ba hoa chưa học đã... nghiêng... cứu. Chưa hiểu đã chế biến. Đó là trường hợp lạc quan tự hào. Trường hợp bi quan là sưu tầm, sưu tập, tham khảo, tham cứu, tham ...lam mua phế liệu tưởng vàng. Xem Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc là sư phụ, sư tổ.... mới nghe hàng không mẫu hạm đã run. Cúc cung sợ hãi bọn phản đồ của Trần Đoàn. Mặc cảm như thế làm gì có Lý Thường Kiêt, Lê Lợi, Quang Trung...
TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG và
TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM cái nào đúng?
Trở lại với câu hỏi.
2) Bác cho cháu hỏi mệnh có kình lực có thể tạm đoán là luôn cố gắng vươn lên, tam hợp có đại hao...
Trả Lời:
Người khác không biết có thể viết bậy. Bản thân người viết  không thể trả lời được. Yêu cầu đọc bài  THAM ĐÀ. Ngay một cách cục như thế cũng chưa đủ để luận. Huống gì Kình LỰC SĨ có ĐẠI HAO. Làm sao khẳng định “luôn luôn cố gắng vươn lên”. Sẽ có học viên TVUD bò ra mà cười đấy. Vì, từ rún quân ta vươn lên tấn công ... ngực. Đã là Ứng Dụng luôn luôn thực tế.
Cũng là ngôi sao KÌNH DƯƠNG đó thôi, được quyền đoán là cây bút. Vì đi với...
KÌNH DƯƠNG đó là vũ khí đang giương lên. Cũng là vươn, hay giương, hoặc cương, cường, dũng, mạnh... cũng là sao này thôi.
Cũng KÌNH DƯƠNG lại đoán là cái đàn ông có, đàn bà lại không. Nhưng đàn bà có cái này dễ rách... bụng. Đoán TỬ VI như thế mới hấp dẫn chứ.
Được quyền đoán như thế vì đi với chính tinh, bàng tinh này nọ.
Cũng KÌNH DƯƠNG thôi, đoán là tranh giành, tranh đấu, tranh nhau... tranh cái gì làm sao biết được. Kẻ không biết ba hoa nói, kẻ biết, không có dữ liệu cơ sở lây đâu mà dám khẳng định. KÌNH DƯƠNG có thể là kẻ chống đối, kẻ nổi dậy, đến tên phản loạn, tên bất hiếu, nghịch tử... . Đã nói chữ nghịch là nói KÌNH DƯƠNG (Xem bài chống ai theo ai).
Nhưng đừng hồi hộp... được tán dương, được khen ngợi, được vươn lên đến tầng cao mới (hiểu theo ngôn ngữ thời thượng là “nâng cấp”. Có thế mới gọi là Ứng Dụng) Cũng là sao KÌNH DƯƠNG.  Có 60 tuổi, có 60 loại Kình. Mỗi Kình lại đi với mỗi chính tinh cho lời giải khác nhau phối hợp với các bàng tinh khác.. Bởi thế được quyền chọn dữ liệu nào. Đoán theo chiều hướng nào có trong lá số. Được quyền thấy sao đoán vậy. Chứ không phải vui chi đoán nấy, lần theo vách.
Dữ liệu của các sao rất nhiều, các bộ sao càng nhiều hơn.
Ví dụ “Sát Phá chuyên ỷ Dương Linh chi ngược”. Tức SÁT PHÁ này dễ làm điều trái ngược. Tức là chống lịnh trên, Lên án... Đây là mới sự kiện thôi. Chống nhau bằng cái gì? Chống thành hay bại? Chống đúng hay sai? ... Có dữ liệu.
Từ đó, ta có thể kết luận bạo ngược, bạo hành, nghịch thiên, nghịch địa. Chống thành làm vua chống thua làm giặc. Chắc gì đã dám chống. Cúi đầu thì nhiều. Chống thành công, không phạm sai lầm. Tức là anh hùng vậy. Chống thành công nhưng sai, bạo hành (vua tốt mà chống) chỉ là kẻ gặp thời, vẫn là kẻ nghich. Chưa nói là bạo ngược, bạo hành còn tuỳ thuộc vào các yếu tố khác. TVUD chỉ kết luận dữ liệu trên chính lá số đó. Không có dữ liệu đành chịu.
Cho nên chỉ hỏi “vươn lên” thôi tuyên bố đành chịu.
Cái gì vươn lên. Cái miệng hay cái tay, hoặc ý chí?
Vươn lên thành hay bại. Có thấy cái gì đâu?
Vươn lên tốt hay xấu. Đúng hay sai? Có biết gì đâu mà quả quyết. Chỉ có TỬ VI ba trợn đoán mò dám quả quyết chó táp phải ruồi. Thánh cho ăn lộc. Phán bậy bạ.
Cũng không phải những bài viết  trên blog giúp bạn tự hiểu được TỬ VI, càng không phải để các bạn đoán được TỬ VI. Có chăng là TVUD có phương pháp để đoán được nhiều tình tiết phức tạp. Cũng không phải người viết lên đây đoán TỬ VI cho các bạn.
Muốn phổ biến 1 đường lối mới. Một hướng đi mới. Càng đi càng hấp dẫn, càng lôi cuốn chứ không bế tắc, tẩu hoả nhập ma. Dạy một đường đoán 1 nẻo. Gian hùng không thể đoán là anh hùng được. Muốn thành gian hùng cũng khó,  gian dân thì dễ. Ngay cả gian dân đoán là gian hùng cũng đã trật rồi. Gian đân dễ gặp, gian hùng hiếm hơn, anh hùng tất vắng vẻ. Chưa kể thấy thành công ảo nhất thời cho là thành công. Cứ y như thấy đi học cho là bác sĩ, tiến sĩ... sau này.
Các bạn tự mày mò, lắp ráp luận đoán lá số TỬ VI rất buồn cười.
Ngay cả học viên TVUD gần 5 năm trời chưa đoán đúng. Cứ ôm các quan niệm cũ. Cứ nhớ trong đầu. Tam thập niên tiền khán MỆNH. Hậu thập niên khán Thân. Cứ y như sau 30 tuổi ngủ dậy thay đổi tính cách. Chết vì cười, chưa kể những cái vớ vẩn “Đầu hạn khán TRIỆT. Hậu khán TUẦN”. . Cứ làm như đầu năm vỡ nợ cuối năm không vỡ nợ.
Nếu dữ liệu là:
Líu lo, trên cành, hót, con chim.
Đoán chính xác là:
Trên cành con chim hót líu lo.
Nếu dữ liệu là:
cô đơn, trên cành, hót, con chim.
Đoán chính xác là;
Trên cành con chim hót cô đơn.
Không, líu lo, trên cành, hót, con chim.
Đoán chính xác là:
Không có con chim hót líu lo trên cành.
Hoặc là: Trên cành con chim không hót líu lo.
Không thể là: Không có cành cây. Con chim vẫn hót líu lo. Thông thường con chim bay nó kêu, chứng tỏ đang sợ hãi, đang tìm bầy. Nó chỉ yên vui mới liu lo.
Ngoài ra cần biết.
Sao TANG MÔN bất hợp với TỬ VI, PHÁ QUÂN, CỰ MÔN.... nhưng lại hợp với THIÊN ĐỒNG. Thậm chí còn đoán rất là tốt tuỳ trường hợp. Mức độ hợp, tốt, rất tốt còn tuỳ các bàng tinh để đánh giá. Điều muốn nói là Bàng tinh này hợp với chính tinh này Nhưng bất hợp với Chính tinh kia.
Ngay trong cách an sao. Cũng có sai lầm quan trọng thành dấu ấn trong đầu.
Cả gan sao xấu xếp bên này, sao tốt xếp bên kia.
Sao LƯU HÀ tốt hay xấu? Muốn lưu danh thiên cổ, văn chương lưu loát... cần có nó. E tốt. Chắc không?  Nhưng trường hợp người này buộc phải đoán là hà hiếp, cưỡng bức người khác. Xếp nó phía nào? Xếp đâu cũng được là đúng nhất. Việc dám khẳng định sao xấu, sao tốt đem cái sai lầm của mình áp đặt lên đầu người khác.
Lời khuyên cho bạn.
Đừng đem những gì người khác nói bắt người viết giải thích.

Chưa biết đi đừng vội chạy.

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 12)

Dec 6, 2009 12:47 AMFriend & FamilyPageviews 
Câu: Thăm dò dư luận (Tham Hồng). Theo bạn Câu Hỏi Là Bài Học Hay có bổ ích thiết thực không? Bạn đánh giá từ 1 sao đến 5 sao. Câu này không có điểm nhé em.
Câu 1.
Đóng cho tôi bộ veston, đóng cho tôi đôi giày kiểu..., Tôi cần anh đóng một cái tủ như thế này... Ôi! nó đóng bộ cánh sắp sửa đi chơi rồi...
Vậy đóng là sao gì? Đó là một chính tinh.
Câu 2.
Sao mà anh căng thẳng thần kinh thế.
Thần kinh là sao nào.
Câu 3.
Cái này đẹp nhỉ cái kia không đẹp. Thêm ví dụ: Blog này đẹp nhỉ, cái áo này đẹp ghê, tấm thiệp này này đẹp nhỉ, kiến trúc của Á Đông đẹp hơn kiến trúc Phương Tây...
Chú ý: Cái này đẹp nhỉ.  Là sao nào? Cảnh báo bạn dễ đoán sai câu này. Rõ hơn là đồ vật đẹp là sao gì.
Câu 4.
Tích cốc phòng cơ tích y phòng hàn. Tích thảo dồn lương.....
Tich đây là sao gì?
Câu 5.
Tư vấn. Như Bác Đình ơi! Tư vấn dùm cháu.... Vậy tư vấn là sao gì? Thuộc chính tinh, từ đó bạn tìm ra một số nghề nghiệp chuyên về tư vấn?
Câu 6 Quan trọng. Vận dụng tốt ngôi sao tìm kiếm của bạn.
Tìm sao nào sau đây KHÔNG PHẢI LÀ là sao gây phản tác dụng. Chính những sao này có thể gây phản tác dụng làm cho lá số bị đoán sai. Do đó hãy cẩn thận với các sao Phản Tác Dụng.
PHÁ QUÂN, CỰ MÔN, TRIỆT, TUẦN, KHÔNG, KIẾP, HƯ, THÁI TUẾ. LINH HỎA, KÌNH ĐÀ. THẤT SÁT  
Câu 7
Các sao sau đây đều có tính chất chọn lựa.
THIÊN TƯỚNG ĐÀO HOA, BINH TƯỚNG.
Đúng hay sai?
Câu 8 đoán về cung.
CỰ MÔN tại cung Phụ mẫu.
A, Bất mãn với cung Phụ Mẫu.
B, Dễ sống xa cách với cha mẹ.
C, Hỗn láo với cung cung Phụ Mẫu.
Bạn chọn những câu đúng nhất. Không cho biết cách tính điểm, từ đó bạn tìm ra câu trả lời.
Câu: 9
Bạn kể tên những sao nào chỉ cần giờ sinh là an được.
Câu 10. THỦY HỎA ĐẠO TẶC
Là 4 thứ tai họa lũ lụt, cháy nhà, trộm, cướp mà thường dân thường gặp. Đạo là ăn trộm. Tặc là ăn cướp. Có câu “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Coi bộ câu này không đúng mấy. Mấy em đi cướp ngày vô tình được phong quan quá sướng.
Có 2 sao thuộc nhóm sao an theo hàng Chi và hàng Can có khuynh hướng về trộm, và cướp. Từ khuynh hướng cơ sở đó mới đoán về trộm cướp. Bị cướp hay làm cướp. Bạn tìm 2 sao đó.
Câu may mắn:
Chiều về khi mặt trời lặn xuống chân trời đàng Tây. Chúng ta thường nhìn thấy một ngôi sao rất sáng, người ta gọi đó là sao Hôm báo hiệu đêm về, và khi bình minh sắp đến lại thấy trên trời đàng Đông có một ngôi sao sáng rực như báo hiệu ngày mới. Người ta gọi đó là sao Mai.
Theo bạn Thiên Văn học Phương Tây gọi đó là sao gì. Và Phương Đông gọi là sao gì?
ĐÁP ÁN (b12)
Quân Tiên Phong lần này là Thiên Đồng và kề sau y là Neptunelt, đội hình có sự thay đổi.
Câu 1.
Đóng cho tôi bộ veston, đóng cho tôi đôi giày kiểu..., Tôi cần anh đóng một cái tủ như thế này... Ôi! nó đóng bộ cánh sắp sửa đi chơi rồi...
Vậy đóng là sao gì? Đó là một chính tinh.
Là PHÁ QUÂN. Chủ ráp lại sau khi VŨ KHÚC (cách PHÁ QUÂN có VŨ hội họp) cắt (cưa,.. tùy tình huống).
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng.
Câu 2.
Sao mà anh căng thẳng thần kinh thế.
Thần kinh là sao nào.
Chính xác là bộ Hỏa Linh. Một ông nóng nảy, ấm đầu, khùng khùng... là Hỏa Tinh. Một ông điên điên, tàng tàng, mát mát, chập điện là ông Linh Tinh. Đó là sự thật về bộ Hỏa khi nó đi Sát Phá ngộ Hao, đại kỵ có thêm VIỆT HÌNH vì trong Hỏa Hao tất có KÌNH, ĐÀ. Và Linh đi với Linh Xương La Vũ dễ phát điên vì nghe lời xúi giục. Nếu Linh Xương Đà Vũ dễ bực mình vì xúi giục. Ngay PHÁ QUÂN, THẤT SÁT  gặp Linh Tinh cũng không hay dễ phát điên vì nghe những lịnh lạc trời ơi!. Lịnh cho anh tử thủ đó là lịnh Tổng thống. Lịnh cho anh di tản đó là lịnh của Tư lịnh trực tiếp. Lịnh của Tư lịnh là cũ, lịnh của Tổng thống là mới. Lịnh của Tổng thống là khẩu lịnh. Lịnh của Tư lịnh là văn bản. Bậy bạ dễ ra tòa án binh.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng.
Câu 3.
Cái này đẹp nhỉ cái kia không đẹp. Thêm ví dụ: Blog này đẹp nhỉ, cái áo này đẹp ghê, tấm thiệp này này đẹp nhỉ, kiến trúc của Á Đông đẹp hơn kiến trúc Phương Tây...
Chú ý: Cái này đẹp nhỉ.  Là sao nào? Cảnh báo bạn dễ đoán sai câu này. Rõ hơn là đồ vật đẹp là sao gì.
Là sao Hoa Cái. Hoa Cái là mỗi cái mỗi đẹp. Cái đẹp có tính cách nghệ thuật, như tờ giấy hoa tiên (có hình lá hoa chìm), các hoa văn trong đồ dùng, trong kiến trúc gây ra sự cầu kỳ. Lời hay ý đẹp.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunelt.
Câu 4.
Tích cốc phòng cơ tích y phòng hàn. Tích thảo dồn lương.....
Tich đây là sao gì?
LỘC TỒN chủ dành dụm, cất trữ, dồn cất, để dành. Đi với các chính tinh đều hay nhất là VŨ PHỦ, bất lợi khi gặp CỰ PHÁ.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu 5.
Tư vấn. Như Bác Đình ơi! Tư vấn dùm cháu.... Vậy tư vấn là sao gì? Thuộc chính tinh, từ đó bạn tìm ra một số nghề nghiệp chuyên về tư vấn?
Là sao THIÊN CƠ. Người làm nghề (công việc) tư vấn ít nhất cũng có sao này ở MỆNH hay Hạn. Đó là yếu tố cơ bản. Cơ luôn luôn tam hợp với Đồng, thực chất là bộ Cơ Đồng bộ sao hỏi và đáp. Chính họ cũng là người được quyền hỏi những chuyện tiêng tư, có như thế mới đưa ra lờ giải đáp hay nhất. Công việc đòi hỏi có tính chuyên môn cao, tất nhiên cần đi với nhóm THÁI TUẾ xung là nhóm TANG HƯ KHÁCH vị trí hay nhất là QUAN PHÙ xung với thế ĐIẾU KHÁCH. Với chòm BÁC SỸ hợp với bộ QUAN PHỦ TẤU THƯ. Phối hợp lại có bộ sao chuẩn mực cho tư vấn. Kém chuẩn mực hơn là. Ví dụ MỆNH có bộ CƠ ĐỒNG đại hạn có bộ TẤU PHỦ và ngược lại. Hạn đến đó có dịp chơi trò Hỏi Đáp.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là
Câu 6 Quan trọng. Vận dụng tốt ngôi sao tìm kiếm của bạn.
Tìm sao nào sau đây KHÔNG PHẢI LÀ là sao gây phản tác dụng. Chính những sao này có thể gây phản tác dụng làm cho lá số bị đoán sai. Do đó hãy cẩn thận với các sao Phản Tác Dụng.
PHÁ QUÂN, CỰ MÔN, TRIỆT, TUẦN, KHÔNG, KIẾP, HƯ, THÁI TUẾ. LINH HỎA, KÌNH ĐÀ. THẤT SÁT.
 PHÁ QUÂN gây phản tác dụng với nhiều sao nhất là với nhóm TỬ VŨ LIÊM, LỘC TỒN...
CỰ MÔN gây phản tác dụng với nhóm CƠ NGUYỆT  ĐỒNG LƯƠNG và LỘC TỒN...
TUẦN TRIỆT phản tác dụng với nhiều sao, còn gây phản tác dụng với chính những sao phản tác dụng khác như PHÁ QUÂN.
THIÊN KHÔNG gây phản tác dụng rất lớn, chỉ thua PHÁ QUÂN mà thôi.
ĐỊA KIẾP gây ra nạn, làm cho cả ngôi sao may mắn nhất như duyên may trở thành duyên kiếp.
THIÊN HƯ mọi chuyện đều không thành do sao này. Rất kỵ với TỬ VI hợp với NHẬT NGUYỆT XƯƠNG KHÚC, rất cần gặp PHƯỢNG CÁC ...
THẤT SÁT được mất thất thường, đi với các sao tình cảm bất lợi, đi với LỘC TỒN phức tạp.
Cho nên các sao THÁI TUẾ, LINH HỎA, KÌNH ĐÀ không gây mất tác dụng.. Nếu có do các sao khác gây nên mà thôi. Có câu: “Linh Hỏa Kình Đà phùng cát phát tài, phùng hung tắc kỵ”
Không ai đoán đúng câu này cả.
Câu 7
Các sao sau đây đều có tính chất chọn lựa.
THIÊN TƯỚNG ĐÀO HOA, BINH TƯỚNG.
Trong các sao trên đều có tính chọn lựa. Mạnh nhất là Đào từ chọn người, chọn việc, chọn con đường... đến chọn một nơi đào.... cái hố để đổ rác. Tướng và Binh Tướng chọn người mình thương yêu gắn bó, phục vụ làm đầy tớ cho nhân dân. Chẳng lẽ nào chọn người hung ác, bủn xỉn, cơm không đủ ăn... đi làm đầy tớ cho họ. Bạn có thích làm việc cho công ty của tui không? Quyền lợi giản dị lắm không có lương đâu. Cho nên Binh ngộ Không là bất phục tùng. Binh ngộ Kiếp là bị cưỡng bức phục vụ. Không ai có quyền bắt bạn phải gia nhập đảng phái, tôn giáo... tự bạn thấy hay thì phục vụ mà thôi. Ngay trong buôn bán cũng vậy. Không thích thì không bán. Anh ngon thì cứ kiện thử xem.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunelt.
Câu 8 đoán về cung.
CỰ MÔN tại cung Phụ mẫu.
A, Bất mãn với cung Phụ Mẫu.
B, Dễ sống xa cách với cha mẹ.
C, Hỗn láo với cung cung Phụ Mẫu.
Bạn chọn những câu đúng nhất. Không cho biết cách tính điểm, từ đó bạn tìm ra câu trả lời.
Chỉ có A và B là đúng. Muốn hỗn láo cần có thêm Cáo Phụ hoặc KỴ HÌNH bắt bẻ lại. Con cái có thể bất mãn với bố mẹ nhưng không nên phản đối lại, bắt bẻ lại.. Có khi bộ CƠ LƯƠNG hiền hòa thế mà bị đánh giá là hỗn do cật vấn lại bố mẹ.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu: 9
Bạn kể tên những sao nào chỉ cần giờ sinh là an được.
XƯƠNG KHÚC CÁO PHỤ KHÔNG KIẾP. Một số các bạn đoán sai câu này như Hỏa Linh phải kết hợp với năm sinh và nam nữ
Người đầu tiên đoán đúng câu này là
Câu 10. THỦY HỎA ĐẠO TẶC
Là 4 thứ tai họa lũ lụt, cháy nhà, trộm, cướp mà thường dân thường gặp. Đạo là ăn trộm. Tặc là ăn cướp. Có câu “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Coi bộ câu này không đúng mấy. Mấy em đi cướp ngày vô tình được phong quan quá sướng.
Có 2 sao thuộc nhóm sao an theo hàng Chi và hàng Can có khuynh hướng về trộm, và cướp. Từ khuynh hướng cơ sở đó mới đoán về trộm cướp. Bị cướp hay làm cướp. Bạn tìm 2 sao đó.
Đó là sao PHỤC BINH và sao KIẾP SÁT.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Yến Nhi.
Câu may mắn:
Đó là Venus theo Phương Tây còn gọi là sao Kim theo phương Đông. Tính từ mặt trời ra ở vị trí thứ ba. Các nhà chiêm tinh Phương Đông gọi là sao Thái Bạch hay Thái Bạch Kim Tinh. Việc tìm hiểu thiên văn rất cần thiết khi bạn giỏi TỬ VI. Khi bạn giỏi TỬ VI rồi, bạn vẫn bị một hạn chế nhất định, bạn không thể nào đoán đúng 100 %, trong đó có lý do do Thiên Văn.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là thiên tướng 01.

Người nhiều điểm nhất là Neptunelt 10 điểm. Hai người cùng 8,5 điểm là Yến Nhi  Khiêmphamxuan.