Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

XƯƠNG KHÚC

TỬ VI ỨNG DỤNG có tên miền.
Một bạn ẩn danh tặng blog của chúng ta tên miền là tuviungdung.com ..tuviungdung.net tuviungdung.org
  Từ đây, với thanh địa chỉ của trình duyệt bạn có thể đến ngay trang blog TỬ VI Ứng Dụng một cách dễ dàng, nhất là tiện lợi khi giới thiệu với bạn bè, hoặc sử dụng máy tính khác để vào blog khi ta có một địa chỉ dễ nhớ. Chắc chắn có nhiều bạn cũng lấy đó làm điều thú vị, một tên miền có đuôi chấm com sang trọng như ai, bao trùm lên net và org khó cho ai đó có ý đồ mạo nhận.
Sau đây là bài viết về bộ Văn tinh quan trọng.

VĂN  XƯƠNG   VĂN KHÚC

Bộ sao này an theo giờ sinh. Khởi VĂN XƯƠNG tại Tuất gọi là giờ Tý tính nghịch đến giờ sinh an VĂN XƯƠNG, Khởi VĂN KHÚC tại Thìn gọi là giờ Tý tính thuận đến giờ sinh an VĂN KHÚC. Do khởi tại Thìn Tuất, nhờ đó  ở Sửu Mùi dễ gặp cách giáp  XƯƠNG KHÚC hoặc XƯƠNG KHÚC đồng cung hoặc hội họp. Đây là bộ văn tinh quan trọng còn dùng để đoán nhiều chi tiết khác. VĂN  XƯƠNG còn được gọi mỹ danh tên riêng VĂN QUẾ, VĂN KHÚC được gọi VĂN HOA. Bộ  XƯƠNG KHÚC còn gọi tắt là QUẾ HOA.
MỆNH có bộ XƯƠNG KHÚC hội họp tất khỏi lo KHÔNG KIẾP xâm phạm, MỆNH không có bộ sao này còn lo lắng dễ gặp cách QUẾ SỨ HOA THƯƠNG một yểu cách.

CHỦ CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:
VĂN HỌC, VĂN HÓA:
XƯƠNG KHÚC là hai sao văn học quan trọng rất cần thiết đóng tại Mệnh là người có văn hóa, ưa thích văn chương nghệ thuật, so với HÓA KHOA thiên về bằng cấp (khoa bảng), học thuật (môn học) với KHÔI VIỆT chủ thứ hạng cao. Việc có đủ 5 ngôi sao tại MỆNH thật là độc đáo. Đa phần các văn nhân, nghệ sĩ có bộ sao này tại MỆNH.
VĂN  XƯƠNG thiên về văn chương
VĂN KHÚC  thiên về nghệ thuật
Khi MỆNH cung có bộ sao nầy lại có thêm bộ TẤU THƯ KÌNH ĐÀ, kết hợp thành bộ Văn Phòng tứ bảo, trở thành cây bút nổi tiếng hay không còn tùy thuộc các cách khác hỗ trợ. Hái ra tiền không tùy HÓA LỘC, uy tín không tùy HÓA QUYỀN, xuất chúng hay không tùy KHÔI VIỆT, PHƯỢNG CÁI... thật giản dị phải không bạn. 

DANH DỰ:
2 sao XƯƠNG KHÚC còn là danh dự của con người có nó. Tiếp thu những giá trí văn hóa từ những gì họ học hỏi, từ đó họ coi trọng danh dự.

VĂN KHÚC CHỦ CONG, NGẮN, QUANH CO...:
Cái đẹp của VĂN KHÚC thiên về quanh co, cầu kỳ, thiên về ngắn. Ví dụ như font thư pháp là nét đẹp quanh co, các hoa văn trang trí ... Trong nghệ thuật hoa viên, các vườn quanh co, uốn lượn đẹp hơn các vườn trình bày theo dạng vuông vức, đường thẳng. Nhìn cách trình bày văn bản ta có thể cảm nhận được người chịu ảnh hưởng của VĂN KHÚC ưa hoa lá cành hơn VĂN XƯƠNG.

VĂN  XƯƠNG CHỦ THẲNG, DÀI, ĐẸP...
Cái đẹp của VĂN  XƯƠNG thiên về ngay thẳng, dài. Ví dụ như các font chữ thường, đứng thẳng, các nét trang trí giản dị là đường thẳng. Cho nên có người thích nét chữ chân phương, có người lại thích nét chữ bay bướm.

NGHE, NGHE THEO...
Cả hai sao đều chủ nghe theo. Có sự khác biệt VĂN  XƯƠNG chủ nghe theo có tính chất dài lâu. Nghe theo những điều học hỏi trong sách vở. Như: “Có trung hiếu đứng trong trời đất. Không công danh thà nát cới cỏ cây”. Từ những điều nghe theo những điều dạy bảo sách vỡ ấy hình thành nhân cách con người.  
VĂN KHÚC nghe theo một khúc thôi, một đoạn thôi và chịu ảnh hưởng về mặt nghệ thuật do đọc một cuốn sách, xem phim... rồi tìm thấy ở đó một mẫu người ta thích, chịu ảnh hưởng của mẫu người ấy...
So sánh với “làm theo” lịnh ai đó là LINH TINH.
Phục vụ cho, làm việc cho là PHỤC BINH
Tuân theo một cách ngoan ngoãn, dễ dạy bảo là TUẦN.
Cho nên trong “nghe theo” có tính tự nguyện. Ví dụ “Nghe theo lời kêu gọi của non sông...”.

DÂM TÍNH:
Bộ XƯƠNG KHÚC có dâm tính, vì chữ hoa tiếng Trung ngày xưa có nghĩa là con đĩ, không phải vô cớ mà người ta gọi VĂN HOA, có nghĩa nghe lời con đĩ. Ngày xưa các kỹ nữ đa phần đàn ngọt hát hay. Trong giới nghệ sỹ được mô tả là người quần chúng ta thường thấy đường tính ái rất ư là lộn xộn.

CÁCH  XƯƠNG KHÚC Sửu Mùi:
Ở Sửu Mùi dễ̉ gặp cách  XƯƠNG KHÚC đồng cung và giáp  XƯƠNG KHÚC
“XƯƠNG KHÚC lâm ư Sửu Mùi. Thời phùng  Mão Dậu cận thiên nhan.”
Thời tức là giờ, sinh giờ Mão Dậu và MỆNH đóng tại Sửu Mùi dễ kề cận nhà vua (thiên nhan hay long nhan mặt rồng dù để mô tả nhà Vua). Đây là giờ sinh khá đặc biệt, muốn có như thế bạn phải sinh vào tháng 9 giờ Mão hay Dậu. MỆNH đắc XƯƠNG KHÚC Thân đắc giáp TẢ HỮU, tức tấm Thân của mình cũng được người khác xem trọng, cùng lúc MỆNH hưởng 2 chữ văn nhân. Xem ra cách này thuộc dạng hiếm có, mỗi năm chỉ có 2 giờ đặc biệt đó mà thôi.
“XƯƠNG KHÚC Sửu Mùi. Giáp nhân dương nữ kiêm phùng Hồng Lộc hiền phụ chi nhân”
 LỘC đây là HÓA LỘC đi với HÒNG LOAN là người hiền phụ, nếu không có hàm ý lẵng lơ. Chắc các bạn tò mò vì HÓA LỘC sao có liên quan gì đến đạo đức, vì HÓA LỘC là hóa ra tiền của. Nếu rành về cách an sao, bạn sẽ thấy chữ Giáp sao LIÊM TRINH hóa khí thành HÓA LỘC, vậy thì vấn đề đạo đức, liêm khiết, trong sáng không có gì nghi ngại. Chỉ có HÓA KỴ luận đoán đảo ngược lại.
“XƯƠNG KHÚC Mùi Sửu hợp thành.
nếu không cát diệu hữu danh vô dùng”

CÁCH  XƯƠNG KHÚC Thìn Tuất:
“Thìn Tuất  XƯƠNG KHÚC ĐÀ LINH
Sát gia mệnh hạn gieo mình trầm vong”
Câu này được bàn ở bài LIÊM PHỦ kế trước.

CÁCH  XƯƠNG KHÚC TỊ Hợi:
“Tị Hợi quế hoa phi vinh tất phú” là không sang (hàm ý công danh) cũng giàu,
Câu này có giá trị tại cung MỆNH. Chỉ có một số giờ sinh đặc biệt mới có cách này.
Tháng 5 giờ Sửu Mùi
Tháng 9 giờ Hợi Tị
Điều này liên quan đến một  Văn tinh tại MỆNH và một Văn Tinh khác tại Quan, tức là Văn nhân hoặc Văn Quan. Và cung an Thân có CÁO PHỤ (tức là tấm thân của mình được quyền bảo ban người khác, ví dụ: Coi kìa ông ấy hình như nóng cần phải hầu quạt, hình như đói phải hầu ăn... Đúng là tấm thân đáng giá, người ấy đang ngủ mọi người phải im lặng tuyệt đối)

QUẾ SỨ HOA THƯƠNG cách:
Trước tiên người viết hỏi bạn rằng: Có bao giờ bạn nghĩ kinh kệ thuộc loại văn chương không? Trống, mõ, chuông, phèng là nhạc khí không? Chắc có bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là văn chương, nhạc khí trong nhà Phật. Phía Thiên Chúa giáo nhạc khí cũng rõ ràng rồi, kinh kệ cũng viết thành sách từng chương, từng mục không thể chối cãi không phải là văn chương được. Khi hiểu ra điều đó giải tỏa trong đầu cách Quế Sứ Hoa Thương vì sao lại xấu. Nếu chấp nhận một công thức mà không chứng minh được không bao giờ giỏi toán, trong TỬ VI càng cần thiết hơn nữa vì từ đó ta luận ra cái khác. Cho nên người viết gọi bộ XƯƠNG KHÚC đi với THIÊN THƯƠNG một ngôi sao sầu thương là văn chương buồn, nghệ thuật thảm. Và các Tu sỹ là THIÊN SỨ sử dụng các nhạc khí đó. Và khi nghe thứ văn nghệ sầu thảm đó là lúc ta bệnh quá nặng nghe Cầu An, hoặc chết rồi nghe Cầu Siêu
QUẾ SỨ HOA THƯƠNG tối hiềm giao hội, mạc phùng SÁT diệu đa khổ tai ương”.
Đây là một yểu cách chủ sớm nghe văn chương buồn (tức kinh kệ cầu siêu, cầu hồn), nghệ thuật thảm (nhạc khí trong lễ tang). Nếu không yểu tất mang tật ách quan trọng. Sát diệu tức sao THẤT SÁT. Quế Hoa là tên riêng của bộ  XƯƠNG KHÚC. Rất nhiều người chết yểu do có cách này. Khi phát hiện có cách này ta thường thấy chình ình ông THIÊN KHÔNG tại Thiên Di cung. Mấy ai ngờ thấy bộ sao Văn Nghệ nằm không đúng chỗ lại chết, hoạn nạn không ngờ.
Khi 4 sao này giao hội với nhau lại có thêm THẤT SÁT.
Những người sinh tháng 2 giờ Dần Thân, tháng 4 giờ Thìn Tuất... dễ gặp cách kể trên.

VĂN XƯƠNG THIÊN THƯƠNG:
* Văn chương buồn thiên về kinh, kệ cầu an, cầu siêu của các tôn giáo.
* Cáo phó, cáo trạng, cáo tang….
* Nghe chuyện buồn phiền không vui than trách  từ cha mẹ, con cái, anh em và bè ban.
* Phải thương thảo, thương lượng, điều gì với các cung liên quan, kể cả các cung nhị hợp, lục hại.
Rất kỵ gặp THẤT SÁT. Vì sao nầy chủ mất, giết, chủ chết…
“XƯƠNG KHÚC hãm ư THIÊN THƯƠNG Nhan Hồi yểu chiết.”

VĂN XƯƠNG THIÊN SỨ
* Đại diện, thay thế cho ai đó, hoặc bản thân để nghe sự khiển trách, phiền lòng của kẻ khác.
* Thay măt để báo tin không vui đến kẻ khác

VĂN KHÚC THIÊN THƯƠNG :
* Khúc nhạc sầu, khúc nhạc chiêu hồn, âm nhạc lễ tang… nói chung phục vụ cho tang lễ.
* Thương thảo, thương lượng những khúc mắc, uẩn khuất với kẻ khác.
Cùng lúc có cách XƯƠNG SỨ là rất xấu, nếu phát hiện có cách nầy số yểu, còn dễ gặp hung tử.

VĂN KHÚC THIÊN SỨ
* Hoa thương, hoan buồn, Hoa Tang cách.
* Đại diện, thay mặt hoặc bản thân nghe khúc nhạc chiêu hồn, âm nhạc lễ tang do ban tang lễ đánh.
* Phải nghe (hoặc thay mặt ai đó) để nghe những lời khiển trách của người khác.
Cùng lúc có cách THƯƠNG XƯƠNG là rất xấu, nếu phát hiện có cách nầy, số yểu còn dễ gặp hung tử.
Bài viết tạm dừng tại đây. Phần hai những bộ XƯƠNG KHÚC quan trọng khác, bài viết cũng có thể tiếp tục tại đây. Mở ra nhiều trang khó quản lý bài viết.,
 • Private comment
 • nguyen
  • nguyen
  • Feb 8, 2011 10:26 AM
  • bác ơi cung mệnh của con có: Linh-Xương; quan lộc có: Đà La-Vũ khúc. vậy là pham vao cách Linh Xương Đà Vũ phải không bác?. Con còn có sao thiên giải ở mệnh không biết có thể giải được Đà La không ạ?
 • Sakura
  Thua Bac ,chau co van xuong,van khuc dong cung dong tai menh cho thien tuong dac dia co sach noi rang huong giau sang phu quy.Nhung cung quan loc thi vo chinh dien co Loc Ton va Thien Khong  xung chieu cung quan loc la sao liem tham. Cung Than thi bi Tuan an ngu,cung Tai Bach co Triet, cung dien trach thi co Nhat, kem theo la sao Da la. vay thi sao giau co duoc ha bac.chau sinh ngay 17/10/1982 luc 6:10 sang Ban doi cua chau Menh co Liem trinh va That sat dong cung kem theo la sao Thien Rieu, khi nhin nhan thi co mot phan nao dung voi sao Thien rieu,Mong bac co the viet mot bai ve sao Thien Rieu de chau co the tim hieu them ban doi chau sinh ngay 13/08/1986 gio Suu nho bac chi giup, chau cung chi moi bat dau tim hieu ve tu vi thoi a!   
 • hunglvfpt
  Bác Buu Dien xem dùm cháu lá số này với nhé
 • Thinh
  • Thinh
  • Dec 25, 2009 5:39 PM
  cháu xin bổ xung thêm, cung Nô còn có thêm các sao Kình Hình Hỏa Linh. năm 2011 tại Di (Sửu cung) có Liêm Sát Thiên Địa Không. Tại sao Thiên không tại Di lại liên quan đến Quế Sứ Hoa Thương? Cháu đã bị thành tật ở trong đầu, Tai nạn cách đây gần 12 năm thật là khủng khiếp. Năm Dần tới là năm bắt đầu của tam tai Dần Mão Thìn. Cám ơn Bác nhiều.
 • Thinh
  • Thinh
  • Dec 25, 2009 4:52 PM
  “ QUẾ SỨ HOA THƯƠNG tối hiềm giao hội, mạc phùng SÁT diệu đa khổ tai ương ”.
  Đây là một yểu cách chủ sớm nghe văn chương buồn (tức kinh kệ cầu siêu, cầu hồn), nghệ thuật thảm (nhạc khí trong lễ tang). Nếu không yểu tất mang tật ách quan trọng. Sát diệu tức sao THẤT SÁT. Quế Hoa là tên riêng của bộ   XƯƠNG KHÚC. Rất nhiều người chết yểu do có cách này. Khi phát hiện có cách này ta thường thấy chình ình ông THIÊN KHÔNG tại Thiên Di cung. Mấy ai ngờ thấy bộ sao Văn Nghệ nằm không đúng chỗ lại chết, hoạn nạn không ngờ.
  Khi 4 sao này giao hội với nhau lại có thêm THẤT SÁT.
  Những người sinh tháng 2 giờ Dần Thân, tháng 4 giờ Thìn Tuất... dễ gặp cách kể trên.
  Cháu có cách Văn Khúc Thiên Sứ ở Tật (vô chính diệu + Tuần Triệt ), Văn Xương Thiên Thương ở Nô, Liêm Sát Thiên Không  Địa Không ở Di (sửu cung). Vào đại hạn Liêm Sát gặp Quế Thương, Hoa Sứ(+Tuần Triệt) thì có chết chắc không Bác? Bản thân xém chết 2 lần: 1 lần 2 tuổi và 1 lần vào năm Dần(1998) (Nô cung-cung Tý). Sang năm 2010 lại  là năm Dần, có Văn Xương Thiên Thương. Lo quá Bác Bửu Đình ơi. Cháu sinh tháng 4 giờ Tuất.
 • nghiem
  Sao Chủ Mệnh Cháu có Văn Khúc(Cung Tài Bạch cũng có Văn Khúc), Cháu nhận thấy đúng là Cháu rất hoa lá cành, màu mè!
 • Phuong
  Thua Bac, Chuc Bac va gia dinh luon vui, manh.  Xin bac chi dan cho chau thac mac nay:  Theo chau hieu thi tam hop la cua minh, xung chieu thi khong.  Truong hop chau THAN cu Thien Di thi tinh nhu the nao?  Theo tu nhieu nguon nguoi THAN cu Thien Di thich di ra ngoai nhung chau hoan thi khong (ngai dam dong va nao nhiet) vay thi ly do tu dau?  Chau Nu Dinh Mui sinh ngay 12 thang 3 gio Dau, AL.  Cam on Bac nhieu.    
  • Bửu Đình
   Thân cư Thiên Di dễ trôi nổi phương xa. Thích giao du lại là việc khác. Thân có bộ Phủ Tướng thường ưa thích sự kín đáo của THIÊN PHỦ, ưa ở trong ngôi nhà THIÊN PHỦ. Nghe đi đến đám đông thấy phiền. Trừ phi có Đào Hoa còn đi với nhóm Tang Hư Khách càng thêm kín đáo.
 • Phuong
  Thua Bac, Mong bac va gia dinh luon vui va manh.  Xin giai thich cho chau mot thac mac:  theo nhu chau hieu tam hop la cua minh, xung chieu thi khong...nhung truong hop chau la THAN cu Thien Di thi sao?  Co tinh la cua chau khong?  Nguoi ta bao THAN cu Thien Di thi thich di ngoai duong nhung chau thi hoan toan khong (khong thich dam dong va nao nhiet) thi khong biet tai sao? Chau Nu, Dinh Mui sinh ngay 12, thang 3, Gio Dau AL.  Cam on Bac Nhieu
 • Salangane
  Thưa bác, Cho cháu hỏi, tiểu hạn Tham lang có Văn Khúc đồng cung Thiên Thương, Hóa Kỵ, tam hợp có Thiên Hình, tiểu hạn này có em bé là không được phải không ạ?
  • Bửu Đình
   Vì trong này hình thành bộ Kỵ Hình THẤT SÁT. Cái xấu nằm ở bộ sao này.
 • Hien
  • Hien
  • Nov 14, 2009 12:08 AM
  Cam on bac Buu Dinh nhieu nhe.
  Đọc sơ qua mấy bài mọi người hỏi han Bác, thấy Bác trả lời rất tận tình. Đôi lúc áy náy vì phải ưu tiên người cũ, chưa trả lời kịp. Thật kính trọng vì sự nhiệt tình và yêu thích tử vi.
  Cháu cũng muốn tham gia trả lời giúp 01 vài câu hỏi mọi người đặt ra để nâng cao tay nghề tử vi, nhưng sao rối mù, chằng phân biệt được rõ vì các sao cứ chồng chéo lên nhau, không tài nào đoán được cặn kẽ chi tiết được.
  Thời gian này đành tạm thời dành thời gian đọc và tìm hiểu trước, hy vọng sẽ nâng tay nghề sớm và phụ bác trả lời các câu hỏi.
  Rất cảm ơn vì có người như Bác.
  CACH
 • Vu Ngoc Anh
  Bạn kia CM... Chưa có NY thì ko phải do DÂM,mà do nữ THIÊN TƯỚNG cao số.
  Bác ơi ,sao ko thấy bác nói về cung TẬT ÁCH bao giờ nhỉ.Cháu thấy 1 số người bảo Tật ách chính là bản ngã thứ 2.NÓi về hình ảnh mình thời tiền kiếp và cho biết cả đám tang mình sau này.Có 1 số anh chị xem TỬ VI khá nổi tiếng nhưng lại ko cho như vậy.Riêng bản thân cháu thì thấy đúng là thế thật.Đúng đến 100%.
  Mệnh Thân cháu tuy toàn sao võ cách dữ dằn,khô khan.Lại thêm nhiều cô độc tinh.NHưng xét bản tánh cháu ko đến nỗi lạnh lùng như vậy.THậm chí cũng có phần nhí nhố ,ướt át.Cung TẬT cháu dính ĐẢO HỒNG HỈ XƯƠNG KHÚC.Và công nhận tánh cháu khá nhạy cảm,thẩm thấu được cả văn chương và nhất là cái gì có tánh NGHỆ THUẬT.Do Văn Khúc toạ thủ tại TẬT
  Cháu được biết VĂN KHÚC có tánh nghiên cứu,phê bình sắc sảo.Và cũng có khả năng thiên vê học thuật.Cháu thấy rất đúng.
  Khi nào Bác lý giải chút về cung TẬT nha Bác.
  • Bửu Đình
   Một ngày nào đó bác viết đề tài này.
 • Neptunelt
  Cháu đọc nhiều bài của bác,bài nào cũng hay. Theo bác viết thì Thiên Tướng đã có dâm tính, giờ thêm Xương Khúc lại dâm tính nữa, hội cùng Thiên Diêu chắc là cực dâm . Mệnh cháu Xương Khúc đắc địa tại Sửu, mệnh giáp Tả Hữu xem ra đến giờ chưa có người yêu chắc là người ta nhìn mặt cháu thấy hiện lên chữ dâm, bác nhỉ
  • Bửu Đình
   THIÊN TƯỚNG dâm tính thiên về "coi, xem" như... xem phim người lớn. Liên quan đến văn chương nghệ thuật. Mỗi sao có một cách dâm khác nhau. THIÊN TƯỚNG dễ tương tư từ đó dễ sinh tư tình.
 • CYBER_LOVE
  bác ơi! cung quan của cháu không có chính tinh nhưng mệnh có thái dương chiếu. Cung quan có đủ bộ xương khúc hóa khoa hóa kị thì luận giải như nào ạ. Bác giúp cháu với nhé ! có cả thái tuế hoa cái thanh long nữa ạ
 • htruongdinh
  Bác ơi, bác viết tiếp bài Xương Khúc đi. Trường hợp Văn xương bị Tuần và Văn Khúc bị Triệt thì còn tác dụng nữa không bác ?
  • Bửu Đình
   Tuần chủ quan trọng, chủ dạy bảo... TRIỆT chủ hiểu biết, còn hàm  ý lộ ra... XƯƠNG KHÚC đi với TRIỆT là văn chương kiến thức cần lộ ra với đời, với Tuần ấy là thứ văn chương quan trọng có tính giáo dục, đặc biệt có tính thu hút mạnh mẽ của Tuần. Còn là biết chọn lựa phòng tránh những thứ văn chương độc hại.
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Hagiang
  Cháu chào chú ạ,
  Tuy bài này chú viết cách đây 10 ngày rồi, nhưng hôm đó thì cháu vẫn chưa được biết đến blog của chú. Cháu ngốn ngấu hết các bài viết của chú và sau đólần lượt lại đọc lại các bài. Nhân tiện đang có lá số của cô em họ cháu có những sao liên quan nên cháu xin chú chỉ giáo cho cháu thêm ạ
  Cô bé này có văn khúc lại cùng hóa kỵ tại mệnh, thiên khôi, hồng đào, và tử vi + đế vượng, còn xương lại đi với phá quân ở cung phúc rồi. Hóa lộc và thiên việt tại cung tài ở cung thân chiếu về gặp cả tuần lẫn triệt. Cháu được biết KỴ +KHÚC là rất không tốt, hơn nữa khôi việt gặp kỵ thì thi cử lận đận (t.hợp này không có khoa tại dậu cung rồi. Vậy cô bé này có học hành thành tài được không chú ơi. Thân cư quan có LIÊM - PHỦ vướng ngay ông thiên không to tướng, tài có vũ khúc thiên tướng cùng hóa lộc thì gặp cả tuần lẫn triệt thành tướng mất đầu, chỉ còn lộc tồn và quyền ở Di chiếu về. Những điều này cho thấy cô bé sẽ rất vất vả, thi cử công danh lận đận và khó thành tài phải không chú. Tứ đức cùng tử vi và đế vượng tại mệnh có giúp giải bớt được những điều không may của KỴ được không chú.
  Cháu cũng đọc bài tử vi cư tý của chú rồi, thấy nói học ngành tài chính ngân hàng là số mệnh, nhưng trường hợp này bị hóa kỵ cùng đoàn văn tinh thành sách bị mối mọt, mà phủ thì "dính" thiên không, lộc thì bị triệt, có lộc của trời ban thì "nhận phong bì" làm lương thực sống, và liêm trinh ở quan thì học luật được không chú. Em này học nghề gì thì sẽ hợp chú cho cháu biết chú nhé
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • linh
  • linh
  • Aug 19, 2009 8:41 PM
  Sao cháu Copy tới 570 trang A4 nhỉ ? Bỏ hết lời bình,canh chữ chỉnh lề, bỏ luôn mấy cái  phần bác nhắn riêng ai đó.Mà in ra giấy ,có vẻ dễ thấm bài hơn đọc trên máy vi tính. Nhìn lâu nhức mắt .
  • Bửu Đình
   Vui nhỉ, lại phình to lên tới 570. Bác mới phát hiện cháu có hỏi trong phần bình luận riêng và trả lời rồi đấy. Bác cũng từng khổ theo lá số của ông ta.
 • cu chuoi
  Ngày hôm nay cháu đã ngồi copy hết được tất cả 548 trang A4. Hy vọng sẽ tự đốt đuốc...và có cái để hỏi bác. Nhưng cháu vẫn rất hy vọng có một ngày đẹp trời nào đấy được chính bác xem tử vi cho. Cảm ơn bác và kính chúc bác mạnh khỏe
  • Bửu Đình
   Chắc là có cả lời bình mới lên con số khủng khiếp như vậy. Bác nghĩ chỉnh lại font, canh lề lại giảm số trang rất đáng kể. Như vậy là quá nhiều trong lúc vẫn chưa nói hết. Bác chỉ mong xấu trời để khỏi chấm TỬ VI cho cháu. Sao 'Ngày' (THÁI DƯƠNG) của bác không đẹp mà "ngày ấy cũng xa rồi".
 • thanh
  • thanh
  • Aug 19, 2009 5:01 PM
  thua bac chau co XK hop menh tai cung tai va cung di van xuong di cung that sat con van khuc cung thien khong , menh chau co linh tinh cung quan lai co hoa ky co gi dang lo ngai ko a ? nhu chau hieu thi bi lenh cam doan va menh yeu nhung hinh nhu la phai la tai menh phai ko bac
  • Bửu Đình
   Cháu hiểu lầm rồi. Cách XƯƠNG KHÚC có THẤT SÁT đi kèm với THƯƠNG SỨ, tức MỆNH không có XƯƠNG KHÚC thì có thể gặp. Trong trường hợp cháu là khảo sát sách vở, dễ bị nghe lời cấm đoán. Còn THIÊN KHÔNG (an trước THÁI TUẾ 1 cung) của cháu nên xóa đi, trong TỬ VI Ứng Dụng không thừa nhận sao đó. Khi bác nói sao THIÊN KHÔNG tức là sao ĐỊA KHÔNG. Còn cấm lịnh của cháu là tốt đấy đừng cướp của, đừng giết người, đừng sát sinh... những cái cấm này khiến cho cháu trở thành hiền hòa, biết đấy là việc xấu. Nhưng nếu có THIÊN HÌNH mình không giết người nhưng dễ bị người khác giết mình, thế mới khổ. Chắc chắn là cháu không có THIÊN HÌNH hội họp chứ.
 • Private comment
 • Private comment
 • HIEN
  • HIEN
  • Aug 19, 2009 3:55 PM
  Bác ơi, cung quan cháu có Lưỡng Khúc, Lưỡng tướng mà dính triệt vậy có mất tác dụng hay biến đổi gì không bác. Nếu mất tác dụng thì uổng quá. Cháu cảm ơn bác.
  • Bửu Đình
   Chỉ có THIÊN TƯỚNG kỵ triệt cháu à, VŨ gặp TRIỆT cũng vô hại, tài năng văn chương cần lộ ra. chỉ có THIÊN TƯỚNG lộ TRIỆT bất lợi khi ra trân mạc dễ bị lộ diện ăn đạn, trong đời thường dễ bị vạch mặt, lộ mặt... là kẻ ngoại tình. Sao có thể sửa đổi được tính ấy không?
 • Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • Aug 19, 2009 1:51 PM
  Cháu có một lá số cung mệnh có Nhật Nguyệt Xương Khúc Triệt Hóa Kỵ đồng cung tại Mùi, có TUẾ HỔ PHÙ (Bạch Hổ cung mệnh). Người này hơi ít nói, cộc tánh, thích làm theo ý mình.
  Thưa Bác, vậy luận sơ qua cung mệnh thì cái hay đẹp của Xương Khúc có bị mất đi hay không.
  Kính
 • Hai
  • Hai
  • Aug 19, 2009 9:15 AM
  Cháu đọc sách thấy nói giáp Xương Khúc cũng là một cách hay, nhưng nếu giáp Xương Khúc thì trong cung tất nhiên có Không Kiếp lại là cách xấu như vậy có mâu thuẫn gì không bác, hay Xương Khúc là hai sao giải được Không Kiếp?
  • Bửu Đình
   MỆNH giáp XƯƠNG KHÚC tức cha mẹ anh em mình trí thức, văn hóa mình hưởng lây danh thơm không ít thì nhiều, mình ôm ông THIÊN KHÔNG lại bị ĐỊA KIẾP hội họp, bao nhiêu cay đắng trong gia đinh mình thường ôm lấy. Cho nên MỆNH giáp XƯƠNG KHÚC thừa hưởng vinh hoa, danh dự (nếu có, thực tế chiêm nghiệm rất bình thường) trong gia đình mà thôi. Khi có cách Giáp này Cung Nô, Cung Ách giao hội với bộ XƯƠNG KHÚC. Trong gia đình mình là kẻ không may, chứ không có gì mâu thuẩn hết.
 • nghiem
  • nghiem
  • Aug 18, 2009 10:33 PM
  Cháu cám ơn Bác!
  Thưa Bác, Hóa kỵ của Cháu không phải ở Mệnh, ở Quan cùng với Linh Xương Bác ạ! Hi hi, Mệnh Cháu có XK Kỵ hội về, đúng là  Cháu hay bị cấm kỵ và thi cử lận đận, nhưng qua Thân Cháu lại được Quyền Tuế Hổ Phù, cung Quan cháu có Thanh Long, cung Tài có Lưu Hà, vậy là hóa giải hết rùi phải không Bác?
  • Bửu Đình
   Ở cung Quan thì có phần dễ chịu, bị đồng nghiệp đố kỵ, vận hạn qua đó mới đáng lo, nhất là năm khi có thêm Lưu HÓA KỴ hội họp. Ở chình ình ngay cung MỆNH nữ nhân khó "lống chầy" vì dễ bị người người ta ghét. Theo mô tả của cháu thì nó có lợi vì trong trường hợp này nó chủ vận hội, cơ hội rồng (Long) gặp mây (Kỵ) nước (Lưu Hà). Nhiều người thành công nhờ bộ sao nầy, đến đó tha hồ vùng vẫy, tất nhiên ai có nhiều cát tinh thì lợi thế nhiều hơn, thành công lớn hơn.
 • Fresinath
  Bác ơi,
  Tài tình  quá ạ, cháu sinh giờ Dậu, tháng 09,  Xương Khúc đồng cung tại Mệnh (Sửu). Mệnh của cháu cũng có Khôi, Thân (cư Di) có Việt (đóng tại Mùi). Chỉ tiếc là không có Hóa Khoa :) nên chỉ mém mém muốn làm văn nghệ sĩ thôi ạ :).
  Tuy nhiên, theo một vài ý kiến về tử vi, vì Mệnh của cháu có Tuần - Triệt, nên dù có làm Đồn Cự (hãm địa) sáng sủa lên nhưng cũng đồng thời làm cho Bộ Xương Khúc không có phát huy được. Cháu không biết thế nào ạ. :(. Như vậy thì Xương Khúc - Khôi Việt ở Sửu Mùi trong trường hợp của cháu có còn giữ nguyên tác dụng không ạ ?
  Cháu Thy
  • Bửu Đình
   Nhiều người cầm bút viết thành công được nhờ có uy tín (HÓA QUYỀN) có thể mua nhà, mua xe (HÓA LỘC) vì những điều mình viết sinh ra tiền của, có người cũng viết nhưng sinh ra tai họa, rốt cuộc ở trong tù. Nếu KHOA những điều mình viết trở thành bài bản, khoa học, có tính chuyên môn cao. Khi ta đánh giá một cây bút ta dựa trên sự thành công của họ tức bộ KHOA QUYỀN LỘC, các văn sỹ cứ đếm chữ, đếm dòng ăn tiền nhiều chuyện bò ra mà cười vì chuyện đếm dòng... Từ viết đến thành công hay thất bại tùy thuộc các sao hỗ trợ. Nếu không có chờ đến hạn có Tam Hóa hoặc nhị Hóa như KHOA QUYỀN, KHOA LỘC thì hãy viết. Nói đến viết thì phải có TẤU THƯ chủ biên chép. Nếu không có biên chép chứng tỏ chỉ đọc thôi. Nếu có trình độ văn hóa cao tức các sao trên, thiếu biên chép của TẤU THƯ thì đại hạn có sao này tự nhiên sinh ra muốn viết. Như bà văn sỹ nước Anh một nhà nội trợ, viết chuyện Harry gì đó... thú thật bác đọc không vô, phim coi chỉ một lúc phát chán... nhưng thành công ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Bộ Tuần Triệt không ảnh hưởng gì đến bộ XƯƠNG KHÚC còn tăng giá trị cho nhau, với TUẦN chủ giáo dục, quan trọng, đúng trúng... chà loại sách này quan trọng quá ta, viết chính xác quá ta... với TRIỆT chủ kiến thức, sách vở kiến thức còn có lợi là "lộ ra". Anh viết xong thì phải lộ ra cho mọi người đọc chứ...
 • nghiem
  Bác ơi, Xương Khúc mà bị Hóa Kỵ , Linh Tinh thì sao hả Bác? Cung Mệnh có Xương Khúc tọa thủ chủ khác với Xương(Ở Quan) Khúc(Ở Tài) chiếu về Mệnh không Bác? Cháu có Xương Khúc hội chiếu về Mệnh mà bị Hóa kỵ nên việc thi cử lận đận hay sao ấy ạ!
  • Bửu Đình
   LINH XƯƠNG là nghe theo lịnh ai đó tức mình bị sai khiến, điều khiển.
   Tất cả nghe theo lịnh tôi: “Nhắm thẳng quân thù mà bắn”. Vì sao tôi phải nghe anh? Vì tôi có Quyền (Linh Xương Quyền)
   LINH XƯƠNG KỴ là nghe lịnh cấm như cấm không được đi chơi, không được lên mạng... Nếu cháu ôm bộ sao này thì xui rồi, cứ nghe cấm đoán cũng phát bịnh nhưng trong trường hợp này có QUYỀN thì lại rất hay. Tôi được quyền cấm đoán.
   Mệnh cháu có ngay KỴ tại bản cung thì thật là xui vì nó là một ám tinh, cháu là nữ nhân lại càng đáng tiếc. Có câu “Hóa KỴ thi rớt lắm khi.
   Dương gặp KIẾP SÁT học gì cho hay”
   Nếu MỆNH cháu có XK KỴ nhưng có QUYỀN TUẾ HỔ PHÙ thì nó hóa giải dễ dàng. Hoặc THANH LONG LƯU HÀ. Hoặc MỆNH có VŨ KHÚC đắc ý cộng với cát tinh.
   Hoặc Đại Hạn hiện giờ của cháu có KHÔI KHOA thi cử vẫn hạnh thông như thường, Nếu
   không có ta có quyền đổ thừa, đổ lỗi lên đầu HÓA KỴ vì mi ta học hành thi cử khó khăn, mi ám tao làm chuyện học hành không vô.
   Như thế đủ làm cháu hài lòng chưa hay còn bị KỴ ám. Bác có việc
   phải đi đây.
 • Bửu Đình
  Bác xin lỗi Ngúng Ngẩy phải xóa bình luận của cháu. Vì bạn ấy không muốn tiết lộ nick, để tôn trọng ý kiến của NN bác copy lại và xóa nick Bạn...    tặng blog của chúng ta tên miền là tuviungdung.com   tuviungdung.com tuviungdung.net   tuviungdung.org
 • Private comment
 • david Quang
  Bài viết hay mà ngắn quá. Đọc xong vẫn thấy thèm. Hihi. Mong bác viết thêm về bộ sao này.
Đăng nhận xét