Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

CÔ GIA hay QUẢ NHÂN?

Bài viết của Bửu Đình ngày 29 tháng 4. Bàn về 2 sao CÔ THẦN và QUẢ TÚ.
CÔ THẦN luôn luôn tại các cung Dần Thân Tỵ Hợi và QUẢ TÚ luôn luôn tại các cung Thìn Tuất Sửu Mùi. Kết thành bộ CÔ QUẢ là bộ sao giao lưu với tất cả các sao trong nhóm hàng chi.
LUẬN ĐOÁN CÁC CHI TIẾT SAU:
CÔ GIA hay QUẢ NHÂN?:
CÔ QUẢ khi tốt là cô gia, quả nhân tiếng tự khiêm xưng của bậc vương gia ngồi nơi tôn quí. Cô gia là người cô độc với nghĩa ít bạn bè, cô thân cô thế. Quả nhân là ít người thân cận, ít được người gần gủi, thiếu đức. Dĩ nhiên họ là người mà chúng ta không thể gần gủi một cách từ nhiên, vỗ vai, vỗ vế, rủ rê đi chơi, dù là thời đại nào cũng vậy. Mẫu mực của thiên hạ, nhìn thẳng đi ngay, điệu bộ nghiêm chỉnh. Ngày xưa người ta cư xử  rất khiêm cung. Gọi người lớn tuổi hơn mình bằng đại huynh (người anh cả), hiền huynh (người anh hiền từ của tôi)… Gọi vai dưới bằng hiền đệ. Tự khiêm gọi mình là ngu huynh, ngu đệ… ngay các bậc vương gia cũng ăn nói khiêm tốn.
Để trở thành một cô gia hay quả nhân ấy chỉ có thể gặp trên lá số cực tốt. Vô hình chung CÔ QUẢ làm cho HÓA QUYỀN trở thành chí tôn, duy nhất với nghĩa chỉ có ít người được sử dụng quyền nầy mà thôi. Ví dụ quyền được xuất nhập cung cấm, quyền được giết tha, quyền được cấm đoán.
 SỚM CÔ ĐỘC, CÔ ĐƠN, MỒ CÔI, GOÁ BỤA
Chủ sớm cô đơn, cô độc. CÔ THẦN chủ sớm mồ côi cha mẹ, QUẢ TÚ chủ chủ sớm goá bụa.
Những lá số mồ côi cha mẹ, ít anh em, góa bụa, không may trên bước đường tình duyên thường có bộ sao nầy ở Mệnh hoặc ở các cung liên quan. Nhưng không phải tất cả điều đúng như vậy, vì nó còn chủ sự cô đơn sống xa cách người thân, hoặc gần gủi mà không hòa hợp, gần mà xa. Có cũng như không, có cũng bằng không.
Ngay những người thành vợ thành chồng, trong đời sống vợ chồng cũng bị lạnh nhạt, ít được người phối ngẫu chăm sóc, đi lại thường khi chỉ một mình. Vì trong CÔ QUẢ vô tình hay cố ý để lại trong lòng người khác một sự khó tha thứ. Với người thì người ta bao giờ cũng nghĩ: cố ý mới nói như vậy.
Trong đời sống vợ chồng người có CÔ QUẢ có lợi thế thọ hơn, để mà cô độc, cô đơn cũng không vì 2 sao nầy để đổ tội cho người Cô QUẢ.
Vậy CÔ QUẢ thuộc nhóm sao Cô Đơn như: VŨ KHÚC, THẤT SÁT, LINH TINH…
Do yếu tố vừa kể và yếu tố cô độc, co đơn bộ CÔ QUẢ thường hay có mặt ở hạn chết (vì ra nằm lẻ loi ngoài nghĩa địa)

v      ÍT, KHÔNG NHIỀU:

Chủ ít, hiếm  đóng các cung chủ về người (Nô Bộc, Huynh Đệ, Phụ Mẫu) như ít anh em, hiếm con,  ít bạn bè. Hoặc không được gần gủi, không hòa hợp. Càng hiếm hơn khi gặp KHÔI, TIỂU HAO.

v      NHẤT, ĐỘC NHẤT, DUY NHÂT

Đi với nhóm sao chủ ít như VŨ KHÚC, LINH, KHÔI … chủ độc nhất, duy nhất. Đưa đến độc tài khi có QUYỀN. Cá biệt ta có:
Nhất, độc nhất, duy nhất: Hay là '' nhất tiếu thiên kim" (1 tiếng đáng giá nghìn vàng), "Nhất tự thiên kim" (1 chữ đáng giá nghìn vàng).

v      KẾT QUẢ, KẾT THÚC, THÀNH QUẢ, HẬU QUẢ, HIỆU QUẢ

Bộ sao này đi với cát tinh là kết quả, hiệu quả, thành quả đi với Hung tinh là hậu quả. Nói chung chủ kết thúc một sự kiện tốt hoặc xấu tuỳ Cát tinh, Hung tinh tụ tập. Đặc biệt kị gặp VŨ KHÚC có tính kết thúc bất lợi.
Điều cần biết là sử dụng từ cho chính xác. Trường hợp nào có thể dùng các từ kết thúc, chấm dứt, thành quả, hậu quả…. Như kết thúc một cuộc tình, cuộc đời... Vì sau đó không còn đề cập nữa. SỰ CỐ Ý
Bộ sao này tính quả quyết rất mạnh cho nên mang ý sự cố ý, cố tình đi với các bộ sao vi phạm pháp luật tất có tội, như cố ý vi phạm pháp luật, cố ý làm sai nguyên tắc, cố ý gây tai nạn... Cũng vì những lý do vừa kể, những người tự sát thường có sao nầy tại Mệnh hay tại Hạn.

v      GÌN GIỮ một kết quả:

Cô Quả thực chất là ngôi sao gìn giữ một kết quả và cái kết quả đó có thể tốt xấu, và có gìn giữ được hay không? Gìn giữ cái gì? Gìn giữ thân mình cho trong sáng. Hay gìn giữ di sản của cha ông để lại. Vì vậy CÔ QUẢ đóng tại Điền, Tài được đánh giá là hay “CÔ QUẢ Điền, Tài phản vi giai luận”. Phản vi giai luận, phải luận ngược lại là tốt, thực chất là sao chủ giữ gìn được khen là hay. Đi với LỘC TỒN (kẻ dành dụm) là kẻ hà tiện, nhất là có bộ KỴ HÌNH, bộ KỴ HÌNH ở đây giá trị như là ‘bí quyết tiêu một ngày 1 đô vậy’.
Với kẻ sỹ còn có trách nhiệm gìn giữ non sông. Từ cố gắng gìn giữ chuyển thành cố thủ đối với chiến binh, không may trở thành tử thủ, tử trận để trở thành… cổ nhân. Nghĩ cũng buồn cười từ ‘cô’ chuyển thành cố đi qua cổ nhân, do gặp KHÔNG KIẾP.
Và gìn vàng giữ ngọc cũng là đây.

v      CÓ TỘI, PHỤ RẪY, PHỤ LÒNG

CÔ THẦN là sao chủ sự có tội, thuộc nhóm sao ‘Sai lầm tội lỗi’ bộ  CÔ QUẢ chủ có tội. PHI LIÊM chủ sai trái. LƯU HÀ chủ lỗi lầm. THẤT SÁT chủ sai lầm. Ví dụ : CÔ QUẢ, PHI LIÊM. Có tội cố ý làm sai trái...dĩ nhiên là cần có thêm bộ KỊ HÌNH. Cô quả khi xấu có nghĩa: ‘Kẻ có tội xin cúi đầu hàng phục’. Cô Quả khi xấu có nhiều dạng phụ lòng người, gây ra sự có tội hoặc bị phụ rẫy. Chủ có tội chịu đầu hàng.

v      MUA VÀO:

Đi với HAO chủ mua vào, đi với TIỂU HAO chủ mua sắm nhỏ, với ĐẠI HAO mua sắm quan trọng. Hao Cô Quả tức là tốn kém nhưng có kết quả tức là mua sắm. Nhưng nếu có KHÔNG KIẾP chẳng khác gì mua tai, mua họa về.

v      MUA CHUỘC:

Đi với ĐIẾU KHÁCH có tính mua chuộc, đi với PHỤC BINH có tính chiều chuộng rất cao.                 

v      CÔ THẦN có tính bất trắc thuộc nhóm sao gây bất ngờ.

CÔ QUẢ có tính bất trắc. Như vô tội chuyển qua có tội, có tội chuyển thành vô tội. Đáp số đó tùy thuộc vào Hung, Cát tinh diễn biến phức tạp. Cũng sự cố đó nhưng trước thời điểm ấy là vô tội nhưng sau thời điểm ấy là có tội. Nơi nầy xử có tội, nơi khác xử vô tội. Với người nầy ‘Như thế là tội ác’ nhưng với người khác ‘Như thế đâu phải là tội ác’.

v      CÔ QUẢ xung chiếu:

Ta có thể gặp các cách như CÔ THẦN xung và QUẢ TÚ xung. Tính chất của nó còn nguy hại hơn khi đồng cung hoặc tam hợp chiếu. Vì cái cái lỗi ấy, cái tội ấy, cái kết quả ấy do bên ngoài gây ra  hoặc đánh giá ta không thể khắc phụ được, ta sửa sai không được. QUẢ TÚ xung là kết quả do phía bên ngoài đánh giá. Từ đó QUẢ TỨ biến thành quả tạ.
CÔ QUẢ khi tốt và khi xấu:

v      KHI TỐT:

Là cô gia, quả nhân gìn giữ được non sông cho tổ quốc, không để mất một tấc đất nào về tay  địch.
Là người giữ gìn di sản, địa vị cha ông để lại, để truyền lại đời sau. Giữ gìn được địa vị của mình để truyền lại cho con cháu.
Tốt là tạo được thành quả, kết quả, hoặc là hiệu quả, kết thúc tốt đẹp. Quả báo đáp đền, kiếp này hoặc kiếp sau, hoặc ứng vào con cháu thụ hưởng.
Một người có tâm hồn tốt, đâu cần gieo để gặt, phải thấy cái ích lợi mới làm. Gieo cho đời một niềm vui thế là vui rồi, lấy niềm vui người làm niềm vui mình.

v      KHI XẤU:

Cũng có nhiều dạng khác nhau:
Là mồ côi cha hoặc mẹ nhiều khi cả hai người, có khi ra đời không cha, không mẹ vì ly dị, ly thân, đôi khi bị bỏ rơi vô thừa nhận không biết cha mẹ là ai.
Là kẻ chỉ thấy có kết quả có lợi cho bản thân mình thì làm, không lợi thì thôi.
Là kẻ bị cô độc người người xa lánh, hoặc lánh xa mọi người, sống nơi cách trở, nơi hoang vắng. Cũng có thể là sống giữa lòng đô thị đông vui nhưng trong lòng cô độc, đi về một bóng, không hoà thuận được với ai. Còn là người cô thân, cô thế không nương cậy vào ai được. Thậm chí có kẻ chết trong cô độc chẳng ai hay.
Cố ý, cố tình gây nên tội ác. Kẻ chịu tội.
Hoặc là kẻ bị ép buộc phải nhận tội thay người.
Xấu là gây ra hậu quả, kết thúc bi thảm. Quả báo ứng liền, hoặc để lại cho đời sau. Thậm chí chết vẫn để lại hậu quả nghiêm trọng cho người khác.

v      MỘT SỐ CÂU PHÚ LIÊN QUAN:

 “VŨ KHÚC lâm CÔ THẦN. Hàn Tướng quốc tần tần tái quỉ
VĂN  XƯƠNG phùng QUẢ TÚ. Trương Đế Sư bộ bộ tầm tiên”
“VŨ KÌNH CÔ QUẢ vị tiền nhi nguy”
CÔ QUẢ cần gặp và kỵ gặp.

v      CẦN GẶP:

Cát tinh, Quyền tinh, quí tinh là cô gia, quả nhân.
TẢ HỮU: Hợp cách.
“TẢ PHÙ cát tinh bất vi yểu chiết. HỮU BẬT phùng QUẢ TÚ tất dã  TRƯỜNG SINH”
Có lợi đóng tại Điền, Tài

v      KỊ GẶP:

VŨ KHÚC như VŨ KÌNH CÔ QUẢ, VŨ HOẢ CÔ QUẢ nhất là CÔ THẦN kị VŨ KHÚC dễ gặp chuyện nguy hiểm chết người, ví như đoạn kết.
VĂN XƯƠNG cũng dễ gặp chuyện nguy hiểm
HỒNG LOAN đồng cung. Nỗi cô độc lớn.
MỘT SỐ BỘ SAO CÔ QUẢ:

v      PHI LIÊM CÔ QUẢ :

Chủ các điều sau: Cố ý làm sai trái...Có tội do cố ý làm sai trái... Có tội cho phỉ báng mạ lỵ... Còn chủ chia rẻ và cô độc, cô độc và tan rả. Hậu quả của sự phỉ báng hoặc chia rẻ, sai trái...  nói chung bộ sao có khuynh hướng sai trái, cố ý. Rất kỵ gặp KỴ HÌNH chủ sự cố ý làm sai trái pháp luật.
Cả 2 sao đều thuộc nhóm ‘Tội lỗi sai trái’

v      PHỤC BINH CÔ QUẢ:

* Quả báo cách. Có thể là tốt cũng có thể là xấu tuỳ thuộc vào Hung, Cát tinh hội họp.

v      HỮU BẬT QUẢ TÚ:

Phú viết:
“TẢ PHÙ cát tinh bất vi yểu chiết. HỮU BẬT phùng QUẢ TÚ tất dã  TRƯỜNG SINH”
Thực chất đây là kết quả tốt đẹp đem lại từ bạn bè ngang hàng hoặc dưới một tí, đến sự nâng đỡ từ bậc cha anh cao hơn giúp đỡ qua tai nạn, lúc ốm đau lúc hoạn nạn nhờ đó tuổi thọ tăng cao chứ không có phép màu đem lại. Cụ thể các tấm gương hy sinh vì bạn, vì con em nằm trong cách nầy người có cách nầy được thụ hưởng. Đau ốm được bạn bè đóng góp chạy chữa, nhất là gặp phải bạn thân là Y, Bác sỹ ưa nằm viện mấy ngày chẳng được.

v      ĐÀO HOA  CÔ QUẢ:

* Hoa và Quả.
Tốt là tạo ra kết quả tốt đẹp. Đây là bộ sao có lợi trong hôn nhân nhất là có thêm HỒNG LOAN. Chủ kết hôn bộ sao lưu động này hội họp tại Đại hạn, hay cung phối hôn sự dễ xẩy ra.
Xấu là tạo ra hậu quả tai hại
Bộ sao này kị gặp VŨ KHÚC, KHÔNG KIẾP
Nếu không bị phá cách đây là kết quả đẹp. Ra hoa kết quả hợp với nhóm Văn đoàn. Còn chủ:  “Nhân Quả cách’ Gieo và gặt.’, gieo gì gặt nấy. Tạo ra một kết quả. Kết quả do ta tạo ra.
Cố ý tạo ra. Có thể là điều tốt, xấu tuỳ thuộc Hung, Cát tinh. Ví dụ: Cố ý gây thị phi, cố ý gây sự, cố ý phạm pháp…
Vâng, chỉ có 2 hoặc 3 sao nầy thôi, nhà  Phật đề ra cả một học thuyết nhân quả, nhằm răn đe việc làm xấu đem lại kết quả xấu, và nhà Phật còn cho là khi ta gieo tốt gặt xấu là do tiền kiếp ta gieo điều xấu, cho nên kiếp nầy ta cần gieo tốt không gặt được kiếp nầy sẽ gặt được ở kiếp lai sinh. Có thể tóm tắt thuyết nhân quả là như vậy. Từ phương diện TỬ VI ta thấy hoàn toàn đúng. Dù cố gắng đi mấy nữa khi CÔ QUẢ hội họp với KHÔNG KIẾP đáp số là con số không, nếu có tất chỉ có tai họa. ĐÀO HOA đi với KHÔNG KIẾP là tạo ra tai họa cho mình, cho người, đôi khi 2 bộ ĐÀO QUẢ không giao hội với nhau ta không thấy hậu quả hay kết quả. Cụ thể tuổi Tý từ cung Dậu có ĐÀO HOA và cả các cung kiến (thấy) ĐÀO HOA cũng không hình thành bộ ĐÀO QUẢ. Nhưng tuổi Sửu thấy bộ sao nầy tại các cung Dần Ngọ Tuất có thể tạm kết luận tuổi Sửu cảm nhận cách nầy rõ hơn, còn tuổi Tý chưa thuyết phục được y. Hay nói chính xác hơn, 1 thời gian sau y mới nhận được kết quả y làm, tức là khi hạn đến CÔ QUẢ y nhận được kết quả y gieo có thể tốt xấu các năm tháng xa xôi thậm chí là không nhớ khi nào? Tại đâu? Cái gì? Ai?
* Kết quả tốt đẹp. Đi với Cát tinh xa lánh Sát tinh, KỴ HÌNH là kết thúc tốt đẹp, các từ có thể dùng là hiệu quả. Hoặc gìn giữ cái tốt đẹp đó. Như gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp của ta và nước láng giềng.

v      TANG MÔN CÔ QUẢ:

* Tang tóc và cô đơn, buồn đau vì mất người.
* Tang chứng và hậu quả. Lo buồn vì tang chứng.
* Nhẹ nhất là cảm giác cô đơn, cô độc chất chứa trong lòng.
Từ bộ sao nầy dễ gặp thêm THIÊN KHỐC là thêm tiếng khóc, càng phức tạp thêm như có dấu hiệu của oan khốc (ĐƯỜNG PHÙ , LA VÕNG).
Để chấm hết:
Chúng ta phải gìn giữ (Cô Quả) trọn vẹn (Tuần) non sông (QUỐC ẤN) cha ông để lại (PHỤC BINH). Bộ CÔ QUẢ TUẦN, ẤN, TƯỚNG BINH có tại niên can Kỷ Sửu tại cung Dần.


haiyentlvn73 haiyentlvn73's photo

4000

 • Dong Dong
  • Dong
  • Dec 21, 2012 8:17 AM
  • Bài này cháu đọc vài lần rồi, hôm nay ngồi đọc lại gần 1 tiếng mới xong, vừa đọc vừa nghĩ, đã quá Bác ạh.
 • Private comment
 • Private comment
 • Hang Hang
  • Hang
  • Mar 28, 2010 5:21 PM
  Cháu được biết sao Đẩu Quân cũng chủ về cô đơn nhưng ngoài ra không biết gì hơn về sao này. Nếu có dịp bác viết một bài về sao này được không ạ? Cháu cảm ơn bác. Mệnh Quan Tài Di của cháu hội đủ "Tứ đại cô đơn" là Quả Cô Đẩu Vũ.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Chỉ cần bộ 3 Vũ Cô Quả là thấy cô đơn rồi. Vì nó cùng phe cùng nhóm với nhau, được khẳng định như một chủ nghĩa. Các sao có giá trị khi có cùng một nhóm. Giống như tổ hợp số.
 • Hien Hien
  • Hien
  • Jan 10, 2010 3:57 AM
  Bác Bửu Đình ơi, Cháu có một người bạn, nữ, thấy tội nghiệp lắm vì lận đận đường chồng con. Đã 3, 4 lần quen, đều đi đến việc cưới hỏi nhưng đều bị vấn đề gì đó xảy ra và không cưới nữa. Và đến giờ đều phải ở một mình. Cháu thắc mắc nên xem tử vi (9 tháng tư giờ Mão năm tân dậu-ngày tháng âm lịch). Thấy cung mệnh có Quả Tú, cung Quan có Cô Thần. (còn có Thiên lương, xương khúc, hóa khoa, kỵ) Có phải là không có chồng không bác. Nhung sao qua cung phu thì thấy tốt đẹp lắm, nên cháu bị phân vân không biết giải thích ra sao? Bác có thể xem giúp cháu được không ah để có gì trả lời cho người bạn đấy để buồn. Cảm ơn bác.
 • A^n xu` A^n xu`
  Hic, đúng quá bác ạ. Cự Đà đến nơi thì cửa đã đóng, cháu lâm vào vài lần, lúc người ta ngỏ ý giúp thì mình chưa cần, lúc mình cần thì cơ hội qua mất rồi. Cháu đúng là nhanh nhẩu quá, bác thông cảm, vì cháu cũng giống Thiên Phủ, đang băn khoăn nghề nghiệp của mình. Cháu đợi bài viết về Cự Nhật của bác. Chúc bác cuối tuần vui vẻ, nhiều công lực để viết tiếp
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • May 29, 2009 12:26 PM
   • Có thế mới là sư phụ. khi nào viết Cự Nhật bác phân tích luôn.
 • Private comment
 • Private comment
 • A^n xu` A^n xu`
  • A^n xu`
  • May 28, 2009 3:45 PM
  • Bác ơi, vậy cung Thiên Di có Cô Thần Thiếu Dương Hồng Loan Thiên Không sẽ gây ra điều gì cho mệnh ạ. (Cung Di của cháu có Cự Môn, Thái Dương, Đà La, Kiếp Sát, Thiên Giải, Lực Sỹ và Phong Cáo nữa ạ)
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • May 28, 2009 5:31 PMCháu đọc hết các bài của bác rồi hỏi. Nhưng với các sao cháu mô tả ra ngoài, tiếp xúc bất lợi, dễ bị cô độc, cẩn thận ăn nói.
 • Private comment
 • Private comment
 • A A
  • A
  • Apr 30, 2009 6:10 AM
  • Dạ thưa bác, cháu cũng xin cảm ơn bài viết này của bác. Bác viết bài nào cũng hay và có nhiều điều cần phải suy ngẫm.
  Cháu xin chúc bác những ngày lễ vui sum họp.
 • 2 lúa 2 lúa
  • 2 lúa
  • Apr 30, 2009 1:32 AM
  • bác ơi, cháu cũng thích bài này nữa. Cháu cảm ơn bác nhiều vì những sự chia sẻ hải hà của bác với mọi người
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • Apr 30, 2009 3:14 AM
   • Thay đổi model, coi bộ model nầy đẹp hơn.
 • Vua Lộc Vừng Vua Lộc Vừng
  Bác ơi!
  Cháu rất cảm kích những gì Bác đã viết , đã làm , đã góp ý với cháu và các anh chị em khác suốt thời gian qua. Lâu rồi cháu không làm thơ , nay ngẫu hứng viết bài này kính tặng Bác. Cháu kính chúc Bác và gia đình nghỉ lễ thật vui.
  Ghi chú : "Ta hạnh phúc với quãng đời hậu chiến"
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Cám ơn Hông Phúc, Bác lấy tấm hình bỏ vào Flash coi bộ hay đấy.
   Làm gần xong rồi. Bài thơ có ý hay. Khi cuộc chiến tàn nơi nầy lại mọc lên nới kh..
   Cám ơn Hông Phúc, Bác lấy tấm hình bỏ vào Flash coi bộ hay đấy.
   Làm gần xong rồi. Bài thơ có ý hay. Khi cuộc chiến tàn nơi nầy lại mọc lên nới khác, ông thần chiến tranh thật là tồi tệ. Vì 2 chữ Cô Quả là gìn giữ mà gây tốn người hại của.
 • Vua Lộc Vừng Vua Lộc Vừng
  "Tàn cuộc chiến máu không còn rơi nữa
  Để mẹ hiền không khắc khỏai hằng đêm
  Để non sông hết lửa đạn , bom mìn
  Sông Bến ..
  Tàn cuộc chiến!
  "Tàn cuộc chiến máu không còn rơi nữa
  Để mẹ hiền không khắc khỏai hằng đêm
  Để non sông hết lửa đạn , bom mìn
  Sông Bến Hải hết chia lìa đất nước.

  Tàn cuộc chiến , từ nay tàn cuộc chiến
  Ta  về đây nghiền ngẫm mệnh con người.
  Hòang thành ơi ta còn nhớ khôn nguôi
  Bao kỉ niệm một thời ta trẻ dại.

  Và hôm nay bên sông Hàn trôi mãi
  Ta luận bàn Thái Tuế với Kình Dương ...
  Mang tử vi cho hậu thế soi đường
  Ta hạnh phúc với quãng đời còn hậu chiến!
  Tàn cuộc chiến , thôi tàn thôi cuộc chiến !

  Kính tặng Bác Bửu Đình với tất cả lòng kính trọng.
  Cháu Hồng Phúc
  30.4.2009

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

Cách LIÊM SÁT Sửu Mùi

Bài viết ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Bửu Đình.
Cần đọc lại các bài LIÊM TRINH, THẤT SÁT căn bản, phần luận đoán các chi tiết có thể áp dụng được tại đây.

v      NHẬN XÉT:

Đây là cách ‘LIÊM SÁT đồng vị’ là một cách tương đối xấu lắm phức tạp như phòng ‘áp mộc lôi kinh’, ‘khúc toàn cố quí’, ‘cắng kiến tắc thương’ và ‘lộ thượng mai thi’ (chôn thây trên đường câu nầy quá đáng, có thể nói là bỏ mạng giữa đường).
Trong cách nầy rối ren do 2 bộ sao TỬ VŨ LIÊM giao hội với SÁT PHÁ THAM tạo thành các cách cục phức tạp như TỬ THAM, VŨ PHÁ ngoài ra còn hàm chứa tại đây cách LIÊM PHỦ với nội LIÊM ngoại PHỦ. Cho nên cần nắm vững các cách kể trên để luận đoán (đáng tiếc những cách đó người viết chưa bàn đến). Nhiều bàng tinh phù hợp với sao nầy lại bất lợi với sao khác, thành ra cách luận đoán không dễ dàng.
Để gây ấn tượng bộ sao nầy, người viết gọi là “đánh mất sự trong sáng”, tốt là “đoạt được thanh danh”
Ở vị trí nầy có thể gặp các cách giáp hay như XƯƠNG KHÚC, TẢ HỮU, LONG PHƯỢNG, THAI TỌA, QUANG QUÍ....
Và một điều quan trọng khiến bạn lúng túng khi gặp bộ sao có 2 chính tinh, bạn hoang mang không biết mình là LIÊM hay là SÁT. Thì đây, LIÊM thuộc hỏa, SÁT thuộc kim. Bạn đồng hành với sao nào thì hợp với sao ấy. Thủy thì ăn với PHÁ QUÂN tức thiên về THẤT SÁT, Thổ thì hợp với TỬ VI, phù hợp với LIÊM TRINH, Mộc hợp THAM LANG.

             THIÊN TƯỚNG            THIÊN LƯƠNG LIÊM TRINH
            THẤT SÁT
                     VCD
             CỰ MÔN
                               TỬ VI    CƯ  MÃO
                     VCD
     TỬ THAM cư Mão              THIÊN ĐỒNG
THIÊN CƠ   THÁI ÂM            THIÊN PHỦ            THÁI DƯƠNG VŨ KHÚC     PHÁ QUÂN

Các điểm chính để luận đoán.:
* Khó khăn và trở ngại
* Theo dõi và quan sát. Giám sát.
* Lạm dụng thanh danh.
* Kẻ bị đánh mất thanh danh. Kẻ mất trinh thất tiết. Kẻ đánh mất sự trong sáng đạo đức…
* Kẻ bị áp bức, kẻ gây áp lực…

v      SUỐT ĐỜI chỉ thấy KHÓ KHĂN TRẮC TRỞ:

Đây là trường hợp suốt đời chỉ thấy khó khăn và trở ngại. Công việc, địa vị không bền, không như ý muốn. Thất vọng nhiều hơn hy vọng, thành ít bại nhiều. Có câu: “VŨ, PHÁ, LIÊM, THAM xung hợp khúc toàn cố quí”. Tức là thấy 4 sao trên chỉ gặp khó khăn và trở ngại.
Nếu thấy KÌNH ĐÀ còn là cách ‘khi công họa loạn’ (xem nhẹ công danh dễ gặp họa tai trong thời ly loạn), chốn quan trường không thích hợp, chỉ nên kinh thương. Và đây còn là dâm cách. Không có cát tinh dễ chết vì tửu sắc. “THAM, VŨ, PHÁ QUÂN vô cát diệu mê luyến tửu sắc dĩ vong thân”
Lại còn phòng cây đè, sét đánh, nhà đổ (còn hàm ý nhà cửa sập sệ) “VŨ SÁT PHÁ LIÊM phòng áp mộc lôi kinh.”. Cách LIÊM SÁT có một bố cục không mấy hay, vì tam hợp còn có cách TỬ THAM khi xấu có nghĩa ‘lòng ham muốn đã chết’ và VŨ PHÁ tam hợp khi xấu là ‘bó tay hết giải pháp’.

v      Kẻ bị áp bức, ép buộc… Kẻ đạt được thanh danh.

Kẻ bị ép buộc, kẻ bị áp bức, kẻ bị đàn áp… Như:
* Bị áp bức phải theo dõi kẻ khác tức là tai mắt, là ăng ten của kẻ khác…
* Bị áp bức chiếm đoạt thanh danh (như bị đoạt mất tư liệu, văn bản, bị đạo văn… hữu công vô lao: Mình làm người khác hưởng) đoạt mất sự trong sáng, trinh tiết…ép buộc làm việc ác… hoặc họ làm ta đưa đầu chịu tội(vợ vay tiền ăn tiêu, ta gánh lấy mang tiếng, vừa trả nợ còn mang tiếng xấu).
Đó là chưa kể đến vô tình đánh mất đi sự trong sáng, liêm khiết, đạo đức dễ trở thành kẻ thất đức, kẻ xấu. Do bị thôi thúc bởi lòng ham muốn...
Tốt rất cá biệt, là đoạt được thanh danh, tiếng tăm nhưng tình huống ở đây rất bấp bênh dễ rơi vào chỗ ‘Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng’. Hoặc ‘Khôn ba năm dại chỉ 1 giờ’. Thành công nhờ cát tinh tụ tập và thành công trong gian nan. Hoặc là cái cảnh ‘quân tử tại dã, tiểu nhân tại vị’ (ẩn dật là quân tử, bon chen là tiểu nhân).

v      Kẻ bị lam dụng thanh danh… Kẻ muốn đoạt thanh danh.

Nếu ăn vào sao LIÊM TRINH có khi còn khổ vì sự trong sáng, danh tiếng của mình bị người thân, tay chân mượn danh nghĩa ấy làm những chuyện thất đức, rốt cuộc bản thân phải trả giá. Nếu ăn vào THẤT SÁT là mẫu người ưa làm chuyện anh hùng, dù đứng trong hoàn cảnh nào là tăng nhân, hay quan lại nhỏ, hoặc kẻ sỹ cũng ưa làm những chuyện anh hùng có thể ví như là anh hùng rơm vậy...
“Anh hùng là anh hùng rơm. Ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng”
Vì tính chất LIÊM SÁT đâu có mạnh bằng THẤT SÁT, PHÁ QUÂN khi đắc ý. Tại đây LIÊM và SÁT đụng độ nhau, nhòm ngó lẫn nhau không ngôi sao nào phát huy được tác dụng. Vì thế cần gặp cát tinh, quyền tinh để quyết đoán mức độ thành công. Dẫu có thành công thì cũng như ngồi trên đống kiến lửa vì những soi mói, bới móc những chuyện có khi chẳng liên quan gì nhưng đánh thẳng vào đạo đức của người ấy, (như một Thủ Tướng ức hiếp kẻ phục vụ trong gia đình, một nhà lãnh đạo lại trốn thuế…) rốt cuộc khi được, khi mất.

v      DÒ XÉT NGẦM VÀ KHÁM PHÁ. DÒ XÉT VÀ QUAN SÁT

Đây là nơi xung đột của hai sao một bên là LIÊM TRINH chủ dò xét, theo dõi ngầm và một bên là THẤT SÁT chủ khám phá ra. Đầy tính nguy hiểm kẻ thì ngấm ngầm theo dõi. Kẻ thì sẵn sàng bắt giết chẳng tha. Dĩ nhiên bất lợi cho các chiến binh ở nơi trận mạc cũng như các mẫu người làm công việc phòng gian bảo mật và đánh cắp bí mật. Có câu: “SÁT LIÊM đồng vị. Lộ thượng mai thi” có nghĩa là bỏ thây trên đường, bị phát hiện là cái chết đến cái chắc.
Và đây  cũng là nơi kẻ vô tư đứng kề bên bọn tham nhũng nếu không bị giết đi để trừ khử thì cũng dễ bị dàn dựng thành kẻ tham ô. Tình huống nào cũng dễ mang hoạ vào thân.
Cũng là nơi bất lợi khi di chuyển đó đây ngoài xã hội đầy bất trắc.

v      GIẾT, ĐOẠT, MẤT, KHÁM XÉT, LỤC SOÁT

Bố cục bộ sao này còn chủ bị dò xét, khám xét, lục soát, bị đoạt của, bị mất của, bị giết người đoạt của. Người trong cuộc dễ bị phạm phải sai lầm dễ đưa đến cái thất bại, mất mát thậm chí mất mạng. Tốt là được quyền khám xét lục soát, thăm khám.

v      KHÁM BỆNH, THEO DÕI BỆNH:

Tốt là khám bệnh cho người. Xấu là bị người khám bệnh.

v      Đe dọa nghiêm trọng:

Hạn ngộ LIÊM SÁT là thấy cảnh va chạm (vì sát nhau quá mà) từ trong nhà ra đến ngoài xã hội. Gặp Thuế vụ khổ vì thuế, gặp Công An lại khổ vì Công An, đến cửa quan bắt bẻ từng chút… vì đối đầu cùng lúc 2 sao khó chơi. Dò xét và giám sát. Thấy KỴ HÌNH là ở trong tù, tha hồ bị giám sát với dò xét từng ly, từng tí.
Nhẹ nhàng là đau ốm bị thăm khám, ông bác sỹ dò xét, điều trị thăm khám cũng kiêng cử ép buộc đủ thứ chuyện. Trúng phải ông lang vườn, chắc ăn đề phòng đủ thứ chuyện…
Nhẹ nhàng nhất là vô tình chứng kiến hoặc theo dõi được những việc làm bất chính của ai đó. Rồi buâng khuâng tự hỏi nên làm sao đây? Vì mình là kẻ tiếp cận được vấn đề mà. Mình lầm lẫn như THẤT SÁT chăng? Thế là theo dõi và quan sát tiếp vô tình làm điệp viên của LIÊM TRINH hồi nào không hay…
Hạn ngộ bộ sao nầy người cao tuổi thường qua đời vì đây là âm thổ (tức dưới mặt đất, dương thổ còn dễ chịu có thể sống để oán trời, trách đất…) lại thêm THẤT SÁT chủ mất. Bởi thế, khi thăm hỏi người ta thường loan báo: “ông ấy mất rồi”

v      Hình tượng về bộ LIÊM SÁT:

Trong mỗi bộ sao đều có một hình tượng về người, về nhà cửa, về tai nạn… Nói về hình tượng bộ sao nầy là hình ảnh một thiếu nữ bị thất vọng nhiều hơn là hy vọng. Đối với nam giới là hình ảnh một người dò xét và quan sát. Phía bên ngoài luôn luôn có THIÊN PHỦ che đậy lại. Tốt là THIÊN PHỦ xác nhận đúng, sai là THIÊN PHỦ phủ nhận sai. THIÊN PHỦ thương thì vỗ về an ủi kẻ thất vọng, ghét thì cho cho là đáng kiếp. Cá biệt là THIÊN PHỦ phủ lấp luôn bộ Liêm Sát thành ra kẻ bỏ mạng giữa đường. Bên trong bị đè bên ngoài được lấp.
Cũng câu nói đó. Đi với dâm tinh là tùy bạn suy diễn.
LIÊM SÁT tốt cho ai?
THẤT SÁT thích gặp bộ THÁI HƯ (THÁI TUẾ và THIÊN HƯ TUẾ PHÁ) hay nhất là khi đồng cung với THÁI TUẾ, được phê ‘trí dũng hữu dư’. Thực chất của vấn đề khi muốn đoạt cái gì đó anh phải có thái độ rõ ràng. ‘Cái nầy hư rồi hả?’. Đúng vậy? Tôi vất thùng rác anh lấy dùng xin cám ơn. Thật ra có khi hư cái công tắc mà thôi, CPU bẩn RAM là hết hoạt động, thế là vất RAM, có khi vất cả CPU… Đồ cũ nước ngoài đem về VN xài hằng chục năm còn tốt chán. Té ra các nước có trình độ khoa học kỹ thuật cao (HÌNH KHOA) nhưng người dùng lại có trình độ rất thấp.
SÁT LIÊM Sửu Mùi. Ất Kỷ âm nam anh hùng trí dũng
Trên là câu phú đánh giá của người xưa. Chữ Kỷ hưởng câu ‘VŨ THAM LƯƠNG KHÚC’ nên có ngay bộ QUYỀN LỘC, lại có KHOA nhị hợp hoặc lục hợp, vô hình chung như đủ bộ KHOA QUYỀN LỘC. Riêng chữ ẤT hưởng chữ KHOA trong CƠ LƯƠNG VI NGUYỆT. Quý nhất đối với SÁT PHÁ là chữ KHOA, nếu không có Khoa học anh đập bậy, đập bạ. Có KHOA anh đập có phương pháp ra tiền ra của. Có KHOA chỉ cần cái búa gõ hòn đá người ta tìm hiểu được vấn đề, không có đập vụn cả hòn núi cũng chẳng biết được cái gì, có chăng là tội phá hoại tài sản quốc gia. Cũng đập đập trên máy vi tính thế thôi, có người tạo ra hính ảnh đẹp, có người làm hỏng luôn cả phần mềm, thậm chí treo luôn cả máy. Máy cũng không biết đường mà chạy, than thân trách phận vì người dùng.

v      CẦN GẶP:

THÁI TUẾ ‘trí dũng hữu dư’. Nói chung rất cần gặp KHOA QUYỀN LỘC để nói lên sự thành công, ở vị trí nầy dễ gặp các cách giáp hay như đã đề cập ở trên. Nếu có cũng đỡ vất vả.

v      KỊ GẶP:

BẠCH HỔ: Đóng tại đây rất kị gặp cả 2 chính tinh đều kị sao này. “LIÊM TRINH BẠCH HỔ hình ngục nan đào” tù vì bày tỏ bậy bạ để người ta nghi ngờ. SÁT HỔ là này tỏ sự thất vọng về mình vì thất kinh vì ai đó (hoặc sự cố gì)
LINH TINH: Dễ tù, có chuyện phải thất kinh. Kỵ gặp thêm bộ VIỆT HÌNH (xem bài KHÔI VIỆT)
KỊ HÌNH: Dễ yểu, thương tích, có thể bị giết. Yểu cách còn vi phạm pháp luật, cấm kỵ.
KÌNH ĐÀ: ‘Cắng kiến tắc thương’ tức suốt đời chỉ thấy trắc trở buồn phiền vì bộ KÌNH ĐÀ tại đây là khó khăn và trở ngại. Đưa đến sự bất mãn trong quan trường
HOẢ HAO: Tai ương do đập phá, chống phá một cách điên cuồng vì giận hờn, gặp thêm VIỆT HÌNH tai họa giáng xuống khó thoát.
DƯƠNG LINH: Chuyên ỷ DƯƠNG LINH chi ngược, ưa làm chuyện bạo động bạo hành, anh hùng hảo hán nhưng thành ít bại nhiều.
KÌNH HÌNH: Xung đột bằng hung khí, vũ khí. Cái họa tù tội dễ thấy trước mắt.
LINH XƯƠNG ĐÀ VŨ: Nghe lời xúi giục mà làm bậy có thêm KỴ phẫn uất mà chết.
KIẾP SÁT: Thành cách lưỡng sát gây ra cảnh cướp đoạt qua lại, xung đột mâu thuẩn vì 2 chữ cướp đoạt.
Mệnh tại đây kỵ lưu niên có Lưu Hổ + Lưu Kỵ + Lưu KÌNH + Lưu Đại là rất dễ chết. Hoặc hạn đến nhóm sao HỔ KỴ ĐẠI KÌNH.                                                                                                                                        
THÂN đóng tại đây dễ bị giết vì vô tính hay cố ý. Đương nhiên dễ bị người khác ức hiếp đánh đập.


haiyentlvn73 haiyentlvn73's photo

 •  Thùy Dương Phan Nguyễn Thùy Dương
  chào bác, đọc bài này sao thấy cách Liêm Sát Sửu Mùi dữ nhiều lành ít, cung mệnh của em có cách này nên thấy lo quá :( Nếu cách này mà mệnh có quang quý, tọa việt hướng khôi, thai phụ phong cáo, thiên quan thiên phúc hợp chiếu thì có giải được phần nào không bác. Em sinh giờ sửu ngày 23/8/1988, mong bác giúp xem giùm được không ạ. cảm ơn bác nhiều.
 • Spam comment
 • Hien-Men Hien-Men
  • Hien-Men
  • Aug 19, 2010 3:11 PM
  • BẠn ơi , mình sinh 1991 , thuộc mạng Thỗ , mình cũng có 2 sao ỡ cung Mùi : Liêm Trinh & thất sát , thì mình thuộc Liêm Trinh duk hok bạn 
 • Private comment
 • Hien Hien
  • Hien
  • Nov 23, 2009 3:45 AM
  Bác ơi,
  Thân tại Mùi Thất Sát Liêm trinh + Bạch Hổ.
  có Thái tuế tam hợp tại tài (hợi) vậy thì có cách "Trí dũng vô hư" không bác? Còn bộ Thiên hư, tuế phá thì sao hả bác? hay chỉ cần Thái Tuế thôi. Có Hóa Lộc tại cung Tài. Hóa Kỵ tại mệnh, Giáp mệnh có Hóa Quyền, hóa khoa thì có được tính là minh` có khoa quyền lộc hoặc tứ hóa không vậy bác, cháu hơi bị lúng túng chỗ này khi giải đoán lá số.
  Thái Tuế tam hợp cũng tính như đồng cung hả bác?
  Bác ơi, làm sao mình biết mình có giữ được thanh danh không vậy bác? Cháu sợ trong đường đời, lâu lâu min`h bị chi phối (mua danh ba vạn, bán danh 1 đồng). Quá trình học tập, văn hóa, đạo đức trong truyền thống gia đình chắc có ảnh hưởng đến việc giữ gìn đạo đức bác nhỉ?
  Cảm ơn bác nhiều ah.
 • Yahoo! User
  Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • Oct 26, 2009 3:46 AM
  Dạ thưa bác cho con hỏi nếu mệnh có Liêm Sát cư Mùi ngộ Tuần lại có Xương Khúc Khôi Việt hội họp và giáp Tả Hữu thì luận thế nào? Lúc này đối cung là cung Di có Thiên phủ ngộ Triệt nhưng Di và Mệnh lại có cách Binh Hình Tướng Ấn thì có khắc chế được cách xấu của Việt Khôi Hình gây ra hay không huh bác? Người có Liêm trinh Phục binh Đẩu quân đồng cung thì họ phá khác như thế nào so với Phá quân ỡ cung Thân? Mong bác giải thích giúp con hiểu rõ hơn về các bộ sao này? Con đọc hết mấy bài Liêm Trinh, Liêm Sát Sửu Mùi và Phá Quân nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm khi ứng dụng vào các cách cuộc này. Con cảm ơn bác rất nhiều!
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Mới trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ có 8 mail hỏi, trả lời thôi cũng đuối sức. Hình nằm trong bộ Binh Hình Tướng Ấn dã được hóa giải rất nhiều, tức chịu sự bắt bẻ trong ăn mặc, đi lại, tác phong nói chung. Theo mô tả của cháu là tốt đấy. (nếu có KỴ hội họp là xấu). Liêm Binh lợi cho sự điều động nhân sự (trong quân sự là cách điều binh khiển tướng, trong này có cách Lưỡng Liêm cách chinh chiến. Ví dụ ông Thiệu có cách này). Sao Liêm là ngôi sao đạo đức cũng rất kỵ gặp KỴ. Ý cháu hỏi bị ai đó phá mình? Cách này nói chung là bất ổn, không hạnh thông đâu, bị áp lực rất lớn. Nhất là THẤT Binh là cách dễ thất vọng, thất tình, đánh mất tình yêu (trong quân sự dễ mất quân, chỉ huy tệ)
 • Thanh Dinh Thanh Dinh
  Bác ơi, cháu là DCT, Mấy hôm nay bác có khoẻ không? chúng
  cháu nghe lời bác sẽ đám cưới cuối năm nay. Nhưng chưa có ngày ạ. Nếu bác thấy
  ngày nào tốt cho tình cảm vợ chồng sau khi kết hôn, xin bác cho cháu hay nha,
  còn nếu bác bận cũng không sao đâu ạ.  Taị cháu thấy tình tình bác hiền
  lành, nên rất mong được bác chọn ngày cho chúng cháu thì tốt qúa ạ.  Vì
  cháu nhớ ba cháu chọn người xông đất đầu năm, luôn chọn người hiền lành để gia
  can năm đó được thuận thảo.

  Trong bài viết này bác có viết “ VŨ, PHÁ, LIÊM, THAM xung hợp khúc toàn cố quí ”

    Cháu
  thấy Lá số cháu Mệnh bị cách “ VŨ, PHÁ, LIÊM, THAM xung hợp khúc toàn cố quí ”. đúng
  không bác? nhưng Thân cháu không bị như vậy, có phải lúc về già,  cuộc đời
  cháu sẽ được như ý hơn có không bác?
  Bác ơi, giữa Cung Mệnh & Cung Thân của cháu, so sánh giữa tiền vận &
  hậu vận của cháu, vận nào tốt hơn vậy bác?
  Cháu thấy Cung Mệnh trong lá số cháu cũng bị cách Và đây còn là dâm cách. Không có cát tinh
  dễ chết vì tửu sắc. “THAM, VŨ, PHÁ QUÂN vô cát diệu mê luyến tửu sắc dĩ
  vong thân”
  Cháu thấy lá số cháu còn bị thêm cách  :" VŨ SÁT PHÁ LIÊM phòng áp mộc lôi
  kinh" đúng không bác?
  Xem ra lá số cháu xấu vậy sao bác, mà cháu thấy cũng đúng ạ. Cám  ơn
  bác.
  Lá số DCT
 • linh linh
  • linh
  • Apr 29, 2009 6:38 AM
  • Sinh tháng 12 được kết bạn với anh Địa Kiếp.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • Apr 29, 2009 6:49 AM
   • Xem câu trả lời của bác ở Starligh. Coi bộ tiến bộ dữ a!
 • linh linh
  • linh
  • Apr 29, 2009 5:19 AM
  Bình thường có thể canh được năm,tháng,ngày rất dễ đó bác. Còn giờ sinh
  thì chỉ ăn may. Có trường hợp mẹ chồng bắt con dâu sinh giờ tốt đến nỗi
  mất cả cháu. Có người sinh xong thì bà mẹ đổ bệnh phải bán nhà mà chữa chạy. Bác ơi, vậy thiệt thòi cho người sinh vào tháng 4,10,12 quá. Mà cũng lạ
  có người bạn cùng lá số với cháu nhưng từ gia cảnh,nghề nghiệp ,hình dáng đã thấy
  khác nhau rồi.Tính ra cháu vẫn sướng hơn

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

THIÊN KHÔI THIÊN VIỆT Ngôi Sao Bửu Bối

Bài viết ngày 27.4.2009. Bửu Đình
Bộ Khôi Việt an sao theo hàng Can, không đóng ở Tuất Thìn nhưng ỏ đây dễ gặp cách giáp Khôi Việt. Đây là bộ văn tinh quan trọng.
Điều cần thiết phải an 2 sao nầy cho đúng. Đây là bài học được rút ra từ một người có tên là Nhất Sinh (hình như vậy) viết trên KHHB duy nhất chỉ một bài. Đem áp dụng thử nghiệm thấy hoàn toàn đúng. Không giải thích tại sao, chỉ cho là trong gia truyền áp dụng vậy.
Tuổi Giáp  KHÔI tại Sửu   VIỆT tại Mùi.
Tuổi Ất       KHÔI tại Tý      VIỆT tại Thân
Tuổi Bính   KHÔI tại Hợi   VIÊT tại Dậu
Tuổi Đinh  KHÔI tại  Dậu   VIỆT tại Hợi
Tuổi Kỷ      KHÔI tại Thân  VIỆT tại Tý
Tuổi Canh KHÔI tại Mùi    VIỆT tại Sửu
Tuổi  Tân   KHÔI tại Ngọ   VIỆT tại Dần
Tuổi Nhâm KHÔI tại Tị      VIỆT tại Mão
Tuổi Quý    KHÔI tại Mão   VIỆT tại Tị
KHÔI VIỆT được nhiều sách TỬ VI cho là giống nhau, không tìm thấy sự khác biệt dễ thừa nhận KHÔI giống VIỆT, VIỆT giống KHÔI. Thật ra đây là cách an không khác mấy với 1 số sách TỬ VI, có chăng là trong một số trường hợp KHÔI VIỆT đổi chỗ cho nhau. Một số sách lẫn lộn các tuổi Canh Tân. Nhưng với Bửu Đình lại khác KHÔI không giống VIỆT, VIỆT chả giống KHÔI. Nếu ngày xưa người viết bài nầy không giải thích được cái vì sao và tại sao, hôm nay Bửu Đình chấp bút để giải thích.
Nếu đã học TỬ VI, đã biết Giáp và Canh xung nhau. Có nghĩa là thằng Giáp bảo là Cái cần tồn tại (tức LỘC TỒN) tại cung Dần, thằng Canh cho là tại cung Thân, Giáp bảo cái cần chia sẻ ra tại cung Thân, Canh lại bảo tại cung Dần (đó là sao PHI LIÊM).
Vậy thì Giáp bảo: Khôi tại Sửu, Việt tại Mùi thì Canh lại bảo ngược lại. Khôi tại Mùi Việt tại Sửu. Cũng lập luận như vậy. Nếu ẤT và TÂN xung nhau. Thằng Ất chỉ một nơi, thằng Tân lại chỉ một nẻo. Nếu không thì nó xung nhau để làm gì? Bí mật Canh Tân an lộn xộn mỗi sách mỗi khác nhau, với quan niệm dễ tính, KHÔI VIỆT giống nhau, nằm đâu cũng được, nhất là khi chưa thấy chỗ đúng thì lấy đâu tìm ra cái sai. Để tiện cho bạn, bạn nên an KHÔI VIỆT đề thêm số 2 bên cạnh, nếu như thấy bộ KHÔI VIỆT của mình chưa đúng, rồi tự chọn một con đường. Tốt nhất là vào tiểu mục sau đây.
KHÔI VIỆT CHỦ CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

v      NHÓM SAO TẦM QUAN TRỌNG:

* KHÔI VIỆT là bộ sao thuộc nhóm tầm quan trọng.
KHÔI chủ sự to lớn. VIỆT chủ phát sinh lên, phất lên.
KHÔI ví như điểm cực đại. VIỆT ví như điểm cực tiểu. Từ VIỆT đi đến KHÔI phát sinh từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Từ chính xác là bộc phát. Đi với Cát tinh, Hỉ tinh là bộc phát cái tốt. Đi với Hung Tinh, Sát Tinh là bộc phát cái họa.
Để cụ thể hơn. ‘Khi nào tôi phát tài hỡi anh Đình?’. Đình nhìn VŨ KHÚC có KHÔI VIỆT hay không, phát may nhìn vào THIÊN LƯƠNG thế thôi, phát họa nhìn sao KHÔNG KIẾP, phát dâm tìm dâm tinh… thật là vô cùng giản dị. Bởi vậy mới viết là ngôi sao bửu bối. Nếu bạn đọc lại những tư liệu, thì thấy luôn luôn viết VIỆT chủ phát sinh, nẩy sinh…

v      PHÁT  SINH, PHÁT TRIỂN, VƯƠN LÊN, MANH NHA...BỘC PHÁT, ĐÂM CHỒI NẨY LỘC…

Tất cả các từ, cụm từ mang cùng nội dung như trên: ‘ươm mầm’ hạnh phúc, ‘tai ươn mọc lên’ tùy hứng của người dùng chung quy là từ bộc phát… Tốt xấu tuỳ thuộc Hung, Cát tinh.
Vì thế KHÔI là đã to lớn lắm rồi, còn VIỆT mới manh nha mà thôi. Như một vết thương nhẹ không được sát trùng có thể đưa đến cắt tay, chân thậm chí chết. Nói đến từ ‘Phát’ nghĩ ngay đến VIỆT, Sao nầy nhìn thấy KHÔI bộc phát mới lớn. Còn bộc phát cái gì? Lại là khác. Ví dụ ‘Bộc phát trong tôi một niềm thương’ là THIÊN TƯỚNG ngộ KHÔI VIỆT, nếu không có KHÔI VIỆT kích thích thì TƯỚNG cũng thương thương vậy thôi không có những hành động cụ thể. Bây giờ thì bạn không còn ngạc nhiên khi nghe câu: ‘Phúc phùng Việt diệu định thị hải hà dục tú’. Sao THIÊN ĐỒNG là sao ưa làm phúc nhưng nó chỉ kích hoạt bởi sự phát sinh của VIỆT, từ đó mới ra tay làm việc phúc. Nếu MỆNH có THIÊN ĐỒNG thiếu VIỆT các năm có lưu VIỆT nó sẽ bị kích thích sau đó lại thôi (như vậy có nghĩa là chập chờn, vì dù sao THIÊN ĐỒNG cũng là cái bụng, lo cái bụng mình trước đã, có dư ra mới tính chuyện được). Trong Kiều có câu: “Tinh hoa phát tiết ra ngoài…” Tức cách ĐÀO VIỆT TRIÊT đây là bộ 3 sao tính phát sinh mạnh nhất, ta chỉ dùng từ phát sinh mà thôi, nếu tốt ta nên gọi là phát triển. Vì đây chỉ là yếu tố chứ chưa phải là đáp số. Tốt xấu tùy thuốc vào hung, cát, Kỵ Hình tinh, có thể ra hoa nhưng cũng có thể ra họa.

v      VƯỢT LÊN, VƯƠN LÊN, VƯỢT TRỘI...VƯỢT LÊN ĐỨNG ĐẦU, ĐẦU SỎ…

* THIÊN KHÔI chủ đứng đầu, đầu sỏ...THIÊN VIỆT chủ vượt trội hơn người. Như vậy KHÔI VIỆT thuộc nhóm sao cầm đầu. Khôi là kẻ cầm đầu quan trọng. Ví dụ ‘Người đứng đầu hội nghị đã đến… Tên đầu sỏ của băng đảng đã đền tội… Cả 2 đều có chung KHÔI VIỆT những kẻ vượt trội hơn người. Tùy Hung, Cát tinh có thể anh hùng mà cũng có thể là bậc đàn anh, tay anh chị. Hoặc những nhân vật xuất sắc như cao thủ, kỳ thủ, danh thủ…KHÔI VIỆT giá trị như HOA CÁI cái thế, PHƯỢNG CÁC ngưỡng mộ. KHÔI VIỆT cứu nguy cho một số bàng tinh (với nghĩa có đó hay lắm đấy, có đó hiếm lắm đó…). Vì KHÔI VIỆT là sao chủ sự quý hiếm.

v      QUÍ  NHÂN, VẬT QUÍ, QUÍ TỬ. QUÍ KHÁCH...

* Là kẻ lớn nhất, là người vượt trội nhất. Vì vậy KHÔI VIỆT đồng nghĩa với quý nhân. Đi với Cát tinh KHÔI VIỆT là quí nhân thật sự, ở các cung chỉ về người là quí tử, quí huynh, quí phụ, quí hữu, quí khách… Đi với HOA CÁI còn chủ đồ vật quý. Đi với CÔ QUẢ chủ sự hiếm có, hy hữu…

v      KHÔI VIỆT là văn tinh.

* Chủ sự uyên bác. Như đã nói từ cực tiểu là VIỆT đến cực đại là KHÔI, nên KHÔI VIỆT hiểu rõ vấn đề. Nên khen tặng uyên bác là thế.
“THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT cái thế văn chương.”(Văn chương số 1)
“KHÔI TINH lâm MỆNH vị chí tam thai.” (Chức vụ quan trọng. 3 chức quan lớn nhất thời xưa là Thái sư, Thái phó, Thái bảo lúc đó chưa có chức Tể Tướng. Ví dụ Thái Sư có nghĩa đại sư phụ của vua, thầy của vua, cố vấn của vua)
“KHÔI VIỆT Mệnh thân đa chiết quế.”(bẻ quế cung trăng, lợi thi cử, mô tả thi cử hay văn chương thường mượn cung trăng làm biểu tượng văn hóa).
 Kinh nghiệm cho thấy cần đi với Văn tinh XƯƠNG KHÚC, hoặc KHOA Tinh, hoặc bộ Tứ Bảo (Quang Quý Cáo Phụ) mới hay. Bình quân 4 người có 1 người có bộ sao nầy vì thế đừng vì những từ hoa mỹ ấy. Vì KHÔI VIỆT tại MỆNH THÂN còn là:
“KHÔI VIỆT Mệnh Thân vi trưởng tử.” Đứa con đầu của tôi, người con thứ có sao nầy ông anh bị lép vế, thậm chí dễ bị bất mãn, yểu tử. Thuộc cách đoạt trưởng.

v      THÁI QUÁ:

* Thái quá là một yếu tố quan trọng, từ đó phát sinh tai họa không lường trước được. Đùa chơi khi vượt ngưỡng thái quá tất phát sinh thị phi ẩu đả. Từ thái quá biến thể là quá hạn, quá kỳ…

v      PHÁT. PHÁT TÀI. PHÁT CÔNG DANH...BỘC PHÁT TAI HOẠ

Đi với các sao Tài Lộc như LỘC TỒN, HOÁ LỘC, VŨ KHÚC chủ phát tài. Đi với các sao LIÊM TRINH, THAM LANG, THIÊN LƯƠNG phát may. Đi với HOÁ QUYỀN phát công danh. Đi với KIẾP KHÔNG, KỊ HÌNH, HOẢ LINH phát sinh tai hoạ.

v      MỚI VÀ CŨ, TÂN và CỰU, TƯƠNG LAI và QUÁ KHỨ

* THIÊN KHÔI thiên về cũ, như lối cũ ta về, bạn cũ ta gặp... Nhưng chú ý lần đầu tiên trong đời hạn gặp sao KHÔI là lần đầu tiên. Về sau hạn gặp lại KHÔI (tức Hạn gặp lại) trở thành cũ như người tình cũ, người thầy cũ (vì lần đầu tiên ta gặp sao KHÔI là người thầy đầu tiên, nay gặp lại tức là thầy cũ)
THIÊN VIỆT thiên về mới, như đồ vật mới, nhà mới, bạn mới... Nhưng nếu ta không còn cơ hội gặp VIỆT nữa thì những cái mới đó trở thành người cuối cùng, lần cuối cùng, nơi cuối cùng. Ví dụ lần cuói cùng năm 68 tôi đến Sài Gòn, có lẽ không bao giờ tôi đến đó nữa.
Cố nhân, cố lý, cố đô, cố quốc... liên quan đến sao THIÊN KHÔI.
Chữ tân, mới thuộc về THIÊN VIỆT.
KHÔI chủ QUÁ KHỨ. VIÊT chủ TƯƠNG LAI mà người hay 'nói lái' là tai ương người viết thấy cũng đúng nếu như có KHÔNG KIẾP.

v      THIÊN VIỆT chủ Vượt:

THIÊN VIỆT chủ vượt với 2 nghĩa. Vượt qua như vượt núi, vượt sông vì thế làm tăng tính chuyển động của nhóm PHƯỢNG MÃ KHÁCH và nhóm PHI PHỤC HÀ.
Vượt với nghĩa bất động như vượt khó khăn, vượt trở ngại trong cuộc sống. Tốt là vượt qua được sự khó khăn và trở ngại. Xấu là không thể vượt qua nổi. Thành công được là nổi danh, nổi tiếng, thất bại là nỗi lòng.

v      TOẠ QUÍ HƯỚNG QUÍ:

Là cách toạ KHÔI hướng VIỆT, hoặc toạ VIỆT hướng KHÔI cách này chỉ gặp các tuổi Giáp, Ất, Mậu, Kỷ, Canh, Tân. Có câu:
“TOẠ QUÍ, HƯỚNG QUÍ chẳng phùng KHÔNG xứ. Gặp KHOA thời nhất cử thành danh.”
Gặp KHOA tức tạo thành cách KHÔI KHOA đỗ đầu kim bảng. KHÔNG xứ tức THIÊN KHÔNG

v      GIÁP KHÔI, GIÁP VIỆT:

Là cách chỉ có thể gặp tại 2 cung Thìn Tuất ở các tuổi Bính, Đinh, Nhâm, Quí. Phú viết:
“KHÔI VIỆT giáp Mệnh thiểu nhân tri”
Thiểu nhân tri là người tuổi trẻ mà đã hiểu biết sớm (chứ không phải là it ai biết). Đây là cách cha mẹ anh em đều là tri thức, quí nhân tối thiểu ta cũng thơm lây, dễ tiếp thu tri thức của người thân.

v      Cần phân biệt KHÔI VIỆT:

* Từ vị trí KHÔI có VIÊT xung hoặc tam hợp. Tức là tọa quí, hướng quí. Tọa KHÔI hướng VIỆT.
* Từ vị trí VIỆT có KHÔI xung hoặc tam hợp. Tức tọa VIỆT hướng KHÔI
* Chỉ có KHÔI mà không thấy VIỆT
* Chỉ có VIỆT mà không thấy KHÔI
* Chỉ có KHÔI xung, hoặc VIỆT xung.

v      KHÔI VIỆT trong thân thể:

KHÔI là đầu. VIỆT là vai
BỘ KHÔI VIỆT KỴ GẶP:
KHÔI VIỆT kỵ gặp THIÊN HÌNH

v      KHÔI  HOẢ:

* Phá cách của THIÊN KHÔI. Chủ khói lửa, tro tàn
Tro tàn. Ngọn lửa lớn. Đốt lên một ngọn lửa rất lớn.
Tro tàn. Đám tro tàn. Chủ một mất mát lớn như mất người, mất của, mất mát to lớn khiến lòng ta nguội ngắt như đám tro tàn. Trong đó có mất mát về tình người, lòng người thế thái nhân tình. Khó nói hết nổi buồn KHÔI HỎA… Trong vòng binh lửa là cách TUẦN BINH KHÔI HỎA..

v      VIỆT HOẢ:

* Nổi lửa, đốt lửa. Ngọn lửa nhen nhóm lên. Trạng thái ngọn lửa đang phát sinh, chính xác là ngọn lửa đang vươn lên. (So sánh với cách ' đỏ lửa' của HỎA ĐÀO). Tốt là ngọn lửa làm tăng thêm hưng phấn (như kiểu thắp thêm ngọn đèn cầy trong quán ăn sang), kích thích tinh thần. Xấu là ngọn lửa tai họa đang phát sinh cháy người (có khi do tự thiêu), cháy đồ vật, cháy nhà… phát hỏa cách.
* Nổi giận thêm sao KHÔI là bộc phát cơn giận rất lớn.

v      THIÊN HÌNH THIÊN KHÔI:

Chủ tội lớn. THIÊN HÌNH chủ tội. THIÊN KHÔI chủ to lớn và còn biểu tượng trong thân thể là cái đầu. Cái đầu nằm kề bên con dao THIÊN HÌNH. Có câu:
“Cung Tật Ách ngộ KHÔI HÌNH. Số người mắc phải pháp đình đau thương”
Cần gặp HÓA KHOA cứu giải.
Cung Tử Tức có cách nầy là hay phá thai. Chủ có tội với con kể cả nam và nữ.

v      THIÊN HÌNH THIÊN VIỆT :

VIỆT kỵ gặp THIÊN HÌNH: chủ sự thái quá như:
* Thái quá là một yếu tố quan trọng, từ đó phát sinh tai họa không lường trước được. Đùa chơi khi vượt ngưỡng thái quá tất phát sinh thị phi ẩu đả. Từ thái quá biến thể là quá hạn, quá kỳ…  Từ đó bộ VIỆT HÌNH còn chủ vượt quá ngưỡng cửa cho phép, vượt quá giới hạn của pháp luật, còn chủ tai họa giáng xuống.
* Chủ vươt quá giới hạn cho phép. Như quá hạn tốc độ, quá hạn tự vệ vì vậy kỵ gặp thêm KỴ tức vi phạm vào điều luật cấm kỵ.
* Tai họa giáng xuống. Đó là cách nói chung khó tránh tùy thuộc vào chính tinh. Bộ HÌNH VIỆT là bộ sao đáng sợ, cần có sự cứu giải của HÓA KHOA , hoặc bộ BINH TƯỚNG ẤN để có chỗ đắc dụng cho HÌNH.
* Chủ tình hình phát sinh. Tùy thuộc vào Hung Cát tình hình có thể trở nên xấu hoặc tốt. Cơ bản là xấu.
* Chủ phát sinh trạng thái (tương đương với bộ VIỆT THÁI), trạng thái vui buồn, xấu tốt tùy thuộc các Hung, Cát, Trợ tinh tụ tập. Cơ bản là xấu.

v      KHÔI KHOA:

Chủ sự đứng đầu trong thi cử, còn chủ đứng nhất như đẹp nhất, hay nhất tuyệt vời nhất. Như người đẹp nhất, hoa hậu: KHÔI KHOA ĐÀO. Người có văn chương hay nhất: KHÔI KHOA XƯƠNG KHÚC…
Đến đây tạm dừng nói về bộ KHÔI VIỆT vô số. 
haiyentlvn73 haiyentlvn73's photo4000

 • Private comment
 • huong huong
  • huong
  • May 12, 2009 5:51 AM
  Vận gặp Khôi Hoả là thất tình phải không chú BUUDINH, bạn cháu mới sang tháng có THIÊN KHÔNG HỎA, HAO KHÔI là thấy tình cảm trục trặc rồi, có Thiên Không có khi nào nghĩa ngược lại là Không bị mất tình không? Cháu mới gia nhập blog, rất mong chú BUUDINH chỉ giáo.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • May 12, 2009 6:31 AM. Khôi hỏa chủ mọi sự dễ trở thành tro tàn, đi vào quá khứ. Thiên Không không thể mất khi Mệnh có Phá Quân tốt. Cháu nên đọc hết các bài viết rồi thư thả hỏi cũng chưa muộn
 • Private comment
 • Private comment
 • Private comment
 • 2 lúa 2 lúa
  hi hi, không hẳn là thế. Nhưng mà cháu thấy có những bài bác viết với nhiều cảm xúc, có những bài bác viết như thể là viết vậy thôi. Chẳng biết nữa. Nhưng khi cháu đọc thì cháu thấy có 2 dạng khác nhau, thật sự thế. Cháu cảm ơn bác đã chia sẻ những kiến thức uyên bác. Thật sự là không ai có cách viết quyến rũ như bác Bửu Đình cả. Đọc là mê liền bác à.
 • Private comment
 • Vua Lộc Vừng Vua Lộc Vừng
  • Vua Lộc Vừng
  • Apr 27, 2009 3:33 PM
  • Bác ơi! Cây lộc vừng nhà cháu tối nay nở hoa thật thơm và đẹp. Cháu xin gởi tặng Bác , nhất là mùi hương của nó để Bác có thể thức khuya mà vẫn vui.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • Apr 27, 2009 4:13 PM.
   • Cám ơn cháu. Hoa Lộc Vừng trắng có lẽ nó thơm hoa đỏ phải không cháu?
 • 2 lúa 2 lúa
  • 2 lúa
  • Apr 27, 2009 10:01 AM
  • bác ơi, cháu thích bài này, giọng điệu giống như những bài ngày xưa bác viết. Cả bài Đường Phù nữa. Cảm ơn bác đã chia sẻ với đời
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • Apr 27, 2009 10:59 AM. Chào cháu! Bộ bác có 2 giọng sao? Mới 3,4 tháng mà đã ngày xưa Hoàng Thị rồi.
 • Yahoo! User
  Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • Apr 27, 2009 8:21 AM
  thưa Bác, bài trên Bác viết :
  Tuổi Ất         KHÔI tại Tý        VIỆT tại Thân
  Tuổi   Tân    KHÔI tại Ngọ    VIỆT tại Dần
  nếu theo lập luận Ất và Tân xung nhau để an KHÔI VIỆT, thì không giống như cách an Gíap và Canh.
  và còn tuổi Mậu an KHÔI VIỆT như thế nào vậy Bác.
  Kính.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • Apr 27, 2009 8:36 AM
   • Ất cho rằng cung Tý quý. Tân cho rằng cung Ngọ quý. Vì Tý Ngọ xung nhau. Cũng lập luận như vậy đối với VIỆT vì Dần Thân xung nhau.
   Ờ! sao mà bác vi..
   Ất cho rằng cung Tý quý. Tân cho rằng cung Ngọ quý. Vì Tý Ngọ xung nhau. Cũng lập luận như vậy đối với VIỆT vì Dần Thân xung nhau.
   Ờ! sao mà bác viết sót ông Mậu khi viết, bác tính trên tay. Chữ Mậu an KHÔI tại Mùi VIỆT tại Sửu (một số sách thường an ngược lại)
 • Private comment
 • Private comment
 • giap giap
  • giap
  • Apr 27, 2009 3:49 AM
  Cháu chào bác ạ. Trong đó có mất
  mát về tình người, lòng người thế thái nhân tình. Khó nói hết nổi buồn KHÔI HỎA . Là bản thân tự đánh mất tình người, hay người khác không còn tình với mình ạ. Đứng trơ trơ giữa trời. Mặc gió rét mưa sa Mặc nhân tình thế thái Ta giữ lấy lòng trung.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   • Bửu Đình
   • Apr 27, 2009 5:18 AM
   • Bị mất cháu à. Đây là phá cách. Có liên quan đến cả tang tóc đó. Khi hóa vàng (theo người bắc, đốt vàng mã theo người nam) là hình ảnh rõ nhất về cách Khôi Hỏa nhất là người mới mất.