Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

Bộ KHÔNG KIẾP

BỘ KHÔNG KIẾP.

Tên đầy đủ là THIÊN KHÔNG KHÔNG VONG (tức ĐỊA KHÔNG) VÀ ĐỊA KIẾP CHI THẦN. Đây là 2 sao an theo giờ sinh. Một di chuyển theo chiều thuận là ĐỊA KIẾP có dương tính, THIÊN KHÔNG di chuyển theo chiều nghịch thuận có âm tính.

Đây là bộ sao phối hợp chặt chẽ với nhau. Một ông ở trên trời, đối với một ông ở dưới đất.

v      THIÊN KHÔNG:

Thuộc nhóm sao bất ngờ

THIÊN KHÔNG: Chủ không ngờ, cái mà ta tin tưởng nhất không thể xẩy ra thì nó lại xẩy ra. Đứng hàng đầu làm chủ nhiều sao bất ngờ, không ngờ, không lường trước được. Còn chủ thiên tai bão lụt, sấm sét, mưa đá, lốc xoáy...những tai hoạ do trời gây ra, từ trên trời giáng xuống như một quả bom có khi là bom nguyên tử A, H. THIÊN KHÔNG là trời không dung...và ĐỊA KIẾP là đất không tha.

THIÊN KHÔNG còn chủ dịch bệnh như Sida quá khứ từng là dịch hạch đấy, rỗ hoa đấy…

Nhóm sao không ngờ, có CỰ MÔN chẳng ngờ mà xẩy ra.. THẤT SÁT thất kinh, LINH TINH rụng rời chân tay, LƯU HÀ hà cớ vì sao? PHI LIÊM cái gì bay đến thế? Cục gạch trúng đầu là có phước lắm rồi, viên đạn ghim trúng là vô phước (xem Phi ViỆT HỎA LINH HÌNH)

v      ĐỊA KIẾP

CHỦ: Tai hoạ do đất gây ra như đất đai sạt lỡ, biến dạng, mấp mô, võng xuống khiên ta gặp tai nạn. Nhà cửa, mồ mả thân nhân phải di dời. Đất đai, mồ mả bị xâm phạm đưa đến tranh giành, chiếm đoạt đất đai. Thực chất vắn tắt là tai họa do đất gây ra. Tai họa là KIẾP, ĐỊA là đất.

ĐỊA KIẾP còn chủ tai hoạ do thời cuộc, thời thế đổi thay tác động đến cuộc đời ta thường gọi là BIẾN ĐỘNG. Như các biến động năm 45, 54, 68, 75…

Cho nên KHÔNG KIẾP là tai hoạ do TRỜI KHÔNG DUNG, ĐẤT KHÔNG THA không phát sinh sự cố này ắt tai hoạ khác. ĐỊA KIẾP chủ TAI HOẠ, TAI NẠN, TAI ÁCH và còn nữa xem tiếp phần kế tiếp.

v      KHÔNG KIẾP:

THIÊN KHÔNG chủ tai hoạ không ngờ, ĐỊA KIẾP chủ tai nạn, tai hoạ do ức hiếp, cướp đoạt, đánh đập, lừa đảo. Cho nên gặp KHÔNG KIẾP dễ gặp mất mát không ngờ do trộm cướp, lừa đảo và bản thân còn bị cưỡng bức, cưỡng hiếp, ức hiếp.

v      KẺ CƯỚP KHÔNG NGỜ, KIẾP NẠN:

THIÊN KHÔNG ví như không tặc, ĐỊA KIẾP ví như tên lục lâm. Nhưng vẫn chưa đủ, nó là tên lừa đảo, lừa gạt... Càng tin tưởng hoạ càng dễ đến. Cho dù dùng từ gì đi nữa thì KIẾP KHÔNG là cái hoạ nếu người hại bạn không được, thì trời hại, đất hại, cuộc thế xoay vần nó hại. Không thể nào tránh được, có như thế mới gọi là KHÔNG, còn chúng ta gặp KHÔNG tuỳ tình huống ta nói: không ngờ..., không lường trước được..., không thể xẩy ra mà lại xẩy ra... không biết như vậy là sai... Thôi thì đủ ngôn từ bày tỏ. Đa phần đều giống nhau không ai khác ai đều nói: Không ngờ bị nạn may mà mất (cái xe, cái tay, cái chân, cái nhà, vợ, chồng, địa vị…) nếu không mất mạng như chơi. May ra còn nói được câu đó. Không may thì thân nhân ta nói dùm câu đó, còn ta nằm yên dưới nghĩa địa rồi. Thân nhân cũng bị KHÔNG KIẾP ảnh hưởng nên dây dưa vào, hóa ra cái họa đó ta lãnh đủ hết.

v      CON SỐ KHÔNG, KHÔNG CÓ GÌ, MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG

THIÊN KHÔNG là con số không trọn vẹn. Đối với tuổi học trò là con số cho thấy không thuộc bài, làm bài không đúng, không chịu làm bài, thi cử không thành, học hành không đến nơi, đến chốn... Nói như vậy không có nghĩa hoàn toàn đúng như vậy, tuỳ thuộc vào người hợp với KHÔNG hay bất hợp, nhất là KHÔNG đắc địa. Biến trước số không thành một con số toại lòng, tức điểm 10 vậy.

KHÔNG còn có nghĩa không có gì cả, một chút cũng không có. Một đồng lận lưng cũng không, nhưng sẳn sàng nói có tiền đang gởi ngân hàng chưa nhận được, có ngoại tệ mạnh chưa đổi được, rất sẳn sàng mượn bạn vài đồng tiền lẻ để trả tiền xe...rất sẳn sàng hùn hạp làm ăn nếu bạn đưa tiền trước. Một mảnh bằng tiểu học cũng không có nhưng trên danh thiếp có đủ cả, cần bằng à! có đây. Không ăn cơm lính 1 ngày nhưng đôi khi bạn phải chào Đại Tá Không quân đấy. Nghĩa là THIÊN KHÔNG là tên lừa đảo số một. Không biết an lá số TỬ VI thế nào cho đúng, nhưng cả gan viết TỬ VI trọn đời, không biết ngày, giờ, tháng cả gan bảo năm nay hạn XƯƠNG KHÚC..., chính diệu THÁI DƯƠNG chẳng hạn, lạc hãm ưa chi nói nấy. Sách in đẹp bán sạch. Chính người viết có đọc mới biết. Bạn đừng cười tui bị lừa, vì muốn mở mang kiến thức TỬ VI nói riêng, phải đọc tất cả những gì người ta viết về TỬ VI khi có cơ hội, thậm chí cả những bài phê phán TỬ VI là mê tín.

v      BẤT. KHÔNG.

Liên quan đến 2 từ quan trọng là: Bất và Không. Xem tiếp phần dưới 2 từ VÔ VONG

Bất có nghĩa là không. Như:

“Ấu bất học bất tri lý. Lão bất học lão hà vi”

Nhỏ không học bất biết lý lẽ. Lão bất học già chẳng biết làm gì.

Ưa vui thì đây: Nhỏ không học lớn làm đại úy. Già bất học viết sách TỬ VI.

Từ bất có liên quan nhiều đến sao THIÊN KHÔNG, TUẦN, TRIỆT và không phải trường hợp nào cũng qui kết vào 3 sao nầy. Có những cái bất xấu nhưng cũng có những cái cực kỳ tốt.

Bất tốt là:

Bất diệt, bất tử (trái tim bất tử), bất khả chiến bại, bất khả xâm phạm...

Bất xấu thì vô số kể như bất lương, bất hòa, bất hạnh, bất nghĩa, bất cộng đái thiên...

Một số từ bất không liên quan đến THIÊN KHÔNG là bất mãn, bất hòa là sao CỰ MÔN, bất trắc thuộc CÔ THẦN, HỈ THẦN

Bất dễ gặp là bất ngờ.

“Không’ được kể là tốt: Không sai, không thẻ chê bai, không lùi bước

‘Không’ xấu như. Không biết chi hết, không có tài, không nhà cửa, không gặp may, không còn gì, có gì để mất, không đương cự nối.... Tồi tệ nhất là không còn nữa. Người ấy đã đi về bên kia. Không còn sống nữa.

‘Không’ dễ gặp là ‘không ngờ’, ‘không phải là’

v      KHÔNG PHẢI LÀ

Cho nên THIÊN KHÔNG là một sao làm mất đi tác dụng tốt của sao khác biến tốt thành xấu. Ví dụ: Bộ  ĐỒNG LƯƠNG cực kì tốt đẹp mang ý hạnh phúc gặp THIÊN KHÔNG trở thành BẤT HẠNH, VÔ PHÚC. Bộ TỬ PHỦ chủ bao che gặp THIÊN KHÔNG chẳng những không bao che được cho ai mà cũng chẳng ai bao che được cho mình. Ngay PHÁ QUÂN và THẤT SÁT cũng ngậm đắng nuốt cay vì THIÊN KHÔNG ĐỊA KIẾP nếu nó thấy nhau. Chỉ nói riêng bộ SÁT PHÁ ngộ KHÔNG KIẾP là cả bài dài dằng dặc.

v      VÔ, VONG

Từ VÔ

VÔ có nghiã là không, cũng hàm ý như từ bất. Nói chung từ vô mang ý chưa từng có, không bao giờ có. Như vô hậu, vô tình, vô học, vô tài bất tướng.

Như vô học, bất học, không học mang 1 ý giống nhau.

Vô hậu tức không có con trai nối giỏi, không có gì về sau, được nhiều người hiểu là ác quá, như ‘đồ vô hậu’.

Vô tình không có tình ý gì. Trái với CÔ THẦN có tình cố ý.

VÔ tốt là ‘Vô tiền khoáng hậu’ trước và sau không ai có. Vô giá trị. Vô hại. Vô địch

VÔ xấu là ‘Vô kế khả thi’ ‘ Vô công rỗi nghề’ Vô nhân đạo, vô gia đình, vô tổ quốc, vô định...

Vô thường gặp là vô duyên, vô lương, vô danh tiểu tốt, vô lễ, vô dụng, vô hạnh

Từ VONG

Mang 2 ý. Mất và quên.

Ví dụ: Hờn vong quốc, tức là trước có sau mất. Như vậy yếu tố nầy tương đương với sao THẤT SÁT. Bạn đã hiểu vì sao người viết phải dài dòng như vậy. Ta không nên chụp mũ sao nầy qua sao kia. Cẩn thận khi dùng từ vì lời nói là đọi (bát) máu. Phương ngôn của người Huế.

Quên tức là không nhớ đến, chưa chắc là tội. Ví dụ: Vong ân bội nghĩa.

Vong xấu là vong quốc, vong gia bại sản, vong hồn, vong mạng,

Thật khó tìm thấy từ vong nào hay hay kể ra, cũng không buồn vì một khi THIÊN KHÔNG tốt ta còn xài các từ như Vô như vô địch, Không bao giờ thua, Bất như bất khả chiến bại.

Đến đây người viết gải thích rằng:

THIÊN KHÔNG là một ngôi sao nguy hiểm nhưng vẫn có chổ đắc dụng, có chổ cứu nguy... Vì ‘không can chi mô’, ‘không bị gì hết’... Có câu:

“Mệnh Vô Chính Diệu  đắc Tam Không hựu Song Lộc. Phú quí khả kỳ”.

Kể cả trường hợp Tam Không cũng có thể là tốt, nhưng dĩ nhiên là không bền. Điển hình lá số Dương Quốc Trung (đời Đường Minh Hoàng).

Và điều người viết muốn nói là khi gặp THIÊN KHÔNG và cả TUẦN TRIỆT, bạn có thể duyệt 1 loạt từ BẤT cái gì đây?, VÔ cái gì đây?, VONG cái gì đây?, KHÔNG cái gì đây? Chắc có người à lên rằng: Đây là kỷ thuật luận đoán. Rất hiếm có 1 lá số không có 1 trong 3 sao trên tụ tập tại Mệnh. Ví dụ: lá số Lê Lợi. Vua chẳng biết sợ chi hết. Vua thua nghỉ chơi, khỏe lại Vua chơi tiếp. Lại thua nghỉ chơi, lại chơi tiếp… thế mà giặc Minh để yên, đình chiến, hưu chiến…đến thua trận.

 

v      KIẾP KHÔNG cần gặp:

Cần đắc địa Tỵ, Hợi hoặc tại Dần Thân.

THẤT SÁTsử dụng KIẾP KHÔNG.

PHÁ QUÂN chế ngự KIẾP KHÔNG

TRIỆT chủ trừ có thể khống chế được KIẾP KHÔNG, nhưng cả TUẦN và TRIỆT gặp KIẾP KHÔNG lại rất xấu, hình thành bộ Tam KHÔNG. Chỉ hợp trong một số trường hợp mà thôi.

TUẦN chủ đề phòng có thể đề phòng tai hoạ với điều kiện không có thêm các cách xấu khác. Tuy nhiên TUẦN dễ tiếp thu cái xấu, cái ác thành ra không phải cách hay, có thể trở thành kẻ xấu là việc dễ gặp. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

v      KIẾP KHÔNG kị gặp:

Hầu hết các chính tinh trừ SÁT PHÁ. Với điều kiện không ôm theo KÌNH ĐÀ, KIẾP SÁT

LỘC MÃ TUẾ dễ đổ vỡ

HỒNG ĐÀO tạo ra tai hoạ, yểu. Đối với Nữ rất kị bộ HỒNG KIẾP tại Phu

TUẦN, TRIỆT thành bộ Tam KHÔNG bất lợi cho TỬ VI, và NHẬT NGUYỆT sáng.

Kị gặp thêm HOẢ LINH, KÌNH ĐÀ nhất là KÌNH

Kị gặp tại cung an Thân với sao KIẾP

KHÔI VIỆT bộc phát tai hoạ

 

v      MỘT SỐ CÂU PHÚ LIÊN QUAN:

KIẾP KHÔNG vi hại tối sầu nhân

Tài trí anh hùng ngộ nhất thân

Chỉ hảo Không môn tinh học thuật

Đôi kim tích ngọc dã tu bần.”

Tài trí anh hùng cũng nên đi tu, đừng có nói tài giỏi, bị cho một số Không, có chăng là có tai nạn. Vậy thì : Thôi KHÔNG làm để khỏi tai NẠN. Cũng là KHÔNG KIẾP cả thôi. Vàng chôn ngọc cất cũng bằng không. Nhà Phật có câu: Sắc tức thị Không, Không tức thị sắc. Có thể hiểu là Có cũng như Không, Không cũng như Có. Áp dụng rộng rãi ta thấy: Có làm cũng bằng Không, Không làm cũng như Có. Những chuyện trời ơi đất hỡi, Đình nầy có nói gì đâu. Vì có nói cũng bằng không, không nói cũng như có nói vậy.

ĐỊA KIẾP độc thủ ích kỷ phi nhân.”

THIÊN ĐỒNG bạch thủ thành gia. ĐỊA KIẾP đan tâm tất ám.”

ĐỊA KIẾP chủ cướp cho nên bị phê con tim đen tối. Câu trên được khen là ích kỷ phi nhân cứ tìm người xưa mà kiện cáo, sách nào mà chẳng có.

Sinh xứ KIẾP KHÔNG do như bán thiên chiết xí.”

Chim bay gảy cánh, lo tu hành tu tâm sửa tánh, chứ ưa Cướp được cái Không thành cái Có là Có tai, có Họa. Bắn rụng ngay giữa lưng trời. Y như mới thò tay vào két sắt đủ chứng cớ phạm pháp là ‘đoành’ một phát.

KHÔNG KIẾP Tị Hợi lưỡng nghi. HÌNH DIÊU  Mão Dậu tối cát

Lưỡng nghi cả 2 đều tốt. Tức cướp được những cái không ngờ.

Lãng lý ĐÀO HOA gia ĐỊA KIẾP tam canh chấp chưởng giai nhân.”

(ôm gái đẹp ngủ)

Vân đầu HOÁ KỊ ngộ THIÊN KHÔNG sở tuế hư tư ư hiền phụ”

(Không có gì mà cũng nghi ngờ)

“KHÔNG KIẾP hà hiềm ư Tị Hợi. TUẾ ĐÀ thiết kị ư Dần thân”

 SÁT TINH đắc địa phát giả như lôi. Cát tinh đắc địa tầm thường sự nghiệp.”

KHÔNG KIẾP đắc địa phát như sấm nhưng bại cũng như sét, chỉ phù hợp với SÁT PHÁ đi qua hạn KHÔNG KIẾP Tị Hợi mà thôi. Những người hưởng được cách nầy hiếm hoi đếm được trên đầu ngón tay. Ví dụ Ngô Đình Diệm là rõ nhất, bà Nam Phương đứng ra bảo lãnh, Bảo Đại ừ một tiếng, từ khách viễn du về làm Thủ Tướng, đã thế nỡ tâm phản (CỰ MÔN) không cho Bảo Đại về nước. Đi qua hạn KHÔNG KIẾP Tỵ Hợi với PHÁ QUÂN không mang bệnh tật trong người.

Nhan Hồi yểu chiết do hữu KIẾP KHÔNG, HỒNG ĐÀO, ĐÀ LINH thủ Mệnh.”

“HỒNG LOAN ngộ KIẾP KHÔNG lâm thủ.

Sá bàn chi một lũ yểu vong.”

Sá bàn chi, đừng bàn đến, khỏi chấm TỬ VI làm gì. Tốn tiền mua chuyện hoang đường công danh. Sống đâu mà hưởng đã thế không lo tu tâm sửa tánh.

Hạn Ngộ:

Vận ngộ ĐỊA KIẾP, THIÊN KHÔNG NGUYỄN TỊCH hữu bần cùng chi khổ

Không có mảnh đất dung thân, không nghèo sao được

Hạng Vũ anh hùng hạn ngộ THIÊN KHÔNG nhi táng quốc

Thạch Sùng hào phú hạn hành ĐỊA KIẾP dĩ vong gia

Một người đánh 72 trận thua trận cuối cùng chết vì nước. Một đại tư bản mất nhà, vợ chết, bản thân bị giết vì ĐỊA KIẾP. Hạng võ còn kéo theo cái chết của nàng Ngu Cơ xinh đẹp và 8000 quân tử đệ.

v      KIẾP KHÔNG Tỵ Hợi cách:

KIẾP KHÔNG Tỵ, Hợi đồng vị. Tảo đạt công danh.”

Tảo đạt công danh là sớm có công danh.

KIẾP KHÔNG hà hiềm ư Tỵ, Hợi TƯỚNG MÃ đồng cư nhi hội KHOA TINH loạn thế phùng quân chi cách.”

Ưa làm loạn thì đây.

KIẾP KHÔNG Tỵ, Hợi nhi phùng QUYỀN LỘC hoạnh phát tung hoành.”

Có QUYỀN LỘC không?

KIẾP KHÔNG hà hiềm ư Tỵ Hợi. Nhân mạng nghịch dĩ thành danh.”

Lợi cho âm nam và dương nữ thôi.

v      KIẾP KHÔNG Dần Thân cách:

Dần Thân KIẾP KHÔNG nhi hội quí tinh thăng trầm vô độ.”

Dần Thân KIẾP KHÔNG THAM LANG. Vận ông Quản Trọng gặp đường thứ lưu.”

Ưa xem bộ ĐÀ LA KIẾP không cho xem nguyên văn: tức của Moa viết

v      ĐÀ LA ĐỊA KIẾP:

* Mắc nạn.

Chủ bị ức hiếp cản trở, bị đè, bị đì. Chủ bị tai nạn do sự cản trở, ngăn cản

* Tai Họa do mắc bẫy, sa bẫy, sa vào chỗ tai họa, dây nhợ, do vướng víu. Bẫy tình, bẫy thú nói chung thuộc cách nầy

* Tai Họa Kéo Đến. Là các tình huống thấy tai họa đến nhưng vẫn không tránh được

* Tai Họa Do Địa Thế, địa hình thấp trũng từ đó sinh ra mất mùa, thất thu vì lũ cuộc sống bất ổn… Trong Quân Sự có thể đưa đến thất trận.

* Tai họa tiềm ẩn. Tức những tai họa chưa phát sinh ra nhưng ẩn tàng tại đó. Như quả mìn, như ung thư.

* Hậu tập (Quân Sự bị tập kích phía sau) trong đời thường là tai họa nằm ở phía sau, trong Quân Sự là hậu quân, hậu phương.

* Còn chủ tai họa về sau (tức hậu hoạn). Còn là ví dụ "không gặp họa trước thì cũng họa sau"

* Tai họa do theo ai đó. Như theo trai, theo gái, theo giặc… hoặc do phe ta, quân ta theo địch làm cho mất sự quân bình thế trận…

* Tai họa do sự thấp, trũng úng lụt. Vùng đất thấp.

* Dẫn đến tai họa. Đem tai họa đên. Dẫn tai họa về. Ví dụ Rước con đó là rước tai họa về.

 Ví dụ: Những hành vi có nguy cơ cao (tức cách KÌNH KIẾP) dẫn đến tai nạn (tức cách ĐÀ KIẾP)… Đây là câu nói hay, phù hợp với bộ KÌNH ĐÀ KIẾP mà ta thường nghe đâu đó.

LINH ĐÀ KIẾP

“ĐÀ LA, ĐỊA KIẾP chiếu phương,

Gặp LINH TINH nạn bất tường chẳng sai.”

Có LINH TINH chủ tai họa đến nhanh như chớp, sao nầy còn chủ rơi rớt rụng, sai khiến.

* Còn chủ hậu kiếp (Phật giáo) tức kiếp sau. Như

"Kiếp sau xin chớ làm người.

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"

*Còn chủ Hậu hoạn. Tức tai họa về sau.

(Mới thấy một bộ thôi là đủ phát bịnh. Nhiều bộ lắm kìa.)

ĐÁNH GIÁ KHÔNG KIẾP:

KHÔNG KIẾP Tốt là:

KIẾP KHÔNG đắc địa phát giả như lôi, phát như sấm sét, đạt được, cướp được, làm được những chuyện phi thường vô tiền khoáng hậu làm nên những chuyện không ngờ, long trời lở đất mà ta thường gọi là kinh thiên động địa.

Là bất tử, bất hủ, bất bại...Sống mãi mãi với thời gian, sống trong con tim của mọi người, được tô hình tạc tượng.

Là không bị xoá nhoà theo năm tháng. Là không ai ép, ai bắt vẫn cứ được tôn thờ.

Là kẻ tay không làm nên sự nghiệp phi thường, từ số không tạo ra son số cực đại. Nói chung không ngờ mà làm được, đoạt được, cướp được, giết được, không ai ngăn cản được.

Là biến những cái KHÔNG THỂ thành những cái có thể.

KHÔNG KIẾP xấu là:

Ta có nhiều dạng, tạm kể:

Dạng thiệt thòi, dạng theo ác.

Dạng thiệt thòi.

Là kẻ gặp tai họa không ngờ,

Là kẻ nghèo hèn, nghèo đến nỗi không có gì để mất.

Là người luôn bị ức hiếp.

Có nhiều cái không mà không nên có, như không ăn được, không ngủ được, không đi lại được, không có con, không có nhà, không có quê hương...

Không đến nơi, đến chốn, đường đi không đến, có đi không về, đi có về không, đi còn về mất, có đi không đến, có đến cũng bằng không.

Không ngờ để mất, không toàn vẹn thân thể, không công danh hoặc phú quí không vẹn toàn, không đương đầu nỗi.

Có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói, có khổ cũng không than van, có bất công cũng không lên tiếng.

Có cũng bằng không, có cũng như không, thà rằng không có chứ chẳng được có còn hơn không.

Sống dở chết dở, sống không ra sống, chết không ra chết, sống cũng như không.

... kể sao cho xiết. Nói chung là kẻ trước đây có thể là có bây giờ là không. Luôn than rằng: Không...Như. Trời đất bao la không chốn dung thân.

Dạng ác.

Biết những cái không cần biết, hay những cái không cần hay. Giỏi những cái không cần thiết.

Là kẻ từ không dựng lên cho có đễ đi lừa đảo, lừa gạt người ta. Là kẻ sống bằng hành vi cướp đoạt, hay dùng thủ đoạn, mưu mô để cướp cái của người thành cái của mình, thậm chí cướp đi mạng sống của kẻ khác, cái trong sáng của kẻ khác. Kẻ luôn luôn nói có nhưng một chút cũng không có.

Là kẻ ăn không muốn trả tiền, ăn cắp chứ không mua, ăn chận ăn bẩn

Ức hiếp, cưỡng bức kẻ yếu nhưng sẳn sàng bỏ chạy trước kẻ mạnh, hoặc nhún nhường trước kẻ mạnh.

Nói chung: Hợp với KHÔNG KIẾP là biến không thành có. Bất hợp từ có trở thành không.

Không phức tạp là Không thay đổi ý định, không thay lòng đổi dạ, không khuất phục trước kẻ ác, bạo quyền.

Là kẻ biến những cái có thể thành cái không thể.

Report abuse for this article

 • Ai Bao Ai Bao
  Chào bác Bửu Đình. Cháu tự xem lá số của mình, có điều thắc mắc không biết hỏi ai, nhờ bác xem qua cho cháu. Cháu mệnh Thiên Phủ, gặp Tuần, có Địa..
  Chào bác Bửu Đình. Cháu tự xem lá số của mình, có điều thắc mắc không biết hỏi ai, nhờ bác xem qua cho cháu. Cháu mệnh Thiên Phủ, gặp Tuần, có Địa Không, Địa Kiếp (đắc địa tại cung Hợi). Cháu tìm hiểu thì biết Thiên Phủ rất kị tuần, mà cũng kị luôn cả Không Kiếp. Vậy trường hợp của cháu là xấu càng thêm xấu (kiểu như thập diện mai phục, không có đường thoát), hay là Tuần với Không Kiếp gặp nhau thì Thiên Phủ có đường yên ổn ạ? Đây là giờ sinh của cháu 23/11/1990 - 23h50 Cháu cảm ơn bác
 • Vinh Vinh
  • Vinh
  • Dec 21, 2011 8:19 AM
  Chào bác Bửu Đỉnh, cháu đọc bài này của bác thấy rất bổ ích, ạ. Cháu muốn hỏi ý bác về cung Phụ Mẫu có quá nhiều sát tinh của cháu, Cung Phụ Mẫu ..
  Chào bác Bửu Đỉnh, cháu đọc bài này của bác thấy rất bổ ích, ạ. Cháu muốn hỏi ý bác về cung Phụ Mẫu có quá nhiều sát tinh của cháu, Cung Phụ Mẫu cư tại Tị: CỰ MÔn HĐ, Địa Không ĐĐ, Địa Kiếp ĐĐ, Thiên Hình HĐ, Thiên Không..... Cháu không hợp tánh ba mẹ, nhưng luôn lấy ba mẹ làm tấm gương noi theo vì ba mẹ cháu sống rất tốt ạ.  Cháu mệnh Tham lang đang trong đại hạn cung phụ mẫu ạ, cháu đang đi du học, đang muốn về thăm nhà quá bác ah. [img]http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/113019101988/1/konic.jpg[/img]
 • Dam Thanh Dam Thanh
  Bác ơi cháu đọc các bài viết của bác trên blog và nhất là những bài có nhiều sao liên quan đến lá số của cháu. Cháu có nhiều điều muốn hỏi bác qu..
  Bác ơi cháu đọc các bài viết của bác trên blog và nhất là những bài có nhiều sao liên quan đến lá số của cháu. Cháu có nhiều điều muốn hỏi bác quá. Nhưng tiếc rằng cháu biết đến blog của bác quá muộn, tận cuối năm 2010. Muộn quá phải không bác. Bây giờ biết liên hệ với bác thế nào nhỉ để bác quan tâm đến lá số . Cháu có cách thất sát tại cung thân nhưng mà có cả đà la tại mệnh, kiếp sát thiên di xung  chiếu, và cháu lại gặp cả cách mệnh không thân kiếp , ở cung an thân của cháu có tử phủ, kiếp sát, địa kiếp. Mà cháu đọc bài của bác về thất sát, về không kiếp thì cháu vui vui thế nhưng hiềm nỗi cháu có cả kiếp sát, đà la ngộ không kiếp. , Cháu đã đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn không thể hiểu  sự liên kết giữa chúng vì kiến thức còn hạn hẹp. Biết khi nào liên hệ được với bác để bác xem cho bây giờ hu.. hu... Cháu đang buồn lắm. Mọi người cứ bảo thất sát là cướp đoạt. Nhưng thực sự cháu chẳng thấy thế. Cháu rất hiền lành và chậm chạp, không thích tranh giành và đọc bài của bác mới biết cách đà la tại mệnh . Mồm miệng không có nên không biết nịnh nọt ai, cháu thấy khó làm việc với xã hội bây giờ quá bác ạh. ước gì bác vào lại blog này và cho cháu vài lời khuyên về lá số của cháu. Cháu băn khoăn lắm về công việc của cháu. Mà chỉ đọc bài của bác cháu mới thấy đúng mình. Cháu luôn chúc bác mạnh khoẻ để viết thật nhiều bài hay và bổ ích nữa ah.
 • Yahoo! User
  Yahoo! User
  • Yahoo! User
  • Nov 19, 2011 1:16 AM
  Cháu chào Bác. Bài này của bác cũng khá lâu rồi không biết blog của bác còn hoạt động hay không? Cháu nhờ bác tư vấn: - Nghề nghiệp phù hợp và lâu..
  Cháu chào Bác. Bài này của bác cũng khá lâu rồi không biết blog của bác còn hoạt động hay không? Cháu nhờ bác tư vấn: - Nghề nghiệp phù hợp và lâu dài nhất? ( cháu sợ chuyển nghề rồi )                                     - Cháu có con ko? ( bác nói kỹ cho cháu )                                     - Mấy năm nữa có thể ra đi. ( ra đi bất ngờ và chết xa quê bác nhỉ?). Cháu là Nam sinh 18h 30 phút 16/10/1985 âm lịch - Hồi nhỏ cháu bị bạn đập búa đinh vào đầu. - Đi học ngã đập người vào thân cầu rơi xuống sông. - Ngã thang từ cây dừa - Ngã xe từ trên dốc xuống - Bị ức hiếp, bắt nạt... - Khi nhỏ hay nói lớn gần như trầm cảm rất ngại va chạm cả nam và nữ. - Học lực khá, tốt nghiệp cao đẳng cũng ko có ý định muốn học lên nữa. - Trải qua 4,5 nghề sửa máy tính, thí nghiệp viên, lập trình viên, giáo viên, giờ cháu kinh doanh tin học. - Cuộc sống cũng có vui, buồn nhưng cháu rất tin và cũng tự răn mình sống tốt. Giờ cháu gần 30 tuổi mà chưa định hình được gì và cũng ko dám tin mình thành công điều gì, cháu có tật về mắt, và răng xấu, chưa có người yêu. Cháu thiện tâm nhưng cũng sống cơ hội, khôn khéo nhưng ko hại ai. Mong hồi đáp của bác.
 • Private comment
 • Nguyen Thu Thuy Nguyen Thu Thuy
  Đọc các bài viết của Bác Bửu Đình mà em khâm phục quá! Bác ơi bác đã viết bài "Một đi không trở về" rồi thì bác xem giùm cho lá số của em và chồ..
  Đọc các bài viết của Bác Bửu Đình mà em khâm phục quá! Bác ơi bác đã viết bài "Một đi không trở về" rồi thì bác xem giùm cho lá số của em và chồng em xem có quay trở lại được với nhau không bác nhé. Cung Phu của em xấu quá thế mà vợ chồng sống với nhau được những hơn 20 năm yên ấm. Đến năm 2009 (hạn ở cung Phu) tình cảm vợ chồng xung đột gay gắt vì anh ấy ngoại tình, em cố gắng níu kéo nhưng không được, đến năm 2010 (hạn ở cung Tử có Phá quân gặp tuần) thì li dị. Năm nay anh ấy có ý hối hận nửa muốn quay về nửa giùng giằng chắc là chưa dứt được tình cảm với người kia. Vì con, vì ân tình tuy hận nhưng thực tâm em vẫn muốn anh ấy trở về để gia đình em được hạnh phúc trọn vẹn như xưa. Đây là đường link hai lá số của chúng em. Bác xem giùm em với nhé. Nếu được quay về thì em cám ơn bác vạn bội, nếu không, em sẽ biết vậy để mà thanh thản, bình tâm với duyên phận của mình. Cám ơn Bác rất nhiều ạ! http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/123014011963/1/thuy.jpg http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/023013071960/2010/dung.jpg
 • Tung Tung
  • Tung
  • Jul 11, 2010 2:01 PM
  Chao bac Buu Dinh,
   
  Bac oi! Chau co 1 cau hoi thac mac ve la so tu vi cua chau, bac co the giup chau khong? Rang, nguoi ta noi cach ( SAT-PHA-LIEM-THAM)  tro..
  Chao bac Buu Dinh,
   
  Bac oi! Chau co 1 cau hoi thac mac ve la so tu vi cua chau, bac co the giup chau khong? Rang, nguoi ta noi cach ( SAT-PHA-LIEM-THAM)  trong tu vi muon dat thuong cach cua vo tuong (nam quyen dieu hanh quoc gia nhu cua cac bo truong, thu tuong, tong thong) thi truoc tien la/ so phai hoi du 2 yeu to la Am Duong thuan ly va menh cuc tuong sinh, con khong thi chi duoc xep vao loai trung (dia vi thap trong xa hoi) va ha cach (khong co dia vi) thoi. Co dung khong bac.
   
  Ngay gio sinh cua chau la: 22/7/1984 luc 11gio 50 trua.
  La so cua chau thuoc bo SAT-PHA-LIEM-THAM co khoa-quyen-loc hoi tu, ta-huu, khoi-viet nhung lai la am duong nghich ly.
  Bac giai dap giup chau voi! Chau thuoc thuong cach hay khong vay bac. Vi la so chau la Am Duong nghich ly.
   
  Cam on bac!
  Chau
  Tung
 • neo neo
  • neo
  • Jul 7, 2010 3:26 PM
  Mệnh cháu có Vũ Sát, Thân Có Tử Phá cung Quan, ôm trọn bộ không kiếp. Từ bé đến giờ cháu toàn thấy mình gây họa cho mình thôi, chưa xài được bộ không kiếp này lần nào hết T_T
 • VKhanh VKhanh
  Bác ơi hợp với Không Kiếp là những cách nào vậy bác?Là có Thất sát sử dụng ,Phá quân chế ngự hay Không Kiếp đắc địa hả bác?Âm Dương hảm gặp Thi..
  Bác ơi hợp với Không Kiếp là những cách nào vậy bác?Là có Thất sát sử dụng ,Phá quân chế ngự hay Không Kiếp đắc địa hả bác?Âm Dương hảm gặp Thiên Không có thật sự tốt không bác?Hay vẫn còn tàng ẩn nhiều nguy họa??
  Là bất tử, bất hủ, bất bại...Sống mãi mãi với thời gian, sống trong con tim của mọi người, được tô hình tạc tượng.
  Là không bị xoá nhoà theo năm tháng. Là không ai ép, ai bắt vẫn cứ được tôn thờ.
  Bác cho cháu hỏi nếu đi và hợp với sao nào thì có cách này vậybác?
   
  Cháu cám ơn
   
 • phamlinh phamlinh
  Bác ơi, cháu Mệnh có Phá Quân (hãm), mệnh Không Thân Kiếp, mệnh triệt thân tuần, thì liệu có giảm nguy được không bác?
 • Huynh Trang Huynh Trang
  Chào bác Bửu Đình, Thật đúng là duyên may khi cháu tình cờ biết được blog của bác. Mấy hôm nay, cháu đã đọc blog của bác rất nhiều lần và cảm thấ..
  Chào bác Bửu Đình, Thật đúng là duyên may khi cháu tình cờ biết được blog của bác. Mấy hôm nay, cháu đã đọc blog của bác rất nhiều lần và cảm thấy từ từ "thấm" được những điều mà trước đây cháu không hề biết. Những điều bác viết rất thực tế và độc đáo, khác xa với những gì cháu từng đọc. Mặt khác, cháu lại càng bị cuốn hút với cách viết rất hài hước và lôi cuốn của bác nhưng trên hết cháu phải nói là những kinh nghiệm bác viết thật khó có ai mà sẵn sàng chia sẻ một cách chân thực đến như vậy. Cháu thật là may mắn khi đọc được blog của bác. Lúc đầu, cháu có ý định là nhờ bác xem lá số giúp cháu, nhưng sau đó cháu nghĩ là với những kiến thức bác đã cung cấp, tại sao lại không tự xem cho mình, như thế có phải là lý thú hơn không? Tuy nhiên, cháu phải nói thật lòng là, càng đọc cháu càng đâm lo khi xem lá số của cháu. Không biết có phải do còn non kém mà cháu xem không đến nơi đến chốn không, nhưng sao cháu vẫn không yên tâm về lá số của mình. Cuối cùng, cháu quyết định nhờ bác xem lá số cho cháu. Như vậy sẽ chính xác hơn, để cho cháu yên tâm không còn thắc mắc gì nữa. Dù sao đó cũng là số phận, nên chấp nhận thôi. Cháu sinh lúc 6h30 chiều, 26/5/1985 (dương lịch) Một lần nữa phải nói đến chữ duyên, duyên được đọc blog của bác và duyên được bác xem giúp là số. Cháu xin cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác thật nhiều sức khỏe. Trân trọng kính chào.
 • nguyen nguyen
  Bac oi bac cho chau hoi la cung menh cua chau co sao Dia khong va cung than( tai phu the) cua chau co Dia kiep, chau nghe noi nguoi co menh khong than kiep la xau lam ..
  Bac oi bac cho chau hoi la cung menh cua chau co sao Dia khong va cung than( tai phu the) cua chau co Dia kiep, chau nghe noi nguoi co menh khong than kiep la xau lam phai khong bac? Ngoai ra chau bi ca sao Tuan Triet va Thien khong dong o cung Thien di, nhu vay lieu chau co xuat ngoai duoc khong bac? Chau rat mong su hoi am cua bac. Chau cam on bac nhieu ah.
 • Nguyen Nguyen
  cháu chào bác Đình ạ!
  Bác ơi!Bác cho cháu hỏi một chút ạ.Vì mệnh đếm xuôi đến tháng sinh rồi đếm ngược đến giờ sinh để an cung mệnh,còn thân..
  cháu chào bác Đình ạ!
  Bác ơi!Bác cho cháu hỏi một chút ạ.Vì mệnh đếm xuôi đến tháng sinh rồi đếm ngược đến giờ sinh để an cung mệnh,còn thân thì đếm xuôi đến tháng sinh rồi đếm thuận đến giời sinh.Thiên không,địa kiếp lại khởi từ cung hợi và an theo giờ sinh.Vậy tất cả những người sinh vào tháng 10 âm lịch thì đề có mệnh không thân kiếp.Như vậy có phải những người sinh vào tháng 10 có xu hướng có lá số xấu nhất so với các tháng phải không bác.
  Cháu kính chúc bác luôn mạnh khoẻ,vui vẻ,hạnh phúc.
   
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Đúng rồi. Đó là bất lợi của tháng sinh. Có tháng tốt có tháng xấu. Cho nên nói rằng: người sinh tháng 10 KHÔNG KIẾP vô luận là buồn cười. Việc tìm..
   Đúng rồi. Đó là bất lợi của tháng sinh. Có tháng tốt có tháng xấu. Cho nên nói rằng: người sinh tháng 10 KHÔNG KIẾP vô luận là buồn cười. Việc tìm hiểu cách an sao như cháu là hay đấy. Đi đúng hướng, không thể có chuyện nhà nghiên cứu mà không biết cách an sao. Nói những chuyện trên trời dưới đất mà cơ bản không cần biết.
 • Kiem_Ma Kiem_Ma
  Mong bác Bửu Đình giải thích  rõ hơn từ "Quan phòng" cho con hiểu.Cảm ơn Bác đã giúp con!
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Quan phòng là quan tâm đề phòng thế thôi. Tình huống xấu bác mới dùng từ này, còn thường thì dùng từ đề phòng. Nói chung các năm Tị Dậu Sửu có tí..
   Quan phòng là quan tâm đề phòng thế thôi. Tình huống xấu bác mới dùng từ này, còn thường thì dùng từ đề phòng. Nói chung các năm Tị Dậu Sửu có tính quan sự (cửa quan) nhất là Đinh dậu như bác đã nói. Kiếm Ma Lang bạt dễ "bỏ kiếm bên trời", cây THIÊN HÌNH thế nào cũng gãy, nên quên nó đi.
 • Kiem_Ma Kiem_Ma
  Thưa bác Bửu Đình! Hạn có Phá Quân hãm, có Địa kiếp, Triệt  và tam hợp Địa không thì Phá Quân này có giải được tai họa không Bác. Ngân Điền: sinh 14 tháng 7 năm 1987 lúc 5h45 sáng dương lịch. Cảm ơn Bác đã giúp con!
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Vì cháu có cách THẤT SÁT lâm Thân nên khó quan phòng, chú ý các năm Đinh Dậu 31 tuổi, Canh Tý 34 tuổi. Dễ gặp họa lớn.
 • Tuong Tuong
  • Tuong
  • Sep 21, 2009 1:41 PM
  Cháu kính chào bác. Thưa bác, Không Kiếp đắc địa tại Dần Thân Tị Hợi, như vậy tại ví trí đó có chắc gì là Không Kiếp "HỢP" không ạ? Chữ HỢP và ..
  Cháu kính chào bác. Thưa bác, Không Kiếp đắc địa tại Dần Thân Tị Hợi, như vậy tại ví trí đó có chắc gì là Không Kiếp "HỢP" không ạ? Chữ HỢP và BẤT HỢP mà bác nói ở đây còn phải coi nó đi với sao nào cho ra bộ nào, đúng không bác? Bác có thể cho cháu 1 ví dụ về Không Kiếp mang ý nghĩa :"Không phức tạp là Không thay đổi ý định, không thay lòng đổi
  dạ, không khuất phục trước kẻ ác, bạo quyền" được không ạ? Tại vì mang ý xấu thì có quá nhiều rồi, đếm không kể xiết, hic. Cháu chân thành cám ơn bác ạ. Chúc bác vui nhiều
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Chỉ có SÁT PHÁ mới dung nạp nổi KHÔNG KIẾP. PHÁ QUÂN đi với KHÔNG KIẾP chủ phá vỡ mọi tai kiếp, không ngờ do KHÔNG KIẾP gây ra. Với điều kiện không..
   Chỉ có SÁT PHÁ mới dung nạp nổi KHÔNG KIẾP. PHÁ QUÂN đi với KHÔNG KIẾP chủ phá vỡ mọi tai kiếp, không ngờ do KHÔNG KIẾP gây ra. Với điều kiện không có thêm sao ĐÀO HOA, nếu có lại là tạo ra tai họa không ngờ và bị bắt, cũng như không có KỴ HÌNH, nếu có gia thêm KHÔNG KIẾP là bị bắt vì tội gây họa gì đó vi phạm pháp luật. Đoán KHÔNG KIẾP có PHÁ QUÂN không dễ đâu. PHÁ QUÂN chủ phá vỡ tai họa mà phá không vỡ thì PHÁ QUÂN lại bị nạn. 
 • Private comment
 • Thanh Dinh Thanh Dinh
  Cám ơn lời khuyên của GiaMy. Ừ, Mình cũng ghét mình lắm. cứ
  giận ai, nhất là người yêu, là phải nói ra, không khó chịu lắm ( Bác ơi, không biết
  bá..
  Cám ơn lời khuyên của GiaMy. Ừ, Mình cũng ghét mình lắm. cứ
  giận ai, nhất là người yêu, là phải nói ra, không khó chịu lắm ( Bác ơi, không biết
  bác có thể giúp cháu chữa cái bệnh này không?) .
  Rất may, anh tính tình khá dễ thương, mình
  không dám cáu với anh  đâu. Mình chỉ email mỗi khi thấy không vừa ý.
  Dù bận rộn cỡ nào. anh luôn dành thời gian, nhỏ nhẹ hỏi mình tại sao
  lại giận. Chưa bao giờ anh ấy cáu gắt với mình cả. Vì thế, mình rất thương & cảm phục hiền hòa ở anh. chằng muốn mất anh tẹo nào.
  Chính Bác Bưu Dinh đã cho mình hiểu được lý do tại sao từ bé đến giờ
  mình như thế. Qua Bác mình biết được nguyên nhân là vì mệnh mình có Tử
  Vi & Thất Sát(được & Mất) còn số mình phải nói là( Mất &
  được1 chút). Sau khi hỉểu ra nguyên nhân, đã giúp mình rất nhiều, Mình
  đang nghe theo bác kỉềm hãm đồng chí Thất Sát (Mất) của mình.
  Vì thế mình rất tâm phục bác Bưu Dinh. 
  A, Bác ơi, cháu có tính không kiên cường, hay nản trí & làm biếng
  lắm, mong bác thương chỉ cách cho cháu, để có thể qua tử vi (toán học)
  của bác có thể gíúp cháu thay đổi nếp sống cũ.
  Trời cho bác 1 khả năng đặc biệt. Mong rằng,
  Bác tiếp tục cố gắng dùng khả năng thiên phú, giúp
  đỡ những người như cháu. Việc bác đang làm công đức vô lường. Với cháu những
  lời khuyên, những cách chứng minh ( toán học) ở bài "NỬA MẢNH HỒN TÔI
  GiẠT VỀ ĐÂU?" đã đưa cuộc đời cháu giạt từ từ đi về 1 hướng khác. Cháu
  thấy rất hay & tâm phục vô cùng. Đây chính là 1 trong những cái
  phước, để cháu được gặp & biết bác, Cháu rất mong ngày trở lại thăm
  quê hương lần tới. Chúng cháu sẽ có dịp gặp & tri ân Người Bác Sĩ
  này ( bác ơi, bác thử xem, xem lá số của bác có cách giống Lưu Bang
  không, Bất chiến tự nhiên thành).Thân ái chào GiaMy & Bác
 • Thanh Dinh Thanh Dinh
  Chaú xin cảm ơn bác Bưu Dinh trước. cháu không biết nói gì hơn là cảm ơn bác vô cùng. Lá số có gì tốt hay không tốt bác cứ nói thật cho chúng cháu biết nha. chúng cháu không ngại đâu.
 • giap giap
  • giap
  • Mar 27, 2009 6:46 PM
  Bác Bửu Đình,bác có lá số của ông Quản Trọng không ạ. “Dần Thân KIẾP KHÔNG
  THAM LANG. Vận ông Quản Trọng gặp đường thứ lưu. Cháu có..
  Bác Bửu Đình,bác có lá số của ông Quản Trọng không ạ. “Dần Thân KIẾP KHÔNG
  THAM LANG. Vận ông Quản Trọng gặp đường thứ lưu. Cháu có cách này ,nhưng mà ở cung Tài, không biết có tính khi vào hạn tại cung tài không. Bài viết này cháu bị dính nhiều cách như khôi việt không kiếp,không kiếp tham lang,.Nhưng mà theo bác thì xoa địa không,thay thiên không là địa không,thì không kiếp đồng cung ,chỉ xung chiếu Tham Lang thôi ạ.
 • linh linh
  • linh
  • Mar 27, 2009 5:53 PM
  Đồng cảm với chị DCT quá. Mong chị hãy bình tĩnh ,đừng để tâm trạng lo lắng ảnh hưởng đến chuyện
  tình cảm hiện giờ .Chị cứ tránh né, cáu gắt vớ..
  Đồng cảm với chị DCT quá. Mong chị hãy bình tĩnh ,đừng để tâm trạng lo lắng ảnh hưởng đến chuyện
  tình cảm hiện giờ .Chị cứ tránh né, cáu gắt với anh ấy kẻo lại chia tay thật.Năm nay có hỉ tín sao không mạnh dạn mà cưới, biết rằng năm sau không tốt cho chuyện tình cảm thì chuẩn bị tốt tâm lý để xử sự với nhũng tình huống xấu sẽ xảy ra.Đừng để việc chưa xảy ra ảnh hưởng đến hiện tại.Chúc anh chị vượt qua được những thủ thách sắp tới.
 • Thanh Dinh Thanh Dinh
  Bác ơi, cháu không ngờ bác giỏi toán, Cháu cứ đinh ninh bác là nhà văn. Vì cháu thấy sự vận dụng thơ, ca, của bác vào thí dụ cho Tử vi rất nhiều (r..
  Bác ơi, cháu không ngờ bác giỏi toán, Cháu cứ đinh ninh bác là nhà văn. Vì cháu thấy sự vận dụng thơ, ca, của bác vào thí dụ cho Tử vi rất nhiều (rất dễ hiểu). Cháu kính phục & ngưỡng mộ tài viết cũng như trí nhớ & sự uyên bác cuả bác nhiều lắm ạ. Bảc ơi, có người thầy tử vi coi tiểu hạn của bạn cháu năm 2010 Mậu Dần năm tới. Hạn ở Cung Thân, Cung Quan Lộc có Hồng, Đào, Điạ không, Địa kiếp, Cô, Qủa, Phục binh, Bệnh, Thiếu Dương, xung chiếu cung Thê có Tuần Trỉệt, Thiên Hình. Thầy nói nếu bạn cháu & cháu yêu nhau năm nay, thì năm sau chúng  cháu sẽ chia tay.  vỉ Đào, Hồng ngộ Thiên Không, nghiã là bán thiên chiết sĩ, gãy gánh giữa đường. Thầy nói nếu năm nay tụi cháu gặp nhau, hay ăn ở với nhau trước thì năm sau sẽ chia tay, thầy khuyên không nên gặp nhau. Đợi năm tới hãy gặp. 2 chúng cháu như cô đơn gặp bạn cố tri.  Chúng cháu rất hợp
  tính, tâm linh tương thông đến kỳ lạ Bác ạ.  Cả 2 rất biết yêu thương
  nhường nhịn nhau.
  Chúng cháu phải mất gần nửa cuộc đời mới tìm thấy nhau. Thật chẳng muốn mất nhau 1 tẹo nào hết bác ạ.Chúng cháu thật sự rất yêu thích nhau. muốn tiến tới hôn nhân muốn điên luôn, vậy mà thầy nói chúng cháu nhất định không nên gặp nhau trong năm nay.   Xin  Bác thương bình luận giúp lá số này cho chúng cháu với, vì tình trạng giờ nghiêm trọng qúa, cháu thì sợ, nhất định không chịu gặp. còn anh & gia đình anh thì hối thúc lắm. vì thương & muốn gặp nhau quá, nhưng không được gặp, thời gian trôi qua, quá chậm cứ như chiếc bom giờ nổ chậm vậy. Đôi khi cứ vì vậy mà cháu cứ cáu với anh. Mong chú giúp chúng cháu với, Cháu thật sự rất thích anh, chẳng muốn mất anh tí nào. cháu sẽ vô cùng bỉết ơn chú ạ. Tâm trạng 2 chúng cháu hôm nay buồn phiền về chuyện nầy lắm. cháu chẳng biết phải làm sao.  Mong Bác nói thật hết cho chúng cháu nghe, xấu cũng được ạ, Cả 2 chúng cháu rất mong được Bác thảo luận gíúp ạ. Kính chào Bác Lá Số Âm Nam
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Năm tới là Canh Dần, bác vận dụng sao lưu động để đoán, nhưng ngày mai bác mới làm được, cả ngày bác làm những việc linh tinh hết cả ngày. Biến câu trả lời của cháu thành bài viết nghiêm túc.
 • Private comment
 • Thanh Dinh Thanh Dinh
  Xuân ruổi trăm hoa rụng
  Xuân tới, trăm hoa cười
  Trước mắt việc đi mãi
  Trên đầu già đến rồi Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
  Đêm qua, sân tr..
  Xuân ruổi trăm hoa rụng
  Xuân tới, trăm hoa cười
  Trước mắt việc đi mãi
  Trên đầu già đến rồi Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
  Đêm qua, sân trước một nhành mai  dạ đây là nguyên văn bài thơ ạ, cháu rất thích lối viết văn của bác ạ. chắc cung mệnh  Bác phải có Xương, khúc hồng, đào phải không bác.  chúc bác luôn khoẻ, vui vẻ & hạnh phúc
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Bác na ná như Vương Mãn vậy trừ đi một sao HÓA KHOA. Mà trừ đi sao nầy là Vương Mãn trên trời, bác ở dưới đất.(MỆNH bác không ở thế La võng). Sao..
   Bác na ná như Vương Mãn vậy trừ đi một sao HÓA KHOA. Mà trừ đi sao nầy là Vương Mãn trên trời, bác ở dưới đất.(MỆNH bác không ở thế La võng). Sao HÓA KHOA làm nhân lên hệ số như toán học vậy. Nếu không biết áp dụng Toán học trong TỬ VI đoán rất mù mờ, bác hơi bị giỏi toán, lớp 10 vói tay lấy sách toán trên Đại Học làm, đang học lớp 5 mỗi đêm chấm điểm nghiêm túc toán lớp 5 khoảng 50 bài, cho 1 người anh vừa là học sinh vừa là hiệu trưởng, kiêm thầy giáo, bác phải gánh lấy việc chấm toán ngay từ khi 10,11 tuổi...
 • Thanh Dinh Thanh Dinh
  “Dần Thân KIẾP KHÔNG
  nhi hội quí tinh thăng trầm vô độ.” “Dần Thân KIẾP KHÔNG
  THAM LANG. Vận ông Quản Trọng gặp đường thứ lưu.” Bác ơi, xin giải thích dùm 2 câu phú trên giúp cháu. cám ơn bác
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Quý tinh chỉ ngôi KHÔI VIỆT, thăng trầm vô độ là lên xuống thất thường, đối với bác đoán được khi lên khi xuống không khó mấy. Ví dụ cụ thể như ..
   Quý tinh chỉ ngôi KHÔI VIỆT, thăng trầm vô độ là lên xuống thất thường, đối với bác đoán được khi lên khi xuống không khó mấy. Ví dụ cụ thể như về mặt tiền bạc (nhiều mặt để đoán) khi vốn liếng leo tới 100 ngàn đô tụt xuống vài chục, lại lên hơn... như sóng hình sin trong nhịp đập con tim thất thường. Câu dưới là THAM LANG ngộ KHÔNG KIẾP là ông QT. bị lưu đày do cách kể trên. Tai họa (KIẾP) không ngờ (KHÔNG) vì lòng tham vọng (hoặc bị do thám ton hót) trong trường hợp nầy cần TRIỆT án ngữ ngay tại chỗ ấy.
 • Thanh Dinh Thanh Dinh
  “ Dần Thân KIẾP KHÔNG
  nhi hội quí tinh thăng trầm vô độ .”
  “ Dần Thân KIẾP KHÔNG
  THAM LANG. Vận ông Quản Trọng gặp đường thứ lưu.” Bác ơi, xin giải thích dùm 2 câu phú trên giúp cháu. cám ơn bác
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Bác kỵ với cây khô, kỵ héo rụng. Cho nên câu thơ chữ Hán (bác vô trang
   Blog của mình tìm hoài cũng không thấy, có ai đang tải bài về máy, vô cũng k..
   Bác kỵ với cây khô, kỵ héo rụng. Cho nên câu thơ chữ Hán (bác vô trang
   Blog của mình tìm hoài cũng không thấy, có ai đang tải bài về máy, vô cũng khó
   khăn) hinh như là: Trước hiên có một cành mai, nhưng đêm qua   Xuân đã tàn hoa đã rụng. Ý bác là vẫn còn một
   bông mai lỳ lợm nằm đó. Cho nên VuaLocvung tặng ảnh cây khô, bác cũng viết đem
   về máy làm cho nó trỗ bông. Khô mộc phùng xuân. Cuộc đời bác 3 lần đến cây khô,
   bụi tre khô có gặp sự nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng qua đi. Về sau suy nghĩ
   trên TỬ VI bác hiểu ra điầu ấy. Đó là điềm báo mà mình không hiểu kịp (đáng lý
   không nên đi về hướng ấy làm gì). Từ THIÊN PHỦ vô tình tặng một câu thơ, ngẫu
   nhiên Vualocvung tặng một bức ảnh cành khô. Bác cảnh giác liền, sửa lại đừng
   bảo tức vẫn còn… Cũng như bài “Chiếc lá cuối cùng” trong đồ chơi của bác vẫn
   còn một chiếc lá cuối cùng không chịu liền cành. Hiện giờ 2 câu cháu hỏi không hiển thị, bị lỗi gì đó.
 • Thanh Dinh Thanh Dinh
  Bác Bưủ Đinh ơi, bất cộng đái thiên nghĩa là gì ạ? Mong Bác giải thích giúp cháu về 2 câu thơ: ( Vì cháu thích 2 câu thơ này lắm ạ) Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
  Đêm qua, sân trước một nhành mai Cám ơn Bác thật nhiều.
  • Bửu Đình Bửu Đình
   Bất cộng đới (đái) thiên là không đội trời chung. Cháu hỏi như đùa vậy? 2 câu thơ đó bác trả lời rồi mà. Hình như ở bài cháu hỏi.
 • Vua Lộc Vừng Vua Lộc Vừng
  Cháu chào Bác!
  Ngày mai là ngày hội pháo hoa Đà Nẵng. Chắc là vui lắm phải không Bác.
  Cháu biết Đà nẵng cũng mới làm xong cáp treo dài kỷ lục ..
  Cháu chào Bác!
  Ngày mai là ngày hội pháo hoa Đà Nẵng. Chắc là vui lắm phải không Bác.
  Cháu biết Đà nẵng cũng mới làm xong cáp treo dài kỷ lục TG đi Bà Nà. Vợ cháu nói đi cáp treo Bà Nà giống như đi máy bay vì nó rất cao ( đó là cáp cũ). Không biết cáp mới sau này thế nào? chắc là cao lắm. Vợ cháu còn nói giữa Đà Nẵng và Huế có danh thắng Bạch Mã cũng đẹp vô cùng. Không hiểu vì sao khúc ruột miền trung cháu lại đễ cho bà xã " dẫn dắt " nhiều quá , thiệt tình.
  Cháu rất mong hôm nào Bác có thời gian có thể xem lại lá số của vợ cháu , cháu nghĩ có nhầm lẫn nào đó Bác ơi ( ngày dương và âm). Thật sự thì vợ chồng cháu rất tôn trọng nhau , luôn tham khảo ý kiến nhau nhưng trong kinh doanh vợ cháu luôn hỏi ý kiến cháu , đồ đạc trong nhà , xe cộ ..  cháu quyết phải sử dụng cái gì , nói chung là cháu mang băng đội trưởng. Bửa Bác nói bả xem chồng như con bả là oai oái vì bị cho là oan ức.
  Cháu kính chúc Bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
 • linh linh
  • linh
  • Mar 26, 2009 7:33 PM
  Hic, .Phải mau đi kiếm anh chồng Phá quân thôi Có bộ Không Kiếp thì hợp với sáng tạo phải không bác?
  Đăng nhận xét