Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008

Giải Thích Một Số Câu Phú.MỘT SỐ CÂU PHÚ TỬ VI BI GIẢI THÍCH SAI
SOME OLD RHYMES (“PHÚ”) THAT WERE MISINTERPRETED
                                                       Bài viết Bửu Đình. Bản Dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.

Trong quá trình nghiên cứu TỬ VI bắt gặp một số câu phú giải thích sai. (Phú là một dạng câu ngắn gọn có vần điệu. Nó quan niệm của ai đó để lại để dự đoán dựa vào sự kết hợp các ngôi sao). Chẳng những sách nầy giải thích sai, còn kéo theo một số sách khác cũng giải y hệt như vậy, thật đáng buồn. Tôi viết bài nầy không ngoài mục đích giúp các bạn trẻ tiếp cận TỬ VI khoa học hơn.

In the process of TU VI research, I encountered some rhymes or ‘phú’ that were misinterpreted. (‘Phu’ is a form of short rhyme, created by random anonymous researchers to explain about the combination of stars for latter generations to remember). The wrong explanation in certain well-known books had led to other books to copy the same misleading concept. Such is a sad situation, which is why it led me to write this article in order to help young people who are starting to learn TU VI shall have a more scientific approach.

v     "CỰ MÔN ĐÀ LA tất sinh dị chí"
v     “THIÊN ĐỒNG, CỰ MÔN, HOẢ TINH tất sinh dị chí”
Câu nầy được giải thích là nốt ruồi lạ.
Có thể ai đó có cách nầy ở MỆNH, THÂN ngẫu nhiên có cái nốt ruồi lạ, cho rằng TỬ VI sao mà hay thế. Thật ra không phải vậy.
* Dị chí là người có chí hướng khác thường. Cá biệt làm nên chuyện phi thường, lạ thường tùy theo Cát tinh tụ tập nhiều hay ít, ngược lại là bất bình thường, khác người, không giống ai, lập dị,  thậm chí dị thường nhất là đi với KỴ. Đây là cách bế môn tỏa cảng, ngại giao du…  Vài ví dụ cụ thể có học, có bằng cấp nhưng không ra làm việc bỏ đi tu, làm công việc lạ kỳ nào đó.
* Riêng với cách ĐỒNG CỰ có HỎA vì giận hờn, vì tức giận mà phát sinh ra chí hướng khác thường. Không ngoài mục đích làm cho đả tức.
Cách CỰ ĐÀ là một cách rất dễ gặp.

v     “If CU MON combines with DA LA, then surely forming strange moles/idea”
v     “If THIEN DONG, CU MON, HOA TINH combine then surely forming strange              moles/idea”
This rhyme is often interpreted as “having a mole in strange position”.
It is possible that some people have this combination at Menh or Than Section and coincidently he/she also has a mole in strange position, they assume it is because of this combination and think that TU VI is so wonderful could predict even mole position, but in fact it is not true.
* The word ‘chí’ in Old Vietnamese both means MOLE and IDEA. So in fact, it means that the person possess this combination usually has “strange ideas” not “strange mole position”. In exceptional cases, they can make exceptional things depending on the number of Fine Star converging. If not, it denotes abnormality, eccentricity, or even anomaly when combining with HOA KY. This style denotes the closed-door policy, they don’t like socializing…Some examples such as: she/he achieves high levels of education, but he/she doesn’t want to work for any company and they want to become a monk/nun, or they like abnormal works.
* For the style “THIEN DONG, CU MON, HOA TINH” because Hoa Tinh denotes anger, it means this person because he/she gets so angry that strange idea begins to take root in the mind serving no purpose than to take revenge.
The CU DA style is quite common.

v     "THAM XƯƠNG cư MỆNH phấn cốt toái thi"
Thành ngữ phấn cốt toái thi là tan xương nát thịt. Được giải thích là lang ben, bạch biến đại loại là như thế.
* Tan xương nát thịt dùng để mô tả sự quyết tâm của người có chí. Muốn là làm cho bằng được mới nghe. Ví dụ như quyết đào một cái hồ tắm trong nhà thế nào cũng thực hiện bằng được. Tùy theo Cát tinh tụ tập họ làm nên những kỳ tích rất vĩ đại. Tầm tầm nhiều vô số kể. Như muốn mua cái máy tính thật hiện đại, thật mạnh. Dù đã có rồi vẫn lên đời cho bằng được. Nếu rủi ro ai đó có bộ sao nầy, không may gặp cảnh thịt nát xương tan, thì không phải lỗi tại nó đâu mà còn cách khác. Ví dụ Chúa Minh Nguyễn Phúc Chu là người quyết tâm làm bằng được cái Quốc Ấn để sau nầy truyền ngôi.

v     “THAM LANG, VĂN XƯƠNG in one’s MENH, then that person will has bones crushed and flesh beaten to pulp.”
This rhyme has a literal meaning of bone crushed and flesh beaten to pulp. People usually mistaken it for skin disease or the like.
* In fact, “Bones crushed and flesh beaten to pulp” is an idiom that implies one’s high determination. If they want to do somethings, then they shall use all the might to achieve even if it means their bones are crushed and their flesh beaten to pulp. Ex: They determined to dig a bath tub in their home, then they will do everything to get to that. Depending on the Fine Stars converging to MENH, they could create wonders. But more common is the average determination. For example: They want to build a new computer with strong configuration. Although they already have a computer that is working they still want to buy another for all it’s worth. If unfortunately there is a coincidence that a person is crushed and beaten to pulp please be aware that it is not the fault of this style but of other styles. For example: Lord Nguyen Phuc Chu of Minh Dynasty was very determined to create a seal to represent the feudal power and shall be passed on to future Lords.

v     "THAM LANG ngộ HAO tàng dâm tình ư tỉnh để".
Cho là dâm, thậm chí là làm tình nơi giếng. Để rồi phú Nôm ta không ngại đặt thành câu.
"Song HAO THAM hội đa dâm.
THIÊN ĐỒNG ngộ QUÍ mười phần thanh cao"
Thật ra là cách dấu kín, đè nén những ham muốn thể xác, dấu kín trong đáy lòng. Dĩ nhiên tùy thuộc vào dâm tinh có tụ tập thêm hay không. Nếu có ĐÀO DIÊU đè xuống thì bị DIÊU ĐÀO khơi dậy lên (vì bộ sao nầy là con đĩ lẵng lơ). Tôi tin rằng những bạn có cách THAM HAO cho rằng đúng.

v     “ When THAM LANG combines with HAO (ĐAI HAO, TIEU HAO) in one’s MENH, then that person possess very strong sexual desire but is hidden at the bottom of their heart that as deep as a bottomless well”
This is often mistaken that the person has this combination is so sexually driven that he/she could even encounter in sexual intercourse even in the bottom of a well, and the ancient people were so impressed that they created this rhyme.
There are other such as:
“THAM LANG + TIEU HAO/DAI HAO makes a person very sexually driven.
THIEN DONG + THIEN QUY makes a person ten times nobler.”
In fact, THAM + DAI HAO (TIEU HAO) is a style that denotes a person deeply conceal, restrain sexual desire. Of course it also depends on the number of lewd stars surrounding or converging. If combines with ĐAO HOA, THIEN DIEU when a person tries to restrain, then ĐAO HOA, THIEN DIEU try to stimulates the lust. (because ĐAO HOA + THIEN DIEU = a slut). I believe that when you have “THAM + HAO style”, then you will agree.  

Cũng THAM HAO ta lại có:       
v     "THAM LANG ngộ HAO một nhà. Cầm vàng nhịn đói lệ nhòa miệng ăn"
Được nghe giải thích, đại ý là đau ốm có của ăn không được.
THAM HAO thì chắc không giàu đâu, tam hợp luôn luôn có PHÁ QUÂN xúi bậy tiêu bằng thích, THAM LANG lại là ngôi sao ham muốn đủ thứ, có nghĩ chuyện mua sắm vàng làm chi.
Thật ra cách THAM HAO rất đáng thương. Cái ăn, cái uống của mình bị khắc chế rất nhiều. Không được phục vụ tương xứng. Như muốn ăn ngon nấu lấy mà ăn, ra quán mà ăn… cái đồ ăn đó để dành cho người khác… Chắc chắn vào cương vị bạn, bạn sẽ không ăn. Đúng chưa? Mà hình như chính bạn còn nói: Thà rằng nhịn đói, chứ không để lệ nhòa miếng ăn. Vậy thì.
"THAM LANG ngộ HAO một nhà. Cầm bằng nhịn đói (chứ không để) lệ nhòa miếng ăn."

In addition, we have a other Phu sentence about “THAM HAO style” as follow:
v     “THAM LANG combines with HAO, then a person is rich but he/she is stingy even would rather suffering (hoard money, or use money to buy gold…) than enjoying delicious food and good clothes”.
I am sure that most people with “THAM HAO style” are not rich. In trine of THAM LANG always has PHA QUAN which often denotes wasting of. THAM LANG is a star which desires many things by nature, then of course THAM LANG does not care about stocking for gold or valuables.
In fact, when a person has “THAM HAO style, he/she is very pitiful. Their food supply is limited by others. They are not served adequately. For example: In a family, they want a good meal, but nobody cook for them, even when they see delicious food in table but they are not allowed to eat because it was for other. Surely, if you are in this case, then you would rather not eat. Right? Then you would say: I’d rather be hungry than cry because of food. So then:
In order to correct this rhyme, we should replace some phrase and make it more accurate it means: “THAM LANG combining with HAO, I would rather fast but I would never let myself cry because of food.”

v     "MỘC DỤC LIỆT THỦ CHI HIẾU DÃ DONG"
Cung Mệnh có Mộc Dục thì có khiếu về nghề thợ rèn. 
Câu nầy trong trang Web của chúng ta. Phú giải số 34 của cụ Thái Vân Trình.
Câu nầy theo như tôi được biết là:
"MỘC DỤC liệt thủ chỉ hảo dã dung"
Hảo hay hiếu cũng giống nhau. Đã dong và dã dung thì khác nhau. Dã dung là ưa tắm gội, làm dáng, trang điểm. MỘC DỤC là một Dâm tinh nhất là đi với THIÊN TƯỚNG (Tướng chỉ tướng mạo, coi xem…) Ví dụ "TƯỚNG ngộ KHÚC , MỘC , CÁI, ĐÀO thuần tước dâm phong".
MỘC DỤC là trạng thái tuổi dậy thì, ưa trang điểm tắm gội làm dáng có dâm tính.

v     “ MOC DUC in one’s Menh, then they have an aptitude for blacksmith”
This meaning a person have MOC DUC star in Menh, then he/she could become a blacksmith. But as far as I know that: the word “Blacksmith” (in Vietnamese) has pronunciation similar to the word “coquetry”. In fact, MOC DUC is a lewd star, especially accompanying with THIEN TUONG which denotes face. Ex: THIEN TUONG combine with VAN KHUC, MOC DUC, HOA CAI, DAO HOA is a lewd person.
MOC DUC denotes puberty, so it means the person would love to clean up the body put on make up and this star contains lewd traits.

v     "MỆNH trung HỒNG ngộ KHÔNG KIẾP mạc đàm phú quí"
Được giải thích là: Cung Mệnh có Hồng Loan gặp Kiếp, không thì nghèo khó. Bài 25 của TỬ VI đẩu số phú giải. Cụ Thái Vân Trình
Thật ra là mạc đàm tức đừng bàn, đừng bàn 2 chữ phú quí. Tại sao vậy ta? Tại vì nó rất yểu. Thôi thì bàn luận làm chi chuyện sang giàu. Vì bộ sao nầy có nghĩa là tai họa lớn. Chính xác là loan báo tai nạn lớn. Bằng chứng lấy ngay bài nầy câu thứ 9 là cũng bài viết kể trên.
"HỒNG LOAN ngộ KHÔNG KIẾP lâm thủ. Sá bàn chi một lũ yểu vong"
Cách HỒNG ĐÀO ngộ KHÔNG KIẾP (tạo ra tai họa lớn) còn dễ yểu hơn cả cách HỒNG KHÔNG KIẾP (tai họa lớn) được phú TỬ VI nhắc nhở nhiều lắm. Đại kỵ đi với sao TỬ VI. Lá số yểu được đặt thành phú như Nhan Hồi. Và một anh hùng trẻ tuổi ai cũng biết Nguyễn Thái Học cũng vì cách nầy mà chết trẻ.

v     “When Menh has HONG LOAN combines with THIEN KHONG, DIA KIEP , then don’t talk about getting rich.”
It is usually explained as: if Menh Section encounters HONG LOAN + THIEN KHONG, DIA KIEP then the person is very poor (cited: Lesson 25, TU VI DAU SO PHU GIAI of Master Thai Van Trinh).
In fact, this rhyme contains two words: don’t mention. It means do not mention about getting wealthy. Why? Because it denotes early death. If you die early why concern about being wealthy. HONG + KHONG KIEP denotes big tragedy. In other words, it also means “a big tragedy is announced/foretold”. To support that ground, I cited line number 9 of the same above mention lesson, it said:
“HONG LOAN meets KHONG KIEP, there’s nothing to talk about because they shall all die early.”
The style “HONG LOAN, DAO HOA + KHONG KIEP” (means “Creating Big Tragedy”) is even more deadly than HONG LOAN + KHONG KIEP usually mentioned a lot by TU VI rhymes. This style needs to steer clear of TU VI Star because it is the combination that makes the tragic early death well-known in a lot of rhymes: the death of NHAN HOI, and in Vietnam we also have a young hero that died because of this style who was NGUYEN THAI HOC.

v     "THẤT SÁT lâm THÂN chung thị yểu. THAM LANG nhập MỆNH tất vi sương"
Đây là một câu phú Hán bị một số sách viết là xương, xướng rồi giải thích theo ý của nó là dâm, là xướng ca… Nhìn câu phú nầy ta thấy tính bác học uyên thâm của nó, trình độ của người đặt phú rất cao. Một câu đối hoàn chỉnh về âm vận và về cả ý. Bên nầy THẤT SÁT 2 âm sắc bên kia THAM LANG 2 âm bằng… bên nầy nói yểu, bên kia nói sương. Tức là sương phụ. Sương phụ là gì nhỉ? Là gái góa thờ chồng có hàm ý thọ. Bên kia chàng THẤT SÁT chết yểu, bên nầy THAM LANG gái góa thờ chồng. Nói về thọ đối với THAM LANG (như THAM LANG gia cát hội TRƯỜNG SINH thọ khảo như Bành Tổ)… Đây là ngôi sao ham sống sợ chết nhất.
THẤT SÁT lâm THÂN chung thị yểu. Câu phú nầy cực kỳ đúng.
THAM LANG nhập MỆNH tất vi sương. Còn tùy trường hợp có ĐÀO HỒNG quấy nhiễu không, có được TUẦN TRIỆT án ngữ không, nếu có bình lặng trở lại… Câu phú chỉ gợi cho ta một ý luận đoán, còn ta luôn luôn tự hỏi có thật thế không? Ví dụ như thấy có MÃ thì không được như vậy đâu.

Đến đây người viết xin tạm ngừng.

v     “THAT SAT in THAN SECTION denotes early death.
THAM LANG in MENH SECTION of course you shall have long life.”
This is an old Han (Chinese) rhyme that was misleadingly changed by some books makes it meaning lewd. Looking at the original version of the rhyme we could see the level of deep understanding of the creator. It is a balance and complete rhyme in both the sound and the meaning. One side is THAT SAT both have rising tone when the other THAM LANG is both neutral tones… one side said early death while the other said old age (SUONG is the old word for a widow who keep her dignity for the dead husband, it implies old age). One side said THAT SAT dies young while the other implies THAM LANG as the widow who outlived her husband. If speaking about longevity of THAM LANG (For example: “THAM LANG encountering TRUONG SINH you live as long as BANH TO (who was believed to live for 300 years)), it is like that because this star is a big coward.
The rhyme: “THAT SAT in THAN Section you certainly die young” is very accurate. 
On the other hand, “THAM LANG in MENH section you certainly die in very old age” is depending on whether or not DAO HONG is present or is TUAN TRIET helping around. If TUAN TRIET is around than it helps calm everything down.
Rhymes are only a tool for us to find the idea for prediction, our job is to constantly ask “Is it true?” For example, if THIEN MA is present, well maybe it is not true at all.


This is the end of this topic. 
                                                     
Đăng nhận xét