Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008

Ngôi sao Vô Địch

NGÔI SAO VÔ ĐỊCH
                                                    Bửu Đình 31-12-2008.  Vui Học Tử Vi
  

CHAMPION STAR.
                                                                      Bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh. tháng 12/2015
                          
Đọc báo sáng hôm nay vẫn còn tựa đề Chức Vô Địch AFF của bóng đá VN. Đây là tựa đề dễ nhất, các tựa đề còn lại viết lang mang viết đến bao giờ mới hết. Còn có một số tựa đề do Yahoo đưa ra như chết chóc, sập đổ, ly dị… Dẫu sao cũng mang tiếng đầu năm mới, viết chi ba cái chuyện nhiều người nhát gan không dám đọc, lấy đâu mà hiểu. Cho nên không tín cũng chìu lòng người mê tín.
 This morning, when I read the newspaper I still saw the title “The Vietnamese Men Soccer Team won the AFF Cup championship”. This is an easy-reading topic, the rest were not getting to point. Some topics were posted by Yahoo such as death, accident, divorce... Who would post such a thing on the so-called “New Year”, some weak souls out there might not have enough courage to read it, let alone understanding it. Sometimes even though you were not superstitious but you still need to go along with those who were.

 Vô địch trong các cuộc thi đấu có tính chất thể thao vận dụng tay chân, khác với môn thi đấu trí tuệ như cờ, trèo lên tụt xuống Olympic, càng xa lạ với môn khoe sắc đẹp người vô địch được gọi là hoa hậu.
Champions in sports competition use muscle unlike those of intellectual competition such as chess (which jump on and off the Olympic competitions list several times) and very much unlike those pageon contest in which the winner is called “Miss…”.

 Trong Thể Thao có nhiều chi tiết giống như quân sự. Phải chiến đấu vất vả bằng tay chân. Tức phải có THIÊN MÃ , dĩ nhiên nó phải ngon lành, khỏe mạnh  và cần ngôi sao chiến thắng là PHÁ QUÂN tốt là trở thành  vô địch. Thật giản dị, nhưng muốn được như vậy không dễ, vì cả một tập thể ít nhất trên 2 phần 3 số người ấy đang ở vận tốt, không có KỴ HÌNH vi phạm, nếu có bị thẻ đỏ mất tiêu rồi. (thậm chí không đá ngồi chờ cũng bị phạt). Người Huấn Luyện Viên cũng cần có nhiều  Cát tinh, Hỉ tinh chứng tỏ sự vui mừng. Nếu thấy Sầu tinh, Thị Phi tinh dễ thấy cảnh “anh hãy giải thích tại sao quân ta giỏi mà thua. Lấy đâu mà vô địch. Đó là phía ta. Phía đối phương (nhiều người coi phía đối phương như địch, chẳng thấy tinh thần thể thao nằm ở đâu, khi đối phương ghi bàn cả vận động trường chết lặng như tờ) phải xấu hơn ta là cái chắc, nếu tốt hơn họ vô địch mất. Trong môn bóng đá do cả một tập thể lớn như vậy được vô địch là một điều kiện khó, cũng đáng vui mừng.
Sport has many similarity with military in which muscle is used extensively. Which means there is Thien Ma star converging in and this star is good, strong; if there is the Champion Star: PHA QUAN in good position, then of course we have a champion. It sounds very simple but it is utmost difficult to achieve because in a group, at least two third of the participants are in good term, without the violation group KY HINH (If so he/she sure shall be given a red card, even just waiting in the stand-by area). The trainer also needs a lot of Joyous, Good Stars to predict a happy ending. If we see a lot of Sad and Gossiping Stars then it is easy to encounter the following situation: “Can you explain to me why our team is very good but we still lose, how can we be champion now?” That is our side, the opponent side can’t be better than us, otherwise they shall be champion. (Some participant team consider the opponent team their enemy which is not the athletic spirit at all, it is wrong to cheer when the opponent lose and let the whole stadium be quiet when the opponent win). Soccer has a big amount of competitors so it is very difficult to be a champion; therefore it is joyous if your team could win. 

Trở lại với PHÁ QUÂN khi tốt là quán quân, là vô địch. Bên trái PHÁ QUÂN luôn luôn có THAM LANG giỏi tham mưu, bên phải có THẤT SÁT một sao giỏi đoạt (như bài hôm qua mới bàn về chữ đoạt). Nếu MỆNH có THẤT SÁT cũng có giá trị như PHÁ QUÂN, vì lúc đó PHÁ QUÂN ở bên trái, THAM LANG ở bên phải. Nhưng MỆNH  có THAM LANG thì không hay bằng 2 sao kia. Có thể ví von như sau: PHÁ QUÂN là Trạng Nguyên, THẤT SÁT là Bảng nhỡn, THAM LANG là Thám Hoa.
Returning to PHA QUAN, when it is good PHA QUAN is the winner, the champion. On the left side of PHA QUAN always is THAM LANG which is good in advisory, on the right side is THAT SAT – a star is good in usurpation. If MENH has THAT SAT, then it’s valueable as PHA QUAN, because PHA QUAN standing in leff side and THAM LANG standing in right side of THAT SAT. But MENH has THAM LANG is not well like those 2 stars. For the sake of comparison: PHA QUAN is the first doctoral candidate, THAT SAT is second laureate, THAM LANG is third highest academic title in old system.

 Nhưng dễ giải thích PHÁ QUÂN vô đich như vậy không thuyết phục phải không? Giải thích rõ ràng hơn kéo dài bài viết sang những đề tài khác ngoài ý muốn. PHÁ QUÂN tốt giỏi Phá (dĩ nhiên còn nhiều cái giỏi khác, bị hạn chế chưa tiết lộ, rồi từ từ cũng tiết lộ thôi, chết có đem theo được đâu). Phá tốt là phá được thế trận của đối phương, phá được thành trì, phá được mưu đồ (ghét ta gọi mưu sâu kế hiểm). Thậm chí phá được trong lòng địch phá ra, phá ngoài phá vô. Chưa phá được cũng la làng phá rồi, đoạt rồi khiến đối phương rối tinh như hẹ (Ai bày mưu hiến kế đó. THAM LANG nói tui đây). Bên nầy PHÁ QUÂN bắt, bên kia THẤT SÁT giết thế là thắng
 PHÁ QUÂN thực chất là ông Vua thứ 2 trên lá số TỬ VI. Cho nên khi PHÁ QUÂN đồng cung với TỬ VI. Sách TỬ VI la làng bằng nhiều câu phú nghe thái quá, Lạc đề rồi phải không?
Maybe it is not very persuasive to explain in such way about how PHA QUAN is the champion; however, I shall be rambling about if I keep talking about another topic which is not discussed today. A good PHA QUAN is good at destroying (and many other things but I cannot disclose the secret right now due to objective circumstances, be patient then one day all shall be revealed, because it is no benefit for me to bring it to my grave). A good PHA QUAN could destroy the opponent’s scheme, fort, evil scheme (if we don’t like them). They can even destroy from the inside out or from the outside in. Even they did not destroy anything yet, they yell out their victory to confuse the enemy (who provdes such scheme? THAM LANG raises his hand said: I DID). One side PHA QUAN seizes and the other side THAT SAT kills; in other words, PHA QUAN is the second king on the TU VI chart. That is why when PHA QUAN is in the same Section with TU VI, some TU VI book yell out several exaggerating PHU. It seems like I’m diverted from the main topic again..   

Trở lại, đi theo lề bên phải, đội mũ bảo hiểm và không nên tự mình bịt miệng mình lại.
PHÁ QUÂN khi tốt là vô địch nhưng cũng có một thời điểm nào đó thôi. Ngay cả PHÁ QUÂN tốt như Quan Công, ngài chạy ra chạy về là kẹp dưới nách một tên tướng địch, rê rê đà đao bỏ chạy là sắp sửa giết một người. Thế nhưng kẻ bắt người có ngày bị bắt, kẻ giết người có ngày bị giết. Quan Công mặt đỏ tựa lòng son, cuối cùng cũng bị bắt, bị giết. Bí mật nằm ở đâu? Cái nầy có nên tiết lộ không?  THAM LANG vừa cố vấn là: Ai hối lộ thì mới tiết lộ. Như vậy là tham nhũng, tham ô chăng?  Mi có quan chức gì đâu mà được lên chức tham nhũng. Tham lam thì được? Nhưng than ôi! THAM LANG của tôi nó ngộ TRIỆT mất rồi. Lòng ham muốn của tôi đã chết. Tiết lộ nhiều chẳng được chi. Có chăng tổn thọ, mất công suy nghĩ. Mỗi người nên ôm một mối suy nghĩ, để mà nghĩ, nghĩ không được thì nghỉ (dấu hỏi). Và dấu chấm là hết.

Please allow me to get back to my main topic, riding on the right hand side of the street, with my helmet on and shall not cover my mouth.

When a PHA QUAN is good it is the champion star for a certain amount of time. For example a good PHA QUAN like QUAN CONG (An ancient Chinese General) who every time he set out for a conquest returning with the body of the enemy’s general; everytime he set out with his long sword he was about to take the live of someone. However, a capturer can one day be captured; a killer can one day be killed. QUAN CONG whose face was as red as his loyal heart could not escape the fate of being captured and killed. Where does the secret lie? Should this secret be disclosed? THAM LANG just consulted me: only disclose to those who bribe well. Does it mean the same with corruption? But I have no status to be called corrupted. It means THAM LANG here is only greed. Oh my! But my THAM LANG is in the same place with TRIET, my greed has vanished. Too much disclosure does me no good; it only shorted my life span because of too much thinking. Each person should have something to think about, if you can’t think through then feel free to rest and end it with a period “.”

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Số phận định đoạt

SỐ PHẬN ĐỊNH ĐOẠT.
(DESTINY.FATE.PREDESTINATION.SEIZING)
(“FATE DETERMINES IT ALL”)

 SỐ
Ta thường nghe. Xem số, coi số, số đỏ, số không may, kẻ xấu số, số kiếp, số hên... Đức năng thắng số.
Trong truyện Kiều có câu
Đoan trường là số thế nào,
Bài ra thế ấy vịnh vào thế kia.
Hoặc
Đã sinh ra số long đong,
Còn mang lấy kiếp má hồng được sao.
Số là sao THIÊN CƠ nó mang trên mình nó những con số lạ kỳ, những thời kỳ tai nạn, tai họa, vui buồn kéo dài bao lâu… Nhìn sao THIÊN CƠ để quyết đoán số may, số xui, số trời ơi đất hỡi tương đối cũng dễ. Nhưng để biết kỳ hạn, thời hạn người viết cũng đành… bó tay.

DESTINY
We usually hear about fortune telling, lucky fortune, unfortunate life, poor soul…. “Your good deed shall change your destiny”.
In Kieu’s story there is a line:
“Doan truong la so the nao,
Bai ra the ay vinh vao the kia”
~ roughly translated:
“Whichever is your destiny,
Your life shall unfold accordingly”
Or
“Da sinh ra so long dong,
Con mang lay kiep ma hong duoc sao”
~ roughly translated:
“Already born with a rough life,
Why so unfortunate you have to be a woman”
Destiny is the star THIEN CO, it carries the incredible numbers; it measures how long are the catastrophic, unfortunate periods… if you want to know how fortunate, unfortunate, god forsaken your destiny is, it’s fairly easy. But if you want to know the time period, even I cannot be sure.

PHẬN
Ta thường nghe. Phận bạc như vôi (bạc tức là mỏng, bạn có bao giờ dùng móng tay gỡ những lớp vôi bong ra từ mảng tường chưa? Bạc như vôi là thế đấy). Thân phận lạc loài. Phận hồng nhan, phận làm anh… Phận lớn phúc dày.Trong truyện Kiều ta lại có:
Nàng rằng: Phận gái chữ tòng,
Chàng đi thiếp cũng quyết lòng xin đi!
Hoặc

Rằng: Tôi chút phận đàn bà,

Nước non lìa cửa, lìa nhà, đến đây.
PHẬN là sao TỬ VI. Chủ địa vị. Sao nầy tốt là phận tốt, sao nầy xấu phận xấu. Phận ta ngồi ở đâu, ta ngồi ở đó đúng chỗ. Phận ta bắt ta cầm cái gì ta cầm cái đó. Phận bắt ta mang cái gì ta mang cái đó. Phận bắt ta bất hiếu, ta đành làm con bất hiếu. Phận bắt ta làm kẻ bất trung, ta đành làm kẻ bất trung. Phận bắt ta làm đồ chơi thiên hạ, ta đành làm đồ chơi thiên hạ. Ta làm khác với phận để dành có được không? Ta cam chịu số phận an bài ư? Ta quyết tâm làm khác.
Nhưng kìa nó khó làm sao. Ví như ta quen xài vi tính bắt ta cầm cuốc. Ta quen dùng con dao bắt ta vọc bấm phím. Ta quen sai khiến bắt ta làm nô lệ. Ta quen tôi đòi bắt ta chỉ huy… Dĩ nhiên là ngồi không đúng chỗ. Anh cam phận như vậy sao? Vì phận tôi không tranh đấu. Anh luôn luôn tranh đấu vì sao? Phận tôi phận tranh đấu. Rõ ràng có phận để dành. Vậy thì khi thấy “VÔ PHẬN SỰ MIỄN VÀO” ta phải đi ra thôi. Vào đó ta có biết việc chi để làm.
Phận là TỬ VI là dễ hiểu, đoán phận cao thấp, tốt xấu cũng dễ thôi suy nghĩ rồi cũng ra, phận bắt cầm bút hay cầm súng cũng dễ. Phận có vẻ quan trọng phải không? Vậy thì nó nằm ở MỆNH mới hay. Phận nằm ở NÔ cung hóa ra bạn bè tôi tớ quyết định số phận của mình…

FATE
We usually hear: “Fate thin like lime” (Vietnamese common saying); fate of an outcast; fate of a beauty; fate of a brother… grand fate, big fortune. In Kieu’s story, we had:
“Nang rang: phan gai chu tong,
Chang di thiep cung quyet long xin di!”
~Roughly translated:
“She said: the fate of a woman is to follow her man,
Therefore if you go, I am willing to follow”
Or:
“Rang: toi chut phan dan ba
Nuoc non lia cua, lia nha den day”
~roughly translated:
“I am with the fate of a woman
who has lost her country, her home and was forced to come here”
FATE is the star TU VI which also means Social Status. If this star is good, you have good status; if not then you have a low status. Your status is where you stand in society and it is predetermined. When the status forces us to do something, we have to comply. The status tell us what we have to wear, we have to comply. The status force us to become ungrateful to our elders, or infidel, or being a toy for others; we have to comply. Can we fight fate? Why do we have to suffer what has been predetermined? We are determined to change it, but it is so difficult. For example, we are familiar with using computer, but now we have to use farming tools. In reverse, we are familiar with using a knife but now have to learn the computer. We are familiar with being the boss, but not we have to be a slave. We are familiar with being a servant now we have to be a commander… of course, we are in the wrong status. Some may question: so you are willing to suffer like this? But the truth is, my status is not familiar with fighting back. I could ask the reverse question: why do you always have to fight? Isn’t it because your status force you to fight. Therefore, when we see “Authorized Personnel Only” we have to turn our back away, because being in the wrong place leave you nothing to be of use.
The status is also TU VI star which is easy to understand. It is not difficult to predict a high or low status, or a good or bad status. Is this person meant to be holding a pen to write or a gun to fight. Status seems to be an important factor, right? That is why it should reside in Menh. If it resides in No Boc Section then isn’t it the friend and servant decide our status? 

ĐỊNH
Tôi có ý định… tôi định đi…, tôi định làm…,  tôi định nói, tôi định viết. Trời định vậy rồi… Tôi nẫy sinh ý định… Tôi định chiếm đoạt…. Vậy định là gì? Định cũng là TỬ VI. Muốn làm gì đầu tiên là ý định nẫy sinh, sau đó thực hiện. Ví dụ tôi nẫy sinh ý định ‘meo’ cho bạn nhưng nghĩ lại tên nầy ăn nói thô bĩ quá đi, không meo nữa. Ví dụ lớn thì quá nhiều. Không phải vô cớ mà nước nầy oánh nước kia. Hôm nay trên mạng, Israel ném bom dải Gaza , thương vong lên tới trên ngàn. Ta không bàn chuyện đúng sai, ta đang bàn ý định nẫy sinh hành động, người viết mượn ví dụ.
Trong Kiều ta có:

Định ngày nạp thái vu qui,

Tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong !
Hoặc

Sinh rằng: Giải cấu là duyên,

 Xưa nay nhân định thắng nhiên cũng nhiều.
Ta làm điều gì xấu, ta không làm. Chỉ e không biết điều đó là xấu.
Điều tốt ta làm. Chỉ e điều ấy nói được mà làm không được.
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Thật không? Nếu như sao TỬ VI không nằm trong MỆNH của ta, cung Đại Hạn của ta lấy cái gì để định. Có chăng người khác định, mình có quyền đâu. Vì thế THAM LANG ở Tý Ngọ không hay. Vì ngoài kia TỬ VI quyết định. Cho THAM LANG được ăn thì nó ăn, bắt nó gác thì nó gác, cho nó nghỉ nó nghỉ. THAM LANG muốn suy nghĩ, TỬ VI ngoài kia đã nghĩ dùm mi rồi. Mi khỏi suy nghĩ. Vậy thì lấy đâu THAM LANG tốt ở Tý Ngọ.
Lần nữa ta thấy sao TỬ VI quan trọng, nhưng còn cái quan trọng hơn chưa bàn đến.

DECIDE
I have an idea… I decide to go… I decide to do… I decide to say, to write. The Devine has decided on such matter… I suddenly have a decision… I decide to seize… so what does Decision mean? It is also the star Tu Vi. In order to proceed with an action, first you have to make a decision. For example, I intended to email you, but I remember that your saying was vulgar so I decide not to. A grander example is very common. It is not based on unreasonable cause that war arose. Today, on the news, Israel bombed the Gaza Strip, the casualty had reached a few thousand. We do not argue whether is it right or wrong. We are just asserting that the decision lead to action. In Vietnam, there is a saying, I use it as an example:
In Kieu’s story, we had:
“Dinh ngay nap thai vu quy,
Tien lung da san viec gi chang xong”

~roughly translated:
“The wedding date has been decided
Money is ready, what cannot be done!”

Or

“Sinh rang: Giai cau la duyen, xua nay nhan dinh thang thien cung nhieu”
~roughly translated: “Sinh said: … from ancient time until now, the will of man has won against the will of the Divine so many times”
We usually do not do what we consider a bad thing, what is unfortunate is that we do not know a bad thing isb ad.
When we do a good thing, it is unfortunate if we decide but cannot proceed  to complete.
Is it true that the will of man can compete with the will of God? If TU VI star does not reside in our Menh or Major Term, what do we have to decide? The only truth then, is the decision lies in someone’s else hand because we lack the jurisdiction. That is why Tham Lang at TY, NGO is a bad position. In that position, the decision lies in TU VI which is in Thien Di Section. If Tu Vi decide THAM LANG could eat, he could eat; if TU VI decide THAM LANG has to be a gate guard, he has to be a gate guard, he cannot rest until he is allowed. THAM LANG wants to think and decide, but the TU VI outside had already done that part for him. That is why THAM LANG in this position is very disadvantageous.
Once again, we see the importance of TU VI star, but there are so much more about TU VI that has not been mentioned. 

ĐOẠT
Định đã ngon rồi nhưng chưa chắc đã ngon bằng đoạt. Vì sao?
Ví dụ cha mẹ tôi định đoạt hôn nhân của tôi? Hoặc chúng nó định đoạt với nhau tui biết chi.
Có câu ví dụ hay. Không nhớ rõ có lẽ trong Bình Ngô Đại Cáo… nếu không phải không chết ai phải không:
“Đoạt sáo Chư ơng Dương độ.
Cầm Hồ Hàm Tử Quan…”
Đoạt tốt là đoạt được thành trì, đoạt được công danh, địa vị, đoạt được cả mạng sống người khác… đoạt được ngai vàng. Đoạt xấu là gì? Là mất mất cả thành trì, mất cả công danh, mất cả mạng sống, mất cả ngai vàng… Đoạt là gì? Là sao THẤT SÁT. Ví dụ có ví dụ mới tin phải không? Vì TỬ VI không thể cân, đo, đong đếm như ngày nào ta ở trong phòng thí nghiệm để quậy phá thì nhiều, học hành thì ít.
Như Vua Quang Trung bên ngoài TỬ VI định nhưng bên trong THẤT SÁT đoạt được.
Vua Bảo Đại, Nguyễn Thái Học bên trong ta định nhưng bên ngoài THẤT SÁT quá tốt, đoạt mất kẻ thì mất ngai vàng, kẻ mất mạng sống. Đúng chưa.
Phan Thanh Giản với ngôi sao THẤT SÁT (tại Ngọ ngon lành) chủ đoạt, ngộ KÌNH… đã không đoạt được 3 tỉnh miền đông làm mất luôn 3 tỉnh miền tây (trong khi trách nhiệm TỬ VI giao là chuộc lại 3 tỉnh miền đông). Éo le hết chỗ để nói. Đặt bạn vào tình huống ấy, bạn làm sao? (tui không dại đặt tôi vào tình huống ấy, tôi lập luận là phận tui không có cách thương thảo, thương thuyết…)
Bạn chú ý khi tốt cần có sao hỗ tương, nếu gặp sao không tương thích chẳng khác gì lạc hãm. Cũng y hệt trình duyệt của bạn tưởng thêm một add on nào đó để lướt Web an toàn, an toàn đâu không thấy… mà trình duyệt hấp hối. Ví dụ như vậy là sống động.
Bây giờ bạn lấy lá số của ban ra. Đề bên sao THIÊN CƠ chữ số, bên TỬ VI chữ định, phận, bên THẤT SÁT đoạt. Rồi bóp đầu ra…. suy nghĩ. Có như thế mới giỏi được. Tự mình thắp đuốc lên mà đi.
SEIZE
Being able to decide is good, but can it be as good as seizing?
For example: our parents decided our marriage; or, they decide by themselves, I am not aware of anything. There is a very good saying that I cannot recall the source, probably from Binh Ngo Dai Cao, but it doesn’t matter. It said:
“Doat sao Chuong Duong do, Cam Ho Ham Tu Quan…”
It means I seized the fortress, the achievement, the high status, or people’s lives… the thrones. What about reverse (bad) side of seizing? It means I lost the fortress, the chance, the career or even my life, my throne. What is seizing? It is THAT SAT star. For example, because without the example you might not believe me. TU VI is after all, not a scientific subject, it does not have a lab for you to experiment everyday.
For example: QUANG TRUNG King, he is a THAT SAT, with a TU VI to decide on the outside, but inside he is able to seize.
BAO DAI King and Scholar Nguyen Thai Hoc has good TU VI inside but the THAT SAT outside is too strong, their throne and even life had been seized. Is it correct?
Phan Thanh Gian has THAT SAT in advantageous position (NGO) which implied seizing, but he had KINH DUONG… he could not seize the 3 provinces in the East, instead he lost 3 more in the West (his responsibility given by TU VI from the outside was to seize the 3 provinces from the East). It is so ironic. If you are in such a position, what could you do? For me, I do not put myself in that situation at all, because I know I do not have the ability to negotiate.
Please note that, any star even in good position, it requires good minor star to coordinate. If not, it is equivalent to bad position. It is the same with your web browser, sometimes you are suggested an add-on to help your browser to run smoother, but instead it collapsed the whole program.

Now it is your turn to open you TU VI chart, right next to the following stars, you put down the following note: THIEN CO – Fate; TU VI – Status, Decision; THAT SAT – Seize. Then you put your hand over your head and start contemplating. That is the only way to be successful in studying. Light up your own torch! 
 • toiyeuvo toiyeuvo
  Gửi những ai đọc bài viết này của bác Đình. Hai câu thơ "Đoạt sáo Chương Dương độ Cầm Hồ Hàm Tử quan" trong bài không phải trích trong BNĐC mà của Trần Quang Khải trong   Tòng Giá Hoàn Kinh ( hay còn gọi là "Tụng Giá Hoàn Kinh sư) Đoạt sáo Chương Dương độ Cầm Hồ Hàm Tử quan Thái bình nghi nỗ lực Vạn cổ thử giang san Ở đây bác Đình vô tội nhé, vì có chú thích là không nhớ rõ . Cháu chỉ làm nhiệm vụ bổ sung thông tin thôi ạ.
  • Hoctuvionline Hoctuvionline
   Công nhận càng đọc bài viết của Bác càng cảm phục. Không hiểu bác có bộ sao gì mà am hiểu mọi kiến thức lịch sử, văn chương, viết lách lưu loát đến như vậy. Cháu thuộc thế hệ hơi già già, nên rất mê những loại kiến thức cổ, có gốc có ngọn như vậy. Cám ơn bác đã chia xẻ.
   • Private comment
    • thanh thanh
     • thanh
     • Oct 19, 2009 5:15 PM
     khi đọc tới bài này cháu thấy hay quá bấc ạ . SỐ PHẬN ĐỊNH ĐOẠT cháu sẽ ghi nhớ điều này . cảm ơn bác nhiều

    Huyên náo

                 
                          
     
                                                                        Bửu Đình 30-12-2008. Bản dịch Trần Quang Hoan và Mai Anh.

    Hôm nay ta vào Yahoo. Có bản tin dân Hawaii huyên náo vì Obama… Ta nên tìm hiểu huyên náo là gì? Nói chính xác Yahoo cho gì ta học nấy. Có như thế mới gọi là ứng dụng, thực dụng…
    Today when I open Yahoo!, there is a news saying that Hawaii is boisterous about Obama… we shall investigate what is boisterous. In other words, we learn about thing that come up at every corner, that is called applicability. 

    Huyên náo là ồn ào, mà ồn ào là ĐÀO HOA. Sách TỬ VI cho rằng ĐÀO HOA là ngôi sao vui vẻ… Đọc sách phải tin sách. “Một quyển sách hay là một người bạn tốt”.
    Boisterousness is noisy and “noisy” is DAO HOA. In the TU VI’s books, people assume that DAO HOA is joyful star....  if you read books, it is better to believe in what you read because “A good book is a loyal friend”

    Mời bạn cùng tôi ra phố (cứ tưởng tượng như vậy). Chỗ kia ồn ào chưa kìa, ta ghé thăm tìm hiểu nguyên nhân. Họ giải thích rằng:
    - Chúng tôi vui mừng tiệc tùng vì đầy tháng, có nơi ăn mừng nhà mới, có kẻ vui mừng vì thi đỗ, có người vui vì cá độ trúng, có nơi đám cưới… Họ ồn ào vì vui mừng.
    Let’s get down the street (in imagination). How noisy over there! We visit and find out about the reasons. They explain that:
    - We are happy to celebrate one month birth of our new born, celebrate our new house, celebrate our new graduation, celebrate our winning bet, our wedding… people are usually noisy when they are joyful.
    Kìa có chỗ cãi lộn ồn ào… vì ồn áo là ĐÀO HOA, chúng ta ghé thăm. Nghe họ giải thích rằng:

    Sao ĐÀO HOA chúng tôi đi với nhóm Thị Phi tinh như CỰ MÔN, THIÊN CƠ, HÓA KỴ , CÁO PHỤ, PHI LIÊM… Chúng tôi cãi nhau thoải mái lắm chưa đánh lộn là may. Nhưng bên kia có đám đánh lộn ồn ào. Ta đến hỏi thăm nghe họ giải thích rằng:
    Chúng tôi là ĐÀO HOA PHÁ QUÂN, ĐÀO HOA THẤT SÁT có cả KIẾP SÁT chúng tôi không ẩu đả lấy gì làm vui. À thì ra tam hợp ĐÀO HOA luôn luôn có sao KIẾP SÁT. Nếu có KÌNH ĐÀ còn hấp dẫn như phim hành động, có HỎA LINH như phim bạo lực… Thôi cám ơn. Chúng tôi hiểu rồi.
    Look over there! There is a noisy quarrel...Because “Noisy” is DAO HOA, we visit and they explain:
    The DAO HOA star (in our chart) accompanies with the stars which tend to object and disparage such as CU MON, THIEN CO, HOA KY, THAI PHU, PHONG CAO, PHI LIEM...Because of that, they said, well it is comfortable for us to quarrel, at least we haven’t beaten the other up yet. But look! Over there people are getting in a physical fight. We came over to check and they said:
    We are DAO HOA + PHA QUAN, DAO HOA + THAT SAT (including KIEP SAT) if we don’t fight each other it is not joyful. Oh, because DAO HOA is always in trine with KIEP SAT, that is why. If they have KINH or DA it gets even more interesting than an action movie, if HOA LINH join in it is definitely violence… Okay! Okay! We get it now!

    Có vụ tai nạn đằng kia chúng ta ghé lại. Chưa kịp hỏi họ đã giải thích rằng:
    Chúng tôi ĐÀO HOA ĐỊA KIẾP THIÊN KHÔNG (bạn chú ý đọc TỬ VI của tôi, sao THIÊN KHÔNG của tôi là sao ĐỊA KHÔNG của bạn. Tôi thuộc phe ĐÔNG A). Chúng tôi ĐÀO HOA KIẾP không tạo ra tai họa thì tạo ra cái gì đây? Còn dễ sợ hơn đám ĐÀO HOA PHÁ.
    There is an accident over there, we haven’t even asked and they explained:
    We are DAO HOA + DIA KIEP + THIEN KHONG (please note that my THIEN KHONG is your DIA KHONG, because I follow the Dong A Tu Vi clan). We are DAO HOA + KIEP which means we create our own misfortune, what else could we create? It is much more dangerous than DAO HOA + PHA QUAN.

    Bạn có muốn đi tiếp không. Vì đằng kia có cái đám tang. Vì ồn ào là ĐÀO HOA. Lại nghe họ giải thích rằng: ĐÀO HOA là ĐÀO HOA nạn, cần gì đến già mới kỵ ĐÀO HOA, trẻ cũng kỵ ĐÀO HOA  quan trọng là có gặp Hung Sát tinh hay không mà thôi. Mĩa mai khi chết người ta thường đem hoa đến viếng. Vui chi nổi khi nhìn đóa hoa tang.
    Would you like to continue? Because over there I see a funeral. Because noisiness is DAO HOA, they explained: DAO HOA in this case is the unfortunate flower (DAO HOA also means flower), it is not only the elders who are afraid of DAO HOA, even the young one should be. It’s just whether or not Death and Hindrance stars surround it. It is ironic when people also bring flowers to funeral, but there is no joy in looking at those flowers. 

    ĐÀO HOA là ngôi sao ồn ào (ưa xài chữ Hán dùng từ huyên náo) nó chỉ vui mừng khi đi với Cát tinh, Hỉ tinh. Già rồi cũng không kỵ ĐÀO HOA đừng nghe ai đó nói vậy mà sợ. Miễn sao ĐÀO HOA trên lá số của ta đẹp là ta xài vô tư.
    DAO HOA is a noisy star (if you like to use old Vietnamese word, you can use “boisterousness” word). It’s only real joy when combining with Fine stars, Happy Stars. Although you’re old, you should not be afraid of DAO HOA no matter what they say. As long as DAO HOA is good ( not combine with Hindrance/Death Stars) then you can use it comfortably.

    ĐÀO HOA  luôn luôn lục hại có HOA CÁI một ngôi sao cũng ồn ào vì chuyện xin cho. Cho nên hạn ngộ ĐÀO HOA dù êm ả, tốt đẹp, vui mừng đi nữa thực chất bên trong cũng lắm chuyện phiền.
    DAO HOA is always in vertical interaction position with HOA CAI – a star also denotes noise by asking/giving. So when Term has DAO HOA, although it might look happy, there are many troubles inside.

    ĐÀO HOA đi với KỴ HÌNH KHÔNG KIẾP trẻ cũng sợ nói chi già (mà chắc chi được già). Nếu trong tay bạn có những lá số TỬ VI sưu tập những người chết yểu, đa phần chết vì cách kể trên. Như Nguyễn Thái Học, như Nhan Hồi được đặt thành thơ phú. Như Hạng Võ thực chất cũng chết vì ĐÀO HOA vì cung Phúc ông ta có cách đó, hạn ngộ cách đó… Mai mốt sẽ nói Đào hoa… chạy mới vui. Nhưng quan niệm Yahoo cho gì ta theo nấy. Phó mặc số phận cho Yahoo định đoạt. Vì vậy bài kế tiếp là:
     Số phận định đoạt là sao gì?
    When DAO HOA accompanying with HOA KỊ + THIEN HÌNH + DIA KIEP, even the young people have to be afraid (I’m not sure if you shall see your old days). Among the charts that belong to those who die young, if you look closely, you shall notice that they mostly die because of the above mentioned combination. Nguyen Thai Hoc is a good example, or Nhan Hoi (Confucius’s favorite disciple) who death was made in to Phu. Hang Vo (a Chinese General) was also dead because of Dao Hoa in Phuc Duc Section. He had that combination in the chart and his dead term was among that term… If the time allows, I shall talk more about the mobile Dao Hoa (which is much more fun). But because we are following Yahoo! in term of what we shall discuss next, and since Yahoo! Is controlling our direction in this case, we shall discuss about:
    What is star that determining our fate?     • Neptunelt Neptunelt
     • Neptunelt
     • Nov 21, 2009 2:42 AM
     • cháu cám ơn bác nhiều, bây giờ cháu mới biết là Đào Kiếp là tai họa do bản thân gây ra. Bác cũng thức khuya ghê. Cháu ở Châu Âu nên lúc này mới chiều tối thôi bác à, chúc bác ngủ ngon
     • Bửu Đình Bửu Đình
      • Bửu Đình
      • Nov 21, 2009 11:16 AM
      • Thế đấy chung một bầu trời, do cùng chung blog. Quan trọng là việc học hành của cháu việc học TỬ VI thì vẫn còn đó không mất đâu.
    • Neptunelt Neptunelt
     Bác cho cháu hỏi vào hạn Đào Hoa gặp Không Kiếp thì nguy hiểm vậy là phải gặp cả 2 sao Địa Không và Địa kíêp cùng lúc mới nguy hay là gặp 1 trong 2 sao này đã có nguy rồi. Và trong trường hợp gặp cả 2 sao này thì có sao nào đi cùng để hoá giải tai nạn này không? Cháu cám ơn bác nhiều ạ
     • Bửu Đình Bửu Đình
      Cháu ở đâu mà giờ này còn trên mạng? Đáng nguy là bộ Đào Kiếp thôi. Nhưng hóa giải cách này cũng rất dễ. Vì Đào Kiếp là Tai họa do mình gây ra, tạo nên cháu nhớ cho rõ như vậy, vấn đề còn lại là ta quyết tâm không gây tai họa. Cho nên chính mình tránh được. Do người gây ra là khó tránh.
    • Private comment
     • Private comment
      • Private comment
       • Thiên Phủ Thiên Phủ
        • Thiên Phủ
        • Dec 30, 2008 8:42 PM
        • Gío Lạnh ở đâu lạc vào ngơ ngác như nai con , đây là những kiến thức về khoa Tử Vi rất hay và khó gặp được đó , vỗ tay cám ơn bác Buu Dinh na`o , clap clap clap ...
        • Dog Dog
         • Dog
         • Dec 30, 2008 1:23 PM
         • Đây là tư tưởng của các nhà nho giáo chăng

        Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008

        Những tảng đá trên đường đến với Tử Vi

                              

        NHỮNG TẢNG ĐÁ TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI TỬ VI
        THE OBSTACLES ON THE ROAD TO TU VI
        Bài viết của Bửu Đình bản dịch của Trần  Quang Hoan và Mai Anh.

        TỬ VI không có thầy để dạy ta học.
        TỬ VI không có phòng thí nghiệm để ta cân, đo, đong, đếm.
        TỬ VI không có báo chí để học hỏi thêm.
        TỬ VI không có câu lạc bộ để ta thảo luận
        Và TỬ VI không có sách hay để ta tìm hiểu. Thôi thì vớ được cuốn sách nào đó ta đọc là may lắm rồi. Còn đòi hỏi chi nữa.
        Than ôi! đoạn trường ai có qua cầu mới hay.

        In TU VI Faculty:
        There isn’t any teacher to teach us
        There isn’t any laboratory to weight, to measure.
        There isn’t any magazine to reference to.
        There isn’t any club to discuss.
        And there aren’t many good TU VI book for our research, we are lucky to find one, let alone ask for many.
        Alas! Only those who had ventured understand how difficult the journey is.

        Bạn là người tập tành nghiên cứu TỬ VI. Đó là con đường tôi từng đi qua, đến nay bao nhiêu năm nhỉ? Tôi cũng giống các bạn thôi. Đọc sách, tin sách thuộc lòng phú như… cháo. Tôi tin rằng cứ 5, 7 năm nghiên cứu bạn đâm ra hoang mang. Mười người bỏ TỬ VI hết chin. Một phần mười số còn lại vẫn tiếp tục đi… nhưng chân còn run lắm. Vì có tới quá nhiều cái không  như đã nói trên. Tự mình mầy mò tự mình tìm hiểu, tự mình phát hiện, tự mình nghi ngờ… đến khi hiểu được mất sơ sơ vài chục năm trường. Tức "Tam canh bảo vân nhi song hận".

        You are a beginner in Tu Vi falculty. I was once a beginner like you many years ago. I was just like you, learnt by heart and trusted everything I found in books. I believe after 5,7 years of research, you become very confused that is why 9 out of 10 person who once followed Tu Vi quitted. The remaining 10% continue on this journey with shaking knees because of so many “NO” as mentioned above. I did all by myself. I ventured by myself, found out by myself, discovered by myself, doubted things that myself once believed in. Until I finally understood, looking back, it had been a few decades. Similarly to the Phu saying: “Tam canh bao van nhi song han” (~understanding too late, looking back it has been a long time). 

        Và đây là những tảng đá trên đường đến với TỬ VI. Có câu: " Một quyển sách hay là người bạn tốt". Với tôi, sách là người thầy tốt nữa cơ!. Mới học thì ta phải tin tưởng vào sách, vào phú TỬ VI là khuôn vàng thước ngọc. Ta càng tin tưởng các bậc tiền bối TỬ VI với 40, 50 năm tuổi nghề, họ phán xét ta phải tin. Có đúng thế không các bạn. Bạn thấy sai không dám sửa, bạn nghi ngờ không dám nói, bạn biết xạo nhưng không đủ trình độ để luận bàn. Nhưng thôi ta đến với những tảng đá trên TỬ VI bất cứ trên sách nào cũng có từ xưa cho đến nay, từ cổ cho tới kim, từ Trung cho đến Việt.
        And here I lay out for you all the obstacles on the road to Tu Vi. There is a saying: “A good book is a good friend”. With me, books are also great teachers! As a beginner, we have to trust books, Tu Vi Phu are our golden compass. We also have to believe in the masters who had been in the Tu Vi faculty for 40,50 years already, they judge, we believe. Right, everyone? Even you find it wrong, you can’t voice your question. Even you find it uncertain, you cannot ask. You know it is wrong, but you are not qualified for debating yet. Nonetheless, let’s discuss the common obstacles renowned by all books from ancient time until now, from China to Vietnam.
        TẢNG ĐÁ 1
        Tất cả cách sách TỬ VI từ xưa cho đến nay thường chia chính tinh ra làm 4 nhóm (cái nầy thì không sai).
        Nhóm TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG (sai)
        Nhóm SÁT PHÁ LIÊM THAM (sai)
        Nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG (không sai)
        Nhóm CỰ NHẬT (không sai)
        Ta bàn chỗ sai, chỗ đúng bàn làm gì cho mất công.
        Nếu là nhà nghiên cứu nghiêm túc bạn nên an lá số bằng tay (thậm chí an được trên bàn tay) thuộc cách an sao như cháo.

        Obstacle No. 1
        All the Tu Vi books from ancient until modern days classified Major Stars into 4 groups (this is in fact correct).
        The TU PHU VU TUONG group (wrong)
        The SAT PHA LIEM THAM group (wrong)
        The CO NGUYET DONG LUONG group (right)
        The CU NHAT group (right)
        I shall not discuss the right-wrong here, because if you study Tu Vi with a serious manner, you, of course, know how to arrange all the star by heart without referencing to the formulas (or even arrange them on your four fingers), then you shall know why the above is wrong.

        TỬ VI cầm đầu một chòm sao ( chùm sao, chuổi sao ta nên gọi như thế) gồm có 6 chính tinh làTỬ VI, LIÊM TRINH, THIÊN ĐỒNG, VŨ KHÚC, THÁI DƯƠNG, THIÊN CƠ.
        TỬ VI cầm đầu luôn nhóm sao TỬ VI VŨ KHÚC LIÊM TRINH. Gọi tắt là nhóm TỬ VŨ LIÊM. Từ vị trí TỬ VI trên địa bàn nhìn vào thiên bàn ta luôn luôn có LIÊM bên trái, VŨ bên phải là một nhóm sao không thể chia ly cách rời nhau được, đi đâu cũng đi với nhau mà thôi.
        * Bộ 3 sao nầy rất hay tuy chưa hoàn chỉnh Biểu trưng cho tài năng là VŨ, đạo đức là LIÊM và lãnh đạo chỉ huy là TỬ VI. Đó là 3 điều chúng ta thường nghe. X là người có tài vừa có đức lại lãnh đạo giỏi. Y là người vô tài nhưng có đức, nhờ vậy làm lãnh đạo. Hoặc là hằn chẳng có đức nhưng được cái có tài nên cấp trên tin dùng cho lãnh đạo.
        * LIÊM là con mắt, là sự theo dõi.. báo cáo về TỬ VI, TỬ VI suy nghĩ đoán định giao cho VŨ giải quyết.
        * VŨ là tài sản, LIÊM là coi ngó, TỬ VI quyết định chi tiêu việc gì.
        * LIÊM TRINH là thiếu nữ, TỬ VI là nam nhân đang vui vẻ, múa hát…. Và còn nhiều nữa.

        TU VI is the leader of a constellation (Cluster of star, series star, we should call like that) including 6 Major stars: TU VI, LIEM TRINH, THIEN DONG, VU KHUC, THAI DUONG, THIEN CO.
        TU VI is also the head of star group TU VI, VU KHUC, LIEM TRINH. Call in short: TU VU LIEM group. From the TU VI position on the Ground Stem, looking into Heavenly Stem we always see that LIEM TRINH resides on the left side, VU KHUC resides on right side. They always form a group of star which cannot be separated. This is true in every chart.
        *This group is very good but it is incomplete. The symbol of talent is VU KHUC, ethic is LIEM TRINH and leadership is TU VI. They are 3 factors that we often hear. Such as: Mr. X is a talented and moral person, at the same time he is a good director. Mr.Y is a person without talent, but due to he is a moral man, he still became the leader. Or: He is immoral person, but due to he has talent, the superior appoint him as leader.

        *LIEM TRINH keeps track of situation and report to TU VI. TU VI thinks, decides and assigns VU KHUC to solve the situation
        *VU KHUC is property, LIEM TRINH is surveillance, TU VI decides how to spend.
        *LIEM TRINH is the virgin, TU VI is dancing-man...and there are many things.

        Như đã nói bộ sao nầy chưa hoàn chỉnh. Vì sao? Quá thiên về hành động mà thiếu lời nói. Quá thiên về nam nữ mà thiếu mẹ cha. Và nó cần có nhà, có phủ để ở. Vậy thì nó cần gì? đó là cần bộ PHỦ TƯỚNG thế là hoàn chỉnh. Khi đó được gọi là TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM. Không có lý do gì đem vợ mình cho thằng SÁT PHÁ THAM, không có lý do gì đem đạo đức của mình cho người khác…
        Tại sao người ta không hết lời ca ngợi TỬ VI cư Tý Ngọ, TỬ PHỦ Dần Thân, TỬ TƯỚNG Thìn Tuất bởi nó hoàn chỉnh. Từ đó ta có các bộ sao hay như VŨ PHỦ, LIÊM TƯỚNG, LIÊM PHỦ, VŨ TƯỚNG… Luôn luôn có 1 sao của nhóm SÁT PHÁ THAM đứng gác cỗng tại THIÊN DI cung
        Và một khi nhóm TỬ VŨ LIÊM giao hội với nhóm SÁT PHÁ THAM tức đôi uyên ương TỬ VI LIÊM TRINH có vấn đề. Cái đạo đức bị ảnh hưởng, địa vị bị lung lay, bất ổn trong cuộc sống… cay đắng trong cuộc đời, nhiều vô số kể. Vô tình hình thành bộ 7 sao kể cả THIÊN DI cung, mà thấy số 7 là thấy sự thất kinh. Chư a có câu phú nào ca ngợi 3 sao TỬ VŨ LIÊM giao hội với 3 sao SÁT PHÁ THAM. Mà chỉ có nói 2 nhóm sao nầy giao hội với nhau là dâm, là khó khăn…
        “TỬ, PHÁ, THAM LANG vị chí dâm”
        “VŨ, PHÁ, LIÊM, THAM xung hợp khúc toàn cố quí” (thấy toàn trắc trở)
        “VŨ KHÚC dữ LIÊM TRINH. THAM LANG cập THẤT SÁT hội họp tiện tác kinh thương”
        Nên buôn bán đừng nghĩ chuyện công danh, nói chi chuyện lãnh đạo.
        Nhiều vô số kể.

        As well as I mentioned above, TU VU LIEM group is incomplete. Why? Because this group focuses too much in action but lack the verbal communication. They has too much romance but lack parenthood. And they also need a place to live. So what do they need? They need the Phu Tuong Group to become complete. In this case, they are called the TU PHU VU TUONG LIEM group. There is no reason to give the wife (Liem Trinh) to the guy SAT PHA THAM. There is no reason to give our morality (LIEM TRINH) to others.
        Why do people worship the style TU VI in Ty, Ngo; TU PHU in Dan, Than; TU TUONG in Thin, Tuat; because they are complete. From a complete style we have good combination such as VU PHU, LIEM TUONG, LIEM PHU, VU TUONG, etc. There is always a door guard in THIEN DI belong to SAT PHA THAM group.
        Once TU VU LIEM group combine with SAT PHA THAM group then there is a problem with the couple TU VI + LIEM TRINH. The moral is affected and the social status is shaken in life. There is bitterness arises in life, so many cases arose. Accidentally, in this case, from Menh we see 7 Major stars at once and in our language, the number 7 implies a deep shock. There is not a single Phu saying that applaud the combination of TU VU LIEM + SAT PHA THAM. They only stated that these two bring up the lewdness, difficulty.
        “TU VI+PHA QUAN+THAM LANG equal lewdness”
        “VU, PHA, LIEM, THAM together bring only difficulty”
        “VU KHUC meet LIEM TRINH, THAM LANG near THAT SAT, if they combine together you should engage in business activity”
        It means you can only blossom in business, don’t think about climbing social status, and don’t even think about leadership.
        There are so many things to discuss with this style.

        * SÁT PHÁ THAM.
        Cả 3 sao nầy nằm trong chòm THIÊN PHỦ, chòm THIÊN PHỦ gồm 8 sao là THIÊN PHỦ, THÁI ÂM, THAM LANG, CỰ MÔN, THIÊN TƯỚNG, THIÊN LƯƠNG, THẤT SÁT, PHÁ QUÂN.
        3 sao nầy bản thân tự nó đã hoàn chỉnh. Tuy chỉ 3 sao thôi nhưng nó có đầy đủ cả. Biết bao câu phú ca ngợi nào là THẤT SÁT Dần Thân, Tý Ngọ. PHÁ QUÂN Tý Ngọ. THAM LANG Tuất Thìn. Chỉ có 3 anh SÁT PHÁ THAM thôi làm nên chuyện lớn. Nhưng đi với TỬ VŨ LIÊM trở thành bó tay cho cả 2 bộ sao. Như đã nói ở trên.
        Vậy thì trong chính tinh. Có 4 bộ sao quan trọng.
        Bộ 5 sao TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM
        Bộ 4 sao CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG
        Bộ 3 sao SÁT PHÁ THAM
        Bộ 2 sao CỰ NHÂT.

        * SAT PHA THAM
        These three stars belongs to the THIEN PHU constellation. The THIEN PHU constellation consists of 8 stars which are: THIEN PHU, THAI AM, THAM LANG, CU MON, THIEN TUONG, THIEN LUONG, THAT SAT, PHA QUAN.
        These three stars are complete standing by themselves. Even though they are just three stars they contain all the traits necessary. There are so many Phu saying applauding THAT SAT in Dan, Than; in Ty, Ngo; Pha Quan in Ty, Ngo; Tham Lang in Tuat, Thin. Only 3 guys SAT PHA THAM but they accomplished many good things. However, when they combine with TU VU LIEM, they create hardship for both sides. As mentioned above, among Major Stars, there are 4 groups:
        The 5-star group TU PHU VU TUONG LIEM
        The 4-star group CO NGUYET DONG LUONG
        The 3-star group SAT PHA THAM
        The 2-star group CU NHAT

        Khi lá số vào đúng bộ vị thì hay thật là hay. Khi nó xâm phạm lẫn nhau. Y như rằng có cuộc chiến tranh trên lá số. Nếu TỬ VŨ LIÊM và SÁT PHÁ THAM làm khổ lẫn nhau. Thì bên CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG và CỰ NH ẬT cũng vậy.
        Điều đáng nói bước khởi đầu vào TỬ VI đã bị vô tình hay cố ý của man thư nào đó, đã đẩy ta đi chệch hướng. Thật ra cũng chẳng quan trọng gì, thậm chí nói ra cũng chẳng được gì. Tôi tin có nhiều người thấy được điều đó. Nhưng đã nghiên cứu cần tường tận rạch ròi, không thể để yên như vậy được.

        When the chart fall into the right position, it is very great. When they interfere with each other, there will be a war on the chart. If TU VU LIEM combine with SAT PHA THAM they create harem for each other. It is the same when CO NGUYET DONG LUONG combine with CU NHAT.

        The notable things are when you entering TU VI faculty, accidentally some misleading notes lead you off track. In fact, it is not important, even worthless to point out. I believe many of us had discovered that. However, being a researcher, it is impossible to overlook the wrong details and ignore the facts. Thus was why I wrote this article. 

        • Cn Cn
         • Cn
         • Feb 6, 2012 5:48 PM
         Dạ giờ thì cháu hiểu cách (chứ không phải bộ như cháu đã nói) Tham Vũ được sinh ra từ bố là  Tử Vũ Liêm và mẹ là Sát Phá Tham. Dạ cháu hỏi thêm ạ Bác nói "Khi lá số vào đúng bộ vị thì
         hay thật là hay. Khi nó xâm phạm lẫn nhau. Y như rằng có cuộc chiến
         tranh trên lá số . Nếu TỬ VŨ LIÊM và SÁT PHÁ THAM làm khổ lẫn nhau. "  Tham Vũ đồng hành là cách tốt nhất là về thương mại kinh doanh. Cháu chưa rõ nếu có cuộc chiến tranh trên lá số (nơi xung đột của 2 bộ TVL và SPT) Tham Vũ lại được coi là tốt được ạ. Do cháu mới tìm hiểu tử vi trên blog của Bác có nhiều điều cháu chưa rõ nên hỏi nhiều mong Bác thứ lỗi
         • Private comment
          • Ha Ha
           • Ha 
           • Apr 14 2011 4:26
           chào bác, con đọc bài viet này cua bác mà thấy hoang mang quá vì lá số cua con có bộ tử vũ liem và sát phá tham tại cung mệnh, quan, tài thêm thiên di...tao thành bộ 7 sao nhu bác nói. Ko biết con hieu có đúng ko. con nữ, kỷ mùi, sinh ngày 5-9 duong lich, 6h sáng.
           • Bill Bill
            • Bill
            • May 29, 2009 2:55 PM
            Thật sự cháu đọc các bài viết của Bác thấy rất thuyết phục, thấy mọi sự đều rất hợp lý, tự nhiên (Đạt tới cái Đạo :)?). So với việc bỏ thời gian đọc các sách tử vi từ trước tới giờ thì so sánh "vén mây mù thấy trời xanh" quả là không ngoa, vì giúp lý giải được nhiều mâu thuẫn vốn có khi học tử vi (và cháu nghĩ ngoài đời cũng vậy), biết đâu là cái căn bản, cái cốt yếu, giúp mình có cách tiếp cận mới mà không lạc trong cái rừng rậm kiến thức và giả kiến thức, nản lòng quay ra nếu không muốn bị lạc sâu trong đó. Người ta bảo chân lý thường đơn giản, có lẽ là vậy chăng.  Cái khó của cháu bây giờ là làm sao ko tạo thói quen "mặc định chấp nhận" các bài viết của Bác :D, nhưng mà trình độ thì còn non quá, khi nào mà có phản biện tìm ra được một cái sai dù nhỏ trong các bài viết này cũng sẽ là niềm vui ko nhỏ :). 
            • Bửu Đình Bửu Đình
             • Bửu Đình
             • May 29, 2009 7:50 PM
             • Trước mắt nên tạm thời " mặc nhiên thừa nhận". Khi phủ nhận được là siêu việt. Thừa nhận là vô tình hưởng trên 40 năm nghiên cứu, một nấc thang không dễ có, mà người đó cũng không phải tầm thường.
           • Bill Bill
            • Bill
            • May 29, 2009 2:55 PM
            Qua cách tiếp cận trong các bài viết của Bác, có vẻ như cháu đã lờ mờ thấy một cách tiếp với cận tử vi mới (cho mình), dẫu biết vẫn chiêu thức đó, cao nhân thi triển thì hiệu lực vô cùng, nhưng với newbie thì có thể lại rất ngô nghê, buồn cười, và không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma khi cân lạng (nội  lực) ko đủ mà đã thi triển :). Ví dụ như sau khi nắm chắc các nguyên lý cơ bản thì việc tìm hiểu triết tự chữ Hán, đi tìm hiểu các nghĩa khác nhau của tên các sao trong các hoàn cảnh khác nhau, suy xét sự phối kết hợp của các ngữ nghĩa đó trong từng hoàn cảnh từ đời thường sẽ giúp ích rất nhiều (cả cho việc hiểu và thẩm định lại các câu phú???). Cao nhân ẩn dật, kỳ nhân ít xuất hiện :). Internet làm được nhiều điều kỳ diệu, giúp xóa nhòa khoảng cách, tăng cơ duyên, cơ hội cho mỗi người. Được tiếp cận với Bác và những bài viết của Bác với cháu và nhiều người là một cơ may, mọi người đều mong chờ các bài viết của Bác, những bài viết mà chắc chắn giúp ích cho rất nhiều cho họ - những người ham thích Tử Vi, và qua đó là đến những người quanh họ. Cháu mong niềm vui khi giúp đời, từ sự cổ vũ của mọi người khi thăm blog của Bác sẽ là niềm động viên to lớn tiếp thêm sức lực cho Bác để thường xuyên có những bài viết mới. Bác ơi cháu đặt hàng Bác viết về những người có cách cuộc mà cuộc đời của họ tạo ra giá trị mới cho xã hội được không ạ? Họ có thể là người thay cũ đổi mới, lĩnh ấn tiên phong khai phá (có thể được ghi nhận hoặc không được ghi nhận) để người khác có con đường mà đi...Ko biết có phải họ là những người có cách cuộc không mấy thuận lợi, luôn có sự mâu thuẫn giằng co, hay ôm trong mình các sao thay cũ đổi mới...ko có gì toàn hay, ko có gì toàn dở..nên những cách cuộc như Liêm Trinh - Thất Sát chắc cũng phải có gì hay chứ ạ? BiT
            • Bill Bill
             • Bill
             • May 29, 2009 2:49 AM
             Thật là là bài bài viết "đá tảng" này lại không có lời bình hay câu hỏi nào? Ko hiểu do kiến thức quá cơ bản hay là do bài viết quá lâu từ hồi blog bắt đầu :)? Cháu đang đọc lại kỹ từng bài viết của Bác, cố gắng đi chậm mà không vội như trước đây khi đọc về tử vi. Cháu có 2 thắc mắc thế này Bác ạ: 1) 12 thế đứng của tử vi là 12 bức tranh, 12 quang cảnh khác nhau, 12 mẫu bản đồ khác nhau phản ánh cái bao lấy, cách cuộc, xã hội, môi trường, etc. Nếu phải đưa ra một sự sắp xếp trên dưới thì Bác sẽ xếp thứ tự từ 1-12 thế nào ạ? Và nếu là một lời bình ngắn gọn cho mỗi bức tranh thì sẽ là như thế nào Bác ơi? 2) Trong mỗi 12 thế đứng, Mệnh Thân lại xoay với trụ là sao Tử Vi, vậy sự khác biệt của 2 vị trí khác nhau (thay đổi điểm nhấn, gam màu chính :)???) trong mỗi bức tranh có thể là những gì ạ, và biên độ thế nào ạ? BiT
             • Bửu Đình Bửu Đình
              Rõ ràng những phát hiện của bác là
              đúng, không thể chối cãi được. Nhưng đây cũng là những bài viết cái thuở ban đầu
              e ấp. Bác nghĩ những điều bác viết rất mới lạ sẽ bị nhiều người hỏi lung tung,
              bác cần có cả trăm bài viết để làm nền móng xây dựng cơ sở và cũng ngại ngùng
              khi tiết lộ nhưng cái mới lạ, lòng tự hỏi có ích hay có lợi gì đâu khi bản thân
              mình không màn danh tiếng hão huyền, ngoài đời chỉ có người thân mới biết bác
              là giỏi TỬ VI, bây giờ chẳng ai biết bác cụ thể ở đâu (ngay VuaLocVung khi nào
              ra DN bác mới gởi số điện thoại qua mail).
              Bác chỉ ra cái sai lầm to tổ bố từ
              xưa cho đến nay, từ Tàu qua ta. Ngầm hỏi, sao anh giỏi mà anh không thấy điều
              đó. Để vẽ 12 bức tranh đó việc bác đang làm bây giờ là mô tả   các bộ chính tinh đấy. Vì sao THAM VŨ hay, CỰ
              CƠ hay… Nói chung cách TỬ VI cư Tý Ngọ là hay nhất, trừ vị trí THAM LANG. Nếu
              ta có bản đồ sao ấy, ta di chuyển trong đó dễ hạnh thông hơn các bản đồ sao
              khác. Thời gian sẽ giúp cháu nhìn ra những cái đó.
              Đối với những người mới tập tành TỬ
              VI bài này chẳng có giá trị chi cả nhưng với cao thủ TỬ VI lại là choáng váng.
              Cái sai to đùng xưa nay sao mình lại không thấy.